You are on page 1of 47

Manual Pengguna SMG e-Operasi PGB

MS 1 - 51
VERSI 2.0 TAHUN 2015

Manual Pengguna SMG e-Operasi PGB

Isi Kandungan

1.

Paparan Utama Sistem e-OPERASI ............................................................................................................. 5

1.1 Pendaftaran Baru ....................................................................................................................................... 5


1.2.1 Paparan Utama Versi PGB.......................................................................................................... 7
1.3 Maklumat Staf ............................................................................................................................................ 7
1.3.1 Maklumat Staf: Paparan Maklumat Staf .................................................................................... 8
1.3.1.1 Maklumat Staf: Paparan Maklumat Staf > Laporan Guru Tiada Dalam Senarai/Bukan Bawah
Seliaan ........................................................................................................................................ 9
1.3.1.2 Maklumat Staf: Paparan Maklumat Staf > Maklumat Peribadi ................................................. 9
1.3.1.3 Maklumat Staf: Paparan Maklumat Staf > Maklumat Pasangan ............................................. 10
1.3.1.4 Maklumat Staf: Paparan Maklumat Staf > Maklumat Sejarah Akademik ................................ 10
1.3.1.5 Maklumat Staf: Paparan Maklumat Staf > Maklumat Akademik............................................. 11
1.3.1.6 Maklumat Staf: Paparan Maklumat Staf > Maklumat Subjek Diajar Semasa .......................... 11
1.3.1.7 Maklumat Staf: Paparan Maklumat Staf > Maklumat Ikhtisas ................................................ 12
1.3.1.8 Maklumat Staf: Paparan Maklumat Staf > Maklumat Sejarah Ikhtisas ................................... 12
1.3.1.9 Maklumat Staf: Paparan Maklumat Staf > Maklumat Ikhtisas ................................................ 13
1.3.1.10

Maklumat Staf: Paparan Maklumat Staf > Maklumat Perkhidmatan .............................. 13

1.3.1.11

Maklumat Staf: Paparan Maklumat Staf > Maklumat Tarikh Perkhidmatan ................... 14

1.3.1.12

Maklumat Staf: Paparan Maklumat Staf > Maklumat Sejarah Perkhidmatan ................. 14

1.3.1.13

Maklumat Staf: Paparan Maklumat Staf > Maklumat Sejarah Pengalaman Mengajar ... 15

1.3.1.14

Maklumat Staf: Paparan Maklumat Staf > Maklumat Latihan/Kursus ............................ 15

1.3.1.16

Maklumat Staf: Paparan Maklumat Staf > Maklumat Kokurikulum ................................ 16

1.3.1.17

Maklumat Staf: Paparan Maklumat Staf > Maklumat Isytihar Harta ............................... 17

1.3.2 Pengesahan Guru Baharu ........................................................................................................ 17


1.3.3 Pengesahan Guru Pertukaran .................................................................................................. 18
1.3.4 Semakan Data Staf ................................................................................................................... 19
1.3.5 Carian Staf ................................................................................................................................ 20
1.3.6 Cetakan Keseluruhan Maklumat Staf....................................................................................... 20
1.3.7 Senarai Guru Jawatan Dalam Kumpulan .................................................................................. 21
1.3.8 Senarai Guru Tidak Berada Di Sekolah ..................................................................................... 22
1.3.9 Senarai Guru Bersara ............................................................................................................... 22
1.3.10 Senarai Guru Meninggal Dunia ................................................................................................ 22
MS 2 - 47

Manual Pengguna SMG e-Operasi PGB

1.3.11 BSKG (Borang Status Kedudukan Guru) ................................................................................... 23


1.3.12 Perjawatan ............................................................................................................................... 24
1.3.12.1

Perjawatan: Jawatan > Senarai Guru ............................................................................... 24

1.3.12.2

Perjawatan: Jawatan > Analisis Opsyen ........................................................................... 25

1.3.12.3

Perjawatan: Jawatan > Analisis Sekolah .......................................................................... 25

1.3.12.4

Perjawatan: Jawatan > Analisis Kaum/Jantina ................................................................. 26

1.3.12.5

Perjawatan: Kontrak/Tidak Terlatih ................................................................................. 26

1.3.12.6

Perjawatan: Kontrak/Tidak Terlatih > Analisis Opsyen .................................................... 27

1.3.12.7

Perjawatan: Kontrak/Tidak Terlatih > Analisis Sekolah ................................................... 27

1.3.12.8

Perjawatan: Kontrak/Tidak Terlatih > Analisis Kaum/Jantina .......................................... 28

1.3.12.9

Perjawatan: Jawatan Utama ............................................................................................ 28

1.3.13 Perkhidmatan ........................................................................................................................... 29


1.3.13.1

Perkhidmatan: Kedudukan Perkhidmatan > Analisis Sekolah ......................................... 29

1.3.13.2

Perkhidmatan: Kedudukan Perkhidmatan > Analisis Kedudukan Perkhidmatan ............ 30

1.3.13.3

Perkhidmatan: Kedudukan Perkhidmatan > Analisis Opsyen .......................................... 30

1.3.13.4

Perkhidmatan: Kedudukan Perkhidmatan > Analisis Kaum/Jantina ................................ 31

1.4

Penyata Perjawatan ................................................................................................................. 31

1.5

Maklumat Enrolmen ................................................................................................................ 32

1.5.1 Maklumat Enrolmen: Enrolmen............................................................................................... 33


1.5.2 Maklumat Enrolmen: Rumusan Enrolmen ............................................................................... 34
1.5.3 Maklumat Enrolmen: Senarai Kelas Mengikut Sekolah yang Tiada Bidang di APDM .............. 34
1.5.4 Maklumat Enrolmen: Senarai Maklumat Murid yang Tidak Lengkap di APDM....................... 35
1.5.5 Maklumat Enrolmen: Senarai Pendaftaran Kelas KHAS Tidak Tepat di APDM ........................ 35
1.6

Maklumat Enrolmen POL ......................................................................................................... 36

1.6.1 Maklumat Enrolmen POL: Input/ Edit Enrolmen ..................................................................... 36


1.6.2 Maklumat Enrolmen POL: Input/ Edit Enrolmen ..................................................................... 36
1.7

Maklumat Sekolah ................................................................................................................... 37

1.8

Maklumat Subjek ..................................................................................................................... 37

1.8.1 Maklumat Subjek: Subjek Elektif > Input Subjek Elektif .......................................................... 37
1.8.2 Maklumat Subjek: Subjek Elektif > Analisis Kelas-Subjek ........................................................ 38
1.8.3 Maklumat Subjek: Subjek Elektif > Analisis Aliran-Subjek ....................................................... 38
1.8.4 Maklumat Subjek: Subjek Elektif > Analisis Subjek-Kelas ........................................................ 39
1.8.5 Maklumat Subjek: Subjek Elektif > Analisis Subjek-Sekolah .................................................... 39
1.8.6 Maklumat Subjek: Subjek Elektif > Statitstik Pemantauan Subjek .......................................... 39
MS 3 - 47

Manual Pengguna SMG e-Operasi PGB

1.9

Pemantauan Ralat Data ........................................................................................................... 40

1.10

Utiliti Semakan Ralat ................................................................................................................ 41

1.11

Permohonan ABM Perjawatan ................................................................................................ 42

1.11.1 Permohonan ABM Perjawatan: Bil. Kelas dan Murid Islam ..................................................... 42
1.11.2 Permohonan ABM Perjawatan: Laporan Keseluruhan Maklumat Permohonan Perjawatan . 43
1.12

Analisis Statistik ....................................................................................................................... 44

1.12.1 Analisis Statistik: Analisis Kumpulan Perkhidmatan Mengikut Negeri .................................... 45


1.12.2 Analisis Statistik: Analisis Statistik Guru Mengikut Gred, Negeri Dan Matapelajaran ............. 45
1.12.3 Analisis Statistik: Analisis Statistik Guru Mengikut Gred, Negeri Dan Opsyen ........................ 45
1.12.4 Analisis Statistik: Analisis Staf, Jantina, Bangsa dan Status Perkhidmatan Mengikut ............. 46
Negeri 46
1.12.5 Analisis Statistik: Analisis Staf Bangsa Mengikut Negeri .......................................................... 46
1.12.6 Analisis Statistik: Analisis Maklumat Pengisian Guru & Bukan Guru ....................................... 46
Mengikut Aktiviti & Daerah .................................................................................................................. 46
1.13

Subjek Ajar Mengikut Julat ...................................................................................................... 47

MS 4 - 47

Manual Pengguna SMG e-Operasi PGB

1. Paparan Utama Sistem e-OPERASI

Gambar Rajah 1: Paparan Utama

1.1

Pendaftaran Baru

Masukkan ID kata laluan dan no. KP yang telah


didaftarkan dan tekan login.
Pendaftaran Pengguna bagi yang tiada ID.
Lupa kata laluan bagi yang tidak boleh login setelah
mendaftar.

Gambar Rajah 2: Pendaftaran Baharu


1. Bagi PGB yang telah mempunyai Login ID dan kata laluan yang sendiri, PGB boleh terus login.
2. Bagi PGB yang masih tidak mempunyai ID dan kata laluan sistem e-OPERASI, PGB perlu
mendaftar terlebih dahulu.
3. Jika PGB terlupa kata laluan, PGB boleh klik Lupa Kata Laluan dan ikuti arahan seterusnya.
Jika masih tidak boleh login, PGB terus menghubungi pihak PPD masing-masing.

MS 5 - 47

Manual Pengguna SMG e-Operasi PGB

Masukkan maklumat yang berkaitan.

Klik butang simpan setelah maklumat diisi

Gambar Rajah 3: Skrin Maklumat Pendaftaran Baru


1. Selepas maklumat diisi, klik butang simpan.
2. Maklumat ID akan dihantar ke emel anda, gunakan ID tersebut untuk daftar masuk ke sistem ini.

1.2

Daftar Masuk (Login)

Masukkan ID kata laluan dan no. KP


yang telah didaftarkan dan tekan
login.

Gambar Rajah 4: Skrin Daftar Masuk (Login

MS 6 - 47

Manual Pengguna SMG e-Operasi PGB

1.2.1 Paparan Utama Versi PGB

Terdapat 11 menu utama dalam


paparan utama PGB.

Gambar Rajah 5: Skrin Utama Versi PGB


1. Apabila PGB telah mendaftar masuk ke sistem ini, menu akan dipaparkan di bahagian kiri
untuk PGB menyemak dan mengemaskini data guru dan paparan kemaskini untuk
makluman.

1.3

Maklumat Staf

Terdapat 20 sub menu di bawah menu


utama: Maklumat Staf dalam paparan
utama PGB.

Gambar Rajah 6: Skrin Maklumat Staf


1. Setelah Maklumat Staf di klik, terdapat 20 Sub Menu yang perlu diambil tindakan oleh PGB.
2. PGB perlu klik satu persatu untuk mengemaskini dan menyemak maklumat tersebut.

MS 7 - 47

Manual Pengguna SMG e-Operasi PGB

1.3.1

Maklumat Staf: Paparan Maklumat Staf


Senarai nama guru di bawah seliaan
PGB yang terdapat di sekolah.
Paparan No.KP, Kod Jawatan dan
Opsen Dominen guru dibawah seliaan

Klik pada nama untuk paparan


maklumat tentang guru.

Ditandakan/klik pada kotak


bagi maklumat guru yang
telah disahkan oleh PGB.

Gambar Rajah 7: Skrin Paparan Maklumat Staf.


1.
2.
3.

Paparan ini untuk melihat maklumat staf secara terperinci.


PGB perlu menyemak maklumat guru dan bukan guru setelah maklumat dikemaskini oleh PK1.
PGB dikehendaki membuat pengesahan dengan klik ruangan Disah PGB hanya selepas guru
membuat pengesahan di akaun guru.

Sambungan :

Klik Laporan untuk menghantar laporan nama


guru tiada dalam senarai/ yang bukan bawah
seliaan.

Gambar Rajah 8: Skrin Paparan Maklumat Staf (sambungan)


1.
2.

PGB juga perlu menyemak senarai nama dan bilangan yang sedang berkhidmat di sekolah
PGB.
Jika terdapat keciciran maklumat guru, PGB dikehendaki menghantar laporan bagi nama guru
yang tiada senarai/yang bukan bawah seliaan dengan klik butang laporan.

MS 8 - 47

Manual Pengguna SMG e-Operasi PGB

1.3.1.1
Maklumat Staf: Paparan Maklumat Staf > Laporan Guru Tiada Dalam
Senarai/Bukan Bawah Seliaan

Nama:
No. Kad
Pengenalan:
Maklumat
Laporan:

Gambar Rajah 9: Skrin Laporan guru tiada dalam senarai/yang bukan bawah seliaan
1. Untuk laporan guru yang tiada dalam senarai dan yang bukan di bawah seliaan, PGB
dikehendaki memasukkan Nama Guru, No. Kad Pegenalan Guru dan Maklumat Laporan.
2. Setelah diisi, PGB perlu menghantar Laporan.

1.3.1.2

Maklumat Staf: Paparan Maklumat Staf > Maklumat Peribadi

Gambar Rajah 10: Skrin Maklumat Peribadi.


1.
2.
3.

Paparan maklumat staf terdiri daripada 7 Sub Menu yang perlu disemak oleh PGB.
Untuk maklumat peribadi, PGB hanya boleh mengemaskini Nama, No. Gaji dan No. Fail JPN.
PGB juga perlu melaporkan kepada PPD sekiranya berlaku kesalahan No. Kad Pengenalan Guru.

MS 9 - 51

Manual Pengguna SMG e-Operasi PGB

1.3.1.3

Maklumat Staf: Paparan Maklumat Staf > Maklumat Pasangan

Gambar Rajah 11: Skrin Maklumat Pasangan.


1. PGB perlu menyemak dan mengemaskini Maklumat Pasangan jika terdapat sebarang
perubahan dan klik Kemaskini Maklumat Pasangan.

1.3.1.4 Maklumat Staf: Paparan Maklumat Staf > Maklumat Sejarah Akademik

Gambar Rajah 12: Skrin Maklumat Sejarah Akademik


1. PGB perlu menyemak dan mengemaskini Maklumat Sejarah Akademik jika terdapat sebarang
perubahan.Klik Tambah Sejarah Akademik untuk menambah atau klik ikon pada ruangan
tindakan untuk ubah atau hapus rekod tersebut.

MS 10 - 51

Manual Pengguna SMG e-Operasi PGB

1.3.1.5

Maklumat Staf: Paparan Maklumat Staf > Maklumat Akademik

Gambar Rajah 13: Skrin Maklumat Akademik.


1. PGB perlu menyemak dan mengemaskini Maklumat Akademik jika terdapat sebarang
perubahan dan klik Kemaskini Maklumat Akademik.

1.3.1.6 Maklumat Staf: Paparan Maklumat Staf > Maklumat Subjek Diajar Semasa

Gambar Rajah 14: Skrin Maklumat Subjek Diajar Semasa


1. PGB perlu menyemak dan mengemaskini Maklumat Subjek Diajar jika terdapat sebarang
perubahan dan klik Simpan Maklumat Subjek Ajar Semasa untuk menyimpan rekod.

MS 11 - 51

Manual Pengguna SMG e-Operasi PGB

1.3.1.7

Maklumat Staf: Paparan Maklumat Staf > Maklumat Ikhtisas

Gambar Rajah 15: Skrin Maklumat Ikhtisas.


1. Dalam paparan ini, PGB perlu mengemaskini Maklumat Ikhtisas jika terdapat sebarang
perubahan dan klik butang Kemaskini Maklumat Ikhtisas.

1.3.1.8 Maklumat Staf: Paparan Maklumat Staf > Maklumat Sejarah Ikhtisas

Gambar Rajah 16: Skrin Maklumat Ikhtisas.


1. Dalam paparan ini, PGB perlu mengemaskini Maklumat Sejarah Ikhtisas jika terdapat sebarang
perubahan.Klik Tambah Sejarah Ikhtisas untuk menambah atau klik ikon pada ruangan tindakan
untuk ubah atau hapus rekod tersebut.

MS 12 - 51

Manual Pengguna SMG e-Operasi PGB

1.3.1.9

Maklumat Staf: Paparan Maklumat Staf > Maklumat Ikhtisas

Gambar Rajah 17: Skrin Maklumat Ikhtisas.


1. Dalam paparan ini, PGB perlu mengemaskini Maklumat Ikhtisas jika terdapat sebarang
perubahan dan klik butang Kemaskini Maklumat Ikhtisas.

1.3.1.10 Maklumat Staf: Paparan Maklumat Staf > Maklumat Perkhidmatan

Gambar Rajah 18: Skrin Maklumat Perkhidmatan.


1. PGB perlu mengemaskini Maklumat Perkhidmatan jika terdapat sebarang perubahan dan klik
butang Kemaskini Maklumat Perkhidmatan.

MS 13 - 51

Manual Pengguna SMG e-Operasi PGB

1.3.1.11 Maklumat Staf: Paparan Maklumat Staf > Maklumat Tarikh Perkhidmatan

Gambar Rajah 19: Skrin Maklumat Tarikh


Perkhidmatan.
1.

PGB perlu mengemaskini Maklumat Tarikh Perkhidmatan jika terdapat sebarang


perubahan dengan klik butang Kemaskini Maklumat Tarikh Perkhidmatan.

1.3.1.12

Maklumat Staf: Paparan Maklumat Staf > Maklumat Sejarah Perkhidmatan

Gambar Rajah 20: Skrin Maklumat Sejarah Perkhidmatan.


1.

PGB perlu mengemaskini Maklumat Sejarah Perkhidmatan jika terdapat sebarang


perubahan dengan klik dan mengemaskini di ruangan Tindakan untuk ubah atau hapus.
Klik Tambah Sejarah Perkhidmatan sekiranya perlu menambah rekod.

MS 14 - 51

Manual Pengguna SMG e-Operasi PGB

1.3.1.13
Maklumat Staf: Paparan Maklumat Staf > Maklumat Sejarah Pengalaman
Mengajar

Gambar Rajah 21: Skrin Maklumat Sejarah Pengalaman Mengajar


1. PGB perlu mengemaskini Maklumat Sejarah Pengalaman Mengajar jika terdapat sebarang
perubahan dengan klik dan mengemaskini di bahagian Tindakan untuk ubah atau hapus
rekod. Klik Tambah Sejarah Pengalaman Mengajar untuk menambah rekod.

1.3.1.14

Maklumat Staf: Paparan Maklumat Staf > Maklumat Latihan/Kursus

Gambar Rajah 22: Skrin Maklumat Latihan/Kursus.


1.

PGB perlu menyemak dan mengemaskini Maklumat Latihan/Kursus guru jika terdapat
sebarang perubahan. Klik Tambah Kursus/ Latihan untuk tambah, klik Padam Maklumat
untuk hapus rekod atau klik butang Kemaskini Maklumat latihan/ Kursus bagi rekod yang
telah dikemaskini.

MS 15 - 51

Manual Pengguna SMG e-Operasi PGB

1.3.1.15 Maklumat Staf: Paparan Maklumat Staf > Maklumat Elaun

Gambar Rajah 23: Skrin Maklumat Elaun


1. PGB perlu menyemak dan mengemaskini Maklumat Elaun guru jika terdapat sebarang
perubahan.Klik Tambah Elaun untuk tambah rekod atau klik di ruangan Tindakan untuk ubah
atau hapus rekod.

1.3.1.16

Maklumat Staf: Paparan Maklumat Staf > Maklumat Kokurikulum

Gambar Rajah 24: Skrin Maklumat Kokurikulum

1. PGB perlu menyemak dan mengemaskini Maklumat Kokurikulum guru jika terdapat sebarang
perubahan.Klik Tambah Kokurikulum untuk tambah rekod atau klik di ruangan Tindakan
untuk ubah atau hapus rekod.

MS 16 - 51

Manual Pengguna SMG e-Operasi PGB

1.3.1.17

Maklumat Staf: Paparan Maklumat Staf > Maklumat Isytihar Harta

Gambar Rajah 25: Skrin Maklumat Isytihar Harta


1. PGB perlu menyemak dan mengemaskini Maklumat Isytihar Harta guru jika terdapat
sebarang perubahan.

1.3.2

Pengesahan Guru Baharu

Gambar Rajah 26: Skrin Pengesahan Guru Baharu


1.

PGB dikehendaki memasuki ruangan pengesahan guru baharu dengan klik pautan
pengesahan guru baru tahun semasa.

Pengesahan Guru Baharu: Sambungan

Gambar Rajah 27: Skrin ruangan pengesahan guru baharu tahun semasa

MS 17 - 51

Manual Pengguna SMG e-Operasi PGB

1. PGB dikehendaki membuat pengesahan guru melapor diri atau tidak melapor diri berserta dengan
tarikh melapor diri dan klik butang hantar.
2. Bagi guru yang tidak melapor diri, PGB perlu memaklumkan kepada JPN untuk tindakan lanjut.

1.3.3

Pengesahan Guru Pertukaran

Gambar Rajah 28: Skrin Pengesahan Guru Pertukaran


1. PGB dikehendaki memasuki ruangan maklum balas penempatan guru pertukaran tahun semasa
dengan klik butang maklum balas penempatan guru pertukaran tahun semasa.

Pengesahan Pertukaran Guru: Sambungan

Gambar Rajah 29: Skrin Ruang Pengesahan Guru Pertukaran


1. PGB dikehendaki membuat pengesahan guru melapor diri atau tidak melapor diri berserta dengan
tarikh melapor diri dengan klik butang hantar.
2. Bagi guru yang tidak melapor diri, PGB perlu memaklumkan kepada JPN untuk tindakan
seterusnya.

MS 18 - 51

Manual Pengguna SMG e-Operasi PGB

1.3.4

Semakan Data Staf

xxxxxxxxx

Gambar Rajah 30: Skrin Semakan Data Staf


1.

Untuk mencari maklumat staf yang tertentu, PGB hanya perlu memasukkan No. Kad Pengenalan
staf dan klik butang Papar.

Gambar Rajah 31: Skrin Paparan Semakan Data Staf


1. Setelah No. Kad Pengenalan diisi dan diklik papar, Maklumat Utama akan dipaparkan di
bahagian bawah untuk semakan data staf yang dicari.

MS 19 - 51

Manual Pengguna SMG e-Operasi PGB

1.3.5

Carian Staf

xxxxxxxxx

Gambar Rajah 32: Skrin Carian Staf


1. Carian staf adalah untuk mengetahui dimana seseorang itu berkhidmat. Carian ini adalah khas
untuk staf yang ada di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia.
2. PGB hanya perlu memasukkan No. Kad Pengenalan staf tersebut.
3. Berikut merupakan contoh paparan carian staf tersebut dimana staf tersebut sedang berkhidmat.

xxxxxxxxx
xxxxxxxxx

Gambar Rajah 33: Contoh Paparan Carian Staf

1.3.6

Cetakan Keseluruhan Maklumat Staf

Gambar Rajah 34: Skrin Cetakan Keseluruhan Maklumat Staf


1. PGB juga boleh mencetak keseluruhan maklumat staf untuk rujukan dengan klik
butang seperti yang dipaparkan di atas.

MS 20 - 51

Manual Pengguna SMG e-Operasi PGB

Gambar Rajah 35: Skrin Paparan Cetakan Keseluruhan Maklumat Staf


1. Berikut adalah paparan cetakan keseluruhan maklumat staf.
2. Maklumat cetakan ini adalah dalam bentuk PDF.

1.3.7

Senarai Guru Jawatan Dalam Kumpulan

Gambar Rajah 36: Skrin Senarai Guru Jawatan Dalam Kumpulan


1. Senarai Guru Dalam Jawatan Kumpulan merupakan Jawatan Guru yang tidak dikira dalam
perjawatan.
2. PGB boleh menyemak dengan klik item tersebut dan senarai nama guru serta kedudukan guru
akan dipaparkan.
3. Jika klik pada No. Kad Pegenalan, maklumat lengkap individu akan dipaparkan.

MS 21 - 51

Manual Pengguna SMG e-Operasi PGB

1.3.8

Senarai Guru Tidak Berada Di Sekolah

Gambar Rajah 31: Skrin Senarai Guru Tidak Berada di Sekolah


1. Senarai Guru Tidak Berada di Sekolah merupakan guru yang dipinjamkan atau ditempatkan ke
PPD/Jabatan secara pentadbiran.Jika klik pada No. Kad Pengenalan, maklumat lengkap individu
akan dipaparkan.

1.3.9

Senarai Guru Bersara

xxxxxxxxxx

Gambar Rajah 32: Skrin Senarai Guru Bersara


1. Senarai nama guru bersara sekolah berkenaan akan dipaparkan.Maklumat lengkap individu
akan terpapar apabila klik pada No. Kad Pengenalan.

1.3.10 Senarai Guru Meninggal Dunia


xxxxxxxxxx

1.

Gambar Rajah 33: Skrin Senarai Guru Meninggal Dunia


Bagi menyemak senarai guru yang telah meninggal dunia, PGB perlu klik pada menu Senarai
Guru Meninggal Dunia. Senarai nama guru meninggal akan dipaparkan jika ada.

MS 22 - 51

Manual Pengguna SMG e-Operasi PGB

1.3.11

BSKG (Borang Status Kedudukan Guru)

Gambar Rajah 34: Skrin BSKG (Borang Status Kedudukan Guru)


1.

BSKG akan memaparkan jawatan dan pengisian guru yang sedang berkhidmat di sekolah.
Pengisian adalah jumlah guru yang terdapat di sekolah.

MS 23 - 51

Manual Pengguna SMG e-Operasi PGB

1.3.12

Perjawatan

Gambar Rajah 35: Skrin Perjawatan


1. Perjawatan mempunyai 3 sub menu iaitu, Jawatan, Kontrak/Tidak Terlatih dan Jawatan Utama.
2. PGB perlu klik satu persatu sub menu bagi menyemak maklumat tersebut.

1.3.12.1 Perjawatan: Jawatan > Senarai Guru

Gambar Rajah 35: Skrin Perjawatan: Jawatan > Senarai Guru


1. Di bawah Jawatan: Terdapat Sub Menu Senarai Guru, Analisis Opsyen, Analisis Sekolah dan
Analisis Kaum/Jantina.
2. PGB perlu klik satu persatu sub menu bagi menyemak maklumat tersebut.

MS 24 - 51

Manual Pengguna SMG e-Operasi PGB

1.3.12.2

Perjawatan: Jawatan > Analisis Opsyen

Gambar Rajah 36: Skrin Perjawatan: Jawatan > Analisis Opsyen


1. Analisis Opsyen memaparkan senarai jumlah jawatan mengikut opsyen bagi siswazah, bukan
siswazah, tiada maklumat skim dan jumlah keseluruhan.
2. PGB perlu klik pada angka bergaris untuk mendapatkan perincian.

1.3.12.3

Perjawatan: Jawatan > Analisis Sekolah

Gambar Rajah 37: Skrin Perjawatan: Jawatan > Analisis Sekolah


1. Analisis Sekolah memaparkan senarai jumlah jawatan mengikut opsyen dominan bagi
siswazah, bukan siswazah, tiada maklumat skim dan jumlah keseluruhan.
2. PGB perlu klik pada angka bergaris untuk mendapatkan perincian.

MS 25 - 51

Manual Pengguna SMG e-Operasi PGB

1.3.12.4

Perjawatan: Jawatan > Analisis Kaum/Jantina

Gambar Rajah 36: Skrin Perjawatan: Jawatan > Analisis Kaum/Jantina


1. Analisis Kaum/ Jantina memaparkan senarai jumlah guru mengikut kaum dan jantina.
2. PGB perlu klik pada angka bergaris untuk mendapatkan perincian.

1.3.12.5

Perjawatan: Kontrak/Tidak Terlatih

Gambar Rajah 37: Skrin Perjawatan: Kontrak/Tidak Terlatih


1. Di bawah Kontrak/Tidak Terlatih: Terdapat Sub Menu Senarai Guru, Analisis Opsyen, Analisis
Sekolah dan Analisis Kaum/Jantina.
2. PGB perlu klik satu persatu sub menu bagi menyemak maklumat tersebut.

MS 26 - 51

Manual Pengguna SMG e-Operasi PGB

1.3.12.6

Perjawatan: Kontrak/Tidak Terlatih > Analisis Opsyen

Gambar Rajah 38: Skrin Perjawatan: Kontrak/Tidak Terlatih > Analisis Opsyen
1. Analisis Opsyen memaparkan senarai jumlah jawatan mengikut opsyen bagi siswazah, bukan
siswazah, tiada maklumat skim dan jumlah keseluruhan.
2. PGB perlu klik pada angka bergaris untuk mendapatkan perincian.

1.3.12.7

Perjawatan: Kontrak/Tidak Terlatih > Analisis Sekolah

Gambar Rajah 39: Skrin Perjawatan: Kontrak/Tidak Terlatih > Analisis Sekolah
1. Analisis Sekolah memaparkan senarai jumlah jawatan mengikut opsyen dominan bagi
siswazah, bukan siswazah, tiada maklumat skim dan jumlah keseluruhan.
2. PGB perlu klik pada angka bergaris untuk mendapatkan perincian.

MS 27 - 51

Manual Pengguna SMG e-Operasi PGB

1.3.12.8

Perjawatan: Kontrak/Tidak Terlatih > Analisis Kaum/Jantina

Gambar Rajah 40: Skrin Perjawatan: Kontrak/Tidak Terlatih > Analisis Kaum/Jantina
1. Analisis Kaum/ Jantina memaparkan senarai jumlah guru mengikut kaum dan jantina.
2. PGB perlu klik pada angka bergaris untuk mendapatkan perincian.

1.3.12.9

Perjawatan: Jawatan Utama

Gambar Rajah 41: Skrin Perjawatan: Perjawatan > Jawatan Utama


1. Paparan senarai jawatan utama di sekolah.

MS 28 - 51

Manual Pengguna SMG e-Operasi PGB

1.3.13

Perkhidmatan

Gambar Rajah 42: Skrin Perkhidmatan


1. Sub Menu Perkhidmatan mempunyai Sub Menu iaitu kedudukan perkhidmatan di sekolah. PGB perlu klik
kedudukan perkhidmatan dan menyemak Sub Menu yang terdapat dalam Kedudukan Perkhidmatan.

1.3.13.1 Perkhidmatan: Kedudukan Perkhidmatan > Analisis Sekolah

Gambar Rajah 43: Skrin Perkhidmatan: Kedudukan Perkhidmatan > Analisis Sekolah
1. Analisis Sekolah memaparkan senarai jumlah jawatan mengikut opsyen dominan bagi siswazah,
bukan siswazah, tiada maklumat skim dan jumlah keseluruhan.
2. PGB perlu klik pada angka bergaris untuk mendapatkan perincian.

MS 29 - 51

Manual Pengguna SMG e-Operasi PGB

1.3.13.2

Perkhidmatan: Kedudukan Perkhidmatan > Analisis Kedudukan Perkhidmatan

Gambar Rajah 44: Skrin Perkhidmatan: Kedudukan Perkhidmatan > Analisis Kedudukan Perkhidmatan
1. Analisis Kedudukan Perkhidmatan memaparkan senarai jumlah jawatan yang berkhidmat di
sekolah bagi siswazah, bukan siswazah, tiada maklumat skim dan jumlah keseluruhan.
2. PGB perlu klik pada angka bergaris untuk mendapatkan perincian.

1.3.13.3

Perkhidmatan: Kedudukan Perkhidmatan > Analisis Opsyen

Gambar Rajah 45: Skrin Perkhidmatan: Kedudukan Perkhidmatan > Analisis Opsyen
1. Analisis Opsyen memaparkan senarai jumlah jawatan opsyen kedudukan perkhidmatan bagi
siswazah, bukan siswazah, tiada maklumat skim dan jumlah keseluruhan.
2. PGB perlu klik pada angka bergaris untuk mendapatkan perincian.

MS 30 - 51

Manual Pengguna SMG e-Operasi PGB

1.3.13.4

Perkhidmatan: Kedudukan Perkhidmatan > Analisis Kaum/Jantina

Gambar Rajah 46: Skrin Perkhidmatan: Kedudukan Perkhidmatan > Analisis Kaum/Jantina
1. Kedudukan Perkhidmatan bagi Analisis Kaum/ Jantina memaparkan senarai jumlah guru mengikut
negeri bagi kaum dan jantina.
2. PGB perlu klik pada angka bergaris untuk mendapatkan perincian.

1.4

Penyata Perjawatan

Gambar Rajah 47: Skrin Penyata Perjawatan

1. Sila klik pada menu Penyata Perjawatan untuk mendapatkan paparan Sijil Penyata Perjawatan.
2. Paparan Sijil Penyata Perjawatan bagi sekolah rendah.

MS 31 - 51

Manual Pengguna SMG e-Operasi PGB

Gambar Rajah 48: Contoh paparan Waran Perjawatan Sekolah

1.5 Maklumat Enrolmen

Gambar Rajah 49: Skrin Maklumat Enrolmen


1.
2.

Sila klik pada menu Maklumat Enrolmen untuk menyemak dan mengemaskini enrolmen murid.
Di dalam paparan maklumat enrolmen, terdapat 2 sub menu iaitu input/edit enrolmen dan rumusan
enrolmen.

MS 32 - 51

Manual Pengguna SMG e-Operasi PGB

Gambar Rajah 50: Skrin Maklumat Enrolmen: Sub Menu


1.
2.

1.5.1

Sila klik Input/edit Enrolmen untuk mengemaskini kedudukan enrolmen murid.


Sila klik Rumusan Enrolmen untuk melihat keseluruhan rumusan enrolmen sekolah
dan juga kelas.

Maklumat Enrolmen: Enrolmen

Gambar Rajah 51: Skrin Input/edit Enrolmen


1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dalam Input/edit Enrolmen, PGB boleh menyemak dan mengemaskini enrolmen murid.
Kemaskini enrolmen boleh dibuat mengikut keseluruhan tingkatan/tahun yang ada dalam sekolah
(seperti paparan di atas) atau mengikut tingkatan/tahun tertentu (cth: Tahun 1 sahaja).
Sekiranya ingin menyemak dan kemaskini hanya mengikut tingkatan/tahun tertentu, sila klik kelas
untuk pilih tingkatan/tahun.
Enrolmen murid perlu dikemaskini mengikut jumlah kelas, jantina dan juga kaum.
Selesai memasukkan semua maklumat sila klik medan Kemaskini/Masukan.
Dalam paparan Input/edit Enrolmen terdapat ruangan pengesahan PGB sekiranya terdapat
pertambahan kelas.

Gambar Rajah 52: Skrin Pengesahan Pertambahan Kelas


7. Sila tandakan pada ruangan yang disediakan sekiranya ada pertambahan kelas dan klik medan
Kemaskini/Masukan.

MS 33 - 51

Manual Pengguna SMG e-Operasi PGB

1.5.2

Maklumat Enrolmen: Rumusan Enrolmen

Gambar Rajah 53: Skrin Rumusan Enrolmen


1. Rumusan Enrolmen akan memaparkan jumlah kelas, kedudukan murid berdasarkan kaum dan
purata murid per kelas.
2. Paparan ini boleh dipaparkan berdasarkan keseluruhan sekolah dan juga mengikut kelas.

1.5.3

Maklumat Enrolmen: Senarai Kelas Mengikut Sekolah yang Tiada Bidang di APDM

Gambar Rajah 54: Skrin Rumusan Sekolah Rendah


1. Senarai Kelas Mengikut Sekolah yang Tiada Bidang di APDM akan memaparkan jumlah kelas
berdasarkan kaum dan purata murid.

MS 34 - 51

Manual Pengguna SMG e-Operasi PGB

1.5.4

Maklumat Enrolmen: Senarai Maklumat Murid yang Tidak Lengkap di APDM

Gambar Rajah 55: Skrin Senarai Maklumat Murid yang Tidak Lengkap di APDM
1. Senarai Maklumat Murid yang Tidak Lengkap di APDM akan memaparkan jumlah kelas,
kedudukan murid berdasarkan kaum dan purata murid per kelas.

1.5.5

Maklumat Enrolmen: Senarai Pendaftaran Kelas KHAS Tidak Tepat di APDM

Gambar Rajah 56: Skrin Senarai Pendaftaran Kelas KHAS Tidak Tepat di APDM
1. Skrin Senarai Pendaftaran Kelas KHAS Tidak Tepat di APDM akan memaparkan jumlah kelas,
kedudukan murid berdasarkan kaum dan purata murid per kelas.

MS 35 - 51

Manual Pengguna SMG e-Operasi PGB

1.6

Maklumat Enrolmen POL

Gambar Rajah 57: Skrin Maklumat Enrolmen POL


1.
2.

1.6.1

Sila klik pada menu Maklumat Enrolmen POL untuk menyemak dan mengemaskini enrolmen
murid.
Di dalam paparan maklumat enrolmen, terdapat 2 sub menu iaitu input/edit enrolmen dan rumusan
enrolmen.

Maklumat Enrolmen POL: Input/ Edit Enrolmen

Gambar Rajah 58: Skrin Input/ Edit Enrolmen


1. Sila klik pada menu Input/Edit Enrolmen untuk menyemak dan mengemaskini enrolmen murid.
2. Pilihan pada Kelas untuk melihat kelas yang telah ditambah atau hendak dikemaskini.

1.6.2

Maklumat Enrolmen POL: Input/ Edit Enrolmen

Gambar Rajah 59: Skrin Rumusan Enrolmen


1. Sila klik pada menu Rumusan Enrolmen untuk menyemak dan mengemaskini enrolmen murid.
2. Pilihan pada Kelas untuk melihat kelas yang telah ditambah atau hendak dikemaskini.

MS 36 - 51

Manual Pengguna SMG e-Operasi PGB

1.7

Maklumat Sekolah

Gambar Rajah 60: Skrin Maklumat Sekolah


1. PGB perlu klik pautan yang disediakan untuk mendapatkan perincian di modul pengurusan sekolah.

1.8 Maklumat Subjek

Gambar Rajah 61: Skrin Maklumat Subjek


1. Terdapat 1 submenu pada Maklumat Subjek iaitu Subjek Elektif.Terdapat 6 submenu lagi
di bawah Subjek Elektif.

1.8.1

Maklumat Subjek: Subjek Elektif > Input Subjek Elektif

Gambar Rajah 62: Skrin Maklumat Subjek: Subjek Elektif > Input Subjek Elektif

1. Input Subjek Elektif memaparkan perincian kelas mengikut kaum dan jumlah murid.

MS 37 - 51

Manual Pengguna SMG e-Operasi PGB

1.8.2

Maklumat Subjek: Subjek Elektif > Analisis Kelas-Subjek

Gambar Rajah 63: Skrin Maklumat Subjek: Subjek Elektif > Analisis Kelas-Subjek
1. Perincian Analisis Kelas-Subjek bagi pilihan mengikut kelas untuk perincian jumlah kelas dan
murid.

1.8.3

Maklumat Subjek: Subjek Elektif > Analisis Aliran-Subjek

Gambar Rajah 64: Skrin Maklumat Subjek: Subjek Elektif > Analisis Aliran-Subjek
1. Perincian Analisis Aliran-Subjek bagi pilihan mengikut kelas untuk perincian jumlah kelas dan
murid.

MS 38 - 51

Manual Pengguna SMG e-Operasi PGB

1.8.4

Maklumat Subjek: Subjek Elektif > Analisis Subjek-Kelas

Gambar Rajah 65: Skrin Maklumat Subjek: Subjek Elektif > Analisis Subjek-Kelas
1. Perincian Analisis Subjek-Kelas bagi pilihan mengikut kelas untuk perincian jumlah kelas dan
murid.

1.8.5

Maklumat Subjek: Subjek Elektif > Analisis Subjek-Sekolah

Gambar Rajah 66: Skrin Maklumat Subjek: Subjek Elektif > Analisis Subjek-Sekolah
1. Perincian Analisis Subjek-Sekolah bagi pilihan mengikut kelas untuk perincian jumlah kelas
dan murid.
1.8.6

Maklumat Subjek: Subjek Elektif > Statitstik Pemantauan Subjek

Gambar Rajah 67: Skrin Maklumat Subjek: Subjek Elektif > Analisis Aliran-Subjek
1. Perincian Statistik Aliran-Subjek bagi kelas, sekolah, PPD dan Negeri untuk perincian.

MS 39 - 51

Manual Pengguna SMG e-Operasi PGB

1.9

Pemantauan Ralat Data

Gambar Rajah 68: Skrin Pemantauan Ralat Data


1. PGB boleh memantau ralat data bagi semua jawatan di sekolah dengan membuat
pilihan pada jenis staf dan jenis jawatan. Kemudian, klik pada butang PAPAR.

Gambar Rajah 69: Skrin Perincian bagi Pemantauan Ralat Data


1. PGB boleh melihat perincian bagi senarai ralat dengan klik pada pautan Senarai Ralat.

Gambar Rajah 70: Skrin Senarai Guru Mengikut Ralat Data


1. PGB boleh melihat perincian bagi Ralat Data mengikut Senarai Ralat dan perincian pegawai
terlibat.

MS 40 - 51

Manual Pengguna SMG e-Operasi PGB

1.10 Utiliti Semakan Ralat

Gambar Rajah 71: Skrin Utiliti Semakan Ralat


1. Sila klik pada menu Utiliti Semakan Ralat untuk akses.
2. Terdapat pilihan bagi jenis staf dan jenis jawatan. Kemudian, klik pada butang PAPAR.

Gambar Rajah 72: Skrin Perincian Utiliti Pemantauan Ralat


3. Perincian ini meibatkan senarai ralat mengikut beberapa kategori dengan jumlah dan keterangan.
Klik pada pautan Senarai Ralat yang bergaris untuk melihat butiran.

Gambar Rajah 73: Butiran Senarai Ralat


4. PGB boleh melihat perincian pegawai terlibat mengikut pilihan perincian senarai ralat.

MS 41 - 47

Manual Pengguna SMG e-Operasi PGB

1.11 Permohonan ABM Perjawatan

Gambar Rajah 74: Skrin Permohonan ABM Perjawatan.


1. PGB boleh memilih beberapa submenu yang aktif dari menu Permohonan ABM Perjawatan.
1.11.1 Permohonan ABM Perjawatan: Bil. Kelas dan Murid Islam

Gambar Rajah 75: Skrin Bilangan Kelas dan Murid Islam


1. Sila klik pada sub menu Bilangan Kelas dan Murid Islam untuk menghantar permohonan
atau mengemaskini perjawatan. Klik pada jumlah yang bergaris bagi melihat perincian
murid.

MS 42 - 47

Manual Pengguna SMG e-Operasi PGB

Gambar Rajah 76: Skrin Perincian Bilangan Kelas dan Murid Islam
2. Paparan senarai bagi murid mengikut pilihan pada jumlah yang bergaris.

1.11.2

Permohonan ABM Perjawatan: Laporan Keseluruhan Maklumat Permohonan


Perjawatan

Gambar Rajah 77: Skrin Laporan Keseluruhan Maklumat Permohonan Perjawatan


1. Perincian Laporan Keseluruhan Maklumat Permohonan Perjawatan sekolah.

MS 43 - 47

Manual Pengguna SMG e-Operasi PGB

Gambar Rajah 78: Sambungan Skrin


2. PGB boleh mencetak keseluruhan laporan dengan klik pada butang CETAK.

1.12 Analisis Statistik

Gambar Rajah 79: Skrin Analisis Statistik


1. Klik satu persatu untuk melihat Analisis Statistik sebagai lampiran dan rujukan PGB.

MS 44 - 47

Manual Pengguna SMG e-Operasi PGB

1.12.1

Analisis Statistik: Analisis Kumpulan Perkhidmatan Mengikut Negeri

Gambar Rajah 80: Skrin Analisis Kumpulan Perkhidmatan Mengikut Negeri


1. Jenis Staf dan Jenis Jawatan boleh dipilih, kemudian klik butang Papar. Analisis akan
dipaparkan mengikut bilangan gred dan kaum.
1.12.2

Analisis Statistik: Analisis Statistik Guru Mengikut Gred, Negeri Dan Matapelajaran

Gambar Rajah 81: Skrin Analisis Statistik Guru Mengikut Gred, Negeri dan Mata pelajaran
1. Opsyen Dominan dan Matapelajaran boleh dipilih, kemudian klik butang Papar. Analisis akan
dipaparkan mengikut bilangan gred, negeri, dan matapelajaran.
1.12.3

Analisis Statistik: Analisis Statistik Guru Mengikut Gred, Negeri Dan Opsyen

Gambar Rajah 82: Skrin Analisis Statistik Guru Mengikut Gred, Negeri dan Opsyen
1. Opsyen Dominan, Opsyen (mengajar opsyen/tidak mengajar opsyen) boleh dipilih, kemudian
klik butang Papar. Analisis akan dipaparkan mengikut bilangan gred, negeri dan opsyen.

MS 45 - 47

Manual Pengguna SMG e-Operasi PGB

1.12.4

Analisis Statistik: Analisis Staf, Jantina, Bangsa dan Status Perkhidmatan Mengikut
Negeri

Gambar Rajah 83: Skrin Analisis Staf Jantina, Bangsa dan Status Perkhidmatan Mengikut Negeri
1. Jenis Staf, Jenis Guru dan Jenis Jawatan boleh dipilih, kemudian klik butang Papar. Analisis
akan dipaparkan mengikut jantina, bangsa dan status perkhidmatan mengikut negeri.

1.12.5

Analisis Statistik: Analisis Staf Bangsa Mengikut Negeri

Gambar Rajah 84: Skrin Analisis Staf Bangsa dan Mengikut Negeri
1. Jenis Staf, Jenis Guru dan Jenis Jawatan boleh dipilih, kemudian klik butang Papar. Analisis
akan dipaparkan mengikut bilangan gred, negeri dan opsyen.

1.12.6 Analisis Statistik: Analisis Maklumat Pengisian Guru & Bukan Guru
Mengikut Aktiviti & Daerah

Gambar Rajah 85: Skrin Analisis Maklumat Pengirisisn Guru & Bukan Guru Mengikut Aktiviti & Daerah
1.

Analisis Maklumat Pengisian Guru & Bukan Guru Mengikut Aktiviti & Daerah dipaparkan
mengikut bilangan pengisian.

MS 46 - 47

Manual Pengguna SMG e-Operasi PGB

1.13 Subjek Ajar Mengikut Julat

Gambar Rajah 86: Skrin Subjek Ajar Mengikut Julat


1.

Klik pada menu Subjek Ajar Mengikut Julat. Terdapar pilihan bagi Jenis Staf, Jenis Jawatan, dan
Jawatan Guru. Kemudian, klik pada butang PAPAR.

Gambar Rajah 87: Skrin Perincian Pada Jumlah Julat.


2.

Perincian bagi jumlah julat boleh dilihat dengan klik pada nombor bergaris.

MS 47 - 47