You are on page 1of 2

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KOMPLEKS TEMBESU

21060 KUALA NERUS TERENGGANU


LAPORAN AKTIVITI 2015
UNIT : ICT
BIL

AKTIVITI / PROGRAM
Install Antivirus ke
semua PC

Penyambungan LAN

Merekod Peralatan
makmal

Keceriaan makmal

TARIKH/
MASA
Jan-mac

SASARAN

Semua PC

Julai

Semua PC

Jan

Semua peralatan
yang terdapat dalam
makmal 1 dan 2

KOS

KEKUATAN

KELEMAHAN

CADANGAN
PENAMBAHBAIKAN

tiada

CD antivirus
dibekalkan

Perlu diinstall
pada setiap
computer satu
persatu

Mendapatkan
bantuan AJK

tiada

Khidmat Bantu
PKGTJ

Hanya makmal 1
yang siap
dipasang

Mendapatkan
kerjasama dr PKGTJ
untuk sambungan di
makmal 2

tiada

Peralatan yang
baru dan
berfungsi
dengan baik

Sebahagian
peralatan tiada
sap

Merekod peralatan
yang tiada sap denga
kod sendiri

RM400

AJK yang rajin

Tiada sumber
kewangan

Sebahagian dari
peruntukan
disalurkan untuk
kegunaan unit ict

Terdapat
sebilangan
pelajar tiada id
dan password yes

Mendapatkan id dan
pw pelajar tercicir dari
YTL

Line internet yang


terlalu perlahan

Membuat laporan
kepada 1bestarinet.

Murid dan guru


masih belum
mahir
menggunakan

Guru perlu
menghadiri kursus
bagi meningkatkan
kemahiran.

Feb- April

Makmal 1 dan 2

Penyerahan Id n pw
frog vle murid dan guru

Julai

Semua murid
Tingkatan1

tiada

Lebih 90% telah


mempunyai id
dan pw yes

Bengkel frog vle murid

Ogos

Semua murid
tingkatan 1

tiada

Komitmen guru

Pertandingan menghias
dashboard frog vle
murid

Sept

murid tingkatan 1

tiada

Kerjasama guru
Minat murid

Frog

Disediakan oleh:

(SHARIFAH NOR HALIZA BT SYED A.RAHMAN)


Setiausaha Unit ICT
SMK Kompleks Tembesu
Kuala Nerus