You are on page 1of 2

‘Gaan met die banaan!


“We hebben er heel veel zin in!”, jubelden De show van Anne is vooral een muziek-
de twee dames een dag voor hun eerste programma. Er komen ook wel teksten in
optreden op Curaçao. En dat was te zien! voor, maar het gaat vooral om de muziek.
Anne van Veen opende de avond. Zij be- “Ik noem het muzikaal theater. Mensen
trad het podium samen met haar piano- moeten geen cabaret verwachten”, aldus
man, Jasper. Daar stond ze dan, alle ogen Anne. Het optreden van Yora daarente-
op haar gericht. “Ik ben wel zenuwachtig gen, laat het publiek regelmatig in lachen
hoor”, liet Anne voorafgaand aan het op- uitbarsten. Ze staat moederziel alleen op
treden weten. het podium en weet door het spelen van
meerdere typetjes, verschillende verhaal-
lijnen neer te zetten. Het ene moment is
“WE VINDEN HET HEEL BIJ- ze de saaie, tuttige Els, het volgende mo-
ment kruipt ze in de huid van de lichtelijk
ZONDER HIER TE MOGEN gehandicapte Saskia. Ook weet ze op een
OPTREDEN” hilarische manier het publiek erop attent
te maken hoe belangrijk goede veilig-
heidsmaatregelen zijn. Het lukt haar om
De twee vrouwen kennen elkaar al langer
veel interactie met het publiek te krijgen,
dan vandaag. Ze hebben bij elkaar in de
iets waar Anne meer moeite mee had.
klas gezeten op de toneelschool. Ook heb-
ben ze hetzelfde management. “Toen we
gebeld werden met de mededeling dat we
naar Curaçao mochten komen om op te tre- “IK VIND HET EEN MOOIE
den, belden we elkaar gelijk op. Ik stond op
dat moment op de gracht in Amsterdam en
TRADITIE OM HET OPTRE-
ik wilde eigenlijk heel hard juichen” vertelt DEN VOORT TE ZETTEN.”
Yora. Anne is één keer eerder op Curaçao
geweest, Yora nog nooit. “We vinden het
heel bijzonder hier te mogen optreden”,
laten zij unaniem weten.
Beide dames wisten al van jongs af aan
dat ze op het podium wilden staan. Yora
vertelt over haar kinderdroom: “Toen ik
klein was wilde ik graag clown worden. Ik
ging ook altijd optreden voor mijn ou-
ders en dan ging ik allerlei acrobatische
kunstjes doen.” Ook Anne stond vroeger
al graag in het middelpunt. Zij komt uit
een familie die regelmatig op de planken
staat. Haar vader (Herman van Veen),
moeder en zus zijn alle drie regelmatig in
het theater of op tv te zien. “Hierdoor had Zenuwachtig zijn de dames nog steeds
ik wel een positief beeld van het theater. voor een optreden. Maar dit is vaak wel
Ik zag hoeveel plezier mijn vader erin gezonde spanning. “Het is goed om een
had. Ik vind het een mooie traditie om beetje zenuwachtig te zijn, daardoor krijg
het optreden voort te zetten.” je een bepaalde focus”, laat Yora weten.
Het is goed voor te stellen dat ze zenuw-
achtig worden als je ziet dat de dames
moederziel alleen op het podium staan met
een paar honderd man voor hun. Van die
zenuwen was zaterdag niks te merken. Het
was duidelijk te zien dat beide dames ta-
lent hebben, dat ze op de planken horen.
Toch had het publiek meer met Yora. Het
volume van het applaus was bij Yora luider
dan bij Anne. De bezoekers van de show
in Brakkeput Mei Mei konden de, soms wat
flauwere, grapjes van Yora wel waarde-
ren. Waar Anne vooral mooie liedjes met
jeugdherinneringen speelde, gebruikte Yora
meer humor.

“TWEE, VOOR DE PRIJS


VAN ÉÉN!”
Yora en Anne hebben nooit eerder sa-
men op de planken gestaan. Toen ze op
de toneelschool zaten, kregen ze wel een
keer de opdracht samen een voorstelling
in elkaar te zetten. Hier hadden ze twee
weken de tijd voor. “We hadden twee we-
ken, maar hebben al die tijd eigenlijk al-
leen maar onze tijd besteed aan kletsen
en lol maken. Toen kwam het op de laatste
dagen aan. We hebben snel een stuk in
elkaar geflanst en het resultaat was een
stuk met alleen maar vieze teksten. Het Al met al kreeg Curaçao een knap staaltje
was echt gênant. We mochten dit stuk entertainment voorgeschoteld afgelopen
uiteindelijk ook niet spelen”, vertellen de weekend. Zoals de dames zelf zeggen:
dames. “Het erge was dat Yora vlak voor “Twee lekkere jonge meiden op het podium
het optreden ziek werd. Toen moest ik het en een fris gevarieerd programma. Je krijgt
dus in mijn eentje opknappen”, lacht Anne. er twee, voor de prijs van één!” Of, zoals
Yora zegt: “Gaan met die banaan!”

Related Interests