LETER MOTIVUESE

Qëllimi im pse konkuroj në këtë vend pune është sepse besoj që mund të
jap kontributin tim në këtë drejtim me aftësitë dhe njohuritë që kam.
Jam një person me ambicie të mëdha në jetë,per të punuar dhe për të
arritur shumë në jetë si dhe për ti shërbyer vendit ku punoj dhe ku jetoj
njekohësisht.
Jam mjaft komunikativë, mund të përshtatem shumë lehtë me mjedisin ku
punoj,jam i gatshem të shërbej në qdo moment rreth punës,I marr
përgjegjësitë të cilat më takojnë dhe njekohësisht përgjigjem per veprimet
e mia,mësoj shum shpejtë,veproj dhe mendoj me arsye e logjikë,jam një
person mjaft I besueshëm dhe i ndershe,si dhe detyrat e punët të cilat më
besohen mua I ruaj dhe I zbatoj me vullnetin dhe përkushtimin tim më të
madh.

Ju Faleminderit…………………