You are on page 1of 3

NAMA

JAWATAN

: MUSTAFA KAMAL BIN YAHYA


: PPP SISWAZAH ( DG 41 )

NO. K/P : 860123-56-5811

BAHAGIAN II : KEGIATAN DAN SUMBANGAN DI LUAR TUGASAN RASMI /

LATIHAN

1. KEGIATAN DAN SUMBANGAN DI LUAR TUGAS RASMI


Senaraikan kegiatan dan sumbangan di luar tugas rasmi seperti sukan / pertubuhan / sumbangan
kreatif di peringkat Komuniti / Jabatan / Daerah / Negeri / Negara / Antarabangsa yang berfaedah
kepada organisasi / komuniti / negara pada tahun yang dinilai.
Senaraikan kegiatan / aktiviti / sumbangan

Peringkat kegiatan / aktiviti / sumbangan


( nyatakan jawatan atau pencapaian)

Alumni SMKDHKKB

Sekolah (Ahli Aktif)

Alumni SMKKKB

Sekolah (Ahli Aktif)

Alumni UPSI

Universiti (Ahli Biasa)

Ahli KEBIRUS

SMK LKTP BELITONG

Ahli PIBG SMK LKTP BELITONG

Sekolah (Ahli Biasa)

Ahli Kelab Destar Limar

Universiti (AJK TERTINGGI)

Ahli NUTP

Kebangsaan (Ahli Biasa)

Ahli PSKPP

Kebangsaan (Ahli Biasa)

Ahli Kesatuan Guru-Guru Melayu Barat


(KGMMB)
Ahli Kelab Senamrobik Kluang

Kebangsaan (Ahli Biasa)

Ahli Kelab Malaysian Makeup Artist (MUA)

Ahli Biasa

Daerah (Ahli Aktif)

( ii ) Senaraikan latihan yang diperlukan


BI
L
1

KURSUS YANG DIPERLUKAN

SEBAB

KURSUS PENANDAAN KERTAS

-MENINGKATKAN PENGUASAAN PELAJAR DALAM


P&P

BAHASA INGGERIS 1 & 2.

-MENINGKATKAN PRESTASI MATAPELAJARAN


BAHASA INGGERIS
2

BENGKEL PENGGUNAAN PERMAINAN


BAHASA (LANGUAGE GAMES) DALAM
KELAS SEMASA P&P.

-MENARIK PERHATIAN DAN TUMPUAN PELAJAR


SEMASA BELAJAR BAHASA INGGERIS
-MEMPELBAGAIKAN KAEDAH DAN TEKNIK
PENGAJARAN.

Saya mengesahkan bahawa semua kenyataan di atas adalah benar.

Tandatangan PYD

Tandatangan PPP

Tarikh : ______________

Tarikh : _____________