You are on page 1of 26

Isang Pag-Aaral

Kabanata I
Suliranin at Sandigan
Panimula
Pornography o porn isang palabas na malalawasang panoorin o babasahin na nahuhumaling ang
mga tao. Ang pornograpiya ay may halin-tulad sa erotica na pwede mong isipin habang naglilibog ka. Sa
ilang dekadang taon mas dumadami ang malalaswang panoorin dahil sa DVD, internet, at sa mga taong
walang disiplina saka nilang sarili na. Ang pornograpiya at lalong kumalat sa kadilanang meron tayong
kalayaan. Ang pagtatalik ng isang babae at lalaki ay hindi na bago sa sangkatauhan ng tao at ginagawa na
itong pampalipas oras ng mga tao.
Sa pagkakaroon ng malalaswang panoorin sa internet, maraming tao na ang guma-gamit nito. May
mga taong sang-ayon sa pornograpiya at hindi sang-ayon, kaya't mayroong mga taong nagdedebante
tungkol sa pornograpiya. Gusto ng mga ibang tao na alisin ang pornograpiya ngunit hindi mapigilan. maari
itong maka-apekto sa mga batang mag-aaral. Kailangan pag-aralan ang "sex education" ng mga mag-aaral
ng magkaroon sila ng maganda ideya sa ganito at hindi gawin.
Sa pagbabago at pag-unlad ng teknolohiya, pati mga bata at kabataan ay nakikisabay dito. Kung
noon ay sa lansangan nila ginugugol ang kanilang maghapon sa pakikipaglaro ng patintero, tagu-taguan at
langit at lupa, kasama ang kanilang mga kalaro, sa ngayon ay sa lansangan pa rin naman. Subalit ang mga
computer at cellphone na ang kanilang mga kalaro maghapon. Mabuti sana kung researching, social
networking at games lang ang ginagawa ng mga ito, ngunit may isa pang bagay na pumupukaw sa
kanilang mga mata, isang bagay na mahirap nang takasan kapag nahuli ka. Sadya pang bata ang mga
mag-aaral sa ikalimang baitang upang manood ng pornograpiya, subalit ito ang katotohanan na hindi sila
exempted sa panonood ng pornograpiya.
Ang pornograpiya nagsimula sa kanluranin Europa sa panahong labing walong dekada sa
magkasunod na pagtaas ng utilitaryanismo. sa amerika lalong kumalat ang pornograpiya at ginawa itong

pagkakakitaan ng mga tao. May mga ilang tao ang nagtratrabaho sa ganitong klase, maraming mga
kababaihan ang mga kasali dito. Ginagawan nila ito ng bidyo at ipapalakat sa internet, kumikita sila sa
pamamagitan ng bawat manonood sa kanilang bidyo. Maraming ngayon ang laganap sa ibang bansa ay
ang paggawa ng pornograpiya, may iba't ibang estilo sila ng paggawa, mga halimbawa ( Fake Taxi, Fake
Agent, Secret Agent at ect ). Marami sakanila ang gumawa ng bidyo ay patuloy padin ipinapalangap ang
mga ito.
Sa pag-aaral, maaaring maapektuhan ang mga kabataan dahil sa panonood ng pornograpiya.
Dapat maalarma ang mga kabataan sa dulot ng panonood ng malalawasang panoorin o babasahin. Dapat
magkaroon ng disiplina ang mga kabataan at pagkokontrol sa pagdating mga sarli. Bigyan pinsan ng
gobyerno ang pornograpiya sa ating bansa para maalarma ang bawat kabataan sa ating bansa at
makontrol ang pagdami ng tao sa ating bansa.
Sa mga malalaswang babasahin, mababasa ito sa mga dyaryo at magasin na lubos na
kinahuhumalingan ng mga mambabasa. Maraming kwento dito ang nakapaloob na hindi kanais-nais para
sa mga mambabasa. Naguudyok ito ng hindi magandang pag-iisip sa kanyang kapwa dulot ng pagbabasa
ng pornograpiko.
Sa mga dyaryo at magasin meron kang makikitang mga nakabuhad na babae o lalake, na
nililigyan ng manunulat na kwentong hindi magaganda. Sa mga magasin na (FHM, VIXEN) may mga
kwentong mababasa ka na tungkol sa pornograpiya. Sa mga tulad ng FHM at VIXEN na magasin may
makikita kang mga babaeng walang sampot sa kanilang katawan, na kinukuhanan ng litrato at ilalagay sa
magasin na makikita nga mga mambabasa.

Kaligiran ng Pag-aaral
Malaki ang epekto ng pornograpiya sa manonood nito, mapa-bata man o matanda. Layunin ng
pag-aaral na ito na masuri at mapag-aralan ang mga bata na nasa ikalimang baitang sa kanilang
panonood ng pornograpiya, kabilang na dito ang pagsusuri sa kung paano ito ba sila nagsimulang manood,
dahilan kung bakit nila ito ginagawa at ang kanilang pananaw sa bagay na ito upang sa ganoon ay
makatulong na matigil at maiwasan ng mga bata ang higit na pagkalulong dito at makapagbigay
impormasyon sa mga magulang at kinauukulan na bigyan ng pansin at suriin ang mga pinapanood ng mga
bata.
Malaki ang naidudulot ng pag-unlad sa teknolohiya sa pagkalantad ng mga bata sa pornograpiya
kahit sa batang edad pa lamang. Abot-kaya na, madali lang hanapin at hindi naman bawal sa ating bansa
ang pornograpiya na tinatawag din na bold kaya madali itong mapuntahan ng mga bata ang mga online
pornographic site gayundin ang makapagpasa ng mga pornographic video sa cellphone. Kaya computer at
cellphone na ang karaniwang gamit upang maabot ang pornograpiya. Ang pagiging halos pantay ng bilang
na nanonood ng pornograpiya sa edad 10 hanggang 12 sa edad 15 hanggang 19 sa magkaibang taon ay
nangangahulugan ng mas mataas na bahagdan ng mga batang nalalantad sa bagay na ito. Bunga din nito
ang pagbata ng mga mag-aaral na nalalantad dito kumpara sa karaniwang edad sa mundo. Marami sa
mga tinanong na nakapanood na ng porn ang isang beses pa lamang nakapanood ng nito kaya masasabi
natin na sa ganitong yugto unang nakikita ng mga bata ang bagay na ito. Sa mga computer shop madalas
unang nakikita ng mga bata ang pornograpiya. Maaaring makita nila ito ng aksidente sa isang tao na
nanonood nito doon o kaya ay ipapanood ito sa kanila ng kanilang mga barkada at kaibiganMalaki ang
impluwensya ng mga taong laging kasama ng mga bata kung paano nila unang nakita ito. Kadalasan ang
mga kaibigan o barkada ang nagpapakita sa mga batang kalahok sa pagsusuri sa pornograpiya at siya
ding kasama nila kung ginagawa nila ito. Patago at habang walang tao ang karaniwang paraan ng
panonood nila at sariling trip lang nila ang dahilan kung bakit sila nanonood nito. Halos lahat ng magulang
ay hindi nakakabatid sa ginagawa ito ng kanilang mga anak, bunga ng kanilang pagiging abala at hindi
pagsusuri kung sino ang laging kasama ng mga anak nila. Hindi din lahat ay may iisang persepsyon sa
bagay na ito, may ilan sa mga mag-aaral ang nagsabi na hindi masama ito, marahil dahil marami na ang
gumagawa nito kaya akala nila ay tama na ito.
Malaki ang epekto ng nagagawa na madalas na pagkalantad ng mga bata sa pornograpiya. Naiiba
nito ang pananaw nito, persepsyon at pag-uugali. Hindi lahat ng bata ay masama ang tingin sa panonood
ng pornograpiya. Marahil nagiging tama ang mali dahil marami namang matatanda ang gumagawa nito.
Subalit ang mali ay mananatiling mali kahit lahat na ay gumagawa nito at ang tama ay tama kahit na wala
nang gumagawa nito. Naging pangkaraniwan na din ang gawain na ito sa kanila at wala nang
nararamdaman na konsensya matapos gawin ito. Ito ay nakakatakot na senyales ng pagtaas at pagtaas pa
ng sexual na pantasya ng mga bata na maaaring magdulot sa kanila upang gawin sa mas bata sa kanila o

sa kanilang mga kasintahan kinalaunan ang mga napapanood nila upang maibsan at matupad ang mga
pantasya nila. Ang mga gawaing ito naman ay maaaring magdulot pa uli ng mas marami pang problema
katulad ng maagang pagbubuntis at pagkasira ng buhay ng inabuso at nang nag-abuso. Magdudulot din ito
sa mga bata upang isipin sa kanilang paglaki na balewala lamang ang kasal at importante lang ay
pagtatalik. Isa ang midya sa tumutulong upang pangaralan ang mga bata tungkol sa epekto sa kanila ng
bagay na ito, subalit nakakapagtaka na ang mga taong malapit sa bata ay wala halos ginagawa upang
balaan ang mga ito tungkol sa porn. Kabilang dito ang mag-anak, paaralan at simbahan. Marami ang gusto
nang tumigil habang maaaga pa subalit wala naming tumutulong sa kanila upang gawin ito. Hindi tama na
isipin na masyado pang bata ang mga isip ng mga mag-aaral na ito sa mga bagay na tungkol sa
pornograpiya at pakikipagtalik. Harapin natin ang realidad ng buhay na may ibang bata nga ay mas
marunong pa sa mga nakakatanda at mulat na sila sa mga bagay na ito bunga ng pagkalantad nila sa mga
bagong teknolohiya. Nararapat na pangaralan at turuan sa mahinahon at mabuting paraan ang mga bata
sa mga bagay na ito upang maging tama din ang oryentasyon ng mga ito sa pagtatalik. May batas tayo
tungkol sa Child Pornography subalit walang batas tungkol sa censorship ng mga video at babasahin sa
internet na hindi nakakabuti sa mga bata, hindi katulad ng China, Japan at South Korea na hindi bastabasta naaabot ng mga bata ang bagay na ito. Kung hindi aaksyon at magtutulungan ang mga magulang,
paaralan, simbahan at estado upang masolusyunan ito malaki ang magiging pagsisisi ng bawat isa, dahil
hindi lamang buhay ng mga bata ang masisira kung magpapatuloy ito kundi ang kinabukasan ng bansang
ito dahil sila ang pag-asa at susunod na mamamahala sa ating bansa. Nawa ay maituwid natin ang
baluktot na sanga habang bata pa.
Maaaring makasira ito sa pag-aaral at malason ang murang isipan nila. Mawawala sa pag-aaral
ang atensiyon nila at maaaring hindi na sila magpatuloy ng pag-aaral. Maaari ring gawin nila ang mga
napapanood nila na mas malaking kasiraan sa buhay nila ang mangyayari at maaari silang maging
magulang sa hindi pa ganap na panahon.
Laganap ngayon sa daigdig ang pornograpya. Makikita ito sa mga advertisement, kausuhan,
pelikula, musika, at mga magasin, pati na sa telebisyon, mga video game, cellphone o iba pang gadyet,
Website, at mga photo-sharing service sa Internet. Ang pornograpya ay karaniwan nang tinatanggap sa
modernong lipunan. Ngayon higit kailanman, mas maraming tao sa mas maraming lugar ang gumugugol
ng higit na panahon sa pornograpya.
Sa isang pag-aaral, lumalabas na pang-walo ang Pilipinas sa mga bansang may pinakamalaking
kita sa paggawa ng pornographic videos. Tinatayang nasa isang bilyong dolyar ang kinikita ng mga
producer ng mga ganitong uri ng video dito sa bansa. Sa buong mundo ay nasa 97 billion dollars naman
ang kabuuang kita ng mga gumagawa nito.

Ang pangunahing layunin ng pag-aaral na ito ay matukoy at mapag-aralan ang sikolohiya na epekto ng
pornograpiya

ayon

sa

mga

estudyante

ng

Dr.

Yangas

Colleges,

Inc.

Ang pornograpiya ito ay paglalarawan o pagtatanghal ng sexual na aktibidad sa literature, pelikula


at katulad, upang pukawin ang pagnanasang sexual ng mambabasa o manonood. Pornograpiya ang mga
lumilikha ng ganitong mga uri ng babasahin at panoorin. Kapag pinaikli, tinatawag na porno o porn ang
pornograpiya. Merong mga tao na nagkikipagkaroon ng porno katulad ng lalaki-sa-lalaki, babae-sa-babae,
at babae-sa-lalaki. May dalawang pangkaraniwang uri ng pornograpiya, ang softcore at hardcore. Tanging
hubad na mga babae lamang ang nakikita sa softcore samantalang pati ang pagtatalik ay makikita na sa
hardcore.

Sa

karaniwang

salita,

Bold

bastos

ang

tawag

sa

pornograpiya.

Habang lumilipas ang panahon, ang mga tao ay mas tumatalino dahil sa mabilis na pagbabago at
pag-unlad ng teknolohiya. Napapadali ang uri ng pamumuhay ngunit mas lumalala ang ibat-ibang uri ng
kriminalidad sa mundo. At dahil sa impluwensya ng teknolihiya mas nabilis ang pagmulat ng isipan ng mga
kabataan sa pornograpiya. Malaki ang epekto nito sa isipan ng kabataan lalo na kung madalas itong
napapanood, magiging pangkaraniwan nalang ang gawaing ito at maaring maging sanhi ng kawalan ng
konsensya matapus gawin ito. Naiiba nito ang pananaw, persepsyon at pag-uugali ng tao. Maaaring
maging bunga nito ang pagasira ng pag-aaral, maagang pagbubuntis at pag-aasawa, krimen katulad ng
pagpapalaglag

at

pagbebenta

ng

laman.

Ayon sa Panukalang Batas Bilang 2464 o Anti-Obscevity and Pornography Act of 2008 ni Senador
Manny Villar sinasabi niya roon na ang pornograpiya at kahalayan ay ituturing na kasong kriminal at may
katumbas na mabigat na parusa sa sinumang mapapatunayang nagkasala. Nakabubuti ito sa
pagpapanatili ng moralidad sa lipunan.
Ang Pandaigdigang Organisasyon sa Turismo (World Tourism Organization), isang organisasyong
spesyal ng mga Nagkakaisang Bansa (United Nation),binigay na kahulugan sa turismong seksuwal "mga
paglakbay na organisado sa loob ng sektor ng turismo, o galing sa labas ng sektor pero ginagamit ang mga
istruktura at network nito, na ang pangunahing layunin na magkaroon ng pangkalakalan (commercial) na
ugnayang seksuwal ng mga turista sa mga mamamayan sa paroroonan."
Ang turismong seksuwal ay maari tumukoy sa mga uri ng pangkalakalan (commercial) na gawaing
seksuwal, ahensiya at akademiko minsan eto ay naibubukod sa pagitan ng turismong seksuwal sa mga
kabataan at turismong seksuwal para sa kababaihan na nagsasabi sa iba't ibang klase ng mga turismong
seksuwal. Ang mga atraksiyon para sa mga sekswal na turista ay maaring mababang bayarin sa mga

serbisyo sa paroroonang bansa, kasama ang kahit alin sa legal na prostitusyon, pagwawalang bahala ng
mga tagapagpatupad ng batas at akses sa prostitution sa mga bata.

Lumitaw sa isang German study ng 64 na kalalakihang nasa pagitan ng 21 at 45-anyos ang edad
na gumamit ng MRIs sa panonood nila ng porn ay mas maliit ang volume ng kanilang brain area na may
kinalaman sa mga reward at motivation, ulat ng Reuters.
Ang tawag sa brain region na ito ay ang striatum, at napag-alaman din ng mga researcher na isa pang area
na bahagi ng striatum ay nagpakita ng mas bawas na activation, wika ng lead author ng study na si
Simone Khn.
Dangan nga lang ay pinunto din ni Khn na hindi masasagot ng kanyang pag-aaral kung ang
panonood ng porn ang dahilan o ugat ng mga pagbabago sa utak o kung ang pagkakaiba ay naroroon na
at ang mga indibiduwal na may ganitong uri ng utak ay napapahilig sa panonood ng porn.
Ang kahulugan nito ay hindi rin napatunayan sa pag-aaral na ang panonood ng pornograpiya ay
nakasasama sa ating kalusugan.
Tinutukoy ang atin bilang one-third ng mga kababaihan sa America na nanonood nito at 70 porsyento ng
mga Amerikano nasa edad 18 hanggang 24, ulat naman ng Telegraph

Maraming mga tagapagtaguyod ng pornograpiya, at ang mga argumento nila magpataw tiyak na
magkaroon ng ilang mga makatwirang paliwanag sa likod ng mga ito. Ang mundo ay magiging isang
napaka-ibang lugar kung pornography ay pinagbawalan at ang pagbabago ay hindi kinakailangang maging
para sa mas mahusay. Bukod dito, ito ay isang industriya , na kung saan ay may boosted maraming
economies at bumubuo ng isang pulutong ng mga pang-ekonomiyang aktibidad sa buong mundo .
Maraming pagkakataon kung saan pornograpiya ay maaaring makatulong sa isang indibidwal o ng ilang .
Maraming mga opinyon ng estado na walang mga discernable epekto ng pornograpiya at na na ito talaga
ay may kapaki-pakinabang epekto sa mga tuntunin ng pantasiya, sex edukasyon, at masining na
expression ( Malamuth at Billings , 1986 , 85 ). Halimbawa, isaalang-alang ang isang pamilya ng apat.
Kasama ay isang may-asawa ilang at dalawang bata, isang malabata batang lalaki at isang teenage girl.
Sa isang hypothetical kaso, maaari naming maunawaan ang mga positibong epekto ng pornograpiya ay
maaaring magkaroon sa bawat miyembro ng pamilya.
Ang isang karaniwang mga pintas ng pornograpiya ay na exposure ay maaaring humantong sa
nadagdagan sekswal pagsalakay sa mga manonood. Sa isang ulat na explores ang mga positibong epekto
ng eksperimento sa pornograpiya, ang pananaliksik na isinasagawa ay nagpapahiwatig na ang sekswal na
karahasan sa pornograpiya ay maaaring lumikha ng maraming mga anti -social na mga epekto , tulad ng
tumaas na pagtanggap ng panggagahasa myths , nadagdagan pagtanggap ng karahasan laban sa

kababaihan at nabawasan perceptions ng paghihirap ng isang biktima ng panggagahasa ( Suriin at


Malamuth , 1984, 15). Higit pa rito , ang isang mas kamakailan-lamang na pag-aaral ng 16 mga
eksperimento na kung saan kasangkot examination ni paksa ng marahas at hindi marahas pornograpiya
concluded na pagkatapos ng pagkalantad sa malaswang materyal , attitudes sumusuporta sexual
pagsalakay nadagdagan ( Malamuth et al. , 2000 , 44). Kaisa sa ang ideya na pagsalakay patungo sa mga
kababaihan ay maaaring magkaroon ng positibong kahihinatnan ( Malamuth at Ceniti ) , ito ay maaaring
humantong sa ilang mga mapanganib na sitwasyon .
Ang bawat indibidwal ay may iba't ibang paniniwala tungkol sa mga epekto ng pornograpiya paggamit na
may kaugnayan sa
sa sarili, isang romantikong relasyon, pamilya, at lipunan bilang isang buo. May pananaliksik
na nagpapakita ng pornograpiya ay may gawi na negatibong maapektuhan ang mga lugar ng buhay at
mayroon ding
katibayan para sa ilang human trafficking na nagaganap sa loob ng pornograpiya industriya. Kaya,
ang panghuli layunin ng sanaysay na ito ay hindi lamang masuri kung ano mga tao ay naniniwala tungkol
sa mga
kasangkot sa pornograpiya industriya, ngunit upang masubukan kung ang impormasyon tungkol sa
pornograpiya industriya ay maaaring baguhin ang mga tao paniniwala tungkol sa kanilang mga personal
pornography
gamitin. Human kalikasan ay may gawi na hindi equate ang sariling personal na mga aksyon na may mga
epekto, lalo na
negatibong resulta. Kung walang mga gumagamit ng pornograpiya, pagkatapos ay doon ay walang
demand.
Samakatuwid, ang sariling mga aksyon ay makakaapekto sa pornograpiya industriya at human trafficking.
Ang isang survey ay nilikha na tasahin paniniwala tungkol sa mga epekto ng isa sa mga personal
pornograpiya paggamit. Pagkatapos, ang mga paniniwala ay tasahin muli pagkatapos ng impormasyon
tungkol sa
pornograpiya industriya ay iniharap. Ang pananaliksik tanong ay kung ang mga impormasyon
magbabago paniniwala ng isang tao tungkol sa pornograpiya paggamit na may kaugnayan sa pamilya at
lipunan,
na may diin sa mga negatibong aspeto ng pornograpiya tulad ng human trafficking. ang
100 kalahok ay hinikayat na mula sa Amazon Mechanical Turk pamamagitan ng isang online
format. Pagkatapos ng pag-bibigyan ng mga istatistika tungkol sa sex trafficking at ang pornograpiya
industriya, mga kalahok ay baguhin ang kanilang paniniwala tungkol sa personal pornograpiya paggamit.

Balangkas Teoretikal
Ayon kay Iyoob (2008) na ang maagang pagahumaling sa pornograpiya ay may kaugnayan sa
paggawa ng mga abnormal na gawaing sekswal lalung-lalo na ang panghahalay.

Ayon kay Allison Peuse na ang pornograpiya ay sekswal na panitikang isinulat para sa hita at may
espisipikong layunin ng pagtukoy at pagbuo ng pisikal suhetibismo at konsumpsyong pangkatawanan
( 2000 ) sa katunayan, sa yugtong ito ng monopoliyong kapitalismo, mas intensibo ang pagpopornograpiya
na maging ang mga bagay na walang repsensya sa seks o sekswalidad ay ipapakita nito bilang
pornograpiyang puspusang ibebenta.
Ayon kay Joan Kinlan na ang mga emosyonal at mental na epekto ng pre-marital sex
nakababahala din. Ang pakikipagtalik sa unang pagkakataon para sa isang babae ay maaaring maging
sanhi ng labis ng emosyon at pakiramdam na siya'y mahina. Maraming kababaihan ang nagsisi pagtapos
gawin ito nagiging sanhi ng depresyon o labis kalungkutan. Pakiramdam nila ay marumi at nagamit.
Ayon kay Sen. Manny Villar, sa kaniyang Panukalang Batas bilang 2464, ang pornograpiya at
kahalayan ay ituturing na kasong kriminal at may katumbas na mabigat na parusa sa sinumang
mapapatunayang nagkasala.
Mahaba ang pamagat ng kaniyang panukala: An Act prohibiting and penalizing the production,
printing, publication, importation, sale, distribution and exhibition of obscene and pornographic materials
and the exhibition of live sexual acts, amending for the purpose Article 201 of the Revised Penal Code, as
amended. Sa unang malas ay waring nakabubuti ito sa pagpapanatili ng moralidad sa lipunan. Ngunit
kapag inusisa na ang mga salita at pakahulugang isinaad sa panukalang batas, manggagalaiti ang
sinumang nagmamahal sa sining dahil binubura ng panukala ang hanggahang nagbubukod sa
pornograpiya at sining.
Maganda ang layon ng panukala: ang pahalagahan ang dangal ng bawat tao at pangalagaan ang
integridad at ang katauhang moral, espiritwal, at panlipunan ng mamamayan, lalo na ang kabataan at
kababaihan laban sa mga epekto ng obsenidad at pornograpiya. Ito ang patakaran ng estado, at upang
maisagawa ito ay kinakailangan umanong maghasik ang pamahalaan ng walang humpay na kampanya
laban sa kahalayan at pornograpiya, at tiyakin na ang mga institusyong pang-edukasyon ay sumusunod sa
atas na ito ng konstitusyon.

Konseptwal Framework

Batayan

Efekto ng mga
malalaswang
panoorin sa mga
kabataan

Proseso

Interbiyu o sarbey
Questionnaire
Dokumentasyon
Analysis

Kinalabasan
Malawak na
kaalaman sa mga
efekto ng
panoorin at
babasahin sa
kabataan

Ipinapakita dito sa Konseptwal Framework ang kaugalian ng estudyante ng mag-aaral sa DYCI.

Paglalahad ng Suliranin

Ang pangunahing layunin ng pag-aaral na ito ay matukoy at mapag-aralan ang Sikolohikal na


epekto ng pornograpiya ayon sa mga estudyante ng Dr. Yanga's College's INC.
1. Ano ang estado ng isang estudyante ng DYCI ayon sa:
1.1
Edad
1.2
Kasarian
1.3
Antas
1.4
Estado
2. Ano-ano ang epekto ng panonood ng pornograpiya?
2.1
Panggagahasa
2.2
Pag kawala ng kontrol sa sarili
2.3
Malalaswang imahenasyon
3. Ano-ano ang mga epekto ng pagbabasa ng malalaswa sa magasin at dyaryo?
3.1
Panggagahasa
3.2
Pag kawala ng kontrol sa sarili
3.3
Malalaswang imahenasyon
4. Ano-ano ang nilalaman ng pornograpiya?
4.1
Isang malaswang panoorin o babasahin
4.2
Dalawang taong nagtatalik
4.3
Malaswang imahenasyon
5. Ano-ano ang nakukuha ng isang manonood o mambabasa sa pornograpiya?
5.1
Kawalan ng respeto sa sarili
5.2
Pagnanasa sa ibang tao
5.3
Pananabik sa pagtatalik

Saklaw at Delimitasyon
Sinasaklaw ng pag-aaral na ito ang mga piling kabataan na may edad na 18 hanggang 20 upang
talakayin ang efekto ng mga mga malalaswang babasahin at panoorin. Nililimitahan ang pag-aaral na ito sa
mga menor de edad na kabataan.

Kahalagahan ng pag-aaral
Sa mga natuklasan sa mga pananaliksik na ito ay magkakaroon ng malaking pagbabago sa mga
tao.
SA MGA ESTUDYANTE, kailangan nilang malaman ang iba't ibang epekto ng malalaswang
panoorin saka nilang kaugalian. Kailangan silang gabayan at tulungan na alamin ang mga impormasyon ng
kahalagahan ng buhay at magkaroon ng disiplina sa kanilang mga sarili.
SA MGA ATING GURO, turuan na magkaroon ng magandang asal ang bawat estudyante at
tulungan na maging isang mabuting impluwensya sa mas nakakabata sakanila.
SA MGA MAGULANG, turuan na sila ng magagandang gawain at ipaalam ang kahalagahan ng
buhay. Maging halimbawa ng magagandang asal sa kanyang anak.
SA MGA SUSUNOD NA HENERASYON, tularan at isa-isip ang mga patnubay ng mga magulang
ng sa gayon ay mailayo sa pagkasira ng isang kinabukasan. Turuan ang ibang tao na mang-mang sa
kaalaman para itoy matuto at di gumagawa ng ikakasama sa kanila at sa ibang tao.
SA MGA SUSUNOD NA MANANALIKSIK, palawakin ng mabuti ang isipan at magbigay payo sa
ibang tao. Pag-aralan ng mabuti ang mga ginagawa ng sa gayon man ay di magkamali sa mga hakbang na
dapat gawin o gagawin pa lamang.

Katuturan ng mga Salitang Gamit


Antas - Ito ay lebel na iyo nang narating. (pwedeng sa paaalan or laro)
Batas - sa politika at hurisprudensiya, ay ang mga kumpol ng alituntunin sa pag-aasal na naguutos o
nagbabawal (o pareho) sa isang natukoy na pakikipagugnayan sa pagitan ng mga tao at kapisanan (isang
uri ng samahan, samahang-damayan, o unyon)
Babasahin Mga letrang nakasulat sa libro o magasin
DYSINO mga nag-aaral para sa kanilang kinabukasan
Edad - Ang gulang ay ang bilang ng mga taon mula pa nang ipanganak ang isang tao noong araw ng
kanyang kaarawan.
Estado - ay binubuo ng isang grupo ng mamamayang nagkakaisa, naninirahan sa isang tiyak na teritoryo,
may sariling pamahalaang kinikilala ng nakararami, may kapangyarihang magpatupad ng batas at
tumatamasa ng kalayaan
Erotica Mga kwentong naglalaman ng malalaswa
Henerasyon - ay isang paglulunsad ng isang bagong lahi o bagong kagamitan.
Hindi magandang kaugalian nagpapakita ng hindi magandang kilos: nagiging loko-loko o nawawalan
ng disiplina sa kanilang sarili. Nagdudulot ng hindi magandang kilos.
Imahinasyon - isang makapangyarihang bahagi ng ating isip kung saan nalilikha ang sining,
imbensyon, disenyo at daloy ng sistema
Kasarian - Ang kasarian, tauhin, o seks[1] (Ingles: gender), sa karaniwang gamit, ay tumutukoy sa
pagkakaiba sa pagitan ng mga lalaki at ng mga babae.
Kapantay mayroong mga pagkaparehas ang bawat estudyante sa kaugalian tungo sa pornograpiya.
Kaugalian ng estudyante nagkakaroon ng hindi maganda ugali tungo sa panonood ng pornograpiya.

Kilos ng estudyante - Ito ay nangangahulugan na diverging nang masakit mula sa isang kaugalian,
tradisyonal, o pangkalahatang tinatanggap na pamantayan, para sa pagpapakita ng tulad magkakaiba paguugali.
Magulang - ay isang ina o ama; na napupunla o nanganganak ng isang supling at/o nagpapalaki nito.
Mananaliksik Mga taong nag-aaral sa mga bagay na dapat bigyan ng kahulugan
Magandang kaugalian nagpapakita ng maganda impluwensya at nagkakaroon sila ng tiwala sa kanilang
sarili para maabot ang kanilang pangarap.
Mga ginagamit sa pornograpiya mga bagay na ginagamit ng mga lalaki o babae kapag sila ay
nakikipagtalik tulad ng condom, dildo at iba pa.
Pagnanasa Isang kagustuhan na makuha ang bagay na hinahangad
Pagtatalik - ay isang pamamaraan ng isang babae at ng isang lalaki upang makabuo ng kanilang
magiging supling sa pamamagitan ng kanilang mga ari.
Panggagahasa - ay isang uri ng sekswal na panlulusob na karaniwang pagtatalik (o iba pang gawaing
penetrasyong sekswal) ang sinimulan laban sa isa o higit pang indibidwal na walang pahintulot.
Panoorin Mga bagay na iyong nakikita sa telibisyon
Porntoon isang karton na palabas at nagpapakita itong ng hindi maganda imahe sa mga manonood at
sa mga kabataan.
Pornograpiya - ay mga malalaswang panoorin o babasahing sekswal. Tinatawag na pornograpo o
pornograper ang mga lumilikha ng ganitong mga uri ng babasahin at panoorin. Kapag pinaikli, tinatawag na
porno o porn ang pornograpiya. Merong mga tao na nagkikipagkaroon ng porno katulad ng lalaki-sa-lalaki,
babae-sa-babae, at babae-sa-lalaki.
Pagkahilig sa pornograpiya isang pagtatalik ng lalaki at babae na pinapanood ng mga kabataan at
kinahihiligang panoorin ulit.
Respeto Nagpapakita ng magandang asal sa kanyang kapwa.

Kabanata II
Mga kaugnay na Pag-aaral at Literature
Lokal na pag-aaral
Ang napakalaking pag-bilis ng ating teknolohiya ay nangangailangan ng gabay sa bawat kabataan
ngayon. Kailangan batanyan ang bawat kabataan ngayon dahil sa pag laki ng ating populasyon ngayon
dahil sa maagang pagbubuntis ng mga babaeng nasa menorde edad. Dapat pantunguan ng pansin ng
kabataan ang kanilang pag-aaral kaysa sa mga bagay na hindi nakakatulong sakanilang pag-aaral.
Sa Pilipinas, sa NSO pinapakita dito na 13-14 na pursyento na ang lahat ng nakarehistro sa pagaasawa ay nasa 20 pababa ng mga kabataan ayon sa National Youth Commission na pinapakita dito na
lumalaki ang pupolasyon dahil sa maagang pagbubuntis at, kabilang ang Pilipinas sa ASEAN REGION sa
pagtaas ng pupolasyon. Ang pangdaigdaingan problema ng malabatang pagbubuntis ay dapat pagtungan
ng pansin ng mga kabataan. Benjamin De Leon na president ng Forum for the family planning and
development sa pilipinas, ayon kay Benjamin, 10% sa mga kabataang babae na edad 15-19 ay
nagbubuntis na kayat kailangan pagtunguan ng pansin ng ating gobyerno. Sa isang pangangailang ng
mabilis na pagkilos na tulungan ang bawat kabataan sa maagang pagbubuntis, kailangan din turuan ng
disiplina, kontrolin ang kanilang sarili at turuan ng magandang asal. Sa mataas ng pagusbong ng
pagbubuntis ng kabataan ay may kuhulugan ding maagang pagkamatay ng batang babae.
Ang Pilipinas, sumali sa ibang bahagi ng mundo sa pagtawag ng pansin ng gobyerno at civil
society groups para matulungan ang bawat kabataan sa pagtaas ng maagang pagbubuntis ng babae at
turuan ng maganda asal at isama sa mga programa tungkol sa pagbubuntis ng isang babae. Ang isang
binatilyo ay kayang gawin ang mga bagay na hindi naman dapat at magkaroon ng pamilya sa murang
edad.
Kailangan pag-aral ng estuyante ang sex education ayon sa ating gobyerno. Dapat mailayo ng
magulang ang kanilang anak sa ano mang hindi magandang gawain ng kanyang anak. Nahihirapan ang
gobyerno na isama sa pagtuturo ang ng sex education sa paaralan dahil sa paniniwala at sa hindi
bibinigyang halaga ng estuyante. Kailangan pagtunguan ng pansin ng magulang ang mga anak nilang
nasa nagbibinata/nagdadalaga dahil maaaring nilang gawin ang pagtatalik at maaring maging magulang
sila sa murang edad. Gumamit ng mga bagay na nakakapigil sa pagbubuntis o ituloy ang pagbubuntis.

Bantayan ng maigi at gabayan ang bawat kabataan. Maaaring maging magulang sa murang edad at
nawawalan sila ng pagkahilig sa pag-aaral. Hindi na bibinigyang halaga ng kabataan ang kanilang
kinabukasan at pinipilit nila ang mga gusto nilang gawin.
Sa mga magulang na mapagpahintulot sa kanilang anak o hindi binibigyang pansin ang kanilang
anak, kadalasan nagbubunga ng hindi maganda at nabubuntis sa murang edad. Maging magandang
halimbawa at turuan ng magandang asal ang mga kanilang anak. Ang mga kabataan ay nagiging malapit
sa mga pagtatalik at ginagawa ito ng dalawang magkasintahan na hindi pa kasal, kayat nawawalan ng
disiplina ang bawat kabataan sa kanilang sarili.
Sa maagang pagbubuntis sa ating bansang Pilipinas, ayon sa pag-aaral ang mga kabataan ay
naka pokus lang sa kanilang kagustuhan, may mga bagay na nakakaapekto sa kanilang pisikal at
sikolohiya na katangian. Higit pang nagkakaroon ng interes ang mga kabataan sa mga bagay na hindi
dapat gawin, nagkakaroon ng hindi magandang pag-uugali ang bawat isang kabataan ngayon. Sa ayon sa
mga mananaliksik naapektuhan ang pag-aaral ng kabataan dahil sa kawalan ng interes at na pupukaw ang
kanilang isipan sa mga bagay na nakakasama sakanila. Ang

mga kabataan ngayon ay hindi

pinapahalagan ang mga bagay na ikabubuti nila at nagkakaron ng interes sa mga bagay na hindi
kamakakatulong sa kanilang pag-aaral. Ang antas ng edukasyon ay bumababa dahil sa kawalan ng interes
ng mga kabataan at nahuhumaling sa mga napapanood kayat nagiging magulang sa murang edad.
Maraming bata, kabataan, at matatanda ang walang-muwang na nalalantad sa pornograpiya,
ngunit dumarami ang bilang ng kalalakihan at kababaihan na pinipiling panoorin ito at binabalik-balikan
hanggang sa malulong sila rito. Maaaring naisin ng mga taong ito nang buong puso na kumawala sa bitag
na ito ngunit kadalasan ay hindi nila ito madaig nang mag-isa. Lubos ang pasasalamat natin kapag ang
mga mahal natin sa buhay ay nagtapat sa atin bilang mga magulang o lider sa Simbahan. Dapat maging
matalino tayo na huwag mabigla, magalit, o tumalikod, na magiging sanhi upang muli silang hindi kumibo.
Banyagang Pag-aaral
Laganap ngayon sa daigdig ang pornograpya. Makikita ito sa mga advertisement, kausuhan,
pelikula, musika, at mga magasin, pati na sa telebisyon, mga video game, cellphone o iba pang gadyet,
Web site, at mga photo-sharing service sa Internet. Ang pornograpya ay karaniwan nang tinatanggap sa
modernong lipunan. Ngayon higit kailanman, mas maraming tao sa mas maraming lugar ang gumugugol
ng higit na panahon sa pornograpya.

Ang Aprodisya ay isang sangkap na nag papataas ng kagustuhan sa pakikipagtalik.


Aangpanagalang aprosdiya ay halaw sa diyosa ng mga griyego na si Aprodite na diyosa ngsexualidad at
ng pag-ibig. Sa kasaysayan madaming ng pagkaen , inumin , at pag uugali angnakadagdag ng sarap o
gana sa pag tatalik.Ngunit mula sa pananaw ng Scientia ito ay di panapapatunayan at maari lng na bunga
ng sinasabing placebo effect o paniniwala sa isangbagay o pangyayari na may bias o may epekto. Ang
pagsasaliksik dito ay buhat pa ilang libong taon na ang nakakaraan sa bansang India, Ehipto, Roma at
Greece. Sa pag aaral na ito nasabi nilang ang ang aphrodisya ay hindi lngtumutulong sa pampagana kundi
ito ay tumutulong din sa mag asawa na maging makulay atmasaya ang kanilang mga buhay sabi sa
pananaliksik ni Dr. Liesa Harte. Ayon sa mga pananaliksik, napag alaman nila na ang ibang pagkaen, herb
at ibang gamot aynag papalakas ng mga chemical natin sa katawan na nakakaapekto sa ating
libido.Subalit hindi nila alam kung ito ba ay nakakagawa ng sapat ng natural na kemikal paramapansin ng
ting katawan ang pag babago.Sa lahat ng dako ng mundo ay may mga ibat ibang paniniwala o pag kaen
na makakatulong sapag taas ng libido ng dalawang mag tatalik. Hindi lahat ng pag kaen na ito ay maganda
sapaningin ng mga tao tulad ng Spanish fly sa mga bansa sa region ng mediterano , Sa bansangHapon
naman ay ang isdang Puffer fish o sa tagalog ay butete .Siyempre ang Pilipinas ay mayibat ibang pag
kaing pampagana depende sa rehiyong kinabibilangan at ang Pinakasa sikat ritoay ang Soup no. 5 na ang
sangkap ay ang itlog at tite ng baka. Sa ibang parte ng Pilipinas etoay tinatawag na lanciao. Sabin g mga
taong nakakaen nito ang katawan daw nila ay nag iinit atito ang nag sisilbing stimulus para sa pag tatalik.
Tulad ng ibang pag kaen di lahat ng Pilipino ay pabor sa pag kaen na ito marami din ang di nananiniwala
na ito ay nakakatulong dahil ang pagkaen na ito ay hindi pa napapatunayan ng scientia,
Pinunto din ng Consumer Health Information Research, ang isip angpinakamakapangyarihang at
pinakamabisang aprodisya, pag pinagsama naman ang katawanat utak pagdating sa aprodisya ito ay
nagiging magulo at masalimuot..

Isa sa uri ng amoy na pwedeng maging aprodisya ay ang human pheromones o ang chemicalna
lalabas ng ating katawan sa pamamagitan ng pawis.ang salitang pheromone ay galling sagreyegong
pherein at hormone na ibig sa bihin ay tagadala ng sabik.
Ang mga hayop ay may kanya kanya pheromone o tanda nakikita ito sa kanilang mga ihi atpawis
ito ay kanilainilalabas para maakit ang kapwa nila hayop para makipag talik.ang mgahayop ay may

kakaibang pangamoy na tinatawag na vomeronasal organ ito ay tumutulong paramaamoy nila ay ang
pheromone.
Sinasabi ng mga dalubhasa na tayong mga tao ay meron ding vomeronasal organ pero hindinatin
masayado ito ginagamit dahil kalimitan ay physical na itsura at ugaling an gating basehanpara sa ating
kapareha at ditto na pumapasok ang salitang Pag-ibig
Ayon kay Gordon B. Hinckley, dating Pangulo ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa
mga Huling Araw: Ang pagbalik sa mga turo ng Diyos ay mas maraming magagawa kaysa lahat ng iba pa
para manatili sa tamang landas ang ating pamahalaan habang patungo ito sa ikatlong siglo bilang isang
bansa. Narito ang pinakamainam nating sagot sa mga kaguluhan. Narito ang sagot sa mga kasamaan ng
pornograpiya (Teachings of Gordon B. Hinckley, p. 18)
Patungkol sa responsibilidad sa publiko ng mga laban sa pornograpiya, sinabi rin ni Pangulong
Hinckley: Ang pagkakaroon ng opinyon ng publiko ay nagsisimula sa iilang masisigasig na tinig. Hindi ko
imumungkahing sumigaw kayo o iwasiwas ang mga kamao at takutin ang mga mambabatas. Ngunit
naniniwala ako na dapat nating ipahayag nang masigasig at taimtim at positibo ang ating mga paniniwala
sa mga taong binigyan ng mabigat na responsibilidad na gawin at ipatupad ang ating mga batas. Ang
malungkot na katotohanan ay na ang kakaunting humihiling ng higit na kaluwagan, na nagbebenta at
gumagamit ng pornograpiya, na naghihikayat at nabubuhay sa kasamaang ito ay ipinaririnig ang kanilang
tinig hanggang sa maniwala ang mga mambabatas na ang kanilang sinasabi ay kagustuhan ng
nakararami. Malamang na hindi natin makuha ang hindi natin ipinaririnig at hinihingi. Iparinig natin ang
ating mga tinig. Sanay hindi ito mga tinig na sumisigaw at nagpapagalit, kundi tinig na may matibay na
paninidigan nang sa gayoy malalaman ng mga kausap natin ang katatagan ng ating damdamin at
katapatan ng ating pagsisikap.
Mula sa International na Pag-aaral. Ayon kay Smith (1998:35) may katangian ang
pagsasaulong puspusan sa mga letra onumero sa pagsusulit. May relasyong dulot ito sa kasalukuyang
pag-aaral sa dahilang ang pagkakaroon ng dating karanasan ang makakatulong upang mapadali ang
pagkatuto sa pagbasa at ito ay binanggit sa kanyang pag-aaral.
Ayon pa rin sa pag-aaral ni Smith (1997:39) ang pagsusulit ay napapaunlad sa pamamagitan ng
pagtuuturo ng guro. Ang mga pag-aaral na ito ay may dalawang eksperimento.

Ang una, may dalawang mag-aaral edad labing walo na nagsagawa ng pagsusulit. Ang pagsususlit ay
ginawa ng guro, may isang nagbabasa ng malakas mula sa aklat ng isang minuto habang ang mag-aarala
ay nakikinig, pagkatapos ang mga mag-aaral ay pinababasa mula dalawang minuto hanggang tatlong
minuto habang ang guro ay nakikinig ng tahimik. Hinahayaan ng guro na pabasahin ang mga mag-aaral ng
malakas ng kanilang sarili lamang.Ang pangalawa, isang mag-aaral edad dalawampuna hindi masyadong
marunong magbasa. Ang eksperimentong ito ay mayroong sangkap.Ang batayan ay modelo at error
correction, magbalik-aral at follow-up. Ang batayan ng mga mag-aaral ay pinapabasa ng malakas ng guro
ang mga bata ng isang kwento, mga limang minuto, na mula sa aklat at hindi winawasto ng guro.

LOKAL NA LITERATURA
Unang dumating ang mga pornographic materials sa Filipinas noong 1946. Ito ay sa uring
pornographic magazines mula sa Estados Unidos. Noong dekada 60, ang mga magasin para sa mga
babae ay naglabas ng mga artikulo tungkol sa contraception, sexual health, buhay may-asawa, erotica at
kalayaang sexual na may layuning mapabuti ang relasyong pang-asawa. Sa dekada ding ito, naging
madali para sa mga matatanda na may mga may asawa na makapanood ng pornograpiya gamit ang
mga eight-millimeter portable film projectors bago magkaroon ng mga videocassettes. Kahit na bawal, ang
mga video rental shop at ang mga bilihan ng diyaryo ang naging pangunahing daluyan ng mga binebenta
at inaarkilang mga pornographic material. Nagkaroon din ng mga palabas at babasahin tungkol sa
pornograpiya na gawa na sa ating bansa. Ang kauna-unahang soft-core pornographic movie ay ang Uhaw
at lumabas noong dekada 70. Ito ay tungkol sa dating Filipina na beauty queen. Lumabas din ang mga
mababang kalidad na hardcore pornographic oriented films sa pagdating at pag-uso ng mga CD, DVD,
cable television at internet. Noong 2006, ang industriya ng pornograpiya sa bansa ay kumita ng halos isang
bilyong dolyar, pang-walo sa buong mundo. 8
Ayon sa dokumentaryong STRAIGHT TALK: The Truth About Teen Pregnancy,ang mga
kabataang nasasangkot sa pre-marital sex ay kadalasang iyong mga hindi malapit sakanilang mga
magulang.
Sa isang dokumentaryong pinamagatang PUSOK na isinagawa ng pangkat ni Lanz Julian,
ipinakitang

ginagawang

pampalipas

oras

ng

ilang

kabataan

ang

pakiki-pagtalik

upang pansamantalang takasan ang mga suliranin sa buhay. Ayon pa sa nakausap niyang si Anna nasa
murang edad ay naranasan nang makipagtalik, nagdudulot ang maagang pakikipagtalik nghindi lamang
pisikal kung hindi pati na rin ng emosyonal na pagkasira ng sarilit pagkatao. Maaaring sa umpisay hindi
naiisip ng kabataan ang mga maaaring kahinatnan ng gawaing ito,dahil sa huli na lamang nila ito
mapagtatanto, kung kailan huli na ang lahat.
Ayon kay Jess Parin, mas mainam sabihin na mas madaling lumaganap ang pornograpiya ngayon
dahil sa mas mataas na antas ng modernong teknolohiya. ang orihinal na kahulugan ng pornograpiya ay
literature about the prostituted / prostitution. nangangahulugan ito na sa anyong nakasulat na
panitikan ang pornograpiya dati. sumunod rito kinalaunan ang mga pornograpiko magasin at komiks na
kakikitaan ng mga hubot hubad na larawan ng mga babae at lalaki para sa pantasya ng madla.
pagkatapos ay dumating ang teknolohiya ng betamax, ng VHS, ng CD, ng DVD at ngayon nga ay ng kung
anu-anong file extensions tulad ng .avi, .mpg at marami pang iba, na madaling i-upload sa internet para
sa pampublikong konsumpsyon. kaya mas malaganap ngayon ay dahil mas mabilis itong naipakakalat
dahil sa bagong porma ng midya. sa katunayan, naglipana sa internet ang orihinal at pinipiratang mga
pornograpikong babasahin, larawan, magasin at bidyo. mayroon sa youtube, sa facebook, sa xtube, sa
mga blogspot, sa torrents at sa iba pang websites at web finders.
BANYAGANG LITERATURA
Ayon kay Prof. Nerissa Balce-Cortez, na nagtuturo ng Comparative Literature sa University of
Massachusetts-Amherst, ang paksang, A Filipinas Breasts and the Erotics of Empire. Nagtamo si Balce
ng doctoral degree sa University of California-Berkley gamit ang kanyang saliksik sa parehong usapin.
Ginawang halimbawa ni Balce ang kaso ni Nena Ruiz, isang Filipina sa Estados Unidos na inalipin
at minaltrato ng kanyang mga dayuhang amo. Naipanalo ni Ruiz ang kaso noong 2004. Isa umano itong
kongkretong halimbawa ng nagpapatuloy na mababa ang pagtingin ng mga dayuhan sa mga Filipina, na
nag-ugat sa mga retrato ng hubad na dibdib ng mga katutubong Filipina na kumalat noong panahon ng
giyera ng mga Amerikano at Pilipino.
Ipinakita noong 1902 sa librong Our Islands and Their People as Seen in Camera and Pencil ni
Jose de Olivares, ang mga larawang nagpapakita ng paghamak sa sinasabing pagkahubad ng mga

Filipina. Sa bawat kopyang nagkakahalagang $15.00 noon, hatid nito sa mga dayuhan ang ideyang tama
ang kolonyalismo.
Sa obserbasyon ni Balce, kapag ginamit ang salitang Filipina bilang search word sa Internet,
pangunahing resulta ang mga mail-order-bride sites at sari-saring pornographic sites.
Nagbubunga ng mas maraming uri ng pornograpiya sa Internet ang salitang Filipina kaysa sa ano pa
mang nasyonalidad o lahi. Dala pa rin ang duming kumapit sa mga lente ng dayuhang kamera, matapos
madungisan ang pangalan ng mga Filipina 100 taon na ang nakalipas, aniya.
Naging bahagi na ng tradisyong pornotropic (pornographic and tropic) ang mga retrato ng
kababaihang walang saplot. Ipinapakilala nito ang mga taong galing sa eksotikong rehiyon bilang mga
walang pinag-aralan. Halimbawa ang mga litratong nagpapakita sa mga Filipina bilang mga babaeng hindi
marunong ngumiti at may pagkamuhing nasasalamin sa mata. Subalit ayon kay Balce, nagangahulugang
nilalabanan at tinutulan lamang ng mga babaeng ito ang pagpasok ng mga dayuhan. Ipinakikilala sila
bilang mga taong walang saplot, walang sibilisasyon at nangangailangan ng pagbabago. Naging object sila
ng pornograpiya sa lumang panahon at ginawang katwiran ng pananakop ng mga Amerikano.

Ang

pornograpiya

ayon

sa

Webster

Dictionary

ay nagmula

sa

salitang

griyego

na pornographos na nangangahulugan na mga kasulatan tungkol sa mga patutot at unang ginamit ang
salitang ito noong 1858. Ayon naman sa UP diksiyonaryong Filipino, ito ay paglalarawan o pagtatanghal ng
sexual na aktibidad sa literature, pelikula at katulad, upang pukawin ang pagnanasang sexual ng
mambabasa o manonood. May dalawang pangkaraniwang uri ng pornograpiya, ang softcore at hardcore.
Tanging hubad na mga babae lamang ang nakikita sa softcore samantalang pati ang pagtatalik ay makikita
na sa hardcore. Sa karaniwang salita, Bold o bastos ang tawag sa pornograpiya.
Hindi man pornograpiya ang mismong Porno, lumitaw pa rin sa pagsusuri nito ng penomenon ng
porn na bahaging-bahagi na ito ng buhay-masa sa panahong kontemporanyo. May personal na kakayahan
na ang mga tao na lumikha ng pinili nilang anyo ng pornograpiya o porno, at gamitin ito nang ayon sa
kanilang pangangailangan. Bilang produkto, nadadala ang porno kahit saan, at may katapat itong
exchange value saan mang lupalop, sa anumang uring panlipunan. Nagmimistula tuloy itong arsenal ng

isang uri ng panghatinggabing postkolonyalismo. Ibig sabihin, higit sa pagiging porno, ang Porno ay pagaaral ng mga kaugaliang pangkasarian ng gitnang uri, kaagapay ng pagmamapa sa kanilang lubog na
malay. At upang maayos na mailahad naman ang mga partikularidad tungkol dito, sinuhayan ang pelikula
ng naratibong putoul-putol, tagpi-tagpi, at pinagdugtung-dugtong ng isang sangkap na matatagpuan sa
bawat pangyayari: ang sentral na pag-iral doon ng porno.
Sa ibang kadahilanan, ang pornograpiya ay lantarang nakikita ito ng mga kabataan at mga batang
nagsisimula pa lamang mahubog ang isipan, kaya'y hindi maipagkakaila na ito'y isa rin sa mga dahilan sa
panibago, bugkos, maling pananaw ng mga kabataan sa seks. Napakalaki ang ginagampang papel ng
magulang upang mailayo ang kanilang mga anak sa masamang dulot ng pornograpiya. Ang kanilang
patnubay

ang

higit

na

kinakailangan.

Sa mga estudyanteng katulad natin, ang pagtangkilik sa pornograpiya ay masasabing mali.


Sapagkat ito ay nagdudulot sa ating pagiging agresibo na pasukin ang mundo ng seks. Kaya ito ay
kadalasang nauuwi sa magaang pag-aasawa o di kaya'y paggawa ng isang krimen, katulad ng
panghahalay.
Sa ibang bansa gaya ng Japan ay maluwag sa basta para sa pornograpiya. Ang mga kabataan ay
nahuhumaling sa pagtatalik maliban sa panonood at pagbabasa ng malalaswa. Kadalasan ay sa mga Beer
house o mga motel nangyayari ang mga malalaswang Gawain katulad ng paghuhubad sa harapan ng
manonood sa loob ng Beer house at pakikipagtalik sa Motel o hotel kapalit ay pera. Dito din ay laganap
ang paggawa ng mga Rated X na mga bidyo kung saan kinahuhumalingan ng lahat ng manonoood. Ang
Rated X bidyo ay naglalaman ng mga bastos na bagay, paghuhubad, pakikipagtalik ng babae sa lalaki,
pakikipagtalik ng kapwa lalaki sa kaparehang uri at ganun din sa babae. Nasasama narin doon ang
pakikipagtalik sa mga hayop kung saan labag sa basta nating mga Filipino ang ganoon. Naglalaman din
ang mga bidyong yaon ng ibat ibang uri ng posisyon sa pagtatalik na lubos na nakakaagaw pansin sa
mata ng manonood. Kilala ang Japan sa paggawa ng mga Manga o Anime, pero hinahaloan narin ito nila
ng mga Bold para tangkilikin ang kanilang mga gawa.
Maliban sa Japan ay gayun din sa Estados Unidos, laganap din dito ang Child Pornography kung
saan ang mga bata ang halos laman ng pornograpiya. May mga batang benebenta galing sa ibang bansa
para ipagpalit sa malaking halaga ng pera. Karamihan sa mga batang ibenebenta sa ibang bansa ay
nanggagaling dito sa Pilipinas. Nababalita sa mga telebisyon at mga dyario ang mga bentahan. Meron din
sa Internet gamit ang camera doon naghuhubad ang mga gumagamit nito para magkapera din.

Kabanata III
Disenyo at Metodolohiya ng Pananaliksik
Ang pag-aaral na ito ay isang deskriptiv sa epekto ng malalaswang babasahin at
panoorin sa mga mag-aaral ng Dr. Yangas Colleges, Inc. Layunin ng pag-aaral na ito na matukoy ang mga
problemang hatid ng pornograpiya. Layunin din ng pag-aaral na ito na makatulong sa mga kabataan upang
mailayo sila sa masamang Gawain.
Ang hakbang na ginawa para sa pag-aaral na ito ay pakikipagpanayam sa mga
esudyante ng Dr. Yangas Colleges, Inc. Bawat hakbang na ginawa ay pinag-aralang mabuti. Nagsagawa
rin kami ng sariling obserbasyon upang malaman ang maaring solusyon sa pagkahumaling ng kabataan sa
pornograpiya.
Populasyon
Saklaw ng pag-aaral na ito ang limampung (100) estudyante ng Dr. Yangas
Colleges na may edad 16-21 sa komunidad ng wakas, bocaue, bulacan. Ang pag-aaral na ito ay isang
dokumentasyon kayat nangangailangan ito ng malawak na populasyon upang makapagbigay ng mas
matibay na patunay at malinaw na impormasyon tungkol sa mga pagbabagong nangyayari sa pag-iisip ng
mga kabataan na bunga ng uri ng kanilang panonood at pagbabasa ng malalaswa.
Respondente
Sumangguni ang mga mananaliksik sa isang uri ng respondent na naging bahagi ng
pagtatayang ito. Ang isang uri ng respondent ay binubuo ng mga mag-aaral sa Dr. Yangas Colleges na
may edad na mula 16-21; maaaring silay Marine Student, Tourism Student, HRM Student at Engineering

Student na hiningian ng impormasyon tungkol sa mga pagbabago sa pag-uugali, kilos at emosyon ng mga
estudyante na kanilang napapansin sa panonood o pagbabasa ng malalaswa. Maging ang mga suliranin
din na kanilang kasalukuyang hinaharap tungkol sa panonood o pagbabasa ng malalaswa ng mga
estuyante ay tinanong rin ng mga mananaliksik.
Instrumentong Ginamit
Sa pangangalap ng mga impormasyon, gumamit ang mga mananaliksik nang
survey forms na naging paanuntunan sa pangangalap ng impormasyon sa mga respondente. Naging
kapaki-pakinabang rin sa mga mananaliksik ang paggamit ng kalkyuleytor, laptop at iba pang kabagong
teknolohiya upang makakalap ng mga impormasyon, pagbilis ang pagtutuos at kalkulasyon sa mga datos
na nakalap at maayos na maipahayag ang mga kinalabasan ng pag-aaral.
Prosidyur sa Pananaliksik
Ang pagkalap ng mga kapa-kipakinabang na impormasyon tungkol sa panonood o
pagbabasa ng malalaswa, ang unang hakbang na isinagawa ng mga mananaliksik upang magkaron ng
ideya, hinggil sa efekto ng pornograpiya sa pag-iisip ng mga kabataan. Naging mahalaga rin ang pagkuha
ng impormasyon sa silid-aklatan at pagsangguni sa internet upang makakuha ng iba pang impormasyon
tungkol sa ibat ibang pagbabago ng kaugalian ng bawat isang kabataan.
Matapos ang pagkalap ng mga kanikanilang impormasyon at bumuo ng mga
katanungan na isasangguni sa mga respondente, nagsagawa ang mga mananaliksik ng survey sa mga
estudyante at respondente upang mas lalong maging matibay ang mga impormasyon na una nang
nakalap. Nagkaroon masusing obserbasyon ang mga mananaliksik sa kapaligiran ginagalawan ng mga
estuyante upang makita ang mga posibleng dahilan ng pagbabago ng kaugalian na kalagayan nila.
Pinagsama-sama, pinagkumpara, kinakula at pinagtangi-tangi ng mga mananaliksik
ang mga pahayag ng mga estudyante at respondente upang maglahad ng malinaw ang mga datos na
nakalap sa pamamagitan ng mga talahayanan at grap.
Istatistikal Tritment ng Datos
Ang mga datos na nakalap ay pinagsama-sama at kinalkula naaayon sa uri ng
kapaligiran na ginagalawan ng estudyante. Ang bilang at bahagdan ng respondente ay naaayon din sa

aktwal na bilang ng mga respondenteng nakilahok sa pag-aaral na ito. Samantala, ginamit ng mga
mananaliksik ang pormula sa pagkuha ng bahagdan upang mas mailahad ng mabuti ang mga datos na
nakalap
Pormula sa pagkuha ng bahagdan:
B=

Bilang ng mgarespondeteng tumugon


Kabuuang bilang ng mga respondeteng

x 100

B = bahagdan o porsento
References :

https://gabrinezgemina0.wordpress.com/2014/03/17/chapter-ii-of-thesis-entitled-teenage-pregnancyits-effect-on-educational-development-of-students-and-out-of-school-youth-in-maramag-bukidnon/
http://byuresearch.org/ssrp/research.html
http://khimpadilla.blogspot.com/2014/09/thesis-sa-asignaturang-filipino.html
http://www.academia.edu/8706496/PMS_by_Kathleen_Ngo
http://wol.jw.org/en/wol/d/r27/lp-tg/2013562
https://www.lds.org/general-conference/2014/04/protection-from-pornography-a-christ-focusedhome?lang=tgl
http://www.academia.edu/4297434/KABANATA_II_aprodisya
https://breakthelight.wordpress.com/tag/pornograpiya/
http://digitalcommons.liberty.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1320&context=honors

Estado ng Estudyante
Age:

Gender: _____ Male _____ Female

Year/Level:

Course:

Pagkahilig sa Ponograpiya
Ilang beses ka manood ng ponograpiya?
____madalas

____ Isang beses sa isang Linggo

____ 2 4 sa isang linggo ____ isang beses sa isang buwan


____ Isang beses
Anong klase pornograpiya ang pinapanood mo?
____ Larawan/imahe____ Palabas/Bidiyo
____ Porntoon ( mga tao na kasangkot) (animated porn)
Iba pang mga paraan / uri ng pornograpya na ginamit ko upang tingnan?
__________ ( pakitukoy)
Paano ka manood ng pornograpiya?
____ online ____ offline ____ both
Saan mo pinag-uusapan ang pornograpiya?
(Pwede kang mamili kahit ilan)
____ sa silid-aralan/paaralan
____ Sa bahay
____ Kaibigan/ kapit bahay
____ computer shop
____ habang naka sakay ka sasakyan
____ iba pa ______ ( pakitukoy )
Kailan nagpag-uusapan ang kalaswaan o pornograpiya?
____ sa oras ng pagtatalakay kaugnay sex education

____ sa oras ng klase kahit hindi kaugnay sa sex education habang kausap ang kaklase.
____ sa oras ng walang ginawa
____ iba pa ( pakitukoy kalian )
Sino ang mga kasama mong manood ng pornograpiya?
____ kaklase

____ kapatid na lalaki / kapatid na babae

____ pinsan/ kamag-anak

____ kaibigan

____ iba pa ( paki-tukoy )


Paano ka makipag-usap tungkol sa ponorgrapiya?
___ face-to-face

___ online network ___ mobile network(chats, etc)

Pagbili ng mga gamit para pagtatalik ( Bilugan ang numero )


5 - palagi
2 bihira

4 madalas

3 kung minsan

1 hindi kailanman

Nagdudrawing ako ng imahe ng pornograpiya sa papel, notebook, 5


desks, books, etc.
Nagaalok ako ng mga gamit sa pagtatalik.
5

Inaaya kong manood ng pornograpiya ang mga kasama ko.

Masaya ako manood o magbasa ng mga malalaswa.

Nahuli ako ng magulang ko na nanonood ako ng pornograpiya.

Mas gusto kong manood ng pornograpiya kaysa sa manood ng pang- 5


edukasyon na pinapalabas sa TV.
Bumibili ako ng gamit para sa pagtatalik.
5

Nagsusulat ako ng malalaswa sa notebook ng aking kaklase ( gusto 5


kitang tikman )
Gusto magbasa ng mga erotica kwento
5

Madalas kabang bumili ng CD, magasin o iba pang gamit para


makapanood o makapagbasa ng malalaswa.