You are on page 1of 1

Tuesday, September 18, 2007

Gửi Vinh, Thắm và Liên;

Trước hết, anh tóm tắt một event mới mà t.FAC sẽ tham gia: E&Y và ACCA chung tiền --> một
quỹ học bổng cho khoảng 20 sinh viên học 4 mônt CAT ở Vietsourcing. Cách thức chọn ra 20
sinh viên là một kỳ thi, lấy đề thi đầu vào của E&Y và phần technique input do ACCA cung cấp.
Đối tượng là sinh viên năm 3, 4. t.FAC sẽ có vai trò admin, hỗ trợ Khoa trong khâu tổ chức, giám
khảo, liên lạc... --> các em năm I, năm II và các bạn nằm ngoài Khoa Kế kiểm sẽ in charge, còn
các t.FACers nào nằm trong diện năm III, IV thì tham gia vô tư.

Vì vậy, anh nghĩ t.FAC cần một student đứng ra incharge cho chương trình, và refer to một em
nào đó năm II hoặc năm nhất. Nhưng trước hết, để tiện cho công việc, dễ quản lý cũng như hỗ
trợ các bé, anh đề nghị Vinh tạm thời đứng ra quản lý vụ này cho tới khi tìm được một bé thích
hợp năm I hoặc năm II.

Còn về t.FAC, dự định của anh như sau: anh sẽ chuyển giao lại cho t.FACers 2 điểm (và chỉ hai
điểm thôi):
1, t.FAC được thành lập để kết nối. Để tâp hợp các bạn sinh viên lại rồi hỗ trợ tất cả mọi người
dễ dàng tiếp cận doanh nghiệp hơn
2, t.FAC hoạt động dựa trên nguyên tắc: đem lại lợi ích cho tất cả các bạn sinh viên (không nhất
thiết phải là sinh viên khoa kế toán, kr toán, cũng không nhất thiết là người muốn làm kr toán; chỉ
đơn giản là nơi để mọi người học tập và phát triển)

Để chuyển giao, chị Thảo sẽ giúp anh làm một cuộc họp với đông đảo t.FACers và thống nhất ý
kiến, t.FAC sẽ làm gì (note: vai trò của chị Thảo sẽ chỉ như một thư ký, và hỗ trợ để giúp
t.FACers thấy rõ hơn ý của mình thôi). Sau đó, nội dung được thống nhất sẽ được fix thành
nguyên tắc hoạt động của t.FAC. Note: hoạt động của t.FAC sẽ ở mức tối giản, làm những việc
những việc thật đơn giản, vừa với sức của mình mà trước mắt là tổ chức sự kiện.

Cũng sau buổi gặp mặt đó, anh đề nghị t.FAC làm một cuổi bầu cử/ trưng cầu dân ý/something
like that  tìm khoảng 3 người cho và các vị trí quản lý của CLB. Từ giờ cho tới lúc đó, Vinh
đứng ra incharge t.FAC hộ anh được không?

Tóm lại, anh cần ở mọi người các công việc như sau:

1, chị Thảo: thư ký trong buổi đại hội t.FAC (tạm gọi như thế)  vụ này làm nhanh, làm càng
sớm càng tốt
2, Vinh: tạm thời đứng ra lãnh trách nhiệm của t.FAC Hà Nội và incharge trong vụ ACCA, E&Y
sắp tới. Chỉ cần em đứng ra nhiều nhất là 1,5 tháng (up to tiến độ của việc chuyển giao, mà anh
nghĩ nó sẽ rất nhanh)
3, Thắm; Liên:
3.1 giúp anh tổng kết tình hình hoạt động của t.FAC – có những ai trong t.FAC và ai đang
làm gì
3.2 sắp xếp và tổ chức hai buổi, một là buổi chuyển giao – đại hội t.FAC, buổi thứ hai là
buổi bầu ra 3 người mới cho ban chấp hành CLB. Note: chỉ cần người chịu làm. Không cần phải
“hiểu rõ về t.FAC”. Vì bản chất, “hiểu rõ về t.FAC” đơn thuần chỉ là “chịu nghe những chiến lược
vạch ra từ trước” của thế hệ trước vạch ra mà thôi.
4, tất cả các em aware giúp anh cho mọi người: anh sẽ comeback hỗ trợ trực tiếp cho bất cứ
ai đang run t.FAC

Note: to Vinh, nếu em okie 1 – incharge t.FAC, 2 – incharge vụ CAT (em có thể chọn cả hai, chọn
một hoặc thậm chí không chọn cái nào) thì báo ngay lập tức cho anh = sms cùng với địa chỉ
email formal mà em muốn dùng để anh đưa contact cho ACCA
Đợi feedback của tụi em