UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

FAKULTI PENDIDIKAN
 
SARJANA PENDIDIKAN (PSIKOLOGI PENDIDIKAN)
SEMESTER 2 SESI 2015/2016
 
SUBJEK : GGGB6413 PSIKOLOGI KEMAHIRAN BERFIKIR
 
TUGASAN INDIVIDU: ALAT BERFIKIR (TEKNIK SAIDAH)
 
UNTUK PERHATIAN :
PROF. DR. SAEMAH BINTI RAHMAN
 
DISEDIAKAN OLEH :
KUMA BUKOH (GP03229 )

DEFINISI ALAT BERFIKIR • Menurut Som dan Mohd Dahalan (1998). . alat berfikir merupakan instrumen yang dapat membantu kita menggunakan minda dengan lebih sistematik dan berkesan.

• Pengolahan ayat yang tidak menarik dengan pemilihan kosa kata yang tidak bersesuaian dengan grafik (Lembaga Peperiksaan Malaysia – LPM 2008) .PERNYATAAN MASALAH • Ayat yang dibina oleh murid yang menduduki Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) tidak mengikut penggunaan tatabahasa yang betul serta tidak gramatis.

APAKAH TEKNIK SADIAH? • Membimbing murid dalam membina ayat yang lengkap berdasarkan grafik • Boleh diaplikasikan kepada murid-murid darjah satu sehingga darjah enam. • Teknik SADIAH merujuk kepada akronim sebagaimana di bawah ini. iaitu: S : Siapa ( menamakan pelaku atau watak yang dilihat dalam gambar) A : Aktiviti (apa yang sedang dilakukan oleh pelaku atau watak ) DI : Dimana (tempat aktiviti berlangsung) A : Alatan yang diguna pakai oleh pelaku atau watak H : Huraian (pelengkap ayat bagi aktiviti yang sedang dilakukan dan merupakan ayat tersirat. Tidak terdapat dalam gambar dan murid perlu kreatif memikirkan kesesuaiannya dengan ayat yang dibina) .

AYAT YANG BOLEH DIBINA DENGAN TEKNIK SADIAH • Terdapat tujuh variasi atau bentuk ayat yang boleh dibina 1. SAA (SIAPA. ALATAN) 3. ALATAN. SAAH (SIAPA. SADIH (SIAPA. ALATAN. ALATAN) 6. AKTIVITI. DIMANA. HURAIAN) . HURAIAN) 5. DIMANA. HURAIAN) 4. AKTIVITI. AKTIVITI. AKTIVITI. SADIAH (SIAPA. ALATAN. SAH (SIAPA. SADI (SIAPA. AKTIVITI. DIMANA) 2. SADIA (SIAPA. DIMANA. AKTIVITI. HURAIAN) 7.

VARIASI AYAT MENGGUNAKAN TEKNIK SAIDAH SIAPA (S) AKTIVITI (A) memancing ikan memancing ikan DIMANA (DI) di sungai ALATAN (A) di sungai menggunakan sebatang joran Evelyn memancing ikan di sungai pada waktu petang Evelyn memancing ikan di sungai menggunakan sebatang yang baharu dibeli joran SADIAH Evelyn memancing ikan menggunakan sebatang joran SAA Evelyn memancing ikan menggunakan sebatang yang baharu dibeli joran SAAH Evelyn memancing ikan Evelyn Evelyn HURAIAN (H) JENIS AYAT SADI SADIA untuk mengisi lapang SADIH masa SAH .

APLIKASI ALAT BERFIKIR TEKNIK SADIAH Soalan : Bina lima ayat berdasarkan gambar rajah di bawah .

APLIKASI ALAT BERFIKIR TEKNIK SADIAH SIAPA (S) Aminah AKTIVITI (A) Aiman sedang memadam papan hitam Wong sedang menyusun meja dan kerusi Daniel sedang tingkap Kevin membawa sampah sedang lantai DIMANA (DI) ALATAN (A) menyapu di dalam kelas mengelap di dalam kelas bakul HURAIAN (H) Menggunakan sebatang penyapu Menggunakan sambil pemadam papan hitam riang JENIS AYAT SADIA bernyanyi SAA agar lebih kemas dan SAH tersusun menggunakan kain lap sambil berbual SADIAH dengan Kevin yang baharu dibeli SAH .

Wong sedang menyusun meja dan kerusi agar lebih kemas dan tersusun. 5. Daniel sedang mengelap tingkap di dalam kelas menggunakan kain lap sambil berbual dengan Kevin.APLIKASI ALAT BERFIKIR TEKNIK SADIAH Ayat lengkap: 1. 4. Aiman sedang memadam papan hitam menggunakan pemadam papan hitam sambil bernyanyi riang. 3. . Kevin sedang membawa bakul sampah yang baharu dibeli. Aminah sedang menyapu lantai di dalam kelas menggunakan sebatang penyapu. 2.

sederhana dan cemerlang boleh .KELEBIHAN TEKNIK SAIDAH • Ayat yang dibina tidak kelihatan stereotaip antara satu ayat dengan ayat yang lain. • Ayat yang dibina beransur maju daripada mudah hinggalah kepada ayat yang lebih kompleks. • Murid tahun satu daripada pelbagai tahap sama ada aras lemah.

Guru-guru dapat memantapkan amalan pedagogi untuk merangsang minda murid bagi membina ayat yang tepat berdasarkan grafik. .KESIMPULAN • Diharapkan pembangunan alat berfikir ini dapat memberikan manfaat dan nilai tambah kepada warga pendidik.

Bhd.my/lp/files/kmj/2008/UPSR/BAHASA%20MELAYU%20SK_UPSR_2008. Bhd. Petaling Jaya : Pearson Education.moe. Mohamed Amin Embi. Pengintegrasian Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Menerusi Peta Minda Bagi Mata Pelajaran Kemahiran Hidup. (2010). Persidangan Kebangsaan Pendidikan Sains dan Teknologi 2009 (PKPST 2009).Rahman Haron. (2005). (2010). Mei Heong (2009a). Guru kreatif pelajar aktif dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. ”Kemahiran Berfikir Secara Kritis & Kreatif(KBKK).moe.RUJUKAN • A. • Tee. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Indonesian and Other Language (PMIOL) 2012. Kertas kerja Seminar Antarabangsa Pedagogy of Malay. Bhd.php?id=17&act=faq&rid=146 (4 Mac 2012) • Lembaga Peperiksaan Malaysia. Bandung. Soalan lazim Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). • Azizul Rahman Abdul Rahman. Jailani Bin Md Yunos. Strategi pengajaran Guru Cemerlang.my/index. Anjuran Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu Malaysia dan Universitas Pendidikan Indonesia. Strategi pengajaran Guru Cemerlang. (2010).s.Shah Alam: Penerbitan Malindo Sdn. Kupasan mutu jawapan UPSR. • Bajuri Babu. 114121.pdf (4 Mac 2012) • Som Nor dan Mohd Dahlan Mohd Ramli (1998).gov. 14-15 Jun. . • Lembaga Peperiksaan Malaysia. Nik Mohd Rahimi Nik Yusof. m. Othman dan Yee. Sharifah Nor Puteh & Jamaludin Badusah. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. http://www. Tze Kiong. • Kementerian Pelajaran Malaysia. (2008).gov. (2012). Membina ayat berdasarkan grafik dengan Teknik ‘SALAK’. Widad Bt. Strategi pengajaran dan pembelajaran berkualiti: Pendidikan Seni Visual mampu melahirkan insan kreatif. http://www. Baharom Bin Mohamad. Bahasa Melayu UPSR (SK): Format pentaksiran mulai 2005. Zamri Mahamod.