You are on page 1of 3

SEKOLAH KEBANGSAAN PENDIDIKAN KHAS SUNGAI PETANI

MUKIM BUJANG,
08400 MERBOK,
KEDAH DARUL AMAN.
Tel : 04 - 4571104
Fax : 04 - 4571153
E-mail: skpendkhas.ppdkmy@gmail.com

KEDAH SEJAHTERA
Ruj Kami
Tarikh

:
: 12 Januari 2016

Kepada,
_____________________
_____________________
_____________________
Tuan/puan,
KEGIATAN : AKTIVITI KEYAKINAN DIRI MURID BERMASALAH PEMBELAJARAN
SEKOLAH KEBANGSAAN PENDIDIKAN KHAS SG PETANI 2016
Merujuk perkara di atas, dimaklumkan bahawa * anak/jagaan tuan/puan telah dipilih untuk
menyertai aktiviti seperti di atas.

2.

Tempat

: Pantai Merdeka, Kuala Muda,Kedah.

Pada

: 20 Januari 2016

Hari

: Rabu

Masa

: 0745 pagi- 0115 petang

Pihak sekolah akan berusaha sedaya upaya untuk menjaga keselamatan murid-murid

dan memastikan segala peraturan dipatuhi oleh anak/jagaan tuan/puan sepanjang kegiatan ini
diadakan demi mengelakkan perkara-perkara yang tidak diingini daripada berlaku.
3.

Sila kembalikan jawapan yang dilampirkan bersama surat ini.

Sekian, terima kasih.


BERKHIDMAT UNTUK NEGARA
Saya yang menurut perintah,

(PN. JUNAIDA BT YUSOFF)


Guru Besar,
SKPK Sg. Petani,
Mukim Lembah Bujang,
08400, Merbok
Kedah.

BORANG JAWAPAN
Ibu Bapa / Penjaga,

Tarikh :

____________________________________________________________________________
Guru Besar,
SK Pendidikan Khas Sg. Petani,
KEBENARAN IBU BAPA / PENJAGA
Saya _________________________________________________* Ibu bapa / Penjaga /
kepada ____________________________________________ * MEMBENARKAN / TIDAK
MEMBENARKAN anak / jagaan saya menyertai kegiatan AKTIVITI KEYAKINAN DIRI MURID
BERMASALAH PEMBELAJARAN SK PENDIDIKAN KHAS SG PETANI

2016 pada 20

Januari 2016 berempat di Pantai Merdeka,Kuala Muda,Kedah.


2.

Dengan ini saya bersetuju membayar sebanyak RM 5.00 sebagai yuran aktiviti.

3.

Saya faham bahawa pihak sekolah telah pun memberikan segala penerangan dan akan

mengambil langkah-langkah keselamatan dan pengawasan sepanjang kegiatan tersebut


diadakan.
4.

Saya bersetuju untuk memaklumkan kepada pihak sekolah sekiranya terdapat apa-apa

perubahan kepada kesihatan atau keadaan fizikal anak/jagaan saya sebelum tarikh kegiatan
berkenaan. Saya juga telah memastikan bahawa anak/jagaan saya faham, bahawa setiap
peraturan dan arahan yang diberikan oleh pihak sekolah dan guru pengiring hendaklah dipatuhi
bagi memastikan keselamatannya.
5.

Saya memberi kebenaran kepada pihak sekolah atau wakilnya memberikan apa-apa

pertolongan cemas ke atas anak jagaan saya jika didapati perlu.


Sekian, terima kasih.
_________________

GURU PENGIRING :
Pn Siti Zaleha Bt Mohamed

: 0129537863

Cik Siti Khalilah Abdul Rahman

: 0193664490

ATURCARA LAWATAN:
20 Januari 2016 (Rabu)
7.30 pagi

- 7.45 pagi

: Pendaftaran peserta

8.00 pagi

- 8.30 pagi

: Bertolak ke Jeti Tg Dawai

8.30 pagi

- 9.00 pagi

: Menaiki bot ke Pantai Merdeka

9.00 pagi

- 10.30 pagi

: Benkgkel 1-Taklimat dan Ice Breaking

10.30 pagi

- 11.00 pagi

: Rehat

11.00 pagi

- 11.45 pagi

: Bengkel 2

11.45 pagi

- 12.30 tengahari

: Bengkel 3

12.30
tengahari

- 1.15 petang

: Taklimat penutup dan bertolak pulang