You are on page 1of 1

OBJECTIUS

Aproximació a l'actitud diagnòstica i terapèutica dels processos patològics més


prevalents en Pediatria.

ADREÇAT: Metges de capçalera, pediatres i altres professionals amb activitat o


interés en la salut de l'infant.

ACREDITAT
Activitat de formació continuada avalada pel Col·legi de Metges d'Andorra i
l'AAMAP, otorgant 1 crèdit ECTS per la Universitat d'Andorra.
Per a obtenir el crèdit de lliure elecció per l'UdA: caldrà assistir a totes les
sessions (10 hores), i justificar una dedicació personal (20 hores) en forma de
treball (recerca bibliogràfica, disseny d'un estudi, cerca de recursos a internet)
o bé l'assistència a Urgències de Pediatria a l'Hospital Nostra Senyora de
Meritxell.

ORGANITZA
Equip d'Atenció Especialitzada de Pediatria
Hospital Nostra Senyora de Meritxell