You are on page 1of 2

Ngun tham kho: Trung tam tieng Nhat tai Ha Noi

Ph thuc vo mc nghim trng ca li m bn gy ra th c ti 11 cch xin li ting


Nht. Vic xin li cn ph thuc vo quan h ca bn vi ngi bn cn xin li na!

Xem thm: phng php hc ting nht


1. Sumimasen
Sumimasen l mt trong nhng t ph bin, hay c ngi Nht s dng. T ny thng
c s dng xin li mt cch nh nhng. Nu bn va vo mt ai khi ga tu in
ngm th hy ni sumimasen
2. Shitsurei
Shitsurei c th c dch l Ti tht mt lch s. l mt cch xin li th hin s thn
mt. Nu bn cn gp mt thc n trn bn n ti th hy ni Shitsurei.
3. Shikkei
Shikkei c ngha ging nh shitsurei. T ny bt ngun c s dng bi cc salary
men. Nhng ngi tr th khng s dng t ny. Ln u tin bn ni t ny bn bit l
mnh tham gia cu lc b ca salary man
4. Shitsureishimashita
Shitsureishimashita l th qu kh ca t shitsurei. Trong ting Nht, th qu kh th hin
s lch s hn.
N c th c dch l Ti tht mt lch s. Hy ni t ny khi bn lm ru trn bn
ti mt ba tic.
5. Gomen
l mt t kh thoi mi ni, bn c th s dng t ny ni vi bn thn hoc gia nh.
Gomen l th rt gn ca t gomenasai. Hy ni t ny khi bn n mun 5 pht trong
bui hn vi bn b.
6. Gomen ne
Gomen ne c th c dch l Mnh rt xin li?. Nghe kh n tnh. Hy ni gomen ne khi
bn n mun 5 pht trong bui hn caf tra vi bn gi.
7. Gomenasai
Gomenasai l mt t xin li gn gi. V n th hin s gn gi nn bn ch nn s dng n
vi nhng ngi c mi quan h gn gi. Ni cch khc, ng th ni t gomenasai vi sp
ca bn. Hy s dng t ny khi ni vi bn trai/bn gi ca bn.
8. Sumimasen deshita
Sumimasen deshita l th qu kh ca sumimasen. S dng t ny xin li sp ca bn
nu bn b bt gp ng gt trong gi lm vic.
9. Moushiwake gozaimasen deshita
L mt li xin li trang trng lch s m bn nn ch s dng nu bn lm iu g rt

t. Thng c s dng trong nh hng hay trong nhng mi trng trang trng.
10. Moushiwake arimasen deshita
T ny thm ch cn rt lch s. V d nh bn mc phi 1 sai lm nguy him ti ngi
khc.
11. Makoto ni moushiwake gozaimasen deshita
Cm t ny l cm kinh khng nht, n mang tnh trang trng, lch s v cng.
Ngun: trung tam tieng nhat