You are on page 1of 31

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATA PELAJARAN
TINGKAKAN
TAJUK
TOPIK
FOKUS PBS
TARIKH / HARI
MASA
OBJEKTIF PEMBELAJARAN

AKTIVITI

ABM

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN


3C
PENCAPAIAN KENDIRI
PILIHAN KERJAYA
BAND 1 : MENYATAKAN PELBAGAI PELUANG KERJAYA YANG ADA DI DALAM DAN DI LUAR
NEGARA DENGAN BETUL
4 JANUARI 2016 - ISNIN
0900 0940 ( 40 MINIT)
Pada akhir pelajaran, murid dapat :
1. Mengenalpasti peluang peluang kerjaya yang ada di dalam dan di luar
negara.
2. Berupaya memilih kerjaya yang terbaik untuk diri
3. Mempunyai keyakinan diri untuk meneroka kerjaya yang diminati
1. Guru memberikan penerangan tentang peluang-peluang kerjaya
2. Guru bertanya kepada murid secara lisan contoh-contoh kerjaya yang mereka
tahu
3. Di akhir pembelajaran, guru memberi latihan kepada murid.
Buku teks pendidikan sivik tingkatan 3, panduan perkembangan pembelajaran murid,
buku rujukan pendidikan sivik tingkatan 3.

NILAI
REFLEKSI GURU

MATA PELAJARAN
TINGKAKAN
TEMA
UNIT
HARI
TARIKH
MASA
OBJEKTIF PEMBELAJARAN

AKTIVITI

NILAI MURNI
ABM
REFLEKSI GURU

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN


5F
PENCAPAIAN KENDIRI
UNIT 1 : PENDIDIKAN SEPANJANG HAYAT UNTUK PEMBANGUNAN NEGARA
ISNIN
4 JANUARI 2016
1000 1040 ( 40 MINIT)
Pada akhir pelajaran, murid dapat :
1. Menerangkan konsep pendidikan sepanjang hayat
2. Memanfaatkan ilmu untuk pembangunan diri sendiri, masyarakat dan Negara
3. Menghargai kepentingan ilmu
1. Guru memberikan penerangan tentang kelebihan pendidikan sepanjang hayat
kepada diri, 1irri1 dan masyarakat.
2. Guru 1irri1 tugasan berkumpulan (2 kumpulan )kepada pelajar tentang 1irri-ciri
pendidikan sepanjang hayat dan kekangan yang dihadapi.
3. Kumpulan pelajar membentang di hadapan guru
4. Guru member rumusan akhir dan membuat kesimpulan
5.
Buku teks pendidikan sivik tingkatan 5,

MATA PELAJARAN
TINGKAKAN
TAJUK
TOPIK
FOKUS PBS
TARIKH / HARI
MASA
OBJEKTIF PEMBELAJARAN

AKTIVITI

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN


3B
PENCAPAIAN KENDIRI
PILIHAN KERJAYA
BAND 1 : MENYATAKAN PELBAGAI PELUANG KERJAYA YANG ADA DI DALAM DAN DI LUAR
NEGARA DENGAN BETUL
4 JANUARI 2016 ISNIN
1120 1200 ( 40 MINIT)
Pada akhir pelajaran, murid dapat :
1. Mengenalpasti peluang peluang kerjaya yang ada di dalam dan di luar
2ember.
2. Berupaya memilih kerjaya yang terbaik untuk diri
3. Mempunyai keyakinan diri untuk meneroka kerjaya yang diminati
1. Guru memberikan penerangan tentang peluang-peluang kerjaya
2. Guru bertanya kepada murid secara lisan contoh-contoh kerjaya yang mereka
tahu

3.

NILAI MURNI
ABM

Di akhir pembelajaran, guru 2ember latihan kepada murid.


4.
Buku teks pendidikan sivik tingkatan 3, panduan perkembangan pembelajaran murid,
buku rujukan pendidikan sivik tingkatan 3.

REFLEKSI GURU

MATA PELAJARAN
TINGKAKAN
TAJUK
TOPIK
FOKUS PBS

TARIKH / HARI
MASA
OBJEKTIF PEMBELAJARAN

AKTIVITI
NILAI MURNI
ABM
REFLEKSI GURU

PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN


2B
KECERGASAN FIZIKAL
KOMPONEN KECERGASAN FIZIKAL
BAND 1 (a): MENNYATAKAN DEFINISI SETIAP KOMPONEN KECERGASAN FIZIKAL DENGAN
BETUL
(B): MENGETAHUI KONSEP KEKHUSUSAN DAN TAMBAH BEBAN DALAM PRINSIP
LATIHAN DENGAN
BETUL.
5 JANUARI 2016 SELASA
0700 0820 ( 80 MINIT)
Pada akhir pelajaran, murid dapat :
1. Mengenalpasti setiap senarai komponen kecergasan fizikal
2. Mengetahui perbezaan diantara komponen kecergasan fizikal berladaskan
kesihatan dengan kecergasan fizikal berlandaskan kemahiran motor.
3. Memahami konsep kekhususan dan tambah beban dalam prinsip latihan
1. Guru 2ember pengenalan tentang maksud kecergasan fizikal
2. Guru meminta pendapat murid tentang maksud kecergasan fizikal
3. Guru 2ember latihan/soalan penilaian bertulis kepada murid
4.
Buku teks pendidikan jasmani dan kesihatan tingkatan 1, panduan perkembangan
pembelajaran murid, buku rujukan pendidikan jasmani dan kesihatan tingkatan 1.

MATA PELAJARAN
TINGKAKAN
TAJUK
TOPIK
HARI
TARIKH
MASA
OBJEKTIF PEMBELAJARAN

SAINS SUKAN
4C
TUNJANG 1 : PENGENALAN SAINS SUKAN
BAB 1 : KONSEP SAINS SUKAN
SELASA
5 JANUARI 2016
0820 0940 ( 80 MINIT)
DISEPANJANG PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN INI MURID DAPAT :
a. KOGNITIF : i. menyatakan maksud sains sukan
ii. mengaitkan kepentingan sains sukan dengan kehidupan
harian
iii. menghuraikan Dasar Sukan Negara.
b. Afektif : i. Memberi contoh aktiviti yang dapat meningkatkan semangat
patriotism melalui sukan.

STRATEGI
PEMBELAJARAN
NILAI MURNI
ABM
REFLEKSI GURU

Pengajaran dua hala

MATA PELAJARAN
TINGKAKAN
TAJUK
TOPIK
FOKUS PBS

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN


3B
PENCAPAIAN KENDIRI
PILIHAN KERJAYA
BAND 2 : MENYENARAIKAN KELAYAKKAN AKADEMIK/IKHTISAS DAN KEMAHIRAN BAGI
PELBAGAI KERJAYA
DENGAN BETUL
5 JANUARI 2016 SELASA
1240 0120 ( 40 MINIT)
Pada akhir pelajaran, murid dapat :
1. Mengenalpasti peluang peluang kerjaya yang ada di dalam dan di luar
3ember.
2. Mengenalpasti kelayakkan akademik / ikhtisas atau kemahiran bagi setiap
kerjaya.
3. Mempunyai keyakinan diri untuk meneroka kerjaya yang diminati
1. Guru memberikan penerangan tentang peluang-peluang kerjaya
2. Guru bertanya kepada murid secara lisan contoh-contoh kerjaya yang mereka
tahu

TARIKH / HARI
MASA
OBJEKTIF PEMBELAJARAN

AKTIVITI

Buku teks sains sukan

3.

NILAI MURNI
ABM
REFLEKSI GURU

Di akhir pembelajaran, guru 3ember latihan penilaian bertulis kepada murid.


4.
Buku teks pendidikan sivik tingkatan 3, panduan perkembangan pembelajaran murid,
buku rujukan pendidikan sivik tingkatan 3.

MATA PELAJARAN
TINGKAKAN
TAJUK
TOPIK
HARI
TARIKH / HARI
MASA
OBJEKTIF PEMBELAJARAN

AKTIVITI

NILAI MURNI
ABM
REFLEKSI GURU

MATA PELAJARAN
TINGKAKAN
TAJUK
TOPIK
FOKUS PBS
TARIKH / HARI
MASA
OBJEKTIF PEMBELAJARAN

AKTIVITI

ABM
NILAI
REFLEKSI GURU

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN


5F
PENCAPAIAN KENDIRI
AKTIVITI 1B : KEPENTINGAN PENDIDIKAN SEPANJANG HAYAT
RABU
6 JANUARI 2016
0900 0940 ( 40 MINIT)
Pada akhir pelajaran, murid dapat :
1. Menjelaskan ciri-ciri pendidikan sepanjang hayat
2. Bertindak rasional dalam pelbagai situasi
3. Menghargai kepentingan ilmu
1. Guru menerangkan kebaikkan pendidikan sepanjang hayat
2. Guru memberi peluang kepada pelajar menyenaraikan ciri-ciri pendidikan
sepajang hayat secara spontan
3. Memberi lembaran kerja kepada pelajar
Buku teks pendidikan sivik tingkatan 5, buku rujukan pendidikan sivik tingkatan 5.

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN


3D
PENCAPAIAN KENDIRI
PILIHAN KERJAYA
BAND 1 : MENYATAKAN PELBAGAI PELUANG KERJAYA YANG ADA DI DALAM DAN DI LUAR
NEGARA DENGAN BETUL
6 JANUARI 2016 - RABU
1120 1200 ( 40 MINIT)
Pada akhir pelajaran, murid dapat :
1. Mengenalpasti peluang peluang kerjaya yang ada di dalam dan di luar
negara.
2. Berupaya memilih kerjaya yang terbaik untuk diri
3. Mempunyai keyakinan diri untuk meneroka kerjaya yang diminati
1. Guru memberikan penerangan tentang peluang-peluang kerjaya
2. Guru bertanya kepada murid secara lisan contoh-contoh kerjaya yang mereka
tahu
3. Di akhir pembelajaran, guru memberi latihan kepada murid.
Buku teks pendidikan sivik tingkatan 3, panduan perkembangan pembelajaran murid,
buku rujukan pendidikan sivik tingkatan 3.

MATA PELAJARAN
TINGKAKAN
TAJUK
TOPIK
HARI
TARIKH
MASA
OBJEKTIF PEMBELAJARAN

SAINS SUKAN
4C
TUNJANG 1 : PENGENALAN SAINS SUKAN
BAB 1 : SEJARAH PERKEMBANGAN SAINS SUKAN
RABU
6 JANUARI 2016
1200 0120 ( 80 MINIT)
DISEPANJANG PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN INI MURID DAPAT :

a.
b.

KOGNITIF : i. menjelaskan sejarah perkembangan sains sukan


ii. melaporkan perkembangan pengajian sains sukan di IPTA
iii. menerangkan program sains sukan yang ditawarkan di IPTA
Afektif : i. mengambil berat dan sentiasa peka akan perkembangan dunia sains
sukan

STRATEGI
PEMBELAJARAN
NILAI MURNI
ABM
REFLEKSI GURU

Pengajaran dua hala

MATA PELAJARAN
TINGKAKAN
TAJUK
TOPIK
HARI
TARIKH
MASA
OBJEKTIF PEMBELAJARAN

PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN


4A
BAB 1 : KECERGASAN FIZIKAL
1.1 DAYA TAHAN KARDIOVASKULAR
KHAMIS
7 JANUARI 2016
0700 0820 ( 80 MINIT)
DISEPANJANG PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN INI MURID DAPAT :
a. KOGNITIF : i. memahami difinisi daya tahan kardiovaskular
ii. mengetahui aktiviti atau contoh latihan yang boleh
meningkatkan daya tahan
kardiovaskular
iii. mengenalpasti faedah memiliki daya tahan kardiovaskular
b. Afektif : i menghargai kepentingan memiliki daya tahan kardiovaskular.

AKTIVITI

1. Penerangan guru
2. Soal jawab antara guru dengan pelajar
Pengajaran dua hala

STRATEGI
PEMBELAJARAN
NILAI MURNI
ABM
REFLEKSI GURU

Buku teks sains sukan

Buku teks sains sukan, buku teks pendidikan jasmani dan kesihatan

MATA PELAJARAN
TINGKAKAN
TAJUK
TOPIK
HARI
TARIKH
MASA
OBJEKTIF PEMBELAJARAN

PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN


4F
BAB 1 : KECERGASAN FIZIKAL
1.1 DAYA TAHAN KARDIOVASKULAR
KHAMIS
7 JANUARI 2016
0900 0940 ( 40 MINIT)
DISEPANJANG PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN INI MURID DAPAT :
c. KOGNITIF : i. memahami difinisi daya tahan kardiovaskular
ii. mengetahui aktiviti atau contoh latihan yang boleh
meningkatkan daya tahan
kardiovaskular
iii. mengenalpasti faedah memiliki daya tahan kardiovaskular
d. Afektif : i menghargai kepentingan memiliki daya tahan kardiovaskular.

AKTIVITI

3. Penerangan guru
4. Soal jawab antara guru dengan pelajar
Pengajaran dua hala

STRATEGI
PEMBELAJARAN
NILAI MURNI
ABM
REFLEKSI GURU

MATA PELAJARAN
TINGKAKAN
TAJUK
TOPIK
FOKUS PBS
TARIKH / HARI
MASA
OBJEKTIF PEMBELAJARAN

AKTIVITI

ABM
NILAI
REFLEKSI GURU

Buku teks sains sukan, buku teks pendidikan jasmani dan kesihatan

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN


3A
PENCAPAIAN KENDIRI
PILIHAN KERJAYA
BAND 1 : MENYATAKAN PELBAGAI PELUANG KERJAYA YANG ADA DI DALAM DAN DI LUAR
NEGARA DENGAN BETUL
7 JANUARI 2016 - KHAMIS
1000 1040 ( 40 MINIT)
Pada akhir pelajaran, murid dapat :
1. Mengenalpasti peluang peluang kerjaya yang ada di dalam dan di luar
negara.
2. Berupaya memilih kerjaya yang terbaik untuk diri
3. Mempunyai keyakinan diri untuk meneroka kerjaya yang diminati
1. Guru memberikan penerangan tentang peluang-peluang kerjaya
2. Guru bertanya kepada murid secara lisan contoh-contoh kerjaya yang mereka
tahu
3. Di akhir pembelajaran, guru memberi latihan kepada murid.
Buku teks pendidikan sivik tingkatan 3, panduan perkembangan pembelajaran murid,
buku rujukan pendidikan sivik tingkatan 3.

MATA PELAJARAN
TINGKAKAN
TAJUK
TOPIK
FOKUS PBS
TARIKH / HARI
MASA
OBJEKTIF PEMBELAJARAN

AKTIVITI

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN


3D
PENCAPAIAN KENDIRI
PILIHAN KERJAYA
BAND 2 : MENYENARAIKAN KELAYAKKAN AKADEMIK/IKHTISAS DAN KEMAHIRAN BAGI
PELBAGAI KERJAYA
DENGAN BETUL
7 JANUARI 2016 KHAMIS
1120 1200 ( 40 MINIT)
Pada akhir pelajaran, murid dapat :
1. Mengenalpasti peluang peluang kerjaya yang ada di dalam dan di luar
7ember.
2. Mengenalpasti kelayakkan akademik / ikhtisas atau kemahiran bagi setiap
kerjaya.
3. Mempunyai keyakinan diri untuk meneroka kerjaya yang diminati
1. Guru memberikan penerangan tentang peluang-peluang kerjaya
2. Guru bertanya kepada murid secara lisan contoh-contoh kerjaya yang mereka
tahu

3.
NILAI MURNI
ABM

Di akhir pembelajaran, guru 7ember latihan penilaian bertulis kepada murid.

Buku teks pendidikan sivik tingkatan 3, panduan perkembangan pembelajaran murid,


buku rujukan pendidikan sivik tingkatan 3.

REFLEKSI GURU

MATA PELAJARAN
TINGKAKAN
TAJUK
TOPIK
HARI
TARIKH
MASA
OBJEKTIF PEMBELAJARAN

PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN


4F
BAB 1 : KECERGASAN FIZIKAL
1.1 DAYA TAHAN KARDIOVASKULAR
KHAMIS
7 JANUARI 2016
1240 0120 ( 40 MINIT)
DISEPANJANG PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN INI MURID DAPAT :
e. KOGNITIF : i. memahami difinisi daya tahan kardiovaskular
ii. mengetahui aktiviti atau contoh latihan yang boleh
meningkatkan daya tahan
kardiovaskular
iii. mengenalpasti faedah memiliki daya tahan kardiovaskular
f.
Afektif : i menghargai kepentingan memiliki daya tahan kardiovaskular.

AKTIVITI

5. Penerangan guru
6. Soal jawab antara guru dengan pelajar
Pengajaran dua hala

STRATEGI
PEMBELAJARAN
NILAI MURNI
ABM
REFLEKSI GURU

Buku teks sains sukan, buku teks pendidikan jasmani dan kesihatan

MATA PELAJARAN
TINGKAKAN
TAJUK
TOPIK
FOKUS PBS

TARIKH / HARI
MASA
OBJEKTIF PEMBELAJARAN

AKTIVITI

PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN


2C
KECERGASAN FIZIKAL
KOMPONEN KECERGASAN FIZIKAL
BAND 1 (a): MENNYATAKAN DEFINISI SETIAP KOMPONEN KECERGASAN FIZIKAL DENGAN
BETUL
(B): MENGETAHUI KONSEP KEKHUSUSAN DAN TAMBAH BEBAN DALAM PRINSIP
LATIHAN DENGAN
BETUL.
8 JANUARI 2016 JUMAAT
0700 0820 ( 80 MINIT)
Pada akhir pelajaran, murid dapat :
1. Mengenalpasti setiap senarai komponen kecergasan fizikal
2. Mengetahui perbezaan diantara komponen kecergasan fizikal berladaskan
kesihatan dengan kecergasan fizikal berlandaskan kemahiran motor.
3. Memahami konsep kekhususan dan tambah beban dalam prinsip latihan
1. Guru 8ember pengenalan tentang maksud kecergasan fizikal
2. Guru meminta pendapat murid tentang maksud kecergasan fizikal
3. Guru 8ember latihan/soalan penilaian bertulis kepada murid

NILAI MURNI
ABM

Buku teks pendidikan jasmani dan kesihatan tingkatan 1, panduan perkembangan


pembelajaran murid, buku rujukan pendidikan jasmani dan kesihatan tingkatan 1.

REFLEKSI GURU

MATA PELAJARAN
TINGKAKAN
TAJUK
TOPIK
FOKUS PBS
TARIKH / HARI
MASA
OBJEKTIF PEMBELAJARAN

AKTIVITI

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN


3C
PENCAPAIAN KENDIRI
PILIHAN KERJAYA
BAND 2 : MENYENARAIKAN KELAYAKKAN AKADEMIK/IKHTISAS DAN KEMAHIRAN BAGI
PELBAGAI KERJAYA
DENGAN BETUL
8 JANUARI 2016 JUMAAT
1000 1040 ( 40 MINIT)
Pada akhir pelajaran, murid dapat :
1. Mengenalpasti peluang peluang kerjaya yang ada di dalam dan di luar
8ember.
2. Mengenalpasti kelayakkan akademik / ikhtisas atau kemahiran bagi setiap
kerjaya.
3. Mempunyai keyakinan diri untuk meneroka kerjaya yang diminati
1. Guru memberikan penerangan tentang peluang-peluang kerjaya
2. Guru bertanya kepada murid secara lisan contoh-contoh kerjaya yang mereka
tahu

3.
NILAI MURNI
ABM
REFLEKSI GURU

Di akhir pembelajaran, guru 8memberi latihan penilaian bertulis kepada murid.

Buku teks pendidikan sivik tingkatan 3, panduan perkembangan pembelajaran murid,


buku rujukan pendidikan sivik tingkatan 3.

MATA PELAJARAN
TINGKAKAN
TAJUK
TOPIK
FOKUS PBS
TARIKH / HARI
MASA
OBJEKTIF PEMBELAJARAN

AKTIVITI

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN


3A
PENCAPAIAN KENDIRI
PILIHAN KERJAYA
BAND 2 : MENYENARAIKAN KELAYAKKAN AKADEMIK/IKHTISAS DAN KEMAHIRAN BAGI
PELBAGAI KERJAYA
DENGAN BETUL
8 JANUARI 2016 JUMAAT
1120 1200 ( 40 MINIT)
Pada akhir pelajaran, murid dapat :
1. Mengenalpasti peluang peluang kerjaya yang ada di dalam dan di luar
9ember.
2. Mengenalpasti kelayakkan akademik / ikhtisas atau kemahiran bagi setiap
kerjaya.
3. Mempunyai keyakinan diri untuk meneroka kerjaya yang diminati
1. Guru memberikan penerangan tentang peluang-peluang kerjaya
2. Guru bertanya kepada murid secara lisan contoh-contoh kerjaya yang mereka
tahu

3.
NILAI MURNI
ABM
REFLEKSI GURU

Di akhir pembelajaran, guru 9ember latihan penilaian bertulis kepada murid.

Buku teks pendidikan sivik tingkatan 3, panduan perkembangan pembelajaran murid,


buku rujukan pendidikan sivik tingkatan 3.

Minggu ke
2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATA PELAJARAN
TINGKAKAN
TAJUK
TOPIK
FOKUS PBS
TARIKH / HARI
MASA
OBJEKTIF PEMBELAJARAN

AKTIVITI

ABM

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN


3C
HUBUNGAN KEKELUARGAAN
TANGGUNGJAWAB TERHADAP KELUARGA
BAND 3 : MENGENAL PASTI KEPERLUAN YANG BERBEZA DALAM ASPEK FIZIKAL, MENTAL,
EMOSI DAN ROHANI BAGI ANGGOTA KELUARGA DENGAN JELAS
11 JANUARI 2016 - ISNIN
0900 0940 ( 40 MINIT)
Pada akhir pelajaran, murid dapat :
1. Memahami tanggungjawab anggota keluarga dalam mengeratkan hubungan
kekeluargaan
2. Menjalin hubungan yang erat antara anggota keluarga
3. Menunjukkan sikap bertanggungjawab sebagai anggota keluarga
1. Guru memberikan penerangan tentang betapa pentingnya kasih saying dalam
sesebuah keluarga
2. Guru bertanya kepada murid cara-cara menunjukkan hubungan yang baik
dengan keluarga
3. Guru member latihan penilaiaan PBS kepada murid
Buku teks pendidikan sivik tingkatan 3, panduan perkembangan pembelajaran murid,
buku rujukan pendidikan sivik tingkatan 3.

NILAI
REFLEKSI GURU

MATA PELAJARAN
TINGKAKAN
TEMA
UNIT
HARI
TARIKH
MASA
OBJEKTIF PEMBELAJARAN

AKTIVITI

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN


5F
PENCAPAIAN KENDIRI
UNIT 1 :
AKTIVITI 1C : MEMUPUK PENDIDIKAN SEPANJANG HAYAT
ISNIN
11 JANUARI 2016
1000 1040 ( 40 MINIT)
Pada akhir pelajaran, murid dapat :
1. Menerangkan konsep pendidikan sepanjang hayat
2. Memanfaatkan ilmu untuk pembangunan diri sendiri, masyarakat dan Negara
3. Menghargai kepentingan ilmu
1. Guru bertanya kepada murid tentang pelajaran pada minggu yang lepas

2.
3.
4.
5.
NILAI MURNI
ABM
REFLEKSI GURU

MATA PELAJARAN
TINGKAKAN
TAJUK
TOPIK
FOKUS PBS
TARIKH / HARI
MASA
OBJEKTIF PEMBELAJARAN

AKTIVITI

ABM

tentang kepentingan pendidikan sepanjang hayat.


Guru menjelaskan langkah-langkah pendidikan sepanjang hayat.
Guru member tugasan kumpulan kepada pelajar. Setiap kumpulan
membincangkan tajuk yang telah diberi tentang bagaimana setiap kemahiran
boleh membantu dan memudahkan pembelajaran sepanjang hayat.
Guru memantau murid
Guru mengarahkan setiap murid untuk membentang hasil perbincangan pada
hari rabu minggu ini.

Buku teks pendidikan sivik tingkatan 5

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN


3B
HUBUNGAN KEKELUARGAAN
TANGGUNGJAWAB TERHADAP KELUARGA
BAND 3 : MENGENAL PASTI KEPERLUAN YANG BERBEZA DALAM ASPEK FIZIKAL, MENTAL,
EMOSI DAN ROHANI BAGI ANGGOTA KELUARGA DENGAN JELAS
11 JANUARI 2016 - ISNIN
1120 1200 ( 40 MINIT)
Pada akhir pelajaran, murid dapat :
1. Memahami tanggungjawab anggota keluarga dalam mengeratkan hubungan
kekeluargaan
2. Menjalin hubungan yang erat antara anggota keluarga
3. Menunjukkan sikap bertanggungjawab sebagai anggota keluarga
1. Guru memberikan penerangan tentang betapa pentingnya kasih saying dalam
sesebuah keluarga
2. Guru bertanya kepada murid cara-cara menunjukkan hubungan yang baik
dengan keluarga
3. Guru member latihan penilaiaan PBS kepada murid
Buku teks pendidikan sivik tingkatan 3, panduan perkembangan pembelajaran murid,
buku rujukan pendidikan sivik tingkatan 3.

NILAI
REFLEKSI GURU

MATA PELAJARAN
TINGKAKAN
TAJUK
TOPIK
FOKUS PBS
TARIKH / HARI
MASA
OBJEKTIF PEMBELAJARAN

AKTIVITI

PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN


2B
KECERGASAN FIZIKAL
KOMPONEN KECERGASAN FIZIKAL
DAYA TAHAN KARDIOVASKULAR
12 JANUARI 2016 SELASA
0700 0820 ( 80 MINIT)
Pada akhir pelajaran, murid dapat :
1. Memahami definisi daya tahan kardiovaskular
2. Mengenalpasti aktiviti atau latihan yang boleh meningkatkan daya tahan
kardiovaskular
3. Mengetahui kepentingan aktiviti memenaskan dan menyejukkan badan
1. Guru 12memberi beberapa contoh acara olahraga yang memerlukan daya

2.
3.
4.

tahan kardiovaskular
Guru mengarahkan murid untuk menghafal definisi daya tahan kardiovaskular
dan aktiviti yang boleh meningkatkan daya tahan kardiovaskular
Aktiviti kuiz 3 kumpulan
Sebelum PNP tamat, guru mengarahkan murid untuk membaca tajuk daya
tahan otot dan kekuatan otot.

NILAI MURNI
ABM

Buku teks pendidikan jasmani dan kesihatan tingkatan 1, panduan perkembangan


pembelajaran murid, buku rujukan pendidikan jasmani dan kesihatan tingkatan 1.

REFLEKSI GURU

MATA PELAJARAN
TINGKAKAN
TAJUK
TOPIK
HARI
TARIKH
MASA
OBJEKTIF PEMBELAJARAN

SAINS SUKAN
4C
TUNJANG 1 : PENGENALAN SAINS SUKAN
BAB 3 : PENGURUSAN SUKAN
SELASA
12 JANUARI 2016
0820 0940 ( 80 MINIT)
DISEPANJANG PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN INI MURID DAPAT :
a. KOGNITIF : i. mendifinisikan pengurusan dan pengelolaan sukan serta fungsi
pengurusan sukan
ii. membandingkan dan membezakan kelebihan dan kekurangan
setiap sistem
pertandingan.
iii. menghuraikan kepentingan pengelolaan sukan
b. Afektif : i. memberi kerjasama dalam 1 pasukan semasa menganjur sesuatu
pertandingan

STRATEGI
PEMBELAJARAN
NILAI MURNI
ABM
REFLEKSI GURU

Pengajaran dua hala

MATA PELAJARAN
TINGKAKAN
TAJUK
TOPIK
FOKUS PBS

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN


3B
HUBUNGAN KEKELUARGAAN
TANGGUNGJAWAB TERHADAP KELUARGA
BAND 4 : MENGHURAIKAN CARA MENJAGA KESELAMATAN ANGGOTA KELUARGA KETIKA
DI DALAM DAN DI LUAR RUMAH DENGAN JELAS.
12 JANUARI 2016 SELASA
1240 0120 ( 40 MINIT)

TARIKH / HARI
MASA

Buku teks sains sukan

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

AKTIVITI

Pada akhir pelajaran, murid dapat :


1. Memahami keselamatan setiap anggota keluarga adalah penting
2. Mengenalpasti cara-cara menjaga keselamatan anggota keluarga semasa di
dalam dan luar rumah
1. Guru menjelaskan keluarga adalah sebuah institusi yang sangat penting
2. Guru memberi tugasan penilaian PBS kepada murid tentang cara-cara
menjaga keselamatan anggota keluarga

NILAI MURNI
ABM

Buku teks pendidikan sivik tingkatan 3, panduan perkembangan pembelajaran murid,


buku rujukan pendidikan sivik tingkatan 3.

REFLEKSI GURU

MATA PELAJARAN
TINGKAKAN
TAJUK
TOPIK
HARI
TARIKH / HARI
MASA
OBJEKTIF PEMBELAJARAN

AKTIVITI

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN


5F
PENCAPAIAN KENDIRI
AKTIVITI 1C : MEMUPUK PENDIDIKAN SEPANJANG HAYAT
RABU
13 JANUARI 2016
0900 0940 ( 40 MINIT)
Pada akhir pelajaran, murid dapat :
1. Menjelaskan ciri-ciri pendidikan sepanjang hayat
2. Bertindak rasional dalam pelbagai situasi
3. Menghargai kepentingan ilmu
1. Guru mengarahkan pelajar berkumpul dalam kumpulan dan membentangkan
hasil perbincangan tentang bagaimana setiap kemahiran boleh membantu
dan memudahkan pembelajaran sepanjang hayat.
2. guru memantau dan memberi ulasan atau komen tentang hasil pembentangan
kumpulan
3. guru membuat kesimpulan

NILAI MURNI
ABM
REFLEKSI GURU

Buku teks pendidikan sivik tingkatan 5, buku rujukan pendidikan sivik tingkatan 5.

MATA PELAJARAN
TINGKAKAN
TAJUK
TOPIK
FOKUS PBS

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN


3D
HUBUNGAN KEKELUARGAAN
TANGGUNGJAWAB TERHADAP KELUARGA
BAND 3 : MENGENAL PASTI KEPERLUAN YANG BERBEZA DALAM ASPEK FIZIKAL, MENTAL,
EMOSI DAN ROHANI BAGI ANGGOTA KELUARGA DENGAN JELAS
13 JANUARI 2016 - RABU
1120 1200 ( 40 MINIT)
Pada akhir pelajaran, murid dapat :
1. Memahami tanggungjawab anggota keluarga dalam mengeratkan hubungan
kekeluargaan
2. Menjalin hubungan yang erat antara anggota keluarga
3. Menunjukkan sikap bertanggungjawab sebagai anggota keluarga

TARIKH / HARI
MASA
OBJEKTIF PEMBELAJARAN

AKTIVITI

ABM

1.

Guru memberikan penerangan tentang betapa pentingnya kasih saying dalam


sesebuah keluarga
2. Guru bertanya kepada murid cara-cara menunjukkan hubungan yang baik
dengan keluarga
3. Guru member latihan penilaiaan PBS kepada murid
Buku teks pendidikan sivik tingkatan 3, panduan perkembangan pembelajaran murid,
buku rujukan pendidikan sivik tingkatan 3.

NILAI
REFLEKSI GURU

MATA PELAJARAN
TINGKAKAN
TAJUK
TOPIK
HARI
TARIKH
MASA
OBJEKTIF PEMBELAJARAN

STRATEGI
PEMBELAJARAN
NILAI MURNI
ABM
REFLEKSI GURU

MATA PELAJARAN
TINGKAKAN
TAJUK
TOPIK
HARI
TARIKH
MASA
OBJEKTIF PEMBELAJARAN

SAINS SUKAN
4C
TUNJANG 1 : PENGENALAN SAINS SUKAN
BAB 3 : PENGURUSAN SUKAN - SISTEM LIGA
RABU
13 JANUARI 2016
12.00 01.20 ( 80 MINIT)
DISEPANJANG PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN INI MURID DAPAT :

a.

KOGNITIF : i. Memahami konsep sistem liga


ii. mengenalpasti kelebihan dan kekurangan sistem liga

b.

Afektif : i. memberi kerjasama dalam 1 pasukan semasa menganjur sesuatu


pertandingan

Pengajaran dua hala

Buku teks sains sukan

PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN


4A
BAB 1 : KECERGASAN FIZIKAL
1.1 DAYA TAHAN KARDIOVASKULAR
KHAMIS
14 JANUARI 2016
0700 0820 ( 80 MINIT)
DISEPANJANG PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN INI MURID DAPAT :

g.

KOGNITIF : i. memahami difinisi daya tahan kardiovaskular


ii. mengenalpasti kadar nadi rehat dan kadar nadi latihan
iii. mengenalpasti kepentingan aktiviti memanaskan dan
menyejukkan badan
h.
AKTIVITI
STRATEGI
PEMBELAJARAN
NILAI MURNI
ABM
REFLEKSI GURU

MATA PELAJARAN
TINGKAKAN
TAJUK
TOPIK
HARI
TARIKH
MASA
OBJEKTIF PEMBELAJARAN

7. Penerangan guru
8. Soal jawab antara guru dengan pelajar
Pengajaran dua hala
Buku teks sains sukan, buku teks pendidikan jasmani dan kesihatan

PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN


4F
BAB 1 : KECERGASAN FIZIKAL
1.1 DAYA TAHAN KARDIOVASKULAR
KHAMIS
14 JANUARI 2016
0900 0940 ( 40 MINIT)
DISEPANJANG PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN INI MURID DAPAT :
i.
KOGNITIF : i. memahami difinisi daya tahan kardiovaskular
ii. mengenalpasti kadar nadi rehat dan kadar nadi latihan
iii. mengenalpasti kepentingan aktiviti memanaskan dan
menyejukkan badan
j.

AKTIVITI
STRATEGI
PEMBELAJARAN
NILAI MURNI
ABM
REFLEKSI GURU

MATA PELAJARAN
TINGKAKAN
TAJUK
TOPIK
FOKUS PBS

Afektif : i menghargai kepentingan memiliki daya tahan kardiovaskular.

Afektif : i menghargai kepentingan memiliki daya tahan kardiovaskular.

9. Penerangan guru
10. Soal jawab antara guru dengan pelajar
Pengajaran dua hala
Buku teks sains sukan, buku teks pendidikan jasmani dan kesihatan

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN


3A
HUBUNGAN KEKELUARGAAN
TANGGUNGJAWAB TERHADAP KELUARGA
BAND 3 : MENGENAL PASTI KEPERLUAN YANG BERBEZA DALAM ASPEK FIZIKAL, MENTAL,
EMOSI DAN ROHANI BAGI ANGGOTA KELUARGA DENGAN JELAS

TARIKH / HARI
MASA
OBJEKTIF PEMBELAJARAN

AKTIVITI

ABM

14 JANUARI 2016 - KHAMIS


1000 1040 ( 40 MINIT)
Pada akhir pelajaran, murid dapat :
1. Memahami tanggungjawab anggota keluarga dalam mengeratkan hubungan
kekeluargaan
2. Menjalin hubungan yang erat antara anggota keluarga
3. Menunjukkan sikap bertanggungjawab sebagai anggota keluarga
1. Guru memberikan penerangan tentang betapa pentingnya kasih saying dalam
sesebuah keluarga
2. Guru bertanya kepada murid cara-cara menunjukkan hubungan yang baik
dengan keluarga
3. Guru member latihan penilaiaan PBS kepada murid
Buku teks pendidikan sivik tingkatan 3, panduan perkembangan pembelajaran murid,
buku rujukan pendidikan sivik tingkatan 3.

NILAI
REFLEKSI GURU

MATA PELAJARAN
TINGKAKAN
TAJUK
TOPIK
FOKUS PBS
TARIKH / HARI
MASA
OBJEKTIF PEMBELAJARAN

AKTIVITI

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN


3D
HUBUNGAN KEKELUARGAAN
TANGGUNGJAWAB TERHADAP KELUARGA
BAND 4 : MENGHURAIKAN CARA MENJAGA KESELAMATAN ANGGOTA KELUARGA KETIKA
DI DALAM DAN DI LUAR RUMAH DENGAN JELAS.
14 JANUARI 2016 KHAMIS
1240 0120 ( 40 MINIT)
Pada akhir pelajaran, murid dapat :
1. Memahami keselamatan setiap anggota keluarga adalah penting
2. Mengenalpasti cara-cara menjaga keselamatan anggota keluarga semasa di
dalam dan luar rumah
1. Guru menjelaskan keluarga adalah sebuah institusi yang sangat penting
2. Guru memberi tugasan penilaian PBS kepada murid tentang cara-cara
menjaga keselamatan anggota keluarga

NILAI MURNI
ABM

Buku teks pendidikan sivik tingkatan 3, panduan perkembangan pembelajaran murid,


buku rujukan pendidikan sivik tingkatan 3.

REFLEKSI GURU

MATA PELAJARAN
TINGKAKAN
TAJUK
TOPIK
HARI
TARIKH
MASA
OBJEKTIF PEMBELAJARAN

PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN


4F
BAB 1 : KECERGASAN FIZIKAL
1.2 DAYA TAHAN OTOT
KHAMIS
14 JANUARI 2016
1240 0120 ( 40 MINIT)
DISEPANJANG PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN INI MURID DAPAT :
k. KOGNITIF : i. memahami difinisi daya tahan otot
ii. mengetahui aktiviti atau contoh latihan yang boleh

meningkatkan daya tahan


otot.
iii. mengenalpasti faedah memiliki daya tahan otot
l.
Afektif : i menghargai kepentingan memiliki daya tahan ototx.
AKTIVITI
STRATEGI
PEMBELAJARAN
NILAI MURNI
ABM
REFLEKSI GURU

MATA PELAJARAN
TINGKAKAN
TAJUK
TOPIK
FOKUS PBS
TARIKH / HARI
MASA
OBJEKTIF PEMBELAJARAN

AKTIVITI

11. Penerangan guru


12. Soal jawab antara guru dengan pelajar
Pengajaran dua hala
Buku teks sains sukan, buku teks pendidikan jasmani dan kesihatan

PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN


2C
KECERGASAN FIZIKAL
KOMPONEN KECERGASAN FIZIKAL
DAYA TAHAN KARDIOVASKULAR
15 JANUARI 2016 JUMAAT
0700 0820 ( 80 MINIT)
Pada akhir pelajaran, murid dapat :
1. Memahami definisi daya tahan kardiovaskular
2. Mengenalpasti aktiviti atau latihan yang boleh meningkatkan daya tahan
kardiovaskular
3. Mengetahui kepentingan aktiviti memanaskan dan menyejukkan badan
1. Guru 18memberi beberapa contoh acara olahraga yang memerlukan daya
tahan kardiovaskular
2. Guru mengarahkan murid untuk menghafal definisi daya tahan kardiovaskular
dan aktiviti yang boleh meningkatkan daya tahan kardiovaskular
3. Aktiviti kuiz 3 kumpulan
4. Di akhir kuiz, guru memilih wakil setiap kumpulan membuat rumusan tentang
daya tahan kardiovaskular.

NILAI MURNI
ABM

Buku teks pendidikan jasmani dan kesihatan tingkatan 1, panduan perkembangan


pembelajaran murid, buku rujukan pendidikan jasmani dan kesihatan tingkatan 1.

REFLEKSI GURU

MATA PELAJARAN
TINGKAKAN
TAJUK
TOPIK
FOKUS PBS
TARIKH / HARI

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN


3C
HUBUNGAN KEKELUARGAAN
TANGGUNGJAWAB TERHADAP KELUARGA
BAND 4 : MENGHURAIKAN CARA MENJAGA KESELAMATAN ANGGOTA KELUARGA KETIKA
DI DALAM DAN DI LUAR RUMAH DENGAN JELAS.
15 JANUARI 2016 JUMAAT

MASA
OBJEKTIF PEMBELAJARAN

AKTIVITI

1000 1040 ( 40 MINIT)


Pada akhir pelajaran, murid dapat :
1. Memahami keselamatan setiap anggota keluarga adalah penting
2. Mengenalpasti cara-cara menjaga keselamatan anggota keluarga semasa di
dalam dan luar rumah
1. Guru menjelaskan keluarga adalah sebuah institusi yang sangat penting
2. Guru mengarahkan pelajar untuk membuat perbincangan berkumpulan
tentang ciri-ciri keluaga bahagia.
3. Pelajar membentang sekurang-kurang 2 jawapan terbaik hasil perbincangan
kumpulan tentang ciri-ciri keluarga bahagia.
4. Guru memberi tugasan penilaian PBS kepada murid tentang cara-cara
menjaga keselamatan anggota keluarga

NILAI MURNI
ABM

Buku teks pendidikan sivik tingkatan 3, panduan perkembangan pembelajaran murid,


buku rujukan pendidikan sivik tingkatan 3.

REFLEKSI GURU

MATA PELAJARAN
TINGKAKAN
TAJUK
TOPIK
FOKUS PBS
TARIKH / HARI
MASA
OBJEKTIF PEMBELAJARAN

AKTIVITI

ABM
NILAI
REFLEKSI GURU

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN


3A
HUBUNGAN KEKELUARGAAN
TANGGUNGJAWAB TERHADAP KELUARGA
BAND 3 : MENGENAL PASTI KEPERLUAN YANG BERBEZA DALAM ASPEK FIZIKAL, MENTAL,
EMOSI DAN ROHANI BAGI ANGGOTA KELUARGA DENGAN JELAS
11 JANUARI 2016 - JUMAAT
1120 1200 ( 40 MINIT)
Pada akhir pelajaran, murid dapat :
1. Memahami tanggungjawab anggota keluarga dalam mengeratkan hubungan
kekeluargaan
2. Menjalin hubungan yang erat antara anggota keluarga
3. Menunjukkan sikap bertanggungjawab sebagai anggota keluarga
1. Guru memberikan penerangan tentang betapa pentingnya kasih saying dalam
sesebuah keluarga
2. Guru bertanya kepada murid cara-cara menunjukkan hubungan yang baik
dengan keluarga
3. Guru member latihan penilaiaan PBS kepada murid
Buku teks pendidikan sivik tingkatan 3, panduan perkembangan pembelajaran murid,
buku rujukan pendidikan sivik tingkatan 3.

MINGGU KE3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATA PELAJARAN
TINGKAKAN
TAJUK
TOPIK
FOKUS PBS
TARIKH / HARI
MASA
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
AKTIVITI

ABM
NILAI
REFLEKSI GURU

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN


3C
HUBUNGAN KEKELUARGAAN
TANGGUNGJAWAB TERHADAP KELUARGA
BAND 5 : MENGUMPUL MAKLUMAT TENTANG KESAN POSITIF DAN KESAN NEGATIF
MENGENAI KERJAYA YANG DIPILIH TERHADAP DIRI SENDIRI DAN KELUARGA DENGAN
JELAS
18 JANUARI 2016 - ISNIN
0900 0940 ( 40 MINIT)
Pada akhir pelajaran, murid dapat :
1. Mengenalpasti implikasi positif dan negative tehadap keputusan memilih
kerjaya yang dipilih terhadap diri sendiri dan keluarga.
1. Guru memberikan satu kisah tentang seorang pelajar yang memilih kerjaya
yang dipilihnya.
2. Guru bertanya kepada pelajar tentang kesan positif dan negatif kepada diri
pelajar itu dan keluarganya akibat memilih kerjaya yang dipilihnya.
3. Pelajar diarahkan guru untuk membuat satu peta alir bersama kumpulan
tentang kesan negatif dan positif terhadap diri dan keluarga memilih kerjaya
yang diminati.
4. Guru memilih satu kumpulan yang terbaik untuk membentang hasil
perbincangan manakala kumpulan yang lain memberi respon.
Buku teks pendidikan sivik tingkatan 3, panduan perkembangan pembelajaran murid,
buku rujukan pendidikan sivik tingkatan 3.

MATA PELAJARAN
TINGKAKAN
TEMA
UNIT
HARI
TARIKH
MASA
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
AKTIVITI

NILAI MURNI
ABM
REFLEKSI GURU

MATA PELAJARAN
TINGKAKAN
TAJUK
TOPIK
FOKUS PBS
TARIKH / HARI
MASA
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
AKTIVITI

ABM
NILAI

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN


5F
PENCAPAIAN KENDIRI
UNIT 2 : PERIKEMANUSIAAN KE ARAH KESEJAHTERAAN NEGARA
ISNIN
18 JANUARI 2016
1000 1040 ( 40 MINIT)
Pada akhir pelajaran dan pembelajaran murid dapat :
1. Menerangkan konsep perikemanusiaan
2. Menghuraikan isu-isu kemanusiaan.
1. Guru bertanya tentang pendapat beberapa orang murid tentang definisi
perikemanusiaan.
2. Guru memaparkan satu gambar tentang keganasan terhadap wanita dan
kanak-kanak.
3. Guru membahagikan murid kepada 2 kumpulan. Satu kumpulan
membincangkan tentang punca-punca isu dan satu kumpulan lagi tentang
langkah-langkah menangani.
4. Pelajar membentang dan membuat rumusan tentang hasil perbincangan
Empati, menghargai nyawa
Buku teks pendidikan sivik tingkatan 5, gambar isu-isu perikemanusiaan

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN


3B
HUBUNGAN KEKELUARGAAN
TANGGUNGJAWAB TERHADAP KELUARGA
BAND 5 : MENGUMPUL MAKLUMAT TENTANG KESAN POSITIF DAN KESAN NEGATIF
MENGENAI KERJAYA YANG DIPILIH TERHADAP DIRI SENDIRI DAN KELUARGA DENGAN
JELAS
18 JANUARI 2016 - ISNIN
1120 1200 ( 40 MINIT)
Pada akhir pelajaran, murid dapat :
1. Mengenalpasti implikasi positif dan negative tehadap keputusan memilih
kerjaya yang dipilih terhadap diri sendiri dan keluarga.
1. Guru memberikan satu kisah tentang seorang pelajar yang memilih kerjaya
yang dipilihnya.
2. Guru bertanya kepada pelajar tentang kesan positif dan negatif kepada diri
pelajar itu dan keluarganya akibat memilih kerjaya yang dipilihnya.
3. Pelajar diarahkan guru untuk membuat satu peta alir bersama kumpulan
tentang kesan negatif dan positif terhadap diri dan keluarga memilih kerjaya
yang diminati.
4. Guru memilih satu kumpulan yang terbaik untuk membentang hasil
perbincangan manakala kumpulan yang lain memberi respon.
Buku teks pendidikan sivik tingkatan 3, panduan perkembangan pembelajaran murid,
buku rujukan pendidikan sivik tingkatan 3.

REFLEKSI GURU

MATA PELAJARAN
TINGKAKAN
TAJUK
TOPIK
FOKUS PBS
TARIKH / HARI
MASA
OBJEKTIF PEMBELAJARAN

AKTIVITI

PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN


2B
KECERGASAN FIZIKAL
KOMPONEN KECERGASAN FIZIKAL
DAYA OTOT
BAND 2 ( a): MENGENALPASTI ORGAN/OTOT UTAMA YANG TERLIBAT DALAM LAKUAN
AKTIVITI BERDASARKAN KOMPONEN-KOMPONEN KECERGASAN FIZIKAL DENGAN BETUL
19 JANUARI 2016 SELASA
0700 0820 ( 80 MINIT)
Pada akhir pelajaran, murid dapat :
1. Memahami definisi daya tahan otot
2. Mengenalpasti aktiviti atau latihan yang boleh meningkatkan daya tahan otot
3. Mengetahui otot-otot yang terlibat semasa melakukan aktiviti latihan daya
tahan otot.
4. Menyebut kebaikan memiliki daya tahan otot.
1. Guru meminta seorang pelajar berdiri di hadapan dan meminta pelajar yang
lain meneka otot-otot utama yang ada padanya-guru membetulkan nama otot
yang salah disebut.
2. Guru menerangkan kebaikan memiliki daya tahan otot.
3. Guru membawa pelajar ke padang untuk menjalankan aktviti fizikal yang boleh

4.
NILAI MURNI
ABM

meningkatkan daya tahan otot.


Guru bertanya kepada pelajar nama aktiviti aktiviti yang telah mereka lakukan.

Bersyukur, sayang kepada diri, kerjasama, patuh kepada arahan guru


Buku teks pendidikan jasmani dan kesihatan tingkatan 1, panduan perkembangan
pembelajaran murid, buku rujukan pendidikan jasmani dan kesihatan tingkatan 1.

REFLEKSI GURU

MATA PELAJARAN
TINGKAKAN
TAJUK
TOPIK
HARI
TARIKH
MASA
OBJEKTIF PEMBELAJARAN

AKTIVITI

SAINS SUKAN
4C
TUNJANG 1 : PENGENALAN SAINS SUKAN
BAB 3 : PENGURUSAN SUKAN
FOKUS : SISTEM PERTANDINGAN
SELASA
19 JANUARI 2016
0820 0940 ( 80 MINIT)
DISEPANJANG PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MURID DAPAT :
c. KOGNITIF : i. Membezakan setiap perlaksanaan sistem pertandingan
ii. memahami setiap sistem sistem pertandingan
iii. mengetahui kelebihan dan kekurangan setiap sistem
pertandingan
d. Afektif : i. kerjasama antara pelajar menyediakan hasil perbincangan
i.
ii.
iii.
iv.
v.

NILAI MURNI
ABM
REFLEKSI GURU

MATA PELAJARAN
TINGKAKAN
TAJUK
TOPIK
FOKUS PBS
TARIKH / HARI
MASA
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
AKTIVITI

Guru menerangkan satu persatu setiap sistem pertandingan yang boleh


dan biasa digunakan
Guru membahagikan pelajar kepada beberapa kumpulan untuk
melaksanakan tugasan dalam
tentang kalah mati
Aktiviti pembentangan setiap kumpulan hasil dari perbincangan
kumpulan.
Guru menyemak jawapan atau hasil pembentangan kumpulan
Hasil pembentangan setiap pelajar member respon akan kelebihan dan
kekurangan setiap sistem
Pertandingan.

kerjasama
Buku teks sains sukan, maker

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN


3B
HUBUNGAN KEKELUARGAAN
TANGGUNGJAWAB TERHADAP KELUARGA
BAND 5 : MENGUMPUL MAKLUMAT TENTANG KESAN POSITIF DAN KESAN NEGATIF
MENGENAI KERJAYA YANG DIPILIH TERHADAP DIRI SENDIRI DAN KELUARGA DENGAN
JELAS
19 JANUARI 2016 - SELASA
1240 - 0120 ( 40 MINIT)
Pada akhir pelajaran, murid dapat :
1. Mengenalpasti implikasi positif dan negative tehadap keputusan memilih
kerjaya yang dipilih terhadap diri sendiri dan keluarga.
1. Guru memberikan satu kisah tentang seorang pelajar yang memilih kerjaya
yang dipilihnya.
2. Guru bertanya kepada pelajar tentang kesan positif dan negatif kepada diri
pelajar itu dan keluarganya akibat memilih kerjaya yang dipilihnya.
3. Pelajar diarahkan guru untuk membuat satu peta alir bersama kumpulan
tentang kesan negatif dan positif terhadap diri dan keluarga memilih kerjaya

yang diminati.
Guru memilih satu kumpulan yang terbaik untuk membentang hasil
perbincangan manakala kumpulan yang lain memberi respon.
Buku teks pendidikan sivik tingkatan 3, panduan perkembangan pembelajaran murid,
buku rujukan pendidikan sivik tingkatan 3.
4.

ABM
NILAI
REFLEKSI GURU

MATA PELAJARAN
TINGKAKAN
TAJUK
TOPIK
HARI
TARIKH / HARI
MASA
OBJEKTIF PEMBELAJARAN

AKTIVITI

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN


5F
PENCAPAIAN KENDIRI
AKTIVITI 2A : EMPATI DAN KEMANUSIAAN
RABU
20 JANUARI 2016
0900 0940 ( 40 MINIT)
Pada akhir pelajaran, murid dapat :
1. Menjelaskan kepentingan nilai-nilai kemanusiaan (empati) kepada masyarakat.
2. Menghargai nilai-nilai kemanusiaan
1.
2.
3.

Guru menceritakan beberapa situasi atau keadaan yang tidak menunjukkan


nilai kemanusiaan (empati)
Pelajar menyatakan beberapa situasi menunjukkan nilai kemanusiaan (empati)
Guru menerangkan kepentingan menghargai nilai-nilai kemanusiaan.

NILAI MURNI
ABM
REFLEKSI GURU

MATA PELAJARAN
TINGKAKAN
TAJUK
TOPIK
FOKUS PBS
TARIKH / HARI
MASA
OBJEKTIF PEMBELAJARAN

AKTIVITI

NILAI MURNI
ABM

Empati, hidup bermasyarakat, belas kasihan, kasih sayang


Buku teks pendidikan sivik tingkatan 5, buku rujukan pendidikan sivik tingkatan 5.

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN


3D
HUBUNGAN KEKELUARGAAN
TANGGUNGJAWAB TERHADAP KELUARGA
BAND 4 : MENGHURAIKAN CARA MENJAGA KESELAMATAN ANGGOTA KELUARGA KETIKA
DI DALAM DAN DI LUAR RUMAH DENGAN JELAS.
20 JANUARI 2016 RABU
1120 1200 ( 40 MINIT)
Pada akhir pelajaran, murid dapat :
1. Memahami keselamatan setiap anggota keluarga adalah penting
2. Mengenalpasti cara-cara menjaga keselamatan anggota keluarga semasa di
dalam dan luar rumah
1. Guru menjelaskan keluarga adalah sebuah institusi yang sangat penting
2. Guru mengarahkan pelajar untuk membuat perbincangan berkumpulan
tentang ciri-ciri keluaga bahagia.
3. Pelajar membentang sekurang-kurang 2 jawapan terbaik hasil perbincangan
kumpulan tentang ciri-ciri keluarga bahagia.
4. Guru memberi tugasan penilaian PBS kepada murid tentang cara-cara
menjaga keselamatan anggota keluarga
Kasih sayang, hormat dan taat kepada ibubapa
Buku teks pendidikan sivik tingkatan 3, panduan perkembangan pembelajaran murid,
buku rujukan pendidikan sivik tingkatan 3.

REFLEKSI GURU

MATA PELAJARAN
TINGKAKAN
TAJUK
TOPIK
HARI
TARIKH
MASA
OBJEKTIF PEMBELAJARAN

SAINS SUKAN
4C
TUNJANG 1 : PENGENALAN SAINS SUKAN
BAB 3 : PENGURUSAN SUKAN - PERATURAN AM PERTANDINGAN MSSM
RABU
20 JANUARI 2016
12.00 01.20 ( 80 MINIT)
DISEPANJANG PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN INI MURID DAPAT :

a.

KOGNITIF : i. menyatakan peraturan am pertandingan MSSM.


ii. menjelaskan faktor-faktor yang dipertimbangkan semasa
membuat peraturan
iii. menerangkan kepentingan undang-undang dan peraturan
pertandingan.
b.
AKTIVITI

i.
ii.

Guru menerangkan peraturan am pertandingan MSSM kepada pelajar


Pelajar mengenalpasti faktor-faktor yang boleh dipertimbangkan semasa
membuat peraturan.
Pelajar berbincang dalam kumpulan tentang kepentingan undang-undang dan
peraturan pertandingan.
Pelajar membentang hasil perbincangan
Guru memberi latihan pengukuhan kepada pelajar.

iii.
iv.
v.
NILAI MURNI
ABM

Afektif : i. mengamalkan nilai taat dan mematuhi peraturan pertandingan

Keadilan, kejujuran
Buku teks sains sukan

REFLEKSI GURU

MATA PELAJARAN
TINGKAKAN
TAJUK
TOPIK
HARI
TARIKH
MASA
OBJEKTIF PEMBELAJARAN

PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN


4A
BAB 1 : KECERGASAN FIZIKAL
1.1 DAYA TAHAN OTOT
KHAMIS
21 JANUARI 2016
0700 0820 ( 80 MINIT)
DISEPANJANG PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN INI MURID DAPAT :
a. KOGNITIF : i. memahami difinisi daya tahan otot
ii. mengenalpasti latihan atau aktiviti yang boleh meningkatkan
daya tahan otot
iii. mengetahui kebaikkan memiliki daya tahan otot
b.

Afektif : i menghargai kepentingan memiliki daya tahan kardiovaskular.

AKTIVITI

STRATEGI
PEMBELAJARAN
NILAI MURNI
ABM
REFLEKSI GURU

MATA PELAJARAN
TINGKAKAN
TAJUK
TOPIK
HARI
TARIKH
MASA
OBJEKTIF PEMBELAJARAN

AKTIVITI

1.

Guru meminta seorang pelajar berdiri di hadapan dan meminta pelajar yang
lain meneka otot-otot utama yang ada padanya-guru membetulkan nama otot
yang salah disebut.
2. Guru menerangkan kebaikan memiliki daya tahan otot.
3. Guru membawa pelajar ke padang untuk menjalankan aktviti fizikal yang boleh
meningkatkan daya tahan otot.
4. Guru bertanya kepada pelajar nama aktiviti aktiviti yang telah mereka lakukan.
Pengajaran dua hala
Kerjasama semasa melakukan aktiviti, patuh kepada arahan guru, tidak mementingkan
diri
Buku teks sains sukan, buku teks pendidikan jasmani dan kesihatan

PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN


4F
BAB 1 : KECERGASAN FIZIKAL
1.1 DAYA TAHAN KARDIOVASKULAR
KHAMIS
21 JANUARI 2016
0900 0940 ( 40 MINIT)
DISEPANJANG PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN INI MURID DAPAT :
a. KOGNITIF : i.mengenalpasti kepentingan aktiviti memanaskan dan
menyejukkan badan
b.

Afektif : i menghargai kepentingan memiliki daya tahan kardiovaskular.

1.

Guru membawa pelajar ke padang untuk menjalankan aktviti fizikal yang boleh
meningkatkan daya tahan otot.
Pelajar membuat aktiviti memanaskan badan.
Guru menerangkan dan memilih seorang pelajar untuk melakukan demo
tentang aktiviti daya tahan otot aktiviti yang akan mereka lakukan.
Pelajar melakukan aktiviti daya tahan otot
Guru memantau perlaksanaan aktiviti yang dilakukan oleh pelajar
Guru menerangkan kepada pelajar ada beberapa aktiviti lagi yang
membolehkan seseorang memiliki daya tahan otot.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

STRATEGI
PEMBELAJARAN
NILAI MURNI
ABM
REFLEKSI GURU

MATA PELAJARAN
TINGKAKAN
TAJUK
TOPIK
FOKUS PBS
TARIKH / HARI
MASA
OBJEKTIF PEMBELAJARAN

Guru memesan pelajar pelajaran akan disambung semasa waktu terakhir iaitu
kelas pendidikan kesihatan
Pengajaran dua hala
Kerjasasama, menghargai kesihatan, patuh kepada arahan guru, berdisiplin
Buku teks sains sukan, buku teks pendidikan jasmani dan kesihatan

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN


3A
HUBUNGAN KEKELUARGAAN
TANGGUNGJAWAB TERHADAP KELUARGA
BAND 4 : MENGHURAIKAN CARA MENJAGA KESELAMATAN ANGGOTA KELUARGA KETIKA
DI DALAM DAN DI LUAR RUMAH DENGAN JELAS.
21 JANUARI 2016 KHAMIS
1000 1040 ( 40 MINIT)
Pada akhir pelajaran, murid dapat :
1. Memahami keselamatan setiap anggota keluarga adalah penting
2. Mengenalpasti cara-cara menjaga keselamatan anggota keluarga semasa di

AKTIVITI

1.
2.
3.
4.

NILAI MURNI
ABM

dalam dan luar rumah


Guru menjelaskan keluarga adalah sebuah institusi yang sangat penting
Guru mengarahkan pelajar untuk membuat perbincangan berkumpulan
tentang ciri-ciri keluaga bahagia.
Pelajar membentang sekurang-kurang 2 jawapan terbaik hasil perbincangan
kumpulan tentang ciri-ciri keluarga bahagia.
Guru memberi tugasan penilaian PBS kepada murid tentang cara-cara
menjaga keselamatan anggota keluarga

Kasih sayang, hormat dan taat kepada ibubapa


Buku teks pendidikan sivik tingkatan 3, panduan perkembangan pembelajaran murid,
buku rujukan pendidikan sivik tingkatan 3.

REFLEKSI GURU

MATA PELAJARAN
TINGKAKAN
TAJUK
TOPIK
FOKUS PBS
TARIKH / HARI
MASA
OBJEKTIF PEMBELAJARAN

AKTIVITI

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN


3D
HUBUNGAN KEKELUARGAAN
TANGGUNGJAWAB TERHADAP KELUARGA
BAND 4 : MENGHURAIKAN CARA MENJAGA KESELAMATAN ANGGOTA KELUARGA KETIKA
DI DALAM DAN DI LUAR RUMAH DENGAN JELAS.
21 JANUARI 2016 KHAMIS
1120 1200 ( 40 MINIT)
Pada akhir pelajaran, murid dapat :
1. Memahami keselamatan setiap anggota keluarga adalah penting
2. Mengenalpasti cara-cara menjaga keselamatan anggota keluarga semasa di
dalam dan luar rumah
1. Guru memberi tugasan penilaian PBS kepada murid tentang cara-cara
menjaga keselamatan anggota keluarga

NILAI MURNI
ABM

Kasih sayang, cinta dan sayang kepada anggota keluarga


Buku teks pendidikan sivik tingkatan 3, panduan perkembangan pembelajaran murid,
buku rujukan pendidikan sivik tingkatan 3.

REFLEKSI GURU

MATA PELAJARAN
TINGKAKAN
TAJUK
TOPIK
HARI
TARIKH
MASA
OBJEKTIF PEMBELAJARAN

PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN


4F
BAB 1 : KECERGASAN FIZIKAL
1.2 DAYA TAHAN OTOT
KHAMIS
21 JANUARI 2016
1240 0120 ( 40 MINIT)
DISEPANJANG PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN INI MURID DAPAT :
a. KOGNITIF : i. memahami difinisi daya tahan otot
ii. mengetahui aktiviti atau contoh latihan yang boleh
meningkatkan daya tahan
otot.

b.
AKTIVITI

1.
2.
3.

STRATEGI
PEMBELAJARAN
NILAI MURNI
ABM
REFLEKSI GURU

MATA PELAJARAN
TINGKAKAN
TAJUK
TOPIK
FOKUS PBS
TARIKH / HARI
MASA

iii. mengenalpasti faedah memiliki daya tahan otot


Afektif : i menghargai kepentingan memiliki daya tahan ototx.
Guru meminta seorang pelajar berdiri di hadapan dan meminta pelajar yang
lain meneka otot-otot utama yang ada padanya-guru membetulkan nama otot
yang salah disebut.
Guru menerangkan kebaikan memiliki daya tahan otot.
Guru bertanya kepada pelajar nama aktiviti aktiviti yang telah mereka lakukan.

Pengajaran dua hala

Buku teks sains sukan, buku teks pendidikan jasmani dan kesihatan

PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN


2C
KECERGASAN FIZIKAL
KOMPONEN KECERGASAN FIZIKAL
DAYA TAHAN OTOT
BAND 2 ( a): MENGENALPASTI ORGAN/OTOT UTAMA YANG TERLIBAT DALAM LAKUAN
AKTIVITI BERDASARKAN KOMPONEN-KOMPONEN KECERGASAN FIZIKAL DENGAN BETUL
22 JANUARI 2016 JUMAAT
0700 0820 ( 80 MINIT)

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

AKTIVITI

Pada akhir pelajaran, murid dapat :


1. Memahami definisi daya tahan otot
2. Mengenalpasti aktiviti atau latihan yang boleh meningkatkan daya tahan otot
3. Mengetahui otot-otot yang terlibat semasa melakukan aktiviti latihan daya
tahan otot.
4. Menyebut kebaikan memiliki daya tahan otot.
1. Guru meminta seorang pelajar berdiri di hadapan dan meminta pelajar yang
lain meneka otot-otot utama yang ada padanya-guru membetulkan nama otot
yang salah disebut.
2. Guru menerangkan kebaikan memiliki daya tahan otot.
3. Guru membawa pelajar ke padang untuk menjalankan aktviti fizikal yang boleh
meningkatkan daya tahan otot.
4. Guru bertanya kepada pelajar nama aktiviti aktiviti yang telah mereka lakukan.

NILAI MURNI
ABM

Bersyukur, sayang kepada diri, kerjasama, patuh kepada arahan guru


Buku teks pendidikan jasmani dan kesihatan tingkatan 2, panduan perkembangan
pembelajaran murid, buku rujukan pendidikan jasmani dan kesihatan tingkatan 2.

REFLEKSI GURU

MATA PELAJARAN
TINGKAKAN
TAJUK
TOPIK
FOKUS PBS
TARIKH / HARI
MASA
OBJEKTIF PEMBELAJARAN

AKTIVITI

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN


3C
HUBUNGAN KEKELUARGAAN
TANGGUNGJAWAB TERHADAP KELUARGA
BAND 4 : MENGHURAIKAN CARA MENJAGA KESELAMATAN ANGGOTA KELUARGA KETIKA
DI DALAM DAN DI LUAR RUMAH DENGAN JELAS.
22 JANUARI 2016 JUMAAT
1000 1040 ( 40 MINIT)
Pada akhir pelajaran, murid dapat :
1. Memahami keselamatan setiap anggota keluarga adalah penting
2. Mengenalpasti cara-cara menjaga keselamatan anggota keluarga semasa di
dalam dan luar rumah
1. Guru memberi tugasan penilaian PBS kepada murid tentang cara-cara
menjaga keselamatan anggota keluarga

NILAI MURNI
ABM

Kasih sayang, cinta dan sayang kepada anggota keluarga


Buku teks pendidikan sivik tingkatan 3, panduan perkembangan pembelajaran murid,
buku rujukan pendidikan sivik tingkatan 3.

REFLEKSI GURU

MATA PELAJARAN
TINGKAKAN
TAJUK
TOPIK
FOKUS PBS
TARIKH / HARI
MASA
OBJEKTIF PEMBELAJARAN

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN


3A
HUBUNGAN KEKELUARGAAN
TANGGUNGJAWAB TERHADAP KELUARGA
BAND 4 : MENGHURAIKAN CARA MENJAGA KESELAMATAN ANGGOTA KELUARGA KETIKA
DI DALAM DAN DI LUAR RUMAH DENGAN JELAS.
22 JANUARI 2016 JUMAAT
1120 1200 ( 40 MINIT)
Pada akhir pelajaran, murid dapat :
1. Memahami keselamatan setiap anggota keluarga adalah penting
2. Mengenalpasti cara-cara menjaga keselamatan anggota keluarga semasa di

AKTIVITI

1.

dalam dan luar rumah


Guru memberi tugasan penilaian PBS kepada murid tentang cara-cara
menjaga keselamatan anggota keluarga

NILAI MURNI
ABM
REFLEKSI GURU

Kasih sayang, cinta dan sayang kepada anggota keluarga


Buku teks pendidikan sivik tingkatan 3, panduan perkembangan pembelajaran murid,
buku rujukan pendidikan sivik tingkatan 3.