You are on page 1of 20

Mga insektong nadiskubre

ni Dr. Jose Rizal


By: Ma. Victoria Mariano
BSIT-3B
mmariano91
5

SI DR. RIZAL, ANG SIYENTIPIKO

O Si Dr. Jose Rizal ay isang taong makaagham.

Nag-aral siya ng medisina at iba pang mga


sangay ng siyensiya o agham subalit hindi
lamang niya ibinuhos ang kanyang oras kundi
sa pagpapalaganap ng kanyang kaalaman sa
mga bagay na nakaakit di lamang sa kanyang
mata kundi sa ganda ng kapaligiran.
O Si Dr. Jose Rizal ay taong mapagmasid. Ang
katangiang ito ay namalas na noong bata pa
lamang siya. Kinapansinan na siya ng
pagmamahal sa kalikasan at kasiyahan sa
pagmamasid ng ibat ibang bagay. Minsan sa
kanyang pag-uwi, siya ay naligaw ng daan
dahil lamang sa paghuli o paghabolmmariano91
sa
5
paruparo.

mmariano91
5

Ang kwento ng gamu gamo

Ang kwento ng
gamugamo
O Tinuruan si Jose ni Donya Teodora na

bumasa sa wikang Kastila. Isang gabi


binigyan niya si Jose ng isang aklat,
El Amigo de Los Ninos o Ang
kaibigan ng mga bata.
O Pagkatapos ng kuwento ng kanyang
ina tinanong niya si Jose, Alam mo
ba ang nangyari sa munting
gamugamong hindi sumunod sa
kanyang ina?

mmariano91
5

Ang kwento ng
gamugamo
O Ang mga batang hindi sumusunod sa

kanilang mga magulang at makakatulad


din ng batang gamugamo. Ang ningas
ng lampara ay kumakatawan sa isang
mithiin sa buhay.
O Isang karangalan para kanino man ang
mamatay para sa kanyang mithiin sa
buhay katulad ng munting gamugamo.
Si Dr. Rizal ay namatay na martir para
sa dakilang mithiin.
mmariano91
5

Mga Insektong pinangalan


kay Dr. Rizal
O Aedes (Finlaya) Rizali
O Apogionia Rizali
O Cyrestis Maendis Rizali
O Dolichopeza Rizaleusis
O Draco Rizali
O Glenochrysa Rizal
O Hemerobius Rizali
O Hydropsyche Rizali
O Leptocorisa Acuta Rizaensis
O Pachyrrhynchus Rizali
O Rhacophorus Rizali
O Spathomales Rizali

mmariano91
5

Aedes (Finlaya) Rizali


O Aedes ( Finlaya ) Rizali ay nailalarawan na

may 3 o higit pang puting basal bands,


minsan may apical bands; ang femora ay
hindi nakaayos. Ang scutum ay may
natatanging linyang puti na makitid o
ginintuang kaliskis at ang kaliskis ng vertex ay
karaniwang makitid.

mmariano91
5

Iba Pa

Apogionia Rizali
O
Kabilang sa grupo ng Coleoptera, ang pinaka

malaking grupo ng mga insekto, mayroong


350,000 ibat ibang uri ng mga salagubang
O
Nabubuhay kahit saan maliban nalamang sa mga
malalamig o matutubig na lugar gaya ng
antarctica.
O
Nasanay sa radiation noong unang panahon pa
lamang, at ibat ibang bulaklak ang tumulong sa
pag papadami ng ibat ibang uri ng mga
salagubang.
mmariano91
5
Iba Pa

Cyrestis Maendis Rizali


O Ang Cyrestis Maendis Rizali ay isang uri ng

paru-paro sa pamilyang nymphalidae.


Mayroon itong mahabang antena na kulay
tsokolate.

mmariano91
5
Iba Pa

Dolichopeza Rizaleusis
O Dolichopeza Rizaleusis ay isang tipula o crane

fly na katamtaman ang laki. Ang katawan nito


ay humahaba ng walong milimetro, ang
pakpak naman ay humahaba ng 8.3-9.9
milimetro.

mmariano91
5
Iba Pa

Draco Rizali
O Isang uri ng hayop na tinatawag na flying

dragon
O Ito ay matatagpuan sa isla ng Basilan, Bongao,

Jolo, Mindanao, Sanga-Sanga, Siasi at Simunul


O Ito ay nakilala dahil sa pangongolekta ni Rizal

sa panahon ng siya ay na sa Dapitan. Ipinadala


niya ito sa isang zoologist na si Benno
Wandolleck sa Europa.
mmariano91
5
Iba Pa

Ecnomus Rizali
O Isang Genus sa Kingdom Animalia

mmariano91
5
Iba Pa

Glenochrysa Rizal
O Glenochrysa Rizali ay isang uri ng Elton na

insekto. Ang mga ito ay mainam na mga


insekto na may haba ng pakpak ng 6
hanggang higit sa 65mm.

mmariano91
5
Iba Pa

Hemerobius Rizali
O Hemerobius Rizali ay may habang 5mm

katawan lamang. Ang mga ito ay mas maliit


kaysa sa green lacewings na mas karaniwang
makikita.

mmariano91
5
Iba Pa

Hydropsyche Rizali
Ang Hydropsyche Rizali ang tanging

hydropsyche matatagpuan sa kahabaan ng ilog,


maliban sa isang bahagi ng tubig kung saan
may nakitang katulad sa H. infernalisSchmid.

Makikita ang ganitong uri ng hayop sa tag-init

simula hunyo at sa pagtatapos ng oktubre.

mmariano91
5
Iba Pa

Leptocorisa Acuta Rizaensis


O Leptocorisa Acuta Rizalensis ay isang paddy

bug, bush bug o stink bug. Ito ay naninirahan


sa palayan at kumakain ng palay

mmariano91
5
Iba Pa

Pachyrrhynchus Rizali
O Pachyrrhynchus Rizali ay kilala bilang isa sa

mga kapansin-pansing salaginto sa mundo


dahil sa kagandahan ng kulay nito. Ito ay
matatagpuan sa mga dahon ng punong kahoy
at kapag nabalisa, bumababa ito sa lupa at
nagkukunwaring patay.
mmariano91
5
Iba Pa

Rhacophorus Rizali
O Rhacophorous Rizali ay isang palaka na

galling sa pamilya ng Rhacophoridae na


matatagpuan sa Brunei, Indonesia, Malaysia,
Thailand at Pilipinas.

O Matatagpuan ito sa subtropikal o tropikal na

kapatagan ng kagubatan, sa mga gilid ng


lawa at sapa.

mmariano91
5
Iba Pa

Spathomales Rizali
Isang maliit na fungus beetle
Tinatawag na handsome beetle

mmariano91
5

Iba Pa

ref
O http://www.joserizal.ph/ge07.html
O http://documents.mx/

documents/insects-named-after-riza
ldocx123010.
html
O JOSE RIZAL: TANGLAW NG KABATAAN
by Prof. Teresita s. Buensuceso and
Dr. Josefina L. Pe
mmariano91
5