You are on page 1of 10

Setmana del 19 al 25 d’abril de 2010

Núm. 008
ok .c o m / p a sseig
IÀRIA: www.facebo
INFORMACIÓ D es en el c. M e st re G in e r: troballa
a
ió d e c a te s a rqueològiu e ls e n c re u a m ents estan
Realitzac e l s. X IV · Els treballs d d , si tu a t entre c.
a d ra su
d’una murall r- se · E l ra ss a n teig de la vore Trobades les restes
a ·
punt de finalitz r i Rausell ja està finalitzat
rre
Sant Vicent Fe nyent a la Guerra Civil
rta
d’un refugi pe

El nou Passeig de les Germanies


El nou Passeig de les Germanies
El nou Passeig de les Germanies

FERNANDO MUT, VISITA RUTINARIA


PER CONTROLAR L’OBRA

Foto: Fernando Mut inspeccióna els treballs en la vorera sud de Rausell a Valier.

Fernando Mut, acompanyat de l’encarregat de la seguretat en l’obra, inspeccionen que tots els
treballs vagen com s’han programat. En estes visites, Fernando Mut controla que s’executen les
feines que s’han programat en les reunions tècniques, on assisteix habitualment, acompanyat
dels arquitèctes, l’ingenyer de l’obra, l’encarregat de seguretat, i l’assistència tècnica.

vols informació diària?


fes-te fan de la nostra pàgina...

www.facebook.com/passeig
3
El nou Passeig de les Germanies

ENCREUAMENTS:
ELS SERVEIS: PRÒXIM ENLLAÇ

Foto: Realització d’arquetes en l’encreuament de c. Rausell amb el c. Sant Francesc de Borja.


Després del descobriment dels serveis en els dos
encreuaments que s’han estat obrint esta setmana,
han començat els enllaços en els mateixos. S’han fet
encreuaments de l’aigua potable, enllumenat públic,
xarxa de baixa i mitja tensió, línea telefònica, línea
d’internet i serveis varis.
Està programat que els encreuaments finalitzen esta
setmana.
Foto: Serveis en el c. Valier

4
El nou Passeig de les Germanies

APAREIX UN “CLOT” AL PASSEIG

Esta setmana hem començat amb un imprevist: durant el cap de setmana s’ha obert un gran clot que
afecta el tram central del passeig just davant del carrer Mestre Giner.

Pel reconeixement arqueològic realitzat fins a la data i pels arxius consultats, en especial l’informe i els
plans elaborats per espeleòlegs del Centre Excursionista de Gandia en 1990-91 i de les nostres pròpies
exploracions, entenem que en el punt de l’afonament s’encreuen dos dels túnels de la xarxa de refugis, el
que discorria per l’eix del pas de les Germanies i un altre transversal que discorria des de la plaça Jaume
I cap a la plaça del Prado, segons pareix per davall de la casa de la marquesa.

El col•lapse s’ha produït per la inundació del túnel procedent de Mestre Giner, a causa d’una avaria de
la xarxa d’aigua potable que l’excavació de la setmana passada va activar. També han ajudat les pluges
que s’han produït des que vam començar les obres.

Les parets i volta d’este túnel estan excavades amb sistemes de mineria en el substrat de llims compactes
sobre el qual s’assenta la ciutat, sense cap reforç, per que en general resulta innecessari i de fet són molt
rars els afonaments d’este tipus. No obstant això, el passeig discorre per l’antic fossat de la muralla,
farcit amb materials heterogenis i sense compactar fins a uns tres metres i mig de profunditat. Açò fa
que el sostre dels túnels quede a poc més de dos metres de profunditat en els terrenys resistents, el que
segons pareix el fa més vulnerable a qualsevol anomalia, com en este cas la produïda per la xicoteta
inundació de dies passats.
Paco Blay
Codirector de l’equip d’arqueòlegs

5
El nou Passeig de les Germanies

F U G A D ’ A I G U A A L P A S S E I G
El dissabte 17 d’abril hi va haver una avaria a les conduccions d’aigua que va afectar als carrers Mestre
Giner i Sant Francesc de Borja. Una rebentada i les seues succesives conseqüències van fer que una
gran quantitat d’aigua omplira estos carrers. Els serveis municipals i els d’Aigües de València van
actuar ràpid i solucionaren la situació.

Va haver diferents fugues que van provocar l’inundació parcial del carrer Mestre Giner. Tot va passar
de la següent manera:

La primera avaria que es va produïr va ser en una canonada situada en el carrer Mestre Giner. Per
poder arreglar la fuga, van tancar la clau de pas del carrer de Sant Francesc de Borja.

Una vegada arreglada l’avaria, es va produïr una segona fuga en l’altre extrem del carrer Mestre Giner.
Solventat aquest problema, la clau de pas que estava en Sant Francesc de Borja, no va poder aguantar
i es va prodüir una tercera fuga.

Finalment van poder arreglar, durant tota la jornada del dissabte les diferents fugues que es van produír.

Volem demanar disculpes per les molèsties ocasionades.

6
El nou Passeig de les Germanies

DES DEL C.ST. VICENT FERRER FINS AL


C. RAUSELL: PROPER FORMIGONAT
Quant les proves de pressió d’aigua han
donat un resultat satisfactori, s’ha passat
al següent procés de remat de serveis en la
zona del tram de Sant Vicent Ferrer fins el
carrer de Rausell.
Una vegada s’hagen finalitzat les feines,
(com son la finalització de les arquetes i el
creuament d’alguns serveis) es passarà al
formigonat de la vorera.

Foto: Ajustament de les canonades d’aigua potable abans de les proves de pressió.

7
El nou Passeig de les Germanies
El nou Passeig de les Germanies

Formes per a que


pugues rebre
informació de les
obres:

En internet:
germanies@iniciativespubliques.com
http:\\germanies.iniciativespubliques.com
http:\\facebook.iniciativespubliques.com

telèfon:
615 149 997

en les nostres oficines:


C/ Puríssima, 7 - Baix
08.00h a 10.00h i
15.30 a 16.30h
9
El nou Passeig de les Germanies

PREVISIÓ D’OBRES SETMANA


Del 19 al 25 d’abril de 2010
Tr am cent r al del passeig
Continuen els treballs de rassanteig per a col·locar
saorra i formigó des del C. Sant Francesc de Borja fins
al Teatre Serrano.
Continua el canvi del sistema elèctric de les faroles del
passeig.
Vorer a sud. núms. imparel ls
Demolició de les voreres de Valier fins al Pàrquing del
Serpis. Col·locació dels serveis de telefonia, ONO,
aigua potable, baixa i mitja tensió.
Encreuament de C. Rausell fins C. Sant Francesc de
Borja: Finalització dels treballs de l’encreuament de
serveis.
Encreuament de C. Valier a C. Major: Finalització dels
treballs de l’encreuament de serveis.
Formigonat de les voreres.
Vorer a nord. núms.parel ls
Realització de cates arqueològiques al c. Major.

Foto: Descobriment dels serveis en c. Valier.

LA REVISTA SENCERA TÉ MÉS FULLES. SI LA VOLS REBRE (EN FORMAT PDF)

ENVIA UN E-MAIL A : germanies@iniciativespubliques.com


10