You are on page 1of 4

Referat af bestyrelsesmøde den 25.

januar 2016
Afbud: Bent, Anne, Charlotte
Ad pkt. 1: Godkendelse af referat fra seneste møde (26.11.2015)
Godkendt uden bemærkninger
Ad. Pkt. 2: Orientering fra formanden
Tillykke til Ole med de 60 år i lørdags.
Kontakt til Ronni via Ole R. ang. ny web-master. Derfor er Ronni inviteret med til første del af
dette møde. Ronni vil starte med at opdaterer den nuværende hjemmeside og så stille og roligt
bygge en ny op hvor alle kan lægge noget ind og også har noget at skulle have sagt.
En ny hjemmeside kunne bygges op ved et gratis CMS-system som hedder Joomla.
Ronni ønsker én pris for at opdatere og vedligeholde den nuværende hjemmeside og den nye
når den er færdig samt sørge for back-up og sikkerhedsversioner. Det vil koste 3700,00 kr. /år.
Og én pris for at bygge en ny op på ca. 4-5.000 kr. Vi siger ja tak til begge dele.
Der skal laves en skriftlig kontrakt som frivillig leder med Ronni.
Ronni har tilføjet sig selv (med mailadresse) som web-master på hjemmesiden
www.dalbysport.dk og ved henvendelse så skriv ”Dalbysport” i emnefeltet.
Jan foreslår at vi kigger på HB 1921´s hjemmeside som et eksempel på hvordan en ny
kunne se ud.
Fået tilbud d.d. ang. opdatering af hjertestarter batterier og pads.
Også fået tilbud på udendørs skab med varme til ca. 4100 + moms.
Torben hører kommunen ad om de vil betale for at få den udendørs. Hvis kommunen ikke vil
betale så gør vi det selv.
Har iflg. Jens betalt for service i 2014 på ca. 7800,- kr. og det ser ud til at batteriet skal skiftes
igen i 2019! Måske bliver regningen større hvis servicen skal gentages oftere pga. den hænger
udendørs. Vi gør det uanset hvad!
Kontaktet vedr. info-skærme. Vi vil råde over ½-delen og de råder over den anden ½-del.
Det kan tage sponsorerne fra os – det ønsker vi ikke. Vi kan købe vores egen tv-skærm og sætte
USB-stik i. Vi overvejer – Ole undersøger og vender tilbage.
Mail fra Bent ang. sygdom – alle har fået og set den - God bedring til Bent fra alle.
Torben har brug for at vi flytter næste møde lidt – flyttes til 29.2 kl. 20.00
90-års fødselsdag d. 1.11.2016. Vi skal holde en reception lørdag d. 5.11.2016. Vi tager det
som punkt på 1. møde efter generalforsamlingen.
Årets sko´mar´ - kom med forslag til næste bestyrelsesmøde. Vi beslutter det der.

1

Ad. Pkt. 3: Nyt fra afdelingerne
Løb:
”Løber” forrygende – været med til forskellige arrangementer. Fx Cross-løb og Farø rundt i
december. Internt haft 1 times løb  15 løbere = 150 km .
Næste måned – prøve noget nyt – Bi-athlon  stående skydning med møtrikker og strafrunder 
Gymnastik:
Trænermøde i går hvor vi havde vores kære DJ med og hvor der blev stillet spørgsmål til ham i
forhold til gymnastikopvisningen – skal nok blive godt.
Nogle trænere stopper – nogle hjælpetrænere overtager. Bliver måske et problem med det lille
springhold.
Fastelavn mandag d. 8.2.16 + Gymnastik opvisning d. 19.3 kl. 11 – Torben er fotograf.
Trænerne synes ikke der bliver gjort rent i gymnastiksalen – Lisbet vil selv kontakte
rengøringsenheden.
Ved at bestille ny springmåtte (den bliver hurtigt sprunget i stykker)
Ved at få bygget en parkour-klatrevæg 
Karate:
Sidste uge kunne vi ikke komme ind til vores redskaber. Alt rodede 
Lørdag stod vinduet åbent – så der var minusgrader i salen 
Nogle instruktører hoppet fra – haft møde for 3 uger siden – håber det løser sig.
Frafald på holdene – især børnene – nu 7-8 stk. Nu 11-12 medlemmer – startede med 20+.
Svært at få nogle til at komme om lørdagen. Har heller ikke kunne starte nye hold op.
Badminton:
Sker ikke så meget – kan ikke stille hold – ikke nok medlemmer 
Møde 3.2. med Søren Østergaard – som hjælper os i gang med at hverve og strukturere
afdelingen.
Mener at skolereformen har en stor del af skylden. Møde med Tina Møller, fritidskonsulent i kultur
og fritid, og Bjarne. Vil lave en idrætsdag.
Søger inspiration + erfaringsudveksling med formanden fra Køge Spejderne. Han hiver mange
penge ind.
Håndbold:
Ny ”gammelkendt” træner til damerne – Per Rasmussen  nu 3 damehold (for en måned siden
havde vi ét hold!). Skal evt. ”kvalle” til 3. division.
Herresiden – ny træner til næste år. Jesper Bering fortsætter ikke. Bliver Claus Winding fra TMS
og Jesper bliver som assistent 
5.+6.+7. august vil vi holde en håndboldskole for egne spillere.
Super-Søndag d. 27.+28.2.2016 med gaver til alle spillere.
Ny struktur - ansat Nicolai Hockerup som er med i HRØ. Han skal lave en struktur med en masse
mennesker / frivillige i håndboldafdelingen.
Tager til Holstebro-Cup i påsken – med ca. 80-90 personer.
Petanque: (v. Jens)
Kommunen betaler det hele i forhold til belysning (februar 2016) og har så fået beløbet fra
Kongsted Sparekasse til at lukke skuret af.
Fodbold:
Kæmper med medlemmer. Har 2 årgange (drenge/piger 04 + piger 03) hvor det er sløjt med
medlemmer.
Èt hold skal spille landsmesterskab – flot! 
Seniorspillere – står sløjt til – måske slås sammen med Rømmede – bliver så nok 20-25 i alt.
Trænede i Haslev (kunststof) i sidste uge – ca. 15 stk. – flere afbud
Konflikter mellem flere sportsgrene fx håndbold og fodbold
2

Motionscentret:
23 normalt betalende + 16 fra håndbold, som også har fået lov at træne torsdag fra 19.30-20.30
så der er ikke plads til andre.
Nogle dage 6-7 stk, andre dage 1-2 stk,
Kan der spares tid og ressourcer hvis ikke håndbold overfører for deres brikker? Pengene bliver
jo i foreningen. Men nej, for så kan man ikke se at motionscentret også laver nogle penge.
Ad pkt. 4: Kasserens punkt
Taget det nye system i brug i år – er med mht. regnskabet og årsregnskabet.
Brugt noget energi / tid på at få lavet et nyt årsregnskabs-system. Har taget udgangspunkt i
udgangsbeløbene og startet på en frisk.
Regnskabet bliver revideret inden næste bestyrelsesmøde
MobilePay er køreklart fra d.d.  Har samme nr. som til Swipp overførsel.
Ad.Pkt. 5: Ansøgningspuljer
Frist 1.2.2016 – HUSK kurser – både afholdte eller kommende
Ad. Pkt. 6: Lukket punkt
Intet vendt
Ad. Pkt. 7: Hal-projekt
1 uges tid siden Torben har overleveret til Peter. Peter kigger på det indenfor den næste uge.
Tina Møller er også lidt med i dette på kommunen og vil hjælpe med kontakter.
Ad. Pkt. 8: Læskure og oprydning på fodboldbanerne
Vigtigt at læskurene bliver ordnet snarest. Fodbold er ved at undersøge om én internt kan
lave ny beklædning.
Vil også lave en ordning mht. skraldespandene.
Torben spørger Hans om nøgle til askebægeret udenfor hallen.
Ad. Pkt. 9: Generalforsamling – bl.a. flytning fra 14.3 7.3 eller 21.3
Bliver d. 21.3.2016 kl. 19.30
Hvem er på valg:
Torben – modtager genvalg
Charlotte – afventer endelig beslutning
Lisbet – modtager ikke genvalg
Thomas – afventer endelig beslutning
Jan – modtager genvalg
Peter – modtager genvalg
Jens – modtager genvalg
Revisor Jens Anker Petersen – afventer svar via Jens

3

Ad. Pkt. 10: Eventuelt
Carsten:
OBS en reminder om at parkere ordentligt når der er for få P-pladser
Torben:
Alarmen er overgået til skolen
Haft et par indbrud – vi skal have lavet en plade så vi kan få videoovervågningen ned.
Ole vil undersøge om vi kan få et større pengeskab til fastmontering i gulv og betonvæg
Kunne det være en idé at overvære et bestyrelsesmøde i en anden forening – som inspiration
Og ”gør vi det rigtige/godt nok”? Evt. også få nogle til at overvære vores? Tænk over det!
Lisbet:
Juletræsfest – det er bare ikke godt nok at indbydelsen kun ligger på facebook.

Næste ordinære møde:

Mandag d. 29. januar 2016 kl. 20.00!! OBS tidspunkt!

Punkter til næste møde:

Årets sko´mar´
Hal-projekt
Generalforsamling

Dalby, den 3. februar 2016

Janni Eibye / referent

4