You are on page 1of 1

#Pope-Pular: Paano kung Pinoy si Kiko

Reaction Paper
Sa pagkakataong ito, mapalad ang ating bansa sapagkat isa tayo sa napili ng Santo Papa
upang isagawa niya ang Papal Visit. Dahil pambihira ang ganitong pagkakataon, maraming
Pilipino o Katoliko ang nagpumilit na pumunta sa Maynila upang makita ang Santo Papa. Sa
ganitong paglalarawan, masasabi natin na matindi ang pananampalataya ng mga Pilipino
pagdating sa ating relihiyon. At sa pamamagitan ng ganitong insidente, tumakbo ang malikot na
imahinasyon ng director na si Vince Taada na gumawa ng stage play, na inilalarawan ang
buhay ng Santo Papa sa pamamagitan ng paggamit ng istorya ng limang ordinaryong Pilipino.
Ang mga ito ay sina: Joey Velasco (Filipino painter) siya ang nagpinta ng bersyon niya ng Last
Supper kung saan ang ginamit niyang labindalawang disipulo ni Hesus ay ang mga street
children, tunay na nabighani ang Santo Papa sa magiliw na representasyon nito. Sunod ay si
Kristel Mae Padasaas isang volunteered charity worker na namatay habang nagsisilbi noong
dumalaw ang Santo Papa, Dr. Edgardo Gomez isang marine biologist na ipinaglaban niya ang
kanyang matinding pagtutol sa paggamit ng dinamita sa kanilang probinsya. Si Ronald Gadayan,
isang NAIA janitor na nakapulot ng bag na naglalaman ng pera na mahigit sa isang milyon.
Ibinigay niya ito sa kanyang manager dahil sa tingin niya masama ang pagkuha ng pera, ngunit
sa halip na purihin siya nito ay napagbintangan pa siya ng kanyang manager sa pagkuha nito. Sa
kabila nito ay ibinalik pa din niya ang pera. At si PO1 Mark Lory Clemencio isang sundalo na
namatay sa Masasapano, Maguindanao.
Habang isinasagawa ang pagganap punong-puno ang play ng pagkanta at pagsayaw ng
mga aktor at ibang staff member. Mapapansin din na may pagkakataon na ang ibang actor ay
may multiple roles. Maganda ang nangyaring pagganap sapagkat naisagawa ng bawat actor ang
kanilang parte at nabigyang hustisya nila ang bawat karakter. Maganda din ang kanilang
paggamit ng lighting, props at make-up lalong lalo na yung visual effect nung make-up sa
gumanap na Santo Papa. Masaya ako dahil may mga ganito pang stage-play na maipagmamalaki
natin na gawa ng Pilipino, at sa stage play na #Pope-pular maayos nilang iginanap ang buhay ng
mga ordinaryong Pilipino na maaari din pala na gumawa ng mga extra-ordinaryong bagay, tulad
ng buhay ng Santo Papa. Sa play na ito, aking natutunan na sa ano man hirap sa buhay ay huwag
nating limitahan ang ating sarili sa paggawa ng ating tunay na hangarin.