You are on page 1of 26

ANG SULIRANIN AT SANLIGAN NG PAG-AARAL

PANIMULA
Ang pagkakaroon ng wikang pambansa ay nagbibigay daan sa pagkakaisa ng
mga mamamayan at nagbibigay tulong sa pag-unlad ng ibat ibang aspeto sa isang
bansa. Ang sariling wika ay mahalaga at kinakailangan ng isang bansa sapagkat ito ang
ginagamit sa pakikipag-ugnayan at pakikipag-talastasan ng bawat mamamayan. Ang
ekonomiya ay hindi lalago o uunlad kung ang mga tao ay hindi nagkakaisa o
nagkakaintindihan.
Ang wikang Filipino sa makabagong panahon ay patuloy na umuunlad at
nagbabago. Gumagamit na din tayo ng ibat-ibang paraan upang mas mapaikli ang
pagbigkas o paggamit ng ating wika, ilang halimbawa ng pagpapalawak ng bokabularyo
ay ang paggamit ng akronim o ang paggamit ng mga letra na nagprepresenta sa isang
salita o tumatayo bilang kapalit ng salita. Sumunod na halimbawa ay ang pagpapalit ng
mga arkayk na salita, sa pamamagitan nito pinapalitan ng mga makabagong salita ang
mga salita na ginagamit noong unang panahon upang mas madaling gamitin at mas
magandang bigkasin at pakinggan. At ang pinakauso sa panahon ngayon ay ang
paggamit ng mga balbal na salita, ito ang pinakamababang antas ng wika na
karaniwang ginagamit ng mga kabataan at mga bakla.
Ang mga mag-aaral sa urban ay gumagamit ng ibat-ibang pagpapalawak ng
bokabularyo na nakakaapekto din sa kanilang pamumuhay maging sa lipunan at
ekonomiya.

SAKLAW AT LIMITASYON NG PAG-AARAL


Ang layunin ng pag-aaral ay upang malaman ang pagbabago ng wika noong
sinauna hanggang ngayon at sa susunod pang henerasyon. Sa mga tuntunin ng
paggamit ng wika at pag-unlad nito ay may mga limitasyon lang na dapat isaalanglang,
ang dahilan nito ay upang mapanatili ang kaayusan ng pa-aaral ukol dito. Inawa ito
upang malaman ang pananaw ng mga mag-aaral ng B.S Education Major in Filipino ng
mga mag-aaral sa unang baiting ng Institute of Creative Computer Technology, taong
panuruan 2014-2015. Ang pagtitipon namin ng mga impormasyon at iba pang mga
kinakailangan na impormasyon ay ginawa sa Institute of Creative Computer Technology.

MGA POKUS NG PAG-AARAL


Ang mga pipiliing mga respondentee sa pag-aaral na ito ay ang mga nasa unang antas ng
kursong B.S. Education major in Filipino sa taong panuruan 2014-2015 sa ICCT College
ng pilipinas, lungsod ng Cainta, Rizal.
Sa kasalukuyan ay may limampung respondentee kaming kinuha na kung saan ang mga
mananaliksik ay gagamit ng quota sampling. Sila ay magpapamahagi ng animnapung na sarbey
kwenstyuner at

ang

unang limampung respondente na unang makakatapos ang siyang

automatikong magiging respondente.

END____________
Dito ko sya kinuha:
Republika ng Pilipinas
ICCT COLLEGES FOUNDATION, INC
V.V. Soliven Avenue II, Cainta, Rizal

WIKANG FILIPINO, SA MAKABAGONG PANAHON


Ang Pananaliksik ay ipriniprisinta kay
Mrs. Anita Boral

Bilang Pagtupad sa isa sa mga Pangangailangan


Ng Asignaturang
Filipino2

(Pagbasa at Pagsulat tungo sa Pananaliksik)

Ipriniprisinta nila:
Joemar Baldon
Crispin Joses A. Carolino
Julie Ann C. Clitar
Nick P. Felix
Rochelle F. Gomez
Lovely-Ann M. Infermo
Armia P. Leonardo
Benjie G. Ramos
Melecio M. Vista Jr.

E-3

Petsa
November 2014
PASASALAMAT

Ang mga mananaliksik ng paksang Wikang Filipino, Sa Makabagong Panahon ay taos


pusong ipininaabot ang aming pasasalamat sa mga taong tumulong, nagkontribusyon
at nagbigay-suporta sa reyalisasyon ng pamanahong papel na ito.
Ang tagumpay ng pananaliksik na ito ay utang namin sa mga sumusunod:

Sa aming mga Magulang, na buong unawa kaming tinulungan at sinuportanhan


sa aming mga pangangailangan.

Kay Gng. Anita Boral, ang aming matyagang guro na sumusuporta at


nagtitiyagang magturo sa amin upang lubusang namin maintindihan ang aming

asignatura.
Sa aming mga respondentes na nagbigay sa amin ng impormasyon na aming

kinakailangan sa pananaliksik na ito.


sa aming kapwa mag-aaral na nagbahagi ng kanilang ideya at kaalaman tungkol

sa aming pananaliksik.
At higit sa lahat sa Poong Maykapal, sa pagdinig sa aming mga dalangin, sa
mga pagpapala at sa pagbibigay sa amin ng kalakasan.

PAGHAHANDOG

Lubos ang pagpapasalamat ng aming grupo sa mga sumuporta at naging bahagi ng


pananaliksik na ito. Kaya ito ay aming inihahandog sa mga taong naging aming
inspirasyon sa paggawa nito.

Sa aming mga magulang


Guro
mga kaibigan
mga kamag-aaral
kaeskwela

sa mga susunod na gagamit ng proyektong ito


at higit sa lahat sa
Poong Maykapal.

TALAAN NG NILALAMAN
Pasasalamat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i

Paghahandog

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ii

Kabanata 1
Panimula

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Paglalahad ng Suliranin

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Kahalagahan ng Pananaliksik

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Saklaw at Limitasyon ng Pag-aaral

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Depinisyon/Kahulugan ng mga Termino


Kabanata 2

. . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Lokal na Literatura

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Dayuhang Literatura

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Kabanata 3
Disenyo ng Pananaliksik
Paraan ng Pananaliksik

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Mga Pokus ng Pag-aaral

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mga Instrumentong Pananaliksik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tritment ng mga Datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kabanata 4
Presentasyon at Interpretasyon ng mga Datos

. . . . . . . . . . . . . . 11

Kabanata 5
Lagom

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Konklusyon

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Rekomendasyon

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Larawan ng Grupo
Kurikulum Bitey

13

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

KABANATA 1
ANG SULIRANIN AT SANLIGAN NG PAG-AARAL

PANIMULA
Ang pagkakaroon ng wikang pambansa ay nagbibigay daan sa pagkakaisa ng
mga mamamayan at nagbibigay tulong sa pag-unlad ng ibat ibang aspeto sa isang
bansa. Ang sariling wika ay mahalaga at kinakailangan ng isang bansa sapagkat ito ang
ginagamit sa pakikipag-ugnayan at pakikipag-talastasan ng bawat mamamayan. Ang
ekonomiya ay hindi lalago o uunlad kung ang mga tao ay hindi nagkakaisa o
nagkakaintindihan.

Ang wikang Filipino sa makabagong panahon ay patuloy na umuunlad at


nagbabago. Gumagamit na din tayo ng ibat-ibang paraan upang mas mapaikli ang
pagbigkas o paggamit ng ating wika, ilang halimbawa ng pagpapalawak ng bokabularyo
ay ang paggamit ng akronim o ang paggamit ng mga letra na nagprepresenta sa isang
salita o tumatayo bilang kapalit ng salita. Sumunod na halimbawa ay ang pagpapalit ng
mga arkayk na salita, sa pamamagitan nito pinapalitan ng mga makabagong salita ang
mga salita na ginagamit noong unang panahon upang mas madaling gamitin at mas
magandang bigkasin at pakinggan. At ang pinakauso sa panahon ngayon ay ang
paggamit ng mga balbal na salita, ito ang pinakamababang antas ng wika na
karaniwang ginagamit ng mga kabataan at mga bakla.
Ang mga mag-aaral sa urban ay gumagamit ng ibat-ibang pagpapalawak ng
bokabularyo na nakakaapekto din sa kanilang pamumuhay maging sa lipunan at
ekonomiya.
PAGLALAHAD NG SULIRANIN
Ang pa-aaral na ito ay ginawa upang maipakita ang pananaw ng mga mag-aaral
sa kursong B.S. Education major in Filipino sa patuloy na pag-unlad ng wika sa
paglipas ng panahon. At sila ay tinanong ng mga sumusunod na katanungan:
1.Sang ayon ka ba na umunlad ang wikang Filipino?
2.Ang makabagong teknolohiya ba ay isa sa mga salik na nakakaapekto sa pag unlad ng wikang
Filipino?
3.Mahalaga ba ang pag-unlad ng wika?
4.Mahalaga pa ba ang wikang Filipino sa kasalukuyan?
5.Ang paglipas ba ng panahon ay isa din sa mga naging dahilan sa pag-unlad ng wika?
6.Nakaaapekto ba ang pag-unlad ng wikang filipino sa kasalukuyan?
7.Nakakaimpluwensya ba ang pananakop ng ibang bansa sa pag-unlad ng ating wika?
8.Dapat na bang kalimutan ang lumang salita na ating minana mula sa ating wika?
9.Bilang mag-aaral, may maitutulong kaba sa pag-unlad ng wika?
10.Naging epektibo ba ang pag-unlad ng wika sa ating pamumuhay?

11.Naging epektibo ba ang pag-unlad ng wika sa ating lipunan?


12.Sang ayun ka bang tanggalin ang wilang filipino sa kurikulom ng kolehiyo?
13.Ang pagpapalit ng mga salitang arkayk ba ay talagang epektibo sa pakikipag komunikasyon?
14.Ang paggamit ng akronim ba ay isang epektibong paraan upang matandaan ng tao ang mga
salita?
15.Sang ayon kaba sa paggamit ng mix-mix na lenguwahe sa paaralan?

KAHALAGAHAN NG PANANALIKSIK
Ang wika ay mahalaga at kinakailangan ng isang bansa maging ng tao sapagkat
ito ang ginagamit sa pakikipakomunikasyon, pakikipag-ugnayan at pakikipag-talastasan
ng bawat mamamayan. Ito ay talang napakahalaga dahil kung wala ito ang ekonomiya
ay hindi lalago o uunlad kung ang mga tao ay hindi nagkakaisa o nagkakaintindihan.
Kaya ang pag-aaral na ito ay magiging kapakipakinabang sa mga sumusunod:
1. Sa mga mag-aaral. Ang pag-aaral na ito ay makakatulong sa kanila upang
kanilang malaman kung paano umuunlad ang wika at ang mga tamang paraan o salita
na kanilang kailangang gamitin na makakatulong din sa pagtatagumpay ng kanilang
pag-aaral.
2. Sa mamamayan. Ang pag-aaral na ito ay magbibigay sa kanila ng kaalaman
ukol sa kahalagahan ng wika at kung paano ito makakatulong sa pag-unlad ng bayan.
3. Sa mga susunod pang henerasyon. Ang pag-aaral na ito ay ay maaari nilang
balikan at ito ay magbibigay sa kanila ng ideya tungkol sa wika sa sinaunang panahon
at kung paano ito nagbago.

SAKLAW AT LIMITASYON NG PAG-AARAL

Ang layunin ng pag-aaral ay upang malaman ang pagbabago ng wika noong


sinauna hanggang ngayon at sa susunod pang henerasyon. Sa mga tuntunin ng
paggamit ng wika at pag-unlad nito ay may mga limitasyon lang na dapat isaalanglang,
ang dahilan nito ay upang mapanatili ang kaayusan ng pa-aaral ukol dito. Inawa ito
upang malaman ang pananaw ng mga mag-aaral ng B.S Education Major in Filipino ng
mga mag-aaral sa unang baiting ng Institute of Creative Computer Technology, taong
panuruan 2014-2015. Ang pagtitipon namin ng mga impormasyon at iba pang mga
kinakailangan na impormasyon ay ginawa sa Institute of Creative Computer Technology.

DEPINISYON/KAHULUGAN NG MGA TERMINO


Upang mas mapaigi pa ang kaalaman sa pag-aaral na ito, ang mga sumusunod
na salita ay binigyang kahulugan:

Wika Ang wika ay isang bahagi ng pakikipagtalastasan. Kalipunan ito ng mga


simbolo, tunog, at mga kaugnay na batas upang maipahayag ang nais sabihin ng

kaisipan.
Arkayk

Ay

ang Lumang

Tagalog na

ginamit

bago

ang

paggamit

ng Filipino noong 1973. Ito ay kinabibilangan ng mga sinaunang anyo ng tagalog


gayundin ng mga salitang inimbento ng mga purista na tila hindi na gaanong

ginagamit sa kasalukuyang panahon.


Ekonomiya binubuo ng mga sistemang ekonomiko ng isang bansa o ibang
area:

ang trabaho, puhunan,

at

mga

pinagkukunang

ang pagmamanupaktura, produksiyon, pangangalakal, distribusyon,


at konsumpsiyon ng mga kalakal at serbisyo ng areang ito.

lupain

at

Balbal

o islang ay ang di-pamantayang paggamit ng mga salita sa

isang wika ng isang partikular na grupo ng lipunan. Tinatawag din itong salitang
kanto o salitang kalye.
KABANATA 2
MGA KAUGNAY NA PAG-AARAL AT LITERATURA

LOKAL NA LITERATURA
Ayon kay Edward Sapir, ang wika ay isang likas at makataong pamamaraan ng
paghahatid ng mga kaisipan, damdain at mithiin.
Si Carroll (1964) ay nagpapahayag na ang wika ay isang sistema ng mga
sagisag na binubuo at tinatanggap ng lipunan. Ito ay resulta ng unti-unting paglilinang
sa loob ng maraming dantaon at nagbabago sa bawat henerasyon, ngunit, sa isang
panahon ng kasaysayan, ito ay tinutukoy na isang set ng mga hulwaran ng gawi na
pinag-aaralan o natutuhan at ginagamit sa ibat ibang antas ng bawat kasapi ng
pangkat o komunidad.
Ayon kay Dr. Pamela Constantino sa artikulo niyang Tagalog Pilipino / Filipino:
Do they Differ sa bisa ng Executive Order No 134 na nilagdaan ni Pangulong Quezon
noong Ika-30 ng Disyembre, 1937 ay kinilala ang Tagalog bilang basehan ng pagbubuo
ng Wikang Pambansa.
Ayon kay Dr. Aurora Batnag ( Kabayan, 2001) sapagkat ang Pilipinas ay
multilinggwal at multicultural, nabubuklod ang ating mga watak-watak na isla ng iisang
mithiin na ipinapahayag hindi lamang sa maraming tinig ng ibat- ibang rehiyon kundi
gayon din sa isahang midyum na Wikang Filipino. Samakatuwid hindi matutumbasan

ang papel ng wika sa pagtatangkang baguhin ang kalagayan ng lipunan ng isang


bansa.

DAYUHANG LITERATURA
Aram Noam Chomsky (1928), lahat ng tao ay may Language Acquisition Device
(LAD. Idinagdag niya na everyone is born with some sort of universal grammar in their
brains------basic rules which are similar across all languages.
Antonio Piafetta noong 1525, mas maaga pa daw napormalisa ang wikang
Filipino ngayon kaysa sa kasaysayan ng bansa. May mga pamilyar na salita ang luar na
naiintindihan sa kahit saang dako ng Pilipinas. Katulad na lang ng mga salitang buhok
at ngipin. Ibig sabihin nito ay nagkakaisa na tayo noon pa man sa usapin tungkol sa
wika.
Ayon din kay Archibald A. Hill sa kanyang papel na What is Language? Ang wika
raw ay ang pangunahin at pinakaelaboreyt na anyo ng simbolikong gawaing pantao.
Ang simbolon ito ay binubuo ng mga tunog na nalilikha ng aparato sa pagsasalita at
isanasaayos sa ma klase at pattern nga lumilikha sa isang komplikado at simetrikal na
istruktura. Ang mga simbolong ito ay mayroon ding kahulugang arbitraryo at kontrolado
ng lipunan.
Ayon kina Barker at Barker (1993), ikinukunekta ng wika ang nakaraan, ang
kasalukuyan at ang hinaharap. Iniingatan din nito ang ating kultura at mga tradisyon.
Maari raw mawala ang matatandang hehnerasyon, subalit sa pamamagitan ng wika,
naipapabatid pa rin nila ang kanilang mga ideya, tagumpay, kabiguan, at maging ang

kanilang mga plano o adhikain sa hinaharap. Sa pamamagitan nito, ang mga


sumusunod at sumusunod pang henerasyon ay natututo o maaaring matuto sa
nakalipas na karanasan at sa gayoy maiiwasan ang muling pagkakamali o di naman
kaya ay naitutuwid o matutuwid ang mga dating pagkakamali. Masasabikung gayon na
sa pamamagitan ng wika ay umuunlad tayo sa mga aspektong intelektwal, sikolohikal,
at kultural. Ganito rin kaya ang mangyayari sa inyo kung babalikan natin at susuriin ang
kasaysayan ng ating wikang Filipino?

KABANATA 3
METODOLOHIYA AT PARAAN NG PANANALIKSIK

Sa kabanatang ito ay iprinisinta ang paraan ng pananaliksik, mga pokus ng pagaaral, mga instrumentong pananaliksik at tritment ng mga datos

DISENYO NG PANANALIKSIK
Ang pag-aaral na ito ay isasagawa ayon sa disenyo ng pamamaraang deskripto-analitik
napamamaraan. Tatangkaing ilarawan at suriin sa pag-aaral na ito ang Pag-unlad ng Wikang Filipino
sa makabagong panahon., sa unang antas ng kursong B.S. Education major in Filipino sa taong
panuruan 2014-2015 sa ICCT College ng pilipinas, lungsod ng Cainta, Rizal.

PARAAAN NG PANANALIKSIK
Ang pag-aaral na ito ay isasagawa sa papamagitan ng pagsasarbey. Ang mga mananaliksik
ay maghahanda ng sarbey kwenstyuner na naglalayong makahanap ng mga datos upang
malaman ang mga salik sa pag-unlad ng wikang Filipino sa makabagong panahon.
Magsasagawa din ng pangangalap ng mga impormasyong ang mga mananaliksik sa ibatibang
hanguan, sa aklatan tulad ng mga aklat, dyaryo, magasin, at pamanahunang papel. Kukuha din
ang mga mananaliksik ng ilang impormasyon sa internet.

MGA POKUS NG PAG-AARAL


Ang mga pipiliing mga respondentee sa pag-aaral na ito ay ang mga nasa unang antas ng
kursong B.S. Education major in Filipino sa taong panuruan 2014-2015 sa ICCT College
ng pilipinas, lungsod ng Cainta, Rizal.
Sa kasalukuyan ay may limampung respondentee kaming kinuha na kung saan ang mga
mananaliksik ay gagamit ng quota sampling. Sila ay magpapamahagi ng animnapung na sarbey
kwenstyuner at

ang

unang limampung respondente na unang makakatapos ang siyang

automatikong magiging respondente.

MGA INSTRUMENTONG PANANALIKSIK


Ang sarbey kwestyoneyr ay ginamit upang maipakita ang mga datos na
kinakailangan sa pag-aaral. Ang mga katanungan ay pinasagot sa mga mag-aaral sa
unang baitang ng B.S. Education Major in Filipino.

TRITMENT NG MGA DATOS


ang pagtally at pagkukuha ng porsiyento ang kinakailangang gawin ng mgamananaliksik
upang maibuod ang mga datos ng pag-aaral.

ICCT COLLEGES FOUNDATION, INC


V.V. Soliven Avenue II, Cainta, Rizal
Survey for Thesis
Filipino-02
Name:____________________________
Panuto: Lagyan ng tsek

Course:___________ Date:___________

ang kahon ng iyong napiling sagot.

1. Sang-ayon ka ba na umuunlad ang wikang Filipino?


Oo

Hindi

2. Ang makabagong teknolohiya ba ay isa sa mga factor na nakakaapekto sa pag-unlad ng wikang


Filipino?
Oo

Hindi

3. Mahalaga ba ang pag-unlad ng wikang Filipino?


Oo

Hindi

4. Mahalaga pa ba ang wikang Filipino sa kasalukuyan?


Oo

Hindi

5. Ang paglipas ba ng panahon ay isa din sa mga naging dahilan sa pag-unlad ng wika?
Oo

Hindi

6. Nakaaapekto ba ang pag-unlad ng wikang Filipino sa kasalukuyan?


Oo

Hindi

7. Nakaimpluwensya ba ang pananakop ng ibang bansa sa pag-unlad ng ating wika?


Oo

Hindi

8. Dapat na bang kalimutan ang mga lumang salita na ating minana mula sa ating mga ninuno?
Oo

Hindi

9. Bilang mag-aaral, may maitutulong kaba sa pag-unlad ng wika?


Oo

Hindi

10. Naging epektibo ba ang pag-unlad ng wika sa ating pamumuhay?


Oo

Hindi

11. Naging epektibo ba ang pag-unlad ng wika sa ating lipunan?


Oo

Hindi

12. Sang ayon ka bang tanggalin ang wikang Filipino sa kurikulum ng kolehiyo?
Oo

Hindi

13. Ang pagpapapalit ng mga salitang arkayk ba ay talagang epektibo sa pakikipag komunikasyon?
Oo

Hindi

14. Ang paggamit ng akronim ba ay isang epektibong paraan upang matandaan ng tao ang mga
salita?

Oo

Hindi

15. Sang-ayon ka ba sa paggamit ng Mix-mix na lengguwahe sa paaralan?


Oo

Hindi

KABANATA 4
PRESENTASYON AT INTERPRETASYON NG MGA DATOS
Sa kabanatang ito ay ipapakita ang mga datos na nakalap mula sa mga magaaral sa unang baitang ng B.S. Education Major in Filipino tungkol sa pagbabago at
pag-unlad ng wikang Filipino sa makabagong panahon at ang kahalagahan nito sa paunlad ng ekonomiya.

1. Ano ang mga factor na nakakaapekto sa pagbabago o pag-unlad ng wikang Filipino?


Table 1
Mga factor na nakakaapekto sa pag-unlad ng wika Filipino

Mga Factor

Respondente

Percentage %

Teknolohiya

35

70

Paglipas ng
panahon

10

20

Pagsakop ng
ibang bansa

10

Ipinapakita ng table 1 na Teknolohiya ang pangunahing factor na nakaapekto sa


pagbabago o pag-unlad ng wikang Filipino para sa respondente sa unang antas ng
kursong B.S. Education major in Filipino na may 35 respondente o 70% nang kabuuan ng
respondente. Sinundan ito ng Paglipas ng panahon na may 10 respondente o 20% nang kabuuan
ng respondente. At ang pangatlo ay pagsakop ng ibang bansa na may 5 respondente o 10% nang
kabuuan ng respondente.

2. Saan mas naging epektibo ang pag-unlad o pagbabago ng wikang Filipino?

Table 2
Mga aspeto kung saan naging epektibo ang pag-unlad ng wikang Filipino

Aspeto

Respondente

Percentage %

Ekonomiya

23

46

Pag-aaral

22

45

Lipunan

10

Ipinapakita ng table 2 na Ekonomiya ang pangunahing aspeto kung saan mas


naging epektibo ang pag-unlad o pagbabago ng wikang Filipino. Ito ay sinang-ayunan
ng 23 respondente o 46% nang kabuuan ng respondente. Sinundan ito ng Pag-aaral na may 22
respondente o 45% nang kabuuan ng respondente. At ang pangatlo ay lipunan na may 5
respondente o 10% nang kabuuan ng respondente.

3. Bakit kailangan umunlad ang wikang Filipino?


Table 3
Mga Dahilan kung bakit kailangan umunlad ang wikang Filipino

Dahilan
Mas malinaw na
Komunikasyon
Magamit sa pagaaral
Mapaunlad ang
ekonomiya

Respondente

Percentage %

22

44

17

34

11

22

Ayon sa table 3 ang Mas malinaw na komunikasyon ang pangunahing dahilan


kung bakit kailangan ang pag-unlad o pagbabago ng wikang Filipino. Ito ay sinangayunan ng 22 respondente o 44% nang kabuuan ng respondente. Sinundan ito ng dahilan na

magagamit sa pag-aaral na may 17 respondente o 34% nang kabuuan ng respondente. At ang


pangatlo ay upang mapaunlad a na may 5 respondente o 10% nang kabuuan ng respondente.
KABANATA 5
LAGOM, KONKLUSYON AT REKOMENDASYON
Ang kabanatang ito ay nagpapakita ng lagom ng pag-aaral at ang konklusyon at
rekomendasyon para sa solusyon sa problemang naitala sa pag-aaral na ito ay
maibibigay.

LAGOM
Ang paglalathala ng pag-aaral tungkol sa Wikang Filipino, sa makabagong
panahon para sa mga BS Education major in Filipino ay naganap. Limampung
respondente ang sumagot sa mga katanungan na aming pinamigay. At ang resulta ay
ang mga sumusunod:
1. Karamihan sa mga respondente ay naniniwala na teknolohiya ang
pinakaunang factor sa pagbabago ng wika. Ito ay sinangayunan ng 70
posyento.
2. At para sa kanila sa Ekonomiya mas naging epektibo ang pag-unlad o
pagbabago ng wikang Filipino na nakakuha ng 46 porsyento.
3. Mas malinaw na Komunikasyon ang pangunahing dahilan kung bakit
kailangan umunlad ang wikang Filipino ayon ito sa 44 porsyento ng
kabuuang respondente.

KONKLUSYON
Ayon sa lagom ng pag-aaral, ang mga sumusunod ay nakita.
1. Mas malinaw na Komunikasyon ang pangunahing dahilan kung bakit
kailangan pang mas mapa-unlad ang wikang Filipino.
2. Mas maaapektuhan ang Ekonomiya sa pag-unlad ng ating wika.
3. Karamihan sa mga respondente ay naniniwala na teknolohiya ang
pinakaunang factor sa pagbabago ng wika, sa pag-unlad ng panahon
kasabay din ng pag-unlad ng wika.
REKOMENDASYON
Matapos ang masusing pagkalap ng mga kailangang datos nabuo ng
mananaliksik ang mga rekomendasyong ito.
1. Sa paggamit ng ating sariling wika sa mga transaksyon sa ekonomiya,
mas magiging madali para sa mga mamamayang Pilipino ang
makahikayat upang makisali sa pakikipagtalastasan at mga transaksyon
sa loob ng ating ekonomiya.
2. Maaaring paunlarin ang wika ngunit dapat iwasan ang paggamit ng mga
salitang gaya balbal upang mas maging pormal ito.
3. Kahit nasaan pa man tayo dapat nating mahalin at ipagmalaki ang ating
sariling wika, dahil bukod sa ito na ang ating kinagisnan, ito din ang
magiging daan para sa ating tagumpay sa hinaharap. Katulad nga ng
sinami ni Gat Jose Rizal: ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit pa
sa hayop at malansang isda.
LARAWAN NG GRUPO

KURIKULUM BITEY

Name: Armia P. Leonardo


Address: Taytay, Rizal
Contact No.: 09056346386
Email Address: armia_leonardo@yahoo.com
Birthdate: September 27,1993
Age: 21
Gender: Female
Course: B.S. Accountancy

Name: Melecio M. Vista Jr.


Address: Blk. 4, Lot 4, Carissa Homes East 2C, Brgy. Dalig, Teresa, Rizal
Contact No.: 0943-728-7117
Email Address:
Birthdate: February 20, 1981
Age: 33
Gender: Male
Course: B.S. Education

Name: Lovely-Ann Infermo


Address: Taytay, Rizal
Contact No.: 09161545895
Email Address: lhobly_20@yahoo.com
Birthdate: Nov. 20,1990
Age: 24
Gender: Female

Course: BSBA

Name: Julie Ann C. Clitar


Address: Pasig City
Contact No.: 09268648672
Email Address: julieannclitar25@yahoo.com
Birthdate: October 25,1996
Age: 18
Gender: Female
Course: BS Accountancy

Name: Benjie G. Ramos


Address: Taytay, Rizal
Contact No.: 09079417648
Email Address: bhenjramos@gmail.com
Birthdate: Feb. 9,1993
Age: 21
Gender: Male
Course: BSC

Name: Joemar C. Baldon


Address: Quezon City
Contact No.: Email Address: joemar_baldon@yahoo.com
Birthdate: August 9,1993
Age: 21
Gender: Male

Course: BS Accountancy

Name: Crispin Joses A. Carolino


Address: Antipolo City
Contact No.: 09102976358
Email Address: criscarolino11@gmail.com
Birthdate: October 11,1986
Birth place:
Age: 28
Gender: Male
Course: BSIT

Name: Rochelle F. Gomez


Address: Cainta, Rizal
Contact No.: 09109099290
Email Address: chellleefries@yahoo.com
Birthdate: December 19,1995
Age: 19
Gender: Female
Course: A.C.T

Name: Nick P. Felix


Address: Angono, Rizal
Contact No.: 09353620757
Email Address: nickfelix99@yahoo.com

Birthdate: July 16,1986


Age: 28
Gender: Male
Course: BSBA