ALIANCIA

FAIR-PLAY

Štátna komisia pre voľby
a kontrolu financovania politických strán
Ministerstvo vnútra SR
Drieňová 22
Bratislava

Vec: Žiadosť o stanovisko
Občianske združenie Aliancia Fair-play začína občiansku aktivitu "Volím, ale vidím vás!". V snahe
vyhnúť sa možným pochybnostiam o dodržaní volebných pravidiel by sme vás chceli požiadať o
stanovisko:
Či občianska aktivita "Volím, ale vidím vás!" je v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky,
prípadne inými pravidlami týkajúcich sa volieb (či volič takýmto aktom neporuší pravidlá volieb, či
takýto hlas nemôže byť považovaný za neplatný, či zdieľaním fotografie obálky so symbolom nemôže
dôjsť k porušeniu zákona alebo iných pravidiel).
Občianska aktivita "Volím, ale vidím vás!" je podporou individuálnych rozhodnutí voličov, ktorí ako
prejav občianskej angažovanosti (o tom, že voľba nie je len jednorázovým aktom dôvery, ale aj
dlhodobým záväzkom voči voličom) nakreslia oko na volebnú obálku a prípadne zdieľajú fotografiu
takejto obálky na sociálnych sieťach.
Táto občianska aktivita nie je volebnou kampaňou, nesmeruje k propagácii ani v prospech aj v
neprospech kandidujúcich politických strán. Aktivita bude podporená inzerciou vo webovom
priestore.
Plné znenie občianskej aktivity je uvedené na vidimvas.fair-play.sk .
5. marca sa nám vôbec nebude voliť ľahko. Ale pôjdeme, lebo tu chceme žiť. Voľbou zároveň odkazujeme, že rozdaním kariet
pre nás nič nekončí.
Budeme vás aktívne sledovať počas celého volebného obdobia ako sebavedomí občania, ktorí za svoj hlas očakávajú férový
štát, vládu práva bez výnimky a kvalitné služby.
Budeme žiadať oslobodenie inštitúcií spod skrytých záujmov. A konkrétne výsledky. Najmä od polície, prokuratúry, súdov.
Prešľapy vám zrátame a spojíme sa vždy, keď zneužijete moc či verejné peniaze. Dohliadneme, aby ste kľúčové inštitúcie
obsadili kvalitnými a čestnými ľuďmi, nie bábkami.
Volíme, ale nezľavíme. A budeme sa pozerať...

Aliancia Fair-play
Smrečianska 21
811 05 Bratislava

tel.: +421 2 207 399 19

email: fairplay@fair-play.sk
web: www.fair-play.sk

ALIANCIA
FAIR-PLAY
Choďte voliť. Na obálku nakreslite oko ako symbol, že po voľbách budete politikov sledovať a nezľavíte
Zdieľajte fotku volebnej obálky na sociálnych sieťach s vlastným odkazom a hashtagom #vidímvás
Pridajte sa do občianskej základne. Nechajte nám kontakt. Nasledujúce roky pôjde o veľa. Budeme vás potrebovať a
oslovíme vás vždy, keď sa budeme musieť spojiť a postaviť proti zneužitiu moci či za konkrétne riešenia. Záleží len na nás, čo
politikom dovolíme.
O čo pôjde nasledujúce volebné obdobie?
o kontrolné inštitúcie ako Ústavný súd, šéfa Úradu pre verejné obstarávanie, ombudsmana
o nezávislosť polície, prokuratúry, súdov
o to, či mocní v pozadí prestanú ovládať štát
o podmienky pre prácu učiteľov, sestier
o kauzy v štýle tety Anky, Ctčka, obchvatov

S pozdravom,

Zuzana Wienk
Aliancia Fair-play
V Bratislave, 1.marca 2016

Aliancia Fair-play
Smrečianska 21
811 05 Bratislava

tel.: +421 2 207 399 19

email: fairplay@fair-play.sk
web: www.fair-play.sk

Related Interests