You are on page 1of 10

Pinagmulan Ng Pag-aaral

Child abuse

Isang krimen nang maituturing ang Child Abuse o ang pangaabuso ng sa mga mga bata. Ito ay isang masamang gawaing
ginagawa sa mga menor de edad o mga kabataan. Sa panahong
ito ay madalas nating naririnig ang Child Abuse. Ngunit anu ano
ba ang mga salik na tinataglay o papaanong ito ay nagaganap?
Maaring ito ay maganap pisikal at maging emosyonal ang
pangunahing salik nito. Maari ring parusa ng magulang ang isang
dahilan kung bakit ito nagaganap. Kapag ang isang menor o
indibidwal na kabataan ay nagkakamali, agad itong paparusahan
ng paghampas, pamamalo, pangungurot, pananampal at kung
anu-ano pa. Isang uri rin ng pang-aabuso ay sa pamamagitan ng
pagsasalita rito ng kung anu-ano tulad ng wala kang kwenta,
demonyo, hampas-lupa at kahit na ang pinakapopular na
PUT_________. Maging ang mga kaguruan ay may tinatawag ding
BULLYING. Isang uri rin ito ng child abuse na kung saan maging
mga maestro o guro ay nanakit sa mga bata sa pamamagitan ng
pisikal at emosyonal na pamamaraan.

Kahalagahan Ng Pag-aaral

Sinasabing ang Child abuse ay talamak na dito sa Pilipinas at


maging sa buong mundo. Sa isang kwento na aking narinig at
base na rin sa totoong buhay ay mayroong dalagita na
pinagsamantalahan ng kanyang Lolo. Ang nasabing bata ay
nagkaroon ng Trauma. Palagi siyang tulala at hindi mo mawari
ang pag-uugali, minsang tahimik at walang kibo o di kayay
minsay malikot na tila ba ay hindi natuturuan ng magulang. Isa
lamang ito sa mga kaligiran ng Child abuse. Maaring magkaroon
ng Traumao sinasabing napakalaking takot sa kanyang buhay.
Maaring gawin niyang basehan ang kanyang nakaraan upang
gawin din ito sa kanyang mga anak. Maari rin siyang maging
anti-social, magkaroon ng phobia at kung mamalasin ay
magkaroon ng anxiety. Sakit sa pag-iisip ang isang pinakamaaring maging dahilan o epekto ng CHILD ABUSE.

PANG-AABUSO SA BATA
/Child Abuse/
Madalas nating marinig ang salitang Child Abuse. Ano nga ba ang
tunay na kahulugan nito? Kung ang iniisip natin ay
pagmamaltratong dulot ng pananakit na pisikal,bahagi lamang
ito. Malawak ang nasasaklaw ng paksang ito.
Narito ang pang- aabusong karaniwang ginagawa sa mga bata
batay sa isinasaad ng Republic Act. 7610-The Special Protection
of Children Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination
Act.

1. Sikolohikal,pisikal, sekswal at emosyonal na pang- aabuso.


2. Di-pagkakaloob ng mga pangunahing pangangailangan, tulad
ng pagkain, matutuluyan, edukasyon upang makapamuhay ng
maayos.
3. Hindi pagkonsulta sa mga manggagamot kapag may sakit,
nasusugutan o nasasaktan na maaring maging dahilan ng
pagkakapinsala ng kanilang paglaki at kalusugan o kayay
pagkamatay.
4. Masasakit na salitang maaring makapagpababa ng dignidad ng
isang bata bilang tao. Halimbaway pagmumura, panlalait,at
paulit-ulit na pagbanggit sa kanyang kahinaan.
Batay sa mga pag-aaral na isinagawa noon, karaniwang
umaabuso sa mga bata ay kanilang ama, tiyo, lolo subalit ngayon,
karaniwan nang laman ng balita ay pang-aabuso ng sariling ama
at pati kuya sa kanilang nakababatang kapatid na babae sa
pamamagitan ng pagsasamantala sa mga ito.
Tatlumput pitong bahagdan 37% ng mga biktima ng pangaabusong sekswal ay nasa pagitan ng gulang na 13-15. Mayroon
ding mga ulat na kasong ang gulang ay 3 pababa. Siyamnaput
anim na bahagdan 96% naman ng biktima ay mga kababaihan.
Batay sa pagtataya ng DSWD Department of Social Welfare and
Development 2.9 milyong mga bata ang masasabing nasa nasa
ganitong kalagayan tulad ng mga batang lansangan, prostitusyon,
exploitasyon at child labor.
Itinuturing na isang sakit ang child abuse dahil sa itoy paikot-ikot
lamang na proseso. Nangangahulugang ang naging biktima ng
pang-aabuso ay may posibilidad na maging mapang-abuso rin
pagdating ng araw. Sinasabing ang masasamang karanasang
naranasan ng tao ay nagkakaroon ng epekto sa kanyang
emosyonal at sikolohikal na aspeto ng pagkatao, kayay nararapat

na ito ay malunasan agad upang mailigtas ang mga bata sa


ganitong uri ng karanasan.
May mga dahilan kung bakit maraming kaso ng child abuse ang
hindi maiparating sa mga may kapangyarihan o kayay
naipagtatapat sa magulang. Natatakot silang mawalan ng respeto
sa kanila ang mga taong nakaalam nito o tinatakot sila ng taong
umaabuso sa kanila. May mga ina rin ring nagsasawalng-kibo lalo
pat ang amang umaabuso ay siyang naghahanapbuhay at
tanging bumubuhay sa pamilya. Maaring iniisip ng ina ang
mangyayari sa kanilang buhay sa oras na maipakulong ang
kanyang asawa.
Kung minsan, ang simpatiya ng inay nasa asawa. Mabait ang
pakita sa mga anak kung kaharap kayat di makapaniwala ang ina
na magagawa nga ng kanyang asawa ang isinusumbong ng anak.
Itinuturing na ang Child abuse ay karahasang nagaganap sa loob
ng tahanan. Maari itong masugpo kung ipag-bibigay alam agad sa
kinauukulan ang pang-aabusong nagaganap. Kahit kapamilyay
nararapat na isuplong upang di-mapamarisan ng iba.
Narito ang listahan ng mga tanggapan ng pamahalaang maaring
makatulong sa inyo;
1.DSWD- Batasang Pambansa Complex, Constitution Hills,
Diliman, Quezon city. Telepono-931-81-01.
2.Philippine National Police-PNP Camp Crame Quezon City.
Telepono-722-08-02/722-32-53.
3.Comission on Human Rights-CHR Child Rights Center-IBP Bldg.
Dona Julia Avenue, Pasig City.
Tel.- 632-64-43/631-57-58/631-16-95/631-30-23
4. Department of Justice-DOJ Task Force on Childrens Protection
DOJ Bldg. Padre Faura, Ermita Manila.

Tel.-599-271 to 79 local 312.

Terminolohiya
CHILD ABUSE ay ang pisikal,sekswal,emosyonal na pagtrato, o
pagpapabaya ng mga bata. Sa Estados Unidos, ang sentro para sa
Disease Control at Prevention CDC. Ang karahasan sa pamilya at
pang-aabuso ng bata ay hindi dapat na pahintulutan sa kahit
anumang kalagayan. Bagamat ang mga batas ng Estados Unidos
at teritoryoay maaring naaangkop sa maraming mga kaso, ang
sistema ng batas pampamilya ay mayroon ding mahalagang
tungkuling ginagampanan sa pagpigil at pagtrato sa mga kasong
may karahasan sa pamilya at pang-aabuso ng bata.
Isinasaalang-alang sa mga pagbabagong ginagawa ng
pambansang Aystralya sa Batas Pampamilya FAMILY LAW ACT ang
mga isyu ng karahasan sa pamilya at pang-aabuso sa bata at
layuning huwag madagdagan ang panganib ng karahasan o pangaabuso.
Sa pagpaplano at pagtatatag ng mga bagong serbisyo upang
tulungan ang mga pamilya, tinitiyak ng pamahalaan na ang mga
sistema para sa pagsusuri sa karahasan sa pamilya at pangaabuso sa bata ay isinagawa at isinakatuparan. Ang mga serbisyo
ay maaring makapagbigay ng impormasyon at payo sa mga
biktima ng karahasan sa pamilya o pang-aabuso ng bata tungkol
sa maari nilang gawin at ang mga pansuportang serbisyo na
maaring makuhaan. May apat na pangunahing mga kategorya ng
mga bata pang-aabuso: pagpapabaya, pisikal na pang-aabuso,
sikolohokal/ emosyonal na pang-aabuso, at abusong sekswal.
SANHI:
kulang sa pananampalatayasa Diyos

Maling pagpapalaki ng magulang


Hindi nakapag-aral
Kulang sa kaalaman
BUNGA:
Pagkasira ng kinabukasan ng bata.

Pagsusuri ng Datos
Kailan ka dinidisiplina ng iyong mga
magulang Pisikal o Emosyonal man?
palagi

madalas

hindi man lang

10%
40%

50%

Anong maaring maging epekto ng


Child Abuse?

50
40
30
20
10
0

Pagpapaliwanag sa Datos
Napakaraming masamang maidudulot ng Child Abuse dahil alam
naman natin na itoy nagpapatatak sa isipan ng kabataan na
silay walang halaga at hindi minamahal, bagamat maari rin
naman itong adventahe sa mga nakaranas ng Child Abuse kung
iisipin ito ng positibo. Maari nilang gawing basehan ito na mali
ang ginawa sa kanilang kamusmusan na hindi nila ito gagawin sa
kanilang magiging anak.
Pinapaliwanag din na hindi porket bata ay wala nang boses o
kayay walang karapatang magpaalam ng kanyang saloobin sa
mga may kapangyarihan o awtoridad. Maging positibo at
maglakas ng loob.

Rekomendasyon/ Sariling
Opinyon;
Ang pang- aabuso ay maiiwasan lamang kung tayo ay lumaban,
ika nga walang mang aalipin kung walang magpapaalipin, dapat
ipakita natin na tayo ay tao na di dapat inaabuso at
pagsasamantalahan, tayo ay may damdamin marunong

masaktan, kahit tao ay iba- iba ang kulay sa karapatan at sa mata


ng Diyos tayo ay pantay-pantay, walang karapatan ang sinuman
na apakan ang ating pagka-tao, lumaban ka at ipakita sa kanila
na hindi ako mag-papaapi.
Marinig pa lamang natin ang salitang child abuse ay parang
nagkakaroon na ako ng tinatawag sa wikang ingles na goose
bumps bakit? Dahil ang child abuse ay isang kasalanang pantao
o dili kayay kasalanang moral o kasalanan sa Diyos. Bakit ba
kailangan pa nating saktan at pagsalitaan ng masasakit ang mga
kabataan? Bakit ba kailangan natin silang idisiplina ng pananakit?
Bakit kailangang alisan na siya ng karapatatan na hindi saktan at
karapatang mahalin?
Napakaraming katanungan hindi ba? Ngunit kung hindi natin
gagawin ang child abuse o ang pang-aabuso sa kabataan ay hindi
na kailangan ang mga katanungan na iyan. Maari naman nating
pagsabihan ng mahinahong paraan at pagsasabi ng may
pagmamalasakit, pagmamahal at pag-aalala. Huwag ipaisip sa
kanila na hindi natin sila mahal,wala silang halaga at hindi
karapat dapat na sumaya. Kaya kayo, mga magulang,
nakatatanda at kung sino pa man hinahamon ko kayo ng hindi
SUNTUKAN ngunit hinahamon ko kayo huwag niyo nang gawin pa
ang child abuse, huwag saktan at huwag balewalain ang
kabataan. Magsisimula yan sa iyong sarili. Dahil sabi nga sa
wikang ingles YOUTH OF THE GENERATION WILL SERVE AS OUR
HOPE IN THE FUTURE.

Sanggunian;
http:// tl. m. Wikipedia.org/wiki/child abuse

Filipino sa Makabagong
Panahon
MAY AKDA:

Josephine Emma A.Reyes


Angelita B. Pena
Maurita M. Reyes
Elvira G. Dela cruz
Perla A. Guerrero
Ilustrasyon ni: Dolores T. Andal

Child abuse
Pang-aabuso

sekswal

Trauma
emosyonal
Rebelde
Depression

ispiritwal
pagmumura

Anxiety

panlalait

Phobia
Exploitasyon
Discriminasyon
Pagpapabaya

panghahalay
pananakit