PRAVILA ZAŠTITE OD POŽARA- PRVE IZMENE I DOPUNE

Na osnovu člana 28. Zakona o zaštiti od požara (Službeni glasnik Republike Srbije, broj.
111/2009 i 20/2015) direktor preduzeća “Omega -S” d.o.o iz Sremske Mitrovice, ulica Tarasa
Ševčenka br. 39, Slavko Vučenović, dana 21.09.2015. godine, donosi:

PRVE IZMENE I DOPUNE
PRAVILA ZAŠTITE OD POŽARA

1

.........................................................................................4 PRORAČUN EVAKUACIJE IZ UPRAVNE ZGRADE.........3 PRORAČUN EVAKUACIJE....................................1 EVAKUACIJA IZ OBJEKTA...7 1.............6 1.........8 1.........................................................PRAVILA ZAŠTITE OD POŽARA.....3 1........................................................................................................................................................... PRORAČUN MAKSIMALNOG BROJA LJUDI KOJI SE MOGU BEZBEDNO EVAKUISATI IZ OBJEKTA....................................................................................6 POSTUPCI NAKON SPROVEDENE EVAKUACIJE.........................3 1...............5 1......... NAČIN IZVOĐENJA EVAKUACIJE IZ OBJEKTA..........................................................9 2 ................................4 1.5 PRORAČUN EVAKUACIJE IZ PROIZVODNE HALE...............7 NAČIN SPROVOĐENJA SPASAVANJA................2...................PRVE IZMENE I DOPUNE SADRŽAJ: 1....................................................

a čije posledice je moguće predvideti. .PRAVILA ZAŠTITE OD POŽARA.PRVE IZMENE I DOPUNE 1. biološka opasnost i slično).upoznavanje svih zaposlenih s načinom evakuacije i spasavanja. 51/81). koje može izazvati iznenadni događaj. a da pritom ne dovedu u opasnost svoj život. opasno zračenje . olujni vetrovi.organizovana. Simboli i tehničke šeme. 2.nuklearna opasnost. Spasavanje je organizovano sprovođenje radnji kojima se osobama zatečenim u ugroženim prostorima pruža pomoć u njihovom napuštanju. organizovano i efikasno napuštanje prostorija građevine pre nego što nastupi ugrožavanje života i zdravlja prisutnih zaposlenih i posetilaca. zemljotres.svrsishodna. 3. na koji moramo računati.i njegovu sadržinu popisuju sledeći akti: 1. 3 . Zaštita od požara. Osposobljavanje za evakuaciju i spasavanje obavlja se u dva dela: . jer se mora provoditi prema ovom planu na unapred utvrđen način.1 EVAKUACIJA IZ OBJEKTA Izradu Plana evakuacije.efikasna. . PRORAČUN MAKSIMALNOG BROJA LJUDI KOJI SE MOGU BEZBEDNO EVAKUISATI IZ OBJEKTA 1. Simboli zaštite od požara za tehničke prikaze (“Službeni list SFRJ” br. jer se mora temeljiti na razumnoj odluci ovlaštene osobe. kada zbog okolnosti prouzrokovanih iznenadnim događajima ne mogu sami napustiti ugrožene prostore. panika) i spoljnih izvora opasnosti (udar groma.220. Evakuacija je svrsishodno. Evakuacija je: . jer se mora izvesti brzo uz maksimalnu sigurnost osoba i materijalnih dobara koje se evakuišu. Tehničke preporuke za urbanističke i građevinske mere bezbednosti od požara stambenih. 111/2009).sprovođenje praktičnih vežbi evakuacije i spasavanja. 5. SRPS TP21 2003. Zakon o zaštiti od požara (“Službeni Glasnik RS” br. SRPS ISO 8421-6 Evakuacija i spasavanje. poslovnih i javnih zgrada. J1. Iznenadni događaji koji mogu ugroziti život i zdravlje osoba u građevini zbog kojih se mora organizovati brza i efikasna evakuacija. . nastaju od unutrašnjih izvora opasnosti (požar. 4. SRPS U. eksplozija.

Maksimalan broj ljudi koji se mogu zateći u objektu je 10. Bezbedno mesto je mesto udaljeno najmanaje 20 m od izlaza iz objekta na ulici. gde će od rukovodioca evakuacije i spasavanja dobiti dalja uputstva. obavlja se kroz samu halu ka najbližem od četiri postojeća izlaza (spoljnih vrata). 4 . o čemu se vode zapisnici te predlažu poboljšanja. Objekat je starije gradnje od tvrdog materijala. Sastoji se iz dve poslovne jedinici koje deli zajednički zid: upravne zgrade I proizvodne hale. nakon izlaska. Način izvođenja evakuacije iz proizvodne hale je sledeći: Evakuacija od mesta hali gdje se lice zateklo u momentu uzbunjivanja. 1. obavlja se kroz prostoriju u kojoj se osoba nalazi zatim hodnikom do izlaza (spoljnih vrata).2. ulica Tarasa Ševčenka 39 a. NAČIN IZVOĐENJA EVAKUACIJE IZ OBJEKTA Objekat se nalazi u Sremskoj Mitrovici.PRVE IZMENE I DOPUNE Evakuacija podrazumeva udaljavanje osoba od ugroženog mesta do bezbednog mesta. Način izvođenja evakuacije iz upravne zgrade je sledeći: Evakuacija od mesta gde se lice zateklo u momentu uzbunjivanja. čini zbir vremena trajanja sledećih pojedinačnih etapa: . Na lokaciji se određuje sledeće zborno mesto za okupljanje na otvorenom prostoru: PARKING NASUPROT IZLAZA IZ ZGRADE Praktične vežbe evakuacije i spasavanja treba organizovati najmanje jedanput godišnje. Sve osobe u objektu dužne su aktivno učestvovati u vežbi evakuacije i spašavanja.3 PRORAČUN EVAKUACIJE Vreme trajanja procesa evakuacije. Troje stalno zaposlenih i sedam lica koja se mogu zateci u objektu kao radnici dostave ili posetioci. 1. evakuisani se kreću ka određenom zbornom mestu na kome se moraju okupljati.Napuštanje prostorije u kojoj se nalaze lica ugrožena požarom.PRAVILA ZAŠTITE OD POŽARA. gde će od rukovodioca evakuacije i spasavanja dobiti dalja uputstva. Nakon izlaza iz građevine evakuisani se kreću ka određenom zbornom mestu na kome se moraju okupljati.

su vrata na izlazu iz hodnika. stepeništa i sl. je izlaz iz prostorije ka hodniku. etapa – od EI do KI IV. je vreme od početka evakuacije do bezbednog mesta za evakuaciju. na kome se zatiče osoba u trenutku saznanja da je došlo do požara. etapa – od PI do EI III. ka tampon prostoru stepeništa. je projektovana vrednost brzine kretanja čoveka kroz koridor evakuacije.  krajnji izlaz (KI).PRVE IZMENE I DOPUNE . 5 . u skladu sa preporukama SRPS TP 21:  polazno mesto (PM). je koridor koji se koristi za normalno kretanje u objektu. Evakuacija se izvodi preko postojećih unutrašnjih saobraćajnica i hodnika. je broj ljudi koji mogu da prođu prolaz ili izlaz određene širine u toku jednog minuta. Parametri koji karakterišu evakuaciju su. Etape evakuacije su: I.  primarni koridor evakuacije (PK). komunikacijama. su prostori hodnika. etapa – od KI do bezbednog mesta.  etažni izlaz (EI). etapa – od PM do PI. je izlaz iz objekta u spoljašnji prostor. II.  vreme evakuacije (Te).  koridor evakuacije (KE). otporna prema požaru.  specifična propusna moć (SPM). smerovi kretanja i izlazi prikazani su u nacrtima u grafičkom prilogu ovog Plana.Evakuacioni putevi. .Kretanje lica van zgrade do bezbednog (zbornog) mesta za evakuisane. Evakuacija podrazumeva udaljavanje osoba od ugroženog mesta do bezbednog mesta.PRAVILA ZAŠTITE OD POŽARA. Bezbedno mesto je mesto udaljeno najmanaje 20 m od izlaza iz objekta na ulici ili u prostranom dvorištu.  brzina evakuacije (Ve).  prvi izlaz (PI).Kretanje lica kroz horizontalne i vertikalne koridore (pravce evakuacije) do izlaza za evakuaciju.

4 PRORAČUN EVAKUACIJE IZ UPRAVNE ZGRADE Proračun se radi za broj od 10 lica. koja se mogu naći u upravnoj zgradi. Najduži put evakuacije ukupne je dužine 29 m.5 m/s  brzina kretanja niz stepenište se koriguje sa kojeficijentom U=0.PRAVILA ZAŠTITE OD POŽARA.6 m dodaje se projektno vreme zadržavanja od 3 sekunde na svakih 10 lica  za nailazak na stepenište dodaje se projektno vreme zadržavanja od 2 sek na svakih 10 lica  za skretanje pod uglom većim od 60 dodaje se projektno vreme zadržavanja od 5 sek na svakih 10 lica. Na osnovu SRPS TP21 najduže dozvoljeno vreme evakuacije iz poslovnog objekta iznosi: Te = Tp + T1 + T3 + T4 Te=300+30+180+5=515 sekundi= 8 minuta i 35 sekundi 6 . je maksimalno 5 min za poslovne objekte i to je vreme od trenutka saznanja o nastanku požara do napuštanja prostorije boravka. u slučaju kada se sva lica kreću jednim pravcem evakuacije (prema glavnom izlazu iz objekta).PRVE IZMENE I DOPUNE Dozvoljena vremena i brzine pri evakuaciji su:  vreme pripreme za evakuaciju.05 d (gde je d broj fiktivnih etaža od po 3 m)  za nailazak na vrata otvora manjeg od 1. SRPS TP21 preporučuje da najduže vreme evakuacije iz poslovnog objekta iznosi: Te = Tp + T1 + T2 + T3 + T4 Te = 300 + 30 + 60 + 180 + 10 = 580 sek = 9 min 35 s 1.8  brzina kretanja uz stepenište se koriguje sa kojeficijentom U=0.6 .0.  kretanje osobe u I etapi – maksimalno 30 sek – T1  kretanje osobe u II etapi – maksimalno 60 sek – T2  kretanje osobe u III etapi – maksimalno 3 min – T3  brzina neometanog kretanja po ravnom podu V0=1.

32 s = 5. što je znatno manje od potrebnog vremena za evakuaciju od 8.66 s III etapa ……… T3 = L3 / V0 + 5=5/1. Na osnovu proračuna se zaključuje da bi se svi zatečeni u objektu mogli bezbedno evakuisati.33s IV etapa ……… T4 = L4 / V0 = 20 / 1. Na osnovu SRPS TP21 najduže dozvoljeno vreme evakuacije iz poslovnog objekta iznosi: Te = Tp + T1 + T4 7 .66 + 8.PRAVILA ZAŠTITE OD POŽARA.33 + 13. T1 = L1 / V0 =4 / 1..33 = 324. Najduži put evakuacije ukupne je dužine 35 m.5 PRORAČUN EVAKUACIJE IZ PROIZVODNE HALE Proračun se radi za broj od 10 lica.5 = 13.PRVE IZMENE I DOPUNE Potrebno vreme za evakuaciju je: Te = Tp + T1 + T3 + T4 Dužine puteva evakuacije su: L1 . koja se mogu naći u proizvodnoj hali.40 minuta.do KI =5 m L4 . 1. u slučaju kada se sva lica kreću jednim pravcem evakuacije (prema glavnom izlazu iz objekta).do bezbednog mesta =20m Vreme evakuacije po etapama: Vreme pripreme se usvaja TP = 300 s I etapa ……….5 = 2.do PI =4 m L3 .5+5s =8.40 minuta Zaključak: Maksimalno vreme evakuacije iz najudaljenijeg prostora maksimalnog broja ljudi koji mogu boraviti u upravnoj zgrade do bezbednog mesta je 5.33 s Te = 300 + 2.35 minuta koje preporučuje SRPS TP21 kao maksimalno dozvoljeno vreme. U hali postoje četiri izlaza koji vode direktno u spoljašnji prostor.

PRAVILA ZAŠTITE OD POŽARA.).PRVE IZMENE I DOPUNE Te=300+30+180 =510 sekundi= 8 minuta i 30 sekundi Potrebno vreme za evakuaciju je: Te = Tp + T1 + T4 Dužine puteva evakuacije su: L1 .33 = 323.39 minuta Zaključak: Maksimalno vreme evakuacije iz najudaljenijeg prostora maksimalnog broja ljudi koji mogu boraviti u proizvodnoj hali do bezbednog mesta je 5.5 = 10 s IV etapa ……… T4 = L4 / V0 = 20 / 1. procenjuju situaciju u okviru koje: - proveravaju jesu li svi napustili objekat.33 s = 5. - određuju radnje koje treba preduzeti na nužnom saniranju posledica iznenadnog događaja (gašenje požara i sl.. Na osnovu proračuna se zaključuje da bi se svi zatečeni u objektu mogli bezbedno evakuisati.5 = 13.33 s Te = 300 +10+ 13. T1 = L1 / V0 =15 / 1.do KI=15 m L4 . rukovodioci evakuacije i spasavanja.do bezbednog mesta =20m Vreme evakuacije po etapama: Vreme pripreme se usvaja TP = 300 s I etapa ……….6 POSTUPCI NAKON SPROVEDENE EVAKUACIJE Nakon sprovedene evakuacije i okupljanja evakuisanih na zbornom mestu. 1. što je znatno manje od potrebnog vremena za evakuaciju od 8. 8 .39 minuta.30 minuta koje preporučuje SRPS TP21 kao maksimalno dozvoljeno vreme.

pristupa se akciji spasavanja preostalih osoba.- PRAVILA ZAŠTITE OD POŽARA. 21.organizuju pružanje prve pomoći povređenima. . . kad evakuacija nije sprovedena u potpunosti. 1. - pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice. trovanja) stanje istih može da se pogorša.).PRVE IZMENE I DOPUNE određuju radnje koje treba preduzeti radi sprovođenja akcije spasavanja osoba koje su blokirane u delovima objekta (korišćenje opreme za izvođenje spasavanja. koje odrede rukovodioci evakuacije i spasavanja. Lakše povređenim treba odmah pružiti pomoć. U Sremskoj Mitrovici. U ovoj akciji učestvuju: - zaposleni. određivanje rasporeda i redosleda spasavanja i sl. a za teže povređene obezbediti hitnu pomoć i odvoženje u zdravstvene ustanove. Na zbornom mestu rukovodioci evakuacije (pripadnici teritorijalne vatrogasne jedinice) treba da: . - ne smeju se razilaziti niti se samovoljno ponašati .09.ako utvrde da nisu svi na broju.7 NAČIN SPROVOĐENJA SPASAVANJA U svim slučajevima.ne smeju se vraćati u objekat dok za to ne dobiju odobrenje rukovodioca evakuacije da je ulaz siguran. preduzmu akciju spasavanja. Spasavanje povređenih lica treba vršiti oprezno jer zbog nestručnosti (prelomi. 9 .2015. Nakon okupljanja evakuisani moraju: - mirno sačekati dalja naređenja i uputstva.utvrde jesu li svi napustili objekat. godine. a teže povređene upućuju u medicinske ustanove. - ne smeju stvarati naknadnu paniku.

PRAVILA ZAŠTITE OD POŽARA.PRVE IZMENE I DOPUNE Direktor Slavko Vučenović __________________________ 10 .

Related Interests