Capitolul

1
Farmacologie general

ÎNTREBĂRI TIP COMPLEMENT SIMPLU
Instrucţiuni: Fiecare dintre întrebările de mai jos conţin 5 răspunsuri
posibile dintre care unul singur este corect.
Întrebarea 1
Una din afirmaţiile de mai jos referitoare la administrarea sublinguală
este falsă:
a. evită primul pasaj hepatic;
b. conferă o absorbţie bună;
c. medicamentele sunt mai eficace când sunt administrate pe
această cale comparativ cu administrarea orală;
d. este utilizată pentru a evita efectele sistemice; ●
e. este preferată pentru atingerea rapidă a nivelurilor terapeutice în
sânge.
Întrebarea 2
Următoarele afirmaţii referitoare la biodisponibilitate sunt adevărate:
a. este de 95% în cazul administrării i.v.;
b. variază la acelaşi medicament în funcţie de forma farmaceutică; ●
c. nu poate fi influenţată de administrarea concomitentă a altor medicamente;
d. reprezintă fracţia de medicament care ajunge la locul de acţiune;
e. nici unul din răspunsurile de mai sus nu este adevărat.
Întrebarea 3
Producerea unor reacţii adverse de tip toxic NU este asociată cu:
a. indice terapeutic mare; ●
b. biodisponibilitatea crescută a unor forme farmaceutice;
c. indice terapeutic mic;

7

Farmacologie - teste de verificare

d. administrarea medicamentelor după scheme de dozare care nu ţin
seama de caracteristicile farmacocinetice ale medicamentului;
e. administrarea concomitentă a mai multor medicamente care
produc interacţiuni medicamentoase.
Întrebarea 4
Medicamentele traversează membranele organismului pentru a ajunge în sânge folosind următoarele mecanisme, cu excepţia unuia:
a. difuzia pasivă;
b. transportul activ;
c. filtrare;
d. difuzia facilitată;
e. legarea de proteinele plasmatice. ●
Întrebare 5
Metabolizarea unui medicament NU este influenţată de:
a. factorii genetici;
b. starea de funcţionare a organelor care asigură metabolizarea
medicamentelor;
c. starea fiziologică a organismului;
d. viteza cu care medicamentul ajunge la ţesutul ţintă; ●
e. administrarea anterioară a medicamentului respectiv.
Întrebarea 6
Substanţele antagoniste ireversibile:
a. au activitate intrinsecă, dar nu au afinitate pentru receptor;
b. au afinitate pentru receptor, dar nu au activitate intrinsecă; ●
c. nu au nici afinitate pentru receptor, nici activitate intrinsecă;
d. au atât activitate intrinsecă cât şi afinitate pentru receptor;
e. nici unul din răspunsurile de mai sus nu este corecte.
Întrebarea 7
Două medicamente sunt bioechivalente atunci când:
a. experienţa clinică acumulată demonstrează că pacienţii nu simt
8

Farmacologie
general

diferenţe între efectele a două medicamente;
b. au eficacitate şi siguranţă similare;
c. au biodisponibilităţi similare şi necesită acelaşi timp pentru atingerea concentraţiei maxime; ●
d. când parametrii farmacocinetici măsuraţi ai unui produs nu
depăşesc 25% din valorile produsului de referinţă;
e. două medicamente produse diferit nu pot fi niciodată bioechivalente.
Întrebarea 8
Unui pacient de 80 kg i se administrează în p.e.v. o cantitate de 40
mg dintr-un medicament. Valoarea calculată a concentraţiei la
momentul 0 este de 10 mg/L. Volumul aparent de distribuţie al acestui medicament este de:
a. 0,025 L;
b. 0,4 L;
c. 4 L; ●
d. 0,04 L;
e. 0,25 L.
Întrebarea 9
În cazul administrării parenterale:
a. soluţiile apoase administrate i.m nu se absorb mai rapid decât
cele uleioase;
b. medicamentele administrate subcutanat se administrează în
cantităţi mai mari decât intramuscular;
c. administrarea intraarterială permite o administrare controlată,
direct spre organul ţintă vizat; ●
d. unele medicamente se administrează intramuscular sub formă de
preparate de depozit, în vederea unei eliberări rapide;
e. preparatele care provoacă durere la locul injecţiei, de regulă se
administrează intramuscular.

9

c. datorită scăderii filtrării lor. ÎNTREBĂRI TIP COMPLEMENT GRUPAT Instrucţiuni: Fiecare dintre întrebările de mai jos conţin 5 sugestii de răspuns. diminuă excreţia renală a medicamentelor. B. e. este influenţată de concentraţia proteinelor plasmatice şi de constanta de afinitate. dintre care pot fi corecte 2 sau 3. poate scădea metabolizarea medicamentelor. poate scădea excreţia renală a acestora. Întrebarea 11 B Legarea medicamentelor de proteinele plasmatice: a. este sursa interacţiunilor medicamentoase cu alte medicamente care se leagă de aceleaşi proteine plasmatice. d. dacă sunt corecte b. c. d. dacă sunt corecte a.teste de verificare Întrebarea 10 Următoarele afirmaţii referitoare la legarea medicamentelor de proteinele plasmatice sunt false: a. poate creşte metabolismul ca urmare a diminuării cantităţii de medicament care ajunge la nivel hepatic sau în alte locuri unde se metabolizează. medicamentele legate de proteinele plasmatice se afla într-un echilibru stabil cu fracţia nelegată de proteine. ca urmare a diminuării cantităţii de medicament care ajunge la nivel hepatic. Notaţi cu: A. b. poate scădea distribuţia medicamentelor din plasmă către ţesuturile ţintă. este influenţată de concentraţia proteinelor plasmatice. 10 . C. c. dacă sunt corecte a. dacă sunt corecte a. d. d. D. c. b. b. ● e. e.Farmacologie . creşte distribuţia medicamentelor din plasmă către ţesuturile ţintă.

b. Întrebarea 14 C Următoarele afirmaţii legate de administrarea orală sunt false: a.Farmacologie general Întrebarea 12 A Următoarele afirmaţii legate de calea de administrare a medicamentelor sunt adevărate: a. este procesul prin care medicamentele trec de la nivelul fluxului sanguin la nivelul ţesutului ţintă şi/sau a lichidului extracelular. la nivelul stomacului se pot absorbi direct medicamente hidrosolubile. b. e. administrarea intrarectală evita în totalitate primul pasaj hepatic. este influenţată de trecerea pe la primul pasaj hepatic în cazul administrării orale. d. se calculează prin raportarea cantităţii de medicament care ajunge în plasmă. reprezintă procentul din medicament care ajunge în sânge sub formă nemodificată. e.v. este cea mai ieftină cale de administrare. 11 . c. în urma unei administrări extraplasmatice raportat la cantitatea de medicament din plasmă în urma administrării orale. b.. c. medicamentele administrate sub formă de plasture (transdermal) au efecte preponderent locale. medicamentele pot interacţiona cu mâncarea. administrarea sublinguală evită în totalitate primul pasaj hepatic. e. Întrebarea 13 C Următoarele afirmaţii referitoare la biodisponibilitate sunt adevărate: a. c. soluţiile apoase administrate intramuscular se absorb mai rapid decât cele uleioase. d. la nivelul stomacului se pot absorbi direct medicamente cu caracter slab acid. administrarea orală reprezintă cea mai sigură cale de administrare pentru majoritatea medicamentelor. este de 90% în cazul administrării i. d. este calea de administrare care conferă cea mai bună biodisponibilitate.

fluxul sanguin în diferite ţesuturi. starea organului în care se face metabolizarea.teste de verificare Întrebarea 15 A Distribuţia unui medicament este influenţată de următorii factori: a. scăderea acidităţii secreţiei gastrice. b. c. antagoniste depline. d. b. fizico-chimic. administrarea anterioară a medicamentului respectiv. nivelul legării de proteinele plasmatice. e. Întrebarea 17 D Din punct de vedere al activităţii intrinseci.Farmacologie . agoniste competitive. d. b. 12 . de sumare. nivelul clearance-ului renal. c. antagoniste competitive. c. de potenţare. e. antagoniste necompetitiv. Întrebarea 16 D Absorbţia medicamentelor nu este influenţată de: a. d. Întrebarea 18 B Antagonismul dintre două medicamente poate fi: a. e. scăderea capacităţii de absorbţie a enterocitelor. medicamentele pot fi înca-drate într-una din categoriile de mai jos cu excepţia: a. b. e. agoniste parţiale. permeabilitatea membranelor. fiziologic. c. legarea de proteinele plasmatice şi de cele tisulare. scăderea motilităţii gastrointestinale. d. farmacologic.

. -a 4. Întrebarea 20 D Biotransformarea medicamentelor: a. creşte distribuţia medicamentului. nu este afectată de administrarea anterioară a medicamentului res-pectiv. -b 5. poate determina limitarea administrării orale a unui medicament. este evitat în cazul administrării intravenoase. d. b. enunţul cel mai potrivit din cele notate de la a la e. este evitat în bună măsură (50%) prin administrarea intrarectală. -d 3. c. permite o mai bună distribuţie către ţesuturile de depozit. este influenţată de starea de funcţionare a ficatului şi a altor organe care asigură metabolizarea medicamentelor. e. diferenţa dintre doza terapeutică maximă şi doza terapeutică minimă. cantitatea de medicament care omoară toate animalele de experienţă. d. creşte biodisponibilitatea.c 2. doză care depăşeşte efectul terapeutic şi la care apar reacţii adver-se. e. Întrebarea 21 Asociaţi noţiunile următoare cu definiţiile de mai jos: 1. conduce la transformarea medicamentelor în compuşi cât mai puţin hidrosolubili. b. e 13 . cantitatea maximă de medicament care poate da efecte terapeutice fără a provoca efecte toxice. cea mai mică cantitate de drog care provoacă un efect terapeutic. ÎNTREBĂRI TIP ASOCIAŢIE SIMPLĂ Instrucţiuni: Alegeţi pentru fiecare din noţiunile notate cu cifre de la 1 la 5. în majoritatea cazurilor reprezintă modalitatea prin care se termină acţiunea farmacologică a medicamentelor.Farmacologie general Întrebarea 19 A Efectul metabolizării la primul pasaj hepatic: a. c.

a 3. indice terapeutic. a 3. e 2. doza maximă terapeutică. au afinitate pentru receptor şi activitate intrinsecă. potenţă. e 5. b. . latitudine terapeutică. d. b. c a. substanţe agoniste. substanţe antagoniste necompetitiv. doza minimă terapeutică. substanţe parţial agoniste. produc un efect submaximal şi nu au eficacitate maximală. e. c.teste de verificare a. c 4. -d 2. cantitatea de medicament care omoară 50% din animalele de experienţă. doza toxică. b 4. e.Farmacologie . c. d. dar nu au activitate intrinsecă. efectul maxim pe care un agonist îl poate determina la cea mai mare concentraţie utilizabilă practic. au afinitate pentru receptor. b. Întrebarea 23 1. d 5. cantitatea de medicament necesară pentru a obţine un anumit efect (de regulă se foloseşte DE50%). d. raportul DL50/DE50. doza medie eficace .DE50. c. substanţe antagoniste competitiv. doză letală absolută. substanţe agoniste deplin. doză letală medie DL50. Întrebarea 22 Asociaţi definiţiile cu termenul corect: 1. eficacitate. combinare ireversibilă cu receptorul său sau inhibă unele etape ale transferului de stimul. produc efectul maximal şi au eficacitate maximală. e. b a. cantitatea de medicament care provoacă efectul farmacologic urmărit la 50% din animalele de laborator.

efectul maxim pe care un agonist îl poate determina la cea mai mare concentraţie utilizabilă practic. c a. e 2. producând un efect biologic. farmacocinetică. ramură a farmacologiei care se ocupă cu efectele nedorite ale medicamentelor asupra organismului. acţiunea unui medicament care influenţează acţiunea sau toxicitatea altui medicament. a 5. 1. introdusă în organism. potenţă. b. c. c 4. respectiv modificarea funcţiilor acestuia. 15 .Farmacologie general Întrebarea 24 1. farmacologie clinică. ramură a farmacologiei care studiază ceea ce face organismul medicamentului. e. e 5. capacitatea receptorului şi a medicamentului de a se recunoaşte reciproc. d 3. b 4. reacţii secundare. b. interacţionează în mod specific cu molecule ale organismului. ştiinţă care studiază utilizarea clinică a medicamentelor. ramură a farmacologiei care studiază efectele medicamentului asupra organismului. farmacodinamie. d. efecte nedorite care apar la doze uzuale. moleculă de mici dimensiuni care. interacţiune medicamentoasă. farmacotoxicologie. eficacitate. c. b 2. medicament. e. d. cantitatea de medicament necesară pentru a obţine un anu-mit efect (de regulă se foloseşte DE50). d 3. a a. Întrebarea 25 Asociaţi noţiunile cu definiţiile corespunzătoare. afinitate.

a a. este caracterizată de apariţia unor simptome de gravitate variabilă care constituie aşa-numitul sindrom de abstinenţă care se instalează la suprimarea drogului. d.Farmacologie . d 2. eliminarea medicamentului se face într-un ritm care este dependent de cantitatea de medicament. c. reprezintă timpul necesar scăderii la jumătate a concentraţiei de medicament din plasmă. care constă în diminuarea treptată a efectelor unei substanţe administrată în mod repetat. tahifilaxia. dependenţa psihică. toleranţa. a 5. obişnuinţa. b 2. c 3. e 5. eliminarea medicamentului se face într-un ritm independent de cantitatea de medicament. fenomenul care constă în diminuarea până la dispariţie a efectului unui medicament administrat repetat. e. d 3. e 4. volumul (virtual) total de lichide ale organismului în care s-a dizolvat medicamentul. timp îndelungat. este un parametru care caracterizează eliminarea urinară a medicamentului. dependenţa fizică.teste de verificare Întrebarea 26 Asociaţi noţiunile cu definiţiile corespunzătoare: 1. Întrebarea 27 Asociaţi noţiunile cu definiţiile corespunzătoare: 1. b 4. b. formă de toleranţă dobândită. sensibilitate redusă sau lipsa de sensibilitate a organismului la unele acţiuni ale medicamentelor. în intervale scurte de timp. necesitatea psihică imperioasă de a administra drogul. c 16 .

d a. d a. nu se administrează volume mari. b. e. Întrebarea 28 Asociaţi noţiunile cu definiţiile corespunzătoare: 1. c. b. administrarea intraarterială. evită în bună măsură primul pasaj hepatic (50%). d. presupun existenţa unui contact prealabil (cu 5-14 zile anterior) cu substanţa medicamentoasă. timpul de înjumătăţire. administrarea intravenoasă. c 5. cinetică de ordinul I. administrare controlată. biodisponibilitatea este de 100%. acţiunea unui medicament care influenţează acţiunea sau toxicitatea altui medicament. reacţiile adverse idiosincrazice de tip cantitativ. iritante. e. b. administrare subcutanată. răspunsuri disproporţionat de mari la doze mici sau disproporţionat de mici la doze mari. reacţiile adverse idiosincrazice de tip calitativ. e. c. e 3. b 2. cinetică de ordinul 0. clearance-ul renal. b 2. Întrebarea 29 1. d. interacţiuni medicamentoase.Farmacologie general a. e 4. 17 . direct spre organul ţintă vizat. administrarea rectală. c. administrarea orală. reacţii secundare. c 4. d. sigură pentru marea majoritate a medicamentelor. a 5. a 3. volumul aparent de distribuţie. efecte nedorite care apar la doze uzuale. reacţii anormale raportate la efectul farmacodinamic comun. reacţiile adverse de tip alergic.

Farmacologie . a. dacă se potrivesc şi 1 şi 2. constă în amplificarea efectelor unui medicament chiar până la fenomene toxice. A b.teste de verificare Întrebarea 30 Asociaţi noţiunile cu definiţiile corespunzătoare: 1. pot surveni ca urmare a unui indice terapeutic mic. fie a sumarii efectului în timp. dacă se potriveşte 2. Întrebarea 31 1. b 4. d a. interacţiuni medicamentoase. dacă se potriveşte 1. e. dacă nu se potrivesc nici 1 nici 2. d. fenomenul care constă în diminuarea până la dispariţie a efectului unui medicament administrat repetat în intervale scurte de timp. apare ca urmare a administrării în exces a unor medicamente sau ca urmare a epurării deficitare. fie a acumulării medicamentului. B 18 . Notaţi cu: A. e 5. pot surveni ca urmare a interacţiunii medicamentoase. reacţiile adverse de tip idiosincrazic. c. supradozajul. tahifilaxia. în urma administrării sale repetate. a 3. acumularea. reacţii secundare. acţiunea unui medicament care influenţează acţiunea sau toxicitatea altui medicament. C. reacţiile adverse de tip toxic. D. efecte nedorite care apar la doze uzuale de medicamente. sunt răspunsuri disproporţionat de mari la doze mici sau disproporţionat de mici la doze mari. b. B. ÎNTREBĂRI TIP ASOCIAŢIE COMPUSĂ Instrucţiuni: Alegeţi pentru fiecare noţiune notată cu litere de la a) la e) enunţurile potrivite notate cu 1 şi 2. c 2. A c. 2.

se metabolizează o cantitate fixă de medicament pe unitatea de timp. B d. se mai numeşte faza de sinteză. viteza de eliminare este influenţată de cantitatea de medicament. poate fi înnăscută sau dobândită. B 19 . D Întrebarea 32 1. sunt reacţii anormale raportat la efectul farmacodinamic comun. B e. B Întrebarea 34 1. a. sensibilitate redusă sau lipsă de sensibilitate a organismului la unele acţiuni ale medicamentelor. reacţii de biotransformare de faza I. presupune existenţa unui contact prealabil cu substanţa medicamentoasă respectivă. la indivizi diferiţi pot determina efecte diferite chiar dacă se administrează acelaşi medicament în doze similare. cinetica de ordinul 0. se mai numeşte faza de nonsinteză. B d. depinde de doză. C e. a. consta în diminuarea până la dispariţie a efectului unui medicament administrat repetat în intervale scurte de timp. a. reacţii de biotransformare de faza II. cinetica de ordinul I. intervin reacţii de oxidare. 2. A b. A b. A d. A e. A c. B b. T ½ este constant indiferent de doză. caracterizează majoritatea medicamentelor. A c. 2. A e. A c. 2. A Întrebarea 33. 1. au loc reacţii de conjugare. T ½ este variabil.Farmacologie general d. toleranţa. se desfăşoară fără reacţii de conjugare. reducere sau hidroliză. este fizică şi psihică. dependenţa.

factori genetici. absorbţia medicamentelor este influenţată de: 2. mesageri de ordinul trei de transmitere a semnalului de către receptori. C d. enzime. starea de echilibru este influenţată de acest parametru farmacocinetic. 2.Farmacologie . fluxul sanguin în diferite ţesuturi. C d. a. A d. C b. A e. B c. A f. B b. în cazul cineticii de ordinul I acest parametru înmulţit cu 5 indică timpul în care se atinge starea de echilibru. 2+ + a.teste de verificare Întrebarea 35 1. diacilglicerol. D Întrebarea 36 1. AMP-ul ciclic. ionii (Ca . distribuţia medicamentelor este influenţată de: a. clearance-ul. A c. scăderea motilităţii gastrointestinale. D b. reprezintă timpul necesar scăderii la jumătate a concentraţiei de medicament din plasmă. D e. 2. timpul de înjumătăţire. legarea de proteinele plasmatice şi cele tisulare. proteine fosforilate. C Întrebarea 37 1. mesageri secunzi de transmitere a semnalului de către receptori. A c. administrarea anterioară a medicamentului respectiv. K ). reprezintă volumul de plasmă epurat pe unitatea de timp. în cazul cineticii de ordinul 0 este constant indiferent de doză. A 20 .

este utilă pentru medicamentele care produc greaţă. biodisponibilitatea este inferioară utilizării căii parenterale. D c. A c. A d. a. a. administrarea orală a medicamentelor. D b. A b. poate varia dacă medicamentul se administrează concomitent cu alte substanţe. administrarea intravasculară. a. variază în funcţie de forma farmaceutică. A Întrebarea 40 1. A permite administrarea de preparate de depozit. administrarea rectală a medicamentelor. este cea mai ieftină cale de administrare a medicamentelor. administrarea sublinguală. 2. reprezintă procentul din medicament care ajunge în sânge sub formă nemodificată. conferă medicului controlul asupra administrării medicamentului. este dependentă de doză administrată. reprezintă proprietatea a două medicamente de a avea eficacitate şi siguranţă similară.Farmacologie general Întrebarea 38 1. evită în totalitate efectul primului pasaj hepatic. medicamentele sunt mai eficace administrate pe această cale comparativ cu administrarea orală. C b. evită primul pasaj hepatic. C e. C d. C e. 2. A c. biodisponibilitatea. D e. A d. nu necesită absorbţie. 2. pacientul deţine controlul administrării. A 21 . bioechivalenţă. B Întrebarea 39 1.

iar cea de a doua este corectă E. deoarece pentru a fi excretate medicamentele trebuie transformate în compuşi cât mai liposolubili. trebuie să fi existat contact prealabil cu substanţa medicamentoasă. dacă prima propoziţie este corectă. Arătaţi dacă fiecare dintre cele două propoziţii este adevărata şi dacă relaţia cauzală este reală. B 22 .Farmacologie . D Întrebarea 42 Majoritatea medicamentelor sunt metabolizate în mare parte în ficat. deoarece două medicamente sunt echivalente terapeutic când au eficacitate şi siguranţă similare. dacă ambele propoziţii sunt corecte dar relaţia cauzală nu este reală C. dacă ambele propoziţii sunt corecte şi relaţia cauzală este reală B. deoarece bariera hematoencefalică este permeabilă doar pentru medicamente hidrosolubile. C Întrebarea 44 Reacţiile adverse de tip alergic reprezintă numai 10% din totalul reacţiilor adverse deoarece pentru că o reacţie adversă să poată fi etichetată ‘’de tip alergic’’. Medicamentele bioechivalente sunt echivalente terapeutic. dacă ambele propoziţii sunt incorecte. dacă prima propoziţie este incorectă. C Întrebarea 43 Bariera hematoencefalică asigură protecţia celulelor creierului faţă de majoritatea medicamentelor. Întrebarea 41.teste de verificare ÎNTREBĂRI TIP CAUZĂ-EFECT Instrucţiuni: Fiecare întrebare din cele de mai jos constă dintr-o frază formată din 2 propoziţii unite printr-o expresie care semnifică o relaţie cauzală. Notaţi cu: A. iar cea de a doua este incorectă D.

B Întrebarea 49 Medicamentele care se leagă de proteinele plasmatice se află în competiţie pentru ocuparea capacităţii maxime de legare a acestora şi de aceea medicamentul dislocat de pe proteinele plasmatice poate atinge concentraţii plasmatice toxice.v. A Întrebarea 50 Timpul de înjumătăţire este un parametru farmacocinetic primar deoarece timpul de înjumătăţire depinde de volumul de distribuţie şi de cel de epurare. care pot fi excretaţi.Farmacologie general Întrebarea 45 Administrarea intra-venoasă confera o biodisponibilitate de 100% deoarece administrarea i. A Întrebarea 47 Transportul activ se realizează cu consum de energie deoarece transportul activ se face în sensul gradientului de concentraţie (de la concentraţii mari la concentraţii mici). de aceea unele medicamente se pot metaboliza la nivel renal. D 23 . evită metabolizarea la primul pasaj hepatic B Întrebarea 46 Volumul aparent de distribuţie este invers proporţional cu concentraţia de medicament din plasmă deoarece volumul aparent de distribuţie este volumul (virtual) total de lichide ale organismului în care s-a dizolvat medicamentul. C Întrebarea 48 În cursul metabolizării medicamentele sunt transformate în compuşi cât mai hidrosolubili.

i. g. Întrebarea 2 Următoarele caracteristici anatomice ale sistemului nervos vegetativ parasimpatic sunt adevărate: f. f. toxina botulinică. h. fibre preganglionare şi postganglionare scurte. pilocarpina. Întrebarea 1 Acţionarea receptorilor colinergici de la nivelul aparatului cardio-vascular produce: f. h. scăderea frecvenţei cardiace.Capitolul 2 Medica ia sistemului nervos vegetativ ÎNTREBĂRI TIP COMPLEMENT SIMPLU Instrucţiuni: Fiecare dintre întrebările de mai jos conţin 5 răspunsuri posibile dintre care unul singur este corect. dispunere identică cu cea a sistemului nervos simpatic. nici una din afirmațiile de mai sus nu este corectă. i. creşte forţa de contracţie. ● h. nu are efecte asupra inimii. 37 . creşterea frecvenţei cardiace. hemicolină. fibre preganglionare lungi şi fibre postganglionare scurte. Întrebarea 3 Recaptarea colinei în butonul terminal este împiedicată de: d. ● g. veninul de păianjen văduva neagră. fibre preganglionare scurte şi fibre postganglionare lungi. creşterea tensiunii arteriale. g. j. j. substanţele anticolinesterazice. ● e.

împiedică desfacerea acetilcolinei în fanta sinaptică. sunt agonişti competitivi ai acetilcolinei la nivelul receptorilor muscarinici. cresc secreţia glandelor sudoripare. Întrebarea 6 Următoarele medicamente au acţiune f. efedrina. j. prazosin. ● h. efedrina. j. 2-selectivă: Întrebarea 7 Care din următoarele medicamente sunt contraindicate a fi administrate la pacienţii suferinzi de astm bronşic: f. contractă musculatura netedă la nivelul ureterelor şi vezicii urinare. ● i. sunt agonişti cu acţiune directă. j. g. cresc activitatea nodului sinoatrial (efect cronotrop pozitiv). i. propranolol. determină bronhoconstricţie. i. h. ● Întrebarea 5 Parasimpatomimeticele exercită următoarele efecte. cresc secreţia gastrică acidă. i. fenilefrina. g. ● 38 . g. clonidina. salbutamolul. h. scad cantitatea de acetilcolină de la nivelul joncţiunilor neuromusculare. se leagă covalent de acetilcolinesterază. h. dobutamina. cu excepţia: f. clonidina. j. g.Teste de Farmacologie Întrebarea 4 Următoarele afirmaţii referitoare la parasimpatomimeticele anticolinesterazice reversibile sunt adevărate: f. metoxamina.

dacă sunt corecte a. h. noradrenalina. d C. dobutamina. Notaţi cu: A. este un agonist 2-selectiv. ● Întrebarea 10 Care din următoarele medicamente stimulează selectiv receptorii 2-adrenergici? f. este un 2 blocant selectiv. metildopa. i. c. determină relaxarea musculaturii netede a bronşiilor. h. dacă sunt corecte a. h. g. ÎNTREBĂRI TIP COMPLEMENT GRUPAT Instrucţiuni: Fiecare dintre întrebările de mai jos conţin 5 sugestii de răspuns. dacă sunt corecte b. ● i. 39 . cu excepţia: f.Medica ia sistemului nervos vegetativ Întrebarea 8 Activarea receptorilor 1-adrenergici determină următoarele efecte. b. j. c B. d D. determină contracţia muşchilor pilomotori (aspectul de piele de găină). dintre care pot fi corecte 2 sau 3. fenoterolul. g. determină relaxarea musculaturii netede a uterului. midriază (prin contracţia muşchiului radiar al irisului). ● g. i. Întrebarea 9 Care din următoarele afirmaţii referitoare la salbutamol este incorectă? f. are o durată de acţiune mai mare decât efedrina. e. dacă sunt corecte a. contracţie sfincteriană la nivelul vezicii urinare. j. j. relaxarea venelor. creşterea rezistenţei periferice totale. fenilefrina.

g. originea fibrelor preganglionare este la nivel toracolombar. rezerpina afectează depozitarea noradrenalinei în vezicule. efedrina este o substanţă simpatomimetică mixtă. Întrebarea 14 D Care din următoarele afirmaţii sunt false: f. Întrebarea 13 B Colinoreceptorii nicotinici de tip N1 se găsesc: f. i. h. la nivelul joncţiunii neuromusculare.Teste de Farmacologie Întrebarea 11 A Următoarele afirmaţii sunt adevărate despre pilocarpină: f. h. poate fi utilizată în glaucomul cu unghi închis. j. la nivelul celulelor medulosuprarenale. neuronul preganglionar este scurt. creşte presiunea intraoculară. g. 40 . la nivelul ganglionilor din sistemul nervos vegetativ simpatic şi sistemul nervos vegetativ parasimpatic. inhibitorii monoaminooxidazei stimulează metabolizarea noradrenalinei. i. j. g. h. originea fibrelor preganglionare este la nivel cervical şi sacrat. foloseşte acetilcolina ca neurotransmiţător. la nivelul sistemului nervos central. prazosinul este un antagonist competitiv selectiv 1. Întrebarea 12 A Sistemul nervos vegetativ parasimpatic are următoarele caracteristici: f. este contraindicată utilizarea la pacienţii cu ulcer gastrointestinal. j. g. j. i. poate fi utilizată în glaucomul cu unghi deschis. i. rezerpina determină creşterea tensiunii arteriale. neuronul preganglionar este lung. h. la nivelul joncţiunii între fibrele postganglionare parasimpatice şi organele ţintă. este contraindicată la pacienţii cu hipotiroidism.

este un agonist larg. j. j. salbutamol. dilată musculatura bronşiilor. bronhodilataţie. la nivel presinaptic . Întrebarea 18 D Stimularea 2-adrenoreceptorilor determină: f. scăderea secreţiei de insulină. i. g. terbutalina. h. i. la nivelul tubului digestiv (postsinaptic). fenoterol. efedrina.autoreglează eliberarea de noradrenalină în fanta sinaptică. la nivel renal. 41 . isoprenalina. la nivelul trombocitelor (nesinaptic). h. j. Întrebarea 16 A Următoarele afirmaţii legate de fenoterol sunt corecte: f. Întrebarea 17 A Receptori 2-adrenergici se găsesc: f. relaxează musculatura uterului gravid. i. h. vasoconstricţie arteriolară. contracţia uterului la femeia gravidă. stimulează selectiv 1-receptorii cardiaci. j. i.Medica ia sistemului nervos vegetativ Întrebarea 15 D Care din următoarele substanţe nu sunt adrenomimetice 2 selective: f. g. este un medicament 2-agonist. la nivel vascular. midriază. g. h. g.

j. h. g. receptori M2. b . Întrebarea 21 f. a h. creşterea automatismului cardiac. bronhodilataţie. creşte rezistenţa căilor aeriene ca rezultat al blocării 2 receptorilor. Întrebarea 20 C Următoarele afirmaţii legate de propanolol sunt false: f. este un antagonist competitiv 1 şi 2. d g. are o activitate simpatomimetică intrinsecă semnificativă. j. c j. h. determinã creşterea automatismului cardiac şi a vitezei de conducere. e i. receptori N1. dilatarea vaselor sanguine din muşchii scheletali. receptori 42 N2. eliberarea reninei de la nivel renal. receptori M1. g. midriaza. receptori M3. determină scăderea vitezei de conducere la nivelul nodului atrioventricular. enunţul cel mai potrivit din cele notate de la a la e. i. i. ÎNTREBĂRI TIP ASOCIAŢIE SIMPLĂ Instrucţiuni: Alegeţi pentru fiecare din noţiunile notate cu cifre de la 1 la 5.Teste de Farmacologie Întrebarea 19 D Care din următoarele reacţii se datorează acţiunii noradrenalinei asu-pra receptorilor 1? f.

6. carbacol. j. 43 . e 7. Întrebarea 22 f. j. determina eliberarea acetilcolinei în fanta sinaptică a neuronului colinergic. sunt situaţi în cord. b 9. veninul păianjenului văduva neagră. sunt situaţi în muşchii netezi şi unele glande exocrine. g. se leagă covalent de acetilcolinesterază. i. hemicolinium. este un ester al acetilcolinei. i. h. blochează ireversibil acetilcolinesteraza. c f. se găsesc în stomac şi intestin. neostigmina. se găsesc la nivelul joncţiunii neuromusculare. 9. este utilizată tratamentul crizei colinergice. compuşii organofosforici. h.Medica ia sistemului nervos vegetativ 6. scade disponibilul de acetilcolinesterază prin formarea unei legături temporare cu aceasta. d 8. inhibă transportul colinei în procesul de sinteză al acetilcolinei. a 3 pilocarpina. hipersudoraţie) . g. c 7. fisostigmina.d 6. b g. stimulează puternic secreţiile (hipersalivaţie. blochează eliberarea neurotransmiţătorului în fanta sinaptică a neuronului colinergic. atropina. utilizată în diagnosticul şi tratamentul miasteniei gravis. realizează legătura între fibrele preganglionare/postganglionare la nivelul ganglionilor vegetativi. compuşii organo-fosforici. 10. 7. 8. toxina botulinică.e . a f. Întrebarea 23 1.

acţiune stimulatoare a receptorilor N1 ganglionari de tip parasimpaticoton. c 10. este un agonist adrenergic care acţionează la nivelul SNC pentru scăderea tensiunii arteriale. salbutamol. a f. dobutamina. a f. j. b 9. e . succinilcolina. c f simpatomimeticele 44 mixte. b 9. i. acţiunea sa este antagonizată de inhibitorii de colinesterază precum neostigmina sau fisostigmina. h. 1 și 2. acţiune antagonist selectivă asupra receptorilor colinergici N1. d 8. este un agonist selectiv al receptorilor 2. c 7. este un agonist 1 relativ selectiv. blochează eliberarea de noradrenalină din vezicule. a e agoniştii 2 adrenergici. i. produce iniţial depolarizare de scurtă durată (2-5 min) prin acţionarea receptorilor N2. j. nicotina în doze mari. b d agoniştii 1 adrenergici. nicotina în doze mici. Întrebarea 25 6. clonidina. Întrebarea 26 b agoniştii 1 adrenergici. acţiunea stimulatoare de tip simpaticoton. d-tubocurarina. d c agoniştii 2 adrenergici. g.Teste de Farmacologie Întrebarea 24 6. este un agonist neselectiv. h. d 8. g. isoprenalina. trimetafan. e 10. e 7. rezerpina.

c. b. a 8.Medica ia sistemului nervos vegetativ a. poate fi utilizată în tratamentul supradozării cu medicamente cu acţiune anticolinergică. prazosin. este un antagonist 1-adrenergic selectiv utilizat în tratamentul hipertensiunii arteriale. e. este un agent antihipertensiv care acţionează prin competitivizarea 45 . c f. metildopa. c. acetilcolina. fisostigmina. a 4. b 7. este un -adrenergic utilizat ca vasoconstrictor în şoc. e 10. d. carbacol. atropina. b 3. i. înlătură spasmul musculaturii netede intestinale. determină stimulare cardiacă. se metabolizează în -metilnorepinefrină. este un ester al acetilcolinei cu durată foarte lungă de acţiune. g. atenolol. b. acţionează receptorii D1 şi D2 producând vasodilataţie. d. e. Întrebarea 28 6. d 2. atunci când difuzează în afara sinapselor este inactivată de butirilcolinesterază. h. Întrebarea 27 1. d 9. acţionează atât pe receptorii şi adrenergici cât și prin stimularea eliberării de NA. au efecte bronhodilatatoare. c a. au efecte antihipertensive. neostigmina. utilizat în atonia vezicii urinare şi în glaucom. fenilefrina. este utilizată în diagnosticul şi tratamentul miasteniei gravis. dopamina. j. sunt utilizaţi ca antihipotensive şi vasoconstrictoare. e 5.

adrenalina. dacă se potriveşte 1 B. este simpatomimetic -neselectiv. h. 46 . propranololul. b 7. acţiune simpatomimetică mixtă. este de ales în tratamentul şocului anafilactic. compuşii organo-fosforici. dobutamina. b 7. neostigmina. g. Întrebarea 30 6. dacă se potriveşte 2 C. Notaţi cu: A. e 8. tacrina. g. e 10. dacă nu se potrivesc nici 1 nici 2. acetilcolinesteraza.Teste de Farmacologie antagonistă la nivelul receptorilor 1. se foloseşte în boala Alzheimer. d f. i. degradează acetilcolina în fanta sinaptică. i. c f. j. este absolut contraindicată la astmatici. d 9. parasimpatomimetic indirect. efedrina. ÎNTREBĂRI TIP ASOCIAŢIE COMPUSĂ Instrucţiuni: Alegeţi pentru fiecare noţiune notată cu litere de la a) la e) enunţurile potrivite notate cu 1 şi 2. a 8. blochează ireversibil acetilcolinesteraza. c 10. dacă se potrivesc şi 1 şi 2 D. stimulează selectiv receptorii 1-adrenergici. utilizată mai ales în stări de rău de mişcare sub formă de plasture. j. Întrebarea 29 6. scopolamină. izoprenalina. a 9. h.

A 47 . sistemul nervos vegetativ parasimpatic. 4. B h. are acţiune de tip parasimpaticomimetic. d. 2. a. pahicurara. leptocurara. este o substanţă de tip antagonist. propantelina. a. 2. fibra preganglionară emerge la nivel toracic şi lombar. pilocarpina. hemicolina. împiedică eliberarea de acetilcolină. a. foloseşte ca neurotransmiţător acetilcolina. interferă recaptarea colinei în neuron. B b. B Întrebarea 32 toxina botulinică. C f. fibra preganglionară emerge la nivel cranial şi sacrat. B e. fibrele neuronale eferente din SNC (preganglionare) se opresc într-un ganglion motor. B d. d-tubocurarina. D g. C Întrebarea 34 1. D d. B c. atropina. A e.Medica ia sistemului nervos vegetativ Întrebarea 31 3. împiedica sinteza de acetilcolină. C b. fisostigmina. ganglionii sunt distribuiţi difuz în pereţii ţesuturilor inervate. este bine absorbită la nivelul tractului gastrointestinal . sistemul nervos vegetativ simpatic. succinilcolina. împiedică hidroliza acetilcolinei.A e. neostigmina. B b. D Întrebarea 33 1. A c.

acţionează pe receptorii 1. D d dopamina. isoprenalina. izoprenalina. 48 . fenilefrina. g. A i. noradrenalina. neostigmina. 4. dobutamina. A d. dobutamina. C 1. 2 acţionează la nivelul terminaţiilor parasimpatice. D g. Întrebarea 37 1 acţionează la nivelul sinapselor ganglionare. 2. acţionează asupra receptorilor f. A h. determină creşterea frecvenţei cardiace. acţionează slab pe receptorii e. C c epinefrina. C g. C j. metoprololul. b acetilcolina. 2. B Întrebarea 38 f. pancuronium. D e. A Intrebarea 35 3. acţionează asupra receptorilor 4. C Întrebarea 36 3. este o substanţă simpatomimetică. adrenalina. C h. propranololul. galamina. C e trimetafanul. A i. A f atropina.Teste de Farmacologie c. A f. adrenalina.

dacă prima propoziţie este corectă. adrenalina. a. efedrina. iar cea de a doua este incorectă D. B e. are acţiune parasimpatolitică. pirenzepina. ipratropiul. are acţiune parasimpatomimetică. B Întrebarea 40 1. adrenalina. dacă prima propoziţie este incorectă. atropina. B b. B e.Medica ia sistemului nervos vegetativ a. C c. acţionează direct asupra receptorilor simpatici. amfetamina. terbutalina. A d. D c. A d. dacă ambele propoziţii sunt corecte şi relaţia cauzală este reală B. salbutamolul. dopamină. iar cea de a doua este corectă. B e. 2. A d. A b. A Întrebarea 39 1. D c. 49 . A ÎNTREBĂRI TIP RELAŢIE CAUZĂ-EFECT Instrucţiuni: Fiecare întrebare din cele de mai jos constă dintr-o frază formată din 2 propoziţii unite printr-o expresie care semnifică o relaţie cauzală. adrenalina. prazosin. acţionează indirect asupra receptorilor simpatici. Arătaţi dacă fiecare dintre cele două propoziţii este adevărata şi dacă relaţia cauzală este reală. C b. atropina. dopamina. Notaţi cu: A. 2. neostigmina. a. dacă ambele propoziţii sunt corecte dar relaţia cauzală nu este reală C.

dacă ambele propoziţii sunt incorecte.Teste de Farmacologie E. pilocarpina se poate administra şi pe cale orală. C Pilocarpina se absoarbe bine din tubul digestiv. de aceea acetilcolina nu poate fi utilizată ca medicament ca atare. de aceea. Întrebarea 43 A Atropina este folosită în anestezia generală deoarece atropina diminuă secreţiile bronşice. Întrebarea 41 D Acetilcolina este folosită ca medicament deoarece are un spectru de acţiune foarte larg. Întrebarea 42 A Pilocarpina creşte semnificativ secreţia glandelor exocrine. Întrebarea 44. Întrebarea 48 D Neostigmina se foloseşte ca antidot în intoxicaţii cu substanţe curarizante depolarizante deoarece este un inhibitor reversibil al acetilcoli50 . Întrebarea 45 A Hidrolizarea acetilcolinei de către colinesteraza plasmatică se face într-un timp foarte scurt. Întrebarea 46 C Atropina este utilizată în intoxicaţia cu anticolinesterazice organofosforice deoarece atropina antagonizează acţiunea acetilcolinei la nivelul joncţiunii neuromusculare Întrebarea 47 D Propranololul are o acţiune benefică la pacienţii cu astm bronşic deoarece propranololul este un blocant larg. de aceea. pilocarpina este contraindicată la pacienţii cu ulcer gastrointestinal.

stoparea evoluţiei bolii. ÎNTREBĂRI TIP COMPLEMENT SIMPLU Instrucţiuni: Fiecare dintre întrebările de mai jos conţin 5 răspunsuri posibile dintre care unul singur este corect. d. Întrebarea 1 Tratamentul insuficienţei cardiace (IC) cuprinde următoarele obiective cu excepţia unuia: ●a. . de aceea are efect Întrebarea 50 A Efedrina este un neurosimpatomimetic deoarece efedrina eliberează noradrenalina din terminaţiile nervoase. prevenirea afecţiunilor care pot conduce la IC. Întrebarea 49 B Adrenalina stimulează receptorii bronhodilatator 1-adrenergici. Întrebarea 2 Care din următoarele medicamente prescrise unui pacient diabetic suferind de cardiopatie ischemică impune atenţie deosebită: a. b. c. e. creşterea aportului sanguin la nivelul cordului.Medica ia sistemului nervos vegetativ nesterazei. ameliorarea simptomatologiei. scăderea mortalităţii prin IC. nitroglicerină.

sindromul Wolf-Parkinson-White (WPW). cardiomiopatia hipertrofică obstructiva. d. bradicardia. hiperglicemie. cardiopatia ischemică. blocul atrioventricular. ●e. b. b. e. Întrebarea 5 Hidroclorotiazida prezintă următoarele reacţii adverse cu excepţia: a. captoprilul. d. c. procainamida. propranololul. ●c.b. b. flecainida. amiodarona. . c. isosorbiddinitratul. Întrebarea 4 Următoarele medicamente antiaritmice fac parte din categoria blocantelor canalelor rapide de sodiu cu excepţia unuia: a. e. lidocaina. chinidina. ●d. Întrebarea 3 Digitalicele tonicardiace sunt contraindicate în următoarele situaţii cu excepţia uneia: a. losartanul. hipokaliemie.

d. În acest caz voi raporta medicului reacţia adversă b. "Dacă mai survine un nou episod dureros retrosternal. ●b. e. scăderii concentraţiei intracelulare de calciu. ●e. inhibării Na+/K+-ATP-azei membranare." . hipernatremie. hiperlipidemie.c. Întrebarea 7 Unui pacient internat în secţia de cardiologie i s-a recomandat să îşi administreze singur câte o pastilă de Nitroglicerină sublingual. Întrebarea 6 Glicozidele cardiace cresc inotropismul ca urmare a: a. "Cefaleea este un simptom foarte frecvent asociat tratamentului cu nitroglicerină deoarece produce o vasodilataţie bruscă. În cazul în care simte o durere puternică retrosternala sau iradiata de-a lungul braţului stâng. "Voi anunţa de urgenţă secţia de neurologie în vederea unui consult deoarece este posibil ca să se fi produs un accident vascular concomitent cu apariţia crizei de angina pectorală. c. inhibării reabsorbţiei de sodiu la nivelul segmentului terminal al ansei Henle." ●c. creşterii nivelului de AMPc. stimulării receptorilor alfa-adrenergici de la nivel central. d. Care este cel mai corect răspuns pe care-l poate da asistenta pacientului? a. hiperuricemie. El solicita prezenta asistentei că urmare a apariţiei unei puternice dureri de cap imediat după administrare. Dacă nu va mai va durea capul înseamnă că cefaleea se datorează acestui medicament pe care nu-l suportaţi. vă rog să nu mai luaţi Nitroglicerină.

b. digoxinul. scad influenta simpatică asupra miocardului. nu modifica potenţialul de repaus şi durata potenţialului de acţiune. au acţiune de stabilizare membranară (de tip chinidinic sau anestezic local) prin blocarea canalelor rapide pentru sodiu interferând mecanismul de poartă. furosemidul. ●d. Întrebarea 10 . enalaprilul. ●d. verapamilul. Întrebarea 9 Clasa I de antiaritmice are următoarele proprietăţi generale cu excepţia uneia: a. c. b. "Cefaleea este un simptom foarte frecvent asociat tratamentului cu nitroglicerină deoarece produce o vasoconstricţie a vaselor cerebrale ca efect secundar. Vă rog să menţionaţi aceasta acuza medicului la prima vizită pentru a vă recomanda investigaţii suplimentare adecvate. "Este foarte probabil că durerea de cap să nu aibă nici o legătură cu administrarea nitroglicerinei. micşorează viteza de depolarizare rapidă. e." Întrebarea 8 Care din următoarele medicamente administrate unui pacient suferind de cardiopatie ischemică şi hipertensiune arterială este cel mai probabil să determine constipaţie? a. c. diminua conducerea.d." e. metoprololul. e. sistolica (faza 0).

ÎNTREBARE TIP COMPLEMENT GRUPAT Instrucţiuni: Întrebarea de mai jos conţine 5 sugestii de răspuns. dintre care pot fi corecte 2 sau 3. c. nimodipina. dacă sunt corecte a. d D. II. b. c.d) Unui pacient cu valori crescute ale tensiunii arteriale i se administrează furosemid IV. creşterea diurezei. diminuarea edemelor. dacă sunt corecte a. e. c B. care din următoarele nu sunt de aşteptat să apară în legătură cu furosemidul? a. După administrare. creşterea potasiului seric. amlodipina. scăderea tensiunii arteriale. b. dacă sunt corecte b. d C. Întrebarea 12 A(a. dacă sunt corecte a.c) . Notaţi cu: A. creşterea calciului seric. felodipina. ●e. d. nifedipina. d.b.Următoarele medicamente blocante ale canalelor de calciu fac parte din clasa dihidropiridinelor cu excepţia unuia: a. c. e I. diltiazem. b. Întrebarea 11 C(b.

d. e. . determină venodilatatie. d.v. d. determină hiperuricemie. deprimării cordul prin blocarea β1-receptorilor.Acţiunea propranololului în angina pectorală se datorează: a. reducerii producţiei de catecolamine. c.c. Întrebarea 14 A(a. dilatării arterelor coronare. b. c. efectul se instalează lent (2-4 zile). se metabolizează la primul pasaj hepatic (75%). Întrebarea 15 B(a. scăderii consumului de oxigen la nivel miocardic. e. b. Întrebarea 13 C(b. bradicardiei.c) Spironolactona: a. poate produce hiperplazie gingivală. acţionează în mod egal pe cord şi vase.d) Nitroglicerina: a. se administrează i. c. având ca efect scăderea umplerii ventriculare. poate produce cefalee tranzitorie. e. în urgenţele hipertensive. b.b. poate determina insomnii. este un diuretic care economiseşte potasiul.d) Care din următoarele afirmaţii referitoare la verapamil NU sunt corecte? a. poate produce edeme.

e. Întrebarea 17 B(a.e) Următoarele afirmaţii legate de verapamil sunt adevărate cu excepţia: a.d) Următoarele afirmaţii legate de nitroglicerină sunt adevărate: a. e. determină dilatarea vaselor coronariene.c) . c.b. e.c. scade conductibilitatea şi prelungeşte perioada refractară în ţesuturile dependente de transferul de calciu. acţionează în mai mare măsură la nivelul cordului decât la nivelul musculaturii netede vasculare. b. Întrebarea 18 A(a. d. în administrare orală se metabolizează în proporţie mare la primul pasaj hepatic.b. restabileşte echilibrul între nevoia miocardică de oxigen şi cantitatea de oxigen disponibilă. crescând aportul sanguin la nivel miocardic. se metabolizează preponderent renal. Întrebarea 16 D(a. d. b. d. acţionează mai puternic asupra cordului cu frecvenţa cardiacă crescută decât asupra unui cord în ritm sinusal. administrarea sublinguală poate agrava temporar durerea retrosternală. c. creşte concentraţia calciului intracelular determinând creşterea forţei de contracţie a miocardului. în doze mari produce venoconstricţie arteriolară. determină bronhospasm la pacienţii astmatici. pentru a se evita instalarea toleranţei este necesar un interval liber se administrează 6-8 ore. administrarea sublinguală se însoţeşte de cefaleea marcată. c. deprimă nodul sinusal şi nodul atrioventricular.

b. beta 2 şi alfa-adrenergice. creşterea diurezei. c. e. scade automatismul ectopic. administrată în doze mici produce vasodilataţie. are efecte beta 1. b.c. determină bradicardie ca reacţie adversă.Următoarele afirmaţii legate de dopamină sunt adevărate: a. creşterea calciului seric. scăderea tensiunii arteriale. Întrebarea 19 C(b. Întrebarea 20 B(a. se metabolizează hepatic în proporţie de 20%. e. diminuarea edemelor. d. enunţul cel mai potrivit din cele notate de la a la e. se elimină renal în proporţie de 80%. d. e. . creşterea potasiului seric. d. c.d) Unui pacient cu valori crescute ale tensiunii arteriale i se administrează furosemid intravenos. are o cinetică de ordinul 0. III. creşte debitul cardiac. ÎNTREBARE TIP ASOCIAŢIE SIMPLĂ Instrucţiuni: Alegeţi pentru fiecare din medicamentele notate cu cifre de la 1 la 5 (coloană). b. După administrare. care din următoarele simptome nu sunt de aşteptat să apară în legătură cu furosemidul? a. c. are un indice terapeutic mic. scade perfuzia renală.d) Digoxinul are următoarele proprietăţi: a.

Întrebarea 21 1. c. e. poate determina tulburări gastrice. glicozidele cardiace. d a. d. este contraindicată la diabetici. inhibitorii enzimei de conversie. c. c 5. b. inhibitor de fosfodiesteraza cu efect inotrop si vasodilatator. d 2. Întrebarea 22 1. digoxina. b 2. blocantele de calciu. utilizările sau reacţiile adverse corespunzătoare). c 3. de regulă. b. sunt recomandate împreună cu nitraţii în angina variantă. nitroglicerina. este contraindicată în glaucom. b 4. propranololul. c 3. se administrează. a a. beta-blocantele. nitroglicerina. . a 5. d. este contraindicată în blocul atrioventricular. contraindicaţie la pacienţii cu tulburări de conducere. milrinona. aminofilina. vasodilatatoare echilibrate. întreruperea bruscă a administrării poate exacerba simptomatologia anginoasă. e.(Asociaţi următoarele medicamente sau clase de medicamente cu mecanismele de acţiune. e 4. sublingual.

determină hipotensiune marcată la pacientul care a luat în ultimile 24 de ore inhibitori de fosfodiesteraza 5. atenololul. rezerpina. 5. e. losartan. c. c. clonidina. β1-blocant selectiv. 1. cimetidina îi inhiba metabolizarea hepatică şi îi creşte concentraţia plasmatică. d a. . b. a 4. digoxina. d. Întrebarea 24 1. verapamilul. d 2. d. e 3. nitroglicerina. contraindicat la pacienţii cu tulburări de conducere.Întrebarea 23 Asociaţi următoarele interacţiuni cu medicamentul corespunzător. creşte concentraţia sanguină a fenitoinei prin deplasarea acesteia de pe proteinele plasmatice. c 4. nu se asociază cu beta-blocantele datorită riscului de deprimare miocardică excesivă. verapamilul. c 5. b a a. lidocaina. b. fenilbutazona. blochează eliberarea de noradrenalina. b 2. blochează selectiv receptorii de angiotensina II. chinidina îi creşte acţiunea. e 3.

fenitoin. d. 2. digitalic tonicardiac. d. chinidina. nitroglicerină. clasa a II-a. e. e. Întrebarea 26 1. e c 4.e. losartan. blocant al canalelor de calciu. clasa IA. a 5. Întrebarea 25 1. digoxina. c. nitrat. stimularea receptorilor alfa-adrenergici de la nivel central. 3. . enalapril. c. b. clasa a IV-a. d 2. diltiazem. b 5. acţiune datorată blocării selective a receptorului de angiotensina II. 3. b. metoprolol. verapamil. c a. e b d 4. a a. inhibitor al enzimei de conversie a angiotensinei. lidocaină. clasa IB. clasa IC.

chinidina. cloramfenicolul îi creşte concentraţia plasmatică. metildopa. mexiletina. substanţele care influenţează peristaltismul intestinal îi pot afecta absorbţia. hidroclorotiazida. Întrebarea 29 1. scade acţiunea sulfamidelor. c. 1. poate produce cinconism. verapamil. poate determina hiperplazie gingivală. fenitoin. e. b. poate determina tulburări ale funcţiei sexuale la bărbaţi. a 5. . spironolactona. efectul durează 2-3 zile după întreruperea administrării. administrare contraindicată la diabetici. e. Întrebarea 28 1. e d 3. poate produce polachiurie. e 3. d 4. lidocaină. verapamilul. propranololul. c . 4. b a. c a 5. b.Întrebarea 27. 2. prazosinul. c 2. d. d. poate determina o reacţie hipotensoare exagerată la prima administrare. b a.

guanetidina. Întrebarea 30 1. d 2. b 5. e. spironolactona + furosemid. indicat în anasarcă IV. are ca reacţie adversă frecventă hipotensiunea ortostatică. b. dopamina. creste perfuzia renală. hiperglicemie prin scăderea secreţiei de insulină. e a 4. c. c. b. pe cordul sănătos nu modifică debitul cardiac. d a. captopril. d. e 3. 3. contraindicat la cei care au sensibilitate la dihidropiridine. ÎNTREBARE TIP ASOCIAŢIE COMPUSĂ Instrucţiuni: Alegeţi pentru fiecare noţiunile (medicamentele) notată cu litere de la a) la e) enunţurile (reacţiile adverse) potrivite notate cu 1 şi 2. Notaţi cu: A. amlodipina. b 5. indicaţie de elecţie în cardiomiopatia dilatativă. e. d. glicozidele cardiace.2. a 4. determină deficit de angiotensina II. c a. diazoxidul. nitroglicerina. inhibitorii enzimei de conversie a angiotensinei. determină rebound al hipertensiunii arteriale la întreruperea bruscă. determina venodilataţie. dacă se potriveşte 1 .

β1-blocantele. D d. C b. B c. verapamil. asocierea cu verapamilul este formal contraindicată la pacienţii cardiaci. nitroglicerină. dacă se potrivesc şi 1 şi 2 D. scad presarcina. diureticele. dacă se potriveşte 2 C. 2. deprimă cordul prin blocarea beta 1 receptorilor. D d. dacă nu se potrivesc nici 1 nici 2 Întrebarea 31 1. a. atenololul. 2. 2. sunt medicamente utile atât în insuficienţa cardiacă cât şi în cardiopatia ischemică. A Întrebarea 32 1. a.B. C Întrebarea 33 1. enalaprilul. D b. scad postsarcina. digoxin. nitroglicerină. E e. A e. scade consumul miocardic de oxigen. C c. digoxin. propranololul. .

d. se absoarbe bine oral. amiodarona. D e. D b. verapamilul. A e. propranololul. a. diuretice. digoxinul. A b. contraindicat la pacienţii cu tulburări de conducere. D Întrebarea 36 1. chinidina. 2. lidocaină. B d. C c. acţiune în bună măsură asupra cordului. C B D Întrebarea 34 1.a. amiodarona. . D c. furosemidul. nitraţi. se leagă în proporţie mare (peste 90%) de proteinele plasmatice. e. A d. C Întrebarea 35 1. contraindicat la pacienţii diabetici. 2. B c. losartanul. D b. beta-blocante. inhibitorii enzimei de conversie a angiotensinei. a. fenitoin. propranolol.

verapamilul. A c. întârzie repolarizarea (faza a 3-a). Întrebarea 39 B . sistolică (faza 0). propranololul. D e. D e. D c. diltiazemul. micşorează viteza de depolarizare rapidă.2. amlodipina. furosemidul. A b. a. sololul. D Întrebarea 37 1. chinidina. indapamida. captoprilul. C e. C Întrebarea 38 1. B d. B d. a. verapamilul. 2. A c. 2. propranolol. acţiune în bună măsură asupra vaselor. amiodarona. nifedipina. contraindicat la pacienţii cu tulburări de conducere. losartanul. a. verapamilul. B b. impune atenţie la pacienţii diabetici. B d. D b.

indapamida. C b. digoxinul. D A A V. dacă prima propoziţie este incorectă. ÎNTREBARE TIP CAUZĂ-EFECT Instrucţiuni: Fiecare întrebare din cele de mai jos constă dintr-o frază formată din 2 propoziţii unite printr-o expresie care semnifică o relaţie cauzală. 2. hidroclorotiazida. B c. e. furosemid. dopamina. spironolactona. D b. atropina.1. poate determină apariţia hipokaliemiei. verapamilul. a. iar cea de a doua este corectă . nitroglicerina. propanololul. C c. dacă ambele propoziţii sunt corecte dar relaţia cauzală nu este reală C. poate determină apariţia hiperglicemiei. d. C d. dacă ambele propoziţii sunt corecte şi relaţia cauzală este reală B. a. scad consumul de oxigen al miocardului. dacă prima propoziţie este corectă. D e. 2. C Întrebarea 40 1. iar cea de a doua este incorectă D. Notaţi cu: A. Arătaţi dacă fiecare dintre cele două propoziţii este adevărată şi dacă relaţia cauzală este reală. se administrează oral.

E. Întrebarea 44 D Nifedipina cu acţiune de scurtă durată se administrează de 3 ori pe zi în tratamentul cronic al hipertensiunii arteriale deoarece nifedipina cu acţiune scurtă determină variaţii mari ale tensiunii arteriale. Întrebarea 42 C Nu este recomandată întreruperea bruscă a administrării tratamentului beta-blocant la pacienţii antianginoşi deoarece la reluarea tratamentului pacientul va necesita doze mai mari de beta-blocante. Întrebarea 47 E . Întrebarea 45 B Verapamilul este contraindicat la pacienţii cu insuficientă cardiacă deoarece verapamilul are efect dromotrop negativ. Întrebarea 46 A Hidroclorotiazida se nu se administrează pacienţilor hipertensivi diabetici deoarece tiazidele pot interfera cu acţiunea antidiabeticelor orale. dacă ambele propoziţii sunt incorecte Întrebarea 41 C Supradozajul digitalic se poate manifesta prin tulburări de vedere şi de aceea este contraindicată administrarea digoxinei la pacienţii cu glaucom. Întrebarea 43 C Nu este recomandată administrarea de adrenalină cu anestezic local pacienţilor care prezintă semne de supradozaj digitalic deoarece atât adrenalina cât şi excesul de digitală au efect dromotrop pozitiv.

c. stimulatoare iritante ale motilităţii intestinale. Întrebarea 49 A Chinidina se administrează oral deoarece Chinidina are o biodisponibilitate de 80% când se administrează oral. Întrebarea 50 C Administrarea Digoxinului concomitent cu diureticele tiazidice impune atenţie deoarece atât digoxinul cât şi diureticele tiazidice scad eliminarea de potasiu. osmotice. Laxativele se clasifică în funcţie de mecanismul de acţiune în următoarele clase cu excepţia uneia: a. Întrebarea 48 E Furosemidul este contraindicat la pacienţii cu insuficienţa renală deoarece furosemidul scade fluxul sanguin renal. MEDICAŢIA APARATULUI DIGESTIV ŞI RESPIRATOR ÎNTREBĂRI TIP COMPLEMENT SIMPLU Instrucţiuni: Fiecare dintre întrebările de mai jos conţin 5 răspunsuri posibile dintre care unul singur este corect. de volum.Blocanţii de calciu nu se asociază cu inhibitorii de 5-fosfodiesterază deoarece blocanţii de calciu anulează efectul inhibitorilor de 5fosfodiesterază. . b. Întrebarea 1.

în mediul acid gastric. poate produce icter. Întrebarea 2. determină ginecomastie. . blochează ATP-aza H+/K+. Următoarele afirmaţii referitoare la omeprazol sunt adevărate cu excepţia uneia: a. b. ●d. acţiunea durează 24 de ore.●d. stimulează secreţia de mucus. e. Următoarele afirmaţii referitoare la bismutul subnitric sunt corecte cu excepţia uneia: a. este utilizat în scheme terapeutice care vizează eradicarea Helicobacter pylori. d. Întrebarea 4. c. Următoarele afirmaţii referitoare la famotidină sunt adevărate: ●a. parasimpatomimetice. se leagă în proporţie de 95% de proteinele plasmatice. este indicat în gastritele însoţite de simptome ca dispepsia. e. b. b. ●c. e. Întrebarea 3. formează un precipitat sub forma unui strat protector local care aderă la zona ulceroasă. are o activitate de două zeci de ori mai mare ca a cimetidinei. care înmoaie conţinutul intestinal (lubrifiante şi emoliente). inhibă citocromul P450. este contraindicat la pacienţii cu insuficienţa renală. acţiunea sa este inferioară medicamentelor antihistaminice H2. c.

Următoarele afirmaţii legate de metoclopramidă sunt adevărate cu excepţia uneia: a. efectul se menţine 4 ore. e. Care din următoarele afirmaţii referitoare la agoniştii β2 adrenergici de medie durată utilizaţi ca bronhodilatatoare este falsă? a. este un antagonist al serotoninei. d. nu se administrează la copii sub vârsta de 2 ani. . b. determină scăderea secreţiei gastrice prin stimularea receptorilor H2. e. administrarea lor pe cale inhalatorie este mai bine suportată decât pe cale orală. c. creşte peristaltismul gastric. c. Care din următoarele afirmaţii referitoare la efedrină NU este adevărată? a. d.d. este indicată în greaţa indusă de narcotice. se pot administra pe cale orală. se elimină biliar. ●e. ●b. scade sensibilitatea tractului gastrointestinal la acţiunea acetilcolinei. administrarea lor pe cale inhalatorie determină o frecventă redusă a reacţiilor adverse cardiace. Întrebarea 6. salmeterolul este un agoniştii β2 adrenergici de medie durată. administrarea lor pe cale orală determină efect după 15-20 minute. subcutanată şi inhalatorie. acţionează pe receptorii α1 şi β adrenergici. Întrebarea 5. Întrebarea 7.

efectul este mult mai scurt ca durată comparativ cu adrenalina. c. Întrebarea 10. determină stimulare nervos centrală. antiinflamatorie. d. ●d. e. Întrebarea 9. se poate administra pe cale orală. nu se asociază cu adrenalina. este indicată în formele uşoare de astm bronşic. ●c. inhibă producerea de fosfodiesterază şi creşte indirect AMPc intracelular. d. Care din următoarele afirmaţii referitoare la metilxantine nu este adevărată? a. este contraindicată la pacienţii cu afecţiuni cardiace. Întrebarea 8. e. inhibă eliberării de calciu intracelular. are acţiune β2 adrenergică selectivă. stimulează eliberarea de catecolamine. c. Medicaţia glucocorticoidă bronhodilatatoare are următoarele acţiuni cu excepţia: a.●b. b. antagonizează receptorii pentru adenozină. blochează receptorii muscarinici de la nivelul muşchilor netezi bronşici. e. b. . poate determină declanşarea crizelor de angină pectorală. efectul apare în 2-5 minute şi se menţine 2 ore. Care din următoarele afirmaţii referitoare la izoprenalină nu este adevărată? a.

b. antiedematoasa;
c. bronhodilatatoare;
●d. stimulării histaminei;
e. imunodepresivă.

ÎNTREBĂRI TIP COMPLEMENT MULTIPLU
Instrucţiuni: Fiecare dintre întrebările de mai jos conţin 5 sugestii de
răspuns, dintre care pot fi corecte 2 sau 3. Notaţi cu:
A, dacă sunt corecte a, b, c
B, dacă sunt corecte a, c, d
C, dacă sunt corecte b, d
D. dacă a, e sunt corecte

Întrebarea 11.

B(a,c,d)

Următoarele afirmaţii legate de metoclopramidă sunt adevărate:
a. este indicată în greaţa indusă de chimioterapie şi de narcotice;
b. se poate administra la copii sub 2 ani;
c. poate determină reacţii adverse de tip extrapiramidal;
d. interacţionează medicamentos cu digoxina;
e. poate fi administrată la pacienţii cu ileus mecanic.

Întrebarea 12

C(b,d)

Următoarele afirmaţii referitoare la medicamentele parasimpatolitice
utilizate în tratamentul bolii ulceroase sunt false:
a. propantelina are acţiune asupra stomacului mai selectivă decât atropina;
b. în doze mici efectul pirenzepinei este similar atropinei;

c. atropina este contraindicată în stenoza pilorică;
d. efectul pirenzepinei durează 3-4 ore;
e. pirenzepina în doze mici, blochează selectiv receptorii muscarinici M1 de
la nivelul plexurilor intramurale gastrice.

Întrebarea 13.

B(a,c,d)

Care din următoarele medicamente β adrenergice utilizate ca
bronhodilatatoare au acţiune de medie durată?
a. salbutamol;
b. salmeterol;
c. terbutalina;
d. fenoterol;
e. ipratropium;

Întrebarea 14.

D(a,e)

Următoarele afirmaţii referitoare la medicamente antiulceroare sunt false:
a. acetazolamida stimulează anhidraza carbonică la mucoasei digestive;
b. sucralfatul în contact cu mucusul formează un gel care împiedică
degradarea acestuia de către pepsine;
c. blocarea receptorilor H2 determină scăderea secreţiei cu efecte benefice
în boală ulceroasă;
d. hidroxidul de magneziu nu se absoarbe decât în mică măsură şi deci nu
determină efecte sistemice;
e. bicarbonat de sodiu acidifiază urina producând precipitarea de fosfaţi şi
litiază renală.

Întrebarea 15.

B(a,c,d)

Laxativele se clasifică în funcţie de mecanismul de acţiune în:
a. laxative osmotice;

b. laxative care acţionează prin micşorarea volumului conţinutului intestinal;
c. stimulatoare iritante ale motilităţii intestinale;
d. laxative care înmoaie conţinutul intestinal (lubrifiante şi emoliente) ;
e. laxative parasimpatomimetice.

Întrebarea 16.

B(a,c,d)

Următoarele afirmaţii referitoare la medicamentele antidiareice sunt
adevărate:
a. silicatul de aluminiu (caolin) este o pulbere insolubilă care creşte
consistenţă scaunului;
b. morfină determină accelerarea mişcărilor peristaltice;
c. papaverina acţionează direct asupra musculaturii netede producând
relaxare şi vasodilataţie;
d. cărbunele medicinal are proprietăţi absorbante;
e. propantelina este un medicament cu acţiune simpatolitică.

Întrebarea 17.

C(b,d)

Ranitidina:
a. inhibă competitiv citocromul P450;
b. are o activitate de 10 ori mai mare decât Cimetidina;
c. are acţiune antiandrogenică;
d. doza recomandată este de 300 mg pe zi, administrată pe cale orală;
e. modifică metabolismul altor medicamente.

Întrebarea 18.

A(a,b,c)

Pe lângă acţiunea bronhodilatatoare metilxantinele au următoarele acţiuni:

b. c. b – doar prednisonul produce Care din următoarele medicamente antiasmatice pot produce ca reacţie secundară osteoporoza? a. d. c. Întrebarea 20. inhibă eliberarea de histamină şi leucotriene din mastocite. teofilina. are un puternic efect bronhodilatator. d.b. izoprenalina. b. vasodilataţie cerebrală. Întrebarea 21 . e. inhibă reacţia alergică imediată şi tardivă. inotrop şi cronotrop pozitiv. este un puternic antiinflamator local. A(a. efect stimulant central. b. prednisonul.a. ÎNTREBĂRI TIP ASOCIAŢIE SIMPLĂ Instrucţiuni: Alegeţi pentru fiecare din noţiunile notate cu cifre de la 1 la 5. d. efect diuretic. enunţul cel mai potrivit din cele notate de la a la e. e. e.c) Următoarele afirmaţii legate de cromoglicatul disodic sunt adevărate: a. vasoconstricţie periferică. salbutamolul. c. salmeterolul. nu acţionează pe simptomele nealergice din astmul bronşic. Întrebarea 19.

a . Întrebarea 22. omeprazol. b. c 2. proglumidul. cimetidina. antispastic musculotrop. a. c 2. e.1. b 4. 1. b. a 3. b 4. a a. scopolamină. c 3. e 5. substanţe antigastrinice. tietilperazina. feniramina. c. acţiune împotriva Helicobacter pylori. antagonist la nivelul receptorilor serotoninergici 5HT3. d 2. d. antagonist al receptorilor histaminici H1. ondansetron d . antagonist al receptorilor histaminici H2. mebeverina. favorizează înaintarea conţinutului intestinal prin lubrifiere. c. antagonist al receptorilor D2. e 5. antagonist colinergic. acetazolamida. claritromicina. carbenoxolona. Întrebarea 23. protectoare ale mucoasei gastrice. d. e. uleiul de parafină.                         1.

oleul de ricin b a. săruri de bismut. c. hidroxidul de aluminiu e 3. Întrebarea 25. 1. e. blochează receptorii H2. inhibă anhidraza carbonică la nivelul tubului renal. determinând scăderea secreţiei gastrice. sucralfatul. b a. 1. clorpromazina a 4.3. d. poate avea efect constipant. este un laxativ iritant. blochează ATP-aza H+/K+ (pompă de protoni care realizează efluxul ionilor H+ din celulele parietale glandulare gastrice). d. este un medicament antiemetic folosit la pacienţii aflaţi sub chimioterapie. ondansetron c 5. pirenzepina. famotidina. în doze mici blochează receptorii muscarinici M1 de la nivelul plexurilor intramurale gastrice. este un antagonist al receptorilor D2 ai dopaminei de la nivelul zonei chemoreceptoare. c. e. b . e 4. b. b. în contact cu mucusul formează un gel care împiedică difuzia acidului clorhidric. Întrebarea 24. este un antagonist al receptorilor pentru histamina H2 folosit în ulcerul peptic. ranitidina d 2. d 5.

propantelina.2. d. determină constipaţie datorită precipitării în intestin. e 5. citrat de magneziu. produs de sinteză cu structură cuaternară de amoniu. e 5. are structură chimică asemănătoare histaminei. 1. b. d 2. b a. c. bismut subnitric. creşte toxicitatea warfarinei. silicatul de aluminiu. a a. Întrebarea 27. b. Sunt indicate în diaree de putrefacţie. Întrebarea 26 1. cimetidina. beclometazona. e. crează o creştere reflexă a peristaltismului intestinal. determină blocarea receptorilor gastrinici. creşte consistenţa scaunului. omeprazolul. d 3. proglumid. c. c 4. c 3. fenitoinei şi diazepamului. e . d. misoprostol. e. formează un precipitat sub forma unui strat protector local care aderă la zona ulceroasă. creştere secreţia de mucus. carbonat de calciu. a 4.

c. ipratropiu. inhibă degranularea mastocitară. 5. c. d a. d c a. Întrebarea 29. poate determina congestie nazală. b 4. b. glucocorticoizii. diminuă rezistenţa la infecţii. Întrebarea 28. este de ales când nu se pot administra simpatomimetice. a 3. codeină. teofilina. 1. d. b 2. clorura de amoniu. 1. e. a 2. inhibă centrul tusei prin acţiune centrală. a 3. e. d. izoprenalina. b. ipratropiu. c 5. stările de acidoză reprezintă o contraindicaţie. e . clorura de amoniu. determină sedare. cromoglicat. cromoglicatul. este un alcaloid xantinic.2. e 4. poate determina uscăciunea gurii. clorfeniramina. poate favoriza producerea candidozei orofaringiene.

 alcaloid xantinic asemănător structural cafeinei. stimulează reflex secreţia bronşică. decongestionant al mucoaselor nazale. noscapina.  expectorant secretostimulant prin mecanism direct şi reflex.  se administrează în criza de astm sub formă de injecţii subcutanate. e. e 5. iodura de potasiu. d. ASOCIERE COMPUSĂ Instrucţiuni: Alegeţi pentru fiecare noţiune notată cu litere de la a) la e) enunţurile potrivite notate cu 1 şi 2.  astemizol. 5. poate determina bronhospasm. adrenalina. medicament agonist β simpatomimetic neselectiv. cromoglicat disodic. d 4. b c a. Întrebarea 30 1. b. d. c. simpatomimetic relativ selectiv al receptorilor β2 simpatici. salbutamol.  nafazolina. d 4. c. b 2. dacă se potriveşte 1 B. antihistaminic de generaţia a II-a. e. dacă se potriveşte 2 . b. teofilina. a a. Notaţi cu: A. c 3.3.  are acţiune antitusivă şi slab bronhodilatatoare. gingivale şi conjunctivale.

c-B. e-D. a. b. 2. carbonatul de magneziu . b-A. c-D. determină constipaţie. e-D. a-C. în doze mari. . b. e. oxidul de magneziu. Întrebarea 32 : a-C. are acţiune de scurtă durată. b-D. dacă se potrivesc şi 1 şi 2 D. a. are acţiune sistemică. d-D. hidroxidul de magneziu. magnezia usta. trisilicatul de magneziu. d. e-D. 2. c. cimetidina. 1. 2. d-A. omeprazolul. poate provoca diaree. 1. scade secreţia de acid clorhidric din stomac. metoclopramida. e. bicarbonatul de sodiu. Întrebarea 33. d-B. oxidul de magneziu. dacă nu se potrivesc nici la 1 nici la 2 Întrebarea 31 a-C. b-D. a. c.C. d. b. c-B. 1. hidroxidul de magneziu. propantelina. inhibă competitiv citocromul P450.

Întrebarea 34. cimetidina. e-D acţiune β2 adrenergică selectivă. c-C. b-C. determină uscăciunea gurii. c. e. orciprenalina. 1. 1. carbonatul de calciu. 2. c. a-C.c. este indicată în tratamentul ulcerului gastric şi duodenal. b-C. Întrebarea 36. e. a-A. atropina. d. e-D 1. omeprazol. efect bronhodilatator de lungă durată. c-A. carbonatul de calciu. a. ranitidina. se leagă în proporţie de 95% de proteinele plasmatice. hidroxidul de magneziu. papaverina. d-D. b. salmeterol. 2. b. tietilperazina. . 2. d-D. c-B. Întrebarea 35 a-C. a. e. d. propantelina. atropina. famotidina. e-D. b. d-A. a. b-A. inhibă citocromul P450. acetazolamida. d.

e-D. izoprenalina. b. c. 1. d-C. a. Întrebarea 37. nafazolina. . are acţiune antialergică. se administrează la nivelul foselor nazale. 1. terbutalina. este agonist al receptorilor adrenergici.c. c-B. adrenalina. izoprenalina. noscapina. codeină. e. Întrebarea 38. a-C. 1. 2. are acţiune asupra secreţiei bronşice (bronhosecretolitice). acetilcisteina. c. se administrează pe cale inhalatorie.  codeină. deprimă centrul bulbar al tusei. e. b-A. d-C. c-A. c-A. a. favorizează bronhospasmul. d. b-B. terbutalina. b.   Întrebarea 39 a-D. d. determină tahifilaxie. d. a-D. are efect expectorant. e-B. a. e-D. iodura de potasiu. 2. b-A. e. d-A. 2.

 acetilcisteina.  sunt indicate în astmul bronşic de cauză alergică. iar cea de a doua este corectă E. dacă ambele propoziţii sunt incorecte. Arătaţi dacă fiecare dintre cele două propoziţii este adevărata şi dacă relaţia cauzală este reală.  cromoglicat disodic. d-D. e. se poate administra intravenos în urgenţă.  cromhexina. A . c. d. codeină. dacă prima propoziţie este incorectă. a-A. 2. dacă ambele propoziţii sunt corecte şi relaţia cauzală este reală B.b. Întrebarea 40. c. d. dacă ambele propoziţii sunt corecte dar relaţia cauzală nu este reală C. Notaţi cu: A. a. e. iar cea de a doua este incorectă D. ÎNTREBĂRI TIP RELAŢIE CAUZĂ-EFECT Instrucţiuni: Fiecare întrebare din cele de mai jos constă dintr-o frază formată din 2 propoziţii unite printr-o expresie care semnifică o relaţie cauzală. dacă prima propoziţie este corectă. adrenalina. 1. b.  ketotifen. b-C.  benzoatul de sodiu.  clorura de amoniu. e-A. c-D. Întrebarea 41.  hemisuccinatul de hidrocortizon.

Întrebarea 42. Întrebarea 48. Întrebarea 44. de aceea se impune reducerea dozei când se administrează concomitent cu eritromicina. C Famotidina determină scăderea secreţiilor gastrointestinale deoarece stimulează receptorilor histaminici H2.Cimetidina inhibă competitiv citocromul P450 ceea ce poate determina creşterea timpului de înjumătăţire al benzodiazepinelor. . Întrebarea 43. D Beclometazona nu se administrează pe cale inhalatorie deoarece favorizează apariţia candidozei orofaringiene. Întrebarea 46. B Aminofilina poate provoca insomnie. Întrebarea 45 digestiv E Hidroxidul de magneziu determină efecte sistemice deoarece hidroxidul de magneziu se absoarbe foarte bine din tubul digestiv. de aceea nu se administrează la copii sub 15 ani. B Bicarbonatul de sodiu alcalinizează urina şi de aceea poate agrava hipertensiunea arterială. A Omeprazolul se prezintă sub formă de capsule enterosolubile deoarece omeprazolul se degradează în mediul acid. Întrebarea 47. B Tietilperazin are efect antiemetic puternic.

anxietate. declanşarea crizelor de angină pectorală deoarece izoprenalina acţionează atât pe receptorii simpatico β1 cât şi β2.Întrebarea 49 A Izoprenalina poate produce iritaţie. Întrebarea 50 D Cromoglicatul de sodiu acţionează pe simptomele nealergice din astmul bronşic deoarece cromoglicatul de sodiu inhibă eliberarea de histamină şi leucotriene din mastocite       . cefalee.

Related Interests