Numere jucate pe fiecare bilet

Biletul
Biletul
Biletul
Biletul
Biletul
Biletul
Biletul
Biletul

1
2
3
4
5
6
7
8

16
16
16
16
16
16
16
16

26
26
26
26
28
28
28
28

36
36
38
38
36
36
38
38

44
46
44
46
44
46
44
46

Biletul
Biletul
Biletul
Biletul
Biletul
Biletul
Biletul
Biletul

9
10
11
12
13
14
15
16

17
17
17
17
17
17
17
17

26
26
26
26
28
28
28
28

36
36
38
38
36
36
38
38

44
46
44
46
44
46
44
46

Multi 11,

4, 6, 10, 14, 17, 21, 25, 30, 31, 35, 36

Grupa
Grupa
Grupa
Grupa

Multi 22,

Castig….. Castig…..
4 din 4
3 din 4

1
2
3
4

16
26
36
44

17
28
38
46

18

19

3, 12, 16, 17, 20, 22, 25, 27, 38, 40, 47, 48
Numere jucate pe fiecare bilet

Biletul
Biletul
Biletul
Biletul
Biletul
Biletul
Biletul
Biletul

17
18
19
20
21
22
23
24

18
18
18
18
18
18
18
18

26
26
26
26
28
28
28
28

36
36
38
38
36
36
38
38

44
46
44
46
44
46
44
46

Biletul
Biletul
Biletul
Biletul
Biletul
Biletul

25
26
27
28
29
30

19
19
19
19
19
19

26
26
26
26
28
28

36
36
38
38
36
36

44
46
44
46
44
46

Castig….. Castig…..
4 din 4
3 din 4

Biletul 31
Biletul 32
Biletul 33

Investitie
Castig
Profit

19
19
16

28
28
17

38
38
18

44
46
19

33

33

0

0

-33

-33

Castig….. Castig…..
4 din 4
3 din 4

Numere jucate pe fiecare bilet
69
69
69
69
69
69
69
69

56
56
56
56
58
58
58
58

46
46
48
48
46
46
48
48

32
34
32
34
32
34
32
34

70
70
70
70
70
70
70
70

56
56
56
56
58
58
58
58

46
46
48
48
46
46
48
48

32
34
32
34
32
34
32
34

Castig…… Castig……
..4 din 4
..3 din 4

31, 35, 36, 38, 41, 53, 55, 65, 69, 70, 77.
Grupa
Grupa
Grupa
Grupa

1
2
3
4

69
56
46
32

70
58
48
34

71

72

40, 47, 48, 58, 61, 62, 63, 68, 69, 76.
Numere jucate pe fiecare bilet
71
71
71
71
71
71
71
71

56
56
56
56
58
58
58
58

46
46
48
48
46
46
48
48

32
34
32
34
32
34
32
34

72
72
72
72
72
72

56
56
56
56
58
58

46
46
48
48
46
46

32
34
32
34
32
34

Castig…… Castig……
..4 din 4
..3 din 4

4 din 4 3 din 4 .. Castig….72 72 69 58 58 70 48 48 71 32 34 72 33 33 0 0 -33 -33 Castig…..

4. 1 2 3 4 16 26 36 44 17 28 38 46 18 19 5.40. Castig….. 4 din 4 3 din 4 Multi 13.33.48. 39.21. Grupa Grupa Grupa Grupa Multi 24. 42.. 9. 22.13.19.25.11.38.14.Numere jucate pe fiecare bilet Biletul Biletul Biletul Biletul Biletul Biletul Biletul Biletul 1 2 3 4 5 6 7 8 16 16 16 16 16 16 16 16 26 26 26 26 28 28 28 28 36 36 38 38 36 36 38 38 44 46 44 46 44 46 44 46 Biletul Biletul Biletul Biletul Biletul Biletul Biletul Biletul 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 17 17 17 17 17 17 26 26 26 26 28 28 28 28 36 36 38 38 36 36 38 38 44 46 44 46 44 46 44 46 Castig…. 43.28.. 54. 4 din 4 3 din 4 . 10. 52. Numere jucate pe fiecare bilet Biletul Biletul Biletul Biletul Biletul Biletul Biletul Biletul 17 18 19 20 21 22 23 24 18 18 18 18 18 18 18 18 26 26 26 26 28 28 28 28 36 36 38 38 36 36 38 38 44 46 44 46 44 46 44 46 Biletul Biletul Biletul Biletul Biletul Biletul 25 26 27 28 29 30 19 19 19 19 19 19 26 26 26 26 28 28 36 36 38 38 36 36 44 46 44 46 44 46 Castig…. Castig…. 51.8. 21. 20..

.Biletul 31 Biletul 32 Biletul 33 Investitie Castig Profit 19 19 16 28 28 17 38 38 18 44 46 19 33 33 0 0 -33 -33 Castig…. 4 din 4 3 din 4 . Castig…..

Numere jucate pe fiecare bilet 69 69 69 69 69 69 69 69 56 56 56 56 58 58 58 58 46 46 48 48 46 46 48 48 32 34 32 34 32 34 32 34 70 70 70 70 70 70 70 70 56 56 56 56 58 58 58 58 46 46 48 48 46 46 48 48 32 34 32 34 32 34 32 34 Castig…… Castig…… . 62.78 Grupa Grupa Grupa Grupa 1 2 3 4 69 56 46 32 70 58 48 34 71 72 51. 58. 69.4 din 4 . Numere jucate pe fiecare bilet 71 71 71 71 71 71 71 71 56 56 56 56 58 58 58 58 46 46 48 48 46 46 48 48 32 34 32 34 32 34 32 34 72 72 72 72 72 72 56 56 56 56 58 58 46 46 48 48 46 46 32 34 32 34 32 34 Castig…… Castig…… .. 52. 71.61. 54. 68.4 din 4 .. 55.48.59.49.3 din 4 . 78.3 din 4 38..54.70..40.

.72 72 69 58 58 70 48 48 71 32 34 72 33 33 0 0 -33 -33 Castig….. 4 din 4 3 din 4 . Castig….

26. 43. 56 Numere jucate pe fiecare bilet Biletul Biletul Biletul Biletul Biletul Biletul Biletul Biletul 17 18 19 20 21 22 23 24 18 18 18 18 18 18 18 18 26 26 26 26 28 28 28 28 36 36 38 38 36 36 38 38 44 46 44 46 44 46 44 46 Biletul Biletul Biletul Biletul Biletul Biletul 25 26 27 28 29 30 19 19 19 19 19 19 26 26 26 26 28 28 36 36 38 38 36 36 44 46 44 46 44 46 Castig…. Grupa Grupa Grupa Grupa Multi 21. 4 din 4 3 din 4 15. 26. 23. Castig…. 22.. 29. Castig…. 45.. 1 2 3 4 Castig…. 18. 40.. 33. 12. 15.. 28. 25. 31. 38 16 26 36 44 17 28 38 46 18 19 6. 10. 28.Numere jucate pe fiecare bilet Biletul Biletul Biletul Biletul Biletul Biletul Biletul Biletul 1 2 3 4 5 6 7 8 16 16 16 16 16 16 16 16 26 26 26 26 28 28 28 28 36 36 38 38 36 36 38 38 44 46 44 46 44 46 44 46 Biletul Biletul Biletul Biletul Biletul Biletul Biletul Biletul 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 17 17 17 17 17 17 26 26 26 26 28 28 28 28 36 36 38 38 36 36 38 38 44 46 44 46 44 46 44 46 Multi 111. 4 din 4 3 din 4 . 44.

.Biletul 31 Biletul 32 Biletul 33 Investitie Castig Profit 19 19 16 28 28 17 38 38 18 44 46 19 33 33 0 0 -33 -33 Castig…. Castig….. 4 din 4 3 din 4 .

. 51. 67.3 din 4 1. 74.Numere jucate pe fiecare bilet 69 69 69 69 69 69 69 69 56 56 56 56 58 58 58 58 46 46 48 48 46 46 48 48 32 34 32 34 32 34 32 34 70 70 70 70 70 70 70 70 56 56 56 56 58 58 58 58 46 46 48 48 46 46 48 48 32 34 32 34 32 34 32 34 Castig…… Castig…… .3 din 4 . 79.. Grupa Grupa Grupa Grupa 1 2 3 4 69 56 46 32 70 58 48 34 71 72 44. 73. 69. 70.4 din 4 . 45. 66. 75. 33. Numere jucate pe fiecare bilet 71 71 71 71 71 71 71 71 56 56 56 56 58 58 58 58 46 46 48 48 46 46 48 48 32 34 32 34 32 34 32 34 72 72 72 72 72 72 56 56 56 56 58 58 46 46 48 48 46 46 32 34 32 34 32 34 Castig…… Castig…… . 66.. 63. 78.. 57. 80. 56. 79. 38. 65.4 din 4 .

. Castig…..72 72 69 58 58 70 48 48 71 32 34 72 33 33 0 0 -33 -33 Castig…. 4 din 4 3 din 4 .

79.78. .

.

23..Numere jucate pe fiecare bilet Biletul Biletul Biletul Biletul Biletul Biletul Biletul Biletul 1 2 3 4 5 6 7 8 16 16 16 16 16 16 16 16 26 26 26 26 28 28 28 28 36 36 38 38 36 36 38 38 44 46 44 46 44 46 44 46 Biletul Biletul Biletul Biletul Biletul Biletul Biletul Biletul 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 17 17 17 17 17 17 26 26 26 26 28 28 28 28 36 36 38 38 36 36 38 38 44 46 44 46 44 46 44 46 Multi 15. 16. 4 din 4 3 din 4 . 18. 12. 39. 11.. 47. 23. Grupa Grupa Grupa Grupa Multi 21. 13. 4 din 4 3 din 4 1 2 3 4 16 26 36 44 17 28 38 46 18 19 5. 42. 19.. 43. 29. Numere jucate pe fiecare bilet Biletul Biletul Biletul Biletul Biletul Biletul Biletul Biletul 17 18 19 20 21 22 23 24 18 18 18 18 18 18 18 18 26 26 26 26 28 28 28 28 36 36 38 38 36 36 38 38 44 46 44 46 44 46 44 46 Biletul Biletul Biletul Biletul Biletul Biletul 25 26 27 28 29 30 19 19 19 19 19 19 26 26 26 26 28 28 36 36 38 38 36 36 44 46 44 46 44 46 Castig…. 41.. Castig…. 27. Castig…. 8. 26. Castig…. 35. 40. 13. 35.

. 4 din 4 3 din 4 .. Castig….Biletul 31 Biletul 32 Biletul 33 Investitie Castig Profit 19 19 16 28 28 17 38 38 18 44 46 19 33 33 0 0 -33 -33 Castig….

52.4 din 4 . 64. 77..3 din 4 . 44. Grupa Grupa Grupa Grupa 1 2 3 4 69 56 46 32 70 58 48 34 71 72 27. 74. 79.Numere jucate pe fiecare bilet 69 69 69 69 69 69 69 69 56 56 56 56 58 58 58 58 46 46 48 48 46 46 48 48 32 34 32 34 32 34 32 34 70 70 70 70 70 70 70 70 56 56 56 56 58 58 58 58 46 46 48 48 46 46 48 48 32 34 32 34 32 34 32 34 Castig…… Castig…… . 42.. 55. 35. 43. 65. 47. 54. 48. Numere jucate pe fiecare bilet 71 71 71 71 71 71 71 71 56 56 56 56 58 58 58 58 46 46 48 48 46 46 48 48 32 34 32 34 32 34 32 34 72 72 72 72 72 72 56 56 56 56 58 58 46 46 48 48 46 46 32 34 32 34 32 34 Castig…… Castig…… . 59.. 52.4 din 4 . 56. 53.. 51. 72.3 din 4 .

72 72 69 58 58 70 48 48 71 32 34 72 33 33 0 0 -33 -33 Castig….. 4 din 4 3 din 4 .. Castig….

79.2. .

.

Castig…. 37. 50 Grupa Grupa Grupa Grupa Multi 27. 38. 38.... 63 Numere jucate pe fiecare bilet Biletul Biletul Biletul Biletul Biletul Biletul Biletul Biletul 17 18 19 20 21 22 23 24 18 18 18 18 18 18 18 18 26 26 26 26 28 28 28 28 36 36 38 38 36 36 38 38 44 46 44 46 44 46 44 46 Biletul Biletul Biletul Biletul Biletul Biletul 25 26 27 28 29 30 19 19 19 19 19 19 26 26 26 26 28 28 36 36 38 38 36 36 44 46 44 46 44 46 Castig…. 29. 6. 46. 12. 27. 11. 4 din 4 3 din 4 . 56.Numere jucate pe fiecare bilet Biletul Biletul Biletul Biletul Biletul Biletul Biletul Biletul 1 2 3 4 5 6 7 8 16 16 16 16 16 16 16 16 26 26 26 26 28 28 28 28 36 36 38 38 36 36 38 38 44 46 44 46 44 46 44 46 Biletul Biletul Biletul Biletul Biletul Biletul Biletul Biletul 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 17 17 17 17 17 17 26 26 26 26 28 28 28 28 36 36 38 38 36 36 38 38 44 46 44 46 44 46 44 46 Multi 15. Castig…. 52. 4 din 4 3 din 4 1 2 3 4 16 26 36 44 17 28 38 46 18 19 8. 34. 17. 28. 18. Castig…. 19. 7.. 33. 22. 49.

.. 4 din 4 3 din 4 .Biletul 31 Biletul 32 Biletul 33 Investitie Castig Profit 19 19 16 28 28 17 38 38 18 44 46 19 33 33 0 0 -33 -33 Castig…. Castig….

3 din 4 . 50. 65. 70.. 77. 63.4 din 4 .Numere jucate pe fiecare bilet 69 69 69 69 69 69 69 69 56 56 56 56 58 58 58 58 46 46 48 48 46 46 48 48 32 34 32 34 32 34 32 34 70 70 70 70 70 70 70 70 56 56 56 56 58 58 58 58 46 46 48 48 46 46 48 48 32 34 32 34 32 34 32 34 Castig…… Castig…… . 73. Grupa Grupa Grupa Grupa 1 2 3 4 69 56 46 32 70 58 48 34 71 72 52.. 72. 57. 53. Numere jucate pe fiecare bilet 71 71 71 71 71 71 71 71 56 56 56 56 58 58 58 58 46 46 48 48 46 46 48 48 32 34 32 34 32 34 32 34 72 72 72 72 72 72 56 56 56 56 58 58 46 46 48 48 46 46 32 34 32 34 32 34 Castig…… Castig…… .3 din 4 37. 38. 75. 54.. 64. 64. 78. 79. 65.. 56. 78.4 din 4 .

..72 72 69 58 58 70 48 48 71 32 34 72 33 33 0 0 -33 -33 Castig…. Castig…. 4 din 4 3 din 4 .

. 4 din 4 3 din 4 . Castig…. Grupa Grupa Grupa Grupa 1 2 3 4 16 26 36 44 17 28 38 46 18 19 Multi 2 Numere jucate pe fiecare bilet Biletul Biletul Biletul Biletul Biletul Biletul Biletul Biletul 17 18 19 20 21 22 23 24 18 18 18 18 18 18 18 18 26 26 26 26 28 28 28 28 36 36 38 38 36 36 38 38 44 46 44 46 44 46 44 46 Biletul Biletul Biletul Biletul Biletul Biletul 25 26 27 28 29 30 19 19 19 19 19 19 26 26 26 26 28 28 36 36 38 38 36 36 44 46 44 46 44 46 Castig…. 12. 21.Numere jucate pe fiecare bilet Biletul Biletul Biletul Biletul Biletul Biletul Biletul Biletul 1 2 3 4 5 6 7 8 16 16 16 16 16 16 16 16 26 26 26 26 28 28 28 28 36 36 38 38 36 36 38 38 44 46 44 46 44 46 44 46 Biletul Biletul Biletul Biletul Biletul Biletul Biletul Biletul 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 17 17 17 17 17 17 26 26 26 26 28 28 28 28 36 36 38 38 36 36 38 38 44 46 44 46 44 46 44 46 Multi 19.. 23.. 11. 4 din 4 3 din 4 10. 31. 30.. 28. 41. Castig…. 40. Castig….

4 din 4 3 din 4 . Castig…..Biletul 31 Biletul 32 Biletul 33 Investitie Castig Profit 19 19 16 28 28 17 38 38 18 44 46 19 33 33 0 0 -33 -33 Castig…..

. 45. 53. 50. 55. Grupa Grupa Grupa Grupa 1 2 3 4 69 56 46 32 70 58 48 34 71 72 Numere jucate pe fiecare bilet 71 71 71 71 71 71 71 71 56 56 56 56 58 58 58 58 46 46 48 48 46 46 48 48 32 34 32 34 32 34 32 34 72 72 72 72 72 72 56 56 56 56 58 58 46 46 48 48 46 46 32 34 32 34 32 34 Castig…… Castig…… ... 64. 73. 40.3 din 4 . 77..3 din 4 . 56.4 din 4 .4 din 4 . 48. 41.Numere jucate pe fiecare bilet 69 69 69 69 69 69 69 69 56 56 56 56 58 58 58 58 46 46 48 48 46 46 48 48 32 34 32 34 32 34 32 34 70 70 70 70 70 70 70 70 56 56 56 56 58 58 58 58 46 46 48 48 46 46 48 48 32 34 32 34 32 34 32 34 Castig…… Castig…… .

. Castig….72 72 69 58 58 70 48 48 71 32 34 72 33 33 0 0 -33 -33 Castig….. 4 din 4 3 din 4 .

3. . 77.

.

. 4 din 4 3 din 4 . Castig….Numere jucate pe fiecare bilet Biletul Biletul Biletul Biletul Biletul Biletul Biletul Biletul 1 2 3 4 5 6 7 8 16 16 16 16 16 16 16 16 26 26 26 26 28 28 28 28 36 36 38 38 36 36 38 38 44 46 44 46 44 46 44 46 Biletul Biletul Biletul Biletul Biletul Biletul Biletul Biletul 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 17 17 17 17 17 17 26 26 26 26 28 28 28 28 36 36 38 38 36 36 38 38 44 46 44 46 44 46 44 46 16 26 36 44 17 28 38 46 18 19 Castig…. Castig…... 4 din 4 3 din 4 Multi 1 Grupa Grupa Grupa Grupa 1 2 3 4 Multi 2 Numere jucate pe fiecare bilet Biletul Biletul Biletul Biletul Biletul Biletul Biletul Biletul 17 18 19 20 21 22 23 24 18 18 18 18 18 18 18 18 26 26 26 26 28 28 28 28 36 36 38 38 36 36 38 38 44 46 44 46 44 46 44 46 Biletul Biletul Biletul Biletul Biletul Biletul 25 26 27 28 29 30 19 19 19 19 19 19 26 26 26 26 28 28 36 36 38 38 36 36 44 46 44 46 44 46 Castig…..

Castig….. 4 din 4 3 din 4 .Biletul 31 Biletul 32 Biletul 33 Investitie Castig Profit 19 19 16 28 28 17 38 38 18 44 46 19 33 33 0 0 -33 -33 Castig…..

.3 din 4 ..4 din 4 .4 din 4 .Numere jucate pe fiecare bilet Grupa Grupa Grupa Grupa 1 2 3 4 69 69 69 69 69 69 69 69 56 56 56 56 58 58 58 58 46 46 48 48 46 46 48 48 32 34 32 34 32 34 32 34 70 70 70 70 70 70 70 70 56 56 56 56 58 58 58 58 46 46 48 48 46 46 48 48 32 34 32 34 32 34 32 34 69 56 46 32 70 58 48 34 71 72 Numere jucate pe fiecare bilet 71 71 71 71 71 71 71 71 56 56 56 56 58 58 58 58 46 46 48 48 46 46 48 48 32 34 32 34 32 34 32 34 72 72 72 72 72 72 56 56 56 56 58 58 46 46 48 48 46 46 32 34 32 34 32 34 Castig…… Castig…… .3 din 4 Castig…… Castig…… ...

. Castig…. 4 din 4 3 din 4 ..72 72 69 58 58 70 48 48 71 32 34 72 33 33 0 0 -33 -33 Castig….