You are on page 1of 15

PAT 2015

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI / TAHUN 4

KERTAS 1 (40 SOALAN OBJEKTIF)


Jawab semua soalan
Setiap soalan diikuti dengan empat pilihan jawapan A, B, C, dan D. Pilih jawapan yang betul. Kemudian
hitamkan jawapan pada kertas jawapan yang disediakan. Masa yang diberikan untuk menjawab soalan ini
ialah 60 minit. Jika anda tidak dapat menjawab sebarang soalan, teruskan menjawab soalan yang
berikutnya.
1.

Antara berikut, yang manakah merupakan keperluan asas bagi manusia?


A

2. Antara berikut, yang manakah bukan keperluan asas bagi tumbuhan?


A Air
B Udara
C Tanah
D Cahaya matahari
3. Antara berikut, yang manakah tidak sepatutnya dilakukan di bilik sains?
A. Menyusun kerusi
B. Bergurau dan berlari
C. Menjalankan eksperimen mengikut arahan guru
D. Membuang sisa bahan ke tempat yang sepatutnya

PAT 2015

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI / TAHUN 4

4. Rajah 1 menunjukkan bahagian badan haiwan P yang berlabel A, B, C, dan D. Yang manakah struktur
pernafasan bagi haiwan P

RAJAH 1
5. Rajah 2 menunjukkan sebuah eksperimen ringkas
minyak

Berudu hidup
selepas satu hari

berudu mati

RAJAH 2
Eksperimen di atas menunjukkan bahawa haiwan memerlukan
A Cahaya matahari
B Makanan
C udara
D air

6.

Haiwan dalam Rajah 3 dapat memanaskan badannya dengan

RAJAH 3

PAT 2015

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI / TAHUN 4

A hidup di dalam gua


B bulu yang tebal
C berkubang dalam lumpur
D bonggol di belakang
7. Tumbuhan dalam Rajah 5 bertindak balas terhadap

RAJAH 5
I

Air

II

cahaya

III

sentuhan

A III sahaja
B

I, dan II sahaja

C II, dan III sahaja


D

I, II, dan III

8. Antara berikut, yang manakah merupakan tindak balas tumbuhan terhadap ransangan
A. Akar tumbuh kea rah cahaya matahari
B. Daun semalu gugur apabila disentuh
C. Pucuk bertindak balas terhadap tarikan graviti

D. Akar pokok bergerak ke arah punca air.

PAT 2015

9.

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI / TAHUN 4

Rajah 6 menunjukkan seekor haiwan.

RAJAH 6
Apakah ciri khas haiwan dalam Rajah 6 yang membolehkan ia hidup di padang gurun?
A Kulitnya longgar dan berkedut
B Ia mempunyai bonggol
C Ia mempunyai bulu nipis
D Ia mempunyai kaki yang kuat
10.

Bahagian badan yang manakah digunakan untuk mengukur panjang sesuatu pada zaman dahulu?
I

II

III

A
B
C
D
11.

I, dan II sahaja
I, dan III sahaja
II, dan III sahaja
I, II, dan III

Richard menuangkan 250 cm air ke dalam silinder penyukat. Kemudian dia memasukkan seketul
batu ke dalam air tersebut. Bacaan pada silinder penyukat ialah 305 cm. Apakah isi padu batu itu?
A 45 cm
B 50 cm
C 55 cm
D 60 cm3

PAT 2015

12.

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI / TAHUN 4

Roslan pergi ke sekolah pada pukul 6.50 pagi setiap hari. Dia sampai di sekolah pada pukul
7.15 pagi. Berapa lamakah masa yang dia ambil untuk pergi dan balik setiap hari?
A 25 minit
B 30 minit
C 50 minit
D 60 minit

13.

Rajah di bawah menunjukkan lakaran sebuah objek di atas sekeping kertas graf.

Anggaran luas objek itu ialah

14.

23 cm2

30 cm2

33 cm2

38 cm2

Alya ada sekeping kad hari jadi berbentuk segi empat tepat. Dia ingin mengukur luas kad tersebut.
Yang manakah antara berikut adalah pengiraan yang betul bagi luas kad tersebut?
A. Luas = Panjang x Lebar
B. Luas = Panjang + Lebar
C. Luas = Panjang x Lebar x Tinggi
D. Luas = Panjang + Lebar + Tinggi

15. Laili ingin menyukat isipadu air. Apakah alatan yang perlu digunakan olehnya?

PAT 2015

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI / TAHUN 4

A. Silinder Penyukat
B. Neraca Tuas
C. Penimbang Dapur
D. Pembaris Meter
16.

Apakah bahan yang digunakan untuk membuat objek yang ditunjukkan dalam Rajah 7?

RAJAH 7
I

Getah

II

Kayu

III

Logam

IV

Plastik

I, dan II sahaja

II, dan III sahaja

I, II, dan IV sahaja

I, III, dan IV sahaja

17. Objek manakah yang boleh mengalirkan arus elektrik


A

Sudu logam

Pinggan kaca

Gelang getah

Pembaris kayu

PAT 2015

18.

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI / TAHUN 4

Apakah itu penebat ?


I Bahan yang kalis air.
II Bahan yang boleh diregangkan
III Bahan yang tidak boleh mengalirkan haba
IV Bahan yang tidak boleh mengalirkan arus elektrik

19.

A I dan II

B I dan III

C II dan III

D III dan IV

Antara berikut yang manakah berpunca dari haiwan?


I

Bulu

II

Kulit

III

Kapas

IV Sutera
A

I, dan II sahaja

II, dan IV sahaja

I, II, dan IV sahaja

I, II, III, dan IV

20. Gelang getah boleh ditarik dan kembali ke bentuk asalnya apabila dilepaskan. Apakah sifat bahan
yang ditunjukkan?

21.

A Menyerap air

B Bersifat kenyal

C Menyerap haba

D Lutsinar

Objek-objek manakah dalam gambar di bawah boleh diletak dalam kumpulan yang sama?

PAT 2015

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI / TAHUN 4

P, dan Q

P, dan S

P, Q, dan R

P, Q, dan S

kaca

Q pisau
R Tin susu
S Periuk tanah

22. Objek manakah yang disenaraikan di atas boleh berkarat?


A

P, dan Q sahaja

B P, dan S sahaja
C Q, dan R sahaja
D

P, Q, dan S sahaja

23. Apakah kebaikan menghalang pengaratan ?

PAT 2015

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI / TAHUN 4

A Objek-objek tahan lebih lama


B Objek-objek menjadi lebih murah
C Objek-objek tidak selamat digunakan
D Objek-objek menjadi rapuh
24 Pengaratan berlaku dengan kehadiran
I Angin

II Udara

III Air

IV Cahaya

A III sahaja

B IV sahaja

C I dan II sahaja

D II dan III sahaja

25. Pakaian yang ditunjukkan dalam gambar di bawah selalunya dibuat daripada

Kapas

Sutera

kulit

bulu

26. Rajah 8 menunjukkan sebuah palanet di Sistem Suria.

RAJAH 8
Planet yang ditunjukkan di atas ialah

PAT 2015

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI / TAHUN 4

A Zuhal
B Musytari
C

Utarid

Neptun

27. Planet yang paling panas di Sistem Suria ialah


A Utarid
B Zuhrah
C Musytari
D Zuhal
28. Antara berikut yang manakah bukan sebahagian Sistem Suria?
A Asteroid
B Meteoroid
C Planet
D Buruj
29. Rajah 9 menunjukkan cahaya di langit.

Rajah 9

Cahaya itu ialah

10

PAT 2015

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI / TAHUN 4

A Asteroid
B

Meteor

Bintang

D Cahaya bulan
30. Rajah 10 menunjukkan sebuah kawah.

RAJAH 10
Bagaimanakah kawah ini terbentuk di atas permukaan Bumi?
A

Pergerakan lapisan Bumi

Sebuah bintang menghentam permukaan Bumi

Meteor menghentam permukaan Bumi.

Peredaran Bumi mengelilingi Matahari

31. Ramalkan yang akan berlaku jika Bumi terletak lebih hampir dengan Matahari .
I Semua hidupan akan mati
II Suhu Bumi akan meningkat
III Tumbuhan akan tumbuh dengan lebih subur
IV Permukaan bumi akan dilitupi dengan ais
A I dan II

B I dan III

C II dan III

D III dan IV

32. Teleskop dicipta intuk membantu manusia

11

PAT 2015

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI / TAHUN 4

Melihat objek dalam gelap

Melihat bintang di langit

Melihat objek yang sangat halus

Melihat objek di dalam laut

33. Apakah manfaat dari perkembangan teknologi?


A

Mengekalkan kehidupan manusia

Menjejaskan ketenangan manusia

Membuat manusia kaya

Mengeluarkan hasil yang lebih baik dalam segala bidang

34. Antara berikut, yang manakah menggunakan teknologi?

35.

Rajah 12 menunjukkan alatan yang digunakan dalam bidang komunikasi.

12

PAT 2015

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI / TAHUN 4

RAJAH 12
Antara berikut, yang manakah menunjukkan perkembangan teknologi dari yang terawal hingga ke
sekarang ini?
A

X Y Z W

X W Z Y

Y Z X W

Z X W Y

36. Antara berikut, yang manakah tidak dapat dicapai oleh manusia disebabkan had keupayaan badan
manusia?
I

Hidup dalam keadaan cuaca yang melampau

II

Tinggal di dalam air untuk jangka masa yang sangat lama

III

Mengingati dua nombor telefon

I, dan II sahaja

I, dan III sahaja

II, dan III sahaja

I, II, dan III

37. Rajah 13 menunjukkan dua alatan yang direka cipta untuk mengatasi had keupayaan manusia.

13

PAT 2015

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI / TAHUN 4

RAJAH 13
Alatan ini digunakan dalam bidang
A pengangkutan
B komunikasi
C pertanian
D pendidikan
38. Antara objek berikut, yang manakah dibuat daripada bahan buatan?
I Payung
II Baju hujan
III berus gigi
IV Kerusi plastik

39.

I, dan III sahaja

II, dan IV sahaja

I, II, dan III sahaja

I, II, III, dan IV

Rajah 14 menunjukkan seorang lelaki sedang membakar kayu api

14

PAT 2015

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI / TAHUN 4

RAJAH 14
Aktiviti ini merupakan permulaan perkembangan dalam bidang
A

Pengangkutan

Pembinaan

Komunikasi

Pertanian

40. Baca situasi di bawah.


Seorang perempuan tua tidak berupaya
mendengar bunyi yang perlahan.
Manakah antara berikut dapat membantunya menyelesaikan masalah?
A Gigi palsu
B Cermin mata
C Alat bantuan pendengaran
D Telefon bimbit

========================================================
==========================
SOALAN TAMAT
========================================================
==========================

15