You are on page 1of 33

Pengujian Dalam Kaunseling

PBK3113 PERKEMBANGAN KERJAYA

Pengujian Dalam Kaunseling PBK3113 PERKEMBANGAN KERJAYA

Ujian

Ujian dapat didefinisikan sebagai prosedur standard untuk tingkahlaku bagi sample dan penghuraiannya bersama kategori-kategori dalam ujian tertentu. (Gregory, 2004)

Kebanyakan ujian mempunyai norma dan standard dimana keputusannya dapat digunakan untuk meramalkan sesuatu perlakuan.

Ujian Ujian dapat didefinisikan sebagai prosedur standard untuk tingkahlaku bagi sample dan penghuraiannya bersama kategori-kategori dalam

Matlamat Ujian

 • 1. Tahu mengenai alat ujian

 • 2. Tahu bagaimana alat ini digunakan

 • 3. Mengenalpasti hala tuju pelajar

 • 4. Membantu pelajar mengenalpasti halatuju

 • 5. Menyediakan suasana yang betul kepada pelajar

Matlamat Ujian 1. Tahu mengenai alat ujian 2. Tahu bagaimana alat ini digunakan 3. Mengenalpasti hala

SDS

SELF-DIRECTED SEARCH

Pemilihan Kerjaya Holland

SDS SELF-DIRECTED SEARCH Pemilihan Kerjaya Holland
SDS SELF-DIRECTED SEARCH Pemilihan Kerjaya Holland

Pengenalan

Dikenali sebagai Teori Tipologi Holland Terdapat 4 andaian mudah:

1.

Kebanyakan individu boleh dikategorikan kepada SATU daripada 6 jenis personaliti

iaitu:

Realistik (R), Investigatif (I), Artistik

(A), Sosial (S),

Enterprising (E) dan

Conventional (C ).

2.

Terdapat 6 jenis persekitaran (RIASEC).

3.

Individu akan mencari persekitaran yang memberikan mereka peluang

mengamalkan

kemahiran dan

kemampuannya.

4.
4.

personaliti

Tingkah laku individu ditentukan oleh

dan persekitaran.

Prinsip asas

Pemilihan kerjaya adalah ekspresi personaliti. Inventori minat adalah inventori personaliti.

Setiap individu mempunyai stereotype sendiri berhubung dunia pekerjaan.

Ia memberi makna psikologikal dan sosiologikal yang mempengaruhi seseorang membuat keputusan berkaitan kerjaya.

Ahli-ahli dalam satu bidang kerjaya yang sama, biasanya berkongsi sejarah perkembangan peribadi yang sama dan bertindak balas dengan cara yang sama.

Kepuasan kerjaya bergantung kepada keselarasan antara jenis personaliti dengan persekitaran kerja.

Prinsip asas • Pemilihan kerjaya adalah ekspresi personaliti . • Inventori minat adalah inventori personaliti. •

Individu

Persekitaran

Baka, Aktiviti, Minat, Kecekapan

Rumah, sekolah, kawan-kawan dan

Konsep kendiri

saudara mara

Persepsi terhadap diri dan dunia

memberikan peluang dan pengukuhan

Nilai-nilai kehidupan Kepekaan terhadap pengaruh persekitaran. Tret personaliti.

mengikut jenis personaliti yang mendominasi persekitaran tersebut.

Individu Persekitaran Baka, Aktiviti, Minat, Kecekapan Rumah, sekolah, kawan-kawan dan Konsep kendiri saudara mara Persepsi terhadap

Pentadbiran Ujian SDS

1.Sebagai panduan ujian ini perlu diselesaikan dalam masa 20 hingga 30 minit. 2.Tidak ada jawapan betul dan salah 3.Selepas menjawab, anda akan mendapat kod peribadi berkaitan kerjaya yang diminati dan kemahiran yang berkaitan diri sendiri. 4.Seelok-eloknya ujian ditadbir dalam bilik yang selesa, lengkap dengan kemudahan asas seperti meja dan kerusi.

Pentadbiran Ujian SDS 1.Sebagai panduan ujian ini perlu diselesaikan dalam masa 20 hingga 30 minit. 2.Tidak

Pengiraan Skor

*Terdapat 192 item. *Item-item terbahagi kepada tiga bahagian

Bahagia

Item

Tindakan

n

Bahagian

 • 60 item

Pilih ‘Y’ untuk perkara yang anda

A

(1- 60)

suka buat atau suka

Kesukaa

melakukannya dan pilih ‘T’ pada

n

perkara yang tidak suka dibuat.

Bahagian

 • 60 item

Pilih ‘Y’ pada aktiviti yang anda

B

(61-120)

tahu atau rasa boleh

Kecekap

mempelajarinya dan pilih’T’ pada

an

perkara yang tidak tahu atau rasa tidak boleh mempelajarinya

Bahagian C N

 • 72 item

(121 192)

Pilih ‘Y’ pada pekerjaan yang

di

i

ti d

ilih ‘T’

d

Borang Jawapan:

Terdapat 3 Kelompok dan 6 lajur.

Tandakan jawapan pada borang jawapan mengikut urutan nombor dan mengikut kelompok jawapan. Kelompok 1: Item 1 – 60, Kelompok 2 : Item 61-120 dan kelompok 3 : item 121 – 192.

Setelah lengkap diisi anda didikehendaki mengira jawapan ‘Y’ sahaja mengikut lajur dari atas hingga kebawah dan tulis jumlah ‘Y’ yang diperolehi dalam kotak yang disediakan dibawah sebagai contoh, kotak satu mewakili realistik.

1 11 2 12 3 13 4 14 5 15 } } Untuk Pengiraan pilih ‘Y’
 • 1 11

1 11 2 12 3 13 4 14 5 15 } } Untuk Pengiraan pilih ‘Y’
1 11 2 12 3 13 4 14 5 15 } } Untuk Pengiraan pilih ‘Y’
 • 2 12

 • 3 13

 • 4 14

 • 5 15

1 11 2 12 3 13 4 14 5 15 } } Untuk Pengiraan pilih ‘Y’
1 11 2 12 3 13 4 14 5 15 } } Untuk Pengiraan pilih ‘Y’
1 11 2 12 3 13 4 14 5 15 } } Untuk Pengiraan pilih ‘Y’
1 11 2 12 3 13 4 14 5 15 } } Untuk Pengiraan pilih ‘Y’

}

1 11 2 12 3 13 4 14 5 15 } } Untuk Pengiraan pilih ‘Y’
1 11 2 12 3 13 4 14 5 15 } } Untuk Pengiraan pilih ‘Y’
1 11 2 12 3 13 4 14 5 15 } } Untuk Pengiraan pilih ‘Y’
1 11 2 12 3 13 4 14 5 15 } } Untuk Pengiraan pilih ‘Y’
1 11 2 12 3 13 4 14 5 15 } } Untuk Pengiraan pilih ‘Y’
1 11 2 12 3 13 4 14 5 15 } } Untuk Pengiraan pilih ‘Y’

}

Untuk Pengiraan pilih

1 11 2 12 3 13 4 14 5 15 } } Untuk Pengiraan pilih ‘Y’
1 11 2 12 3 13 4 14 5 15 } } Untuk Pengiraan pilih ‘Y’

‘Y’

1 11 2 12 3 13 4 14 5 15 } } Untuk Pengiraan pilih ‘Y’

sahaja.

1 11 2 12 3 13 4 14 5 15 } } Untuk Pengiraan pilih ‘Y’
1 11 2 12 3 13 4 14 5 15 } } Untuk Pengiraan pilih ‘Y’
1 11 2 12 3 13 4 14 5 15 } } Untuk Pengiraan pilih ‘Y’

}

Kelompok 1 item 1-60

Kelompok 2 item 60-120

Kelompok 3 item 121-192

R I A S E C
R
I
A
S
E
C

CONVENTIONAL

ENTERPRISING

INVESTIGETIF

REALISTIK

ARTISTIK

SOSIAL

CONVENTIONAL ENTERPRISING INVESTIGETIF REALISTIK ARTISTIK SOSIAL 18 28 1-R 2-I 25 30 3-A 4-S 16 5-E
CONVENTIONAL ENTERPRISING INVESTIGETIF REALISTIK ARTISTIK SOSIAL 18 28 1-R 2-I 25 30 3-A 4-S 16 5-E
 • 18 28

1-R

2-I

CONVENTIONAL ENTERPRISING INVESTIGETIF REALISTIK ARTISTIK SOSIAL 18 28 1-R 2-I 25 30 3-A 4-S 16 5-E
CONVENTIONAL ENTERPRISING INVESTIGETIF REALISTIK ARTISTIK SOSIAL 18 28 1-R 2-I 25 30 3-A 4-S 16 5-E
 • 25 30

3-A

4-S

16
16

5-E

10
10

6-C

Contoh

Pilih 3 yang tertinggi : nombor 1 tertinggi ‘s’. nombor 2 tertinggi ‘I’ dan nombor 3

tertinggi A. Ini bermakna keputusan minat kerjanya ialah SIA Sosial, Investigetif dan Artistik – Psikolo is kaunselor

CONVENTIONAL ENTERPRISING INVESTIGETIF REALISTIK ARTISTIK SOSIAL 18 28 1-R 2-I 25 30 3-A 4-S 16 5-E

When a good match can be made, people will be satisfied with their work and may have longer tenure and productivity in it

When a good match can be made, people will be satisfied with their work and may

(Holland, 1994)

R I C A
R
I
C
A

E

R I C A E S

S

Bidang Realistik ( R)

Ciri-ciri:

normal, natural, akur, jujur, tulen, praktikal, berhemat.

keras hati, suka menyendiri, tidak melibatkan diri, tidak fleksible, tidak celik akal, tidak sosial, keras kepala, materialistik,

Bidang Realistik ( R) Ciri-ciri: normal, natural, akur, jujur, tulen, praktikal, berhemat. keras hati, suka menyendiri,

Pekerjaan

Tipikal

Mekanik, Tukang Kayu, Operator Radio, Merinyu Pembinaan, Operator Mesin, Juruteknik, Ahli Botani, Jurutera Kereta Api

Huraian Realistik

Minat situasi I dan hindari E Individu agresif, suka tugas konkrit, kurang sosial, hubungan lemah. Mahir saintifik dan matematik, kurang kecekapan memujuk. Anggap diri intelektual, Miliki kebolehan matematik Beri nilai tinggi pada sains. kurang kebolehan kepimpinan.

Huraian Realistik Minat situasi I dan hindari E • Individu agresif, • suka tugas konkrit, •

Bidang Investigatif (I)

Ciri-ciri :

Analitikal, berhati- hati, bebas, intelektual, rasional,

menyisihkan diri, pendiam, rendah hati, tidak popular, introspektif, pesimis, jitu.

Bidang Investigatif (I) Ciri-ciri : Analitikal, berhati- hati, bebas, intelektual, rasional, menyisihkan diri, pendiam, rendah hati,

Pekerjaan

Tipikal

Ahli kaji cuaca, ahli biologi, ahli fizik, ahli kaji bintang, juruteknik makmal perubatan, antropologis, ahli zoologi, ahli kimia, ahli kaji bumi dan penyelidik sains.

Huraian Investigatif

Individu yang intelek, abstrak, analitis, berdikari, kadang-kadang radikal dan berorientasikan tugas.

Huraian Investigatif • Individu yang intelek, • abstrak, • analitis, • berdikari, • kadang-kadang radikal dan

Bidang Artistik (A)

Ciri-ciri

Rumit, tunggang terbalik, emosi, ekspresif, idealistik, imaginatif,

tidak praktikal, bebas, intuitif, tidak akur, tulen, sensitif, terbuka, introspektif

Bidang Artistik (A) Ciri-ciri Rumit, tunggang terbalik, emosi, ekspresif, idealistik, imaginatif, tidak praktikal, bebas, intuitif, tidak

Pekerjaan Tipikal

Penyair, Pemimpin Orkestra, Ahli Muzik, Pengarang, Pelukis Perdagangan, Pelukis Potret, Wartawan, Penggubah Lagu, Pengukir, Pelukis Kartun, Arkitek, Penghias Rumah, Landskap,

Huraian Artistik

Menghindari aktiviti Conventional

Menggunakan kecekapan artistik dalam penyelesaian masalah.

Anggap diri sebagai original, kreatif, tidak suka perturan, memiliki kebolehan artistik dan muzik, berlakon dan menulis.

Nilai yang tinggi terhadap kualiti estetik, bebas dan agak ekstrovert.

Huraian Artistik • Menghindari aktiviti Conventional • Menggunakan kecekapan artistik dalam penyelesaian masalah. • Anggap diri

Bidang Sosial (S)

Ciri-ciri

Berpengaruh, suka menolong, bekerja sama, peramah, pemurah, idealistik,

baik hati, pemujuk, bertanggung jawab, sosial, bijaksana, memahami dan

Bidang Sosial (S) Ciri-ciri Berpengaruh, suka menolong, bekerja sama, peramah, pemurah, idealistik, baik hati, pemujuk, bertanggung

Pekerjaan Tipikal

Ahli sosiologi, guru sekolah menengah, pengetua sekolah, guru tadika, ahli psikologi klinikal, pengarah agensi kebajikan, pengarah kem belia, kaunselor kerjaya, kaunselor peribadi, kaunselor

Huraian Sosial

Lebih suka interaksi sosial, agama, orientasi kerja kemasyarakatan dan pendidikan.

Memanipulasi orang lain memberitahu, mendidik, melatih, memperkembang dan mengubati.

Menghindari aktiviti sitematik yang melibatkan bahan, peralatan dan mesin.

Kecekapan dalam hubungan komunikasi.

Menggunakan kemahiran komunikasi dan sosial dalam penyelesaian masalah di setting hidup atau tempat kerja.

Anggap diri suka menolong orang lain, memahami, berkebolehan mengajar tetapi kurang kemahiran dalam bidang mekanikal

Huraian Sosial • Lebih suka interaksi sosial, agama, orientasi kerja kemasyarakatan dan pendidikan. • Memanipulasi orang

Bidang Enterprising (E)

Ciri-ciri

Sukakan pencapaian, bertenaga, suka menggoda, suka mengembara, suka menunjuk,

yakin diri, sosial, suka bercakap, berusaha, ekstrovert, bercita- cita tinggi, mudah bersetuju dan angkuh

Bidang Enterprising (E) Ciri-ciri Sukakan pencapaian, bertenaga, suka menggoda, suka mengembara, suka menunjuk, yakin diri, sosial,

Pekerjaan

Tipikal

Spekulator, pakar ekonomi, eksekutif pengiklanan, eksekutif perniagaan, ahli politik, peguam, penerbit TV, pengurus hotel, pengurus jualan, eksekutif perniagaan, pengurus syarikat, pengurus pasaraya

Huraian Enterprising

Anggap diri popular, agresif, sosial, berkeyakinan tinggi, bermotivasi, mahir bercakap dan memimpin tetapi kurang kemahiran sosial dan teknikal.

Individu ekstrovert, agresif, suka peranan pemimpin, pandai memujuk dan mahir menggunakan perkataan.

Memberi nilai yang tinggi dalam pencapaian ekonomi (status) dan politik.

Tidak sukakan aktiviti investigatif.

Huraian Enterprising • Anggap diri popular, agresif, sosial, berkeyakinan tinggi, bermotivasi, mahir bercakap dan memimpin tetapi

Bidang Conventional ( C)

Ciri-ciri

Berhati-hati, akur, teliti, defensif, cekap, sukar dilentur, memendam rasa, mengikut aturan, menurut perintah,

tabah hati, praktikal, bersopan-santun, cermat dan tidak imaginatif

Bidang Conventional ( C) Ciri-ciri Berhati-hati, akur, teliti, defensif, cekap, sukar dilentur, memendam rasa, mengikut aturan,

Pekerjaan Tipikal

Penyimpan kira-kira, guru perdagangan, penyemak belanjawan, akauntan, penyiasat hutang (kredit), juru trengkas mahkamah, kerani bank, pakar cukai, kerani gaji, penilai harta,

Huraian Conventional

Tidak gemar artistik. Individu praktikal.

Dapat mengawal diri, suka bersosial tetapi konservertif.

Sukakan tugas berstruktur dan mematuhi peraturan yang disediakan. Menggunakan kemahiran conventional dalam penyelesaian masalah Anggap diri akur menurut perintah, beraturan, kebolehan perkeranian dan memanipulasi nombor. Beri nilai tinggi kepada pencapaian ekonomi.

Huraian Conventional • Tidak gemar artistik. • Individu praktikal. • Dapat mengawal diri, suka bersosial tetapi
R I C A
R
I
C
A

E

R I C A E S

S

Tahap Ketekalan Personaliti

/

Pola

Tinggi

RI,RC,IR,IA,AI,AS,SA,

SE, ES, EC, CE dan CR

Sederhana RA, RE, IS, IC, AR,

AE, CS dan CI.

SC, ER,

Rendah dan CA

RS, IE, AC, SR, EI

Tahap Ketekalan Personaliti / Pola Tinggi RI,RC,IR,IA,AI,AS,SA, SE, ES, EC, CE dan CR Sederhana RA, RE,
R I C A E S
R
I
C
A
E
S
3 codes SDS ______ ______ ______

3 codes SDS

______

______

______

3 codes SDS ______ ______ ______

ISE, RCI, ASE, AEC, ECS, EIA, SAC, ASI, SEA, SAE ..

ISE, RCI, ASE, AEC, ECS, EIA, SAC, ASI, SEA, SAE ..

PENEGUHAN

Realistik R-I-C / R-C-I Investigatif IRA / IAR Artistik AIS / ASI Sosial SEA / SAE Enterprising ESC / ECS Conventional CRE / CER

PENEGUHAN • Realistik – R-I-C / R-C-I • Investigatif – IRA / IAR • Artistik –

C

R I E S
R
I
E
S

A

KESIMPULAN

Secara umumnya, ujian dilaksanakan secara terkawal oleh individu yang terlatih dalam bidang psikologi.

Persatuan Ahli Psikologi Amerika (APA), mencadangkan ujian-ujian dikategorikan kepada tiga kategori iaitu A, B dan C.

A:

mudah ditadbir, skor dan intepretasi

dengan latihan yang minimum

B:

mempunyai pemahaman secukupnya

mengenai skop.

Pengalaman diperlukan

untuk mentadbir, skor dan

intepretasi

KESIMPULAN Secara umumnya, ujian dilaksanakan secara terkawal oleh individu yang terlatih dalam bidang psikologi. Persatuan Ahli

yang betul C: hanya layak dilakukan oleh individu yang

APA PERSONALITI ANDA?

Lakukan ujian personaliti bersama- sama guru bimbingan dan kaunseling anda

APA PERSONALITI ANDA? • Lakukan ujian personaliti bersama- sama guru bimbingan dan kaunseling anda