You are on page 1of 3

Cadangan-cadangan Aktiviti PIBG 2016

N
o
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aktiviti
Membeli buku latihan kepada semua murid
Membeli baju sukan, baju badan beruniform, dan Kelab
Pencinta Alam
Membuat lawatan
Memasang Penghawa dingin dalam Kelas

Kos
Anggaran

Kedatangan mesyuarat Agung


No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Nama

No.IC

Tandatangan