You are on page 1of 2

BORANG PENDAFTARAN PASUKAN MSSM

PERMAINAN
ZON
JANTINA

BIL

: BOLA SEPAK
: BANGGI
: LELAKI

NAMA PESERTA

UMUR : BAWAH 12

R02

NO KAD
PENGENALAN

NO. JERSI

SEKOLAH

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Mengesahkan bahawa segala maklumat yang dinyatakan di atas adalah benar seperti dalam borang R01.

Pengurus Pasukan
Nama

Setiausaha MSSZ BANGGI


Nama

No. KP :

No. KP :

Tarikh

Tarikh :

Syarat-syarat pertandingan
1) Yuran pendaftaran sebanyak RM30 bagi setiap sekolah yang menyertai pertandingan bola sepak bawah 12 tahun.
2) Setiap pasukan adalah dibenarkan mendaftar seramai 14 orang pemain seorang pengadil yang dicadangkan oleh setiap
sekolah dan seorang pengurus pasukan.
3) Bagi setiap perlawanan, setiap pasukan dibenarkan menurunkan seramai 9 orang pemain dan 3 orang pemain simpanan.
4) Tiap-tiap pasukan MESTILAH mempunyai 9 orang pemain sebelum satu-satu pertandingan dimulakan. Jika kurang dari 7
orang pemain, pasukan tersebut tidak dibenarkan bermain/ kalah tanpa bertanding. (Sebarang bantahan rujuk no. 16)

5) Setiap sekolah MESTILAH mendaftarkan sekurang-kurangnya seorang pengadil bagi setiap perlawanan dan akan dibayar
oleh pihak penganjur.
6) Pengadil yang mengadili perlawanan adalah yang bertauliah dan berdaftar.
7) Setiap keputusan pengadil adalah muktamad. (Sebarang bantahan rujuk no. 16)
8) Pihak penganjur berhak menjalankan undian bagi pihak pasukan sekiranya tiada wakil.
9) Setiap pasukan hanya dibenar mengambil dua (2) orang sahaja pemain dari sekolah lain secara UNDIAN di bawah Zon
Banggi yang tidak mewakili sekolah tersebut. Walau bagaimanapun, keutamaan penyertaan harus diberikan kepada wakil
sekolah masing-masing.
10) Perlawanan akan berlangsung selama 30 minit dengan 15 minit untuk setiap separuh masa
11) Pasukan yang lewat ataupun tidak berada di padang selama 5 minit selepas tiupan wisel pangadil akan dianggap kalah
dan pasukan lawan akan mendapat kemenangan percuma (3 mata tanpa jaringan). (Sebarang bantahan rujuk no. 16)
12) Semua pasukan tidak dibenarkan dengan SENGAJA memberi kemenangan percuma dan mengatur perlawanan.
Sekiranya berlaku pasukan tersebut secara automatik terkeluar daripada pertandingan dan perlawanan-perlawanan yang
telah ditandinginya di anggap BATAL. (Sebarang bantahan rujuk no. 16)
13) Format @ jadual pertandingan bergantung kepada pendaftaran bola sepak pada 9 Mac 2016(Rabu).
14) Pertandingan akan diadakan pada 9-10 MAC 2016(Rabu-Khamis) bertempat di Sekolah Kebangsaan Padang Banggi.
15) Semua borang penyertaan yang telah lengkap diisi hendaklah diserahkan ke urusetia pertandingan pada atau sebelum 9
MAC 2016 (Ahad) kepada pihak penganjur. (Rujuk no. 13)
16) Sebarang BANTAHAN perlu disertakan dengan wang kiriman RM100 kepada pihak penganjur.