You are on page 1of 5

PELAN TAKTIKAL 1 - 2016

Matlamat 1 : Pencapaian prestasi akademik yang cemerlang dalam mata pelajaran Matematik SMR

INISIATIF/STRATEGI
Bil

Program / Projek

1.
2.

Meningkatkan keyakinan belajar murid


Membolehkan murid untuk berfikiran kritikal dan menyelesaikan masalah (KBAT / HOTs)

Tanggungjawab

Tempoh / hari

Kos / Sumber

Output / Outcome

KPI

Sasaran

Pelan Kontigensi

1.

Kelas tambahan hujung


minggu

Guru projek

Jumaat &
Sabtu
(Feb Okt)

Sumbangan
wang dana

Pencapaian pelajar dalam


ujian PBS

% murid hadir

Semua murid
SMR

Latih tubi oleh


guru m/p

2.

Kelas tambahan petang


(PPTNAI)

Guru projek

Petang Rabu & Sumbangan


Khamis
wang dana
(Feb Okt)

Pencapaian pelajar dalam


ujian PBS

% murid hadir

Semua murid
SMR

Latih tubi oleh


guru m/p

3.

Latihan pengayaan
(KBAT)

Guru m/p

Sepanjang
tahun

PIBG

% murid hadir

Semua murid
Ting 1 & 2

Bengkel latih tubi

4.

Kem kecemerlangan
PBSMR

Guru projek

Sepanjang
tahun
(Feb Okt)

PIBG

5.

Program bimbingan
rakan sebaya

Kaunselor

Mac - Okt

PIBG

6.

Program pengayaan @
pemulihan

Guru projek

Ogos - Nov

7.

Program pecutan Akhir

Guru projek

Ogos

Peningkatan band

Pencapaian pelajar dalam


ujian PBS

% murid dapat
selesaikan masalah
(KBAT)

Pelajar Ting. 3

Bengkel teknik
menjawab

Peningkatan band

% murid selesai latihan

Semua pelajar

Bengkel Bimbingan
PRS

Sumbangan
wang dana

Peningkatan band

% murid dapat
selesaikan masalah
(KBAT)

Semua pelajar

Latih tubi oleh


guru m/p

PIBG

Peningkatan band

% murid cemerlang

Pelajar Ting. 3

Bengkel teknik
menjawab

PELAN TAKTIKAL 2 - 2016


Matlamat 1 :Pencapaian prestasi akademik yang cemerlang dalam mata pelajaran
Matematik SMR

1.
2.

INISIATIF/STRATEGI

Meningkatkan motivasi belajar murid


Menyediakan murid dengan kemahiran belajar

Bil

Program / Projek

1.

Kemahiran Belajar

Kaunselor
Guru m/p

Jan Okt

2.

Pentingnya pengurusan
masa

Kaunselor

Jan Okt

tiada

Murid selesai latihan

3.

Penyediaan Nota Ringkas Kaunselor


Guru m/p

Jan Okt

tiada

Tahap kepuasan murid % murid selesai latihan Semua murid


meningkat
SMR

4.

Guru Penyayang

PK Pentadbiran
Kaunselor

Pagi & Petang


(Jan Nov)

tiada

Kehadiran guru dan


murid bertambah

% Kehadiran pelajar

Semua murid

Perjumpaan GuruMurid

5.

Program
Mento-Mentee

PK pentadbiran
Kaunselor

Jan Okt

PIBG

Tahap kepuasan murid % murid dapat


meningkat
selesaikan masalah
(KBAT )

Semua murid

Perjumpaan GuruMurid

6.

Kem Teknik Belajar


(Kem Motivasi)

Kaunselor

Jan Okt

PIBG

Murid selesai latihan

% pelajar mencapai
peningkatan band

Semua murid

Bengkel Belajar

7.

Pemberiaan hadiah dan Kaunselor


sijil pencapaian
Guru Projek

Jun & Nov

PIBG

Pencapaian ujian @
peperiksaan

% pelajar mencapai
peningkatan band

Murid
cemerlang
SMR

INISIATIF/STRATEGI

Tanggungjawab

1.
2.

Tempoh / hari

Kos / Sumber

Output / Outcome

Sumbangan wang Pencapaian pelajar


dana
dalam ujian PBS

Meningkatkan kompetensi guru dalam pembelajaran dan pengajaran.


Meningkatkan motivasi guru

KPI

Sasaran

Pelan Kontigensi

% pelajar mencapai
peningkatan band

Semua murid
SMR

Bengkel Latih Tubi

% pelajar mencapai
peningkatan band

Semua murid
SMR

Bengkel
Pengurusan Masa
Bengkel UBK

Hari Penyampaian
Hadiah

Bil

1.

Program / Projek

Tanggungjawab

Perjumpaan Ibubapa PK Pentadbiran


& Guru
Ketua Projek

Tempoh / hari

Kos / Sumber

Julai & September

PIBG

Output / Outcome

Prestasi pencapaian
pelajar meningkat

KPI

Keputusan Pep. Akhir


Tahun & PT3

Sasaran

Pelan Kontigensi

Semua
ibubapa &
murid

Penglibatan ibu bapa GPS sek & mata


pelajaran

2.

Program MMI

Pengurusan Sek
Semua Guru

3.

Latihan Dalam
Perkhidmatan

KB Sains dan
Matematik
Ketua Panitia

Jan - Nov

8 hari/ setahun

PELAN TAKTIKAL 3 - 2016

Prestasi guru
meningkat

GPS sek & mata


pelajaran

Semua guru

Pemantauan
Blok

Komitmen guru
meningkat

Keputusan Pep. Akhir


Tahun & PT3

Ladap mengikut
bidang

Prestasi guru
meningkat

GPS sek & mata


pelajaran

Semua
ibubapa &
murid

Matlamat 1 : Pencapaian prestasi akademik yang cemerlang dalam mata pelajaran Matematik

PELAN TAKTIKAL 4 - 2016


Matlamat 1 : Pencapaian prestasi akademik yang cemerlang dalam mata pelajaran
Matematik

INISIATIF/STRATEGI
Bil

Program / Projek

1.

Memupuk budaya berfikir secara kreatif dan mencintai mata pelajaran Matematik.

Tanggungjawab

Tempoh / hari

Kos / Sumber

Output / Outcome

KPI

Sasaran

Pelan Kontigensi

3.

Minggu Matematik

Guru Kanan
Kokurikulum

Bengkel matematik Pengetua

Mengakses
maklumat

Pengetua
Pen. Kanan
Pentadbiran

Disediakan oleh:
............................................
(SHARIFAH NOR HALIZA BT SYED A.RAHMAN)
Ketua Panitia Matematik
SMK Kompleks Tembesu, Kuala Nerus

Julai

Jun

Jan - Okt

RM 400.00

RM 250.00

Tiada

Kemahiran berfikir
secara kreatif.
Meminati
matapelajaran
Matematik

Prestasi akademik
pelajar meningkat
Bilangan pelajar
yang terlibat
Bilangan tempoh
masa

Rujuk Pelan
Strategik
100 orang

Kemahiran menjawab Prestasi akademik


soalan
pelajar meningkat
Bilangan pelajar
yang terlibat
Bilangan tempoh
masa

Rujuk Pelan
Strategik
81 orang

Kemahiran meneroka Prestasi akademik


maklumat
pelajar meningkat
melalui Internet
Bilangan pelajar
yang terlibat
Bilangan tempoh
masa

Rujuk Pelan
Strategik
Semua pelajar
Sepanjang tahun

1 kali setahun

1 kali setahun