You are on page 1of 3

PROJEK MENYEDIAKAN KASUT

GERGASI DIUBAHSUAI BAGI SUKAN


SEKOLAH

SEBELUM

Kami menyediakan kayu bagi membuat kasut gergasi.

Kami memotong kayu


mengikut ukuran yang
ditetapkan bagi kasut
gergasi

Kami menyediakan sarung bagi


kaki di kasut gergasi dengan
menggunakan bahan langsir
(bahan buangan)

SELEPAS

Kami dapat menyediakan tiga pasang kasut gergasi kerana mempunyai 3


rumah sukan di sekolah

Disediakan oleh :

.
(

Disemak oleh :

.
(