You are on page 1of 2

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KUALA SELANGOR

KM 1, JALAN RAWANG ,45000 KUALA SELANGOR,


SELANGOR DARUL EHSAN
KOD SEKOLAH : BEA3086
Email: bea3086@btpnsel.edu.my
Tel: 03-32811762 / Fax : 0332811760

MINIT CURAI
NAMA GURU
JAWATAN
TAJUK
TARIKH
TEMPAT
MASA
PENYAMPAI
KANDUNGAN MESYUARAT/ TAKLIMAT/ PROGRAM :
BIL
TAJUK /KANDUNGAN

TINDAKAN

1.

2.

3.

Taklimat ditangguhkan pada jam :


Disediakan oleh ;
1 | Page


(
)
Jawatan :
Tarikh :

2 | Page