You are on page 1of 143

> Y*

Popravak TV
prijam ni ka

II izdanje
Copyright ESCO 1999.

SADRAJ
Glava 1) Uvod

1.1

Popravak TV prijamnika

Glava 2) TV priiamnik 101


2.1

Podsustavi TV ureaja

Glava 3) Dijagnosticiranje kvarova na TV-u


3.1

Sigurnost

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Sigurnosne naputci
Oprema za testiranje
Nevjerojatne prirune spravice
Dodatne informacije u svezi pranjenja katodnih cijevi
Sigurnosne tehnike traenja i ispitivanja kvarova kod TV prijamnika
napajanih mrenim naponom
Trikovi sa aruljom spojenom u seriju

3.7

Glava 4) TV podeavanje
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14

Interna podeavanja
Podeavanje fokusa
Interna podeavanja SCREEN i COLOR
Optimalna procedura za podeavanje osvjetljenja i SCREEN-a
Balans boja - podeavanje
Podeavanje horizontalne pozicije, veliine i linearnosti
Podeavanje vertikalne pozicije # veliine i linearnosti
Podeavanje (istok-zapad) jastuasta slika - pincushion
Podeavanje geometrije
Zastoje konvergencija na mom televizoru loa pri krajevima ekrana
Problemi sa istoom i konvergencijom kod katodne cijevi
Podeavanje istoe
Podeavanje konvergencije
Nagnuta slika

Glava 5) Problemi s napajanjem


5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15

Mreni stupanj - problemi s napajanjem


Tipini ulazni sklop napajanja
TV prijamnik ne radi
Osigura pregara kad se sinhronizacija poremeti
Osigura u TV prijamniku pregara za vrijeme udara groma
Osigura zamijenjen, uje se klik releja ali i dalje ne radi
TV je ukljuen - uju se otkucaji tik-tik-tik
Nema slike / nema zvuka
Reducirana irina slike ili brum crte u slici ili brum u zvuku
Prevelik napon B+ iz regulatora tipa STR 30123 / STR 30130 / STR 30135
TV se pali i gasi
TV ne daje znakove ivota, periodino se uje tweet-tweet i flub-flub
Kratko spojene komponente
Problemi sa startanjem - nita se ne dogaa, klik ili tik-tik-tik zvuk
TV se ugasi nakon zagrijavanja

4 Audio problemi
5.16
5.17
5.18
5.19
5.20

IV se ne ukljuuje odmah
TV se iskljuuje sa svjetlom slikom ili kad se svjetlina pojaa
Nezapaljivi otpornici
Visina i irina se mijenjaju sa zagrijavanjem
Tv se gasi kad se pojavi tamna slika ili kad se mijenjaju kanali

Glava 6) Problemi s otklonskim stupnjem


6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
6.17
6.18
6.19
6.20
6.21

Osnove otklonskog stupnja


Vertikalna frekvencija skaniranja
Slika se stisne i nestane
Horizontalni otklonski stupanj se iskljuuje
Slika ispada iz horizontalne sinhronizacije
Nedovoljna irina slike (bez brum crta)
Gubitak vertikalne sinhronizacije
Slika je vertikalno stisnuta
Vertikalna linija na ekranu
Horizontalna linija na ekranu
Slika neravnih ivica
Gubitak horizontalne sinhronizacije (takoer i vertikalne) nakon zagrijavanja
Povremeno skakanje slike ili podrhtavanje
Horizontalni izlazni tranzistor stalno pregara (ili je pregrijan)
Horizontalni izlazni tranzistor pregara u nepravilnim intervalima
Vertikalno presavijanje slike
Problemi u vertikalnom stupnju
Prevelika irina / jastuasta slika (istok-zapad)
Testiranje otklonske zavojnice
Popravak otklonske jedinice
Testiranje horizontalnog izlaznog transformatora

Glava 7) Problemi s visokonaponskim napajanjem


7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
7.13

Osnove napajanja visokim naponom


to je kaskada?
Visoki napon se iskljuuje kad proradi zatita sklopa od x-zraenja
Visoki napon je prenizak ili ga nema
Prekomjerni visoki napon
Pucketa nje, praska nje i ostali proboji visokog napona
iskrenje ili pojava korone sa visokonaponske anode katodne cijevi (crvena
ica / kapa)
Iskrenje iz horizontalnog transformatora ili iz njegove blizine
Iskrenje na iskritima i u cijevi sa plinskim izbojem na ploi (na vratu katodne
cijevi)
Iskrenje zbog loeg kontakta ili zbog iskopanog povrata katodne cijevi
Povrinska pranjenja unutar katodne cijevi
Miris ozona / ili dim iz TV-a
Poveanje inteziteta signala ili disanje

Glava 8) Raster, Color i Video problemi


8.1
Nema boje - crno bijela slika
8.2
Zasiene boje, ali gotovo nema osvjetljenja
8.3
Kontrola osvjetljenja ne daje efekte
8.4
Jedna boja je preslaba ili prejaka
8.5. Psihodeline boje
8.6
Nema slike / tamna slika / nepravilna slika
8.7
Povremeni nedostatak boje

8.8
8.9
8.10
8.11
8.12
8.13
8.14
8.15
8.16
8.17
8.18
8.19
8.20
8.21
8.22
8.23
8.24
8.25
8.26
8.27
8.28
8.29
8.30
8.31
8.32

Povratne linije u slici


Bijela / siva povratna linija
Crvena, zelena ili plava povratna linija
Loa katodna cijev uzrokuje povratne linije
Crvena, zelena ili plava prezasiene - magla preko slike
Kratki spoj u katodnoj cijevi
Pokuaj izoliranja kratkog spoja H-K u katodnoj cijevi
Tamna slika
Osvjetljavanje stare katodne cijevi
Osvjetljiva starih katodnih cijevi
Drastinije mjere za osvjetljavanje katodnih cijevi
Lijevi dio ekrana je zatamnjen
Razmazivanje boja u jako osvjetljenih toaka na slici
Pruge na slici u jednoj ili vie boja
Osvjetljenje se mijenja od lijeve prema desnoj strani preko ekrana
Slika se postupno pojavljuje i nestaje
Povremeni bljeskovi osvjetljenja slike
Preveliko osvjetljenje i / ili isprana slika
Lo fokus ( nejasna slika)
Fokus se mijenja kad se TV zagrije
Lo fokus i podeavanje mijenja osvjetljenje
Prazna slika, kanal je dobro podeen i zvuk je dobar
Krugovi u boji
TV u boji prikazuje samo jednu boju
Vertikalno osvjetljenje ili color pruge

Glava 9) Tuner, AGC i problemi sa smhronizaciiom


9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8

Nema prijema iz antene


Slika je preoptereena, isprana ili snjei
Slika skae kad se pojave bijele scene
Pojava interferencije kod ukljuenja video rekord era
Manjkajui ili umoviti kanal ili blok kanala
Gubitak kanala nakon zagrijavanja
Nakon zagrijavanja -lagano se mijenja podeenost na kanal
um u slici i zvuku tokom svijetlih scena

Glava 10) Audio problemi


10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

Slika je dobra, nema zvuka


Slab ili izoblien zvuk
Brujanje iz TV-a
Reduciranje / eliminiranje zvuka otklonske zavojnrce
Cviljenje kad se TV iskljui?

1.1 Popravak TV priiamnika


Za razliku od video rekordera i CD ureaja, gdje nesrea moe pogoditi samo va novanik,
televizori mogu biti opasni i za vas osobno. Stoga je uputno proitati, razumjeti i slijediti
sigurnosne upute koje vam dajemo u slijedeem odlomku, kad god radite na popravku
televizora, monitora ili slinih visokonaponskih ureaja.
Ako otvarate kuite televizora ili monitora, morate biti svjesni slijedee injenice, a to je da
mreni napon (na velikim kapacitetima) i visoki napon (na katodnoj cijevi) ostaje dosta dugo
nakon to se ureaj iskljui sa mrenog napajanja.
Postoji i dodatna opasnost, a to je implozija katodne cijevi u sluaju da neoprezno ispustite
neki alat. Opasnost postoji i od otrih zatitnih metalnih rubova koji vas mogu ozlijediti,
nakon vae refleksne reakcije poslije dodira neega to ne bi ste smjeli dirati. U unutranjosti
televizora ili monitora nema mjesta niti za naivnost niti za bezbrinost.
Kao to smo rekli, osnovno znanje o tome kako televizor radi i to moe poi po zlu moe biti
od ogromne vanosti ak i u sluaju da i ne pokuavate samostalno popraviti dotini ureaj.
U svakom sluaju moe vam omoguiti da inteligentno razgovarate sa serviserom. Osim toga
bit ete vjerojatno u mogunosti da prepoznate kada vas neki nepoteni servis eli "izvozati"
ili prepoznati sluaj kada se jednostavno radi o nekompetentnom servisu. Na primjer,
neispravna katodna cijev NE MOE biti uzrokom da televizor u boji prikazuje samo crno-bijelu
sliku. Veina obinih kupaca vjerojatno ne zna ni tu jednostavnu injenicu. Ovaj problem se
javlja najee uslijed loeg kondenzatora ili nekog drugog jeftinog dijela ija cijena ne
prelazi vrijednost od 10-tak kuna.
Ovaj prirunik e vam omoguiti znanje da izlazite na kraj s velikom.veinom problema s
kojima ete se susretati prilikom popravke vaih TV prijamnika. On e vam omoguiti da
dijagnosticirate kvar i u mnogim sluajevima, da ga sasvim otklonite. Osim u sluaju nekoliko
izuzetaka, postoje specifini prozvoai iji modeli televizora nee biti pokriveni, budui da
ima tako mnogo varijacija da bi takav pristup zahtijevao vrlo veliki i vrlo detaljan tekst koji bi
izaao iz okvira ovog prirunika. Umjesto toga, bit e obraeni najei kvarovi te e biti dati
osnovni principi rada tako da se to lake izolira sam problem i lake odredi to nam je initi
da bi se kvar otklonio. U veini sluaja, bit ete u mogunosti da uinite sve to je potrebno
za popravak, ali po cijeni samo dijelia trokova koji bi imali da ste televizor dali na popravak
u servis.
Ako i ne budete mogli otkloniti kvar, ipak ete mnogo toga nauiti i moi ete postaviti pravo
pitanje i doi do odgovarajuih informacija od nekih drugih osoba koje se bave ovim poslom,
bilo usmeno bilo npr. preko Interneta. Takoer e vam biti lake da poduzmete daljnje
istraivanje oko popravka ako koristite tekst koji se nalazi na kraju prirunika. U svakom
sluaju imat ete zadovoljstvo da ste saznali najvie to ste mogli prije nego li ste se upustili
profesionalni popravak televizora. Sa novo steenim znanjem imat ete prednost pred ostalim
koji ne znaju i nee vas moi lako "preveslati" neki nepoteni ili nekompetetni servisni
tehniar.

7
a TV mmmm 101

me

2.1 Podsustav televizora


TV prijamnik ukljuuje u sebi slijedee funkcionalne blokove:

1. Niskonaponski izvor napajanja ( neki mogu biti i dio (2) ). Veina niskih napona koji se
koriste u TV prijamniku mogu se dobiti iz sklopova za horizontalni otklon. Ponekad postoji
odvojeno preklopno ("switching") napajanje, ali to bi trebala biti iznimka.

2. Horizontalni otklonski sustav. Ovi sklopovi omoguavaju valne oblike koji su potrebni da
za prebrisavanje elektronskog snopa uzdu i natrag sa uestalou od nekih 15 625 puta u
sekundi (za PAL). Horizontalni sinhronizacijski impuls iz sihronizacijskog separatora zadrava
horizontalni otklon u video signalu.

3. Vertikalni otklonski sustav. Ovi sklopovi omoguavaju valne oblike koji su potrebni
da za prebrisavanje elektronskog snopa od vrha ekrana prema dnu sa uestalou od 50
puta u sekundi (za PAL). Vertikalni sinhronizacijski impuls iz sihronizacijskog separatora
zadrava vertikalni otklon u video signalu.

4. Katodna cijev - visoki napon ( takoer i dio (2) ). Moderne katodne cijevi u boji
zahtijevaju do 30 KV napona da bi se dobila otra i jasna slika. Umjesto da ima potpuno
odvojeno napajanje, skoro svaki TV prijamnik na svijetu dobiva visoki napon (HV - kao i
mnoge druge napone) iz horizontalnog otklonskog sustava uporabom posebnog
transformatora zvanog "flyback" tj, horizontalni otklonski transformator ili linijski izlazni
transformator.

5. Tjuner (prilagodnik, ugaa, uskladnik, ureaj za ugaanje) , IF, AGC, video i audio
demodulatori. Ulaz je antena ili signal kablovske televizije, a izlaz su video i audio signali
osnovnog frekvencijskog pojasa. Obino je negdje unutar TV prijamnika mjesto gdje se mogu
dobiti ti signali , no kod nekih skupljih modela TV prijamnika koji imaju opciju A/V mogue je
dobiti te signali i izvan kuita tj. na konektoru. Vrlo esto se kod tjunera radi o metalnoj
oklopljenoj kutiji postavljenoj s donje desne strane televizora (ako gledamo s prednje strane)
odvojeno od ostali glavnih sklopova. Katkada se nalazi i na glavnoj tiskanoj ploi. IF sekcija (
stupanj u meufrekvencijskom pojaalu) moe biti na oba mjesta. Stariji ili jeftiniji televizori
kod kojih se tjuner podeava na gumb, obino se montiraju na prednju plou. Oni su obino u
posebnim kutijama za VHF i UHF tjunere.

6. Kromatski demodulator. Ulaz je osnovnofrekvencijski video signal. Izlazi su odvojeni


signali za crveni, zeleni i plavi video signal za katodnu cijev.

7. Video pogonski stupnjevi (RGB). Oni su skoro uvijek smjeteni na maloj tiskanoj ploici
koja se spaja direktno na vrat katodne cijevi. Oni pojaavaju izlaz iz kromatskog
demodulatora na stotinjak volti odnosno onoliko koliko je potrebno da bi se pogonila katodna
cijev.

8. Sinhronizacijski razdvaja. Ulaz je osnovnofrekvencijski video signal. Izlaz su


horizontalni i vertikalni sinhronizacijski impulsi koji upravljaju otklonskim sustavom.

8 Dijagnosticiranje kvarova na TV-U

9. Audio pojaalo/izlaz. Linijski nivo audio signala se pojaava tako da bi mogao pogoniti
izlazne zvunike. Ukoliko se radi o stereo TV prijamniku, u tom sluaju ovaj sklop mora
izvravati i stereo demultipleksiranje.

10. Upravljanje sustavom. Veina modernih TV prijamnika koristi mikrokontrolere programirani mikroprocesor koji obavlja sve upravljake funkcije bilo sa prednje ploe bilo sa
daljinskog upravljaa. Ovo postaje u zadnje vrijem sve sloenije i sofisticiranije. Meutim, ti
se sklopovi ne kvare tako esto. Stariji TV prijamnici koriste hrpu gumba i preklopki, a oni su
skloni prljanju i troenju.
Veina problema se javlja kod horizontalnog otklonskog sustava te kod napajanja. To je zbog
toga to se radi sa relativno velikim snagama te se neke komponente griju. Visokonaponski
stupanj je sklon probojima i iskrenju, kao posljedici pukotina debljine vlasi kose, vlage,
prljavtine i slinih uzroka.
Tjunerske komponente su obino sasvim pouzdane osim u sluaju ako doe do udara groma
pa se prenese preko antenskog ulaza. Meutim, ini se da i nakon vie od 20 godina
poluvodikih TV prijamnika, proizvoai jo uvijek nisu u stanju pouzdano zalemiti konektore
tjunera i oklopiti, tako da loe zalemljen konektor i spoj se javlja i kod novih ureaja, pa
treba obratiti panju i na taj detalj.

3.1 Sigurnost

TV prijamnici te kompjuterski ili video monitori su jedni od najopasnijih ureaja iz podruja


potroake elektronike, kad dou na servisiranje. (Ipak izgleda da su mikrovalne peice jo
opasnije zbog visokog napona, ali na velikoj snazi.)

Postoje dva podruja koja su posebice opako opasna u elektrikom smislu: a to su neizolirano
mreno napajanje i visoki napon za katodnu cijev.

Veina dijelova gotovo svih suvremenih TV prijamnika i mnogih kompjuterskih monitora su


izravno spojena na mreni napon - tu nema mrenih transformatora koji bi bili makar
osnovna sigurnosna zapreka koja bi minimizirala opasnost od oteenja opreme. U veini
sluajeva, tzv. "ivi" dijelovi TV prijamnika ili monitora su ogranieni na: mreni AC ulaz i
mreni filter, sklop za demagnetizaciju (degauss), mosni ispravljaki slop (graetz) te glavni
kondenzatori mrenog filtera, niskonaponski (B+) regulator (ako postoji), izlazni tranzistor
horizontalnog otklonskog stupnja i primarna strana horizontalnog izlaznog transformatora
("flyback"), te dijelovi iz sklopa napajanja za pokretanje i tzv. "stanby" odnosno reim rada
ekanja. Horizontalni izlazni transformator generira veinu ostalih napona koji se koriste u
jedinici te omoguava izolacijsku zapreku tako da signalni sklopovi nisu direktno vezani na
mreni napon pa su stoga sigurniji.

Budui da se mosni ispravlja (graetz) openito koristi u napajanjima, oba smjera


polariziranog prikljuka rezultiraju sa opasnim uvjetima pa bi se stoga zaista trebao koristiti
izolacijski transformator - da bi zatitio vas, vau ispitnu opremu, a i sam TV prijamnik od
ozbiljnog oteenja koje bi moglo nastati. Neki TV prijamnici nemaju nikakvu izolacijsku
zapreku - cijela asija je "iva". Ovi su pogotovo opako opasni.

Dijagnosticiranje kvarova na

TV

prijamniku 9

Visoki napon koji se koristi za katodnu cijev, iako 200 puta vei od mrenog napona, nije ni
izbliza toliko opasan iz nekoliko razloga. Kao prvo, prisutan je na vrlo maloj povrini TV
prijamnika ili monitora - od izlaza horizontalnog izlaznog transformatora do katodne cijevi
preko crvene debele ice do usisnog ainog konektora ("kape") na samoj cijevi. Ako ba ne
morate micati glavnu tiskanu plou ili mijenjati horizontalni izlazni transformator ili katodnu
cijev, tada ih nemojte dirati i ne bi vas trebali "ugristi". Osim toga, iako ok koji izaziva visoki
napon moe biti vrlo bolan, zbog kapaciteta ovojnice katodne cijevi, on nije ni izdaleka tako
opasan kao mreni napon budui da je struja iz mrenog napona daleko vea nego ii u ovom
sluaju.

3.2 Sigurnosni naputci


Ovi naputci slue da bi vas kao i vau opremu zatitili od smrtonosne opasnosti od udara
elektrine struje.
Uoite, osim toga da nije samo opasnost u tome to vae tijelo postaje vodi elektrine struje,
koja uglavnom ide kroz srce. Bilo koje nesvjesno stezanje miia izazvano udarom , samo po
sebi moda i bezopasno, no moe izazvati dodatnu tetu, a to je zbog nekih vrlo otrih rubova
unutar TV prijamnika koje moete sluajno dodirnuti.
Svrha ovog skupa naputaka nije da bi vas uplaila nego samo da bi vas uinila svjesnim mjera
opreza koje morate poduzeti. Popravak TV prijamnika, monitora, mikrovalnih peica i ostale
potroake i industrijske opreme moe za vas biti i ekonomino te vam donijeti zaradu. Samo
morate osigurati da sve bude takoer i sigurno!
Nemojte raditi sami - u sluaju nesree prisutnost druge osobe moe biti osobite vanosti.
Uvijek drite jednu ruku u depu kada ste s drugom blizu dijelova pod mrenim ili visokim
naponom.
Nosite cipele sa gumenim donom ili tenisice.
Nemojte nositi bilo kakav nakit ili ostale predmete koji mogu sluajno dodirnuti sklop pod
naponom i izazvati protok struje ili se pak zakaiti za pokretne dijelove ureaja.
Odmaknite radnu povrinu dalje od moguih uzemljenja koje moete sluajno dodirnuti.
Treba poznavati opremu: TV prijamnici i monitori koriste metalne dijelove koji su uzemljeni no
ipak je mogue da dou pod napon s obzitom na uzemljenje mrenog prikljuka. Mikrovalne
peice koriste kuite kao povratno uzemljenje za visoki napon. Dakle, nemojte pretpostavljati
da je kuite adekvatno uzemljenje za vau ispitnu opremu!
Ako se ploica sa sklopom mora maknuti sa svog postolja, stavite izolacioni materijal izmeu
ploice i bilo ega s im se ona moe kratko spojiti. Privrstite ju sa izolirajuom vrpcom ili
gumicom. Pridrite ju sa tapiem od izolirajueg materijala - plastike ili drveta.
Ako trebate mjeriti, lemiti ili na bilo koji drugi nain dirati sklopove sa ugaenim mrenim
napajanjem, ispraznite velike mrene kondenzatore sa 2 W ili jo jaim otpornikom od kojih
100 do 500 ohma/V (npr. za 200 V kondenzator koristite 20K do 100K ohmski otpornik).

10 Dijagnosticiranje kvarova na TV prijamniku

Pomou voltmetra izmjerite da li se kondenzator u potpunosti ispraznio. Kod TV prijamnika ili


monitora, u sluaju da skidate visokonaponski prikljuak za katodnu cijev ( da bi naprimjer
zamijenili horizontalni otklonski transformator) prvo ispraznite kontakt sa katodnom cijevi (
ispod one usisne kape na kraju debele crvene ice). Pri tom na kraju izolirajue usisne kape
rabite IM do 10 Mohm-ski 5W-tni ili jai otpornik (misli se na otpornost na voltau, a ne toliko
na snagu) ili ispitni iljak visokonaponskog mjernog instrumenta. Ispraznite na metalno
kuite koje je spojeno izvan katodne cijevi.

Kod TV prijamnika i monitora posebice, postoji jo jedna dodatna opasnost, a to je opasnost


od impiozije katodne cijevi - budite oprezni i nemojte udarati po ovojnici katodne cijevi vaim
alatom. Implozija bi velikom brzinom razbacala komadie stakla svuda naokolo. Pritom se
javlja sila od nekoliko tona. Iako do impiozije dosta rijetko doe, zato riskirati? Meutim, vrat
katodne cijevi je relativno tanak i lomljiv te ako ga slomite to e biti za vas vrlo
razoaravajue , a i skupo. Dobro bi bilo da uvijek koristite zatitu za oi (naoale) prilikom
rada sa katodnom cijevi.

Bilo kakva spajanja i odspajanja kod mjerenja vrite sa iskljuenim mrenim napajanjem
(izvuen utika iz mrenog prikljuka). Kad mjerite na teko dostupnim mjestima koristite
hvataljke ili zalemite icu kako bi lake doli do mjerne toke.

Ako morate mjeriti pod naponom, izolirajte ispitne pipalice skroz do vrha, tako da vam ostane
samo 2 mm vrha neizolirano, ime izbjegavate opasnost od izazivanja nehotinih kratkih
spojeva. Drugi kraj pipalica spojite na propisno uzemljenje tako da moete ispitivati samo
jednom rukom tj. jednom pipalicom.

to je mogue vie ispitivanja nainite sa iskljuenim napajanjem. Tako na primjer, poluvodii


u napajanju TV prijamnika mogu se ohmmetrom izmjeriti da li su u kratkom spoju.

Koristiti izolacioni transformator ukoliko postoji bilo kakva ansa dodira sklopova koji su pod
mrenim naponom. Variac(tm- promjenljivi transformator, op.p.) nije izolacioni
transformator!

Koritenje takozvane FIDO sklopke je dobra ideja, no nee vas ipak zatiti od mnogih toaka
kod TV ili monitora spojenog na mreu, ili pak visokonaponskog dijela kod mikrovalne peice,
na primjer. No, uoite da vam FIDO sklopka moe izazvati neugodnosti kod ukljuivanja zbog
visokog kapaciteta ili induktiviteta koji se javlja kod ureaja napajanjih mrenim naponom.
Sam osigura je pak prespor da bi vama pruio bilo kakvu zatitu, a niti opremi, u mnogim
sluajevima. Meutim, ovakvi ureaji mogu spasiti vau ispitnu pipalicu ukoliko doe do "
sluajnog izazivanja kratkog spoja prilikom dodira asije pod naponom.

Nemojte popravljati ukoliko ste umorni. Ne samo da ete biti nepaljiviji, nego i vae primarno
dijagnostiko orue - logiko razmiljanje - nee biti na najvioj razini.

I konano, nemojte nita prepostavljati unaprijed dok to sami niste provjerili! I nemojte
praviti kratke spojeve!

Dijagnosticiranje kvarova na TV prijamniku

tt

3.3 Oprema za testiranje


Nemojte odmah poeti ispitivati kvar s elektronikom opremom za testiranje, ponite sa
analitikim razmiljanjem. Vaa snaga zapaanja ( i malo iskustva) stvoriti e osnovu za dobar
poetak. Vaa ugraena osjetila i stvar izmeu vaih uiju predstavlja najvaniju opremu koju
imate.
Meutim, neka mjerna oprema bit e potrebna:
Muitimetar (digitalni ili analogni) - On je neophodan za provjeravanje napona napajanja i napona na
noicama ipova i drugim komponentama - servisna literatura i sheme sadre valne oblike i
napone za svaku mjernu toku. Muitimetar se takoer moe upotrebiti za provjeru komponenti
kao to su tranzistori, otpornici, i konezatori. Pomou njega moete provjeriti njihovu vrijednost i
da li su u kratkom spoju ili prekidu. Nisu vam potrebni luksuzni i skupi instrumenti. Obini digitalni
muitimetar bit e dovoljan u veini ispitivanja kvarova. Ako elite neki koji e trajati mnogo
godina, potraite instrumente firme Fluke. Za neke vrste mjerenja - analogni instrumenti su bolji ali i neki digitalni instrumenti imaju grafiku analognu skalu koja je isto tako dobra.

Osciloskop - nephodan je za naprednije dijagnosticiranje kvarova. Osnovi zahtjevi su: dvokanalni, 10


- 20 MHz minimalni vertikalni propusni opseg, prebrisavanje s kanjenjem, ali nije neophodno.
Dobar set prikladnih 10x / lx sondi. Via frekvencija vertikalnog propusnog opsega je poeljna, ali
veinu potroake elektronike moete raditi sa 10 MHz osciloskopom. Osciioskopi s memorijom ili
digitalni osciloskopi mogu biti poeljni za izvjesne zadatke, ali nisu neophodni za osnovno
dijagnosticiranje kvarova.
Preporuujemo dobar rabljeni Tektronix ili HP osciloskop nasuprot veini novih
osciloskopa bilo koje marke. Autor koristi vojnu verziju (AN/USM-218A) HP lab
osciloskopa. To je osciloskop s dvokanalnim 50 MHz vertikalnim opsegom i ima

12 Dijagnosticiranje kvarova na TV prijamniku


prikljuak s horizontalnim prebrisavanjem s kanjenjem. Za malo vie novaca moete dobiti
100 MHz osciloskop (400 - 700$) koji e biti dovoljan za veinu zahtjeva (itaj: radio
frekvencije RF ili digitalne brze promjene).

Izvor video signala - radio frekvencijski i osnovni frekvencijski pojas (RCA jack). Ukoliko ne
dijagnosticirate kvarove na tuneru ili probleme na video / audio ulazima; jedan ili drugi bit e
dovoljan. RF izvor ukljuuje antenski ili kabelski prikljuak, ili videorekorder. Postoje video
kazete sa snimljenim ispitnim audio signalom i video test uzorcima pomou kojih moete
kontrolirati geometriju, boju i otrinu slike. Tu kazetu pomou video kamere ili videorekordera
moete snimiti i sami.

Gerierator TV signala sa uzorcima kvadratne mree, traka u boji itd.


je koristan komad opreme ako imate puno TV-a i monitora na kojima je potrebno obaviti
podeavanja konvergencije i podeavanja boje. Meutim, postoje alternativni izvori signal kao
test video kazeta ili PC kompjuter sa TV izlazom i programima sa test uzorcima.

3.4 Nevjerojatne prikladne spravice

Postoje male spravice i runo izraena ispitivala koja mogu biti korisna u mnogim
sluajevima kod popravljanja TV ureaja. Evo nekoliko najosnovnijih:

__________________________________________________ 13

arulja koja se spaja u seriju da bi ograniila struju kod testiranja TV prijamni ka, monitora,
prekidakih napajanja, niskofrekventnih pojaala itd. Ja (autor) sam nainio dvostruku utinu
letvu koju sam spojio u seriju tako da se u jednu utinicu spoji arulja, a u drugu ureaj koji
se ispituje. Uporaba serijskog opereenja moe sprijeiti da vam pregori skupi rezevni dio kao
na primjer horizontalni izlazni tranzistor, u sluaju da jo niste nali pravi kvar, nego samo
sumnjate.

Varijak (promjenljivi transformator). Ne mora biti velike snage - 2A sa sklopkom, utinicom i


osiguraem bit e vam dovoljno za veinu sluajeva. Meutim, poeljno je imati 5A-ski ili vee
snage. Mijenjanjem mrenog napona pomou transformatora mogue je ustanoviti kvarove
koji se javaljaju zbog nestabilnog napona mree. To nam moe biti od izvanredne koristiti kod
otklanjanja kvarova koji se javljaju kod napajanja. Upozorenje: varijak nije izolacijski
transformatori ne pomae u sigurnosnom smislu. Za to vam je potreban izolacijski
transformator (ili odvojni transformator, op.p).

Izolacijski transformator. On je vrlo vaan za siguran rad pri radu sa opremom sa tzv. "ivom"
asijom, tj. pod naponom. Budui da svi suvremeni TV prijamnici koriste napajanja povezana
na mreni napon, on je od bitne vanosti. Moete ga i sami nainiti od para slinih mrenih
transformatora spojenih meusobno protuserijski ("back-to-back"- tako da im spojite
sekundare). I sam sam napravio jedan takav transformator od dvaju starih mrenih
transformatora od starih cijevnih TV prijamnika na jednoj ploi sa utinicom i osiguraem.
Njihovi visokonaponski namoti su spojeni meusobno. Neiskoriteni niskonaponski namoti
mogu se spojiti u seriju sa primarom ili izlaznim namotom da bi se podesio napon. Osim tog
rjeenja, moete i kupiti komercijalni odvojni trnsformator koji ne kota vie od 800 kuna, a
sasvim sigurno vam je potreban i vrijedi tih novaca.

Zavojnica za razmagnetizaciju (degauser). Moete ju ili sami napraviti ili kupiti gotovu.
Unutarnja zavojnica za razmagnetizaciju koju moete izvadit! iz nekog starog neispravnog
televizora spojena u seriju sa 200 W-tnom aruljom koja ograniava struju radit e vam
sasvim solidno. Ili ju moete i kupiti i gotovu, za otprilike stotinjak kuna.

3.5 Dodatne informacije u svezi pranfena katodnih ciievi

Moda ste uli da je jedini siguran naim pranjena katodnih cijevi onaj kad se prazni od Ultora
prema Dagu. Naravno, vjerojatno vam nije jasno o emu se uope govori. Evo objanjenja:

"Dag je skraenica za Aquadag. Radi se o vrsti boje nainjenoj od grafitnih pigmenata koji su
vodljivi. Ta boja je nanesena na unutarnju i vanjsku stranu katodne cijevi tako da ini 2 ploe
viskokonaponskog kondenzatora kojemu je dielektrik ustvari staklo koje se nalazi izmeu tih
dvaju slojeva vodljive boje. Ovaj kondenzator ima kapacitet od nekih .005 mikroF do .01
mikroF. Ovo se naizgled ini vrlo mali kapacitet, no on moe u sebi drati naboj od 25000 V.
Vanjski "dag" tj. sloj vodljive boje je uvijek spojen na uzemljenje asije preko niza opruga,
hvataljki i ica oko katodne cijevi. Visokonaponski prikljuak ili "Ultor" mora se isprazniti na
uzemljenu asiju, prije nego li se zapone rad na popravku sklopova. Ovo se posebice odnosi
na starije TV prijamnike koji ne koriste razdjelnik napona za dobijanje potencijala fokusa ili
pak kod novijih TV prijamnika koji imaju neispravan naponski djelitelj.

14
3.6 Sigurnosne tehnike traenja i otklanjanja kvarova kod TV
priiamnika napaianih mrenim naponom
TV prijamnici su naroito opasni s obzirom na traenje i otklanjanje kvarova zahvaljujui
injenici da je veliki djo sklopovlja - a ponekad i svi sklopovi - direktno vezan na mreni
napon. ak i u sluaju da radite na potpuno nevezanim podrujima, kao to su sklopovi za
zvuk, openita svjest o opem nainu rada i smjetaju sklopova napajanih iz mree,
dokazano vam moe spasiti ivot.
Varijante dizajna TV prijamnika mogu se javiti u nekoliko oblika:

1. Odvojeno prekidako napajanje (SMPS). U tom sluaju, samo je primarna


strana direktno vezana na mreni napon. Ostatak TV prijamnika je obino Izoliran od
mrenog napona pomou visokofrekventnog transformatora i ureaja za povratnu vezu
(transformatora ili optoizolatora) samog prekidakog napajanja.

2. Prekidako napajanje na ploi - dio sklopova na glavnoj tiskanoj ploi je direktno vezan na
mreni napon. U najboljem sluaju, ovo je ogranieno na povrinu oko mrenog prikljuka te
je dobro oznaeno sa gornje i donje strane, no nemojte uvijek raunati na to. Dakle, ostatak
TV prijamnika moe biti izoliran, no preporuuje se izbjegavanje opasnih podruja to moe
biti ponekad problem.

3. Napajanje dobiveno od horizontalnog izlaznog transformatora ("flyback") - neizolirano


linearno (obino) napajanje omoguava B+ za horizontalni otklonski stupanj (te sklopove za
paljenje). Svo ostalo sistemsko napajanje dobiva se iz sekundarnog namota horizontalnog
izlaznog transformatora. Primjenjive su sline opaske kao i pod tokom 2.
(1) do (3) se mogu nad na TV prijamnicima sa A/V ulazima i izlazima.

4. Potpuno "vrua" asija. - mosni ispravljaki sklop/filterski kondenzator/Iinerani regulator


omoguavaju neke napone ukljuujui i B+. Sekundar horizontalnog izlaznog transformatora
omoguava preostale potrebne napone. Svi oni dijele zajedniki povratni dio koji je nalazi na
sjecitu dvaju dioda na diodnom mosnom ispravljakom spoju. Ovdje nema nikakve
izolacije.
Ovaj tip dizajna se nikada ne moe pronai kod TV prijamnika kod kojih postoje vanjski
prikljuci (osim antenskog koji moe biti kapacitivno izoliran). (Meutim, mogue je izmjeriti
oitanje izmjenine struje pa ak i izazvati iskru izmeu oklopa antene i uzemljenja zbog
gore spomenutog kapaciteta).
UPOZORENJE: Nikad nemojte pokuavati dodavati A/V ulaze ili izlaze na takvim TV
prijamnicima budui da su im signali i oklopi elektriki "ivi".

Uvijek koristite odvojni (izolacioni) transformator, bez obzira o kojem se dizajnu radi kad god
traite i otklanjate kvarove. Vrlo je malo sluajeva u kojima uporaba odvojnog
transfornmatora moe tetiti. Ako ga koristite automatski, nikad neete imati priliku da neto
"zeznete".

Indentificirajte odgovarajuu toku uzemljenja (povrat) za va multimetar ili osciloskop. Ona


bi trebala biti oznaena na servisnim uputstvima. Mogue je da ima nekoliko takvih
uzemljenja kao npr. ne-izolirano, signalno i ono koje pripada katodnoj cijevi. Ako odaberete
pogreno uzemljenje - ak i ako se kratkotrajno spojite na njega - unitit e vam cijeli dan.

Ako ne koristite odvojni transformator (no-nol), spajanje sonde vaeg osciloskopa na


pogreno uzemljenje moe izazvati pod (1) pregorijevanje osiguraa i/ili pregorijevanje
dijelova i vrlo opasnu situaciju te pod (2) oitavanje koje nema nikavog smisla.

Dijagnosticiranje kvarova na TV prijamniku

15

Koristite neizolirano uzemljenje (A) ( sa vaim odvojnim transformatorom samo kod mjerenja
mrenog napona)

Koristite signalno uzemljenje (B) za sva mjerenja na tjuneru, meufrekventom stupnju, video
stupnju te sklopovima za zvuk.

Kad god dobijete oitanje na multimetru ili valni oblik na osciloskopu koji vam se ine potpuno
pogrenim, provjerite da li ste dobro spojili masu! Uoite takoer da pregaranja otpornika u
chopper napona napajanja ili bilo gdje drugdje mogu taer rezultirati tokama koje mogu biti
vrlo blizu uzemljenja ali sa neoekivanim nivoima napona.

Tipian raspored komponenata tipinog TV prijamnika koji koristi linearno B+ napajanje sa


izoliranim pomonim napajanjima za signalne sklopove dat je na slijedeem shematskom prikazu
ispod ovog teksta, a ukljuuje (linearno) mreno napajanje, horizontalni otklonski izlaz (pogonski
dio, horizontalni
izlazni tranzistor, horizontalni izlazni transformator) i tipini pomoni izlaz izvora napajanja.

Za ovakav tip napajanja, to e se dogoditi ako?:

1. Ako spojite masu sonde vaeg osciloskopa na neizoliranu masu (A) a pri tom ne rabite odvojni
transformator?

Odgovor: Pregorjet e vam mreni osigura te e vam se stopiti prikluak mase na sondi
osciloskopa. I drugi dijelovi se mogu otetiti. U stvari, vi ste napravili kratki spoj preko donje
diode mosnog ispravljaa.

2. Ako pokuate promatrati video signal sa masom sonde osciloskopa spojenom na ne izoliranu
masu (A)?

Odgovor: vidjet ete jako izoblieni valni oblik mrenog napona sa nekih 100 V pp. U stvari, vi
tada mjerite preko jedne diode mosnog spoja, lutajui kapacitet, itd.

16 Dijagnosticiranje kvarova na TV prijamniku


3.7 Trik sa aruljom spojenom u seriju

Kada ukljuujete TV prijamnik ( ili bilo koji suvremeni elktroniki ureaj sa skupim snanim
poluvodikim dijelovima) a on radi sa sklopovima snage/ poeljno je da priliku da unitite
novougraene dijelove svedete na minimum, ako jo uvijek niste u potpunosti okloniii kvar. Postoje
dva naina da se to uini: Uporaba varijaka (promjenljivog transformatora) tako da postepeno diete
mreni napon napajanja ili uporaba serijskog spoja sa optreenjem kako bi ograniili struju za snane
poluvodike elemente.

Zapravo uporaba serijskog spoja optereenja - kao npr. arulje koja je vrlo jeftino i dobavljivo
optereenje - bolje je od varijaka (zapravo bi bilo poeljno oboje) budui da ograniava struju na
(nadamo se) nivo koji ne unitava poluvodice.

Ono to vi zapravo elite je ogranienje struje za kritine dijelove - a obino; su to horizontalni izlazni
tranzistori (HOT). U veini sluajeva ete ih spajati na mreni napon. Meutim, ponekad, je uputno
staviti arulju u sklop B+ te time omoguiti bolju zatitu jer se ograniava struja iz glavnog filtera
prema HOT-u. Naravno, bolji je vjerojatno dotini tranzistor snage budui da je njegov otpor
konstantan nasuprot arulji kod koje se otpor mijenja u omjeru 1:10 od hladnog prema vruem stanju
uarenosti arne niti. No, arulja vam omoguava lijepu vizulanu indikaciju kolika je trenutna struja na
sklopu koji se ispituje. Na primjer:

Puni sjaj: Kratki spoj ili ekstremno veliko optereenje - vjerojatno se jo uvijek radi o neotklonjenom
kvaru.
Poetni sjaj arulje, a zatim vraanje na manji sjaj: puni se kondemzator u filteru napajanja, pa
smanjuje struju prema ostatku, sklopova. Ovo je sluaj koji se oekuje kada sklop radi normalno.
Mogue je da jo ima nekih problema sa sklopovima napajanja, no oni vjerojatno nee izazvati
trenutni katastrofalni kvar koji bi neto unitio.
Pulziranje; napon napajanja se nastoji uspostaviti no rui se zbog preoptereenja ili prevelikog napona.
Ovo moe biti uslijed trajnog kvara ili je pak arulja premala za tu opremu.

Napomena: u sluaju TV prijamnika ili monitora, moda e biti potrebno iskljuiti zavojnicu za
demagnetizaciju budui da ona pretstavlja veliko poetno optereenje koje moe sprijeiti startanje
jedinice ukoliko je ona spojena u seriju sa aruljom.

Preporuuju se slijedee poetne snage za arulju:

'

40 W-tna arulja za video rekordere ili prekidaka napajanja za prenosiva raunala (laptop)
100 W-tna arulja za male TV prijamnike (npr. crno-bijele ili 37 cm-ske kolor TV
prijamnike)
150-200 W-tna arulja za velikek TV prijamnike u boji ili projekscijske TV prijamnike

Moete i koristiti i sve tri vrste gore spomenutih arulja u odgovarajuim grlima, ali oznaite preklopke
tako da znate koja je arulja za koju namjenu.!

Ovisno o snazi u opremi koju ispitujemo ova snaga arulja e se moda morati poveati. Meutim,
krenite sa manjom snagom. Ako arulji treperi ili se TV prijamnik ne moe upaliti, u tom sluaju idite
na veu arulju. Oduprite se elji da samo maknete arulju da bi vam proradio TV prijamnik - meni se
to dogodilo i

"zeznuo" sam stvar. Prvo probajte sa veom aruljom. Ponaanje bi se trebalo poboljati. A ako se ne
pobolja, onda je ipak u pitanju kvar koji jo nije otklonjen.

Uoite takoer, da kod nekih TV prijamnika i monitora nee uope doi do startanja ukoliko se stavi
bilo kakav teret u seriju s napajanjem ak ni ako je u pitanju i mala snaga. Mikrokontroler zaduen za
paljanje TV prijamnika vjerojatno osjeti pad napona te iskljuuje TV jedinicu ili napajanje. Na sreu,
radi se samo o iznimkama, a ne pravilu.

TELEFUNKEN
SERVICE
FERNSEHEN
TELEVISION

Service-Hinweise * Stromlaufplan * Service-Einstellungen

Achtung: Fr den Service lassen sich die senkrecht stehenden Bausteine (auer Tuner) auch auf die Rckseite
der Grundplatte stecken!
Bausteine nicht unter Spannung ziehen!
Oie Gerte tragen das VDE-Zeichen und erfllen in vollem Umfang die Sicherheitsbestimmungen des VDE.
Stehe auch Slcherheitsvorschriften auf Seite 4.
Wichtig: Bei Ersetzte Ibestef lungert bitte unbedingt die neunstellige Bestellnummer angeben - nfdht die Positions- bezeichnungi

Service-Hinweis
0 Stecker ST 3085 kurzzeitig fr Service-Position abziehen
<D Tuner-Clip aufknpfen
(3) Chassis-Halter ausrasten
0 Chassis an den Ecken nach
vorn ziehen,
0 herausheben und in
Service-Position bringen

Elektronik Tuner ET 013 DC (PLL) BS 914


Elektronik Tuner ET 017 KC

UHF*Vorstufe

UHF*Oszillator- und Mischstufen

917

BS

'SSL

Service-Einstellungen
Smtliche Einstellungen und Abgleicharbeiten sind bei 220 V
Netzspannung nach einer Einlaufzeit von ca. 5 Minuten
vorzunehmen.
Erforderliche Me- und Prfgerte:
Trenntransformator (Belastbarkeit 600 VA)

Ernstenfolge
Art der Anstellung
Nr.

SignalautAntenneneingangca. 2mV/60n

i - stabilisiert

Farbbalkengenerator mit normgerechtem Signal (100% wei, 75%


Farbsttigung)
Oszillograf (auch mit Qieichspannungseingang)
Vielfachmeinstrument Ri = 50 kfi/V

Anschi u von
Vorbereitungen bzw. Gerteeinsteilung
, .auf min. (Strahlstrom 0)

SpianungtiTOser Ri
= 50 kfi/V

Sicmptijt

Einstellung

(OsiklosM)

C tu

mit R 2SS U, = 151 V

1
2

Farbbalken-Normsignal mit . .iid normal einsteilen


Kontrolle des NormSignals an Mepunkt M
?

M7

mit Tunerleinabstimmung Cyanbalken 1.4 VM


einstellen.
: Kontrolle der Angaben nach Abb. 1

Bildtang horizontal

Farbbalken-Normsignal M 23 kurzschlieen

mit R 330 Zeilenfrequenz auf Schwebung


einstellen. Nach Einstellung Kurzschlu
entfernen

Bildlang vertikal

Farbbalken-Normsignal

mit R 293 auf Mitte des fangberaiches


einstellen.
berprfung
durch
Programmwechsel:
Bild darf nicht durchlaufen. j

Bildhhe

Testbild Z. B. RMA

mit R 296

5
Vertikale Linearitt

mit R 298

HoriMfUaiPtiaseneinstellimg

mit R 368 Bildbreite so einstellen, da


Rasterkanten sichtbar werden.

Ost-WestKissenentzeming

Gittermuslef

Bildbreite

Testbild a. B RMA

R 337 so einstellen. daG am rechten


Rastenrand das Ende der Y-Information mit
dem Beginn der Rcklaulaustastung
zvsammenfllt.
mit R 360 OW-Amplitude
mit R 372 Trapez- u. Kurvenverzeichnung
korrigieren

mit R 368

Video-Orive-Einstellung
Blau/Grn-Ve rstrkung

Farbbalken-Normsignal auf min.


ST 3031/3

mit und 50 V 8A-Signal einstellen nach


Abb.2

Drive-Einstellung Grn

ST 3031/2

mit R 219 SO Vs BA-Signa! einstellen nach


Abb. 2

Onve-Einsteltung Blau

ST 3031/1

mit R 231 50 V* BA-Signal einstellen nach


Abb. 2

Graueinsteltung

Farbbalken-Normsignal Service-Schalter S 66t in Service-Stellung

Subjektive
Weieinstellung

Farbbalken-Normsignal aut min mit+ Abstufungen der


Grautreppe exakt erkennbar einstellen

Bildschrfe

Testbild z. B. RMA

10

11

auf min. mit undoptimales Bild bei


normaler Raumbeleuchtung eins lei Iw

R 209 (Rot). R 221 (Gin). R 233 (Blau) auf


dem Video-Baustein aut min., R 352 (falls
vorhanden) aut Oer Chassis-Grundplatte nur
so weit aufdrehert. bis die erste Farbnie
erscheint.
Mit R 209, R 221 bzw. R 233 die anderen
beiden Factrfinien gerade erkennbar ein
stellen.
Im Deckungsbereich mu sich Grau ergeben.
Nach Einstellung Service-Schalter in
Betriebs- Stellung.
mit R 219 (Verstrkung Grn) und R 231
(Verstrkung Blau) Norm wei aul dem
Bildschirm anstellen. Als Anhaltspunkt kann
der Weiton der Schwarzwa-Bildrhre A61120 Wbzw A 59-12 W/2 dienen

Abb.

mit R 385 (auf der Bildrhrenplatte) optimale


Auflsung des Testbildes einstellen

12

Erfor

Service-Einsteilungen und Funktionskontrollen im Farbteil


Mit Farbbalkensignal

Signal
aut
Antenneneingang ca. 2 Vorbereitungen bzw. Gerteeinstellung
mV/60Q

Eiostett- Art der Einstellung


lolge
Nf.

Farbbalken-Normsignal mit , , Bild normal einstetlen


Kontrolle
Nomsignals
Mepunkt M 7

Ansc
hi
u von
Spannungsme Sichtgert
sser R i 5 0 (Oszillograf)
kO/V
M7

oes
an

Einstellung

mit Tunerleinabstimmung Cyanbalken 1.4 VK


einstetlen
Kontrolle der Angaben nach Abb 1

Achtu ng: Fr alle folgenden Einstellungen ist die Beibehaltung des eingestellten Farbbalken-Normsignals
nacn Emstelllolge 1 unbedingt erforderlich

RelerenzoszillatorSchwebungssbgleich

IC1-Video-BS
TDA 3560/23 und 24 verbinden
Farbbalken-Normsignal T0A 3560/1 und 6 bet einen Widerstand
von
t50 0 miteinander verbinden

Abgleich des PALLauf2eitdecoders

Testbild FUBK

Kontrotte der R, G. Signale

Farbbalken-Normsignal

mit C127 Farbhilfstrger aut dem Bildschirm


zum Stehen bringen (Schwebung)
Nach Einstellung Verbindung von TDA
3560/23-24 und 1-6 wieder entfernen

normal einstellen

mit R 243 Anti PAL-Feider und


mit L 716 (L-Y)-Feld
auf minimale PALousie einstellen.

ST 3031/3 ST
3031/2
ST Rotsignal, siehe Abb. 3 Grnsignal, siehe
Abb. 4 Blausignal, siehe Abb. S
3031/1

Abb. 4

Einstellung der verzgerten Tuner-Regelspannung


Erforderliche Me- und Prfgerte:

VHF-Mesender mit 60 Q Ausgang

Trenntransformator (Belastbarkeit ^ 600 VA)

Vielfachmeinstrument Ri = 50 kQ/V

Einstell
folge
Nr.

Art der Einstellung

Signal aut
Antenneneingang

Vorbereitungen bzw. Gerteeinstellung

Ansc u von
ht
Sichtgert Einstellung
Spannungsme
(Oszillograf
sser Ri = 50
)
kO/V

Einstellung der EmpfnBand lll K5 moduliert


ger-Durchlaakurve aut
(z. 8. Laborsender)
die MeSsendertreguenz

Einstellung der
verzgerten TunerRegelspannung
2

Trger moduliert Kanal 5


175.25 MHz
Eingangsspannung auf
2 mV einstellen

Band lll K 5 mit Abstimmautomatik aut


optimalen Bildeindruck einstellen (2F = 36.9
MHz)
M6

Mil R 208 Spannung an M 6 zwischen 6.2 V


und 6.5 V erstellen

0
0
0
0
0

Konvergenz-Einstellungen 26"

Verstrker
Verstrker (8
stufig)

[^] Taststufe
RA] Impulsaufbereitung
(SandcastleImpuls}

Gleichsp.
Verstrker
Geregelter
Verstrker

TastimpulsAufbereitung
Q Austastung
| in

Summen
Verstrker

[3 Fartoverstrker

,M

ryi PAL-PhasenLJJ Umschalter

Schwarzwertklemm
ung fr
|^j ImpulsHelligkeitseinstellu
Abtrennstufe

[in 90 Phasendrehung

Q Ptiasenregelung

[TJ Oszillator

pn Farb-Abschalter
Q Signal-Einblendung

[m AM Demodulator
R 201 (auf der Ablenkeinheit): Horizontaler
innerer und uerer Bildrand

Fangb
ereich
sumsc
halter

Stumms
chaltun
g frTVTon
Flip-Flop

[It] FM Demodulator
Synchron

l2J

Demodulator
R*| Phasenvergleich

[f) Matrix

Sp
ann
un

Sicherheits vorsch ritten

Servijrjtiitn an Ftir-singtunM neu .r wf*iese'e Facnpeisonai


jui^unn eilen Dat*. S3 das Gc-ia' i ren Trenntransformator
Detneoen werden Die Sichwlieilshestimningen nach Vflf 0860
H smd ta de i Reparatur unedmgl IU beachten, u a

ourteei d* konstruktiven Merkmale des Genies mehl


StCheneilS- mindemd wnnert weiden, so z Abdeckungen
mechanisch gesicherte Leitungen. Kriech und dtsiieCken

mssen Einbaulede-wie nchlbrennbareWidefsl<ide(NBf


SacneiungswH)ecstande.
Widerslnoe
mischen
beriinrbarert l'.elalHeren und beeuhrungsgefnrlichefl
Spannungen
Schaltluxitiklpla:- len] Scherungen us denOngmal-fisauieilenentspiecnenund weder fachge recftl
ffitnkaMnsaustandl eingebaut werden

Qi

Gerte
mn
diesem
Chassis
entsprechen
der
Rntgenverordnung vom 1.3.73 Sei allen Reparaturen ist
unoerung: ctaiaul zu achten oafi der Maximalen de'
Hochspannung von 27.S kV aut keiner, fad uct'- schritten wird!
Dieses -si gewhrleistet. wenn die Spannung U, = 151V betrgt
und das ftp kone anomale Groe annimm!
Mach einer Repaiakr nj liehe-gesmil'. stm da alte von auen
ae'jnraren ectcrngen teile lui. Heus nur y lunrec Mnne

.1

Achtung!
-*TBSpannungsangaetn im Video-Susler t*
Service-Schallei n Steilung Service Kcriette Fnstellurq deArtmilspjikie Sol. G'cn Blau voeaisgescrt

Kennzeichnungen:
ohne

oS
mSi

Sog unaDianq q v iaigitigs-Sig-al

ohne Signal

-1 Signa. tnj Spq ta 21;

Vidii entflammbar
MOV-FLAM
Sicherungs-

Wide'Stand

Oscilio QraiTirnCDSC;MgrammeanScnarplanmilfarl)tialkis.gnalrWe-li - '00*. f2b-

75

Saugung
%: Ungangsspannung ca
rrv
tl.-ai Cyanaalkei aul 1 i Vss erstellen
,i Helngkais-. Kortrasi
Faifremste.ler B vo normal a vine'eicnspg sem-ssen ce 220 V hetassannung. Ohne nahe-e Hinreise gemessen m Vedaanefsnstiimcf! R -SOxO.

'*

ja

26 Podeavanje na TV prijamniku
4. PODEAVANJA NA TV PRIJAMNIKU
4.1 Unutarnja podeavanja
Sva servisna podeavanja su izvedena pomou kontrola unutar 7V-a ( veinom pomou trimer
potencimetara na glavnoj ploi i na ploici na katodnoj cijevi), ili na veini novih TV-a pomou
sevisnih "menija" koji su dostupni uporabom daljinskog upravljaa ili koristei specifini proizvoaev
kompjuterski interface.

Web stranica sa nekim informacijama o color i video postupcima podeavanja: http://www.Tru-

Tamo gdje ti potencimetn postoje, vjerojatno su oznaeni natpisom na glavnoj ploi ili
naljepnicom na zadnjem poklopcu TV-a. U protivnom servisna shema e vam biti potrebna da
ih pronaete, ukoliko funkcija tih potenciometar nije oigledna.

Za servisne "menije" koji su dostupni pomou daljinskog upravljaa, servisne informacije su


gotovo neophodne poto postupci podeavanja su vrlo razliiti i vrlo je lako da sve potpuno
poremetite - ak i da naneste ozbiljnu tetu na TV-u.

Ako je za podeavanje potreban kompjuterski interface, najvjerojatnije moete zaboraviti


pokuaj da podesite bilo to, osi ako ne pronaete dobrohotnu trgovinu koja e vas obskrbiti sa
adapterom i provesti vas kroz postupak. Zato bi oni htjeli to uiniti? Zato to oni znaju da
postoji mogunost da e te im platiti da razmrse nered koji ste napravili.

line.com/ (Tru-line Video Technologies)

4.2 Podeavanje fokusa


Na pristojnim televizorima, u mogunosti ste da dobijete pojedinane linije skaniranja. Ako su
nejasne, posebno u svijetlim podrujima, tada je potrebno podesiti fokus.
Fokus potenciometar je obino smjeten na horizontalnom transformatoru ili na posebno pomonoj
ploi u blizini. Tamo gdje su dva dugmeta za podeavanje na transformatoru, gornji je uglavnom za
fokus a donji za G2.
ica za fokus obino dolazi iz transformatora ili iz njegove blizine ili sa kaskade. Obino ica sama za
sebe dolazi na ploicu koja se nalazi na vratu katodne cijevi.
Pustite da se TV zagrije barem pola sata. Naite kvalitetnu sliku. Smanjite korisnike kontrole boje
na minimum i osvjetljenje i kontrast na maksimum. To e biti najgori sluaj. Podesite kontrolu fokusa
na najbolju otrinu - moda neete moi dobiti savrenu otrinu na svim mjestima - centar e biti
bolji od kuteva. Ako je najbolji fokus na kraju pomaka potenciometra i jo nije dovoljno dobar, to
moe biti problem sa fokus razdjelnikom, fokus potenciometrom, ili nekomsrodnom komponentom.

4.3 Podeavanje unutarnjih SCREEN i color kontrola


SCREEN treba podeavati sa bijelom slikom (snjena slika iz tunera ili smanjite kontrole boje da
dobijete crno - bijelu sliku) Stavite TV u Servisni mod (horizontalna linija) pomou servisnog
preklopnika. Ako ga nema, upotrebite samo raster u zatamnjenoj sobi. Podesite SCREEN na
zatamnjenu bijelu liniju (raster). Ako linija nije bijela kad se najvie zatamni, bit e potrebno da
podesite pogon i kontrole prednapona za R, G, B.

Podeavanja na TV prijamnicu

27

Alternativno, moete primjeniti sljedei postupak:


Okrenite R, G, B SCREEN (ili pozadinu) kontrole na minimum. Zatim okrenite kolor kontrole suprotno
od kazaljke na satu. Potom pojaajte crvenu screen kontrolu sve dok ekran ne pokae crvenu
nijansu. Zatim smanjite crveni elektronski top sve dok crvena boja iezne. Uinite isti postupak sa
zelenom i plavom bojom. Sada podesite dvije pogonske (DRIVE) kontrole za najbolju crno bijelu
sliku. To je sve to trebate uiniti. Budite strpljivi i polako radite koristei veliko ogledalo kod
podeavanja.

4.4 Optimalna procedura za postavljanje osvjetljenja / pozadine i screen


podeavanja
Za laganu razdeenost, sljedee nije potrebno. Meutim ako su te kontrole potpuno razdeene, bit e
potrebno uiniti sljedeu proceduru da dobijete najbolje perfomanse i produite vijek trajanja katodne
cijevi.
Tipine korisnike kontrole - osvjetljenje i kontrast mogu biti podeene proizvoljno, zavisno od video
sadraja i prostornih uvjeta rasvjete.
Postavite korisnike kontrole osvjetljena i kontrasta u sredinu za sljedea podeavanja i pustite da se
TV zagrije 20 minuta.
Screen kontrola postavlja napon na drugoj reetki (ZATITNA REETKA) tipino oko +500V do
+1000V. U starim danima bila su tri potenciometra za 3 G2 napona, a sada je uglavnom samo jedan.

Njihova svrha je da namjeste pred napon reetke za elektronski to, napon izmeu katode

28 Podeavanja na TV prijammkii
K i G1 (upravljake reetke) je onaj koji prekida snop. to vie podesite VG2, vei VK - VG1 napon
bit e potreban da prekida snop.
Ako namjestite VG2 prenisko tada e slika biti pretamna. To moete kompezirati s kontrolom
osvjetljenja, to e rezultirati nii napon katode VK. Nedostatak tome je to neete dobiti optimalnu
otrinu i osvjetljenje sa katodne cijevi.
Ako postavite VG2 previsoko slika e biti svijetla. To moete kompezirati kontrolom osvjetljenja, to
e rezultirati porast napona VK. tovie mogli biste dobiti povratne linije koje neete moi ukloniti
kontrolama osvjetljenja. Drugi nedostatak ja da neete dobiti optimalni vijek trajanja katodne cijevi.
Sa previsokim naponom prekidanja snopa katoda (povrina emitiranja elektrona) e se brzo istroiti.
U servisnoj shemi pronaite ispravni napon reetke koja prekida snop. To se mjeri izmeu VK - VG1 (
za svaki kanal posebno RGB) i on je tipino 130 - 160 V max.
Uobiajena procedura podeavanja je sljedea:

Primjenite bilo koje podeavanje niske razine da postavite crno bijelu sliku sa sva tri napona
katode na specifini nivo (130V) iznad VG1 napona ( moe biti 0 V ili 12 V ili 20 V ?). Oni se
tipino zovu RGB osvjetljenje, bias (prednapon), ili nivo pozadine i esto su smjeteni na ploici
koja se nalazi na vratu katodne cijevi, ali ne uvijek.

Podeavajte VG2 (screen) dok se jedna boja ne pone svijetliti, smanjite je sve dok ekran ne
postane crn.

Sada podesite 2 od 3 kontrole niske razine crnog dok druge dvije boje ponu svijetliti, i onda se
opet vratite na crno.

Izaberite bijelu sliku i upotrebite 2 kontrole niske razine za bijelo (RGB pogon ili pojaanje,
takoer se nalazi na vratu katodne cijevi) da postavite pravilnu temperaturu boje za bijelo
prema vaem osobnom ukusu.

Provjerite ponovo kalibraciju crnog, moda je potrebno ponoviti.

4.5 Podeavanje balansa boje


Balans boja bit e potrebno podesiti ako svijetle toke i / ili su sjene crno bijele slike (smanjite
kontrole boje na minimum) nisu savreno neutralno sive.
Napomena: Neke izvedbe TV-a automatski balansiraju pogon katode ispitujui emisiju sa R, G, i B
elektronskog topa koristei referenti puls skale sivih tonova izvan vidljive slike. Ako je to sluaj sa
vaim televizorom, moda nee biti mogunosti podeavanja za korisnika ili servis: (Problem sa
balansom boja u tom sluaju znai kvar u tom sklopu ili u katodnoj cijevi gdje je emisija sa 3 katode
nije uravnoteena (obino je jedna je slabija od ostalih) tako da kompezacija nije mogua.
Podeavanje balansa boje: Smanjite kontrole boje tako^da dobijete crno bijelu sliku. Postavite
korisnike kontrole na sredinu.
Podesite kontrolu pod-osvjetljenja (mogu se zvati color screen, background - pozadina) tako da su
tamna podruja slike jedva vidljiva i neutralno siva. Onda podesite kontrole pojaanja boje (gain) sve
dok najsvjetlija podruja ne postanu neutralno bijela ali ne previe svijetla da ne bude razmazivanja
boje na svijetlim tokama.

SERVICE CONTROL ADJUSTMENT


B1 POWER SUPPLY ADJ.

AFT ADJ. TU-AGC ADJ.

-6F2VCV

BLOCK DIAGRAM
This is a diagram for ail models and therefore differs slightly from the actual block diagram.

A DJUS T MEN TS PO I NTS

BLOCK O AGRAM

Podeavanja na TV prijamniku

29

Ako se neto i dalje pomie nakon zagrijavanja pokuajte sa sprejem za zamrzavanje ili pitoljem
za vrui zrak otkriti koja komponenta ima drift - vjerojatno tranzistor ili kon- dezator.

4.6 Horizontalna pozicija, veliina, i podeavanje linearnosti


Horizontalnu poziciju moete podesiti pomou prekidaa ili premosnika, poten- ciometrom, ili
(uglavnom u crno bijelim televizorima) pomou seta prstenova na vratu katodne cijevi.
Horizontalnu veliinu treba postaviti tako daje preskanirana za 10-15% lijevo i desno. To e
kompezirati promjenu margina zbog nestabilnosti napona napajanja, starenja komponenti, i
smanjenje veliine rastera koji se mogu pojaviti kod videorekordera kad su fast play modu.
Mnogi televizori nemaju vie nikakvih podeavanja horizontalne veliine i zavise od ispravne
regulacije napona horizontalnog izlaznog stupnja. Moda bi trebalo prvo obaviti podeavanje
napona B+.
Podeavanje je mogue obaviti tako da se podesi B+ napon pomou potenciometra, ili sa zavojnicom
za irinu koja je u seriji sa horizontalnim otklonskim svitkom.
Moderni televizori uglavnom nemaju kontrolu linearnosti ali to moete nai u starijim modelima. Bit
e potrebno da idete naprijed i nazad izmeu veliine i linearnosti poto ta podeavanja nisu
neovisna.
Neki od novijih televizora imaju mogunost podeavanja tih parametara preko postavljanja u
neizbrisivu memoriju i koriste servisne "menije" koji su dostupni preko daljinskog upravljaa gotovo
za sve parametre podeavanja.

30 Podeavanja na TV prijamniku
4.7 Vertikalna pozicija, veliina, podeavanje linearnosti
Vertikalna pozicija moe se namjestiti preko preklopnika ili premosnika, potenciometra, ili
(uglavnom u crno bijelim televizorima ) preko seta prstenova na vratu katodne cijevi.
Vertikalna veliinu treba namjestiti tako da je za 10-15% preskanirana na vrhu i dnu. To e
kompezirati promjenu margina zbog kolebanja napona napajanja, starenja komponenti, i smanjenje
veliine rastera koji se mogu pojaviti kod videorekordera kad su fast play modu.
Neki modeli nemaju ve due mogunost podeavanja vertikalne veliine i ovise o ispravnoj regulaciji
napajanja vertikalnog izlaznog stupnja koji kontrolira vertikalnu veliinu.
Kod onih koji imaju tu mogunost, veliina se podeava pomou potenciometra u vertikalnom
izlaznom stupnju. Ako va TV ima kontrolu linearnosti, bit e potrebno da to podesite u zajedno sa
kontrolom veliine poto ta podeavanja nisu neovisna.
Neki od novijih televizora imaju mogunost podeavanja tih parametara preko postavljanja u
neizbrisivu memoriju i koriste servisne "menije" koji su dostupni preko daljinskog upravljaa gotovo
za sve parametre podeavanja.

4.8 Podeavanja Istok - zapad (jastuasta slika - pincushion)


Mogu biti dvije kontrole - amplituda i faza. Amplituda kontrolira veliinu i korekciju. Nemojte oekivati
bezprijekornu sliku. Ako kontrole ne daju efekta, onda je vjerojatno kvar u sklopu za korekciju
jastuaste slike.
Najbolje je da podeavanja izvrite sa signalom reetke iz signal generatora.

4.9 Podeavanja geometrije


To nas upuuje na nesavrenost oblika slike na koji se ne moe utjecati podeavanjem "jastuaste
slike" istok-zapad ni podeavanjem veliine. Taj tip neispravnosti ukljuuje trapezoidnu ili nepravilan
raster "Keystone" i nepravilnosti linija i vijuganje oko periferije rastera. U tvornici to rjeavaju tako da
Ijepe male magnete na stratekim tokama na katodnoj cijevi i / ili rotiraju male magnete montirane
na okviru otklonskog sustava. Najbolje je da to ostavite na miru, jer moete samo pogorati problem.
U drugom sluaju, paljivo oznaite poziciju i orijentaciju svakog magneta tako da ih moete vratiti u
poetnu poziciju ako se dogodi da jo vie pokvarite sliku. Ako su magneti na malom stoeru sa
prstenovima koji se oko njega okreu tad bi eksperimentiranje s njim moglo dati nekakve rezultate,
ali je najbolje da nabavite servisna uputstva.

4.10 Zato je konvergencija loa blizu ivica ekrana


Vrlo jednostavno - nita nije potpuno savreno. Sve je stvar kompromisa. Promislite to pokuavate
da uinite: tri elektronske zrake koje dolaze iz razliitih elektronskih topova trebaju se sresti na samoj
tokici veliine djelia milimetra posvuda na ekranu. To se treba dogoditi u kratkom vremenskom
razmaku dok su zrake skanirane u stvarnoj brzini

Podeavanja na TV prljamniku

31

ispisivanja od 20,000 mph preko ekrana veliine 27" u promjenljivom magnetskom okruenju.

4.11 Problemi s istoom i konvergencijom katodne cijevi


istoa osigurava da svaka od tri elektronskska snopa za tri primame boje - crvena, plava i zelena pogaaju tono samo onu fosfornu toku za tu boju. Potpuno crvena scena e prikazati istu crvenu
boju i tako dalje. Simpotomi loe istoe su mrlje izbl- jedelih boja na ekranu. Objekti e mijenjati
sjene boja kad se miu sjedne strane ekrana na drugi.
Konvergencija se odnosi na kontrolu trenutane pozicije crvenih, zelenih i plavih snopova dok
skaniraju licem katodne cijevi i koji se trebaju poklapati koliko je to mogue. Simptomi loe
konvergencije su obojeni rubovi objekata na slici ili vidljiva odvojenost R. G i B slika od tankih linija.
Napomena: najbolje je da lice ekrana postavite u Smjeru istok - zapad ( prednja strana - zadnja
strana) kada izvodite podeavanje konvergencije.
Prvo provjerite da nema u blizini TV-a jakih magnetskih polja kao to su zvunici, magneti itd. Udarac
groma takoer moe utjecati na istou boja.
Par puta iskljuite i ukljuite TV da razmagnetizirate katodnu cijev (1 minuta ukljuen, 20 minuta
iskljuen). Ako interni degauss sklop ne daje efekta, upotrebite vanjski runu degauss zavojnicu.
Pretpostavljajui da to ne pomae, bit e potrebno podesite unutarnju kontrolu istoe i / ili
konvergencije katodne cijevi. Moderne katodne cijevi obino koriste kombinaciju niza magnetiziranih
prstenova oko vrata katodne cijevi, i pozicijom i orijentacijom otklonskog sustava da podese istou i
konvergenciju.

32 Podeavanja na TV prijamniku
Prvo oznaite sa bijelom bojom ili markerom poziciju prstenova na vratu katodne cijevi, poziciju i
nagib otklonskog sustava, i bilo kojih drugih kontrola kojih moete pomaknuti nenamjerno.
Meutim ako je va TV model sa ladicom ili panelom dugmadi za ta podeavanja, nemojte ni
pomiljati da bilo to radite bez servisnih upustava ukoliko funkcije tih dugmadi nisu jasno oznaene.
Napomena: neke katodne cijevi nemaju prstenove za podeavanje istoe ( i statine konvergencije).
Interna struktura u vratu katodne cijevi ili vanjski "permalov" cilindrini omota je u pernamentno
magnetiziran u tvornici pa tu nema mogunosti nikakvih podeavanja. Meutim, mogue je upotrebiti
normalni set magnetskih prstenova za dodavanje ili zamjenu postojeih za korekciju istoe boje ili
konvergencije zbog gubitka magnetizma tokom vremena.

4.12 Podeavanje istoe boje katodne cijevi


istoa boje na modernim katodnim cijevima se obino podeava kombinacijom seta magnetskih
prstenova koji se nalaze iza otklonskog sustava uzdu katodne cijevi. Oznaite poetne pozicije svih
prstenova i pazite da podeavate pravi set prstenova.
Koristite sljedeu proceduru podeavanja istoe boje samo kao openiti vodi. Zavisno od
pojedinanog modela TV-a, sljedea procedura podeavanja istoe moe zamijeniti zelenu za crvenu
zavisno od rasporeda elektronskih topova u cijevi. Ovaj opis je baziran na servisnim uputstvima za
katodnu cijev slot-mask. Procedura za dot-mask i trinitron (aperture grille) katodnu cijev se lagano
razlikuje. Pogledajte servisni prirunik za taj TV.
Pribavite bijeli raster (ponekad postoji test toka koja se moe spojiti na masu da se to dobije).
Onda, smanjite bias - prednapon za plavu i zelenu tako da dobijete isti crveni raster. Pustite da se
TV zagrije minimalno 15 minuta.
Olabavite sponu otklonskog sustava i pomiite ga nazad koliko moe ii.
Podesite magnete da centrirate crveni vertikalni raster na ekranu.
Pomaknite otklonski sustav dok ne dobijete najbolju sveukupnu istou crvene boje.
Uvrstite sponu da stabilizirate poziciju otklonskog sustava. Resetirajte video podeavanja koja ste
dirali, da dobijete crveni raster.

4.13 Podeavanje konvergencije katodne cijevi


U dobrim starim vremenima kada su televizori bili doslovno televizori ( a ne samo katodna cijev sa
malom tiskanom ploicom koja mu je pridodana) sa ladicama punim dug- madima i za podeavanje
konvergencije. Mogli bi potroiti sate i dalje ne bi dobili zadovoljavajuu sliku. Kako je tehnologija
napredovala, broj potrebnih podeavanja se smanjivao tako da ih danas imamo samo nekoliko.
Ukoliko ne elite puno frustracije, preporuujemo da puno ne petljate oko konvergencije. Mogli bi
samo pogorati stvari. Nemamo nikakvih ideje to se koristi za konvergenciju kod vaeg TV-a osim
da podeavanje konvergencije nisu nikad neovisna o drugim. Otkriti ete da podeavanja koja
rjeavaju jedan problem na drugoj strani ekrana potpuno poremete ostalo. Dodatno moete otkriti da
su druga podeavanja za geometriju i

Podeavanja na TV prijamniku

33

istou boja takoer poremeena poto ste ih sluajno pomakli, a da za to niste ni znali dok niste
ponovo ukljuili TV.
Upozorenje: tono oznaite originalne pozicije - ponekad ete morati promjeniti neto to nee dati
oigledni efekt ali e biti vidljivo kasnije. Tato e biti izuzetno vano da ih moete vratiti na poetnu
poziciju. Ako su samo crvena / zelena vertikalna linija razdvojene, tada vjerojatno treba pomaknuti
samo jedan prsten i to samo malo, meutim vi ste sluajno pomakli neto drugo.
Ako zaista ne moete ivjeti s tim, paljivo sve oznaite da bi se mogli vratiti na poetno stanje.
Servisna uputstva su tu prijeko potrebna.
Konvergencija se podeava pomou signala bijele reetke ili tokaste test slike. Ako nemate signal
generator, bilo koja statina scena (Iz camcordera ili video trake na primjer) sa puno finih detalja
bit e zadovoljavajua. Smanjite kontrolu boje tako da dobijete crno bijelu sliku.
Statina konvergencija vri poklapanje elektronskih snopova u centru ekrana. To se radi pomou
seta magnetskih prstenova koji su iza magneta za istou na vratu katodne cijevi.
Prema servisnim uputstvima postupak moe biti sljedei: Podesite centralni set magneta da se
poklope plava i zelena u centru ekrana. Podesite stranji set magneta da se poklope crvena i zelena
u centru ekrana. Va TV bi mogao imati proceduru koja se malo razlikuje.
Dinamina konvergencija podeava poklapanje na rubovima i kutevima ekrana.
Na cijevnim, hibridnim i ranim poluvodikim televizorima, dinamika konvergencija je potpuno
izvedena sa elektronskim podeavanjem kojih moe biti tucet i vie i koji nisu neovisni. U modernim
televizorima sva podeavanja konvergencije se rade pomou magnetskih prstenova na vratu
katodne cijevi, magnetima zaljepljenim na katodnu cijev, i nagibom otklonskog sustava.
Za ta podeavanja bit e vam potrebna servisna uputstva.

4.14 Nagnuta slika


Upravo ste primjetni da slika da na vaem TV-u nije potpuno horizontalna - nije poravnana s
prednjim bridom. Opazili ste da neke nepravilnosti na vrhu i dnu ili lijevo i desno. Rubovi slike nisu
potpuno paralelni - to nikad prije niste primjetili do sada. Poto to moda nije popravljivo,
podeeni nagib moe pretstavljati kompromis izmeu lijevo i desno ili vrh / dno poravnavanja
rubova slike. Moda vie neete moi spavati mirno znajui da vaa TV slika nije perfektna.
Meutim, poto su televizori uvijek pre- skanirani, nagib ete primjetiti samo onda kad se tekst ili
grafika pojave na rubovima ekrana.
Postoji nekoliko moguih uzroka za nagnutu sliku:
1.

2.

Orijentacija televizora. Horizontalan komponenta zemljinog magnetskog polja lagano utjee na


sliku. Zbog toga, ako rotirate TV moda ete ispraviti nagib. Naravno, to e vjerojatno traiti da
ga okrenete licem prema zidu!
Potrebno demagnetiziranje. Magnetizacija uglavnom uzrokuje probleme s bojom koji su daleko
uoljiviji nego lagano nagnue slike. Meutim, unutarnji ili vanjski

34 Podeavanja na TV prijammku

3.

4.
5.

oklopi ili drugi metalni dijelovi u TV-u mogu postati magnetizirani i uzrokovati nagnue. Bit e
potrebno obimnije demagnetiziranje od onog koje omoguuje ugraena degauss zavojnica.
ak i normalna runa demagnetizacija moda nee biti dovoljna da demagnetizira sve dijelove.
Postoji i vanjska kontrola nagiba koju smo moda propustili. Noviji Sony monitori imaju to
kontrolu. Digitalana kontrola je moda sluajno izgubila memoriju. To moe biti i problem sa
sklopom.
Postoji i vanjska kontrola koju smo moda propustili ili ne funkcionira. Ta kontrola postaje sve
vie uobiajena.
Otklonski sustav na katodnoj cijevi je zarotiran ili nije orijentiran ispravno u tvornici, ponekad,
cijeli otklon moe biti zaljepljen stoje dodatna komplikacija.
Otklonski sustav moe biti pomaknut sa svog poloaja ako se grubo postupa sa televizorom ili je
nedavno dobio udarac. Pomicanje otklonskog sustava moe utjecati i na konvergenciju i istou
boje.

<D
Legend
1

Zeichen rfdining

Lgende

Leyend

LeggrxJ*

On

Marche

Ein

Entendido

AcCestS

Of

Arrt

Aus

Apagado

SpcntO

On-OH

Marche- Arrt

Ein Aus

Encend do-Apa gado

Acceso-Spento

Stand-by

Attente (veilla)

Bereitschaft

Oiaponlbfa

Disponible

Volume

Volume

Lautstrke

Volunten

Volumen

Balance

Relance

Balance

Balance

Balance

Treble

Algua

Hhen

Agudos

AHI

Bass

Graves

Bin

Bajo

BJSII

Brtghinen

luminosit

Helligkeit

Luminosidad

Lumlnoalie

Contrast

Contraste

Komraat

Contrario

Contrasto

Hu

TeTnie

FrbIon

Tinta

Tinta

Colour Mlordlflfl

Salutation couleur

FamsJttigung

Saturacin de color

Saturt-trone d1 colore

Tuning

Syntonisation

Ab stimmen

Sintonizar

Simona

ca

Auto malic frequency


control

Contrle automatique de Empiangafrequenxfrquence


Regelung

Control automtico de
frecuencia

Control lo automatice de
lie trequerze

-o

Normilmft

Dfilement normal

Nortnel-laul

Oesfita menlo normal

Sil lamento nrmale

-ot>

Fast-run
Horizontal
yochrOftlZaHOO

Dfilement rapide
Synchronisation
horizontale

Schnell Lauf
Horizontal
Synchronisation

Ocal Ha menla rpido


Sincronizad un hor
Irona l

SU lamento repido
SlocranlzzBztone
orlzzonufo

o
(!)

1
?
0
3
LAd
3

CD

Vertices synchronization Synchronisation


verticale

Venlcal Synchronisation Sincronizacin vert t Slnctonlzzazlone verilee


le

C
D

Q
db
O
-0

Horizontal picture shift

Cadrage horizontal

BMdlge horizontal

Cuadra] a horizontal

Correrlo he orlZZOOUle

Vertical picture shift

Cadraoe vertical

Bildlag* vertlCel

Cudrale vertical

Correr Ion* veri Icele

Horizontal linearity

linarit hoH ton taie

Hgriiontil Linearitt

Llnsahdad horizontal

LlncerltS oriziOntel

Vertical llncarlry

Linarit vertical*

Verttcal Linearitt

lirrealidad vertical

Linear Ha vertical

Picture width

Amplitude hor(conta le

BKdbrelto

Amplitud horizontal

A molera orizzonufe

Picture height

Amplitude verticale

Biidhhe

Amplitud venlcal

Ampleca verilea!

FKUI

Concentration

Focus

Focos

Focu*

Tap recorder

Magntophone

Tonbandgert

Magnetfono

Magnetfono

Video recorder

Magntoscope

Videobandgert

Magnetoscopio

Video-ag st relora

Output

Sortie d'un lignai

Output

Salida do tefes

Uacit di icgnale

Input

Entr d'un signal

Inpur

Entrada de tteles

logre sao di aegnaia

Trimmer

Tr immer

Trimmer

Trimmer

Tflmnwr

Variable capacitor

Condensateur variable

Vernderbarer (Oreh-)
Kondensator

Condensador variable

Conde nssfore varlahlla

Potentiometer

Potentiomtre

Potent Kirne te*

Potencimetro

Poten* toma tro

Adjuster

Potentiomtre
Instable

Ajustador

Tnmmer orim le o

Vanahle resistor

Rsistance variable

Vernderlicher
Widerstand

Resistencia variable

Resiatenza va/iabHa

Tunable Circuit

Vanomlre

Abslimmoa/eT Kreij

CirCuriO a simonizar

CliCuiro a simonizara

Circuit can be aligned

Circuit 1 aligner

Apg leichterer Kreis

Circuito a alinear

Circuito a alineare

l 0.

LEO.

LEO

IE-D

L E.O.

Photodiode

Photodiode

Phalodiode

PhOTOdiOdo

Photodlodo

PhCtOreHStOr

Photorai stance

Phot wider Stand

PnotoreiisfcoCra

Priol oreis tema

Socket

Prise

tcioe

Hembrilla

Presa

Plug

F<che

Stecke-

F-cha

SpiM

Cumittclur

Connecteur

Anschluss

Conectador

Cunne clare

1
t

//
-w-<=>

a Cmatellregler

O THOMSON
Service-Information
Service-Einstellungen Regolazioni di servizio - Service adjustments - Rglages de service

Chassis TelaJo - Chassis - Chassis


Hauptspannung,
1
Principal
principal t 1.0 0
2. PP 52 - 114 V

Tension principal*. Usyst.


voltag,
Tanaion 110 V
min.
1V

PV 70 Spltz*nw*IB bianco punt* peak


whit*
1. Gittertestbild segnale grata grating
testpattern
2. Oscilloscop. - Pin 3 Bildrohre - pin 3
cinescopio - pin 3 CRT
3. CM- (UD - standard. 0 - max.
4. PV 79 - 65 Vpp (ohne Austastimpulse
senza impulso - without blanking
pulses)

PF 11

PL 39

2. Schwarz-Wei-Testbild (ohne
Burst) seQnale bianco-nero
(senza burst) black + white
signal (without burst)
3. LV 63 - S.5 MHz min.

PF 04

tV 63; 6.6 KHz


Tonflle trapola tono sound trap

1. Oscilloscop. - BE 01/pin 10

UQ2 Sehlrmgltterapannung tnsk>n* griglta echarmo scr**n grld voltage


1. Grautreppe - scala grigio - grey scaie
2. + 0 - Standard, H) - min.
3. Ug? - alle Grauwerte sichtbar - visione
tutti tom grigi - all grey scaie vaiues
visible
PC 44, PAL-Ampiltude Amplltud* PAL LC 43 PAL-Phasa - Fasa PAL

i. Osciltoscop. - R-Y

2. Oscilloscop.-. 2Zeilan triggern trig.2llnea trigger to 2 lines


3. PC 44/LC 43 wechselweise alternative alternating - min. jitter

Bildrohronplatt* piastre dnaacopio


CRT-board __________________________
I. W*l6*bgl*(ch aggu*tl*m*nto bianco
whlta adjuatmant

1.0+0 -max.
2. Schwarz-WeiB-Testbild
segnale bianco-nero black + white test
pattern
3. PT 11. PT 21 wechselweise
alternative alternating - Bild auf min.
Farbstich
colore
a livello
mnimo to min. color shade
II. Greuabglalch - agguatism*nto grigio - grey
adjustment

t. Schwarz-Wei -Testbild - segnale


bianco-nero - btack + white test
pattern 2.0+$ - Bild gerade noch
sichtbar quadro apena visibile - picture
just visible
3. PT 12/PT 22 wechselweise
alternative alternating - Bild auf
min. Farbstich colorealiveiiominimo
to min. color shade
4. Einstellung I bei Bedarf wiederholen
- aggustiamento I se necessario
ripertere repeat adjustment I if

Erklrung der im Schaltbild verwendeten Symbole Explanation of the symbols used In the circuit diagram^
Spiegazioni dei simboli usati in questo schema Lgende des symboles utiliss dans le schma de montag

Bauteilekennzeichnung der Funktionsstufen


Codice componenti con sigla dello stadio
Signification of components of the stages
Dsignation des composants et des circuits

RC. CC, DC, TC, LC etc.


RF. CF, DF. TF. UF etc.
RL, CL, DL, TL, LL etc.
RP, CP. DP, TP, LP etc.
RS, CS, DS, TS, LS etc.
RV, CV, DV. TV. LV etc.

> Chroma
Field
> Line
+ Power
+ Sound
y Video

(PAL-Decoder, Dcoder
PAL)
(Vertikal,
Verticale)
(Horizontal, orizzontale)
(Netzteii, Alim. rete)
(Audio)
(Video)

Service-Lageplan posmone regulatori di servizio Layout diagram Disposition des rgleurs

O Chassis
Telaio
Chassis
Chassis

Q Tastenplatte
Piastra tasti
Key-board
Platine du commutation

Q IR-Vorverstarker
Preampiificatore 1R
IR pre-amplification
Pramplification

Telecommander
Telecomando

Ant fl fur v^
'O*t>hirtao!
onrtwxv d modttchei

Sub^tomcxffW#
onv^oUofc^

fjH0 A
J fiRJ ( oi)

,J

_______ __
L

j
Al
drtKl

>/G port 1 1

i/o
pcrt

D/A (cnl ir outpi PMW I


PMW
9 C ^ ta|

7VHz Dati Clock

ov lg, uv ftyJUN mi . W i aw 5 *v

*5V w ssv u **5V *


WOp

JCR21

[Dfi
i! !
Mil 1 1 1
Uh ik S.6k
El

-sr
'X

3fe

Ia L

3 t< BQ<

Stt
W4

-ES3

f fXf -1

k
"pl"

AVE

--frHD-

E_

Q Chassis
Telaio

Bildrohren-Platte Piastra
cinescopio CRT-board
Platine du tube image

A SicherheitsPauteii
Be* Ersatz nur Originalteil verwenden
A componente Pi sicurezza
m caso di sostrtuzione usare
comprenlo originale
A Safety part
When repairing, use original parts only
A Pice de scurit
N'utilisez que les pices <forigines

Achtung:
Bei Messungen T Primametzteil .
ftimameoteiimasse verenden m
Attenzior*:
Meute nelatmentatore prrmano. usare
massa aMnentatore pnrrariP/77
Attention:
Dunng Measjrerrenl trie pnmaiy pcwer
urw pfease use the on- mary pcwer unit
grojno m Attention:
Mesurage dans e txoc tfatmen- tation:
Utiliser ia masse Ou doc d'alimentation,

Mreni stupanj - problemi s napajanjem

43

5. MRENI STUPANJ - PROBLEMI S NAPAJANJEM

5.1 Osnove mrenog stupnja


TV prijemnik zahtjeva razliite napone napajanja za svoje funkcioniranje. Funkcija mrenog stupnja
je da izmjenini napon 220V/50Hz pretvori u istosmjerni napon. U svim sluajevima napajanje
horizontalnog izlaznog tranzistora u horizontalnom otklonskom stupnju dobiva se direktno iz
niskonaponskog mrenog stupnja. U nekim sluajevima razliiti istosmjerni naponi izvode se direktno
iz linije izmjeninog napona 220V ispravljanjem , filtriranjem i regulacijom. U drugim izvedbama niski
napon dobavlja se iz sekundarnog namota horizontalnog izlaznog transformatora. U svim ostalim
izvedbama postoji poseban samooscilirajui sklop (switch mode power supply) - prekidako napajanje
koje osigurava sve istosmjerne napone . Postoji i razliite kombinacije svih tih napajanja.
U mrenom stupnju uvijek postoji:
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Prekida napajanja, relej ili triac koji omoguuje ukljuenje napajanja


Set ispravljakih dioda - uglavnom spojenih u most - pretvara izmjenini napon u istosmjerni.
Mali keramiki kondezator koji su postavljeni preko dioda da smanje radio frekventne smetnje (
RF interferencije).
Jedan ili vie velikih filterskih kondezatora. Njihova funkcija je da izglade neregulirani istosmjerni
napon (napon tih kondezatora je uglavnom 385V)
Diskretni, hibridni Hi IC regulator koji dobavlja stabilni DC napon horizontalnom otklonskom
stupnju. Ponekad se upotrebljava povratna veza iz sekundarnog izlaza horizontalnog
transformatora. Regulator moe biti linearni i prekidaki tip. U nekim sluajevima nema
regulatora.
Naponsko djelilo i/ili regulator koji proizvodi napone direktno sa linije napajanja. To
se
relativno rijetko oekuje od sklopa za startanja.Taj napon nije izoliran od mrenog napona.
Sklop za demagnetiziranje (degaus control) uglavnom ukljuuje i termistor Ili pozistor
(kombinacija grijaeg diska i PTC termistora u jednom kuitu). Kad se prekida napajanja
ukljui, relativno visoka izmjenina struja protee kroz degaus zavojnicu omotanu oko zadnjeg
dijela katodne cijevi. PTC termistor se zagrijava, poveava mu se otpor i lagano se smanjuje
struja do blizu nule u vremanu od nekoliko sekundi.
Sklop za startanje horizontalnog otklonskog koji zavisi od napona koji se dobivaju iz
horizontalnog izlaznog transformatora. To moe biti IC ili diskretni multivibrator ili neki drugi
sklop.
Stand by napajanje za mikrokontroler i senzorza daljinsko upravljanje. Obino je to posebno
napajanje iz malog transformatora.

44
Netzteil * Power supply - Secteur * Sezione rete

Mreni stupanj - problemi s napajanjem

45

5.2 Tipini ulazni sklop napajanja


Parcijalna shema je slina u veini televizora. Mnogi dijelovi nisu prikazani ukljuujui prekida ili relej,
RFI premostni konezatori preko dioda i RFI linijski filter.

Osigura je tipino 2 - 4A, obino brzi. Mada on ne mora pregoriti kao rezultat kvara u
napajanju - otpornik ili regulator mogu pregoriti prvi.
Glavni ispravljaki most je sastavljen od 4 diode(lN400X). Kvarovi - obino dioda u kratkom
spoju.
Glavni filterski kondezator ima kapacitet 200 - 800mF/400V. Tipini televizor moe normalno
raditi bez degradacije (brum uslici - brum linije, brum u zvuku) iako se kapacitet smanji na 75%
vrijednosti. Kapacitet u mikrofaradima nije kritian.
Bypass otpornik na regulatoru napona reducira iznos strujnog upravljanja koji potrebuje
regulator. Upozorenje: i ako odspojite regulator trajan napon postoji na B+ liniji, stoje rezultat
tog otpornika.

5.3 TV prijemnik ne radi


To moe biti jednostavan kvar, kao naprimjer kvar na mrenom prekidau ili mrenom kablu ali
moe biti i vei kvar.
Osigura na TV-u je pregorio.
Ako osigura odmah pregori bez indikacije da televizor u cjelini funkcionira (ne uje se zujaje
horizontalnog otklonskog stupnja) to dokazuje da je kratki spoj negdje blizu ulaza napajanja televizora.

Degaus pozistor PTC - vrlo vjerojatno.


Horizontalni izlazni tranzistor.
Regulator napajanja, ako postoji u TV-u.
Choper - swiching napajanje - tranzistor ili IC u njemu.
Diode u ispravijakom mostu.
Glavni filterski kondezator.

Ove mogue kvarove morate eliminirati jedan po jedan.


Odspojite degaus zavojnicu koja pri mjerenju pokazuje mali otpor. Prvo izmjerite otpor na ulazu
napajanja - ne bi smio biti nizak. Ukoliko izmjerite otpor od svega nekoliko ohma - to znai da je
ispravljaki most u kratkom spoju ili je pozistor u kratkom spoju.

46 Mreni stupanj - problemi s napajanjem

Ispitajte ohmmetrom posebno ispravljaki most.


Odlemite pozistor i ukljuite TV prijemnik. Ukoliko radi zamijenite pozistor.
C-E otpor mora biti visok u oba smjera.
B-E mora biti visok ili oko 50 W, ali ne smije biti blizu 0W.

Ako oitate vrijednost niu od 5 W, tranzistor je neispravan. Ako testiranje horizontalnog izlaznog
trafoa pokazuje neispravnost, prvo ukljuite TV sa aruljom spojenom u seriju (100 - 200W/220V) i
ukoliko arulja nakratko zasvijetli kad se kondezator nabije, moete staviti novi osigura. Osigura
ne smije pregoriti kad je tranzistor odlemljen.
Naravno nita ostalo nee raditi.
Ako je test dobar, ukljuite TV bez tranzistora i promatrajte to se dogaa. Ako osigura ne izgori,
to znai da je problem sa pogonskim sklopom ili sa povratnom vezom napona koji se isporuuje sa
horizontalnog transformatora.
Pogledajte u unutranjost TV i pokuajte nai vei tranzistor u metalnom T03 kuitu ili plastinom
TOP3 kuitu. Mogue je da postoji i poseban IC regulator napona. TV sa choper napajanjem sadri
razliite tranzistore ili IC. Postoji ansa da su neki od njih neispravni, to ete provjeriti
ohmmetrom.
Pregoreni osigura je esto kvar kod udara groma. Veinu dijelova je lako provjeriti ohmmetrom, te se
sumnjivi dijelovi odieme da bi se potvrdila neispravnost.

5.1 Osigura pregara kad se sinhronizacija poremeti


Ovaj problem nije lako ustanoviti. Jedan od moguih uzroka je problem sa pogonskim sklopom.
Poremeena sinhronizacija se javlja kod mijenjanja kanala ili kod mijenjanja ulaza u TV, a to moe
uzrokovati predugo vrijeme skaniranja za samo jednu liniju. To moe biti dovoljno da uzrokuje
strujni iljak u horizontalnom izlaznom stupnju ili previsoki naponski iljak na kolektoru
horizontalnog izlaznog tranzistora. Normalno, struja kroz tranzistor linerno raste tokom skaniranja.
Tokom povratnog mlaza struja se iskljuuje. Ta struja je normalno ograniena i naponski iljak na
kolektoru tranzistora je takoer ograniena prigunim kondezatorom na sigurnu vrijednost.Ako je
vrijeme skaniranja predugo, struja i dalje raste. Kod neke toke, jezgra transformatora doe u
zasienje i struja naglo poraste. Dodatni naponski iljak moe biti jo vei i destruktivniji.
Istraivanje tog kvara moe biti teko. Ipak, podruje na kojem moete istraivati je:

Pogonski sklop za horizontalni izlazni transformator uljuujui i vezne dijelove.


Chip koji generira i uzima sinhro ulaz i generira horizontalni pogonski signal.
Lo niski napon sa naponskog regulatora moda doputa da B+ naraste do previsokog nivoa za
vrijeme scena sa malo svjetla, crna scena za vrijeme mijenjanja kanala.

64<5 Osigura u TV prijemniku pregara za vrijeme udara groma


Naponski udari ili udar groma u blizini mogu unititi elektroniku opremu. Ipak, u veini sluajeva
teta je minimalna i iako se popravlja. Kod direktnog udara vjerovatno ne ete prepoznati to je
ostalo od TV-a. Najbolje je da se sva elektronika oprema iskljui iz mree i iz telefonske linije za
vrijeme grmljavine. Elektronika oprema TV, HI FI, VIDEO sa boljom kostrukcijom sadri u sebi
zatitne komponente kao to su filteri i prigunici naponskih udara. Kad grom udari u blizini jedina
stvar to se moe dogoditi je da izgori osigura ifi mikrokontroier iskljui napajanje. Ali od direktnog
udara ne postoji djelotvorna zatita. Ureaji sa sklopkom koji totalno odvajaju od mree su puno

Mreni stupanj - problemi s napajanjem

47

robustniji, zato jer je potreban vei naponski udar da preskoi razmak izmeu kontakta prekidaa i spri
elektronike dijelove. Kod monitora i TV-a se mogu magnetizirati katodne cijevi od snanog
elektromagnetskog polja koji nastaje kod udara groma - slino ali u manjoj mjeri kao kod pojave EMP-a
u nuklearnoj eksploziji.
Ako je TV za to ukljuen u standby radu takoer velik broj dijelova moe biti spren. Televizori obino
imaju svoju zatitu od naponskih udara kao to su MOV-s Metal oxide varistor koji se nalazi iza
osiguraa. Pa je mogue da zbog njegovog proboja izgori osigura.
Osigura zamjenjen, uje se klik releja ali tv i dalje ne radi
Klik znai da relej radi, mogue je da su loi kontakti: Kako osigura nije pregorio potrebno je provjeriti:

Ostale osigurae.
Keramike otpornike vrijednosti oko 2 Ohma koji slue za zatitu skupih dijelova kao to su
horizontalni transformator.

Prije zamjene tih otpornika prvo provjerite Ispravljake diode, horizontalni izlazni
transformator, regulator ili choper tranzistor i glavni filterski kondezator da nisu u kratkom
spoju.
Poetni test moete napraviti s ohmmetrom dok su dijelovi u sklopu. Otpor kod svake diode i c-e
tranzistora mora u jednom smjeru biti relativno velik (nekoliko stotina ohma). Ukoliko sumnjate na
pojedini dio, odlemite ga I izmjerite ohmmetrom. U jednom smjeru c-e mora biti velik, megaohm i vie.
Zavisno od tipa otpor b-e u jednom smjeru je 50 W. Sve izmjerene vrijednosti nie od 10 W znai daje
poluvodi neispravan. Pretpostavljajui da nemate shemu, morat ete locirati ispravljaki most blizu
ulaza napajanja. Tranzistori su obino (u T03 metalnom ili TOP 3) plastinom kuitu montirani na
hladnjaku. Filterski kondezator kod mjerenja ohmmetrom treba pokazivati visoki otpor u jednom smjeru
- potrebno je jedno vrijeme da se isprazni preko ohmmetra. On moe takoer biti neispravan kod punog
napona napajanja. Ako ste pronali neispravan dio, ipak provjerite i sve ostale sumjive komponente koji
bi mogli biti neispravni. Izmjena samo jedne komponente koja je neispravna moe ponovo izazvati kvar
na TV-u. Pretpostavimo da ste sve ovo provjerili, uzmite voltmetar i postavite ga na 500 V skalu ili viu i
mjerite na horizontalnom Izlaznom tranzistoru i ukljuite TV. Upozorenje: nemojte mjeriti na toj toki
ako horizontalni otklonski sklop radi. Ako je napon 100 - 150 V onda je problem u pogonskom sklopu
tranzistora. Ako je nii ili 0 V onda je problem i dalje u napajanju ili u namotaju horizontalnog trafoa.
Drugi mogui problemi; lo hibridni regulator napona, lo sklop za startanje, loe standby napajanje (
osueni filterski kondezator), kontakti releja.

5.7 TV je ukljuen - uju se otkucaji tik-tik-tik


Raznoliki problemi sa napajanjem ili problem sa startanjem.
Mogui su :

Nedostatak startanja horizontalnog pogonskog sklopa. Glavni naponski regulator je u ciklusu


prenapona zbog nedostatka optereenja.
Preveliko optereenje napajanja - napajanje je u stanju zatite od prevelike struje.
Iskljuenje zbog previsokog napona - u tom sluaju postoji indikacija da se horizontalni otklonski
stupanj pokuava proraditi - visokotonsko zujanje, statiki

48 Mreni stupanj - problemi s napajanjem

napon na ekranu.
Osueni glavni filterski kondezator ili drugi elektrolitski kondezatori u napajanju koji uzrokuju ispad
iz normalnog regulacionog stanja dok se ne zagriju. Lo filterski kondezator na izlazu iz regulatora
napajanja moe uzrokovati previsoki napon i naredni ispad - iskljuenje napajanja.
Problemi sa mikrokontrolerom, relejem ili njegovim driverom ili standby napajanjem.

jedan od moguih testova je da mjenjamo napon napajanja TV-a i promatramo kako se


TV ponaa. To nam moe pomoi da zakljuimo to je neispravno.

5.8 Nema slike / nema zvuka


Ekran je prazan bez rastera. Postoji indikacija da se brojevi kanala mijenjaju na displeju. To znai da
neki od napona napajanja postoje i to oni koji dolaze sa standby napajanja. Uzmimo da ne radi
horizontalni otklonski stupanj i dalje imate problem sa napajanje, loim sklopom za startanje, ili je lo
izlazni horizotalni tranzistor ili neki drugi dijelovi u horizontali.
Provjerite osigurae.
Ako radi horizontalni otklonski stupanj - uje se visokotonsko zujanje, statiki elektricitet na ekranu,
tada ne morate izvriti sljedei postupak.
1. Upotrijebite ohmmetar za testiranje horizontalnog tranzistora da ii je u kratkom spoju. Ako je
neispravan, provjerite otpornike koji slue kao osigurai i druge osigurae koje niste provjerili.
2. Pretpostavljajui da su u redu, mjerite napon na c-e na tranzistoru (B+ bi trebao biti izmeu 100150V)
3. Ako nema napona, imate problem sa napajanjem ili niste otkrili sve neispravne dijelove.
4. Ako postoji napon i ne radi otklon - vjerojatno imate problem sa startanjem napajanja. Svi
televizori trebaju neku vrstu sklopa da potaknu start horizontalnog otklonskog stupnja. Neka
napajanja upotrebljavaju jednostavan multivibrator - par tranzistora. Dok drugi napajaju
horizontalni oscilator iz posebnog napajanja.
Ispitajte tranzistore. Ako je jedan u kratkom spoju nali ste greku. Uobiajeni nain na koji
serviseri testiraju probleme sa startanjem je da injektiraju signal na bazu horizontalnog izlaznog
tranzistora frekvenciju od 15,75 kHz. Ako TV proradi, dijagnoza je potvrena. Ako ne moete
dobiti raster tada je greka vjerojatno u video ili chroma sklopu, a ne u horizontalnom otklonu ili
visokom naponu.

5.9 Reducirana irina slike ili brum crte u slici ili brum u zvuku
Tome je vjerojatno uzrok osueni glavni filterski kondezator. Jednom kad vrijednost kapaciteta padne,
ripple (valovitost napona) stvara svoj utjecaj na stabilizirano napajanje.
Drugi vjerojatni uzrok sa slinim simptomima je neispravan regulator napajanja koji dozvoljava
valovitost napona. IC u regulatoru moe biti neispravan ili pratei filterski kondezator IC moe biti
osuen.
Najbolji nain da isprobate ispravnost elektrolitskog kondezatora je da spojite ispravan kondezator
(istog kapaciteta i napona) paralelno sumnjivom kondezatoru. Takoer se moe upotrijebiti mjera
kapaciteta kad odlemite kondezator.

Mreni stupanj - problemi s napajanjem

49

5.10 Prevelik napon B+ iz regulatora tipa STR 30123/STR 30130/STR 30135


To su regulatori sa fiksnim naponom koji mogu biti neispravni, ali greka moe biti negdje drugdje.
Ako B+ ode previsoko, zatita od X zraka moe proraditi i iskljuiti horizontalni otklonski stupanj.
Ako ne postoji optereenje napajanja (horizontala ne radi) - mogue je da otpornik u regulatoru koji je
postavljen preko ulaza i izlaza poveava napon. Ako horizontala ne starta kod bilo kojeg napona, iako
B+ naraste mimo normalnog nivoa, problem je vjerojatno horizontalnom otklonskom stupnju / sklopu
za startanje, a ne u regulatoru. Napon moe porasti i zbog osuenih elektrolitskih kondezatora. To
mogu biti 10 mF/200V ili elektroliti koji su spojeni na izlaz napajanja i zemlje.

5.11 TV se pali I gasi


Ako TV spojite u seriju sa ispitnom aruljom LED POWER dioda na TV-u e se paliti i gasiti
kontinuirano. Iz TV-a e se vjerojatno uti cvranje ili klikanje. To vjerojatno znai da horizontalni
izlaz, transformator ili jedan od sekundarnih optereenja tih sklopova su neispravni. Provjerite glavni
filterski elektrolitski kondezator. Prevelika valovitost napona moe izazvati iskljuivanje. TV se moe
sam iskljuivati ako proradi zatita od X zraka - previsok visoki napon.

5.12 TV ne daje znakove ivota, periodino se uje se uje tweet-tweet i flubflub


Ti simptomi ukazuju da je napajanje preoptereeno ili je kratki spoj u pitanju. U nekim sluajevima niski
napon (ukljuujui i B+) je reduciran na samo mali dio normalne vrijednosti, stoje rezultat preoptereenja
obino na B+ liniji. Provjerite takoer i ispravijake diode ohmmetrom (otpor u jednom smjeru mora biti
vei od I00W).
Zbir moguih uzroka:
Loe za lemljen i kontakti.
Druge komponente u kratkom spoju - kondezator.
Drugi problemi sa napajanjem ili kontroler.
Lo horizontalni transformator.
Kratki spoj ili preoptereenje na sekundaru horizontalnog transformatora.
Problem sa driverom startanja (ciklus sa prenaponom)

5. 13 Kratkospojene komponente
Greka u horizontalnom tranzistoru ili napajanju e uzrokovati pregaranje osiguraa ili otpornika koji slue
za zatitu sklopa kao osigurai.

5.14 Problemi sa startanjem - nita se ne dogaa, klik ili tik-tik-tik zvuk


TV i monitor uglavnom sadre neku vrstu sklopa za startanje koji pogoni horizontalni

50 Mreni stupanj - problemi s napajanjem


izlazni trazistor dok se napajanje iz horizontalnog trafoa (flyback) ne pokrene. Da, TV i monitori se
pokreu slino kao kompjuteri. Postoje dva tipina simptoma: TV se ukljui na prekida napajanja ali
se nita ne dogaa ili se uje tik-tik otkucaji - to znai nedostatak startanja horizontalnog pogona.
Provjerite napone na horizontalnom izlaznom tranzistoru - da li je u kratkom spoju. Ako je napon B+
u redu (obino oko 100 -150V zavisno od TV-a), onda je vjerojatno greka u sklopu za startanje koji
ne osigurava pogonski napon na bazu horizontalnog izlaznog tranzistora.
Sklop za startanje moe biti u nekoliko izvedbi:
1. Diskretni multivibrator ili jednostavni tranzistorski skip koji pogoni tranzistor u horizontali.
2. IC koji je dio lanca otklonskog stupnja napajanja sa naponskog djelitelja ili transformatora.
3. Drugi tipovi sklopova koji rade izvan linije koji osigurava pogon horizontalnom tranzistoru.
Provjerite loe kontakte, bockajte plou izoliranim tapiem da bi ste provjerili raziemljene spojeve,
hladan lem na ploi, otpornike koji slue kao osigurai.

5.15 TV se ugasi nakon zagrijavanja


Ako ga ne moete ponovo upaliti na tipku za ukljuenje ili prekidaem napajanja:
Kad se iskljui, je li potrebno da pritisnete tipku jednom ili dvaput, da se ukljui.
Takoer da li se bilo to mijenja slika ili zvuk dok se TV zagrijava?
1. Ako je potrebno jedanput, to znai da mikrokontroler iskljuuje TV kao rezultat (termalni uzrok)
greke u kontroleru ili detektira drugu vrstu greke. Mjerenjem napona na zavojnici releja moete
ustanoviti to se dogaa. Kontroler misli da on upravlja.
2. Ako je potrebno dvaput, znai da se napajanje iskljuuje dok kontroler i dalje misli da je
ukljueno, a vi ga resetirate. Mogunost greke je prenizak napon ili regulacija visokog napona
(zatita od x zraka koja proradi zbog previsokog napona). Djelomino osuen glavni elektrolitski
kondezator takoer moe uzrokovati gaenje, ali trebali bi biti i drugi simptomi (brum u slici ) prije
nego se to dogodi. Spojite paralelno tom kondezatoru jedan ispravan da eliminirate tu
mogunost.
Iskljuite ili izvucite utikaTV iz utinice da resetirate TV.

5.16 TV se ne ukljuuje odmah


Naizmjeninim paljenjem i gaenjem televizora nita se ne dogaa jedno vrijeme, a onda na jednom
normalno proradi dok ga ne ugasite.
Mogue je:
1. Glavni filterski kondezator ili drugi elektroliti u napajanju si osueni i to uzrokuje razliite probleme
s regulacijom napajanja.
2. Napajanje je djelomino neispravno pa doputa prevelik porast izlaznog napona to uzrokuje da
proradi zatita od x zraka.

Mreni stupanj - problemi s napajanjem

51

5.17

TV se iskljuuje kad se pojavi svijetla slika ili kad se svietlina


pojaa
To je vjerojatno zatitni sklop koji proradi kod iskljuenja.
Sklop za detekciju moe biti u napajanju ili horizontalnom otklonu. Mogue daje neispravan ili je struja
previsoka zbog nekih drugih razloga. Par testova mogu to potvrditi da je u pitanju struja katodnog
mlaza.
1. Utvrdite je li ponaanje slino onome kad podeavate svjetlinu na TV-u i (G2) struju katodnog
mlaza (kod horizontalnog izlaznog trafoa). Ako se TV gasi kod istog nivoa svjetiine, vjerojatno
proradi zatita od prekoraenja struje.
2. Iskljuite arenje katodne cijevi (odlemite pin na podnoju katodne cijevi) i pogledajte da li se TV
gasi pod istim uvjetima. Sada nema struje katodnog mlaza.

5.18

Nezapaliiv otpornici

Nezapaljivi otpornici ili otpornici koji slue kao osigurai oznaavaju se simbolom "RF". Moete Ih
vidjeti u prekidakom "choper" napajanju. Nalikuju otpornicima snage, ali su obojeni plavo ili sivo ili su
u keramikom etvrtastom kuitu. Mogu se zamijeniti samo istim takvim i iste snage. Oni slue u
sigurnosne svrhe. Kada pregori takav otpornik to znai da cjerojatno imate kratko spojene poluvodie
koje treba zamijeniti. Trebate provjeriti sve diode i tranzistore u napajanju pomou ohmmetra.
Provjerite sve, jer jedna loa komponenta moe kasnije uzrokovati kvar na drugoj, ako ih ne locirate
sve. Provjerite otpornike iako izgledaju O.K.
Poto funkcioniraju kao osigurai, ne smiju se zamijeniti otpornicima vee snage. Ti otpornici nee pregoriti
na istom nivou optereenja to moe rezultirati veoj teti na drugim komponentama i poveanom riziku od
vatre.

5.19

irina i visina slike se mijenjaju sa zagrijavanjem TV-a

Poto se i visina i irina mijenjaju, to znai da je greka u napajanju. Ako postoji brum crte u slici
provjerite glavne filterske elektrolitske kondezatore. Mogu postojati i drugi simptomi, kao oslabljene
povratne linije na djelu ekrana.
Ponite sa praenjem napona B+ na horizontalnom transformatoru da ii se mijenja. Ako da, onda je
vjerojatno napajanje - lo elektrolitski filter kondezator, otpornik ili ip. Upotrijebite sprej za hlaenje.
Ako je stalan, moe biti da je visoki napon iz horizontalnog trafoa nestalan (pogledajte iskrita, oistite
ih sa WD40 ili ih odlemite).

5.20 TV se gasi kad se pojavi tamna slika ili kad se mijenjaju kanali.
To se moe dogoditi bilo kada ili nakon ukljuenja dok se neke komponente ne zagriju ili doe do pomaka
izvan specifikacija.
Regulator napajanja moda doputa da napon previe poraste. Tamna slika ili video muting tokom
mijenjanja kanala okida zatitu od previsokog napona ili zatitu od x- zraka.
Promatrajte izlaz iz napajanja i to B+ da vidite da li je stabilan kad se mijenja osvjetljenje scene na
ekranu.

AVIS DE SECURITE IMPORTANT


N'utiliser que les pices d'origine pour garantir ta scurit et la fiabilit de l'appareil. Les parties marquees
zL sont particulirement importantes pour maintenir la scurit et protger le bon fonctionnement de
l'appareil. Ne remplacer qu'avec les pices dont la rfrence figure dans la liste des pices
d'origine.
NOTE: Certaines modifications peuvent intervenir dans ce schma, sans pravis.

53

54

56 Problemi s otklonskim stupnjem


solid state asija ili su lampe u otklonskom stupnju?
Ima li kakvih naznaka svijetla na ekranu? Postoje li naznake da da se uje visokotonsko zujanje od
15.625 Hz iz otklonskog stupnja?
Noviji televizori dobivaju napajanje za sklop zvuka iz horizontalnog otklonskog stupnja, ali stariji hibridi
dobivaju napajanje tonskog stupnja iz posebnog napajanja.
U bilo kojem sluaju, greka je u horizontalnom otklonskom stupnju i vjerojatno nemate visoki napon,
podrazumjevajui da nema svjetla na ekranu.
injenica da je slika stisnuta, prva indikacija je da je djelomini kratki spoj ili druga greka u
horizontalnom otklonskom stupnju, mogue u otklonskoj zavojnici ili horizontalnom transformatoru.
Mogue su i loi kontakti. Kada se pokvari do kraja, prevelika struja kroz horizontalni izlazni tranzistor
moe pregoriti osigura ili tranzistor moe pregoriti prije.

6.4 Horizontalni otklonski stupanj se iskljuuje.


Poto se visoki napon dobiva iz horizontalnog stupnja: sluajte da li postoji visokotonsko zujanje, da li
postoji statiki elektricitet na ekranu, da li svijetli arna nit na katodnoj cijevi, pojaajte osvjetljenje da
vidite da ii moete dobiti raster.
1. Napajanje na horizontalnom izlaznom tranzistoru je u prekidu - to moe biti kvar na napajanju, lo
kontakt itd.
2. Na bazi horizontalnog ne postoji pogonski napon - moe biti greka u horizontalnom oscilatoru ili lo
kontakt.
3. Problem sa horizontalnim izlaznim transformatorom ili na njegovom sekundaru (optereenje)
flyback trafo isporuuje napajanje drugim sklopovima.
4. Zatita od x - zraka se aktivirala - zbog previsokog visokog napona na horizontalnom transformatoru
ili je greka na sklopu zatite od x - zraka.
Ako se problem javlja povremeno - neredovito onda je vjerojatno lo kontakt. Ako se javlja i prestaje
periodino, onda to dolazi od komponenti koje se zagrijavaju - prestanu raditi - zatim se ohlade itd.

6.5 Slika ispada iz horizontalne sinhronizacije


Televizor koji gubi horizontalnu sinhronizaciju tokom mijenjanja kanala,na trenutak gubi signal, ili
preklopni ulazi imaju horizontalni oscilator koji je razdeen ili bjei sa frekvencije zbog starenja
komponenti. Znaajka je da se karakteristke ovih simptoma oito razliite od totalnog gubitka
sinhronizacije. U kasnijim sluajevima, slika e kliziti na stranu ili gore dolje i raster e biti iskidan.
To moe biti elektrolitski kondezator ili slini dijelovi ili interni oscilator treba podesiti i to trimer
potenciometar ili zavojnicu.
Bit e vam potrebna shema da locirate podeavanje ili da pronaete neispravne dijelove.

6.6 Nedovoljna irina slike (bez brum crta)


Ako postoje brum crte ili krivljenje slike i/ili brum u zvuku pogledajte sekciju: reducirana irina slike i / ili
u slici ili zvuku. Ako su irina i visina nepravilni, to znai da napajanje iz mrenog stupnja preniska ili je
visoki napon previsok. Nedostatak irine je obino uzrokovan neispravnim naponom napajanja, prenizak
pogon horizontalnog izlaznog stupnja i otklonske zavojnice, neispravan sklop u pojaalu korekcije istok zapad jastuasta slika), previsok visoki napon uzrokovan neisprvnim regulatorom napajanja, ili je
previsoko optereenje na sekundarnoj strani horizontalnog trafoa.

Problemi s otklonskim stupnjem

57

6.7 Gubitak vertikalne sinhronizaciie


Indikacije su vertikalno bjeanje slike.
Ako slika bjei prema dolje frekvencija vertikalnog oscilatora je previsoka i to moe biti problem.
Generalno, frekvencija vertikalnog oscilatora trebala bi biti malo nia od 50 Hz. Ako kontinuirano bjei,
bez skakanja to znai da postoji gubitak sinhro impulsa iz sinhro separatora ili neispravne komponente
uzrokuju totalno ignoriranje sinhro impulsa.
Ako slika bjei prema gore i ne moe se zaustaviti, nesinhronizirana frekvencija je moda preniska ili bi
moga biti kvar sinhro sklopa. to se rezultira u nedovoljnom vertikalnom rangu prihvaanja. Naravno,
mogui su i loi kontakti. Bit e vam potrebna shema i informacije o podeavanju.

6.8 Slika je vertikalno stisnuta


To je greka u vertikalnom otklonskom stupnju - mogu je lo kontakt, horizontalni trafo - dioda u
kaskadi ili druge komponente. Ako se simptomi mijenjaju - kad se televizor zagrije, mogue je da se
elektrolitski kondezator osuio. Ako se stanje pogora, to znai da je neki od poluvodia neispravan.
Sprejem za hlaenje ili fenom za zagrijavanje probajte indetificirati neispravne komponente. Najbolje je
zamijeniti sve elektrolitske kondezatore u vertikalnom stupnju. Potraite loe kontakte (na otklonskoj
zavojnici), i na kraju ako smatrate da je potrebno zamijenite IC u u izlaznom vertikalnom stupnju ili
izlazni pogonski tranzistor. Otklonska zavojnica je neispravna samo u rijetkim sluajevima, mogu je lo
otpornik montiran kod otklonske zavojnice (oko 500 ohma).

6.9 Vertikalna linija na ekranu


Upozerenje: Da sprijeite vee oteenje fosfornog sloja na katodnoj cijevi odmah smanjite osvjetljenje,
tako da je linija jedva vidljiva.
Poto imate visoki napon - horizontalni stupanj radi.
Potraite loe kontakte izmeu glavne ploe i otklonske zavojnice. Moe biti i neispravna horizontalna
zavojnica. Nema puno toga to bi moglo biti neispravno sa tim simptomima pretpostavljajui da visoki
napon i horizontalni otklonski stupanj koriste istim tranzistorima. To gotovo sigurno nije lo IC ili
tranzistor.

6.10 Horizontalna linija


Upozorenje: Da sprijeite vee oteenje fosfornog sloja na katodnoj cijevi, odmah smanjite osvjetljenje
tako da je linija jedva vidljiva. Ako kontrole na TV-u nemaju dovoljni opseg smanjite glavnu kontrolu
osvjetljenja ili G2 potenciometar. Horizontalna linija znai da ste izgubili vertikalni otklon. Visoki napon
je vjerojatno u redu kad postoji neto na ekranu.
Mogui kvarovi su:
1. Zaprljani kontakti na servisnom prekidau. Na glavnoj ploi postoji prekida koji je

58 Problemi s otklonskim stupnjem

2.

3.

4.
5.
6.

namjenjen podeavanju nivoa boja kad se preklopi u poloaj za servis, tada se iskljui vertikalni
otklon i video signal za katodnu cijev. Ako su kontakti loi tada tada moe taj simptom. Preklopite
prekida vie puta, ako nastane kakva promjena onda zamijenite - oistite - prelemite ili prespojite
taj kontakt.
Lo kontakt na otklonskoj zavojnici ili na drugim djeiovima otklonskog stupnja. Loi kontakt na
otklonskoj zavojnici ili na drugim djeiovima otklonskog stupnja. Loi kontakti su uobiajeni na
televizorima i monitorima. Provjerite oko izvoda velikih komponenti kao to su transformatori,
tranzistori snage, otpornici ili konektori da li postoje tanke pukotine na lemnim spojevima. Izvucite i
ponovo ukljuite interne konektore i oistite ih. Provjerite oko konektora koji vodi na otklonsku
zavojnicu.
Neispravan IC u vertikalnom stupnju ili izlazni tranzistori. Bit e vam potrebana servisna uputstva.
Ako je vertikalni stupanj napravljen sa IC, ECG Semiconductor Master Substitution vodi moda ima
raspored noica, to e biti dovoljno da ga se ispita osciloskopom.
Drugi loi dijelovi u vertikalnom stupnju kojih nema puno koji bi mogli izazvati te kvarove.
Gubitak napajanja vertikalnog stupnja. Provjerite osigurae i preogorene otpornike i loe kontakte.
Prestanak rada vertikalnog oscilatora i gubitak vertikalnog pogonskog signala.

Najvjorojatniji mogui kvarovi su izlaznom vertikalnom stupnju ili lo kontakt sa


vertikalnom otklonskom zavojnicom.

6.11 Slika neravnih ivica


Veliina slike nije konstantna od vrha prema dolje (promjena visine ) ili od lijeve strane prema desnoj
(promjena irine). Lagana promjena veliine slike moe biti zbog tolerancije otklonske zavojnice
podeavanja u tvornici (geometrija postavljenih magneta, ako postoje). To je vidljivo na ekranu samo
kod scena koje imaju ravne krajeve. Iznenadno poveanje greke moe znaiti da je problem u
otklonskoj zavojnici. Prekid i kratki spoj u namotaju ili na drugim komponentama montiranim na
zavojnici, e rezultirati da e biti vei otklon zrake na onoj strani gdje namotaj lociran. Tipina TV
otklonska zavojnica ima nekoliko individualnih namotaja u paraleli, dok je kod TV monitora taj efekt kod
te greke vie dramatian. Pogledajte sekciju testiranje otklonske zavojnice. Ako se TV ispusti sa velike
visine ( npr. 20 kat nebodera), zavojnica se moe pomaknuti sa svog poloaja na vratu katodne cijevi i
rezultirati vie vrsta geometrijskih i konvergencijskin problema (u najblaem sluaju).

6.12 Gubitak horizontalne sinhronizacije (takoer i vertikalne) nakon zagrijavanja


Problem lei u horizontalnom oscilatoru ili u sistemu za sinhroniziranje.ako je to zaista problem sa sinhro
impulsima koji ne dolaze u oscilator slika e bjeati horizontalno i ne moe se zadrati da stoji mirno.
Ako se slika lomi u trake, onda je problem sa horizontalnim oscilatorom. Rotirajte trimer da dobijete
mirnu sliku,ako je frekvencija oscilatora predaleko, slika se nee zaustaviti pri bilo kojem podeavanju.
Pogledajte oko sklopa horizontalnog oscilatora i njegovog modula, je li sve dobro zalemljeno.

6.13 Povremeno skakanje slike ili podhrtavanje


To su klasini simptomi gubitka kontakta na ploi - vjerojatno na konektoru koji vodi na otklonsku
zavojnicu ili se gubi kontakt na podoju horizontalnog trafoa. TV i monitori su

Problemi s otklonskim stupnjem

59

ozloglaeni zbog loe kvalitete lemljenja i loih kontakata blizu komponenata visoke snage, a koja
nastaju pregrijavanjem.
Slijedee nije ba znanstveno, ali pomae: jeste ii probali udarati rukom po TV kad se to dogodi, imali
kakvih efekata? Ako ima to e biti potvrda da se gubi kontakt.
Ispitajte lemne spojeve na ploi, pogotovo podruje oko horizontalnog stupnja i napajanja - prelemite
lemne spojeve.
Mogue su i pojave korone kao rezultat vlanog vremena. To moe okinuti napajanje da se ukljui s
moguim cvranjem, ali vjerojatno trebaju biti i dodatni simptomi ukljuujui mugue djelomini gubitak
osvjetljenja ili fokusa prije nego ii se iskljui. Mogue je da e te uti itei zvuk i snjeenje u slici, ili
miris ozona.

6.14

Horizontalni izlazni tranzistor stalno pregara iiH je pregrijan)

Na nesreu, ovoj vrsti problema je teko definirati dijagnozu i esto je potrebno mijenjati skupe dijelove.
Dogaa se da zamijenite pregoreni horizontalni izlazni tranzistor i nakon sata ili minute pojave se isti
simptomi ili primjetite da se novi tranzistor jo vie zagrijava od izmjenjenog.
Da li je sljedei logini korak novi horizontalni izlazni transformator (flyback, LOPT).
Nije neophodno.
Ako se TV ponaa normalno prije nego prestane raditi, mogui su drugi uzroci. Takoer je mogu i kvar
u horizontalnom trafou zbog optereenja ili kad se zagrije. Za oekivati je e se pojaviti neka upozorenja
prije nego se pokvari - kao na primjer da se slika stisne nekoliko sekundi prije pregaranja.
Drugi mogui uzroci.
1. Neodgovarajui pogon horizontalnog izlaznog tranzistora. Slabi pogon moe uzrokovati da se
tranzistor ukljuuje ili vjerojatnije iskljuuje presporo (veliko poveanje discipacije topline). Provjerite
driver i komponente u bazi tranzistora. Osueni elektrolitski kondezator, otpornici ili prigunice u
prekidu, loi kontakti ili pobudni driver trafo sa kratko spojenim namotom moe izazvati nepravilni
pogonski valni oblik.
2. Prevelik napon na kolektoru izlaznog horizontalnog tranzistora - provjerite napajanje.
3. Novi tranzistor nije propisno montiran na hladnjak - vjerojatno treba mica izolator i silikonska pasta.
4. Novi tranzistor ima slabije karakteristike. Ponekad, horizontalni stupanj je dizajniran prema
pojedinom tranzistoru. Zamjena vjerojatno nee raditi pouzdano.
Horizontalni iz. tranzistor se nee zagrijavati ako je ispravno montiran na hladnjak. Ne bi smio biti
prevru na dodir (oprez - ne dodirujte ga kad je napon ukljuen - na njemu je preko 100V sa opakim
naponskim iljcima od vie stotina volti - ispraznite filterski elektrolitski kondezator nakon iskljuivanja
TV-a. Ako estoko pri nakon par minuta, tada je potrebno da provjerite i druge mogunosti.
Takoer je mogue da je neispravan flyback trafo - vjerojatnost da jedan kratko spojeni navoj nee
odmah izazvati ispad - tek e neznatno utjecati na sliku. Pogledajte sekciju testiranje horizontalnog
izlaznog transformatora.
Spominjemo da ako ukljuite TV spojen u seriju sa ispitnom aruljom moe omoguiti da horizontalni
izlazni tranzistor preivi vrijeme koje vam je potrebno da ispitate kvar.

60 Problemi s otklonskim stupnjem


6.15 Horizontalni tranzistor pregara u nepravilnim intervalima
Horizontalni iz. tranzistor moe trajati nekoliko mjeseci ili godina ali onda ponovo pregoriTo je jedan od najteih problema za lociranje. To bi moglo biti jedna svojstvena kombinacija tvornike
greke - kupeve zlouptrebe - koju nikad neete otkriti. Da, to se ne bi smjelo dogoditi sa propisno
dizajniranim monitorom. Kombinacija prekidakog moda, gubitak sinhronizacije pri podizanju
(ukljuivanju TV-a), rad na granici prihvatljive frekvencije skaniranja moe dovesti do oklonosti koje
dizajneri TV-a nisu nikad ni sanjali. Dovoljno je da samo jedna preduga linija skaniranja dovede do
unitenja tranzistora.

6.16 Vertikalno presaviianie slike


Slika je stisnuta ve/tikalno i dijelovi mogu biti prebaeni i izoblieni.
To je znak da je greka u vertikalnom izlaznom stupnju. Vjerojatno lo IC u izlazu. Takoer moe biti i
lo elektrolitski kondezator ili druge komponente u stupnju. Mogui uzrok je greka na mjestu djeljenja
vertikalnog izlaznog stupnja na horizontalnom izlaznom trafou - diodna pumpa koja generira visoke
naponske vrhove da vrati zraku na vrh ekrana.
Testirajte komponente u izlaznom vertikalnom stupnju (zamjenite ih ispravnim).

6.17 Problemi u vertikalnom stupnju


Kao generalno pravilo, greka u vertikalnom stupnju mogu se podijeliti na dva tipa : jedna koja uzrokuje
geometrijsko izoblienje i one koje jednostavno zatamne dijelove ekrana. Prva su greke u vertikalnom
oscilatoru, pogonu ili izlaznom stupnju. Druge su greke u gaenju povratnog mlaza - one su uvijek
uzrokovane elektrolitskim kondezatorom koji mijenja vrijednost i pri tom mijenja vrijeme impulsa koji
zatamnjuje ekran tokom vertikalnog vraanja snopa. Drugim rijeima, impulsi gase video signal u
pogreno vrijeme. Uobiajni kvar u vertikalnom stupnju je geometrijsko izoblienje i bijele povratne
linije u gornjem dijelu ekrana. Ovi kvarovi su gotovo uvijek uzrokovani elektrolitskim kondezatorom na
ili blizu vertikalnog izlaznog tranzistora ili dijela IC-a koji ima B+ napajanje na sebi.

6.18 Prevelika irina / jastuasta slika (istok - zapad)


To znai da je lijeva, desna strana slike ima iuk. Ti oiti simptomi mogu biti odrezani kosinom katodne
cijevi.

61
Za korigiranje rastera (istok-zapad) signal iz vertikalnog otklonskog stupnja izgleda kao ispravljen
sinusni val koji se upotrebljava da preinai irinu baze na vertikalnoj poziciji. Obino postoji kontrola za
podeavanje veliine ovog signala i takoer esto i njegovu fazu. Taj sklop prestane funkcionirati. Ako
imate shemu, provjerite podeavanje (istok - zapad) i provjerite signale i voltau. Ako nemate pokuajte
pronai podeavanje (istok - zapad) veliine i podeavanje faze i potraite neispravne dijelove ili loe
kontakte u tom podruju. Ako nema tih trimer - potenciometara, uvijek postoji sklop za korekciju istokzapad.
Ako podeavanje tih kontrola ne daju nikakve efekte, znai da je sklop neispravan. S modernim
digitalnim ureajima za podeavanje, to je jo tee za dijagnozu poto su te kontrole D/A negdje
povezane sa mikroprocesorom.
Podeavanje (istok-zapad) dodaje se signal u horizontalni otklon da kompezira geometriju katodne cijevi
/ otkionske zavojnice. Ako postoji gumb za podeavanje trasirajte sklop i ako imate sree neispravne
dijelove moi e te ispitati ohmmetrorn da ii su u kratkom spoju ili prekidu. Za primjer, pogonski
tranzistor za korekciju rastera (istok-zapad) je kratko spojen pa podeavanje nee dati nikakve efekte.
Slika e biti preiroka i izobliena.
Bez sheme ispitivanje ovog kvara bit e teko. Ako su podeavanja digitalna bit e posebno teko
dijagnosticirati poto nemate nikakvu ideju gdje bi sklop trebao biti lociran.
Neispravan elektrolitski kondezator u napajanju horizontalnog otklonskog stupnja takoer ima iste
simptome.

6.15 Testiranje otkionske zavojnice


Neispravna otklonska zavojnica moe utjecati na geometriju (veliina i oblik) rastera,
uzrokuje nedovoljan visoki napon i izaziva pregaranje u napajanju ili drugdje.
Jednostavan test koji odreuje da li je zavojnica kriva za geometriju, je da se izmjene kontakti
zavojnice za os koja nije oteena (vertikalna zavojnica - ako irina varira o vrha do dna). Ako se
raster, slika prebacila (indikacija da ste zamijenili prave kontakte), ali je oblik rastera ostao isti geometrija je promijenjena, problem je gotovo sigurno u otklonskoj zavojnici.
Kada je visoki napon reduciran (i drugi naponi koji se isporuuju sa litra nsforma tora) i drugi
problemi se izdvajaju.Iskljuite otklonsku zavojnicu (pretpostavljajui da nema meuspojeva) tako
da moete otkriti to je jo u kvaru. Ako to uzrokuje da se pojavi visoki napon i relativno isti valni
oblici otklonskog stupnja ili povratak napajanja ili otklonski ip proradi, to je znak da je neispravna
otklonska zavojnica.
UPOZORENJE: ukljuivanje TV-a ili monitora sa iskljuenom otklonskom zavojnicom
mora se paljivo uraditi iz nekoliko razloga.
-

U katodnoj cijevi nee biti otklona elektronskog mlaza. Ako se ugasi onda je problem u otklonskoj
zavojnici, to moe uzrokovati svijetlu toku u centru ekrana (koji e se vrlo brzo pretvoriti u tamnu
pernamentnu toku). Bolje je da iskopate samo onaj namotaj za koji oekujete da je neispravan.
Tako da drugi smjer moe skanirati, to e rezultirati pojavu vrlo svijetle linije umjesto super svijetle
toke. U svakom sluaju smanjite svjetlinu na minimum (G2 kontrola). Pazite na ekran i pri prvoj
pojavi svijetle toke iskljuite TV. Iskopavanje arenja katodne cijevi je dodatna mjera opreza koja
je jo bolja ukoliko ne trebate utvrditi da li je na ekranu elektronski snop.
Uklanjajui otklonsku zavojnicu (koja je izvedena u paraleli sa horizontalnim izlaznim
transformatorom), poveava se induktivitet i naponski iljci na horizontalnom izlaznom
transformatoru. U ekstremnim sluajevima, to moe izazvati probijanje tranzistora, ako radi na
punom mrenom naponu i normalnom B+. Bolje je da

62...._ .......

testiranje izvrite na reduciranom naponu preko transformatora sa regulacijom napona (Variac)


Otklonski sistem bit e razdeen poto induktivitet igra znaajnu ulogu u podeavanju rezonantne
toke u mnogim izvedbama TV-a. Nemojte oekivati da e te vidjeti normalno ponaanje
uvaavajui visoki napon. Kako god, i to e biti bolje nego sa neispravnom zavojnicom.
Ako je mogue usporedite sva mjerenja sa poznatom ispravnom istovjetnom otklonskom zavojnicom.
Naravno ako je imate, zamjenjivanje je najbri i najsigurniji test. U mnogim sluajevima, tako
zavojnica nije potpuno indentina bit e dovoljno dobra da osigura koristne informacije za
testiranje. Kako god, mora biti od slinog dijela opreme sa slinim specifikacijama - veliina i
frekvencija skaniranja. Nemojte oekivati da e se color TV zavojnica ponaati kao SVGA zavojnica
sa visokim tehnikim zahtjevima.
Napomena: Zamjenska zavojnica ne treba biti montirana na katodnu cijev, to e poremetiti istou i
konvergenciju.

Otklonska zavojnica sastoji se od horizontalne i vertikalne zavojnice namotane na feritnu jezgru. Mali
magneti ili gumena feritna traka mogu biti zaljepljene na strategijske lokacije. Ne dirajte ih. U rijetkim
sluajevima, postoji dodatna zavojnica ili su druge komponente montirane na istom sklopu.
Kad ispitna procedura zahtjeva skidanje zavojnice , prvo pogledajte sekciju "Izmjena otklonske
zavojnice"

Horizontalni stupanj - horizontalna otklonska sekcija sastoji se od jednog broja namotaja povezanog
u paralelu / ispreplitanu sa polovicom namotaja na svkoj od dvije feritne jezgre.
Horizontalni namotaji bit e orijentirani sa osi zavojnice vertikalno ! montirani unutar otklonske
jedinice ( nasuprot vrata katodne cijevi). Ona moe biti namotana s debljom icom od one koja se
upotrebljava za vertikalne namote.
Provjerite otpor - to je mogue bez skidanja otklonske jedinice sa katodne cijevi, ako je prikljunica
dostupna. Iskopajte pojedine namote jedan od drugog i odredite da li su otpori priblino jednaki.
Provjerite da li ima kratkih spojeva meu namotajima i izmeu horizontalnih i vertikalnih namotaja.
Tipini otpor neoteenih namotaja (na prikljunici otklonske jedinice bez drugih komponenti) TV-a ili
NTSC/PAL monitora - nekoliko Ohma (3 ohma tipino), SVGA monitor - manje od 1 ohm (0,5 ohma tipino)
Provjerite da li ima oteenja izolacije od iskrenja ili pregrijavanja. Za horizontalne namote to e
zahtijevati skidanje otklonske jedinice sa katodne cijevi poto nisu vidljive izvana. ak i onda su
mnogi namotaji sakriveni unutar slogova ice ili iza feritne jezgre.

Ring test. Pogledajte dokument "Testiranje horizontalnog izlaznog transformator".


Iskljuivanje namotaja pomoi e da lake pronaete kvar. Namotaji su namotani na
istu jezgru, induktivna veza e rezultirati kratki spoj bilo gdje na jezgri reducirajui Q
faktor.

Vertikalna sekcija se obino proizvodi kao par namotaja ice u paraleli( ili u seriji), premda za visoke
frekvencije skaniranja kod monitora, viestruki paralelni / ispreplitani namotaji su takoer mogui.
Vertikalni namotaji bit dezorijentirani sa osovinom zavojnice horizontalno i namotani izvan otklonske
jedinice.ica koja se upotrebljava za vertikalne namotaje je tanja od one koja se upotrebljava za
horizontalne namote.
Testiranje otpora: to je mogue bez micanja otklonske jedinice sa katodne cijevi ako je prikljunica
dostupna. Odspojite pojedine namote jedan od drugog i odredite jesu

Problemi s otklonskim stupnjem

63

li otpori podjednaki. Provjerite kratke spojeve meu na motaj i ma i izmeu horizontalnih i


vertikalnih namota.
Tipini otpor neoteenih namotaja (ako na konektoru otklonske jedinice nema drugih
komponenata) TV ili NTSC/PAL monitor - vie od 10 ohma (15 ohma tipino) SVGA monitor najmanje nekoliko ohma (5 ohma tipino)
Provjerite da li ima oteenja izolacije od iskrenja i pregrijavanja. Dostupni dijelovi vertikalnih
namota su najveim dijelom vidljivi bez micanja otklonske jedinice sa katodne cijevi. Dok su drugi
dijelovi sakriveni ispod slojeva ice ili iza jezgre.
Ring test - poto vertikalni namotaji imaju znaajan otpor i vrlo niski Q, ring test moe imati
ogranienu vrijednost.

6.16

Popravak otklonske jedinice

Poto ste nali veliko crno oteenje u / na jednom od namotaja otklonske, jedinice pitate se da li je to
mogue popraviti. Kako bi bilo da upotrijebite to za testiranje da bi potvrdili da nema drugih kvarova
prije nego naruite novu otklonsku jedinicu. Ako je oteenje minimalno - samo nekoliko ica je
obuhvaeno, mogue je odvojiti ih jedne od drugih i ostatka namotaja, temeljito oistite to podruje, te
izolirajte ice sa temperaturno otpornim lakom. Potom provjerite otpor od svakog paralelno /
ispreplitanog namotaja da budete sigurni da ste otklonili oteenja.
Izolir traka se moe upotrijebiti za izolaciju u svrhu testiranja - meutim traka nee izdrati dugo zbog
visokih temperatura. Nova otklonska jedinica e gotovo sigurno biti potrebna.

6.17 Testiranje horizontalnog izlaznog transformatora


Kako i zato horizontalni transformator moe zatajiti?
1. Pregrijavanje je glavni uzrok pojave pukotina u plastici i vanjskom iskrenju . Ti kvarovi se mogu
popraviti ienjem i oblaganjem viestrukim slojevima visoko naponskog brtvila, korona premazom
ili ak plastinom izolir trakom (kao privremeno rjeenje).
2. Pukotine ili druge vrste oteenja jezgre e uzrokovati da karakteristike horizontalnog izlaznog
trafoa do te toke kad nee moi raditi ispravno ili ak izazvati pregaranje horizontalnog izlaznog
tranzistora.
3. Interni kratki spojevi u FOCUS / 5CREEN razdjelnoj mrei, ako postoji. To moemo otkriti na FOCUS
ili SCREEN iskritima na ploi koja se nalazi na vratu katodne cijevi.
4. Interni kratki spojevi u namotajima.
5. Prekidi u namotajima.
Zatim provjerite ohmmetrom oite kratke spojeve izmeu namotaja vrlo smanjene otpore namotaja i
namotaja u prekidu.
Za nisko naponske namotaje, servisni prirunici mogu dati podatke o oekivanom DC otporu. Oni su
obino samo djeli ohma. Teko je ili gotovo nemogue mjeriti DC otpor visokonaponskih namotaja
poto su ispravljake diode ugraene. Vrijednost nije nigdje objavljena.
UPOZORENJE: prije ispitivanja iskljuite napajanje TV-a i ispraznite glavni filterski kondezator. Ako
namjeravate odspajati ili dirati visokonaponske kablove sa horizontalnog transformatora prvo ispraznite
visokonaponski izlaz sa dobro izoliranim otpornikom (nekoliko MW, 5W) spojivi ga na metalnu traku
koja slui kao uzemljenje, a nalazi se na katodnoj cijevi. Djelomino kratko spojeni namotaji (nekoliko
zavoja) i

64 Problemi s otklonskim stupnjem


djelomini kratki spoj u Focus / screen razdjelniku e drastino smanjiti Q i poveati optereenje
horizontalnog transformatora. Komercijalni ureaji za testiranje mjere Q provjeravajui vrijeme
opadanja rezonantnog kruga formiranog od kondezatora i namotaja transformatora nakon stoje
pobuen pulsnim valnim oblikom. Mogue je lako konstruirati mjerni ureaj koji e posluiti za mjerenje
ispitivanje transformatora.

Problemi s visokonaponskim napajanjem


: ; - i > . . . X , . * * ;/ < - . Y> ' - <

65

. . V'&V-A ' - - - : : . i i i r ' - ' r : ; "i ' ' . . ' . . : : :

7. PROBLEMI S VISOKONAPONSKIM NAPAJANJEM

7.1 Osnove napajanja visokim naponom


Veina, (ali ne svi) , televizora napaja visokim naponom drugu anodu, fokus i ponekad screen (G2)
zatitnu reetku iz horizontalnog otklonskog sustava. Ta tehnika je razvijena rano u povijesti komercijalne
TV i zadrala se iz jednostavnih razloga - isplativa je. Nuspojava je ta da ako doe do kvara
horizontalnog otklona prijeti opasnost da vertikalna linija spali fosforni sloj na katodnoj cijevi, takoer i
visoki napon e prestati raditi.
Veina napajanja visokim naponom funkcionira na sljedei nain:
1.

Horizontalni tranzistor se ukljuuje tokom skaniranja. Struja se linearno poveava u primaru


horizontalnog transformatora poto se on ponaa kao induktor. Magnetsko polje se takoer linerno
poveava. Napomena: horizontalni transformator je konstruiran sa zranim rasporom.

1.

Horizontalni izlazni tranzistor se iskljuuje na kraju skaniranja. Struja se brzo


smanjuje. Magnetsko polje se naglo smanji inducirajui u sekundaru visokonaponski puls.
Induktivitet i kapacitet transformatora, priguni kondezatori, parazitni kapaciteta sklopa i otklonske
zavojnice ine rezonantni krug. Idelno bi bilo kad bi valni oblik na tranzistoru tokom periode
povratnog snopa bio jedna poluperioda i koja je pritegnuta prigunom diodom preko tranzistora da
sprijei nepotpuni odziv.

3.

Sekundar horizontalnog izlaznog transformatora je visokonaponski namot s ugraenim ispravljaem


visokog napona ili je izvedba sa visokonaponskim namotajem s kojeg se visoki napon (8,3 kV)
odvodi na posebnu kaskadu koja utrostruuje napon (25,5kV) i ispravlja ga. Izlaz je visokonaponski
istosmjerni impuls.

3.

Kapacitet omotaa katodne cijevi osigurava potrebnu filtraciju napona tako da adekvatno izgladi
visokonaponske impulse u istosmjerni napon.

3.

Razdjelnik napona osigurava jiapon od nekoliko kilovolti za fokus i napon od nekoliko stotina volti za
screen (G2). esto je podeavanje za te napone ugraeno u transformator. Ponekad su montirana
posebno. Fokus je obino smjeten gore, a screen dolje.

66 Problemi s visokonaponskim napajanjem


7.2 to je kaskada?
U nekim televizorima horizontalni izlazni transformator generira samo 6-10 KV AC koji se onda poveava
diodno - kondezatorskim pretvaraem na napon od 18-30 kV koliko je potrebano za katodnu cijev u
boji. Kaskadu nije mogue popraviti. Neke kaskade su obino ugraene u horizontalni transformator, pa
je zbog njihovog kvara potrebno zamijeniti cijelu jedinicu.
Za vanjske kaskade, prikljuni terminali su tipino oznaeni:
IN - iz transformatora ( 6 - 1 0 kV)
OUT - izlaz iz kaskade na katodnu cijev (20 - 30 kV)
F - izlaz za fokus na katodnoj cijevi
CTL - fokus potenciometar (megaohmski spojen prema masi)
G, GND, ili COM - masa
Simptomi kvara na kaskadi: nedostatak visokog napona ili nedovoljan visoki napon, iskrenje na
iskritima za zatitu fokusa, netoan napon fokusa, druga iskrenja, preoptereenje horizontalnog
izlaznog tranzistora / ili transformatora, ili podeavanje fokusa utjee na osvjetljenje (screen) ili
obrnuto.

BGI897-6420..

7.3 Visoki napon se iskljuuje zbog zatitnog sklopa od x-zraenja


TV koji radi neko vrijeme ili se odmah gasi moda ima problem sa sklopom zatite od x- zraenja koji
tono ili netono zakljuuje da je visoki napon previsok (prevelika emisija x-zraka) i iskljuuje rad
televizora.
Dodatna pojava aktiviranja tog zatitnog sklopa zahtjeva resetiranje tako da se iskljui utika TV-a ili
iskljui glavni prekida.
Mogue je da zatitni sklop postane preosjetljiv zbog nekih komponenti koje su neispravne - lo kontakt
ili nekvalitetni kondezator (znatne unutarnje vodljivosti) ili zener dioda.

Problemi s visokonaponskim napajanjem

67

Ako je horizontalana frekvencija nije tona (vjerojatno niska) zbog neispravnog horizontalnog oscilatora
ili sinhro sklopa ili horizontalne kontrole stabilnosti slike., visoki napon moe porasti i trigger (okidni
sklop) iskljuuje TV. Naravno ni slika nee biti dobra.
Jedan od simptoma previsokog napona je prejako osvjetljena slika ili je smanjena veliina slike.
Sklop za zatitu od previsokog napona obino promatra namotaj horizontalnog transformatora tako da
napon sa njega ne pretjera preko neke reference, nakon ega postavlja bistabilni sklop (flip flop) u
stanje iskljuenja horizontalnog pogona.
Na nekim Sony modelima TV-a, visokonaponski razdjelni otpornik izvrava tu funkciju i on se kvari vrlo
esto. Veliki crveni Hstat blok je uobiajeni uzrok trenutnog ili zakanjelog iskljuenja na odreenim
Sony monitorima i televizorima.

7.1 Napon je prenizak li ga nema


Mnogi od tih problema se javljaju zbog horizontalnog otklonskog sustava - kratko spojen horizontalni
izlazni tranzistor, kratko spojeni namotaji ili visokonaponski ispravlja u transformatoru, neispravna
kaskada, ili drugi loi dijelovi na primarnoj strani transformatora.
Meutim, ako unutar TV-a otkrijete sloj prljavtine irok par centimetara, visoki napon je moda
jednostavno kratko spojen - najprije to oistite.
U mnogim sluajevima, ta vrsta kvara e biti dodatno optereenje na horizontalnom izlaznom sklopu pa
e se moda pregrijavati izlazni tranzistor ili druge komponente. Moda ete uti iskrenje ili cvranje iz
unutarnjih kratkih spojeva u transformatoru ili kaskadi. Mogue su vidljive pukotine, izboine,
pregrijavanje komponenti, ili neka druga vidljiva oteenja.
Mnogi moderni televizori ne reguliraju visoki napon nego radije kontroli raj d napajanje niskim naponom
horizontalnog izlaznog tranzistora (B+) prigunim kondezatorom preko horizontalnog izlaznog
tranzistora. Visoki napon je u direktnoj vezi sa B+ pa ako je on nizak, takoer e biti nizak nizak i visoki
napon. Neispravni priguni kondezator uglavnom ini suprotno - poveava visoki napon i zatita e
proraditi. Meutim, nizak visoki napon je takoer mogu. Kratki spoj uzrokuje preveliko zagrijavanje i
optereenje za horizontalni izlazni sklop.
Postoji malo vjerojatna mogunost da je u kratkom spoju spoj druge anode na katodnoj cijevi.

7.2 Prekomjerni visoki napon


Svako znaajnije poveanje visokog napona uzrokuje da zatita od x-zraka iskljui TV ili da modificira
otklon tako da ga vrati u beozopasni nain rada.
Simptomi ukljuuju iskrenje visokog napona, slikommanjom od normale, i pod odreenim scenarijom,
mogua je prevelika osvjetljenost.
Uzroci previsokog napona:
1.

Prekoraenje B+ napona na horizontalnom tranzistoru. Uzrok je vjerojatno u

68 Problemi s visokonaponskim napajanjem


2.
3.

napajanju niskog napona.


Priguni kondezator preko tranzistora je u prekidu. On je pod velikim stresom i smjeten je blizu
vruih komponenti pa je kvar na njemu mogu.
Nekorektno prekoraenje duine pogona skaniranja na tranzistoru uzrokovano kvarom na
horizontalnom oscilatoru / sinhro sklopu. Meutim, druge stvari kao tranzistor e prve pregoriti.
Slika e biti defenitivno poremeena.

7.3 Pucketanie, praskanje, i ostali proboji vikog napona


Razliiti problemi mogu rezultirati povremene ili neprekidne zvukove iskrenja unutar monitora.
Napominjemo da statiki elektricitet koji se razvija na prednjoj strani ekrana je uobiajen. On je
bezopasan i tu se nita ne moe uiniti.
Sljedee moe uzrokovati povremene ili stalne zvukove koje nisu u skladu s ispravnim funkciniranjem
TV-a. Mogu a i ne moraju biti bljeskovi ili zatamnjenje ekrana u isto vrijeme s pojavom zvunog uma.
Pogledajte sekcije:

Iskrenje ili pojava korone sa visokonaponske anode katodne cijevi (crvena ica / kapa)
Iskrenje na iskritima
Iskrenje iz horizontalnog transformatora ili njegove blizine
Iskrenje zbog loeg kontakta ili zbog iskopanog povrata katodne cijevi.
Povrinska pranjenja unutar katodne cijevi

7.4 Iskrenje ili pojava korone sa visokonaponske anode katodne cijevi ( crvena
ca / kapa)
Simptomi mogu ukljuivati pojavu cvree korone ili vjerojatnije, povremena ili brze serije otrih
prasaka - iz spoja anode (na usisnoj kapi) na katodnoj cijevi prema uzemljenom premazu vanjske
strane katodne cijevi ili uzemljene toke asije (ili bilo kojeg vodia u blizini). Korona je lumiscentni
izboj kroz zrak. Prasak je uzrokovan iznenadnim i gotovo kompletnim pranjenjem kapaciteta anode
katodne cijevi kroz nisko otporni ionizirani put slino sijevanju groma.
Postoje dva vjerojatna uzroka:
1.

2.

Praina, prljavtina oko i ispod usisne kape na katodnoj cijevi koja omoguuje put pranjenja i to
najverojatnije kad je vlano vrijeme. Paljivo ispraznite visoki napon, maknite kapu i temeljito
oistite usisnu kapu i podruje ispod i oko spoja visokog napona. Uvjerite se da nema labavih ica
ili drugih moguih mjesta kojim bi se visoki napon ispraznio u svojoj blizini.
Visoki napon je otiao previsoko. Obino, zatita od x-zraka proradi, ali ona moe biti u kvaru. Ako
ienje ne pomae onda je to vjerojatno u pitanju. Pogledajte sekciju: Visoki napon se iskljuuje
zbog sklopa zatite od x-zraka i Prekomjerni visoki napon

7.5 Iskrenie iz horizontalnoa transformatora ili iz nieaoie_hlizine


Mogue je da se iskrenje ne vidi i ne uje ali se moe osjetiti miri; r>7nna. nannminiemo da vrlo slabi tragovi
ozona ne indiciraju nita znaajno , ali ako TV smrdi kao fotokopirni stroj, tada postoji neko pranjenje.

problemi s visokonaponskim napajanjem

69

UPOZORENJE: Mogue je da se iskrenje razvija kao rezultat prekoraenja visokog napona. Simptomi
mogu biti manji nego normalno prekoraenje osvjetljenja slike, ali to se ne moe potvrditi dok se
horizontalni transformator ne popravi ili ne zamijeni. Pogledajte sekciju: Prekomjerni visoki napon.

Na izlazu visokog napona, vjerojatno e biti glasno praskanje (zbog kapaciteta katodne cijevi) sa
pridruenim bijelo / plavim iskrama duine par centimetara. Ako je duine iskre dovoljno kratka, to
se moe pretvoriti u neprekidno cvranje sa uto / narandastom iskrom i topljenjem / paljenjem
plastike.
Iskrenje unutar horizontalnog transformatora moda se nee uti i eventualno moe uzrokovati
izboenja i pukotine na kuitu (ako druge komponente ne prestanu raditi prije to e se razvijati
postepeno).
Izboj korone bez iskrenja ili vizualno dobro definirane iskre su takoer mogue. One mogu biti
vidljive u potpuno zatamnjenoj sobi, najvjerojatnije kad je vrijeme vlano. Temeljito oistite i
odstranite svu prainu i neistou i to e moda bitfdovoljno u ovom sluaju.
Ako iskrenje dolazi iz specifine toke na horizontalnom transformatoru - male rupice - novi
transformator biti e potreban.
Probajte popraviti tako da oistite prijavtinu ili karbon koji postoji na putu iskrenja i njegove
blizine. Oistite cijelo podruje alkoholom i potpuno osuite. Inae bi se prljavtina i karbon
ponaali kao dobar vodi i iskrenje bi se nastavilo. Nekoliko slojeva plastine izolir trake bit e
adekvatna za testiranje. Viestruki premazi visokonaponskog hermetika ili neko rod i raj u e RTV
silikonske gume (ako smrdi kao octena kiselina kad se sui, onda ta guma moe oteti namotaje).
U nekim sluajevima, pukotina ili rupica je znak ozbiljnijeg problema - pregrijavanje zbog kratko
spojenih namotaja transformatora ili prekoraenog optereenja na sekundaru.
Ako se iskrenje pojavi iz jednog od iskrita na katodnoj cijevi ili na utinici katodne cijevi, to takoer
moe biti znak da je problem u unutarnjem kratkom spoju na fokus / screen razdjelnoj mrei.
Ako je iskrenje unutar katodne cijevi to moe biti znak da je neispravna katodna cijev ili je problem
sa fokus / screen mreom ili je manjkavo zatitno iskrite.

Tamo gdje je popravak mogu, prvo oistite podruje oko iskrenja i premotajte ga sa nekoliko slojeva
izolirajue trake. Ako TV posije radi normalno, recimo sat vremena, tada vjerojatno nita drugo nije
neispravno. Svaki sloj trake je teoretski dobar za izolaciju 8-10 kV.
Meutim najbolja alternativa je zamjena horizontalnog transformatora zbog toga da se sprijee budui
problemi, kao naprimjer opasnost od pojave poara u TV-u.

7.6 Iskrenje na iskritima i u cijevi s plinskim izbojem na vratu katodne cijevi i


drugim mjestima
To su zatitne naprave namijenjene da prekinu i skrenu prekoraeni napon sa katodne cijevi.
To je rijetko zbog neispravnog iskrita ili cijevi s plinskimi iizbojem ve je to prije sigurnosni mehanizam
kao osigura dizajniran da zatiti unutarnje elektrode u katodnoj cijevi ako napon screena i fokusa
postanu previsoki. Iskrita prekinu napon i sprijee unutarnje iskrenje u katodnoj cijevi. Ta iskrita mogu
biti ugraena u utinicu katodne cijevi takoer.
Iskrenje u iskritima ili tinjavi izboj u cijevi mogu biti u pratnji sa potpunim gubitkom

70 Problemi s visokonaponskim napajanjem


slike ili loim fokusom, osvjetljenjem ili promjenljivim fokusom, ili bilo kojim brojem slinih simptoma.
Uobiajeni uzrok prekida unutar fokus razdjelnika (obino je to dio horizontalnog transformatora ili
kaskade) ali takoer mogu zbog prekoraenog nekontroliranog visokog napona zbog greke u B+
regulatoru ili prigunog kondezatora na horizontalnom izlaznom tranzistoru., ili ak izbog kratkog spoja
unutar katodne cijevi.

Iskrita mogu biti naprave s dva ili tri pina, dio utinice katodne cijevi, ili su samo tiskane na ploici
sklopa.

Cijev sa plinskim izbojem izgledaju kao male neonske lampe ali mogu biti punjene nekom drugom
plinskom smjesom da osiguraju kontrolirani prekid napona.

Zbog toga, kao i osigura, nemojte ga samo maknuti ili onesposobiti tu napravu. Katodna cijev je
najskuplji osigura.

7.7 Iskrenje zbog loeg kontakta ili zbog iskopanog povrata katodne cijevi.
Aquadag premaz na vanjskoj strani katodne cijevi je negativna ploa visokonaponskog kondezatora za
filtriranje. Ako to nije solidno spojeno na povrat visokog napona, dobiti ete napon od 25 kV koji e otii
tamo gdje ne bi smio otii. Trebal bi postojati ica koja je solidno privrena na ploicu koja se nalazi
na vratu katodne cijevi ili na asiju. Bez toga, napon e narasti sve dok ne postane sposoban da prijee
na neki drugi put - vjerojatno e izazvati oteenje osjetljivih poluvodikih komponenti. Zbog toga je
vano da ispravite tu situaciju.
Upozorenje: Ako naete tu icu daje iskopana, nemojte je prikvaiti bilo gdje. Moete trenutno unititi
integrirane krugove ili druge poluvodie. Mora biti spojena na pravu povratnu toku na ploici katodne
cijevi ili masu.

7.8 Povrinsko pranjenje unutar katodne cijevi


Zbog otrih rubova na elektrodama u elektronskom topu, neistoe i drugih neispravnosti u proizvodnji,
moe se pojaviti povremeno iskrenje u katodnoj cijevi. Nita se ne moe uiniti s tim iskrenjem
pretpostavljajui da visoki napon nije prekoraen. Ako je iskrenje stalno i / ili se esto pojavljuje, tada
e biti potrebna nova katodna cijev.

7.9 Miris ozona i / ili dim iz TV-a


Bijeli otar dim moe biti znak kvara na elektrolitskom kondezatoru u napajanju, i koji je vjerojatno
povezan s kratko spojenim diodnim ispravljaem.
Potraite lo kondezator koji je vjerojatno izboen i s talogom koji je iscurio iz njega. Provjerite diode ili
ispravljaki most sa ohmmetrom. Zamijenite diode i kondezator.
Ako dim dolazi iz horizontalnog transformatora, tada ga morate zamijeniti. Upotrijebite Variak kad
primjenjujete prvotno testiranje nakon zamjene jer postoji mogunost kratkog spoja na sekundaru
transformatora.

Raster, color video problemi

71

7.10 Poveanje inteziteta signala ili disanje ekrana


Postoji nekoliko simptoma koji su osnovi slini:

Poveanje inteziteta je definirano ekspanzijom rastera ili horizontalne sekcije ekrana sa pojavom
svijetle scene. Na primjer, preklapanje izmeu tamne i svijetle slike uzrokuje veliinu koja se
povea za 10%. Lagana promjena veliine je neizbjena, ali ako je vea od 1 do 2% kod potpuno
bijele prema potpuno crnoj slici, to je isto znak neispravnog TV-a ili loeg dizajna. Uzrok je loa
regulacija niskog ili visokog napona.
Provjerite B+ na horizontalnom otklonu. On je obino dobro reguliran. Ako varira sa promjenom
veliine slike, trasirajte unazad da ustanovite zato regulator ne radi svoj posao. Razlog zato se
veliina mijenja je ta to visoki napon pada i smanjuje gustou elektronskog snopa.

Ekspanzija irine rastera u podrujima svijetle slike je znak za probleme u regulaciji. Video pogon
moda ima meusobno uzajamno djelovanje na druge izvore napajanja. Provjerite valovitost
napona - to bi mogla biti vertikalna frekvencija skaniranja - u razliito reguliranim izvorima
napajanja. Uzrok moe biti osueni kondezator - jednom kad locirate nepravilan napon, ispitajte ili
zamijenite kondezator u tom napajanju.

Mogue je da su ograniava svjetline i / ili video pogona moda postavljeni previsoko


tako da TV ne moe isporuiti dovoljnu struju za visoki napon. Ako je osvjetljenje
prihvatljivo kad su ove kontrole smanjene i ako imaju prihvatljivo osvjetljenje, onda
moda nema neispravnosti.

Disanje je definirano kao periodino mijenjanje veliine rastera koji moe biti neovisno od onog to
je prikazano na ekranu ili je frekvencija disanja u vezi sa osvjetljenjem ili zatamnjenjem slike. To je
drugi tip problema s regulacijom i moe biti uzrokovan s loim elektrolitskim kondezatorom ili
drugim komponentama u napajanju niskim naponom.
Ako TV koristi prekidako napajanje (svvitchmode) ili regulator napajanja niskim naponom koji je
odvojen od horizontalnog otklona, prvo provjerite izlaz napajanja i njegovo variranje napona sa
frekvencijom disanja. Za testiranje koristite arulju ili optereenje s otpornikom da potvrdite da je
problem tu a ne u otklonu ili drugim podsustavima TV-a.

Stanje sa poneto slinim simptomima je lo fokus - nejasna slika - samo kod svijetlih scena (visoka
struja elektronskog snopa). To bi moglo biti samo stvar podeavanja fokusa ali i zbog napona za
arne niti koji je ispod optimalnog zbog loeg kontakta ili komponenti u sklopu napajanja arne niti,
ili je istroena katodna cijev.
Vizualno provjerite vrat katodne cijevi da vidite postoji li normalno narandasto arenje niti i
provjerite loe kontakte i dijelove.

72

____

III. SCHEMATIC DIAGRAMS SCHEMAS - SCHALTBILD - ESQUEMAS


Important note
The unit must remain safe after repair or checking.
Therefore. no design features of the unit may be altered
whicb would resuit in a rduction of safety{e.g. covers must
be properly replaced).
With regards to their data and technical features, spare
parts must correspond with the replaced part, so as not to
reduce the safety of the unit. Therefore, only use original
spare parts.
Recommandations importantes
L'appareil doit remplir les mmes conditions de scurit
aprs une rparation ou une rvision. Aucune caractristique
de construction de l'appareil ne doit donc tre modifie de
telle sorte que la scurit de l'appareil en soit diminue (par
ex., les couvercles doivent tre remis en place correctement).
Les caractristiques et les proprits des pices de
rechange doivent concider avec celles de la pice qui est
remplace afin de ne pas rduire la scurit de l'appareil.
N'utilisez donc que des pices de rechange d'ongine.
Wichtige Hinweise
Die Sicherheit des Gertes mu nach einer Reparatur oder
berprfung erhalten bleiben. Es drfen deshalb keine
konstruktiven Merkmale des Gertes sicherheitsmindernd
verndert werden (z.. mssen Abdeckungen ordnungsgem angebracht sein).
Ersatzteile mssen hinsichtlich ihrer Daten und ihrer Merkmale dem getauschten Teil entsprechen, damit die Sicherheit des Gertes nicht vermindert wird. Verwenden Sie
deshalb nur Original-Ersatzteile.
Recomendaciones importantes
El aparato debe cumplir las mismas condiciones de
seguridad despus de una reparacin o una revisin. Por lo
tanto, nunca debe modificarse una caracterstica de
construccin del aparato de suerte que la seguridad del
mismo se vea disminuida (por ejemplo : las tapas deben
recolocarse correctamente).
Las caractersticas y las propiedades de los repuestos deben
coincidir con las de la pieza cambiada, a fin de no rebajar la
seguridad del aparato.
Por consiguiente, utilcese siempre los repuestos de origen.
Avvisi important!
La stcurezza dell'apparecchio deve rimanere consrvala
anche dopo una riparazione o un controllo. Perci non
permesso di variare connotati costruttivi dell'apparecchio m
modo che non garantiscono la sicurezza originaria {p. es gli
schemi di protezione devono essere fissati a regola d'arte).
I pezzi di ricambio devono corr spondere al pezzo da
sostituire nei loro dati e nei loro connotan per garantir la
stessa sicurezza dell'apparecchio. Usate perci solo ricambi
originali.

73
SCHEMl]

SCHEMATIC DIAGRAMS - SCHEMAS


SCHALTBILD - ESQUEMAS - SCHEMl

III

74

ari

75

SCHEMATIC DIAGRAMS - SCHEMAS


SCHALTBILD - ESQUEMAS SCHEMI

III

76

For Frene h version only (standard L - 8and 1).


Seulement pour version Franaise (Norme L - Bande 1). Per la
versione Francese nicamente (Norma L - Banda 1). Nur fr die
franzsische Version (Norm L - Band 1).
Solo para versin Francesa (Norma L - Banda 1).

m/s

SCHEMATIC DIAGRAMS - SCHEMAS


SCHALTBILD . ESQUEMAS - SCHEMI

77

MIA

SCHEMATIC DIAGRAMS - SCHEMAS


SCHALTBILD ESQUEMAS'- SCHEMI

78

BC 547
BC 548
BC 558
BC 557
SF 506

AN 5620 X

MTS 4040 S

16

1
1

TSOI TS
02

c
TS
03

Canal
Kanal
Channel
2. 4

1
1

1
1

4 > 10

21

- 69

80 -> 95

0
t

02 04

05 -> 12

21 -> 69

75 99

(IIA

SCHEMATIC DIAGRAMS - SCHEMAS


SCHALTBILD - ESQUEMAS - SCHEMI

SDA2101

TDA 1220 B
TDA 2545
TDA 4441 B
ESM 7074

SDA 2002
TDA 1950

AN 5630 N

79

* TVS3701

Number of be
cult boards
Circuit boards
kmit

Numro des Cr Nummer der gedr.


cuus imprims
Platinen
Dlimitation
des Abgrenzung der gedr.
Schallungen
circuits imprimes
Mehrfach steckr
Connector*
Points rie
Kontakt punkte
joining points
raccordement par
connec leurs
Plug iwnmg pomt
Slec kkontaktpu nkt
Point de raccorde ment
par cosse enfichable
Orahtlotsteile
Wire saldeong
Fil soud sur circuit
point
imprim
fuse resistor
Rsistance lustble
Schejungswidevfand
Power supply
N etztefl
Dpart lenson
alimentation

cu

f7W

m
>

-B-

Numero de tos c
cunos impresos
Delimitacin de los
CKCUTTOS impresos
Puntos de conexin
por cooecior

Numero ei CrTCiHti
stampati
Deumnazione det
circuiti siampati
Punii raccordo ira
rmte conneitore

Puntos de conexin
por terminal enchu
faWe

Punto di racccxrio
tramite presa

Hto soldado sobre


Circuito impreso
Resistencia fusible

Fo saldato SAI ex cuito


stampato
ResisiBtvza lusrfvie

Salida tensin de
alimentacin

Punto di parien/d d.
teosione d Mimen
ta/ione
Ten son d airnnen
ia#one ncevuta
T en&oni contine <
trans si ** nrcuili
otegrat.!

From power
supply

M*

iiegaoa tensor oe
T en&on alimenta non Von Netzteil
reue
DC voltages
Tensions
continues Gleichspannung
(transit m Integra (transist
et
circuds tTrarvsist. und
Tensiones continuas
led circuits!
mtegrs f
integrierte
(transito res y
Schaltungen)
circuitos inte qradosl
Imprime en gras signal Dick
Thickly printed
gezeichnet Linea imprimida en
Imes . signal or
ou parcours de
Signal
bzw. esf?eso seal o i Kln qrasseito jw corso
Steuerwege
control paths
commande
comdo de mando
sepnale ci i* kitaqqio
Safety part.
Pice
de
scurit. Stcherheitsbau- te. Pieza de segur i dad
When repairing, use N'utilise*
que
les Sei Ersatz nur
Utitizar solo piezas de Componente di
Originaltei verwenden
original parts only
pice* dorigine
origen en caso de curezza ln caso di
sostiluzione usare
Susti
compo nenie orignale
luicin
Spannungen
ge- Tensiones tomadas
Voltages
measured Tensions mesures
Tensin misuraie ton
1
messen
mit
Witt tnsirumon' fti > avec appareil Ri >
con aparato Hi
st rumento fli
50
50kO-V Oscif Ingrams 50
kO-V
OsoHo- Instrument Ri-50 k/v 5CkO-V Osa* grama kO-'V Oscii k>gramm
zog
ramm Tornado con carta de tevai ixxi segnale a
measured wuh colour yrammes relevs avec Os
bar *r- gnai 75
mire de barres couleur gemessen mit FS AS- tierras le color con barre
cotore cor
w*it to
blanc 75 S a rentre Signal T5 \ wei an blanco 75
er la bianco
75
Anten nr erlern gang
anteona input
antenne
toma de
aioiyresso <i an terina

.*

%
O

TOA 3506

III/.

\>

3,

l'2 ~ 225 V

cU

50 Hz

HD 44840

SCHEMATIC DIAGRAMS - SCHEMAS


SCHALTBILD - ESQUEMAS - SCHEMI

C25 R P30
3 PA01 B
C25 R P30 3 PA11 B

FREKVENNA OBMOJA
FREKVENTNA PODRUJA
OPEKBEHTHO nOflPVMJE
cfcPEKBEHTHO nOflPAMJE

Stevilka
Broj
Bpoj
Bpoj
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
21

TV kanal
TV kanal
TB HaHa/i
TB aHart
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E 10
E 11
E 12
21

Frekvenca v MHz
Frekvencija u MHz
tppeKBeHiia y MHz
cppeKBeHua y MHz
48,25
55,25
62,25
175,25
182,25
189,25
196,25
203,25
210,25
217,25
224,25
471,25

69
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

69
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S 11
S 12
S 13
S 14
S 15
S 16
S 17
S 18
S 19
S 20

855,25
104,25
112,25
119,25
126,25
133,25
140,25
147,25
154,25
161,25
168,25
231,25
238,25
245,25
252,25
259,25
266,25
273,25
280,25
287,25
294,25

TV obmoje
TV podruje
TB noflpyMje
TB noflpa^je
VHF 1

VHF 3

UHF

22

KABELSKI KANALI
KABELSKI KANALI
KABELI CKM KAHAJ1H
KA6ELICHH KAHAJ1M

80 Raster, color i video problemi


PROBLEMI

8.1 Nema boje - crno bijela slika


To znai da uope nema boje - ekvivalentno crno-bijeloj slici. Nema ni nagovjetaja boje.
Provjerite kako su postavljene color kontrole - mogu biti sluajno iskljuene. Ako va TV ima neku
vrstu automatskog podeavanja slike, pokuajte ga iskljuiti i runo podesite boju. Pokuajte fino
podesiti tjuner na kanal ako imate mogunost takvog podeavanja. Kad ste potvrdili da imate siguran
signal u boji, a i dalje nema color slike onda je problem u sklopu boje (chroma).
Da li je mogue da je neispravna katodna cijev. Odgovor je definitivno NE. Neispravna katodna cijev
moe uzrokovati nedostatak primarnih boja - R, G ili B ili kratki spoj izmeu dviju boja to e
poremetiti boje, ali nije mogue da uzrokuje crno - bijelu sliku.
Neke mogunosti su:
1.
2.
3.
4.
5.

Slab signal ili neispravan tjuner / IF uzrokuje gubitak jaine signala.


Color kilier ( sklop za iskljuenje boje pri loem prijemu ili kod prijema crno - bijelog sinala) je
postavljen previsoko (interne kontrole) ako postoji.
Neispravni dijelovi oko ipa za boju / sklopa. Neispravan color oscilator.
Loi kontakti u podruju chroma ipa /sklopa.
Neispravan chroma ip (nemojte to odmah pretpostavljati jer je taj ip vjerojatno vrlo skup).

Servisna shema , multimetar i osciloskop tu e vam biti od velike pomoi, ukoliko to nije oiti lo
kontakt. Pokuajte bockati glavnu plou oko chroma ipa sa izoliranim alatom da vidite da li se
pojavljuje i nestaje boja.
Imao sam sluaj da je jedan otpornik bio u prekidu te je uzrokovao crno - bijelu sliku. Drugi sluaj je
bio sa zavojnicom u prekidu.

8.2 Zasiene boje ali gotovo nema osvjetljenja


To znai da imate gubitak signala osvjetljenja koji ulazi u chroma sklop ili u finalni video
ip. Greka sa limiterom (ograniava) osvjetljenja takoer moe izazvati sline
simptome.
Nekoliko uobiajenih uzroka:

Provjerite servisni prekida (ako postoji). Mogui su loi kontakti. Upotrijebite spray za kontakte.
Provjerite otpornike koji imaju visoku vrijednost oko chroma decoder ipa da nisu u prekidu.
Provjerite da nisu u prekidu otpornici koji imaju visoku vrijednost u limiteru osvjetljenja.

Sa shemom i osciloskopom ( ili samo sa rasporedom noica od ipa) f mogue je


trasirati luminantni signal da vidite gdje se gubi.
Ovo takoer nije problem sa katodnom cijevi.

Raster, color i video problemi

81

8.3 Kontrola osvjetljenja ne daje efekte


Sledee pretpostavlja da je katodna cijev u redu ali osvjetljenje je fiksno - vjerojatno prejako. To bi
moglo biti nekoliko meusobno povezanih problema ako zajedniki napon napajanja nedostaje, na
primjer.
Ako je gumb kontrole osvjetljenja, onda on mijenja napon reetke (Gl) u odnosu na katodu (K)
katodne cijevi. To vjerojatno nije vrlo komplicirani sklop. Ako nemate shemu, trasirajte od kontrolnog
gumba, provjerite lemljene kontakte. Provjerite ohmmetrom potenciometar. Napajanje koje dolazi na
jednu stranu potenciometra (vjerojatno negativno) moda nedostaje, kontrolni napon reetke
zavrava na maloj ploici na vratu katodne cijevi - provjerite loe zalemijene kontakte ili otpornike u
prekidu.
Ako osvjetljenje ima digitalnu kontrolu, onda e te trebati shemu osim ako nije u pitanju oigledni lo
kontakt.

8.4 Jedna boja je preslaba ili prejaka


Ako je problem blag i / ili postepeno pogorava, to bi moda zahtjevalo samo podeavanje na
kontrolama unutar TV-a color osvjetljenje / background / bias i ili color gain/ drive. Pogledajte sekciju
{"Podeavanje balansa boje".
Napominjemo da, ako je mogue dobiti dobru cmo-bijelu sliku sa korisnikim kontrolama boje izvan
TV-a tako da ih se stavi na minimum, tada to vjerojatno nije problem sa jednom od primarnih boja
(R,G,B) nego sa chroma dekoderom.
Ako se taj kvar pojavljuje povremeno, to je moda zaista redukcija u jednoj od primarnih boja.. Na
primjer, nijansa grimizne boje pretstavlja redukciju u jaini signala zelene boje.

Problemi koji su uglavnom u sjenama ili tamnim podrujima slike uglavnom su rezultat greke u
podeavanju brightness / bias / background
Problemi koji su uglavnom u svijetlim tokama ili svijetlim podrujima slike rezultat
su greke u gain / drive

Boja koja je sad iznenada svjetlija ili tamnija je rezultat nekorektno podeenog balansa boje, a
uzrokuju ih:

Lo kontakt ili loe komponente u video pojaalu ili na ploi koja se nalazi na katodnoj cijevi
(kontakt za tu boju).
Greka u chroma dekoderu
Istroena katodna cijev (reducirane boje)

8.5 Psihodeline boje


To znai da boje nisu normalne i podeavanja ne daju rezultate. Na primjer, ne moete dobiti utu ili
plavu boju koje bi trebale biti u sceni.
Izvrite podeavanja opisana u sekciji " Podeavanje slike za korisnike"
Provjerite da izvor nije video sa udnim bojama - probajte drugi kanal ili ukljuite videorekorder.
Provjerite da to nije problem sa bojama koje nedostaju - jedna od primarnih R, G, Bje nestala. Ako je,
pogledajte sekciju " Povremeni nedostatak boje".
Jednom kad su te mogunosti eliminirane, ostaje da provjerite sljedee mogunosti:
1.
2.

Neispravni dijelovi oko Chroma ipa / sklopa. Nepodeeni color oscilator.


Loi kontakti ili kratki spoj u podruju Chroma ipa / sklopa.

82 Raster, color i video problemi


3.
4.

5.

Neispravni chroma ip ( nemojte odmah na njega sumnjati jer je vjerojatno vrlo skup)
Lo degauss sklop uzrokuje nedostatak demagnetiziranja ili isprekida zavrnu demagnetizacijsku
struju umjesto da je postepeno smanji. Katodana cijev nee biti propisno demagnetizirana i
istoa boja e biti totalno poremeena.
Loa katodna cijev - maska za izbor boja je oteena i nemogue je propisno podesiti istou boje
preko ekrana.

Servisna shema, digitalni multimetar i osciloskop pomoi e vam u nastojanju da dijagnosticirate kvar
osim ako to nije oiti lo kontakt. Za (1) - (3), pokuajte bockati glavnu plou oko chroma ipa sa
izoliranim alatom da vidite moete li povratiti normalne boje. Za (4) pokuajte runo demagnetizirati
katodnu cijev (sekcija "Demagnetiziranje katodne cijevi". Ako se proisti bar malo dok se TV
ukljuuje, tada je vjerojatno problem sa demagnetizacijom.
Ponekad je jednostavno, lo otpornik ili induktivitet moe biti uzrok - nemojte odmah posumnjati
najskuplji i teko zamjenjivi dio.

8.6 Nema slike / tamna slika / nepravilna siika


Iskopajte konektor katodne cijevi (oprezno) i oistite kontakte sa finim brusnim papirom i
upotrijebite kontakt spray za konektor. Ovaj izvor loeg kontakta uzrokuje razliite nepravilne
simptome.

8.7 Povremeni nedostatak boje


To je zajedniki problem za sve TV i monitore.

Ako se laganim udarcem boja povrati, znai da je u pitanju lo kontakt. To su najvjerojatnije


iemni spojevi na ploici koja se nalazi nakatodnoj cijevi ili je u pitanju lo kontakt na utinici
katodne cijevi. Pokuajte bockati ploicu na katodnoj cijevi sa izoliranim alatom da vidite ima li
kakvih utjecaja na boju.
Takoer nije mogue da je to problem sa katodnom cijevi.

Ako boje postepeno nestaju i pojavljuju se s kanjenjem od 10 -15 sekundi, to vjerojatno znai
da povremeno se gubi napajanje arnih niti za tu boju i vjerojatno je u pitanju neispravna
katodna cijev poto su tri arne niti spojene u paralelu unutar katodne cijevi. Jedan od kontakata
unutar cijevi gubi spoj.

Pogledajte u vrat katodne cijevi da budete sigurni da se tri arne niti svijetle naranasto. Ako
jedna ne svijetli ili povremeno se pali i gasi, bacite televizor. Zamjena katodne cijevi se ne isplati.
Meutim, ako se sve pale i gase zajedno (sve boje e nestajati i pojavljivati iako moda ne ba
zajedno), tada je to znak da je lo kontakt za arne niti na konektoru katodne cijevi.
Locirajte izlaz za neispravnu boju na video pogonskoj ploici na vratu katodne cijevi. Napon na
kontaktu za tu boju e biti znaajno vei nego kod kontakata za ispravne boje. Problem je
vjerojatno na sklopu te ploice.
Ispitajte komponente na toj ploici za ispravne i neispravne color kanale. Kratko spojeni tranzistor
ili otpornik u prekidu moe ponititi jednu boju. Mijenjajte dijelove izmeu dobrih i neispravnih
boja da to potvrdite.
Paljivo odvojite ploicu sa katodne cijevi i oistite kontakte.
Spojite izlaz video / chroma sklopa / ipa koji radi (boja se treba pojaviti na ekranu) za sva tri
color drivera na vratu katodne cijevi.
Ako sada dobijete vie - manje crno - bijelu sliku (moda e biti umjerena nijansa kao
rezultat to R, G, B inteziteti nisu balansirani), problem je vjerojatno u chroma dekoderu ili
njegovom podravajuem sklopu.

Raster, color i video problemi

83

Napomena: slika e biti jaina samo jednog color kanala pa nee biti potpuno normalno u
bilo kojem sluaju.
- Ukoliko jo uvijek imate nedostatak boje ili su poremeene, problem je u vratu katodne
cijevi.
Veina sluajeva nedostatka boje svodi se na loe kontakte. Za totalni nedostatak boja - ne
povremeni - loe komponente su takoer mogue.
Tiskana ploica na vratu katodne cijevi. To je uobiajena lokacija za hladne lemne toke.
Provjerite pod jakim svjetlom i povealom da li postoje tanke pukotine oko lemljenih noica veih
dijelova. Bockajte i lagano udarajte sa izoliranim alatom da vidite ima ii kakvog efekta. Prelemite
zalemljene spojeve.
Unutranji konektori (ukljuujui utinicu katodne cijevi) moraju biti oieni i premjeteni.
Iskljuite ih, oistite sa kontakt spray-em, polirajte i opet ukljuite,

8.8 Povratne linije u slici


Za vrijeme dok se elektronski snop vraa od desne strane prema lijevoj na kraju linije i od dna prema
vrhu , pretpostavlja se linije nisu vidljive na ekranu. Meutim, nekoliko kvarova mogu uzrokovati
vidljivost povratnih linija.
Pojavljivanje e biti vjerojatno ope smanjenje kontrasta od vidljive horizontalnog povrata svake
skanirane linije i dvadesetak diagonalnih linija (nia lijeva prema gornjoj desnoj) uzrokovani
vertikalnim povratom.
Povratne linije mogu biti i sive i bijele (mogue su i slabe nijanse boje zbog nepodeenosti balansa
boja) ili u primarnim bojama - crvena, zelena ili plava. Sve izmeu toga je mogue ali manje
vjerojatno.

8.9 Bijele / sive povratne linije


Kad su sve boje umijeane - linije su u biti bijele ili sive (ili bijele sa slabom nijansom zbog
neujednaenog podeavanja boja) potraite neto to je uobiajeno kao netono podeeni (G2) napon
reetke ili glavna osvjetljenje / pozadina / bias kontrola ili je problem u jednom od tih sklopova,
neispravni napon napajanja ili je problem u sklopu za gaenje snopa (blanking).

SCREEN (G2) ili glavna osvjetljenje / pozadina / bias kontrola - oznaite trimere kako su
postavljeni i pogledajte da li lagano podeavanje brie povratne linije. Pogledajte poglavlje "TV
podeavanja". Naravno, ako se to dogodi iznenada, problem nije zbog nepodeenih kontrola nego
je mogue da je prljavi potenciometar u pitanju - okrenite ga lijevo i desno - to moda oisti
kotakte.

Napon napajanja ili spoj sa vratom katodne cijevi - nedovoljni napon e rezultirati da katodna
cijev nikad potpuno ne zatamni povratne linije. Provjerite komponente u napajanju (iz
horizontalnog transformatora).

Glavno napajanje - provjerite B+ da ii je toan i njegovu valovitost. Kvar u glavnom napajanju


moe uzrokovati te simptome i mnoge druge.

Sklop za potiskivanje zrake - moe biti dio video / chroma ipa ili poseban sklop. Provjerite valne
oblike da ustanovite da li impulsi za potiskivanje stvaraju u video izlazu.

8.10 Crvena, zelena ili plava povratna linija


Kada se samo jedna boja prikae, sumnja je na netono podeenim pojedinim kontrolama
osvjetljenje / pozadina ili na loim dijelovima na ploici koja se nalazi na vratu katodne cijevi za tu
boju.
Pojedine osvjetljenje / pozadina / bias kontrole - oznaite potenciometre kako su

84 Raster, color i video problemi

postavljeni i pogledajte da li se laganim podeavanjem briu povratne linije. Pogledajte poglavlje


"TV podeavanja". Naravno, ako se to dogodi iznenada, problem nije zbog nepodeenih kontrola
nego je mogue da je prljavi potenciometar u pitanju - okrenite ga lijevo i desno - to moda
oisti kotakte.
Komponente ili kontakti na vratu katodne cijevi - nedovoljni napon ili nekorektni napon
predpobude (bias) video pogona za tu boju uzrokovati da katodna cijev ne potiskuje zraku
potpuno. Usporedite napone i signale, i zamijenite komponente izmeu dobrih i loih color kanala
da to potvrdite.
Sklop za potiskivanje - moe biti dio video / chroma ipa ili poseban sklop.Provjerite valne oblike
da ustanovite da li impulsi za potiskivanje stvaraju u video izlazu.

Postoji lagana mogunost da katodna cijev uzrokuje vidljive povratne linije. Da


eliminirate tu mogunost:

Iskljuite arne niti - svi pokazatelji slike, rastera, povratnih linija moraju nestati kad se arne niti
ohlade (15 sekundi). Ako se dalje vide povratne linije, katodna cijev pati od hladne ili emisije
poljem odnekud (ne mora upoe biti katode).
Smanjite SCREEN (G2) kontrolu na horizontalnom transformatoru (obino). Ako jedna boja ostane
bez obzira kako postavite kontrolu, opet postoji neka vrsta udne emisije iz katodne cijevi.
Meutim, ako sivo / bijele povratne linije ostanu, problem bi mogao biti u napajanju reetke
(SCREEN).
Pogledajte sekciju "Loa katodna cijev uzrokuje povratne linije"

8.11 Loa katodna cijev uzrokuje povratne linije


Na televizoru kojeg sam kupio poele su se pojavljivati povratne linije nakon mjesec dana upotrebe.
Vratio sam ga u laboratorij zbog garancije i traio da ga pregledaju pravi eksperti. Oni su nali da ak
i sa iskljuenim napajanjem arne niti i VG2 na 0 Volti na reetki i dalje svijetle.Mogli su ak vidjeti
kako elektroni dolaze sa katode. U tom sluaju oigledan zakljuak je bio da je neispravna katodan
cijev, i ona je zamijenjena (32"
16:9 SF, vrlo $$).
Iako je to rijedak sluaj, moe se dogoditi da su povratne linije vidljive zbog loe katodne cijevi.
Obino se sumnja u VG2 (napon reetke) ili je kvar negdje.u RGB video liniji.

8.12 Crvena, zelena ili plava prezasiene - magla preko slike


To bi mogao biti posredni grija katode (H-K) - kratki spoj unutar katodne cijevi ili kvar komponenti u
chroma sklopu ili video izlazu (pogonska ploica).
Bez panike - sa kratkim spojem grijaa katode u katodnoj cijevi se esto moete provui.
Napomena: prije postupka, dobra ideja bi bila da se uvjerite daje ekran demagnetiziran - drukije bi
mogli pokuavati vui probleme sa pogrenom bojom.
Neki jednostavni testovi mogu potvrditi ili iskljuiti druge mogunosti.
Usporedite napone za video pogonske signale za katodnu cijev na maloj ploici na vratu katodne
cijevi sa katodnom cijevi ukljuenom i iskljuenom. Shema e vam pomoi da locirate te signale.
- Ako postoji znaajna razlika pogotovo u looj boji, onda je katodna cijev
kandidat. Pokuajte kuckati po vratu katodne cijevi LAGANO ( dok je ukljuena i

Raster, color i video problemi


-

85

dok gledate ekran) da vidite da li je to povremeni problem.


Ako ne postoji znaajna razlika, moda imate neispravan pogon ili je problem u chroma
sklopu.

Pogledajte loe kontakte / hladne lemne spojeve, po svoj prilici na ploici na katodnoj cijevi.
Upotrijebite izoliran alat i lagano bockajte ploicu i komponente na njoj te pokuajte potaknuti /
izlijeiti kvar. Potraite tanke pukotine na tiskanim vezama u blizini komponenti.

Moete zamijeniti komponente izmeu dviju boja i / ili ispitajte sa ohmmetrom pogonsku ploicu
da zakljuite to je neispravno.Zgodna stvar kod TV u boji je da imaju tri kopije svih tih
komponenti. Zamjenjujte ih / ili usporedite meusobno to je odlina dijagnostika tehnika.

Drugi jednostavni test je da iskljuite katodu za potpuno ukljuenu boju od njenog pogona. Ako
je i dalje potpuno ukljuena, onda je vjerojatno grija katode (H-K) u kratkom spoju poto je
jedini put da svaka boja doe do na ekran je preko spoja na katodu je preko ploice na vratu
katodne cijevi. Ako je ona maknuta a i dalje je boja na ekranu, struja tee nekim drugim putem
unutar katodne cijevi.

Alternativno, promijenite izlaze za lou boju sa onom dobrom pomou icanim premostnikom na
pogonskoj ploici na katodnoj cijevi.Ako se loa boja promijenila, tada je problem u sklopu a ne
u katodnoj cijevi.

Evo procedure sa vie detalja ( primjer za crvenu boju koja je potpuno prevladala)
Da pronaete kvar da li je kvar u katodnoj cijevi ili je u kontrolnom sklopu probajte ovo ( sa
iskljuenim TV-om):
Na katodnoj ploici, podignite kraj od otpornika koji dolazi na zelenu katodu. Uinite to isto sa
otpornikom crvene katode. Upotrijebite izolirane kratke iane premostnike da zamijenite pogonske
signale - pogonite crvenu katodu sa pogonom zelene i obratno. Napomena: ako se ovaj problem
javlja nakon perioda zagrijavanja, boja kod ukljuenja bit e - dobro - udna, ali to je samo test.)
-

8.13

Ako se simptomi vrate = "postaje crven" katodna cijev je u kratkom spoju. (Pogledajte
sekciju pokuaj izoliranja kratkog spoja grijaa katode H-K)
Ako umjesto toga jave se simptomi "postaje zelen" onda je kvar u pogonu crvene katode i
katodna cijev je vjerojatno dobra. ( U tom sluaju moda je lo kontakt ili je neispravna
komponenta na pogonskoj ploici ili u chroma sklopu.

Kratki spoj u katodnoj cijevi

Mali vodljivi listii ili niti nastali su u proizvodnji katodnih cijevi na mjestu gdje su kratko spojeni
susjedni elementi u elektroskom topu katodne cijevi. Simptomi mogu biti povremeni ili se prikazuju
samo onda kad je TV ili monitor hladan ili zagrijan ili izmeu toga. Neke mogue lokacije su dolje
navedene:

Grija na katodu (H-K). Katoda neispravnog elektronskog snopa prihvatit e predpobudni (bias)
napon grijanja (arnih niti) - najee OV. (masa signala). U tom sluaju jedna od boja bit e
puna povratnih linija. Kad je grija predpobuen na neki drugi napon, drugi simptomi su mogui
kao smanjeno osvjetljenje i / ili kontrast za tu boju. To je vjerojatno najee uobiajeno mjesto
gdje se kratki spoj javlja.

Katoda na kontrolnu reetku (K-Gl). Otkad je G1 elektroda za sve elektronske topove spojena
zajedno, to e utjecati ne samo na boju neispravne katode nego i na

86 Raster, color i video problemi


sve ostale. Rezultat moe biti vrlo svijetle preoptereene "negativne" slike sa malo, nikakvom
ili poremeenom bojom.

Kontrolna reetka na zatitnu reetku (SCREEN) (G1-G2). Zavisno od sklopa moe uzrokovati u
bilo kojem stupnju isprane ili tamne slike.

Zatitna reetka (SCREEN) na fokus (G2-F). G2 reetka i fokus napon bit e isti i kontrole na
horizontalnom transformatoru e djelovati meusobno. Rezultat e biti zamueni bijeli raster sa
povratnim linijama i s malim i vrlo niskim kontrastom. Simptomi bit e slini onima kad postoji
prekid u fokus / screen razdjelnoj mrei kod horizontalnog transformatora.

Fokus na visoki napon (F-HV). Visoki napon bit e povuen na dolje - vjerojatno e biti iskrenja
na fokus iskritu / ili na drugim zatitnim ureajima. Linijski osigura i / ili horizontalni izlazni
tranzistor mogu pregorjeti.

Druge lokacije izmeu elektronskog topa kao to su dovod ne ice.

Zamjena katodne cijevi e moda biti potrebna ali postoje razliite tehnike koje se esto
upotrebljavaju za spaavanje TV-a koji bi inae zavrio na otpadu postoje zamjena katodne cijevi
rijetko isplativa.
1.
2.
3.

Izolacija - to se obino radi za H-K kratki spoj sve dok je samo jedan top upleten.
Pregaranje kratkog spoja sa kondezatorom - zavisno od uzroka kratkog spoja, moe biti
uspjeno ali zahtjeva malo eksperimentiranja.
Postavljanje katodne cijevi licem prema dolje na mekani pokriva i lagano kuckajte po vratu da
izbacite oneienje. Zavisno od lokacije kratkog spoja, jedna strana ili druga mogla bi biti
prikladnija. Ponekad to se moe uiniti na mjestu dok gledate sliku.

Kombinacija (2) i (3) koja e se zahtijevati za povremene kratke spojeve koji se nee pojavljivati dok
nisu pod naponom. Pogledajte sekciju dolje za dodatne detalje.
Meutim, za kratke spojeve koji su u vezi sa fokusom i elementima visokog napona, ak i otri
krajevi mogu uzrokovati iskrenje ak i ako nema kratkog spoja. Nema pomoi za tu vrstu kvara.

8.14 Pokuaj izolacije za H-K kratki spoj u katodnoj cijevi


Ova procedura e zamijeniti namot koji je ugraen u horizontalni transformator vaim vlastitim da bi
izolirali kratkospojenu arnu nit od mase ili od referentnog napona. Napominjemo da ako imate
shemu i moete ustanoviti gdje da iskljuite masu ili spoj referentnog napona sa namotom za arnu
nit, pokuajte to zamijeniti.
Horizontalni transformator je stvar sa debelom izoliranom icom koja izlazi iz njega (i moda i par
drugih izlazi iz njega ili iz njegove blizine ako imate odvojenu kaskadu) i moda ima kontrole za
fokus i screen. Trebao bi imati izloene dijelove sa feritnom jezgrom oko 1,27 cm do 1,9 cm
promjera.
arna nit katodne cijevi je unutarnji grija za svaki elektronski top - to je ono to svijetli naradasto
kad je TV ukljuen. Sto se dogaa kad dio fine ice od arne niti loe boje se spoji sa katodom - taj
dio sada emitira elektrone, obino, sklop grijanja je uzemljen ili je vezan za referentni napon pa kad
je kratko spojen sa katodom, katodni naponski nivo je povuen na masu ili tu referencu.
Trebati e te neto izolirane ice, debljine (# 18-22). Potraite toku na transformatoru gdje icu
moete namotati oko jezgre. Omotajte dva namotaja oko jezgre i zalemite na

Raster, color i video problemi

87

noicu arne niti katodne cijevi nakon to presijeete spoj sa originalnim napajanjem arne niti
(trasirajte ga na ploici da ga presijeete). Uvjerite se da niste prekinuli neto drugo.
Taj namotaj moe uzrokovati da arna nit svijetli istim sjajem kao prije ali je sad izoliran od mase.
Ako je priguen, dodajte jo jedan namot da poveate napon tako da e to uzrokovati nisku emisiju,
poveanje inteziteta signala i mogue oteenje katode nakon nekog vremena. Nemojte pretjerati
poto moete pregorjeti arnu nit ako namotate previe namotaja - onda moete baciti TV.
Usmjerite ice da nema anse da dou u blizinu visokog napona ili otrih metalnih rubova. Kvaliteta
slike moda e biti nie kvalitete nego to je bila prije poto ste dodali lutajui kapacitet ica koje
napajaju arnu nit,a koji je pridodan video signalu, ali hej, neto je bolje niega.

8.15 Tamna slika


TV ili monitor sa pretamnom slikom moda ima greku u katodnoj cijevi ili je katodna cijev na kraju
vijeka trajanja.
Je li osvjetljenje nepravilno funcionira. Da li udaranje po monitoru daje ikakve efekte? Ako da, onda
moda imate lo kontakt na pogonskoj ploici katodne cijevi Ili negdje drugdje. Da li osvjetljenje ima
tendenciju zatamnjenja i osvjetljenja u periodi 10 do 20 sekundi, lo kontakt arnih niti je mogu.
Provjerite da ii je normalna narandasta boja arnih niti na vratu katode. Trebale bi biti 3 narandasta
svijetla, ako je crven, vrlo priguen, ili se zatamnjuje i nosvjetljava, locirali ste problem. Pogledajte
sekciju " Slika se zatamnjuje i osvjetljava".
Uobiajni uzroci problema sa osvjetljenjem:
1. Prljavi zaslon katodne cijevi. Nemojte se smijati.Zvui oigledno, ali jeste li probali oistiti ekran sa
prikladnim sredstvom za ienje ekrana? Zauujue je kako moe ekran biti prljav nakon
nekoliko godina - pogotovo na mjestu gdje se pui!
Lagano oistite ekran sa ovlaenom krpom - ne previe nakvaenom jer e te imati pravih
problema ako voda dospije do elektronike. Na televizoru sa zatitnim staklom oistite jednu i
drugu stranu i ekran.
1. Stara katodna cijev. Osvjetljenje katodne cijevi se pogorava tokom vremena . Nije vano koliko
jako podesite svjetiinu na vaem televizoru. Indikacija da imate slabu katodnu cijev je da kad
maksimalno podesite napon (G2) screen i glavnu kontrolu osvjetljenja jedini rezultat je uasno
svijetli sivi raster prije nego se pokau povratne linije. Tu takoer moda postoje i indikacije za
slab fokus. Pogledajte sekciju "Osvjetljavanje starih katodnih cijevi".
1. Neispravne komponente u krugu arnih niti ili lo kontakt smanjuje napon arnih niti.To bi trebalo
biti jednostavno za provjeriti - samo je nekoliko dijelova upleteno. Ako je nepravilni kvar, lo
kontakt je vjerojatan.
1. Kontrola osvjetljenja je neispravna - lo potenciometar, lo kontakt, ili je problem sa napajanjem.
Zavisno od specifinog problema, kontrole mogu ili ne moraju dati efekta, ako se digitalno
podeavaju, onda bi problem mogao biti sa logikom ili kontrolnim ipom. Ako gumb ili menu
kontrola ne daju efekte nikako, onda je vjerojatan problem sa logikom ili kontrolom.
1. Nepravilno podeen SCREEN (G2) napon (obino je na hor. transformatoru) ili

88 Raster, color i video problemi


neispravna razdjelna mrea. Pogledajte sekciju "Podeavanje unutarnjih SCREEN i color
kontrola".
1. Nepravilno podeen video bias (background) nivo ili greka u video pogonu. Pogledajte sekciju
"Podeavanje unutarnjih SCREEN i color kontrola".
1. Greka u video pojaalu. Sa sve tri jednako neispravne boje, to je najverojatnije problem sa
napajanjem. Problem sa video pojaalom je mogu ako poveate SCREEN(G2) ili glavnu kontrolu
osvjetljenja pa to uzrokuje vrlo svijetli raster prije nego se povratne linije pojave. Provjerite
izlazne signale iz video / chroma ipa.
1. Greka u snopu ili ograniivau osvjetljenja. Mnogi televizori i monitori mjere struju snopa
(vjerojatno indirektno) i ograniavaju maksimum na sigurnu vrijednost. Svrha toga je da zatite
fosforni sloj, i / ili osiguraju da napajanje ne izie iz regulacije, i / ili da ogranie X zraenje.Ako je sklop uprskao stvar, rezultat je tamna slika. Provjerite signale i voltau na vratu
katodna cijevi da zakljuite da li je to problem.
1. Visoki napon je prenizak. Kako bilo, to je vjerojatno simptom isto tako sa fokusom, veliinom, i
geometrijom.

8.16 Osvjetljavanje stare katodne cijevi


Ako nakon podeavanja unutarnjih kontrola background i/ ili screen i dalje imamo tamnu sliku ak i
nakon dugog vremena zagrijavanja, to znai da katodna cijev je na kraju vijeka trajanja.U starim
danima kad su televizori imali katodne cijevi sa kratkim vijekom trajanja, osvjetljivao katodnih cijevi
su bili uobiajeni artikal (imao sam dojam, da se je prodavao u svakoj trgovini na uglu).
Moete pokuati slini pristup. Upozorenje: to moe skratiti ivot katodne cijevi - vjerojatno
dramatino (po svoj prilici u par sekundi ili minuta). Kako bilo, ako je monitor ili TV ionako
namijenjen za otpad, vrijedi pokuati.
Pristup je jednostavan: poveajte napon arnih niti u elektronskom topu tako da jae are. S nadom,
da e jae ariti kako bi se povealo osvjetljenje bez pregaranja.
Voltaa za arnu nit katodne cijevi se obino dobiva iz par namota na jezgri horizontalnog
transformatora. Obino je lako dodati dodatni namot ili dva to e poveati voltau tako da se arne
niti jae are.

8.17 Osvjetljivao katodnih cijevi


Pokuajte sa osvjetljivaem firme MCM Electronics, cijen oko 20$. On poveava napon arnih niti za
jedan volt ili dva. Upotrebljavao sam ih prije i pomoglo je. Takoer moete pokuati napajati arenje
niti kad je TV iskljuen. Polako poveavajte napon napajanja arnih niti. Ako je na pajanje niti 6,3 V
postepeno poveajte napon na 10-12V u vremenu od pola sata. To e katodnu cijev neto osvjeiti,,
budite oprezni da preveliki napon ne pregori arnu nit.
Prije nego to uinite provjerite napon reetke SCREEN i RGB podeavanja za pogon i background.

Raster, color i video problemi

89

8.18 Drastinije mjere za osvjetljavanje katodnih cijevi


Kao poetak pojaajte kontrolu osvjetljenja i boje na maksimum. Ostavite TV da radi sa svijetlim
scenama nekih 15 minuta.Ova procedura e oistiti povrinu katode pa e emitirati vie elektrona.
Nakon toga vratite kontrole na normalu i pogledajte ima li kakvih poboljanja. Ako ne, dodajte 2-3
namotaja da poveate napon napajanja arnih niti u seriju sa ve postojeim napajanjem. Moete
eksperimentirati s brojem namotaja da dobijete svijetliju arnu nit, pazite da sjaj na postane bijel ve
samo ut. Napon e biti oko 8-9V u veini sluajeva. To je uinjeno sa dva Sanyo TV-a koji su imali
slabo arenje ve iz tvornice. Televizori rade ve 4 godine sa lijepom svijetlom slikom.

8.19 Lijevi dio ekrana je zatamnjen


Stari TV ima zatamnjenje 1/3 lijeve strane ekrana. To se posebno vidi kad se prikae tamna scena .
To je u normali uzrokovano loim filterskim kondezatorom u napajanju (tipino 200V) koje vodi na
RGB izlazne tranzistore. Obino je to napajanje iz horizontalnog transformatora. Potraite elektrolitski
kondezator oko 4,7 do 10 mikrofarada, 160 do 250V koji vodi do ispravljake diode na tom napajanju.

8.20 Razmazivanje boja u lako osvietljenim tokama na slici


Na vrlo svijetlim podrujima slike, jedan ili vie boja se mogu razamazati u desno stvarajui pruge u
tim bojama. Razlika izmeu tog problema i sekcije: " Pruge u slici u jednoj ili vie boja" je u ovom
sluaju, samo svijetle toke su neprirodne.
Jedan uzrok je pojaanje boje, kontrast, ili intezitet kontrole (kako god imaju naziv na vaem TVu) su postavljene previsoko. Pogledajte sekciju "Podeavanje balansa boje", isto tako provjerite
kako su postavljene kontrole za ograniava osvjetljenja.

8.21 Pruge u slici u jednoj ili vie boja


Pretpostavimo da nisu nastale od viestruke slike zbog slabih uvjeta prijema, onda bi
moglo biti sljedee:

Loe razdvajanje u napajanju za skop video pogona - vjerojatno na ploici koja se nalazi na vratu
katodne cijevi. Provjerite da li ima loih filter elektrolitskih kondezatora (manjak kapaciteta ili
visok ESR) na toj ploici ili u napajanju te ploe.
Nedovoljan napon arnih niti katodne cijevi. To moe biti rezultet loeg spoja ili neispravnih
komponenti u napajanju arnih niti (vjerojatno iz horizontalnog transformatora). Provjerite da li
arne niti svijetle narandasto i provjerite voltau ako je to mogue (to moe biti zamreno poto
napajanje iz horizontalnog transformatora ima pulsni valni oblik,a ne istosmjerni ili sinusni).
Servisna shema vjerojatno ima informacije i valni oblik.

Neispravna katodna cijev ( vjerojatnije da je samo jedna boja nepravilna). Slabi elektronski top
moe dovesti do takvog ponaanja). Zamijenite je s jednom koja radi ispravno. Ako je ta ista
boja jo uvijek loa, znai da je elektronski top istroen. Katodnu cijev treba osvjeiti ili je
zamijeniti (najvjerojatnije), pa e te cijeli televizor morati baciti na otpad.

90 Raster, color i video problemi


8.22 Osvjetljenje se mijenja od lijeve prema desnoj strani preko ekrana
Blago mijenjanje osvjetljenja preko ekrana nisu neobine. Zapravo, ako upotrijebite fotometar da
zaista izmjerite osvjetljenje, biti ete iznenaeni kakve su varijacije ak i na najboljim televizorima to uope niste zamijetili. Kako god, znaajnije promjene - obino kanjenje od desne strane na lijevu
bi bila indikacija za kvar na komponentama. Naravno, uvjerite se da je zaslon ekrana ist!

Kvar u napajanju video pojaala i / ili u sklopu video izlaza. Najvjerojatnije, elektrolitski
kondezator se osuio i ne filtrira dovoljno napajanje koje se dobiva iz horizontalnog
transformatora. Napajanje ima preveliku valovitost na horizontalnoj frekvenciji skaniranja i tako
utjee na ekran. Napon kasni od desna na lijevo izmeu impulsa koje daje horizontalni
transformator.
Najvjerojatnija lokacija za taj kondezator je blizina horizontalnog transformatora na glavnoj ploi
ili na ploici koja se nalazi navratu katodne cijevi. Provjerite kondezatore sa mjeraem
kapaciteta ili ESR mjeraem i / ili pogledajte ispravnost napajanja na video pojaalu i izlaznom
video pogonu.

Horizonztalna linearnost je loa - to je moda zaista problem sa horizontalnom geometrijom a ne


problem sa osvjetljenjem.
Pogledajte da li su objekti na lijevoj strani razvueni u poreenju s onima na desnoj, ili obrnuto.
Ako jesu, onda je problem u horizontalnom otklonskom stupnju - mogua je loa S korekcija ili
zavojnica za linearnost.

Nedjelotvorni egauss sklop, TV je mican ili rotiran bez demagnetiziranja, ili magnetsko polje s
nekog drugog ureaja moe smanjiti osvjetljenje (micanjem zrake u crni prostor izmeu
fosfornih toaka) kvarei prije istou boje ( gdje zrake dospiju na kontaktnu povrinu pogrene
fosforne toke).
Pokuajte runo demagnetizirati. pogledajte sekciju: "Demagnetiziranje (degauss) katodne
cijevi.

8.23 Slika se postepeno zatamnjuje i osvjetljava


Ako se se slika zatamnjuje u nizu od 10-20 sekundi (i ako se vrati, takoer doe do potpunog
osvjetljenja u istom vremenskom okviru - mogue uz pomo nekoliko paljivih udaraca) i bez ostalih
zanajnijih promjena kao veliina, fokus, itd., onda pogledajte da ii arne niti u katodnoj cijevi
svijetle narandasto. Ako ne svijetle, onda je vjerojatno problem sa loe zalemljenim spojevima na
sklopu ploice na vratu katodne cijevi. Pogledajte da li ima pukotina oko lemljenih noica na ploici.
Pokuajte bockati s izoliranim alatom da vidite da li e se slika pojaviti. Prelemite spojeve ako je
potrebno.Vjerojatno nisu neispravne arne niti u cijevi jer su spojene paralelno i ne bi smjele biti sve
neispravne u isto vrijeme.
Kako god, ako se samo jedna boja postepeno iezava i pojavljuje se, onda je lo spoj unutar
katodne cijevi nesumnjivo mogu - pogledajte da li se samo jedna arna nit postepeno pali i gasi. To
vjerojatno nije isplativo popravljati.
Ako slika iezava sa ostalim simptomima, onda je vjerojatno greka u video pojaalu / izlazu, jedan
od tih napajanja vjerojatno gubi kontakt ako ga uspijevate dobiti nazad udaranjem.

Raster, color i video problemi

91

8.24 Povremeni bljeskovi osvjetljenja


To moe trajati samo djeli linije skaniranja ili mnogo mnogo due.
To moe znaiti povremenu greku na razliitim mjestima ukljuujui video sklop i napajanje reetke
(SCREEN):

Sklop osvjetljenja - SCREEN, glavna pozadina ili njeno napajanje. Moglo bi biti oko horizontalnog
transformatora ili fokus/reetka razdjelniku. Mogao bi biti i u katodnoj cijevi, ali manje mogue.

Video pojaalo prije ili na chroma demodulatoru - prije te toke, vjerojatno e te dobiti color
bljeskove samo u jednoj boji RGB.
Ako ih dobijete iz svih izvora, onda je tuner / IF iskljuen.
Pretpostavimo da samo ne dobivate signal na video ulaz. to dobivate? Ako i dalje dobivate
bljeskove, bit e iako da posmatrate video izlaz ili SCREEN napajanje (sa prikljuenim
osciloskopom na horizontalnom transformatoru) u potrazi za umom. Onda trasirajte nazad
do napajanja ili izvora uma.

8.25 Prevelika osvjetlienost i / ili isprana slika


Postoji vei broj mogunosti ukljuujui i nekorektan napon reetke (G2) ili predpobudni (Gl) napon,
ili je problem u video ili sklopu za prekidanje snopa (Blankig). Bilo koji od tih mogu biti uzrok ili je
problem s loim kontaktom. Kratki spoj u katodnoj cijevi takoer je mogu.
Prevelika osvjetljenost / isprana slika je esta indikacija problema sa napajanjem reetke (G2)
katodne cijevi. Mogu je lo kondezator ili razdjelni otpornik esto umontiran u horizontalni
transformator ili na ploici na katodnoj cijevi.

Ako se prevelika osvjetljenost razvila tokom vremena, onda jednostavno moete podesiti
kontrole napona reetke ili pozadinskog osvjetljenja i ostati sretni za due vrijeme.
Kada je dobra, tipina vrijednost bit e od 200 do 600V DC na katodnoj cijevi. Kontrola reetke
SCREEN (takoer ih moemo nazvati glavnom kontrolom osvjetljenja, predpobuda ili pozadina)
moe mijenjati tu vrijednost. Meutim, moglo bi biti teko izmjeriti poto otpornik u naponskom
razdjelniku moe biti poprilino velik - stotine megaohma. Ako va TV ima vanjsku kotrolu
napona reetke (danas vrlo vjerojatno) i nema nikakva efekta, trasirajte sklop u neposrednoj
blizini i provjerite potenciometre da li su u prekidu, pogledajte da li ima loih spojeva, itd. Ako je
ugraen u horizontalni transformator i zaliven tada e biti potrebno cijeli transformator
zamijeniti, osim ako problem izvan transformatora.

Kada kontrole osvjetljenja ne daju rezultate, sumnja pada na Gl (kontrolna reetka) elektrodu u
katodnoj cijevi. Ona se obino napaja iz horizontalnog transformatora i jednostavnog ispravljaa
s filterskim kondezatorom. Dijelovi mogu biti neispravni (premda vjerojatno nije neispravan
transformator). Podeavanjem korisnikih kontrola osvjetljenja trebalo bi mijenjati taj raspon od
0 - 50V u odnosu na masu.

Takoer bi mogao biti problem s prepobudom video izlaznog tranzistora (bias). Moda postoje
posebne kontrole za pozadinsko osvjetljenje na maloj ploici na vratu katodne cijevi. Meutim,
mi traimo zajedniki problem poto su sve boje pogrene

92 Raster, color i video problemi


na isti nain.To je vjerojatno nedostatak napajanja iz sekundara transformatora.
Kratki spoj izmeu elektroda unutar katodne cijevi moe rezultirati probleme s osvjetljenjem. To je
mogue provjeriti ohmmetrom kad je napon iskljuen i odspojenim konektorom katodne cijevi.
Provjerite izmeu Gl, G2, i F gdje su sve boje nepravilne premda e kratki spoj izmeu F i G2
dovesti do toga da fokus kontrola mijenja osvjetljenje i obrnuto - klasini simptom.
Meutim, u nekim sluajevima, kvar se prikae samo kad TV radi i jedino morate zakljuiti
prisutnost i lokaciju kratkog spoja iz njegovog utjecaja na napon i nivo prepobude.
Pogledajte sekciju : "Spaavanje kratko spojene katodne cijevi" i druga srodna poglavlja.
Prvo provjerite loe kontakte / hladne iemne spjeve bockajui izoliranim alatom. Provjerite
napone i nivoe predpobude (bias).

8.26 Lo fokus (nejasna slika)


Napon fokusa na katodnoj cijevi je uobiajno u podruju 2-8KV DC i trebao bi imati mogunost
kontroliranja u prilino irokom podruju fokus potenciometrom - obino smjetenom na
horizontalnom transformatoru ili na maloj ploi u njegovoj blizini:
*

Ako podeavanjem potenciometra dobijemo prihvatljiv fokus, moda ste gotovi s poslom. Nije
neobino da se tokom vremena pomakne vrijednost na koju je fokus postavljen.
Ako je fokus ve podeen, ali rezultati nisu dovoljno dobri, mogue je da je katodna cijev
istroena. Altrenativno, napon arnih niti je moda prenizak. Provjerite loe kontakte u sklopu
arnih niti.
Ako je optimalno ugaanje izvan podruja fokus potenciometra, problem je vjerojatno rasipanje
u fokus razdjelnoj mrei na horizontalnom transformatoru ili jednoj od komponenti na ploici na
katodnoj cijevi.

Pogledajte sekciju : "Podeavanje fokusa" i " Fokus se pomie nakon zagrijavanja"


ica za fokus obino dolazi iz horizontalnog transformatora ili sa terminala na naponsko razdjelnog
modula u nekim sluajevima.
Ako iskrite iskri kad se TV ukljui, tada razdjelna mrea otpornika ima kratki spoj unutar sebe, fokus
pioa, ili visokonaponski razdjelnik - bilo to da ima va TV - ta jedinica mora biti zamijenjena.
Uinite isto ako SCREEN kontrola kvari fokus i obrnuto.
Upotrijebite prikladan mjera visokog napona (podruja najmanje 10KV DC, 1000 M ohm ili vee
ulazne impedancije), trebat e te mjeriti s iskljuenim i ukljuenim. Povratno uzemljenje bit e izvan
obloge katodne cijevi koja moe a i ne mora biti isto to i metalni dijelovi asije. Ako je napon vrlo
nizak (manji od 2KV) i potenciometar ne daje efekta: *

* Kod mjerenja na izvoru iskljuenom od ploice na katodnoj cijevi, tada je problem vjerojatno u
fokus mrei. Ponekad se to moe rastaviti i oistiti ili popraviti, ali obino je potrebno zamijeniti cijeli
horizontalni transformator ili naponski razdjelnik. Napomena: Bit e potrebno da umetnete
visokonaponski (10KV) kondezator izmeu voda za fokus i DAG mase kako bi osigurali filtriranje
napona
i dobili DC napon za mjerni instrument.

Raster, color i video problemi

93

Kod mjerenja sa fokus icom prikljuenim na ploicu katodne cijevi i spojenom na katodnu cijev,
tada je vjerojatno kratki spoj izmeu elektrode fokusa i druge elektrode unutar cijevi. Pogledajte
sekciju: "Spaavanje kratko spojene katodne cijevi".

Kod mjerenja sa fokus icom spojenom na ploicu katodne cijevi i kad je katodna cijev iskljuena,
tada su vjerojatno komponente na ploici katodne cijevi odvode struju ili su u prekidu. Takoer
provjerite ljepilo na ploici (utosmee ili smee) koje istrune i pone odvoditi struju tokom
vremena.

8.27 Fokus se mijenja tokom zagrijavanja


To bi mogao biti problem sa naponom napajanja fokusa, komponentama na ploici katodne cijevi, ili s
istroenom katodnom cijevi.
Fokus je kontroliran naponom od 2-8 KV DC obino osiguran iz horizontalnog transformatora i
ukljuuje nekoliko otpornika i kondezatora. Jedan od njih moda mijenja vrijednost kad se
zagrije.(pretpostavljajui da se nita drugo znaajno ne mijenja kad se zagrije - osvjetljenje se ne
smanjuje.)
Napon za fokus se dobiva iz podskupa visoko naponskog namotaja horizontalnog transformatora
upotrebljavajui razdjelnu mreu od otpornika ukjuujui i fokus potenciometar. To su otpornici
izvanredno visoke vrijednosti - 200 Mohma je uobiajeno - bilo kakvo odvoenje struje moe smanjiti
ili poveati napon fokusa. Ako su sve ostale stvari u redu - slika je u svemu ostalom dobra - sumnja
na taj tip greke je prije mogua nego loa katodna cijev.
Spoj na katodnu cijev dolazi iz posebne ice na horizontalnom transformatoru ili njegove blizine.
Pogledajte komponente u njegovoj blizini. Upotrijebite spray za hlaenje ili pitolj sa vruim zrakom
da izolirate onu komponentu koja ima pomak vrijednosti (drift). Ako imate instrument za mjerenje
visokog napona , moi e te vidjeti promjene napona kako se TV zagrijava - i kad zagrijavate ili
hladite dijelove. Ako su unutar horizontalnog transformatora morat e te zamijeniti cijeli
transformator.

Ako optimalno podeena toka kontrole fokusa ne daje dovoljno dobre rezultate, problem je
vjerojatno u katodnoj cijevi. Meutim, ako optimalna toka daje prihvatljive rezultate, ali se
mijenja kad se TV zagrije, horizontalni transformator ili jedna od komponenti na ploici koja se
nalazi na vratu katodne cijevi vjerojatno ima pomak vrijednosti.

Ako imate instrument za mjerenje visokog napona, moi e te izmjeriti napon fokusa da zakljuite
da li se mijenja fokus potenometrom i da li je u svom podruju (2- 8KV tipino). Ponekad se dio
sa fokus potenciometrom moe skinuti s transformatora i oistiti ili zamijeniti, ali u veini
sluajeva potrebno je kompletnu jedinicu zamijeniti. Mogue je da kondezator na ploici koja se
nalazi na katodnoj cijevi ima poveanu vodljivost, pa kao takav smanjuje napon fokusa.

Da zakljuite da li je katodna cijev problem, izotrite fokus kad se ureaj zagrije. Iskljuite ga
jedan sat ili vie i paljivo izvucite ploicu sa katodne cijevi. Zatim ukljuite TV. Pustite ga da radi
dovoljno dugo tako da bude otkriven pomak fokusa. Sada, iskljuite TV, ukljuite ploicu na
katodnu cijev, i ukljuite TV. Promatrajte sliku kako se pojavljuje na ekranu:
- Ako fokus pone sa nejasnom slikom te se izotrava kako se slika pojavljuje i postepeno postaje
otrija zagrijavanjem katodne cijevi, to zanai da je vjerojatno

94 Raster, color i video problemi


katodna cijev istroena.
Moete podesiti fokus na optimum kad se TV zagrije ili dodati gumb za podeavanje fokusa
na zadnjoj strani TV-a, ukoliko je to tehniki mogue. Katodna cijev e jo neko vrijeme
posluiti.
-

Ako je fokus relativno stabilan kako se pojavljuje slika i poveava osvjetljenje i ostane iste
otrine kad se TV zagrije, tada je problem vjerojatno u horizontalnom transformatoru.
Provjerite takoer loe komponente ili ljepilo na ploici katodne cijevi koje je moda istrunulo
i odvodi struju. Neispravni transformator koji ima pomak karakteristika se mora zamijeniti
jer e greka postati jo vea i potpuno e prestati funkcionirati. Oistite povrinu na tiskanoj
ploici u blizini fokus i screen terminala i vodova. Praina i prljavtina mogu uzrokovati
probleme pogotovo u vlanim danima poto je otpor u tom krugu izrazito velik (stotine
megaohma).

Ako je fokus relativno stabilan kako se slika pojavljuje i pojaava osvjetljenje i slina je
onoj kad je monitor hladan, tada imate vrlo udnu situaciju gdje neko optereenje
napajanja visokim naponom, moda, uzrokuje termalne probleme. To je vrlo rijedak
sluaj.

8.28 Lo fokus i podeavanje mijenja osvjetljenje


To je klasini simptom kratkog spoja izmeu fokus i screen napajanja - vjerojatno u fokus / screen
razdjelniku koji je dio horizontalnog transformatora ili kaskade. Ako imate mjerni instrument za visoki
napon, mjerenje napona fokusa e pokazati da je (1) manji i (2) da je pod utjecajem SCREEN
kontrole. Slino tome, napon SCREEN moe biti pod utjecajem fokus kontrole (to e mijenjati
osvjetljenje).
Postoji mala mogunost da je moda kvar u katodnoj djevi. Izmjerite FOKUS i SCREN napon sa
instrumentom. Ako su isti iskljuite konektor sa katodne cijevi. Ako su sada normalne vrijednosti,
tada je kratki spoj u katodnoj cijevi - pogledajte sekciju: "Spaavanje kratko spojene katodne cijevi".

8.29 Prazna slika, kanal je dobro podeen i zvuk je dobar


Poto su tjuner i zvuk ok, horizontalni otklon radi i isporuuje napajanje za druge dijelove

TV-a.

Da li "prazna slika" znai potpuno crn ekran sa kontrolama osvjetljenja i kontrasta koja ne daju
efekta? Ili, nema slike ali postoji raster - svijetlo na ekranu? Pravac u kojem dijagnosticiranje kvara
treba krenuti znaajno zavisi od odgovora na pitanja.
Evo nekoliko pitanja:
1. Ima li bilo kakvog svjetla na bilo kojem postavljanju kontrola svijetla i kontrasta, i / ili kad se
mijenjaju kanala. Da li vidite raster linije slike?
1. Da li ujete visokotonsko zujanje (15625 Hz) horizontalnog otklona?
1. Pogledajte, da li ima narandastog arenja katodne cijevi?
1. Dobivate li elektrostiki naboj ekrana to bi bio znak da postoji visoki napon? uje li se pucketanje
ili drugi normalni ili abnormalni zvuk ili miris?

Raster, color i video problemi

95

Mogui uzroci nedostatka rastera:

Nema visokog napona ili je prenizak (napajanje niskim naponom, otklon, ili je greka u visoko
naponskom napajanju.)

arne niti ne dobivaju napajanje.

Greka na ostalim naponima G1 ili G2 na katodnoj cijevi.

Pogon katodne cijevi je neispravan / iskljuivanje kao rezultat greke . Na primjer, greka u
vertikalnom otklonu moe onemoguiti visoki napon ili prekine elektronski snop da zatiti
katodnu cijev od pregaranja zbog vrlo svijetle horizontalne linije. Kod nekih modela, je mogue
da sklop zatite od X-zraka prekine snop bez utjecaja na prijam ili zvuk.
Mogui uzrok nedostatka video izlaza (ali raster je dobar): Problem u video meufrekventnom
stupnju, video pojaalu, video izlazu, prekid zbog nekog drugog kvara.
Mogao bi biti i jednostavan kvar kao lo spoj - pokuajte lagano bockati plou sa izoliranim
alatom dok gledate ekran. Provjerite labave konektore i premjestite sve unutarnje konektore.

8.30 Krugovi u boli


To vjerojatno zani da degaus sklop ne smanjuje struju postepeno, nego iznenada. Vjerojatno
je u pitanju loe zaiemljeni spoj na degaus termistor ili pozistor (PTC) iii dovod .
To moete potvrditi runim demagnetiziranjem ekrana kad je TV ugaen. Ako problem iezne,
dijagnoza je tona. Provjerite loe zalemljene spojeve u blizini degaus komponenti i AC ulazne linije.

8.31 TV u boji prikazuje samo jednu boju


Pretpostavimo da nemate ostale boje - nema slike i nema rastera. Recimo da je ta boja crvena - R.
To vjerojatno nije u pitanju katodna cijev. Da li imate osciloskop? Provjerite videoR, G,
B signale na katodnoj cijevi. Po svoj prilici vidjet e te da nema signala na neispravnim bojama. To j
gotovo sigurno problem sa chroma sklopom poto bilo koji kvar katodne cijevi ili video pogona moe
uzrokovati gubitak jedne boje - druge e biti u redu. Zbog toga, to vjerojatno nije katodna cijev ili
pogon na maloj ploici na vratu katodne cijevi.
Pokuajte pojaati SCREEN kontrolu da vidite da li moete dobiti G i B raster samo da potvrdite da je
katodna cijev u redu.
Locirajte video pogon na glavnoj ploi za dobru i lou boju. Meusobno zamijenite pogone da vidite
da li se problem pomakao. Ako je,onda je to video signal problem. Ako nije, onda je problem na
maloj ploi na katodnoj cijevi.
Moe biti da je neispravan chroma ip ili neto drugo u chroma dekoderu.

96
8.32 Crvena boia nedostaje fili neka druga boja)
Problem: Na starom color TV-u prijem je dobar, ali vrlo esto, kad je kontrast i osvjetljenje TV slike
nizak (none scene), crvena polako iezne, ostavljajui zelenu i plavu sliku sa mnogo crvenih linija.
Crvene povratne linije koje su ostale daju nam znak da to vjerojatno nije problem s katodnom cijevi.
Ako nema crvenih linija, to bi moglo biti da arenje za crveni top katodne cijevi odlazi i dolazi zbog
loeg kontakta unutar cijevi - loa vijest.
Kakva je crno bijela slika? (smanjite kontrole za boju)
Ako je crno bijela slika dobra, onda je problem negdje u chroma dekoderu;
Provljerite video ulaz na video pogon katodne cijevi i signale na ploi. Ako je crno - bijela slika
takoer loa, tada usporedite crvene i zelene signale da zakljuite gdje postaju razliiti. Crvene linije
zvue kao da crveni izlazni sklop ima drlft (klizanje) i kvari nivo pozadine, potiskivanje povratnog
snopa (blanking), napona reetke (SCREEN), i druge kontrole. Mogao bi biti kondezator ili druge
komponente.

8.33 Vertikalna osvjetljenja ili color pruge


Pruge su tipino vie ili manje jednako razmaknute vjerojatno na lijevoj strani ekrana. Stvaraju samo
promjene u boji i osvjetljenju, ali ne promjene u brzini otklona. Diagonalne linije su ravne.
Napominjemo da pojava ovih pruga se razlikuju od onih koje su uzrokovane istritravanjem u
otklonskom sklopu gdje se diagonalne linije prikazuju kao stepeniaste pojave.
Vjerojatni uzrok je osueni elektrolitski kondezator u napajanju iz horizontalnog transformatora koji
napaja sklop boje (chroma) ili video izlaz. Provjerite valovitost napona sa osciloskopom ili testirajte ili
zamijenite sve sumnjive kondezatore.

97

98 Tuner, ARP, problemi sa sinhronizacijom

9.1 Nema prijama iz antene ili kabela


Provjerite da ii izvor dobavlja signal i da je konektor za antenski kabel u redu (centralni pin nije
slomljen ili savijen). Probajte s drugim televizorom ako je mogue.
Takoer provjerite preklopnik izvora signala ili moda da li je postavljen korektno. Moda je netko
sluajno prebacio preklopnik na direktni video ili AUX ulaz.
Ako su samo odreena frekvencijska podruja neispravna - na primjer kanali 2-6, odreeni dijelovi
sklopa tjuner su neispravni. Meutim, provjerite da CA7V mod ispravno postavljen poto to utjee
na prijem (band - by - band osnova).
Problem je moda nastao zbog loe zalemijenih spojeva oklopa tunera, konektora, zavojnica, i
drugih komponenti. Pokuajte bockati tuner da vidite da li se problem javlja i nestaje ili bar mijenja.

9.2 Slika je proptereena, isprana, ili sa umom


To je indikacija za problem sa automatskom regulacijom pojaanja ARP, a uzrokovan je osuenim
kondezatorom. Za to e vam biti ptrebna shema da noete ii dalje. To bi mogao biti problem sa
tjunerom, meufrekvencijom, ili video pojaalom.
Sljedee pretpostavlja da ste sigurni da je izvor signala jak - pokuajte s videorekorderom kao
izvorom.
Nadomjestite ARP napon tunera sa promjenljivim naponskim izvorom.Veinom podruje ARP-a
iznosi 1 do 7 volti. Ako uspijete dobiti pristojnu sliku bez snjeenja sa vanjskim ARP napajanjem,
tada je tuner vjerojatno ispravan.

9.3 Slika skae kod bijelih scena


To moe biti problem s ARP ako je slika preoptereena. Meutim, ako je slika normalna ali
nestabilna, sinhro separator je mjesto gdje treba traiti kvar:
Bijele scene su najgori sluaj video oblika za sinhro separator, i mogu uzrokovati nepravilne
pomake u nivou okidanja vertikalnog multivibratora osim ako horizontalnu i video informaciju ne
filtriraju (intergriraju) prije pogona vertikalnog sinhronizacijskog ulaza procesorskog ipa.
To se moe vidjeti osciloskopom kako visokofekvencijski um dolazi u vertikalni sinhronizacijski
ulaz.
Potraite mali elektrolitski kondezator (u stvari, sve), oko 1-10 mF ili vie blizu otklonskog / sinhro
IC procesora. Najee pomae jednostavno poveanje vrijednosti kondezatora.

9.4 Interferencije kod upotrebe RF konektora za videorekorder


Sljedee se moe odnositi i na satelitske prijamnike, video igre, ili ostale izvore sa RF modulatorom.

Tuner, ARP, problemi sa sinhromzacijom

99

Smetnje se mogu sastojati od ara i linija u slici.


Ako se to dogaa samo onda kad je prikljuena antena ili kabel, onda je moda problem sa tim
izvorom ili tunerom u videorekorderu prije nego u televizoru. Kao test, pokuajte spojiti antenu ili
kabel direktno u TV.
Ako se to dogaa samo s kabelom, onda je moda problem u transmisiji putem kabela kontaktirajte vau kabelsku kompaniju.
Ako se to dogaa tokom pregledavanje dobro snimljene snimke, onda bi to mogao biti problem
izmeu videorekordera i TV-a.
Provjerite da je spojni kabel ispravan i da su konektori nisu oteeni - centralni pin mora biti
neoteen.
Pokuajte fino podesiti tuner na TV-u ako ima tu mogunost. Ako to ne pomae, pokuajte na
videorekorderu podesiti RF modulator na drugi kanal koji je slobodan i nije blizu kanala na kojem
emitiraju TV stanice.
Ako imate video SCART ili RCA ulaz na vaem TV-u pokuajte na njega spojiti videorekorder, to e
u svakom sluaju dati bolji rezultat.
Potvrdite da je zaista problem sa video rekord erom - pokuajte na drugom televizoru ako je
mogue.
Pokuajte razmjestiti TV i videorekorder jer mogu pokupiti interferentne smetnje od drugih
komponenti. Iskljuite sve osim TV-a i videorekordera da ustanovite koje krivac. Odmaknite TV od
videorekordera da ustanovite da Ii utjeu jedan na drugog - TV moe umetnuti interferentne
smetnje u videorekorder.
Obino, pojedini spojni kabel ili njegova duina mogu utjecatina kvalitetu prijama - probajte s drugi
kabelom.
Ako nita od ovoga ne pomae, onda je moda RF modulator neispravan ili preslab. Alternativno,
tuner u TV-u moda ima greku. Ako je prijam openito umovit na svim izvorima, ARP ili RF/IF
usklaivanje moda e trebati podesiti.
Regulator svjetla (dimmer) na istoj liniji mrenog napajanja kao i TV moe prouzroiti sline
simptome.

9.5 Manjkajui Mi umoviti kanal ili blok kanala


Ako ste u nemogunosti da primate odreene kanale ili blok kanala, to je problem s tjunerom moe biti jednostavno kao lo kontakt - ili jo jednostavnije:
Prvo, provjerite u kojem je modu tuner - TV, CATV, poto je to najei uzrok nestanka kanala.
TV kanalima je dodjeljeno frekvencijsko podruje od 48 do 855 Mhz. Ugaanje na tako irokom
podruju zahtjeva razdvajanje na razliita frekvencijska podruja. Ako imate TV sa varaktorskom
diodom u tuneru, onda znate za podruja VHF 1, VHF 3, UHF koja mogu koristiti zasebne ulazne
sklopove prijamnika. Takoer i moderni quartz PLL synthesized tuneri trebaju dodjeljene sklopove
zavisno od frekvencijskog podruja. Zbog toga, ako blok kanala ne radi, to bi moglo biti zbog kvara
na nekim komponentama u srodstvu s tim frekvencijskom podrujem.

100
Potraite loe kontakte, prelemite noice konektora i oklop tunera, osim toga biti e vam potrebna
servisna shema da bi ste imali bilo kakve anse da naete tu vrstu kvara.
Neki televizori imaju mogunost roditeljskog nadzora da sprijee da djeca gledaju odreene kanale.
Izbor kanala je moda sluajno promijenjen. Provjerite prirunik i potraite instrukcije za
programiranje. ak i na modelima bez te mogunosti, postoje isti unutarnji sklopovi ali nisu
normalno dostupni. Udar groma ili zalutale kozmike zrake mogu postaviti TV u aavi mod.
Iskljuite napajanje iz mree jednu minutu ili vjerojatno puno due vrijeme. Postoji mogunost da to
resetira tu nepravilnost.

9.6 Gubitak kanala nakon zagrijavanja


Ako je na TV-u imamo gubitak i slike i tona ali postoji svjetlo na ekranu, onda je vjerojatno tuner ili
IF meufrekentni sklop u kvaru.
Sa nedostatkom i slike i tona ali sa rasterom i statikim elektricitetom na ekranu, problem je
vjerojatno u tuneru, u napajanje tunera, ili njegovom kontroleru (tip bez dugmadi).
Ako sliku ponovo dobijete nakon nekog vremena kad se TV iskljui i ohladi, tada e biti potrebno da
sprejem za hlaenje otkrijete koja komponenta je zatajila u tuneru / kontroleru.
Ako ostane u kvaru, tada je vjerojatno neka komponenta u tuneru, njegovom kontroleru, ili je
napajanje neispravno. Postoji i mala ansa da bi to moglo biti zbog loe zalemljenog spoja - vidio
sam to na modulima tunera u nekoliko prilika (Oigledno taj problem proizvoai nisu rijeili ni
nakon 40 godina).

9.7 Nakon zagrijavanja - lagano se mijenja podeenost na kanal - drift


To moe biti lagani pomak - kao da neko kvari fino podeavanje tunera ili trajno
mijenjanje frekvencije tjunera tako da su kanali nestabilni premda ih podeavate.
Mogui uzroci zavise od tipa tunera:
1. Quartz tuner (digitalni sintetizer sa direktnim pristupom 10 dugmadi) - Za lagani pomak,
komponente vjerojatno mijenjaju vrijednost, postoji mogunost da je neispravan kristal u
referentnom oscilatoru. Za velike promjene - prebacivanje kroz kanale - vjerojatnije je u pitanju
problem digitalne kontrole - mikrokontroler pogreno upuuje sintetizer da mijenja frekvenciju.
1. Varaktor tuner (model s dugmadima, ali pristup kanalima nije direktan) - Ako je samo jedno
pritisno dugme problem, varaktor dioda u tuneru za to dugme vjerojatno mijenja kapacitet. Ako
svi kanali u podruju (VHF1, VHF3,UHF) imaju isti problem, to vjerojatno klizi D /A pretvara ili
je neispravan AFT (automatsko fino podeavanje) sklop ili napajanje.

1. Preklopnik u obliku bubnja ili preklopnik s dugmadima - komponente kao kondezator kod kojih se
mijenja vrijednost.
Morati e te sa pitoljem za vrui zrak ili sprejem za hlaenje otkriti neispravne komponente. Barem
je problem problem lokaliziran u tuner kutiji ( i mogue u kotroleru ako se primjenjuje).

IQt
Napominjemo da postepeno lagano pomicanje frekvencije je vjerojatno zbog komponenti koje
mijenjaju vrijednost.
Nekontrolirano prebacivanje kanala - vjerojatno problem s logikom. Za kvarcni tuner, uzrok moe
biti rubni kontakti koji uzrokuju da mikroprocesor pogreno upuuje sintetizar da mijenja
frekvencije.

9.8 um u slici i zvuku tokom svijetlih scena


Kad se pojave svijetle scene, ekran pone bljeskati i u zvuku ima uma. Kad dou tamne scene,
nema bljeskova i uma. Promjena kanala ne pomae. um ostaje i kad je zvuk priguen.
Kad je video detektor podeen previsoko, dobiti e te um u zvuku za vrijeme dok ekran sadri puno
bijelih informacija (slova), ali ne i kod tamnih scena. Za podeavanje video nivoa namjenjena je
obino mala zavojnica smjetena blizu meufrekventnog sklopa. Poto je va TV nekoliko godina
star, to nije neobino. To se moe podesiti dok gledate sliku i sluate zvuk.

10.1 Slika je dobra, nema zvuka


Prvo provjerite da li je kontrola za priguivanje zvuka ukljuena (mute). Ako imate utinicu za
slualice, moda ima prljave kontakte poto ukljuivanje slualica ubino izaziva iskljuenje
zvunika.
Ako je TV ima mono zvuk ili je samo jedan od kanala stereo TV-a iskljuen, onda provjerite da li
postoje loi kontakti na zvuniku. Ispitajte zvunik tako da iskljuite jednu od ica i izmjerite njegov
otpor (trebao bi biti manji od 100 ohma - po svoj prilici manji od 8 / ). Ili ga spojite na bateriju od
1,5V - trebao bi se uti klik na zvuniku.
Sljedee, pratite icu od zvunika do spoja na ploi i potraite loe zalemljene kontakte ili labav ili
lo kontakt na konektoru.
Ako ovo ispitivanje ne otkrije nita, tada ete trebati osciloskop (ili ureaj za praenje audio signala)
i shemu. Zavisno da li je u audio sklopu ip ili je to tranzistorsko pojaalo - provjerite izlazni
tranzistor. Ima li malo ili nema zujanja iz zvunika? Ako je mali um ili ga nema uope, to e ukazati
na problem u blizini izlaza. Ako je tuner/ meu frekvencija neispravan, za oekivati e se uti da
nekakav um / brum koji je pokupljen pri niskoj razini audio stupnja. Provjerite ip. Ako je u
podnoju, provjerite kontakte.

10.2 Slab ili izoblien zvuk


To bi moglo biti zbog problema sa usklaivanjem u meufrekventnom / audio demodulator sklopu,
mogu je lo audio ip ili drugi sklop, lo spoj, ili neispravan zvunik.

102
Ako Tv ima utinicu za slualice ili audio line out jack, pokuajte vidjeti da li je ist. Ako je u redu,
onad je problem u izlaznom audio pojaalu ili zvuniku.
Ako se problem javlja povremeno - pokuajte lagano udariti TV - da se uvjerite da nije u pitanju lo
kontakt - hladan lemni spoj ili loe podnoje za ip.
Audio pojaalo u novim televizorima je veinom sa ipom i obino se iako zamijeni. Ako je ip u
podnoju, izvadite ga oistite kontakte i ponovo ga stavite. Ponekad, kontakti u starim podnojima
izgube elastinost i ne osiguravaju dobar spoj. Takvo podnoje bit e potrebno zamijeniti.
Ako TV koristi tranzistore, mogue je da je jedan od njih neispravan.
Ako je va TV stariji - 10 godina i vie - to bi mogao biti problem sa usklaivanjem zbog zavojnice
u meufrekvenciji tona. Pogledajte servisnu shemu, mogue je da imate sline probleme i u novijim
televizorima,ali je to relativno rijetko.

10.3 Zujanje iz TV-a


Da li je to brum od 50 Hz ili se taj zvuk odnosi na visokotonsko zujanje? Ako je visokotonsko
zujanje pogledajte sekciju "Visokotonsko zujanje ili cvilenje iz TV-a bez drugih simptoma". Ili, je
moda kombinacija obadva efekta. uje li se zujanje iz zvunika ili se uje unutar TV-a.

Ako je iz zvunika, tada je problem u audio sklopu. To bi moglo biti pitanje dizajna TV-a uobiajena neispravnost ili je pravi kvar (nije ga bilo prije). Takoer bi interferencija mogla
uzrokovati zujanje kao npr. florescentna rasvjeta ili usisava praine ili neki drugi motor koji
izaziva iskrenje.
Tamo gdje se problem ne moe locirati ili otkloniti, razmislite o upotrebi (Hi FI) videorekordera
za tuner, sa vanjskim stereo pojaalom i iskapanjem zvunika unutar TV-a.

Postoji i mala vjerojatnost da mreno napajanje u vaoj kui ima harmonike smetnje - valni
oblik nije sinusan. To moe biti u sluaju da u istom strujnom krugu imate i priguiva svjetla
(dimer) ili neto drugo s tiristorskom kontrolom. Blizina teke industrije takoer moe
uzrokovati te smetnje.
Premjestite te ureaje na drugu mrenu granu (liniju). Takoer moete probati sa linijskim
filterom koji moe oistiti smetnje. Ili, upotrebite HIFI VCR kao video izvor. Ili, napiite peticiju
da se metalna industrija odseli iz vaeg susjedstva.

Meutim, zujanje se moe pojaviti samo onda kad slika ima otro definirani tekst ili grafiku - neki
televizori rjeavaju to bolje nego drugi.
Ako je kvar u TV-u, bit e potrebno podeavanje tunera ili meufrekvencije.
Taj fenomen je obino nazvan "sync buzz" sinhronizacijski brum. On je uzrokovan oskudnom izvedbom
audio sklopa. Obino se moe popraviti (1) smanjenjem jaine signala i / ili podeavanjem zavojnice u
meufrekvenciji zvuka. Na nesreu, neki od novijih televizora nemaju te zavojnice koja bi se mogla
podesiti. Ako va TV ima tu zavojnicu, to se moe uiniti na uho, ako ne marite za kvalitetu zvuka.

Ako se taj zvuk uje unutar TV-a ( a ne iz zvunika), tada on vjerojatno dolazi iz
otklona (vertikalnog) ili iz napajanja. To bi mogao biti transformator u
napajanju,

103
otklonska zavojnica, ili druga magnetska komponenta. ak i feritna perla moe zujati. Bilo koja
od tih komponenti moe vibrirati ako nije uvrena i tokom godina moe otpustiti.
Neka termo ljepila, RTV silikon, ili ak dobro uklinjena akalica moe pomoi. Novi dijelovi moda nee
utiati zujanje - zamjena bi mogla biti jo gora.
Pogledajte sekciju: "Smanjenje / eliminiranje zujanja otklonskog svitka.
Neki televizori su jednostavno oskudno dizajnirani. Ne moe se tono zakljuititi da neete imati
ovakve neprilike sa televizorom ni iz koji specifikacija koje su dostupne potroau. To je strogo
pitanje dizajna (cijene kotanja).

10.4 Smanjenje / eliminiranje zujanja otklonskog sistema.


Paljivo pogledajte ispod vertikalne jezgre neposredno do plastinog nosaa, na vrhu i dnu je
ploica koj se zove ant za astigmatizam, on moe postati labav. Uvrstite ga epoksidnom
smolom, silikonskom gumom ili ljepilom i zujanje bi trebalo nestati.
Popravak na ukupno 27 televizora sa bunim otkionskim svitkom izvren je tako da se svitak
skine i upotrebi sprej (brtvilo) za hermetiku zatitu armature motora.
Ako paljivo oznaite TONE pozicije svega (otklonskog svitka, magneta za istou,), i skinete
svitak sa katodne cijevi, jednom kad otklonski svitak bude zabrtvljen sa sprejem i osuen
potpuno, stavite ga nazad TONO gdje je bio prije, tada ne bi trebalo biti problema.
Jedina stvar koju treba uraditi, je podeavanje istoe.

10.5 uje se cviljenje kad se TV iskljui


Mnogi televizori pogone njihovo prekidako napajanje (switchmode) ak i kad se iskljue tand
by sklopovi kao prijemnik za daljinsku komandu, sat ili timer, i memorija za kanale. Zavisno od
dizajna regulatora, napajanje moda radi u niskoj frekvenciji opera zbog laganog optereenja.
Nekim ljudima, psima, i glodavcima to smeta. To bi mogao biti znak da je neispravan
elektrolitski kondezator ili je transformatorska jezgra labava ako se simptom upravo razvija.

Ta 8-9C

C1205

DID

I C 6 O 1 VOLTAGE
PIN No.

10 11 12

13 14 15

16

17

18

19

VOLTAGE

8.1 7.6 8.1 6.2 6.2 1U 3.3 6.2 6-2 8.6 8.6 4.9 4.9 7 J2 5.5 9.8 3.3 4.2 0

PIN No.

33

VOLTAGE

5.9 3.9 0

34 35 36 37

38 39

20 21 22
5.5 2

23 24 25

10.6 5

26

27

28

5.5 4.6 10^ 3.8 0

29 30 31 32
2,8 0.4 L.l 3.1

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

7.8. 6.1 7.0 2.1 9.2 3.5 3.5 3.5 4.7 4.7 4.6 6.6 3.4 6.7 0

7.3 1.6 2.3 3.0 5.7 4.5 3.2 5.7 L1J 5.7 1L 7.6

Remote Controller EUR50703

KEY FUNCTION TABLE

KEY

NO.
1

DATA
CODE

FUNCTION

KEY

NO.

FUNCTION

NO.

DATA
CODE

OFF TIMER
TV/AV

POWER

18
19

39
19
38

/ ----(2DIGIT)

49
50
51

06
OC

10

20

21

VOL. DN.

52

08

VCR REC.

11

24

0A

PNR

53

02

VCR REW.

12

25

32

MUTE

54

OA

VCR PLAY

8
9

34
13
14

CH. UP.
4
5

26
27
29

06
09
50

55

03

VCR F.F.

30

51

32

oc

45

33

46

35

CVR CH. DN.

47

34

VCR CH. UP.

48

3D

VCR POWER

12
13
14
15
16

15
35
16
17
18
20

6
CH. DN.
7
8
9
VOL UP.

PICTURE FUNC.
FUNC. DN.
PICTURE MENU
SOUNDMENU
NORMAL
SOUND SELECT

00

FUNCTION

OF
05
3D

11

RECALL

KEY

2
4

10

17

DATA
CODE

VCR STOP
VCR PAUSE
VCR ADVANCE

Ci Run DIG

Service Manual
r-Grundig Service
Technik:
TV/SAT
VCR/LiveCam
HiFi/Audio Car
Audio
Telekommunikati
on
Fax:

CUC 1929

Hotline
Deutschland...
..Mo.-Fr. 8.0016.30 Uhr 0180/52318-41
0180/52318-42
0180/52318-43
0180/52318-44
0180/52318-45

MW 82-50/8

Srsatzxeil-Bestetlannahme:
Tetefon:
Fax:

0180/52318-40
0180/52318-50

Zustzlich erforderliche Unterlagen


fr den Komplettservice
Additionally required
Service Manuals for the Complete Service
Ergnzung
|\
Supplement 1 ___A

3
Sach-Nr./Part No.
72010 021 1300

Service
Manual
CUC 1828

Sach-Nr./Part No.
72010 021.10

Ergnzung
Supplement _____ \

2
Sach-Nr./Part No.
72010021 12

Btx * 32700 #

Service
Training

Service
Manual

CUC 1828

Sicherheit

Sad>Nr./Pafl No.
72010-350.17

Safety

Sachnummer
Part Number 72010 021 1300

nderungen Vorbehalten Subject


to alteration
Printed in Germany VK 221 0498

Sach-Nr./Part No.
72010-800.00

CUC 1929

Allgemeiner Teil

General Section

Technische Daten / Technical Data

MW 82-50/8

Bildrhre / Picture Tube


76cm
Sichtbares Bild Visible picture
Bildschirmdiagonale Screen diagonale

Format 16:9, 82cm (32"), MEGATRON, Super Flat, Black Matrix,


CCS, Invar, Philips

Ablenkwinkel Deflection angle

106

32kHz
Zeilenfrequenz Line frequency
Bildwechselfrequenz Vertical frequency

100Hz

Features
Programmspeicherpitze Programme positions

99 TV+ 3 AV

Perfect clear, Blue stretch, Gamma adjustment

ja/yes

AV-Auswertung AV evaluation

auf jeden Programmplatz programmierbar /


programmable for every programme position

Tuner

Kabeltuner-Raster 8MHz fr Hyperband / cable tuner 8MHz spacing for hyperband

TV-Normen
TV-Standard

Stereo Systeme Stereo systems

Videotext
Teletext

PAL/SECAM/ NTSC 4,43MHz, B/G, I, DK/K7D, UL\ via AV: NTSC


3.58MHz

Deutsch A2 / German A2 NICAM 5,85+6,52MHz

8 Seiten TOP / FLOF-text mit VPS, 8 pages TOP / FLOF-text with


VPS,

Musikleistung Music power

2 x 20W

Anschlsse Front / Connections Front


Kopfhrer
Headphones

Stereo 3,5mm Klinken buchse, Lautstrke regelbar, individuelle


Tonkanalwahl bei 2-Ton-Empfang / Stereo 3.5mm jack,
adjustable volume, individual Channel selection with dual-sound
broadcasts

Video IN

1 x Cinch in AV 3-Position

Audio IN

2 x Cinch

Anschlsse Rckwand / Connections Rear Panef V " ,


Euro AV 1 (schwarz/black)

Euro AV 2 (orange)

FBAS in-/output, RGB input, S-Video input, Megalogic

FBAS in-/output, RGB input, S-Video input

Netzteil / Mains Stage .


Netzspannung (Regeiber.) Mains voltage
(variable)
Netzfrequenz Mains frequency

165...265V

50/60Hz

ko-Schalter Eco switch


ja / yes

Leistungsaufnahme Power consumption


Standby

GRUNDIG Service

135W
7W

Allgemeiner Teil

CUC 1929

General Section

Modulbersicht / Module List

MW 82-50/8

Bestell-Nr. Order No.

G.CH0475

Chassis

29701-096.61

Signal Baustein Signal Module

29504-162.34

Tuner

29504-201.21

Keyboard

29501-083.24

Feature Box

29504-103.42

Bildrohrplatte CRT Panel

29305-122.20

Buchse rvplatte Socket Board

29305-00840

Dyn. Fokusierungsplatte Dyn.


Focusing Board

29305-025.36

Geschw. Modulator-Platte
Velocity Modulation Board

29305-108.07

Netzteil Standby Standby Power


Supply

29304-050.29
, 29305-165.77
. < ;; v '

Netzschatterpjatte Main Switch


Pane!
NF-Invertierplaite Woofer Woofer
AF Inverting Board

29305-119.78

LS-Weichenplatte LS Cross-Over
Network

"2930WJ1&67 *

,v.\.

TP 800

29642-061.01

VGA2-Baustetn/nachrstbar
VGA2 Module/retrofitabte

29305-160.36
- --

PIP3-Baustein/nachrstbar PIP3
Mod ule/retrofrtable

29504-106.53

SAT -Baustein/nachrstbar SAT


Module/retrofflable

|||g|g|

(D Abgieich
1. Chassisplatte
Abgleich
1.14 Zeilenschrfe
-

Vorbereitung

Abgleichvorgang

Konvergenztestbild einspeisen.
Bildformat auf 16:9 einstellen.
Kontrast (<) Maximum.
Bildschirmhelligkeit (o) so einstellen, da der schwarze
Testbildhintergrund sich gerade aufzuhellen beginnt.

Mit dem Schrferegler Focus 1 die horizontalen Linien in


Schirmmitte auf kleinste vertikale Breite einstellen.

Preparations

Alignment Process

Feed in a convergency test pattern.


Set 16:9 picture format.
Contrast (o) to maximum.
Adjust the screen brightness (o) so that the black
background of the test pattern just starts to brighten.

With the Focus 1 control, adjust the horizontal lines in


the middle of the screen to the smallest vertical width.

Mit dem Schrferegler Focus 2 die vertikalen Linien ca. 5cm


vom rechten und linken Bildrand auf kleinste horizontale
Breite einstellen.

@ Alignment
1. Chassis Board
Alignment
1.14 Line Sharpness
-

With the Focus 2 control, adjust the vertical lines about


5cm from the right and eft picture edge to the smallest
horizontal width.

GRUNDIG Service

(
CUC 1923

Platlnanabblldungan und Sctwltplna / Layout ot Ut PCBs and Circuit Diagrams

Platinenabbildungen und Schaltplne / Layout of the PCBs and Circuit Diagrams


Osziilogramm-Melipunkte (Chassis) / Oscillogram Test Points (Chassis)

Planner.

>n und i

Piatinenabbifdungen und Schaltplne / Layout of the PCBs and Circuit Diagrams

CUC 1929

Chassisplatte

Chassis Board

Koordinaten fr die Bauteile der Bestckungsseite (Oberseite)

Coordinates of the Components on the Components Side (Top Side)

Pos.-Nr./
KoorcJinal*n/ I Pos.
No. Coordinates
AN10
AN11
ANI 2
ANI a
ANU

S
5
172 1*4
6
256
3
256
368 142

ANI 5
AN1$
AN30
AN31

366 5
6
142
'.0
251
344 251

AV01
AV02

99
46

245
245

0
BR01
8R02
BR03
BR04
BROS

224
210
269
1 46
58
132

153
127
127
233
219
133

0RO8
0RO7
BR08
BROS
8R10

80
218
197 166
130 202
182 123
99
118

BR11
BR12
BR13

34
*84
54
191
129 66

9R15

128

SR16
6R17
0R18
6R19
R20

78
213
125 225
60
68
207 150
101 121

BR21
BR22
BR23
BR24
6R25

68
03
65
69
66

22
26
22
215
209

BR26
BR27
BR28
8R9
BR30

1 54
231
100
45
110

244
158
107
201
203

BR31
BR32
BR33
BR34
BR35

64
250
u
210
197 114
57
172
104 121

BR36
BR37
BR3B
BR39
BR40

45
45
19
1
65

BR41
BR4 2
BR43
BR44
0R45

231
H8
2 50 160
353 168
90
V.3
77
148

BR46
BR47
BR113
8R114
BR115

289
136
189
190
166

BR118
BR117
0R118
0R119
BR120

167 22
177 173
175 170
160 180
109 133

BR122
8R124
BR125
BR130
BR127

154
76
140
156
192

160
124
72
173
21B

BR129
BR130
BR132
BR133

232
167
160
81

60
19
52
183

em 4

102

41

<62
154
169
167
122

16
43
157
24
71

Pos.-NrV1 Koordinata^ |
Pos. No. [ Coordinates |

BR135

41

BR136
BR137
0R138
BR130
8R14

85
80
1 64 69
1 85 17S
217 228
144 15

0R14
BR145
6R146
8R147
BR151

176
139
64
109
S6

151
139
109
119
56

BR164
6R1GG
0R158
BR159
BR160

111
134
134
55
58

174
23
173
226
226

0R161
BRI 63
BR165
BRI 07
BR169

61
142
91
137
84

226
63
122
131
108

BR173
BR174
BR176
0R177
BR178

55
58
112
73
43

133
131
105
124
83

BR179 121
0R18O 123
0R181 152
BR162 147
BR186 50

39

130
131
99
107
132

8R264
0R260
BR267
BR286

7fi
258
206
150

21
169
183
76

BR26
BR270
BR271
BR272
8R273

92
157
153
131
154

124
101
169
176
171

BR274
BH27S
0R277
BR27
BR27B

04
174
301
24
169

167
191
41
44
206

8R2B0
0R201
BR262
BR263
8R204

146
134
168
166
177

223
143
40
233
219

BR26
BR266
6R2B7
QR266
BR291

283
22
149
173
173

90
96
66
28
160

BR294
123
BR21102 355

146
166

SRU265

113

111

C21202
C21212
C21232
C32327
C32332

310
337
244
19

159
160
166
211
193

C32343
C32346
C323B5
C3230O
C32364

3
31
46
26
12

210
211
166
211
175

C34501
C34608
C34509
C34010
C34511

95
101
91
94
66

166
163
188
195
196

53
124
33
86
76

BR195
BR196
BR197
BR190
8R199

16S 172
266 161
278 11
1 77 4 8
219 242

0R2OO
BR201
BR202
BR204
BR205

302
62
71
113
107

4
26
123
161
119

BR207 109
6R206 125
BR209 68
BR210 101
0R211 60

26
21
123
117
21

C34521
C3452
C34623
C4O01
C40003

113
107
iM
13
10

168
188
166
96
107

BR212
BR213
BR214
8R21S
BR216

123
127
149
86
111

21
23
96
120
102

C40006
C40011
C403
C40021
C4029

14
12
31
12
41

16
61
49
76
30

BR217
BR216
6R219
BR220
BR221

m
299
177
285
200

111
1B8
192
126
149

C40031
C40032
C40033
C41006
C41007

30
45
36
26
33

89
60
71
141
141

6R222
8R223
BR224
0R225
BR250

203
237
138
159
45

152
58
104
191
132

BR251
BR252
BR264
BR26S
BR266

46
00
121
303
303

157
125
ee
179
177

C41012
C41014
C41031
C43D0Z
C43007

38
30
23
45
50

11B
103
111
220
224

BR257
BR258
R2B8
6R260
0R21

284
2 29
150
93
50

152
1 90
9
76
176

C43012
043017
C43022
C43027
C43032

36
40
29
23
10

226
221
223
223
222

C43037
CO66
C43068
00079
C43082

17
102
65
103
120

223
228
222
222
221

C43064
C43093
C43096
C48007
CS0012

78
114
69
127
198

209
230
240
96
188

27

Pos-Nr./1 Koordinaten/
Po, No. Coordinate

Poa.*Nr./ KoottHnnlwV
Po. No. Ceordln

Po$.-NrV
Koordinatori/
PQ6.NO. Coordnatea

1*

C61066
C61001

256
242

139
12

1.48021
LS3001
L63002

7$
264
269

86
246
240

C61317
C62021
C02O22
C02048
C66642

103
247
209
349
172

32
26
41
109
36

L63003
L33011
L53012
LG3021

286

C70609
C70511
C7O610
C7627
C$0069

184
160
154
164
123

221
104
142
34
61

1.53074

2B7
260
27$
279

240
2M
159
191
100

L56014
L0OOO6
L6002B
L81011
L61916

229
311
200
311
317

233
40
75
103
103

L01O21
L6128
L01O36
L01O66
L61061

303
279
274
297
286

1QO
69
89
99
00

L01O68

292

89
133

*1V

* L*

BR197
BRI 88
BR169
0R192
BR193

BR262 113

132
38
60
111
123

1 Po.- KoorcJinelen/
Nr./1 Coordinates
Po. No.

C60014 196 202 C60028


200 173 C60027 171
204 C62001 206 211
C52002 166 231
C52003 192 238 062004
176 240 C53006 263
210 CE 3007 265 210
C53009 291 210
C53011 306 242 C5301
261 230 C63013 235
220 C53016 328 249
C63017 3S3 240
CE3016 338 236 C$3010
344 236 C63071 271
228 C$3072 244 2 26
C53073 266 204

C80081

181

16

021212
D32356
032357
won cfl
050013

350
58
1
42

109

167
09
84
19
199

D52006
D530
D53019
053071
D5372

198
280
341
238
210

245
191
236
247
247

C85012 236 169 CG


60 1 3 235 1 97
C50M1
215
197
C66004 219 167
050011 231 174

D540C1
D55012
080006
D6012
060014

366
229
342
291
209

194
217
45
28
16

C58012 229 182


C56013 224 174
C66014 223 163
C58021 218 159
C68023 211 189

060019
080021
D60023
D0111
061012

212
212
250
316
313

92
99
42
131
136

081018
D61021
D61026
D61033
081030

337
290
202
296
264

117
160
117
171
117

061068
061001
081002
061066
D61067

309
254
238
255
245

117
129
162
146
103

070508
041000

160

162
109

C6401 360 200


C54002 3S1 173
C55003 226 196
C650O4 218 204
C5611 234 184

C6001
270
59
C602
317
24
C6O0O6 333 51 C
80007
338
24
C60009 334 76
C80011 307 26 C
800)2
299
33
C8Q013
300
13
C6Q014 262 11
080018 2M to
C60015
266
C60019
201
C60021
224
C60023
216
C60024 229 4B

36
94
88
46

C6028 262 63 C6O027


241 63 C90026 240 78
C60029 217 58 ca

1002198 32
C6104 202 18
C610B 170 56
C01O11 321 131
C81012 317 141
C61013 316 ifi1

C61016
C01O17
C81018
C61W1
C61022

314
333
333
30$
384

051026
C61027
C61032
C$1036
C$1037

281
287
167
241
211

90
142
129
146
136
111
187
91
114
13$

C81042 186
C$1052 189
C01O6S 303
C61057 300
C81061 25$
08)082
22a
C610S3
242
C61064 222

185

137

149

01 48

0X80006 240
OXSO023 247

46

FEAT .BOX 145 163


IC32300
IC32310
IC34610
IC40C20
IC4110

30
47
106
23
33

165
102
174
72
125

IC43060
IC6GQ1
IC85010
IC5S010
1S0010

117
187
231
213
306

213
177
200
100
13

IC61001
IC81O0
IC61030
IC61040

iceioec

184
104
199
227
164

30
66
119
111
102

IC41310
IC4004
1C6D60
IC 60060
icaoofl

231
11
99
M
136

13
44
70
40
49

ICM070 1M
1C60090 82

60
141

J07

243
216

191
169

L32342
134517

42
128

107
133

L7050S 174
L70SS 40

127

1X60026 209

76

159

211

NT Z

231

33

OK60031 202
OK8QO40 262

16
9

032305
056

20
120

189
59

R21101
R21102
R21211
R21212
R21213

354
364
323
344
340

216
159
150
107
159

R212H
R21216
R21221
R21227
R21231

328
230
192
177
1

169
174
161
149
152

R32315
R32357
R32359
R4000
R40017

129
49
49
13

26
68
146
66
33

R4Q027
R40031
R41016
R4304
R43098

19
30
41
124
120

45
60
123
222
247

R60007
R50006
R5Q27
Ri002B
R5O029

168
101
170
170
160

199
199
109
158
169

R6201
R52003
R52006
R5207
R53002

206
16$
205
294
209

198
240
240
246
235

R530C3
RG3OO0
RB 3011
R53012
R63016

206
290
300
262
260

235
195
236
161
170

R63021
RE4001
R5501
R55002
R66004

201
347
325
325
224

179
100
16$
107
201

R55012
R56014
R56001
R56002
R80001

223
226
215
220
330

201
21$
216
224
16

R60002

330

61

GRUNDIG Servfce

Piatinsnabbildyngan ynd Schaliplne / Layout of tha PCBs and Circuit Oiagrams

CUC 1929

GRUNDIG SensiCQ

CUC 1929

Pto tlnenabblldungan und SchaltpMna / Layout of the PCBs and Circuit Diagrams

CUC 1929

Chassisplatte I Chassis Board


Beetuckungsseite, Anslcht von oben I Component Side, Top View

GRUNDIG Service

GRUNDIG Service

___________ _____________________ ___________ Platingnabbildungen und Schattpidne / Layout of the PCBs and Circuit Diagrams

Ptatinenabtufdungon und Schaltplne /Layout of the PCBs and Circuit Diagrams

i
CUC 1929

CUC 1929

PlalinenabbikJungen und Scdallplna / Layout o! ttia PCs and Circuit Diagrams

CUC 1929

piMiieiiJObtldlingan und Scnaiiplne I Layout or u te PCBs arw i

iagrams

Chassisplatte / Chassis Board


Ltselte, Ansicht von unten I Solder Side, Bottom View

GRUNDIG Service

13

GRUNDIG Service

14

Platinenabbildungen und Schallplne / Layout of the PCBs and Circuit Diagrams

CUC 1926

Pia tinanabbildungcn und Schallplne I Layout of the PCBs and Circuit Diagrams

CUC 1929

Netz-Chassis / Mains Chassis

15

ORUNDIQ Samoa

16

GRUNDIG Service

CUC 1929

Platinenabbildungen und Schattpiene ! Layout of the PCBs and Circuit Diagrams

CUC 1929

Platinenabblldungen und Scheltplne / Layout of the PCBs and Circuit Diagrams

I
I

GRUNDIG Service

17

GRUNDIG Sendee

18

CUC 1929
/ Layout of the PCBs and Circuit Diagrams

PlatinenabbiktungenundSchaltpiSne/Layout ofthePCBs and Ckcutt Diagrams

CUC 1929

Ptatinenabbildunger) und Schaltptane

CUC 1929

Platinenabbildungen und Scbaltpine /Layout of the PC8s and Circuit Diagrams

NF-Invertierplatte Woofer /
Woofer AF Inverting Board

LS-Weichenplatte

I LS Cross-Over Network

Bestckungsseite, Ansicht
Component Side, Top View

von

oben

Be*tackungeite Ansieht von oben /


Component Side, Top View

GRUNDIG Service

I
Platinenabbildungen und Schaltplne / Layout o/ Iha PCSa and Circuit Diagrams

CUC 1929

Netzschalterplatte / Mains Switch Panel

Bestckungsselta, Ansicht von oben / Component Side, Top View

24

GRUNDIG Service

f
CUC 1929

Plalinenabbildungefl und Schaltplne / Layout of the PCBs and Circuit Diagrams

Fokussierungsplatte / Focusing Board

ZUR
DILOROHftPUTTE
70 CART BASE VERS
Cl. TUBE CAH0D
AUA PCAST RA
ClffESC.

8estcKung6lte, Ansicht von oben f Component Side, Top View

GRUNDIG Service

25

(
CUC 1929

<

Platinenabbildungen und SchatlplSne / Layout of the


PCBs and Circuli Diagrams

Geschw. Modulator-Platte / Velocity Modulation Board

Bestckungsseite, Ansicht von oben / Component Slde, Top View Ltseite, Ansicht von unten / Solder Slde, Bottom View

GRUNDIG Service

26

J
Platinenabbildungen und Schatlpine ! Layout

0/ the PCBs and Circuit Diagrams

)
CUC 1828

1
PlBtinenabblldungen und SchaltptSna / Layout of the PCBs and Circuit Diagrams

CUC 1829

Bll droh rplatte / CRT Panel

Beetckungsselte, Ansicht von oben / Component Side, Top View

27

GRUNDIG Service

2B

GRUNDIG Service

GRUNDIG
Service

GRUnDIG
Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

2/98

MW 82-50/8
SACH-NR. I PART NO. :
9.21747-0275
BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CH 0475 COSMOS-SCHWARZ/COSMOS-BLACK

POS.NR. ABB.SACHNUMMER
POS NO.FIG. PART NUMBER

0001.000

9.21747-0275
29625-702.01

0001.100
0004.000
0005.000
0008.000
0007.000
0007.100
0008.000
0009.000
0010.000

29602-601.51
29636-306.01
29634-112.01
19115-007.97
19116-011.72
29636-214.01
09621-113.02
29636-178.80
29618-627.04

ANZ.
Q'TY.

BEZEICHNUNG

DESCRIPTION

MW 82-50/8 COSMOS-SCHWARZ
GEH-VORDERTEIL OFB
COSMOS-SCHWARZ

MW 82-50/8 COSMOS-BLACK
CABINET FRONT SURF. TREATE
COSMOS-BLACK

EMBLEM GRUNDIG
KLAPPE DRUCK MONT.KPL
KLAPPENLAGER KPL.
HOCHTON-LAUTSPRECHER
LAUTSPRECHER
ABDECKUNG LS
SICHERUNGSHALTER
GEH-RUECKTEIL
TYPENAUFKLEBER

EMBLEM GRUNDIG
FLAP PRINT MOUNT.CPL
FLAP BEARING CPL.
TWEETER
LOUDSPEAKER
COVER LOUDSPEAKER CPL
FUSE HOLDER
CABINET REAR PART
TYPE LABEL SELF-ADHESIVE

MONTAGE2UBEHOER F.BILOROHR
KEIN E-TEIL

MOUNTING ACCESSORIES FOR CRT


NO SPARE PART

SCHLAUFE
SPULE ENTMAGNETISIERUNG
BILDR.W76ESF231X44 PHI
ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL

LOOP
COIL DEGAUSSING
PICT.TUBE W76ESF231X44 P
ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE

29305-008.40
29303-168.05
29303-39042
29501-698.01

BUCHSEN PLATTE
CINCH-BUCHSE 3-FACH GE/W3/RT
KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER
TASTEN-SATZ

SOCKET BOARD
CINCH SOCKET 3 FOLD YE/WH/RD
HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
KEYSET

29501-083.24

KEYBOARD
KEIN E-TEIL

KEYBOARD
NO SPARE PART

0032.100
0032.200
0032.300
0032.400
0033.000
0033.200
0034.000
0035.000

29703-357.01
29703-357.01
29703-357.01
29703-357.01
29305-165.77
29703-291.71
19154-046.97
8290-991-316

TASTSCHALTER PROGRAMM
TASTSCHALTER PROGRAMM
TASTSCHALTER LAUTSTAERKE +
TASTSCHALTER LAUTSTAERKE NETZSCHALTERPLATTE
NETZSCHALTER ECO O.WISCHER
LAUTSPRECHER BASS-BOX
NETZKABEL KPL

KEY SWITCH PROGRAMME +


KEY SWITCH PROGRAMME KEY SWITCH VOLUME +
KEY SWITCH VOLUME POWER SWITCH BOARD
POWER SWITCH ECO W/O WIPER
LOUDSPEAKER BASS-BOX
POWER CABLE CPL GWN9.22

0036.000
0037.000
0038.000

29501-896.01
29700-628.03
29642-061.01

TASTE M. LICHTLEITER KPL


ABDECKUNG F.CHASSIS
TELEPILOT TP 800

KEY LIGHT GUIDE CPL


COVER FOR CHASSIS
REMOTE CONTROL TP 800

0039.000

29201-477.01
29305-122.20

FOKUS U.UG2-REGLER.
SILDROHRPLATTE

FOCUS AND UG2-CONTROLLER


PICTURE TUBE BOARD

21747-941.01
72010-021.10

BEDIENUNGSANLEITUNG
SERVICE MANUAL D/GB

OPERATING INSTRUCTIONS
SERVICE MANUAL D/GB

72010-021.11
72010-021.12
72010-021.13

SERVICE MANUAL D/G8 1.ERGAENZUNG


SERVICE MANUAL D/GB 2.ERGAENZUNG
SERVICE MANUAL D/GB 3.ERGAENZUNG

SERVICE MANUAL D/GB 1ST SUPPLEMENT


SERVICE MANUAL D/GB 2ND SUPPLEMENT
SERVICE MANUAL D/GB 3RD SUPPLEMENT

CHASSIS-FS-STEREO
CUC 1929
KEIN
ETE1L

CHASSIS TV STEREO
CUC 1829 NO
SPARE PART

2
2
2
2

29656-004.12

A
A
A
A

0021.000
0024.000
0025,000
0028,000
0030.000
0030.200
0030.300
0031.000

A
A
A

29607-307.01
09246-152.75
6300-078-231
29201-300.11

29701-096.81

X = SIEHE GESONDERTE E-LI STE

Btx '32700#

X = SEE SEPARATE PARTS LIST

NDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR.
POS. NO.

SACHNUMMER BEZEICHNUNG
PART NUMBER DESCRIPTION

29305-008.40

POS. NR.
POS. NO.

SACHNUMMER BEZEICHNUNG
PART NUMBER DESCRIPTION

BUCHSEN PLATTE/
SOCKET BOARD

C 62501 A 5511-793-047 C
62502 A 8511-793-045

FOKO MP3 Q.47UF2K250VW W


FOKO MP3 0.33UF 20% 250VW

D 81501

8309-215-045

DIODE 1N4148

IC 84001

8305-367-530

IC TFMS5300 (STEHEND) TE
L 62501 A 29500-834.97

FUNKENTSTOERDROSSEL/
INTERFERENCE SUPP. COIL
PTC #3 DUO

R 62505 A 8311-200-012
SI 62501 A 8315-622-503
T 81501
T 81502

Sl 5X20 T3.15AH 250V


TRANS.BC 875/877/879 SIE
TRANS BC546B

8303-295-875
8303-205-548

29501-698.01

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise /v gem


dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Num- / L\ mer 72010800.00, sowie zustzlich die eventuell ab- / | \ weichenden,
landesspezifischen Vorschriften!
I)

The regulations and safety Instructions shall be


valid as provided by the "Safety" Service Manual,
part number 72010-800.00, as well as the
respective national deviations.

BtX *32700#

NDERUNGEN VORBEHALTEN I SUBJECT TO ALTERATION

GRUnDIG
Ersatzteilliste
Spare Parts List

4/98

C U C 1929
SACH-NR. / PART NO.: 29701 096 6100

POS. NR. ABB.


POS. NO. FIG.

0100.000
0300.000
0400.000
0410.000
0600.000
1040.000
1080.000
1082.000
2200.000
2300.000 A

SACHNUMMER
PART NUMBER

ANZ.
QTY.

297010966100
29504 162 3400

29504 103 4200


29305 119 7800
29304 050 2900
29305 106 0700
29700 632 0100
29303 119 6600
29303119 6800
29305 025 3600
29303 399 5100

2410.000
2420.000
2430.000

29303153 0100
29303 153 0200
29303 1S3 1200

2440.000
2450.000
2460.000
2470.000

29303 153 1600


29303 156 2300
29303 156 1800
29303 156 2000

2480.000

29303 156 2100

BEZEICHNUNG

DESCRIPTION

C
D
CHASSIS-FS-STEREO DI6I-BASIC
CHASSIS TV STEREO DIGI-BASIC
BAUSTEIN SIGNAL/ZF+TUNER
MODULE SIGNAL/IF+TUNER
FEATURE-BOX
FEATURE-BOX
AF INVERSION BOARD WOOFER
NF-INVERTIERPLATTE WOOFER
POWER SUPPLY STAND BY
NETZTEIL STAND BY GESCHW.SPEED MODULATION BOARD
MODULATION SP LATTE HALTER
HOLDER MODULE
BAUSTEIN
EURO-AV BUCH SEN LEISTE 21-P.SCHWARZ EURO-AV SOCKET STRIP 21 P BLACK
EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-P.ORANGE EURO-AV SOCKET STRIP 21 P ORANGE
DYN.FOKUSSIERUNGSPLATTE
DYN.FOCUSING BOARD
NETZ EINBAUGERAETESTECKER M.LTG
APPLIANCE COUPLER W.CABLE
MONTAGECLIP D60006
MOUNTING CLIP D60006
MONTAGECLIP IC40Q20
MOUNTING CLIP IC40020
MONTAGECLIP T60006/IC61001/61050/
MOUNTING CLIP T60006/tC61001/61050/
61006/T50029/D53072/D53071/I C61030/
61006T50026/Q53072/D53071/IC61030/
6104Q/D81036/61026/T52003/D61016/D61056
61040/061036/610267752003/061016/061056
MONTAGECLIP T52003
MOUNTING CLIP T62003
FOLIE WAERMELEITEND T530Q1
FOIL HEAT CONDUCTING T53001
FOLIE WAERMELEITEN D T60006/D60008 FOIL HEAT CONDUCTING T60006/D60006
FOLIE
WAERMELEITEND
IC61001/61050
60006/T50028/52003/IC61030/61040/
D61036/61026/61056/D61016
FOLIE WAERMELEITEND D53072/O53O71/
T53001

X = SEE SEPARATE PARTS LIST

X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE

POS. NR.
POS. NO.

I
GRUNDIG Service

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

SACHNUMMER
PART NUMBER

40013
40031
40032

84529 961 9000


84529 961 4700
84529 961 4700

40033
50012
50026
53012
53071
60001
60006
60009
60012
60023
60024
60026
60027
60224
61004
61016
61021
61026
61032
61036

84529 961 4700


84529 961 4700
84529 961 4700
85159116 0200
85159117 0500
86500 8112500
86500 6704600
851591104000
86500 811 1100
86500 8112500
86500811 2500
86500 811 2500
66500 811 2500
85159110 3800
84529961 4700
85159 1103800
86500 670 4600
66500 670 4600
84529961 4700
66500 670 4600

Btx *32700#

FOIL HEAT CONDUCTING ICB1001/61050


60006/T5002B/52003/IC61030/61040/
D61036*1026/61056/D61016
FOIL HEAT CONDUCTING D53072/O53071/
T53001

BEZEICHNUNG
DESCRIPTION

POS, NR.
POS. NO.

ELKO 2200UF 20% 35V


ELKO 1000UF 20% 25V
ELKO 1000UF 20% 25V
ELKO 1000UF 20% 25V
ELKO 1000UF 20% 25V
ELKO 1000UF 20% 25V
FKP1 142PF 2,5% 2000
FOKOFKP1 0,014UF 3, HVKERKO 1000PF 20% HVKERKO 100PF 20% 1 FKP1
220PF 10% 1600V HVKERKO 270PF 20% 2 HVKERKO 1000PF 20% HVKERKO 1000PF 20% HVKERKO 1000PF 20% HVKERKO 1000PF 20% FKP1
100PF 10% 1600V ELKO
1000UF 20% 25V FKP1
100PF 10% 1600V HVKERKO 100PF 20% 1 HVKERKO 100PF 20% 1 ELKO
1000UF 20% 25V HVKERKO 100PF 20% 1

61037
c 61042
c 61066
c 61061
c 61064
c 61066
c 62021
c 62022
c 62048
c 64006
c 70509

84520 970 5700 ELKO 26 1000UF 63V 84529


961 0700 ELKO 2200UF 20% 16V 86500 670
4600 HV-KERKO 100PF 20% 1 86500 670 4600
HV-KERKO 100PF 20% 1 84529 961 5000
ELKO 2200UF 20% 25V 86500 670 4600 HVKERKO 1D0PF 20% 1 86600 982 3800 SIKERKO B-SS 2200PF 85600 982 3800
SFKERKO B-SS 2200PF 86600 982 3400
SFKERKO B-SS 1000PF 85159 116 0500 FKP1
220PF 5% 2000V 84529961 4700 ELKO
1000UF 20% 25V

CO
21221
CD
21222
CD
21231
CD
21232
CD
32315
CD
34513
CD
34517
CD
40008
CO
40015
CD
41011
CO 43025

83250 041 4800 SMD DIODE LS 4148 83250


041 4800 SMD DIODE LS 4148
832500414600 SMD DIODE LS 4148 83250
041 4B00 SMD DIOOE LS 4148 83094
5533100 MELF Z-DIODE 33B 0,5 83250 041
4800 SMD DIODE LS 4148 63250041 4800
SMD DIODE LS 4146 83094 551 0100 MELFZ DIODE 10 B 0, 83250 041 4800 SMD
DIODE LS 4148 83250 041 4800 SMD DIOOE
LS4148 83250 041 4800 SMD DIODE LS
4148

SACHNUMMER BEZEICHNUNG
PART NUMBER DESCRIPTION

NDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR.
POS. NO.

SACHNUMMER BEZEICHNUNG
PART NUMBER DESCRIPTION

CD 52003
83250 0414800 SMO DIODE LS 4148
CD 53019
832500414800 SMD DIODE LS 4148
CD 55003
83094 550 4400 MELF Z-OIODE 4,3 B0
CD 55004
83250 041 4800 SMD DIODE LS 4148
CD 58001
83250 041 4800 SMD DIODE LS 4148
CO 58004
83250 0414800 SMO DIODE LS 4148
CD 58007
63094 550 2800 MELF Z-DIODE 2,7 B 0
CD 58011 83250 04 1 4800 SMD DIODE LS 4148 CD
56012
832S0 041 4800 SMD DIODE LS 4148
CD 58021
83250 041 4800 SMD DIODE LS 4148
CD 58022
83250 041 4800 SMO DIODE LS 4148
CD 60201
83250 0414800 SMO DIODE LS 4148
CD 80202
832500414800 SMD DIODE LS 4148
CD 80223
83250 0414800 SMD DIODE LS 4148
CD 70501
83094 550 5200 MELF-Z DIODE 5,1 B 0
CD 70506
83250 041 4800 SMD DIODE LS 4148
CD 70507
83250 041 4800 SMD DIODE LS 4148
CD 70517
83250 041 4800 SMO DIODE LS 4148
CD 70521
63094 550 5200 MELF-Z DIODE 5,1 B 0
CD 70522
83094 550 3300 MELF-Z DIODE 3.3 C 0
CD 70523
832500414800 5MD DIODE LS 4148
CD 70553
832S0 0414800 SMD DIODE LS 4148
CD 80060
83250 041 4800 SMD DIODE LS 4148
CD 80081
83250 041 4800 SMO DIODE LS 4148
CD 80085
832500414800 SMO DIODE LS 4148
CD B0091
83094 550 3400 MELF Z-DIODE 3.3 B 0
CD 81004
83250 04 1 4800 SMD DIODE LS 4148

POS. NR.
POS. NO.

SACHNUMMER BEZEICHNUNG
PART NUMBER DESCRIPTION

D 54001
83092 010 0500 DIODE BA157 AVB19-A
D 56012
83097 203 3300 ZDIODE33CO,5W
D 60006
83098 208 8000 DIODE MUR 880 WW.BYT
D 60012
83095 167 5400 DIOOE BYT53B TFK/ EG
D 80014
83092 000 2100 DIODE BAV21 ITT/TFK
D 60023
83085 605 2000 GLR.B 380 C 3700/220
D 60202
83097 201 3100 Z DIODE 13 B 0,5W
D 60203
B3097 200 8300 Z DIODE 8,2 B 0,5W
D 60207
83092 150 2000 DIODE 1 N 4004 -GA
D 80208
83092 150 2000 DIODE 1 N 4004 -GA
D 60221
83092 011 5900 DIODE BA1S9AV619-A
D 6O222A 83096 631 8000 Z-DIODE BZT03D1B0 AV D
6O223A 83096 631 8000 Z-DIOOE BZT03D180 AV D 61001
83095 187 5400 DIODE BVT53B TFK/ EG
D
61011
83095 160 3800
DIODE BYV38 TFK AV61
D
61012
83095 180 3800
DIODE BYV38 TFK AV81
D 61018
83098 208 8000 DIODE MUR 880 WW.BYT
D 6IO21A 83095 171 7200 DIODE BYW 172 D/SK 3 D 81026
B3098 208 4000 DIODE MUR 840/BYV 29
D 61033
83092 1E0 2000 DIODE 1N 4004-GA
D 61036
83096 208 4000 DIODE MUR 840/BYV 29
D 61056
83098 208 4000 DIODE MUR 840/BYV 29
D 8
61
63095 171 7200 DIODE BYW 172 D/SK 3 O
61066A 83095 171 7200 DIODE BYW 172 D/SK 3 D 64011
83092 000 2100
DIODE
BAV21 ITT/TFK
D 64012
63092 000 2100
DIODE BAV21 ITT/ TFK
D
4013
83092 000 2100
DIODE BAV21 ITT/TFK
D
64014
83092 000 2100
DIODE BAV21 ITT/TFK
D 70508
83097 201 1600 Z-DIODE 15 CO,5WAV

IO A

CIC 43010

83058 1455100 SMD IC MC14551BD/R2

CT
21221
CT
21233
CT
32308
CT
32310
CT
32312
CT
32315
CT
40010
CT
43060
CT
43088
CT
43089
CT
43091
CT
43092
CT
43093
CT
43094
CT
43095
CT
46005
CT
58012
CT
60203
CT
60206
CT
80213
CT
81301
CT
61316
CT
70605
CT
70520
CT
70525
CT
60002
CT
60085
CT
81001
CT 81004

83010 068 4800 SMD-TRANS.BC 848 C


83010 088 4800 SMO-TRANS.BC 848 C
83010 038 5800 SMD-TRANS.BC868 B
83010 038 5800 SMD-TRANS.BC 856 B
63010 038 5800 SMD-TRANS.BC 858 B
83010 038 5800 SMD-TRANS.BC 858 B
83010 048 4800 SMO-TRANS.BC 848 B
83010048 4800 SMD-TRANS.BC646 B
83010 048 4800 SMD-TRANS.BC 846 B
83010 038 5800 SMD-TRANS.BC 850 B
83010 038 5800 SMD-TRANS.BC 858 B
83010 048 4800 SMD-TRANS.BC 8488
83010 048 4800 SMO-TRANS.BC 848 B
83010 048 4800 SMD-TRANS.BC848 B
83010 048 4800 SMD-TRANS.BC 848 B
83010 048 4800 SMD-TRANS.BC 848 B
63010 048 4800 SMD-TRANS.BC 848 B
83010 048 4800 SMD-TRANS.BC 848 B
83010 068 5800 SMO-TRANS.BC 858 C
83010 038 5800 SMD-TRANS.BC 858 B
83010048 4800 SMD-TRANS.BC 848 B
83010 048 4800 SMD-TRANS.BC 848 B
83010 048 4800 SMD-TRANS.BC 848 B
83010 068 4800 SMD-TRANS.BC 848 C
83010 088 5800 SMO-TRANS.BC 858 C
83010 068 5800 SMD-TRANS.BC 858 C
83010 038 5800 SMD-TRANS.BC 868 B
83010 048 4800 SMD-TRANS.BC 848 B
83010 048 4800 SMD-TRANS.BC 848 B

IC 32300 IC
32310
IC
34510
IC
40020
IC
40020
IC
41010
IC
43080
IC
50010
IC
55010
IC
58010
IC
60010
IC
61001
IC
61006
IC
61030
IC
61040
IC
61050
IC
61310
IC
80040
IC
80050
IC
80065
IC
80070
IC
80090

0
954 1000 SMD IC MSP3410B-PS P
0
057 0000 IC 78M5 2%
1
347 8000IC TDA47B0V3
83053 372 6100IC TDA7262 SGS
83053 372 6100IC TDA7262 SGS
83053 330 0600IC TDA3006 SMI
83053 664 2500IC TEA6425 SGS
63053 441 7300IC TDA4173AF
83053 381 4500 IC TDA8H5
0
043 9300 IC LM393P TID/ 393N
1
546 0500IC TOA4605/3
83052 043 1700IC LM317T NSC/MOT/SG
83052 043 1700IC LM317T NSC/MOT/SG
83052 043 1700IC LM317T NSC/MOT/SG
83052 043 5000ICLM350T
83052 043 1700IC LM317T NSC/MOT/SG
83052 043 5700IC LM358N NSC/TID/MO
83052 100 6500IC MC33164P-5RP AV33
83051 5S5 5000 SMD IC SDA5250D12
0
240 0800 IC ST24C08 SGS
1
024 1000 IC X24C02P XICOR/ ST
1
043 9300 IC LM393P TID/393N

L 32342
L 34517
L 48021
L 53001
L 53002
L 53003

D
21212
D
32358
O
32357
D
40006A
D 50013
D
52006
D
53008
D
53019
D
53071
D
63072

DIODE IN 4004-GA DIOOE


83092 1502000
83092 1502000
1 N 4004 -GA DIODE 1 N
83092 150 2WO 4004 -GA DIODE 1 N 4004
83092 1 50 2000 -GA DIODE BVV 28-200 RA
630951628300
DIODE IN4004-GA DIODE
BA157 AV619-A Z DIODE
B3092 1502000
ZY 51 ITT DIOOE BY359
83092 0100500
1500 PHI DIODE BY 22983097 0900300
600
83092 0435900
83092 0423000

L 53011
L 53012
L 63021

61405 232 4900 DR ST 0411 -GRP 10UH


81405 263 8100 DR 0411 10UH 5* AV61
81405 229 0300 DR ST 0411 1,5UH 2%
81049 820 5600 FERRITPERLE HF70 BTL
81049 820 5600 FERRITPERLE HF70 BTL
81049 820 5600 FERRITPERLE HF70 BTL /
FERRITE BEAD
81406052 4900 ORAAX-GA10UH 10%
09240 114 0400 DROSSEL 1,5 MH/CHOKE COIL
29203 122 9700 LINEARITAETSREGLER/
LINEARITY CONTROL
09248 859 6300 SPULE BRUECKE M.KERN/
BRIDGE COIL
09245 816 0100 O/W AUSKOPPELSPULE /
E/W DECOUPLING COIL
29701 739 0800 DAEMPFUNGSPERLE UV 9
81049 820 1400 OAEMPFUNGSPERLE 4330

Btx *32700#

L 53074
L 55014
L 60006
L 61011

NDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

I
I

GRUNDIG Service

POS. NR.
POS. NO.

SACHNUMMER
PART NUMBER

BEZEICHNUNG
DESCRIPTION

POS. NR.
POS. NO.

SACHNUMMER BEZEICHNUNG
PART NUMBER DESCRIPTION

L
L
L
L
L
L

83026 253 3100 TRANS 2SC5331


83028 050 5000 TRANS IRF PC50 IRF/
83022 690 9100 TRANS.BUZ 90 A TYP 2
83032 876 3900 TRANS.BC 639 GEG.AMM

L 61062
L 61066

81405 050 6500


81049 8201400

L 61067
L 70608

81405 050 6500


09241 0359700

DAEMPFUNGSPERLE
4330
DAEMPFUNGSPERLE
4330
DAEMPFUNGSPERLE
4330
DAEMPFUNGSPERLE
4330
DAEMPFUNGSPERLE
4330
DAEMPFUNGSPERLE
4330/
DAMP1NG
BEAD
DR A AX-GA 47UH 5%
DAEMPFUNGSPERLE
4330
DAMPING
BEAD
DR
A
AX-GA
47UHS%
STABKERNDROSSEL/
BAR CORE CHOKE COIL
DR 0411 10UH 5% AV61

T 53001
T 60006
T 60223
T 64016

61061

810498201400
810498201400
81049 820 1400
81049 8201400
81049 8201400
81049 820 1400

L 70555

61405 2636100

61016
61021
61026
61036
61056

OPTOKOPPLER CNY17F1/

TR 52001

09246867 9700 UEBERTRAGER VOGT/


TRANSFORMER
TR 53010411 26201 6800100 TRAFO DIODEN-SPLIT/
DIODE SPLIT TRANSFORMER TR
6000lA 29201 573 0700 TRAFO SPERRWANDLER / B.O.-TYPE
CONVERTER TRANSFORMER
TR 60220A 29201 701 9700 TRAFO STAND-BY/
TRANSFORMER STAND-BY TR
64001
29201 447 9700 FOKUSIERUEBERTRAGER/
FOCUSING TRANSFORMER

OK6C03I A S3060 0001200 OPTOKOPPLER CNY17FV


OK60046A 83060 000 1200
QUARZ 18,432 MH2Q4
KERRES #155 18MHZ RA

Q
Q

32305
80055

83824 391 8500


8602 3 311 5500 MOW0411 6,2 OHM 5%

R
R
R
R

2IIQIA
32315A
32357A
32359A
40013A
40017A
40027A
40031A
41016A
43004A
4398A
52001A
52 006A
530Q8A
53011
53016A
53021A
55012A
60016A
60029A
60207A
61001
61018
61031
61033A
61041
61051
61313
62049A
65541
65542A

870532102000
870537009900
87011 2102700
87003 2904700
87053 290 7300
87003 290 0700
87003 290 0700
87003 290 3100
87003 290 2700
B7011 210 1300
870112101300
87053 290 1700
87053 6900100
87003 290 9700
87052 270 2100
87302 800 2100
87053 690 6300
87053 690 6500
87053 7004300
67053 691 1300
87003290 1700
87900 600 1700
87052 213 2100
87900 5002500
87053 7005800
87900 500 1700
87900 500 1700
87900 500 5400
87603 491 5500
83112 120 7000
87053 690 7300

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

SI 60001A
SI 60201A
SI 61022A
SI 61026A
SI 61036A

MOW 0922 12 KOHM 5%


KSW Sl B 12 OHM 5% L
KSW NB 0207 82 OHM 5
MOW 0411 1 KOHM 5% L
KSW NB 0207 1.8 OHM
KSW NB 0207 1.8 OHM
KSW NB 0207 18 OHM 5
KSW NB 0207 12 OHM 5
KSW Sl B 3.3 OHM 6%
KSW Sl B 3,3 OHM 5%
MOW 0411 4,7 OHM 5%
MOW 0617 1 OHM 5% LI
KSW NB 0207 10 KOHM
MOW 0411 6,8 OHM 5%
DRW S! S11 7W 6,8 OH
MOW 0617390 OHM 5%
MOW 0617 470 OHM 5%
MOW 0922 56 OHM 5% L
MOW 0617 47 KOHM 5%
KSW NB 0207 4,7 OHM
ESTR.SK10-A 220 OHM
MOW 0411 100 KOHM 10
E5TR.SK10-A 470 OHM
MOW 0922 100 OHM 10%
ESTR.SK10-A 220 OHM
ESTR.SK10-A 220 OHM
ESTR.SK10-A 22 KOHM
MSW Sl 0414 2,7 MOHM
PTC C 890 A120-A70
MOW 0617 1 KOHM 5% L
LOET-SI.-GR 2 A/T
LOET-SI.-GR 100 MA/T
LOET-SI.-GR 1.6 A/T
Sl LOET T2,5A 250V A
Sl LOET T2.5A 250V A
Sl LOET T2,5A 250V A
LOET-SI.-GR 2 A/T
LOET-SI.-GR 2 A/T

SI
SI
SI

61056A
61061A
61066A

83156 202 2500


831560702600
63156190 2800
831562102700
631562102700
83156 210 2700 TRANS.BC 368 GEG.AMM
83156 202 2500 TRANS.BD 538 WW. BD
03156 202 2500 TRANS.BD 537 SGSWW,

T
T
T
T

40010
50028
50029
52003

83032 8736600
83022 105 4400
83022 105 4300
83022 180 4300

TRANS.BDX 43

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise /K gem


dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Num>
mer
72010 800 0000, sowie zustzlich die eventuell / | \
abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!
V/

The regulations and safety instructions shall be


valid as provided by the "Safety" Service Manual,
part number 72010 800 0000, as well as the
respective national deviations.

Bbc *32700#

NDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

/J_S