You are on page 1of 4

2.

BORBA PROTIV SIVE EKONOMIJE U ČETIRI FAZE
I FAZA
Prva faza stupa ODMAH - Objavljuje se rat SIVOJ EKONOMIJI, uvode se VANDREDNE MERE
koje ce trajati do TRI meseca – jedan kvartal.
Rukovodstvo – vodje: Vlada i ministarstva
Kao u svakom ratu mora se delovati u dva pravca:
1.

Kopnena ofanziva – terenska kontrola

2.

Informisanje i psiholoski rat

Kopnena ofanziva podrazumeva ISKLJUČIVO PREVENTIVNE frontalne akcije na terenu, kontrole
u svim gradovima, u svim bransama, po unapred utvrdjenom planu
Izvrsioci: Ministarstvo finansija – Poreska uprava Srbije, u sadejstvu sa drugim ministarstvima.
Poreska uprava Srbije ima strucni i najnekorumpiraniji kadar koji moze da bude na celu svih
akcija na terenu, druga ministarstva koristiti kao podrsku u okviru bransi koje ta ministarstva
pokrivaju.
Akcije krenuti na branse koje su najzastupljenije na trzistu, gde su utaje svakodnevne i
najcesce, kao i na sve vrsioce usluga i to u dva pravca, biće kontrolisani svi:
a. svi izdavaoci fiskalnih racuna – ugostitelji, pekari, butikasi, piljari, razni kiosci,
podrumi pica, mesari i svi drugi….- 200 poreskih strucnjaka – KONTROLE TRAJU SAMO DESET
MINUTA: provera preseka pazara, radnika zatecenih na radnom mestu I ugovora o zakupu
poslovnog prostora.
b.
vrsioci raznih usluga – firme: prevoz putnika i robe, turisticka delatnost, veleprodaje
hrane i pica, gradjevinske firme, ….- 200 poreskih inspektora, svake nedelje po jedna bransa
– za svaku branšu postoji tačno definisan način kontrole privrednika.
Kontrole raditi po strogo utvrdjenom redosledu tako da se vec u prvoj nedelji dobijaju izuzetni
rezultati o izvrsenim utajama koje daju znacajnu psiholosku podrsku za nastavak akcije.
Uloga medija je veoma vazna. Uoci pocetka akcije predsednik Vlade treba da najavi rat
utajivacima , vandredno stanje, da pozove u pomoc celokupno stanovnistvo kako bi na kraju
savladali neprijatelja koji opstaje u svim vekovima za nama. U svim informativnim emisijama
non stop treba govoriti o pocetnim uspesima akcije.
Predsednik Vlade treba da zatrazi pomoc cele nacije na sledeći način:
Molimo sve gradjane da daju svoj doprinos kako bi naplatili sredstva namenjena budzetu,
sredstva koja sada zavrsavaju u dzepovima utajivaca, kako bi drzava obezbedila stabilnost
PIO fonda, zdravstva, skolstva, nesmetano funkcionisanje drzavnih službi i finansiranje svih
drugih obaveza. Zbog toga vas molimo, trazimo od vas, da svaki put kada idete u kupovinu
ne platite robu ako ne dobijete fiskalni racun. Ponavljamo, od danas nikada i nikome nemate
obavezu da platite bilo šta bez dobijenog fiskalnog racuna.
Ministar zdravlja na slican nacin treba da pozove sve zdravstvene radnike, Ministarstvo
odbrane i Ministarstvo unutrasnjih poslova takodje svoje radnike da se ponasaju na isti nacin.

Ministarstvo prosvete treba da obavesti sve profesore, nastavnike, ucitelje, da im obavezu da
jednom nedeljno u trajanju od petnaest minuta odrze predavanje svim svojim djacima koliko
je bitno da se i deca ukljuce u akciju, da nista ne placaju bez dobijanja fiskalnog racuna.
Na prethodno opisani nacin dobijamo na terenu nekoliko miliona “inspektora”.
Objaviti broj telefona, mail adresu, gde gradjani trenutno mogu podneti prijavu protiv
neizdavaoca fiskalnih racuna.
Za vreme akcije na terenu, u pozadini, u kancelarijama Poreske uprave Srbije treba raditi
intenzivne analize podataka kojima raspolaze ova sluzba. Analize raditi po bransama kako bi
se iskustveno utvrdile nelogicnosti – tacno postoji metod koji se preporucuje kako bi se na
najefikasniji nacin utvrdila odstupanja (vrlo uspesno testiran metod na više bransi).
Prethodno napisane akcije intenzivno raditi ne duze od tri meseca. Cilj je da se privrednici
upozore da moraju 100% prijavljivati promet, da moraju imati sve prijavljene radnike, da neće
više biti tolerisane utaje poreza, da je drzava izuzetno ozbiljna i da ce sankcionisati svako
obavljanje delatnosti van legalnih tokova.
Brze desetominutne kontrole mogu biti i po nekoliko puta dnevno kod privrednika koji su imali
utvrdjenu nepravilnost. Ovakvim načinom kontrole svi privrednici će shvatiti da im država
„diše“ za vrat i da moraju raditi u skladu sa propisima.

II FAZA
Ova faza obavlja se uporedo sa prvom. U njoj treba napraviti plan koje sve radnje treba
uraditi i koje mere doneti da bi se popravio privredni ambijent, kako bi nasa privreda bila
primamljiva za domaca i strana ulaganja. Ministarstvo finansija je nosioc predloga podsticajnih poreskih mera u vidu smanjenja raznih stopa opterecena a koje bi pozitivno
delovale na poboljsanje ambijenta. Sve predlozene mere treba da važe prvog dana po isteku
I faze tromesecnih preventivnih kontrola.
Sledeće mere bile bi vrlo podsticajne:
Porez na dobit vratiti na 10%. Nikakav efekat nije postignut povecanjem na 15%, cak je i
manja naplata ostvarena
Porez na kapitalnu dobit vratiti na 10%, takodje manja naplata bila usled povecanja stope.
Moraju se sniziti stope poreza na imovinu, predlog je da budu 0,1 do 0,2, cena mora da bude
realna tržišna, usaglašena izmedju lokalne samouprave i vlasnika, izbaciti mogućnost FER
procene. Izmene koje su nastupile 01.01.2014.godine nanose ogromne stete privredincima i
gradjani. Mnoge firme imaju imovinu ne rade, nece izdrzati veci namet I neminovno ce ici na
zatvaranje. Zamena prihoda usled manje naplacenog poreza na imovinu traziti u Porezu na
zakup, ogromna sredstva leze u ovom izvoru koji se jednostavno identifikuje. Najveci protivnik
snizavanju stopa poreza na imovinu su lokalne samouprave kojima, njima treba ustupiti
prihode od poreza na zakup kako bi bile zainteresovane da otkriju sve neprijavljene
zakupodavce. Takodje, njihov zadatak je da se na svojoj teritoriji izbore protiv rada na crno,
cime bi od novozaposlenih radnika naplacivale veci porez na zarade.
Sve inspekcije, osim Poreske uprave Srbije, treba sa republickog spustiti na lokalni nivo kako
bi same lokalne samouprave bile zainteresovane za suzbijanje svih nepravilnosti na svojoj
teritoriji – VAŽNA MERA!
Vratiti lekare i advokate u vodjenje knjiga! Omoguceno je ovim bransama, kao i SVIM
PAUSALNO OPOREZIVIM OBVEZNICIMA da nesmetano ‘peru novac’ i ostvare enormne zarade

– lekarima, stomatolozima i advokatima je omoguceno da imaju zarade do 50 hiljada evra
godisnje sa minimalnim porezom. Svim pausalno oporezivim obveznicima doneti resenje o
vodjenju knjiga ukoliko isplate u gotovini na mesecnom nivou veci iznos od 100 hiljada dinara.
OVA MERA JE neophodna, pausalno oporezivih obveznika ima oko 100 hiljada, i da 100%
suzbijemo sivu ekonomiju a ostavimo PAUŠALCE ništa se ne postiže jer će ponovo biti
ogroman dotok „opranog“ novca koji će i dalje odžavati KORUPCIJU u životu.
SMANJENJE OPTERECENJA ZARADA – NAJVAŽNIJA mera koja ce znacajno popraviti privredni
ambijent je smanjenje opterecenja zarada za trecinu. Ova mera treba da se podrzi jakim
kontolama rada bez prijave kako bi se svi neprijavljeni radnici preveli u rad sa prijavom – 700
hiljada radnika trenutno radi bez prijave na rad sto svake godine odnosi 1,5 milijardi evra
budzetskih prihoda. U 2013.g. Inspektorat za rad je u celoj godini otkrio samo 5500 radnika na
crno, svakodnevno je bilo 700 hiljada radnika bez prijave, sto stavlja ovu službu u vrlo RIZIČNE
zbog čega moraju biti pojačano kontrolisana.
U drugoj fazi priprema se jedinstveni način kontrolisanja svih inspekcijskih službi, KONTROLA
KONTROLE KONTROLA – tri nivoa kontrole. Različiti su metodi višestrukih kontrola:
pravljenjem tročlanih timova koji će biti vezani za svoju teritoriju – I stepen, na svakih 10
timova formira se viši nivo – II stepen koji ce biti na razlicitim teritorijama i kontrolisaće niži
nivo. III nivo će biti super timovi sa potpuno različitim ovlašćenjima i načinima kontrole.

III FAZA
Treća faza pocinje po isteku I kvartala.
Kreće se u kontrole, represivne, svaki prekršaj se sankcioniše. U ovoj fazi uvodi se represivna
mera, dobijanje otkaza za svakog radnika na platnom spisku države koji je zatečen u bilo kojoj
utaji poreza : ako se svi borimo protiv sive ekonomije, svih mogucih utaja, onda u toj borbi
treba da prednjace i svi radnici na budzetu – Ako zdravstveni radnik radi dodatno u privatnoj
ordinaciji neprijavljen automatski podleze otkazu. Ako bilo koji radnik sa budzeta izdaje
poslovni ili stambeni prostor, ne prijavi prihod, dobija otkaz. Svako ima pravo na dodatne
prihode, ali oporezovane.
Nije potrebno naglasiti da svaki radnik bilo koje inspekcije uhvaćen u primanju mita mora
dobiti otkaz.
U ovoj fazi mora da se izvrši uporedna kontrola uvoza robe koja bi se postigla pribavljanjem
kompletne dokumentacije uvoznih firmi iz LUKE RIJEKA, odakle dolazi skoro sva roba iz Kine,
zbog osnovane sumnje postojanje „duplih“ faktura.
III faza traje do isteka roka od godinu dana. U ciklusu od godinu dana program BORBA PROTIV
SIVE EKONOMIJE mora ovo zlo smanjiti najmanje na evropski nivo 12 do 15%, striknom
primenom garantujem najnizu stopu sive ekonomije u Evropi.

IV FAZA
Četvrta faza predvidja unakrsnu proveru stečene imovine ukrštanjem podataka Poreske
uprave Srbije sa stanjem na terenu. Proveravaće se AKTIVA (imovina) i PASIVA (izvor) bolje
stojecih poreskih obveznika. Ova faza ce trajati vise godina.
**************************************
Prvi efekat borbe protiv sive ekonomije treba da da jake vidljive rezultate vec do kraja I faze.
Svaki sledeci kvartal trebao bi da ima sve vecu naplatu budzetskih prihoda.

Nacin borbe iz I faze bazira se na sprecavanju utaje na poslednjoj karici u lancu. Kada ta
karika bude naterana da placa svaki dinar PDV-a, njoj nije isplativo da nabavlja robu na crno
jer ce kao rezultat na kraju godine imati nerealno visoku oporezivu dobit. To ce naterati
privrednike da od prethodne karike nabavljaju legalno robu, tako unazad stizemo do
uvoznika I proizvodjaca (najveći izvor robe na crno) koji ce morati da pocnu sa prodajom robe
100% legalno.

VAŽNA NAPOMENA: Potpuno je pogrešno mišljenje mnogih stručnjaka da bi vraćanje SDK
bilo dobro za kontrolnu funkciju svih privrednika. Ova sluzba je radila kvalitetno kada je bilo
desetostruko manje obveznika, sada bi imala potpuno iste, katastrofalne, rezultate kao i
Poreska uprava Srbije. SDK ne moze da zna da li jedan obveznik ima neprijavljene radnike, da
li promet prijavlju 10% ili 80%, da li zarade radnicima isplacuje minimalne ili realne, da li
nabavku i prodaju robe radi legalno ili na crno. Vracanje SDK poguralo bi iskljucivo stranačko
zapošljavanje i gomilanje birokratije.