You are on page 1of 1

Ngun tham kho: Hoc tieng Nhat Ban

Hc bao nhiu bi Minna th t N4?


Ti thiu 50 bi Minna l t trnh N4

Xem thm: Ting nht trung cp


Hc ht N4 th c th s dng ting Nht mc no?
t N4 l bn c kh nng hiu c bn ca Nht Bn. C th c v hiu on vn v ch
quen thuc hng ngy bng vn bn trong vn t vng c bn v ch Hn. C th lng
nghe v thu hiu cuc tr chuyn gp phi trong cuc sng hng ngy v thng lm theo
ni dung ca h, min l h ang ni chm ri.
ng k thi N4 u, thi gian thi nh th no?
Cc bn qua khoa Ngn ng v vn ha phng ng ca trng HQG HN ng k.
Thi hn ng k cho k thi thng 7 s din ra t thng 3 n u thng 4, cn thi hn
ng k cho k thi thng 12 s din ra t thng 8 n u thng 9.
Ngun: Trung tam tieng nhat sofl