You are on page 1of 1

TATACARA PELAPORAN LADAP DALAMAN

Laporan setiap matapelajaran disediakan berasingan.

Laporan Penilaian Individu tidak perlu dihantar. Hanya


simpanan dalaman sekolah sahaja sebagai rujukan dan tujuan
perekodan.

Hanya hantar laporan ladap seperti berikut :


a) Muka depan laporan dengan tandatangan dan cap
pengesahan pentadbir sekolah. (satu sahaja untuk semua
mata pelajaran)
b) Laporan ladap setiap matapelajaran (rumusan dari laporan
penilaian individu)

Sebarang persoalan, boleh hubungi Penolong PPD PBS, Cik


Farah Hafiza Binti MohdY usop di talian 019-4350191 / 052547472.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama tuan puan.