You are on page 1of 9

MU BA 1 ( Ba cng, giy mu)

B TI CHNH
TRNG I HC TI CHNH MARKETING
KHOA QUN TR KINH DOANH

BO CO THC HNH NGH NGHIP


MN QUN TR HC

TI :

MT S NHN XT NH GI V CNG TC T CHC


B MY QUN TR TI CNG TY C PHN
THNG MI KINH

GV HNG DN : ThS TIU VN TRANG


SV THC HIN :
Lp :

TP. H CH MINH NM 2015

MU BA TRONG (Ba mm, giy trng)

B TI CHNH
TRNG I HC TI CHNH MARKETING
KHOA QUN TR KINH DOANH

BO CO THC HNH NGH NGHIP


MN QUN TR HC

TI :

MT S NHN XT NH GI V CNG TC T CHC


B MY QUN TR TI CNG TY C PHN
THNG MI KINH

GV HNG DN : Th.S TIU VN TRANG


SV THC HIN :
Lp :

TP. H CH MINH NM 2015

NHN XT CA C QUAN THC TP

(C NG DU CA N V THC TP)

NHN XT CA GIO VIN HNG DN


DANH MC CC T VIT TT
MC LC (cp 3: gm 4 ch s vi ch s th nht l ch s chng)
DANH MC CC BNG
DANH MC CC HNH
LU

S dng font Times New-Roman, b m Unicode, c ch 13.


Mc cp 1 trong 1 chng (1.1; 2.1; 3.1;): VIT IN HOA, M, c ch 13
Mc cp 2 trong 1 chng (1.1.1; 2.1.1; 3.1.1;...): vit thng, in m, c ch 13
Mc cp 3 trong 1 chng (1.1.1.1; 2.1.1.1; 3.1.1.1; ) : vit thng, in nghing
m, c ch 13
Mc cp 4 trong 1 chng (a,b,c, ): vit thng, in nghing, c ch 13

Margins: Top, Bottom, Left: 3cm; Right: 2cm

Paragraph p dng cho li vn:

Before
: 12 pt

After
: 0 pt

Line Spacing
: exactly 19

Cn 2 bn (justify)
- Paragraph p dng cho bng biu:

Before
: 0 pt

After
: 3 pt

Line Spacing
: exactly 19
nh s trang pha di, gia / hoc bn phi
S th t v tn hnh c t pha di hnh
S th t v tn bng c t pha trn bng

(Bt u nh s trang)

LI M U
1. L do chn ti
2. Mc tiu nghin cu
3. Ni dung nghin cu
4. Phng php nghin cu
5. Gii hn phm vi nghin cu ti

CHNG 1
C S L LUN V .....
Trnh by tm tt c s l thuyt s s dng gii quyt vn (c s l thuyt k tha
ca ngi i trc v phn mi xy dng ca tc gi nu c).
Nu c bn cht, mc ch, ngha ca cng tc.... v s cn thit khch quan
nng cao hiu qu cng tc......
Ni dung c bn (nguyn tc, phng php, ......) ca cng tc....
Tin trnh cng tc...
Cc yu t nh hng n
Tm tt chng 1
(Vit ch thng, nghing, ngn gn)
LU :
Ch dn Ti liu tham kho
Cc nh ngha, khi nim, nguyn tc, cng thc v.v. khi trch dn nguyn vn ca
mt ngun ti liu no , phi t trong ngoc kp ... v phi ghi ch dn tham
kho.

Ch dn tham kho: dng cm k hiu

[X, tr Y]

o X l s ch s th t ti liu tham kho (trong danh mc ti liu tham kho)


o tr l vit tt ca t trang
o Y l trang th Y trong ti liu tham kho X trch dn.

CHNG 2
PHN TCH THC TRNG ............ TI CNG TY.........
2.1 GII THIU KHT QUT V CNG TY (IN HOA M, SIZE 13, T ST
L TRI)
2.1.1 Lch s hnh thnh v qu trnh pht trin ca cng ty (Ch thng, in
m, size 13, t cch l tri 0,5cm)
(gii thiu vi nt v cng ty: tn giao dch, a ch, ..) ri n
2.1.1.1 Lch s hnh thnh (Ch thng, in nghing, m, size 13, t cch
l tri 1,0 cm)
2.1.1.2 Qu trnh pht trin
2.1.1.3 Chc nng, nhim v cng ty (hoc tm nhn, s mnh)
2.1.2 C cu t chc b my
2.1.2.1 S t chc (v s , m t s v nhn xt u nhc im)
2.1.2.2 Chc nng, nhim v cc phng ban
2.1.3 c im hot ng ca cng ty
2.1.3.1 Cc yu t ngun lc (a.Nhn s, b. C s vt cht v My mc thit
b, c. Ngun vn)
2.1.3.2 Sn phm
2.1.3.3 Th trng
2.1.3.4 i th cnh tranh

2.1.4 Phn tch kt qu hot ng kinh doanh (3 nm gn nht, c th t nm no


n nm no nh 2011-2013)
2.2 KHO ST CNG TC T CHC B MY QUN TR TI CNG TY...
T l thuyt chng 1, kho st thc t cc vn ti doanh nghip nh: nguyn tc,
phng php, tin trnh, ....
Tm tt chng 2
(Vit ch thng, nghing, ngn gn)

CHNG 3
MT S NHN XT NH GI V CNG TC T CHC B MY
TI CNG TY...
Tm tt chng 3
(Vit ch thng, nghing, ngn gn)

KT LUN
(Kt thc nh s trang ti y)

TI LIU THAM KHO


1. Nguyn Vn A (2007). Gio trnh Marketing, NXB Thng k, TP.HCM
LU :
Ti liu tham kho (sch, lun n, lun vn, bo co, bi bo...) phi ghi y thng
tin theo trt t sau: (1) Tn tc gi; (2) Nm xut bn, (3) Tn ti liu tham kho (in
nghing); (4) Tn Nh xut bn .
TLTK phi xp theo th t tn tc gi, lut a,b,c
Nu c nhiu tc gi trong mt ti liu trch dn th xp theo tn tc gi u tin
Khng vit hc hm, hc v (tin s, Gio s,)

PH LC
(Nu c)
Phn ph lc dng ng ti cc ni dung c ngha tham kho, din gii cc ni
dung trnh by trong chuyn nh: bng cu hi phng vn, cc bng s liu tnh
ton trung gian ( c s liu trnh by trong phn chnh ca chuyn ), hnh nh
sn phm, hnh nh qui trnh sn xut v..v..
Ph lc phi c nh s th t v t tn, V D:
PH LC 1: BNG CU HI PHNG VN
PH LC 2: CC SN PHM CH YU CA CNG TY X

Ni dung THNN1 bm st cc vn l thuyt qun tr cn bn m sinh vin c hc trong mn


Qun tr hc. Sinh vin c th chn 1 trong cc vn nghin cu sau y:

1)
2)

Phn tch nh hng ca mi trng ti mt DN;


Phn tch nh hng ca mt nhm yu t mi trng ti mt DN (c th chn
mt trong cc nhm yu t mi trng sau: mi trng kinh t, mi trng vn ha,
mi trng chnh ph - chnh tr

3) Nghin cu hiu qu ra quyt nh (trong tng lnh vc nh: sn xut, bn hng, ti


chnh, marketing, tuyn dng, v.v.) mt DN;
4) Tnh hnh hoch nh chin lc ca DN (cho mt trong cc lnh vc: sn xut, bn
hng, ti chnh, cnh tranh, kinh doanh, pht trin ngun nhn lc, v.v.);
5) Phn tch m hnh t chc v phng hng hon thin b my t chc (ni chung
hoc trong tng lnh vc c th) mt DN;
6) Nghin cu quan h gia cc b phn trong mt t chc;
7)

Nghin cu phong cch lnh o ca mt doanh nhn;

8) Nghin cu hot ng kim sot mt lnh vc ca mt DN;


9) Nghin cu h thng thng tin qun tr DN.
Ngoi cc ch kho st trn y, sinh vin c th chn cc ch khc, trn c s s
hng dn ca Ging vin.