You are on page 1of 2

ĐÔNG LẠNH LẼO

Đêm đông lạnh lẽo dài thay

Số cây đổi lá nên thời khẳng khiu

Anh đào dậy sớm kịp thời

Rực mầu hồng phấn mọi nơi trong ngoài

Đi đâu đều c ó xe hơi

Không còn cái lạnh ngoài trời nữa đâu

Cần gì mà phải lo âu

Có làm có hưởng đua nhau tiêu sài .


Phan đình Sang