You are on page 1of 1

CARTA GANTT PROGRAM

KELAB HOKI 2012

Program/Aktiviti/Tindakan

M A

il
1
2

Mesyuarat JK Kokurikulum
Pendaftaran ahli kelab dan

/
/

melantik AJK
Perjumpaan dan aktiviti dan Kelab

4
5

Hoki
Latihan Pasukan Hoki Sekolah
Latihan Kemahiran Asas

/
/

Permainan Hoki untuk ahli Kelab


Latihan Teori Asas Permainan Hoki

untuk ahli Kelab


Penyediaan pemain ke peringkat

daerah
Pertandingan Hoki MSSD Kuala

Selangor
Penyediaan pemain ke peringkat

negeri
Pertandingan Hoki MSS Selangor

0
1

Mencungkil bakat baru

1
1

Perlawanan Persahabatan

2
1

Menghantar laporan kelab Hoki

3
1

dan mengemaskini fail-fail


Persediaan pemain untuk tahun

2013

/
/

/
/