You are on page 1of 16

DA_leczy_bez_wakatow.

indd 1

2016-02-16 14:44:40

Zarejestruj si na stronie
www.vocatio.com.pl
jako odbiorca naszego newslettera,
a bdziesz otrzymywa informacje o nowociach, znikach
i specjalnych promocjach przygotowanych dla naszych Klientw.
Moesz oczekiwa zniek o wysokoci nawet
do 2050% oryginalnej ceny detalicznej.

DA_leczy_bez_wakatow.indd 2

2016-02-16 14:44:40

DA_leczy_bez_wakatow.indd 3

2016-02-16 14:44:40

Tytu oryginau:
Gods Original Diet
Przekad:
Andrzej Czopek
Redakcja:
Elbieta Mamczarz i zesp VOCATIO
Korekta:
Joanna Raczkowska
Redakcja techniczna:
Magorzata Biegaska-Bartosiak

Copyright 2014 by Hallelujah Acres.


All rights reserved.
Originally published in the USA by Hallelujah Acres Publishing
916 Cox Rd STE 210., Gastonia, NC 28054.
Copyright for the Polish edition 2016 by Oficyna Wydawnicza VOCATIO.
All rights to the Polish edition reserved.
Cytaty biblijne pochodz z Pisma witego Starego
i Nowego Testamentu Wydawnictwa Pallotinum.
Wszelkie prawa do wydania polskiego zastrzeone.
Ksika, ani adna jej cz, nie moe by przedrukowywana
ani w jakikolwiek inny sposb reprodukowana czy powielana mechanicznie,
fotooptycznie, zapisywana elektronicznie lub magnetycznie
ani odczytywana w rodkach publicznego przekazu
bez pisemnej zgody wydawcy.
W sprawie zezwole naley zwraca si do:
Oficyna Wydawnicza VOCATIO
02-798 Warszawa, ul. Polnej Ry 1
e-mail: vocatio@vocatio.com.pl
Redakcja: tel. (22) 648 54 50
Dzia handlowy: tel. (22) 648 03 78, fax (22) 648 03 79
e-mail: handlowy@vocatio.com.pl
Ksigarnia internetowa:
e-mail: sklep@vocatio.com.pl
www.vocatio.com.pl

ISBN 978-83-7829-199-2

DA_leczy_bez_wakatow.indd 4

2016-02-16 14:44:41

Wstp

Nie jestem lekarzem. Nie ksztaciem si take na dietetyka. Icae


szczcie! Gdybym poszed t drog, bez wtpienia powielabym
wszystkie bdy, ktre ten wiat popenia wdziedzinie ywienia, diety istylu ycia. Mgbym nigdy nie odnale prawdy otym, jaki plan
ywieniowy dla swego stworzenia dla naszych fizycznych cia mia
sam Bg. Jestem duszpasterzem, amoja wiedza dotyczca ywienia
nie pochodzi z adnej uczelni. Pochodzi ona z tak zwanej twardej
szkoy ycia, zosobistego dowiadczenia, ze studiowania nauk zawartych wBiblii.
Uwaam, e to, co Biblia mwi na temat odywiania si, jest jedynym prawdziwym rdem wiedzy, poniewa to Bg nas stworzy,
powiedzia nam, co powinnimy je, ao wiatowej mdroci wypowiedzia si nastpujcymi sowami:
Mdro bowiem tego wiata jest gupstwem uBoga.
1 List do Koryntian 3,191
Niestety, zamiast szuka wiedzy na temat takiego odywiania naszych cia, jakie da nam Bg, uNiego samego chrzecijanie szukaj
mdroci wwiecie, pacc za to ogromn cen. Wystarczajcym dowodem jest liczba prb omodlitw uzdrawiajc wnaszych kocioach.

Wszystkie cytaty zaczerpnito zBiblii Tysiclecia, Wydawnictwo Pallottinum,


Pozna 2003 (przyp. red.).
1

DA_leczy_bez_wakatow.indd 5

2016-02-16 14:44:41

MOJE POSZUKIWANIE PRAWDY ROZPOCZO SI


W1976 ROKU
Moje poszukiwanie prawdy dotyczcej odpowiedniego odywiania
wasnego ciaa rozpoczo si w1976 roku, po tym, jak przez czterdzieci dwa lata swojego ycia suchaem nauk tego wiata, co skoczyo si dla mnie bardzo le.
To wanie wtym roku dowiedziaem si, e mam raka okrnicy.
Zamiast prbowa odwrci zniszczenia dokonane w moim organizmie po latach zego ywienia zpomoc medycyny standardowej, postanowiem zwrci si opomoc do jednego zBoych sug zTeksasu,
duszpasterza Lestera Roloffa1.
Brat Roloff nie by dietetykiem. By kaznodziej, ktry nie tylko
gosi Boe Sowo, ale uparcie namawia wiernych iinnych duszpasterzy do zmiany diety. Kochano go i szanowano za jego kazania, ale
czsto krytykowano zpowodu nauk, ktre gosi, dotyczcych ywienia. Robili to zwaszcza inni kaznodzieje. Nawet mnie dawniej zdarzao si czasem kpi zbrata Roloffa zpowodu jego wysikw majcych na celu przekonanie chrzecijan do diety opartej na zieleninie.
Diagnoza, ktr mi postawiono, zmienia jednak mj stosunek do jego
nauk izdesperowany udaem si do niego po pomoc. Zrobiem to, poniewa nie chciaem i t sam drog, co moja mama, ktra zachorowaa na raka przede mn, arezultaty jej leczenia byy straszne. Wzasadzie wchwili jej mierci byem przekonany, e to nie rak j zabi,
araczej terapia, ktr zastosowano.
Brat Roloff poradzi mi, abym nie szed drog chemioterapii, radioterapii i podobnych zabiegw. Zachci mnie do przyjcia Boej
diety zapisanej wRdz 1,29. Poleci mi picie wieo wyciskanych sokw warzywnych wduych ilociach. To zalecenie wydao mi si nieco dziwaczne, ale itak przemawiao do mnie bardziej ni drugie wyjcie, ktre sprawio mojej mamie tak wiele cierpienia.
Poszedem za rad brata Roloffa i moje ciao stao si zdrowe
wcigu dwunastu miesicy itakie pozostaje do dnia dzisiejszego!
Moje poszukiwanie prawdy o zdrowym odywianiu rozpoczo si
w1976 roku iod tamtego czasu szukam nadal, chcc wiedzie jeszcze
wicej na temat waciwego dbania ociao, ktre da nam Bg.
Lester Roloff (19141982) kaznodzieja, zaoyciel domw dla modziey (przyp.
red.).

DA_leczy_bez_wakatow.indd 6

2016-02-16 14:44:41

Wstp
[] ipoznacie prawd, aprawda was wyzwoli.
Ewangelia wg w. Jana 8,32
W tej ksice podziel si zCzytelnikami niektrymi zdowiadcze, ktrymi posuy si Bg, aby objawi mi swoje prawdy
1. W moich poszukiwaniach sposobw waciwego odywiania
zaczem od sprawdzenia, co Bg ma do powiedzenia na ten
temat. Biblia pokazaa mi, e naturalna dieta, ktr Bg zaleci ludziom, skadaa si wycznie z surowych warzyw,
owocw iziaren, ktre Stwrca umieci wogrodzie inakaza
czowiekowi je:
I rzek Bg: Oto wam daj wszelk rolin [warzywo dop.
Autora] przynoszc ziarno po caej ziemi iwszelkie drzewo,
ktrego owoc ma w sobie nasienie: dla was bd one pokarmem.
Ksiga Rodzaju 1,29
2. Po otrzymaniu tej wskazwki od brata Roloffa jadem wycznie plony ogrodu, uzupeniajc je wieo wyciskanymi
sokami zwarzyw wiloci do dwch litrw dziennie. Robiem
tak przez cay rok po diagnozie. Stosowaem t diet zdodatkiem sokw warzywnych, bez adnych medycznych terapii ikrwawienie odbytnicze ustao wcigu kilku tygodni,
arak (i inne dolegliwoci, ktre odczuwaem przed przejciem
na diet) po prostu ustpi przed upywem kolejnego roku.
3. Kolejnej lekcji nauczyem si wmiejscu zwanym Shangri-La
wBonita Springs na Florydzie. Jest to kurort, wktrym stosuje si higien naturaln1 ipost. Pracowaem tam jako wykadowca i hodowca organicznego jedzenia przez dwa lata.
Higiena naturalna to zestaw zasad stosowanych wyciu czowieka, majcych
na celu zdobycie iutrzymanie optymalnego dobrostanu, energii iwolnoci od chorb. Zasady te s oparte na naturalnych potrzebach ciaa: potrzebie wieego,
czystego powietrza, czystej wody, umiarkowanego nasonecznienia, regularnych
wicze, odpowiedniej jakoci wypoczynku isnu, oraz na stosowaniu postw, caociowej diety (zoonej z organicznie wyhodowanego poywienia, takiego jak
wiee owoce, warzywa, orzechy inasiona, jedzone wsurowym, naturalnym stanie), atake na zachowaniu rwnowagi emocjonalnej (przyp. red.).
1

DA_leczy_bez_wakatow.indd 7

2016-02-16 14:44:41

Higiena naturalna zaleca uywanie wody destylowanej do


pozbycia si toksyn zorganizmu, a nastpnie zastosowanie
diety caociowej, opartej przede wszystkim na owocach i sokach warzywnych czy opartej przede wszystkim na owocach,
aby niejako odbudowa organizm iutrzyma jego dobr kondycj. To wanie wtym kurorcie zdobyem mocne podstawy
dla wikszoci tego, w co dzisiaj wierz i czego nauczam.
Z drugiej strony, poznaem tam take zagadnienia, ktre
wtedy, adzisiaj nawet jeszcze bardziej, uznaem za przeszkod wosigniciu dobrego stanu zdrowia.
4. Kolejny etap to podr do Blue Ridge wstanie Georgia, gdzie
uczyem si pod okiem dra Careya Reamsa1. Doktor Carey
Reams mia szczegln umiejtno rozpoznawania dolegliwoci na podstawie analizy tczwki oka oraz moczu iliny.
Zaleca potem napj zsoku cytrynowego iwody destylowanej,
ktry oczyszcza wtrob ztoksyn. Do tego dodawa zielony
sok ze wieych warzyw liciastych majcy waciwoci regenerujce ukad immunologiczny. Doktor Reams przepisywa
take witaminy imineray wduych ilociach. Ponownie, tak
jak wkurorcie Shangri-La, nauczyem si tam kilku dobrych
ikilku negatywnych rzeczy.
5. Nastpnie pojechaem do Bostonu, gdzie w Hippocrates
Health Institute uczyem si od dr Ann Wigmore2. Doktor
Wigmore zalecaa caociow surow diet wegask zzastosowaniem kiekw isfermentowanych potraw poczonych ze
wieo wycinitym sokiem z trawy pszenicznej, ktry by
podawany zarwno doustnie, jak idoodbytniczo. Wjej kuchni
nie byo nawet pieca. Wprawdzie w program dawa niezwyke rezultaty, uznaem jednak, e w powszechnym zastosowaniu by zbyt niepraktyczny.

Carey Reams (19041987) kontrowersyjny entuzjasta medycyny alternatywnej, w1976 roku aresztowany iskazany za praktykowanie medycyny bez licencji
(przyp. red.).
2
Ann Wigmore (19091994) wspzaoycielka Hippocrates Health Institute,
jedna zpierwszych promotorek witarianizmu (surowej wegaskiej diety), dietetyczka, pisarka (przyp. red.)
1

DA_leczy_bez_wakatow.indd 8

2016-02-16 14:44:41

Wstp
6. Dieta Charlotte Gerson1 irezultaty, ktre od lat uzyskiwali
pacjenci chorzy na nowotwory o najwyszej miertelnoci,
sprawia, e postanowiem dokadnie zapozna si i z tym
programem. Jego niezwyky efekt pojawia si wtedy, gdy pacjent cakowicie rezygnuje zpotraw pochodzenia zwierzcego
istosuje diet polegajc na piciu dziennie omiu szklanek
soku marchwiowego wpoczeniu zczterema zielonymi sokami. Do tego dodaje si surow igotowan ywno wegask.
Charlotte Gerson bya jedn znajznamienitszych prelegentek w naszym orodku Halleluja Acres podczas konferencji
w1999 roku.
7. Kolejny krok to ksiki Normana W. Walkera2, ktre wrcz
pochaniaem. Kiedy autor by po pidziesitce, bardzo powanie zachorowa. Wrci do zdrowia dziki przejciu na caociow surow diet wegetariask. Potem odkry korzyci
pynce zpicia soku marchwiowego. Zmar we nie kilka miesicy po swoich setnych urodzinach. Wiedza, ktr posiada
prawie sto lat temu, bya niewiarygodna itak aktualna, jak
jutrzejsza gazeta poranna. Nauka nadal nie potrafi nady
za ogromem wiedzy przekazywanym ju wtedy przez Normana Walkera.
8. Paul Bragg3 i jego nauki take wywary na mnie ogromny
wpyw. Poleca on nie tylko stosowanie diety opartej na surowej zieleninie i sokach, ale mocno podkrela potrzeb intensywnych wicze fizycznych. Jednoczenie nie ogranicza
owej diety do jedzenia wycznie surowych produktw. Dziki niemu zaczem przykada wiksz wag do aktywnoci
fizycznej ipodaem wwtpliwo konieczno stosowania caCharlotte Gerson wspautorka ksiki Metoda doktora Gersona, crka dra
Maksa Gersona (18911956), genialnego lekarza i naukowca, ktry ju osiemdziesit lat temu odkry przyczyny powstawania raka, opisujc je jako zesp
wyniszczenia tkanek wynikajcy zzaburzenia rwnowagi sodowo-potasowej na
poziomie komrkowym. Charlotte Gerson kontynuuje dzieo ojca (przyp. red.).
2
Norman W. Walker (18861985) brytyjski biznesmen, pionier zdrowego ywienia iruchw wegetariaskich, autor ksiek na temat ywienia izdrowego
trybu ycia (przyp. red.).
3
Paul Chappius Bragg (18951976) znany dietetyk amerykaski, autor m.in.
Miracle of Fasting (Cud godwki) iinnych poradnikw traktujcych ozdrowiu
(przyp. red.).
1

DA_leczy_bez_wakatow.indd 9

2016-02-16 14:44:41

ociowej surowej diety wegaskiej. Paul Bragg uton podczas surfowania, kiedy mia ponad osiemdziesit lat.
9. Studiowaem take dziea dra Pagea, zaoyciela Page Institute w Tampie na Florydzie. Wielu ludzi zostao uzdrowionych z gronych chorb dziki usuniciu z diety piciu tak
zwanych biaych zabjcw: biaego tuszczu znajdujcego si
w misie, biaego mleka, biaego cukru, biaej soli i biaej
mki. Po zrezygnowaniu zwymienionych produktw, pacjent
przechodzi na diet wegetariask. Uznaem, e ta metoda
ma swoje plusy iminusy.
10. Przeczytaem wszystko, co napisa dr Thomas Collin Campbell,
autor takich ksiek, jak The China Project iThe China Study.
Nowoczesne zasady odywiania. Przeomowe badanie wpywu
ywienia na zdrowie 1, atake wielu innych publikacji. Doktor
Campbell wychowa si na farmie ispoywa produkty zwierzce a do czasu, gdy dziki wasnym badaniom przeszed na weganizm. aden naukowiec nie przeprowadzi wikszej liczby
bada nad zalenoci chorb od stosowanej diety ni dr Campbell. Wszystko to, oczym on pisze, czytam zzapartym tchem.
11. Przeczytaem ponadto wikszo ksiek iobejrzaem wiele
wykadw nastpujcych ekspertw: dr. Deana Ornisha, dr.
Johna McDougala, dr. Neala Barnarda, dr. Joela Fuhrmana,
dr. Russella Blaylocka2, dr Mary Ruth Swope, dr Lorraine
Day, dr. Joela Robbinsa, Johna Robbinsa, Rossa Hornea, dr.
C. Samuela Westa, dr. Yoshihidea Hagiwary, dr. Edwarda
Howella, dr. Paavo Airola, dr. Johna Christophera, Harveya
i Marilyn Diamond, Arshavira Hovanessiana, dr. Bernarda
Jensena, dr. H. E. Kirschnera, dr. Roberta Mendelsohna, dr.
Herberta Sheltona, dr. Johna Tildena, prof. Arnolda Ehreta,
dr. Franka Oskiego, dr. Gabriela Cousensa, mgr. Viktorasa
Kulvinskasa iwielu innych.
Thomas Colin Campbell, Thomas M. Campbell, Nowoczesne zasady odywiania.
Przeomowe badanie wpywu ywienia na zdrowie, Wydawnictwo Galaktyka,
d 2011 [tyt. oryg.: The China Study, 2004]. W dalszej czci ksiki, w tekcie
gwnym, bdziemy stosowa oryginaln wersj tytuu (przyp. red.).
2
Russell Blaylock autor licznych ksiek powiconych zdrowiu, m.in. Health
and Nutrition Secrets That Can Save Your Life (Tajemnice zdrowia iodywiania,
ktre mog uratowa ci ycie) oraz Natural Strategies for Cancer Patients (Naturalne strategie dla chorych na raka), neurochirurg, wykadowca (przyp. red.).
1

10

DA_leczy_bez_wakatow.indd 10

2016-02-16 14:44:41

Wstp
12. Mnstwo nauczyem si take, czytajc listy, ktre otrzymaem od czasu zaoenia orodka Hallelujah Acres w 1992
roku. Do tego trzeba doda wiadectwa wielu tysicy ludzi,
z ktrymi miaem okazj rozmawia, iogromn liczb pyta,
ktre pady podczas moich podry po Afryce Poudniowej,
Australii, Kanadzie i Ameryce, w czasie ktrych wygaszaem konferencje pod nazw Boa droga do dobrego zdrowia
(Gods Way to Ultimate Health) iJak wyeliminowa chorob (How to Eliminate Sickness).
13. Pragnc podzieli si prawdami, ktre odkryem, napisaem
cztery ksiki. Pierwsza znich Dlaczego chrzecijanie choruj? (Why Christians Get Sick)1 zostaa ju wydrukowana wliczbie ponad miliona egzemplarzy iprzetumaczona na
kilka jzykw. Ta, ktr teraz czytasz, jest moj pit inajnowsz ksik. Zawiera ona jedno z najwaniejszych odkry, ktrych dokonaem podczas prawie czterdziestu lat bada.
14. Wydaem te ksik Powrt do ogrodu (Back to the Garden), ktra staa si pniej dwumiesicznikiem pod nazw
Hallelujah Acres Health News. Ukazywa si on wlatach
19932013 imia ponadpmilionow rzesz czytelnikw2.
15. W 1995 roku, w dowd uznania mojej pracy na polu biblijnej
dietetyki, przyznano mi honorowy doktorat Louisiana Baptist Seminary wShreveport wstanie Luizjana wdziedzinie
literatury.
16. Od roku 1997 publikuj nieodpatnie porady wformie elektronicznej, ktre co tydzie docieraj do prawie stu tysicy
subskrybentw. Kiedy pisaem t ksik, zostao opublikowanych ponad osiemset porad zdrowotnych.
17. Przez lata tysice ludzi podzieliy si ze mn informacjami
otym, co im pomogo, io tym, co nie pomogo, kiedy prbowali poprawi stan swojego zdrowia poprzez zmian diety istylu ycia. Te informacje s dla mnie bezcenne, awiadectwa
uzdrowie sigaj dziesitkw tysicy.
1
George Malkmus, Dlaczego chrzecijanie choruj?, Oficyna Wydawnicza VOCATIO, Warszawa 2012 (przyp. red.).
2
Archiwa tego czasopisma s dostpne na stronie Halleluja Diet:
www.myhdiet.com.

11

DA_leczy_bez_wakatow.indd 11

2016-02-16 14:44:41

18. W kocu sam pozostaj na surowej diecie wegaskiej od 1976


roku ipij jedynie soki warzywne. Czsto bywaem krlikiem
dowiadczalnym, kiedy pojawiay si nowe produkty lub metody. Chciaem pozna najbardziej doskonay sposb odywiania si irobiem to dla samego siebie oraz dla mojej ony
Rhondy. Wszystko po to, aby nasze ciaa, ktre da nam Bg,
mogy cieszy si najlepszym z moliwych zdrowiem i aby
inni mogli korzysta znaszych dowiadcze.
Nie dziel si zCzytelnikami tym wszystkim po to, aby pochwali si
wasnymi osigniciami. Pragn jedynie dowie, e kiedy mwi lub
pisz na temat ywienia, nie robi tego jako nowicjusz, ale jako kto,
kto spdzi prawie czterdzieci lat na szukaniu prawdy dotyczcej
dietetyki, zdrowia izdrowego stylu ycia.
Dieta Alleluja i styl ycia to rezultaty tych poszukiwa. Moim
sukcesem s miliony chrzecijan na caym wiecie, ktrzy odzyskali
zdrowie dziki naukom Hallelujah Acres i kolejne miliony, ktre
w ten sam sposb unikny rnorakich chorb. Oby ich byo coraz
wicej!

12

DA_leczy_bez_wakatow.indd 12

2016-02-16 14:44:41

Rozdzia pierwszy

Dieta, jak PAN, Bg,


przykaza

Na pocztku Bg stworzy niebo iziemi. [] wtedy to Pan Bg


ulepi czowieka zprochu ziemi itchn wjego nozdrza tchnienie ycia, wskutek czego sta si czowiek istot yw.
Ksiga Rodzaju 1,1; 2,7
Kiedy Bg stworzy ziemi iwszystko wniej ina niej, zludmi wcznie, nie popeni adnego bdu! Skd to wiem? Bo Bg nie popenia
bdw.
Pan nasz jest wielki izasobny wsiy, mdro Jego jest niewypowiedziana.
Ksiga Psalmw 147,5
Tak! Bg stworzy wszystko perfekcyjnie, poczwszy od umieszczenia
naszej planety wUkadzie Sonecznym ani nie za blisko, ebymy
si nie upiekli, ani nie za daleko, ebymy nie zamarzli na mier.
Zawarto tlenu watmosferze te bya idealna dla podtrzymania ycia ludzi izwierzt, azawarto dwutlenku wgla odpowiednia do
hodowli rolin.
Kiedy Bg skoczy swoje dzieo, w zrwnowaonym klimacie,
wpiknej ispokojnej okolicy zasadzi cudowny ogrd, wktrym rosa
ywno dla ludzi! To bya czysta doskonao.
A zasadziwszy ogrd wEden na wschodzie [].
Ksiga Rodzaju 2,8

13

DA_leczy_bez_wakatow.indd 13

2016-02-16 14:44:41

Zobaczymy, co Bg ma do powiedzenia na temat swojego stworzenia:


A Bg widzia, e wszystko, co uczyni, byo bardzo dobre.
Ksiga Rodzaju 1,31
Nastpnie Bg stworzy pierwszego mczyzn, Adama, a potem
pierwsz kobiet, Ew. Gdyby to byo moliwe, kady, kto czyta t
ksik, mgby wywie swj rodowd od tych dwojga zogrodu, zwanego Eden.
A zasadziwszy ogrd wEden na wschodzie, Pan Bg umieci
tam czowieka, ktrego ulepi.
Ksiga Rodzaju 2,8
Potem Bg umieci Adama iEw wswoim doskonaym ogrodzie ipobogosawi swoje stworzenie, mwic do pierwszej pary ludzi:
Bdcie podni irozmnaajcie si.

Ksiga Rodzaju 1,28

Czowiek bardzo si oddali od idealnego raju, ktry Bg mu stworzy,


aoddalajc si, odszed od Boego planu. Ju wpierwszym rozdziale
Biblii czytamy, e Bg objawi swj pionierski program ywieniowy
dla Adama iEwy. Ale nie tylko dla nich. Dla nas, ktrzy yjemy dzisiaj, te.
I rzek Bg: Oto wam daj wszelk rolin [warzywo dop.
Autora] przynoszc ziarno po caej ziemi iwszelkie drzewo, ktrego owoc ma wsobie nasienie: dla was bd one pokarmem.
Ksiga Rodzaju 1,29
Z biegiem czasu czowiek coraz bardziej oddala si od doskonaych
pokarmw, ktre Bg po stworzeniu mu zaleci, izacz jada rzeczy,
ktrych nie byo wogrodzie. Jaki jest tego rezultat? Wiele cierpienia.
Ciekawe jest to, e zanim nastpi wielki potop, kiedy to ludzie
nadal stosowali si wycznie do diety zEdenu (Rdz 9,31), Biblia nie
Rdz 9,3: Wszystko, co si porusza iyje, jest przeznaczone dla was na pokarm,
tak jak roliny zielone, daj wam wszystko (przyp. red.).

14

DA_leczy_bez_wakatow.indd 14

2016-02-16 14:44:42

Dieta, jak PAN, Bg, przykaza


wspomina oani jednym przypadku choroby. Jednak kiedy ludzie zaczli spoywa to, czego Bg nie zaleca, zaczy si szerzy choroby,
adzi jest ich wicej ni kiedykolwiek whistorii tego wiata.
Mimo e ludzie nabyli ogromn wiedz, mimo e mamy teraz
mnstwo lekarzy, ktrzy zapisuj ogrom rnych lekw, z kadym
rokiem potrzeba coraz wicej lekarstw, koszty opieki zdrowotnej cigle rosn, aludzie choruj coraz czciej. Dlaczego tak si dzieje ijak
mona to zmieni?
HALLELUJAH ACRES IDZIE ZPOMOC
Hallelujah Acres ma na celu pomaganie ludziom wpowrocie do prostoty iczystoci diety zEdenu tak bardzo, jak to tylko moliwe.
Tak, powinnimy wrci do tego oryginalnego planu ywieniowego i idei prostej diety wspomaganej aktywnym stylem ycia. w plan
moe uwolni nas od stresu ichorb, tak jak to byo za czasw pierwszej pary wogrodzie.
Zapewne dla wielu czytajcych wszystko to wydaje si zbyt
uproszczone inieosigalne. To chyba niemoliwe, aby wnaszych czasach mona si byo cieszy idealnym zdrowiem. Prosz nie odkada
jednak tej ksiki. Chciabym ci pokaza, Czytelniku, e niemoliwe
moe sta si moliwe.
Mamy wiadectwa ogromnej liczby ludzi z caego wiata, dowiadczajcych uzdrowie po wdroeniu biblijnych zasad, ktrych
nauczamy wHallelujah Acres. Tak, nawet wtym brudnym, chorym
ipenym stresu wiecie mona zazna lepszego ycia.
Ludzie, ktrzy przeszli na Diet Alleluja, dowiadczaj niemal
cudownych uzdrowie, ktrych rezultatem jest energia, jasno mylenia, promienny wzrok, szczcie, yciowy entuzjazm ilepsza ocena
zamysw oryginalnej Boej diety. Poprawia si take ich zdolno do
komunikowania si z Bogiem i suenia Mu, a wszystko to dziki
zdrowiu, ktre odzyskali.
A co zapocztkowao te wszystkie korzyci? Zwyka zmiana diety
i stylu ycia oparta na informacjach, ktre przekaza nam Bg
wpierwszych dwch rozdziaach Ksigi Rodzaju.

15

DA_leczy_bez_wakatow.indd 15

2016-02-16 14:44:42

CHRZECIJANIE NIE SZANUJ SWOICH CIA


Przez ostatnie dwa tysice lat, od czasu, kiedy Jezus chodzi po tej
ziemi, aby zaoy swj Koci, wsplnota chrzecijan niemale wcaoci skupia si na duszy iduchu czowieka, rwnoczenie bagatelizujc potrzeby ciaa. Wzasadzie mona zaryzykowa tez, e chrzecijanie prawie w caoci ignoruj sprawy ciaa, ktre jest przecie
wityni Ducha witego:
Czy nie wiecie, e c i a o w a s z e jest wityni Ducha
witego, ktry wwas jest, aktrego macie od Boga, ie ju nie
naleycie do samych siebie? Za [wielk] bowiem cen zostalicie nabyci. Chwalcie wic Boga w w a s z y m c i e l e!
(podkr. Autora).
1 List do Koryntian 6,19-20
Czy nie wiecie, ecie wityni Boga ie Duch Boy mieszka
wwas? Jeeli kto zniszczy wityni Boga, tego zniszczy Bg.
witynia Boga jest wit, awy ni jestecie.
1 List do Koryntian 3,16-17
Biblia tak mwi onaszym fizycznym ciele:
[] abycie dali c i a a s w o j e na ofiar yw, wit,
Bogu przyjemn, jako wyraz waszej rozumnej suby Boej.
Nie bierzcie wic wzoru ztego wiata (podkr. Autora).
List do Rzymian 12,1-2
A oto, co mwi psalmista na temat fizycznego ciaa, ktre mamy
wszyscy:
Dzikuj Ci, e mnie s t w o r z y e t a k c u d o w n i e ,
godne podziwu s Twoje dziea. I dobrze znasz moj dusz
(podkr. Autora).
Ksiga Psalmw 139,14

16

DA_leczy_bez_wakatow.indd 16

2016-02-16 14:44:42

You might also like