You are on page 1of 1

Asal nama Labuan

Labuan berasal daripada perkataan


Labuhan
atau
Pelabuhan
yang
bermaksud tempat berteduh. Sejak
berabad-abad lamanya Labuan menjadi
tempat persinggahan pedagang dan
pelaut yang dekat dan jauh hinggalah ke
negeri China. Labuan pernah menjadi
sebahagian daripada empayar Majapahit
dan Brunei. Persaingan politik dan
perdagangan di kalangan kuasa Eropah di
sekitar
Asia
Tenggara
akhirnya
menyaksikan Labuan diserahkan oleh
kerajaan Brunei kepada British.