PREDLOG REŠEVANJA ALPINE

Po vstopu DUTB v lastništvo Alpine je v maju 2015 svetovalna družba
Admetam napravila skrbni pregled družbe. Nova direktorica, ki je nastopila
julija 2015, je isto družbo angažirala za pripravo in izvedbo ukrepov
poslovnega prestrukturiranja Alpine. Rezultat polletnega dela sta “Alpina
Future Footprint/Decision paper” in “Increase of efficiency and profitability/5
Year Business Plan”.
Zaposleni Alpine so se v zadnje pol leta mnogokrat čudili pristopu k reševanju
družbe in velikemu nerazumevanju osnov branže in nestrokovnem
razmišljanju direktorice in svetovalcev Admetama. Ko so bili seznanjeni z
rezultati polletnega dela svetovalcev in vodstva in ukrepi, ki naj bi postavili
Alpina nazaj na noge, je to povzročilo veliko zaskrbljenost, pa tudi revolt.
Argumenti so predstavljeni v gradivu “Nov odtis koncerna Alpina” (glej
prilogo), bistvo pa je v stavku, da zaposleni NE BODO SODELOVALI pri
predstavljenem predlogu selitve proizvodnje iz Kitjske in Romunije v Bosno,
ker je predlog nerealen, neizdelan in škodljiv za Alpino.
Pouarki v omenjenem gradivu:
 Ukrepi gredo v smeri poglobitve težav in ne v smeri ozdravitve,
 časovni potek ukrepov je nerealen,
 predlagano prestrukturiranje ne zagotavlja konkurenčnosti končnih
izdelkov,
 predlagano prestrukturiranje ne zagotavlja da bi službe razvoja in
tehnologije lahko obvladovale razvojne in tehnološke procese in zagotovile
zadostno stopnjo kvalitete proizvodov,
 ni poznano, kakšna bo cena proizvodov (po selitvi), kaj šele, da bi bilo
zagotovljeno, da bo zagotavljala boljši položaj Alpine (in sanacijo),
 ne ve se, kako, kdo in kdaj bo to izpeljal in zato ne morejo sprejeti
odgovornosti izpeljave ukrepov, kot so predlagani,
 predlagani ukrepi ne dajajo zaupanja v rešitev, so celo zavajajoči,
 v primeru selitve je velika verjetnost, da bi Rossignol, za kterega sedaj
dela Alpina, začel delati zase sam na Kitajskem (v kapacitetah, ki jih je
usposobila Alpina!),
 predlagani ukrepi vodijo k poslabšanju stanja, če ne celo k pogubitvi
družbe.
Gradivo zgornje zaključke podkrepljuje z 52 MOČNIMI ARGUMENTI, ki
temeljijo na dolgoletnih izkušnjah in so podkrepljeni s specifičnostimi iz
obutvene branže. Ali ni skrajno presenetljivo, da se “Footprint” in “Ukrepi”
Admetama ne dotikajo ničesar, kar je problematizirano v 52 argumentih, kaj
šele, da bi podajali kakšne zadovoljive odgovore.
Kratek vpogled v na začetku imenovani gradivi svetovalcev Admetama pa nas
vodi do naslednjih zaključkov:
 Gradivo je polno visokozvenečih besed in vsebuje zelo malo konkretnega.


Edina res konkretna je ideja o povečanju izkoriščanja kapacitet, ki naj bi se
zgodila z ukinitvijo proizvodnje na Kitajskem in Romuniji; ideja sploh ni
nova in je lahko celo dobra, a nikakor ne na način kot to predlaga
Admetam.
Kar srhljivo je, da so za Admetam “Key Drivers” ukrepi, ki bodo rešili
Alpino:
o FUNCTIONAL DESIGN: zagotoviti modernost in funkcionalnost,
o PRODUCT: poleg čevljev in torbic!??? razširiti program na druge
kategorije proizvodov,
o CUSTOMERS: customer centric organisation,
o DISTRIBUTION: internacionalizacija “via new doors” (Alpina zadnjih
vsaj 30 let ves čas izvaža okrog 85% svoje proizvodnje!!!),
o MARKETING: Integrated multi-chanel brand marketing,
o OPERATIONS: European footprint/technical knowledge.
Navedeni “key driver-ji” so splošni “bla-bla”, ki ga veliki strokovnjaki
Admetama lahko uporabijo v vsaki firmi, kamor pridejo, ne glede na
branžo.
Za nekoga, ki vsaj malo pozna Alpino in panogo, so na meji norosti
naslednje trditve iz ukrepov:
o EBITDA se bo od 2,6M povzpel v 2016 na 5,4M,
o maloprodajna mreža v Srbiji, ki dosega maržo 47% ima izgubo in
naj bi se prodala, Hrvaška z maržo 28% pa naj bi ostala,
o prodaja v mreži naj bi se po kvadratnem metru povečala za 45%,
o za treking program naj bi se zgradil lastni retail,
o planiran kapital od 2015 do 2020 je: 0,9M, 5M, 9M, 16M, 23M in
31M – gre torej za letne rasti: 455%, 80%, 77%, 43%, 34%! Je to
resno?
o Debt/EBITDA Ratio 2020 bo 1,0 !

Edini možni zaključek: Analiza stanja in ukrepi za sanacijo Admetama SO
TAKO NERESNI, DA NA NJIH NI MOGOČE REŠEVATI ALPINE. Posebej
zaskrbljujoče je, da se niso niti dotaknili, kaj šele, da bi podali predloge za
ključne dileme bodočega uspešnega delovanja Alpine:
 Kaj narediti, da bo program tekaške obutve ostal na mestu, ki ga je Alpina
dosegla (in je zadnji dve leti močno ogrožen), oziroma, pravo vprašanje:
kako položaj ojačati?
 Kaj storiti s smučarskim programom, za katerega je vsakemu poznavalcu
jasno, da je lahko konkurenčen s proizvodnjo več kot 200.000 parov letno,
Alpina se pa zadnjih 15 let suče okrog 100.000 parov, zadnja leta pa je
padala celo pod to mejo?
 Kaj storiti s trekingom? Kaj če mreža pade in s tem del zagotovljene
prodaje po cenah, ki nikakor niso konkurenčne v izvozu? Kaj storiti na tem
programu, da si Alpina pridobi razpoznavno mesto na mednarodnem trgu?
 Kaj storiti z modnim programom? Admetam je odgovoril z lakoničnim:
kolekcija mora biti moderna in funkcionalna. Zelo modro, a to seveda ni
noben odgovor.
 Kaj storiti z maloprodajno mrežo? Celotna je namreč že dalj časa v izgubi
in samo reči: izboljšajte marže in naredite profit – spet ni noben resen

odgovor. Verige kot so Deichmann, Reno, CCC, Humanic, etc. so namreč
tako huda cenovna konkurenca, da na način, kot Alpinina mreža posluje
sedaj, nima nobene šanse.
Kdor hoče reševati Alpino mora odgovoriti na gornja in še mnoga druga
vprašanja in povedati natančno, kaj bo storil in kako se bo to odrazilo v
finančnem položaju družbe.
PREDLOG
Delavci Alpine in vodstvo Občine Žiri na podlagi predlaganih ukrepov ne
verjamejo, da je obstoječe vodstvo Alpine (skupaj s svetovalci Admetama)
sposobno sanirati Alpino. Vsi so zelo zaskrbljeni in želijo prispevati k rešitvi, ki
bo vsaj sprejemljiva (če ne že dobra) za DUTB, zaposlene in posledično tudi
za razvoj kraja. Spodaj podpisani predlagamo naslednje:
1) Pogodba o svetovanju Admetama v Alpini se prekliče (s takojšnjim
prenehanjem vseh aktivnosti svetovalcev Admetama).
2) Direktorico Barbaro Vtič Vraničar se razreši.
3) Na mesto v.d. direktorja se za dobo 6 mesecev imenuje nekoga iz
obstoječega vodstva Alpine. Bojan Starman in Martin Kopač sta
pripravljena prevzeti vlogo svetovalcev.
4) V šestih mesecih se poišče rešitev, ki bo sprejemljiva za DUTB in delavce
Alpine (izvede tender za prodajo Alpine, etc).
Bojan Starman je bil dolgoletni direktor Alpine, ki je znal prebroditi težke čase
izgube trgov. Martin Kopač je v zadnjih 30 letih dvakrat (obakrat v težkih
okoliščinah) prevzel vodstvo Alpine in obakrat družbo znal postaviti na noge.
Njune bogate izkušnje iz Alpine in branže so zagotovilo, da v naslednjih
mesecih (dokler se družba lastniško ne konsolidira) ne bo prišlo do škodljivih
in nepopravljivih potez.
Mag. Janez Žakelj, Župan Občine Žiri
Branko Jesenovec, Podžupan Občine Žiri
Več kot 300 zaposlenih Alpine (podpisani na peticiji)
Milan Sovinc, Sindikat Alpine
Bojan Starman, bivši direktor Alpine
Mag. Martin Kopač, bivši direktor Alpine
Žiri, 29.2.2016

Related Interests