Numele:__________________________

Ministerul Educației Naționale

Inițiala prenumelui tatălui____________

Inspectoratul Școlar Județean Dolj

Prenumele: ________________________
Școala de proveniență________________

CONCURS JUDEȚEAN

,__________________________________

„CARAVANA CUVINTELOR”

Loc.___________Jud._________________
Înv./prof. __________________________

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

Nume și prenume
supraveghetori

Disciplina: Comunicare în limba română

Semnătura

Etapa locală: 22 martie 2014

PROBĂ SCRISĂ
Subiecte pentru clasa pregătitoareToate subiectele sunt obligatorii.
Timpul de lucru este de 30 minute.
Se poate începe rezolvarea cu oricare dintre subiectele de mai jos.
Cerinţele vor fi citite de către cadrul didactic supraveghetor.

SUBIECTUL I
Colorează cercul corespunzător sunetului scris cu literă lângă fiecare imagine.
m

o

i

n

SUBIECTUL II
Ordinea corectă a imaginilor din povestea „Capra cu trei iezi” de Ion Creangă este:
1

a) 2, 1,4, 3

2

3

b) 2,3,1,4

4

c) 3,4,1,2

d) 3,1,4,2

SUBIECTUL III
Numerotează cuvintele pentru a le ordona într-o propoziție.
ARE

MARIA

NOI

SANDALE

SUBIECTUL IV
Scrie sub fiecare imagine litera iniţială:

SUBIECTUL V
Colorează doar literele ce compun cuvântul care denumește imaginea.

Related Interests