Științele comportamentului și bioetică

Conf.univ.dr.Radu Carmen

Subgrupa 9 & Subgrupa 10

Nimeni nu le poate da o explicație. iar medicul a venit doar pentru a constata decesul bebelu șului.Fapte Părinții unui copil care a murit la doar câteva minute de la naștere acuză personalul medical de la Spitalul din Bârlad de neglijență. Mama (persoană de etnie romă) a fost asistată pe durata travaliului de o asistentă și o infirmieră. .

minim de de accesului îmbunătățuniversal ire a viețiilaromilor: servicii medicale sănătate.depromovarea ieiau profunde în memoria peste totpublică îneduca lumețsi interculturale 2. astfel încât să capabile români să egalită ții.Domenii Asigurarea pachetullocuinte. celorlalți cetățeni români. inclusiv pentru populația de etnie romă . fenomene care au lasat urmețirii Principiul diferen țierii identitarecombaterea accesului romilor la sănătate discriminării fațserviciile ă decolectiva romi.•Cre șterea resurselor umane necesare îmbunătă si al discriminarii.Valori • Romii auRomâniei Sănatate: constituit adoptă de-a lungul istoriei obiectul Guvernul următoarele principii:robiei 1. Cre șterea ții și eficientizarea serviciilor condus la capacită marginalizarea romilor în societate. justițieprevăzut de lege. • Principiul publice de sănătate. rezolvarea 3.protec țiafie cetătenilor • Sededore șteromă identificarea solusă țiilor optime pentru furnizeze servicii șinu tratament egal persoanelor apartinând etnie trebuie afecteze drepturile și minorită ții romilor libertă țileacestora.

mediculcăvase -Actul profesional ș i întreaga activitate a medicului motivele care au stat la baza refuzului său.Refuzul acordării serviciilor medicale (1)Refuzul acordării asisten țeirefuza medicale poatede avea loc strict • Art. motiv. 32. 42 in condi iile legiipersonale sau dacă [. înspre a uşura în respectul vieţii îndrumând alte suferinţele. . solicitarea nu inclusiv este conformă cuce principiile vârstă. -În toate deciziile cu caracter medical. etnie. fără niciun fel deori demnităţii persoanei umane. Sănătatea omului este ţelul suprem al actului Art.] persoana în cauză fizică îi cere (2) În toatețObligaţia medicul va constă explica respective medical. ! se va asigura medicului acte de natură a-i știrbi independen ța şi mentală apacientul omului. cu prin refuzul acordării serviciilor medicale. oricede altmedic.Codul de deontologie medicală Art. respectiv desfă ș ura. viafiin ța sau trebui să se asigure că interesul ș i binele ț ei profesională. a-i afecta imaginea sau valorile morale vor exercita. în ceea prive starea de dispoziţie confratelui care preia pacientul toateșcondiţie informaţiile măsura în care refuzul este bazat pe încălcarea ideologie politică saumorale. sănătate sau șansele de vindecare ale pacientului. Medicul este obligat să pună la sănătatea persoanei în cauză nu sunt puse in pericol și în umane prevalează interesului societă țte ii fundamentale ori alsocială. 3. rasă. surse de îngrijire medicală. sex. Art. naţionalitate. 33. în de pace. precum ale exercitării profesiei cutimp scopul si rolul social ș tiin ț ei. discriminare. fără discriminări în funcţie de excepţia situaţiilor de urgenţă. convingerilor sale va îndruma persoana in cauză medicale referitoare la caz. motive sau profesionale temeinice.. Respectul umane nu al profesiei medicale. şispre în timp de război. religie.. 33-de Refuzul acordării serviciilor  acordării asistengeneral ței medicale medicale • Obligativitatea Domeniul aplicare si principii Principiile Principiile fundamentale fundamentale Art. medicului înpersoanei a apăra sănătatea şi sănătate din cazurile. încetează nici după decesul acesteia. Medicul poate acordarea îngrijiri de Art. un alt coleg sau o altă datorat unitatepersoanei medicală.

condiţie socială. religie. medicul discriminând prin ignoranță persoana gravida din cauza etniei și refuzându-i consultația a încălcat acest cod. ideologie politică sau orice alt motiv. sex. 3. Capitolul 1 al codului de Deontologie medicala acesta are obligația de „a furniza servicii medicale fără discriminări in funcţie de varstă. etnie. conform Art. naţionalitate.Platforma etică profesionalăpersonală/sensibilitatea morală • Din punct de vedere profesional. . rasă. gre șind din punct de vedere profesional. medicul nu a acționat corect deoarece.” • Astfel.

. Dumnezeu. diferenţe. şi nici noi nu noştri utilizând acelaşi standard înalt. Dumnezeu iubeşte şi pentru care Iisus a murit. Dacă tratăm o persoană cu dispreţ. Iisus ne învaţă la finele ar trebui să facem. tratăm în mod 2:8 „Dacă împliniţi Legea împărătească. celui mai neînsemnat dintre semenii noştri. noi trebuie să ne iubim semenii ca pe noi înşine (Iacov facem pentru El. Efeseni 6:9). aceasta înseamnă că şi noi trebuie să îi iubim pe semenii Faptele Apostolilor 10:34.”). rănim pe tău cineva pe tine careînsuţi”.Platforma etică profesionalăpersonală/sensibilitatea morală Iisus ne porunceşte să ne iubim unii pe alţii aşa cum El ne iubeşte (Ioan Religios 13:34). Iacov 2:4 arată că oricine se poartă capitolului 25 din Evanghelia după Mater ca orice lucru bun îl facem discriminator este asemănat cu un “judecător cu gânduri rele”. potrivit Scripturii: „Să greşit o persoană care a fost creată după chipul şi asemănarea lui iubeşti pe aproapele ca pe bineîlfaceţi. Romani 2:11. Dacă Dumnezeu este imparţial şi ne iubeşte fără să facă • Dumnezeu nu face părtinire şi nici favoritisme (Deuteronom 10:17. este un lucru pe care îl Dimpotrivă.

“foarte confortabil” la întrebarea “Cât țde inta prejudecă ților șpuţin/deloc i aunor discriminării într-o societate sau “puţin reducere a accesului indivizi la anumite resurse. cărora s-au centrat cele mai multe studii sunt: minoritătile • etnice. • vârstă peste 50 de ani (49%). • nivel de educaţie liceu/postliceală (48%) şi • mediu de rezidenţă rural (47%) . punct de vedere social și economic.Platforma etică profesionalăpersonală/sensibilitatea morală • Grupurile supuse discriminării sunt vulnerabile din Socială • Într-un studiu care vizează percepția privind discriminarea în România. Ceiexcludere care sunt Discriminarea comportament de persoanele carereprezintă oferă într-o un pondere mai mare variantele de răspuns confortabil”. femei (49%). rasiale. religioase. de confortabil v-aţi simţi în preajma unei persoane de etnie romă?” anume vor întâmpina dificultă ți în obținerea • Grupurile supuse cel mai adesea discriminării și asupra aparţin următoarele categorii sociale: beneficiilor publice. grupurile de imigranți.

Medicul Medicultrebuie nu arsă trebui să se bazeze doar îi trateze cu egalitate pe pe intuiție sau să refuze consultația doar pentru fiecare dintre pacien ți. personale. că el consideră căetc. indiferent de vârstă. propriile concepți deoarece pacientul este Medicul prioritar. totul este unacest teatru. naționalitate.Soluții • 1. religie chiar dacă lucrudin cauză căsă diferența gradului rezinstență înseamnă treacă peste anumitedeexperien țe este diferit de la persoană la persoană. are datoria de a verifica dacă suferința pacientului este motivată. 2. .

Întrebări etice • Medicul a acționat corect din punct de vedere etic și moral neglijând pacienta? • Ar justifica anumite circumstanțe atitudinea medicului? • Ce responsabilitate morală a medicul față de familie? • Cum te-ai simți dacă ai fi în locul familiei? .