ANG MASINING NA PAGLALARAWAN O DISKRIPSYON

Kung pag-iisipan ang karaniwang paglalarawan ito naman ang masining ay damdamin.
Mapadama nakikita, naririnig, naamoy, nahihipo, nalalasa, ang mga pananalita ginagamit dito
bukod sa iba pang mahahalagang kasangkapang pampanlarawan, gaya ng pagtatambis at tayutay.
Ang mga detalyeng inihahayag dito ay mga katotohanan din. Kaya lamang nakukulayan na ito
ng imahinasyon, pananaw at opinyong pansariling tagapagsalaysay.
Layunin kasi rito ng tagapagsalaysay na maantig ang kalooban ng tagapakinig o mambabasa para
mahikayat silang makiisa sa guni-guni o sadyang naranasan nilang damdamin sa inilalarawan
ANG MAHAHALAGANG KASANGKAPAN NG MASINING NA PAGLALARAWAN O
DISKRIPSYON
1. IMIJRI O PAGLALARAWAN
Pampukaw ito sa mga pandama kaya dapat gamiting pananalita yaong nararamdaman, naririnig,
nalalasa, naaamoy, at nahihipo sa paraang ito lalong naiintindihan at makakawilihan ng mga
tagapakinig ang tinatalakay.
KINESTETIK AT ORGANIK
Larawang diwang kinestetik ang imiji kung naglalarawan ito ng mga sensasyong may kaugnay
sa mga pagkilos ng kalamnan at nerbyos gaya ng pulikat paninikip ng dibdib at pangangapos ng
hininga na maaring empatyahan ng tagapakinig.
2. PAGTATAMBIS O METAPHOR
Malaki ang naitutulong ng paghahambing o pagwawangis sa paglilinaw ng mga bagay bagay na
inilalarawang may agwat, may bilang, may kulay, may anyo, may hugis, may amoy, may lasang
nadarama.
3.PAG-AANGKOP NG MGA SALITA
Pinipili ang paggamit ng mga salita kailangan iyongtiyak na katangian ng bagay na inilalarawan
o kung hindi man yaong maipapahiwatig na bagay. Dito nakasalalay ang kapangyarihan ng
salitang umantig at kumintal.

4. PAGTATAMBIS

animo’y.salitang ginagamit ng taong malayo. Anadiplosis.gaya ng pagtutulad o wala ng pariralang ginagamit.parehong salita sa unahan at hulihan ang inuulit.Ang mga salita. APOSTROPI . bakit. PAGTATANONG . gumagamit ng matatalinhagang salita. tila. PAG. METAFORA O PAGWAWANGIS . tulad ng. gaya ng. Anapora.pag-uulit ng salita na nasa unahan.binibigyang buhay at kulay ang mga salita. EKSAHERASYON Pagmamalabis o hyperboly . sawikain. MGA ELEMENTO NG PAGTATAMBIS SIMILI .saan. o kawika’ay ang mga popular na idyomang bukambibig na madali sa pagsasalita. PERS ONIPIKASYON O PAGBIBIGAY . mistula.inuulit na salita.parang. maaaring pinagtambal na dalawang salita may kani-kaniyang kahulugan ngunit medaling napapalitan na nalilikhang panibago o ikatlong kahulugan. hindi na kasama o kaharap o patay na. unang titik ang inuulit. Ito’y maaaring salita o pariralang hindi tuwirang tumutukoy sadyang lumilihis sa literal na kahulugan at sa tuntuning pambarila. paano. Epipora.pag-uulit ng mga salita sa unahan. Empanodus- pagbalik ng pag-uulit.UULIT 5 NA KLASE NG PAG-UULIT Aliterasyon. wangis. kalian.

PAGPAPALIT SAKLAW A. PAGSA SALUNGAT  Pinagsama ang magkasalungat na salita na may kasamang gilas. PAGTATAMBIS  Pagsalungat ng mga salita. PABAHAGI . nababatid. sinasambit. PAGTUKOY .binabangit. PAGTANGGI . B. PAGPAPALIT TAWAG  Pinapalitan ang mga katawagan.tinutukoy upang makabatid kabuuan. PASUKDOL O CLIMAX  Pinag susunod na salita mula sa pinakamababa hanggang pataas. PAGDARAMDAM  Nagsasaad ng matinding damdamin.PAGHIHIMIG O ONOMOTOPEYA Kung anong tunong syang kahulugan PAG.UYAM  pag-kutya o paglibak. PAGPAPALIT WIKA  Pinapalitan ng salita (pandiwa). ANTI-CLIMAX  kabaligtaran ng climax.

PAGBIBIGAY. PAGLUMANAY  piling piling mga salita. DEPINISYONG ISTIPYULATIVE  Mga nakakundisyong gamit ang mga salita sa teksto. DEPINISYONG ANALOHIKA  Nagkukumpara sa mga bagay na di-kilala at kilalang kilala.ARAL  Pabula. ayaw. parabola. PAGSASALAYSAY  naganap o nakalipas na 1 hanggang 3 talata. pinakagamiting uri ng depinisyon. hindi. DEPINISYONG NEGATIBO  Dito din nakikita ang positibo. MGA HAKBANGING DAPAT TANDAAN TUNGO SA PAGLALARAWAN: . ayoko. DEPINISYONG KONTEKSTWAL  Inaayon sa partikular na sitwasyon. DEPINISYONG EKSAMPLAR  Pinakamagaling. PAGBIBIGAY DEPINISYON O KAHULUGAN DIKSYONARYONG DEPINISYON  Pagbibigay kategorya sa mga bagay o konsepto at tumitiyak sa mga katangian ng mga salita. alamat.

Pagpili ng sariling pananaw . 4. 2. Mga Uri ng Paglalahad: A. PAGLALAHAD SA ANYONG PAGBIBIGAY KATUTURAN . D. .mga larawan ng tao. Pagkakaroon ng kaisahan .kahalagahan o kalagayang pantao. PAGLALAHAD SA ANYONG PANUTO . may larawan. Halimbawa: Panuto na may pagkakasunod-sunod. pook. 3. kumpleto. 5. hayop. bagay. Pagpili ng paksang unang inilarawan.nagpapaliwanag ng palagay.pagpapaliwanag ng salita. Pagpapasya sa mga aspektong paglalarawan. PAGLALAHAD SA ANYONG INTERPRETASYON .nabibilang step by step na gagawin. C.1. PAGLALAHAD O EKSPOSITORI  Ekspositori o paglalahad/ nabibilang sa step by step na gagawin. at pangyayari na may kinalaman sa napiling paksa. PAGLALAHAD SA ANYONG PAGPAPAKILALA . Pagbuo ng pangunahing larawan . B.buo.mga bagay na nakikita.