You are on page 1of 30

MEMBERI ASSIGNMENT

DALAM VLE FROG


(Assignment ialah satu site yang mengandungi tugasan untuk pelajar.)

[Type text]

[Type text]

GKJ SMK Seafield

1. Sila log in ke dalam VLE Frog dan bina satu site yang baru. Klik pada
New Site.

[Type text]

[Type text]

GKJ SMK Seafield

2. Isikan butir-butir yang diperlukan untuk membina site.

[Type text]

[Type text]

GKJ SMK Seafield

3. Klik Create Site.

[Type text]

[Type text]

GKJ SMK Seafield

4. Site baru dipaparkan. Pilih Layout dan kemudian klik pada


Widget. Jangan lupa Save Changes.

[Type text]

[Type text]

GKJ SMK Seafield

5. Heret widget Scorm ke dalam site dan lepaskan. Scorm adalah


bahan pembelajaran yang percuma dari MOE.

[Type text]

[Type text]

GKJ SMK Seafield

6. Klik sekali pada ruang Scorm. Taip motion dalam search box untuk
mencari bahan tentang motion.

[Type text]

[Type text]

GKJ SMK Seafield

7. Klik sekali pada bahan pembelajaran yang dikehendaki. Kemudian


klik Save Changes.

[Type text]

[Type text]

GKJ SMK Seafield

8. Klik pada butang Widget dan heret Text Activity ke dalam site.

[Type text]

[Type text]

GKJ SMK Seafield

9. Taip arahan kedalam textbox. Text Activity merupakan tugasan


bertulis bagi pelajar. Jangan lupa klik Save Changes dan X selepas
siap.

[Type text]

[Type text]

GKJ SMK Seafield

10. Klik pada ikon Share.

[Type text]

[Type text]

GKJ SMK Seafield

11. Klik Assign.

[Type text]

[Type text]

GKJ SMK Seafield

12. Saya ingin memberi tugasan kepada pelajar Tingkatan 4 saya. Taip
T4 dalam petak Recipients. Senarai group tingkatan 4 atau nama
pelajar akan terpapar.

[Type text]

[Type text]

GKJ SMK Seafield

13. Pilih group yang dihendaki dan klik Add. Selepas itu, klik Next.

[Type text]

[Type text]

GKJ SMK Seafield

14. Dalam paparan berikut, tetapkan tarikh assignment mesti


dipulangkan dengan mengklik pada tarikh pada kalendar.

[Type text]

[Type text]

GKJ SMK Seafield

15. Tarikh akhir untuk hantar aktiviti berlainan dalam assignment boleh
dikawal secara berasingan seperti berikut:

[Type text]

[Type text]

GKJ SMK Seafield

16. Anda boleh masukkan arahan tambahan dan tick petak Ask for self
evaluation untuk mengetahui perasaan pelajar. Klik Assign di
akhirnya.

[Type text]

[Type text]

GKJ SMK Seafield

17. Pelajar anda akan menerima Notification tentang tugasan yang


telah diberi. Di bawah sini, adalah contoh notifikasi yang diterima
oleh seorang pelajar. Pelajar perlu klik pada mesej notifikasi itu.

[Type text]

[Type text]

GKJ SMK Seafield

18. Setelah diklik pada mesej, paparan berikut diperolehi.

[Type text]

[Type text]

GKJ SMK Seafield

19. Klik pada assignment yang diberi, dan pelajar boleh pergi ke site
assignment itu.

[Type text]

[Type text]

GKJ SMK Seafield

20. Pelajar menjalankan tugasan yang diberi. Pelajar klik pada Scorm
dan akan dibawa ke bahan multimedia.

[Type text]

[Type text]

GKJ SMK Seafield

21. Jika pelajar klik pada Text Activity, dia boleh menaip jawapannya.
Selepas siap, pelajar harus klik Submit Activity.

[Type text]

[Type text]

GKJ SMK Seafield

22. Selepas siap semua tugasan dalam Assignment, pelajar perlu klik
Complete Assignment.

[Type text]

[Type text]

GKJ SMK Seafield

23. Pada paparan ini, pelajar memberi maklumbalas kepada guru


tentang tugasan. Pelajar perlu klik Complete.

[Type text]

[Type text]

GKJ SMK Seafield

24. Apabila pelajar menghantar assignment, guru akan menerima


notifikasi.

[Type text]

[Type text]

GKJ SMK Seafield

25. Guru klik pada mesej notifikasi tadi untuk membuka laman muka
Assignments. Kemudian, klik pada Assignment on Motion.

[Type text]

[Type text]

GKJ SMK Seafield

26. Klik pada Next untuk cari nama pelajar yang telah hantar tugasan.
Klik pada nama pelajar tersebut.

[Type text]

[Type text]

GKJ SMK Seafield

27. Akan dipaparkan laporan dan jawapan pelajar. Guru boleh menulis
komen dan memberi markah.

[Type text]

[Type text]

GKJ SMK Seafield

28. Guru perlu klik Save selepas memberi markah dan komen.

[Type text]

[Type text]

GKJ SMK Seafield

SYABAS DAN TAHNIAH!

[Type text]

[Type text]

GKJ SMK Seafield