Mary Dianne Marmito

10 Justice

Mga Magulang
Bakit ba mahalaga ang ating mga magulang? O mahalaga pa ba talaga sila
para sa atin? Ginagalang pa ba natin sila sa pamamagitan ng pagmamano,
sa paghalik sa pisngi o di kaya sa pagyakap? Binibigyan pa ba natin sila ng
importansya? At higit sa lahat, ipinagmamalaki ba natin sila?
Mga kaibigan, oo. Dapat natin silang bigyan ng importansya at ipagmalaki.
Bakit? Una sa lahat, wala tayo sa mundong ito kung wala sila. Sila ang
nagdala sa atin sa mundong ito. Dinala tayo ng ating mga ina sa kanikanilang mga sinapupunan ng siyam na buwan at iniluwal tayo matapos ang
panahong iyon. Biruin ninyo? Ang hirap noon diba? Tiniis ng mga ina natin
ang sakit na dala ng panganganak para lang sa atin. Dito pa lang, dapat
batid na sa ating mga isipan na mahal na mahal tayo ng ating mga
magulang.
Pangalawa, sila ang nagpalaki sa atin. Sila ang nagtaguyod sa atin mula
pagkabata hanggang sa kinatatayuan natin ngayon. Nagsikap sila upang
maibigay sa atin ang ating mga kagustuhan at ating mga pangangailangan.
Marahil na yung ama ang naghahanapbuhay para sa pamilya at ang ina
naman ang nag-aasikaso sa mga gawaing bahay. Si tatay kayod dito, kayod
doon at si nanay naman luto dito, laba doon, alaga kay bunso diyan, at iba
pang mga gawain doon. Pero yung iba nga, ang ama at ina nila ay parehong
naghahanapbuhay upang matustusan ang lahat ng iyong mga
pangangailangan. At sila rin yung ating mga unang guro, unang tagaluto,
unang doktor, unang tsuper, unang tagalinis, unang kasambahay at marami
pang una. Dahil ang ating pamilya ay makakasama natin mula sa
pagkasilang.
At panghuli, dapat natin silang bigyang importansya at ipagmalaki dahil hindi
lahat tayo ang biniyayaan ng mga mapagmahal at mapag-arugang
magulang. May mga ibang magulang na piniling iwanan at pabayaan ang
kanilang mga anak. Yung ibang mga bata naman ay maagang naiwan ng
kanilang mga magulang dahil sa trahedya. Tayo ay talagang maswerte at
mapalad na magkaroon ng mapagmahal na mga magulang. Kaya dapat
tayong maging mapasalamat sa ating Maykapal sa pagbigay sa atin ng mga
magulang.