You are on page 1of 6

[16.03.

06 / 30 ]
27(3) : :
( 10:4-6)

27. 3.

1. ()
1) : 16:19 ->
2) : 18:15-18; 20:23 ->
*
.

2. :
.
- (ius gladii) .
3. (disciplina) = (nervus): , , ,
1) (censura): .
2) (excommunicatio): .

4. (3)_ 3:14; 5:5


1) (, )
2) .
3) ( ) .

5.
1) (sanitas)[]
2) (order) []
3) (unitas)

6. /
- .
.

- 1 -

( 10:4-6)
10:4-6,
,
,

.
. 14:33
. , 14:40
. . .

( 6:17). 6 ,

. ( 6:12).

. (),
. .

, () ( 16:19),

. .
,
,
.
,
.
.
,
, ,
.
3:14,
.
,
, .

- 2 -

.
.
.

- 3 -

[27.3. : _30 ]
3 .
. .
.
, ,
. ,
.
. .
.
, (
). , .
.

.
. ( 16:19; 18:15-18; 20:23).
16:19 .
. 18:15-18; 20:23
. ,
.
. ,
.
.

.
. . 16:19
, .

.

.
. ,
, .
.
.

.

- 4 -

(ius gladii) .
. ,
. .

(disciplina)

1)

(censura)

2)

(excommunicatio). .
, , .
. .
.
(nervus). .
. .
,
, . , , , .
. .
.
. .
, .
. .
.
. , , . ,
. . ,
.
. .
,
. , .
( 2:20; 2:14).
,
.
. , .
.
. .
.
.
.
.
. .
3:14; 5:5,
.. ,

- 5 -

. , ,
. .
.
[ ]
1. (sanitas) : ?
.
.
.
2. (order) : , .
, . .
. , .
3. (unitas) .
.
.
. .
?
.
. .
. , ? ,
.
.
?
. .
.
. ,
.
.
, (regula moderationis).
.
.
:
. .
. .

- 6 -