You are on page 1of 13

Kabanata I ANG SULIRANIN AT SANDIGAN NITO

Panimula
Para kay Rizal, ang edukasyon ay isang karapatan para sa lahat na
walang sinusukat ng ekonomikong posisyon ng tao para lang masabi kung sino
lamang ang may oportunidad para makapag-aral. Ang karunungan ay hindi
lamang bagay na maaaring makuha at matutunan sa apat na sulok ng silidaralan. Ang edukasyon ay isang malawak na pagtuklas sa mga bagay-bagay na
makakahubog ng ating tunay na indibidwalismo sa ating sariling pamamaraan.
Ang pagkakaroon ng isang mataas at matibay na edukasyon ay saligan
upang mabago ang takbo ng isang lipunan tungo sa pagkakaroon ng isang
masaganang ekonomiya. Mataas na edukasyon na hindi lamang binubuhay ng
mga aklat o mga bagay na natutunan sa mga paaralan at pamantasan.
Ang layunin ng edukasyon ay upang magkaroon ng kaalaman sa mga
bagay-bagay at impormasyon sa kasalukuyan, sa hinaharap at sa kinabukasan.
Ang edukasyon ay kailangan ng mga kabataan sapagkat ito ang magiging
sandata sa buhay para sa kanilang kinabukasan. Kabataan ang siyang estado
kung saan nila hinahasa ang kanilang mga kaisipan at damdamin sa mga bagay
na kailangan sa kanilang pagtanda.
Ang kabataan ay nararapat lamang na magkaroon ng sapat na edukasyon
sa pamamagitan ng kanilang karanasan at pormal na programa na nakukuha sa

mga paaralan. Ito ang magsisilbing armas upang maharap ang mga bagay na
kaakibat ng kanilang magiging kinabukasan.
Ang pagpasok sa kolehiyo ay isa sa mga pangyayari na pinaka-aabangan
ng maraming estudyante sa sekondarya. Bagamat ang iba ay nakararanas ng
masaya o matagumpay na buhay kolehiyo, ang problema sa pamilya, pera, at
relasyon na maaring makaabala sa pag-aaral ay hindi pa din maiiwasan.
Karaniwang problema ng estudyante sa kolehiyo ay ang kanilang grado, kanilang
class standing, ang class schedule, at iba pa.
Ang buhay kolehiyo ay nakadepende saating mga sarili. Dito nagsisimula
ang seryosong parte ng ating buhay at dito rin mararanasan ang tinatawag nilang
realidad ng buhay. Makikilala natin ang lahat ng klase ng tao, mararanasan
nating magutom, mawawala sa bokabularyo natin ang salitang tulog, mag cram,
at ang maranasan na magabihan sa paaralan na kinabukasan ay maaga pa ang
klase . Sa lahat ng mga kaganapang ito, kailangan ng tibay ng loob. Tibay ng
loob na intindihin at harapin lahat ng pagsubok, pagkatalo, pagbagsak sa exam,
pagkatanggal ng scholarship at lahat ng masasamang pangyayaring dumaan
saiyo.

Paglalahad ng Suliranin
Ang pag-aaral ay nagnanais na magsiyasat tungkol sa pang-gabing klase
sa Pamantasan ng Bicol lalung lalo na, hinahanap nito ang mga kasagutan sa
mga sumusunod na tanong:
1. Bakit mayroong pang-gabing klase sa kolehiyo?
2. Mayroon ba na magandang maidudulot ang pang-gabing klase?
3. Ano ang mga disbentahe ng pagkakaroon ng pang-gabing klase?
Saklaw at Delimitasyon

Ang pananaliksik na ito ay nakatutok sa pagbibigay at paggawa ng mga


impormasyon at datos ukol sa pag-aaral ng gabi sa mga estudyante ng
Pamantasan ng Bicol.
Datapwat, ang pag-aaral ng gabi ay di epektibo o hindi maaari. Ang
saklaw ng pananaliksik na ito ay limitado lamang sa mga estudyante ng
nasabing pamantasan.
Kahalagahan ng Pag-aaral
Ang pag-aaral ng pang-gabing klase sa Pamantasan ng Bicol ay maaaring
gamitin sa pananaliksik para matugunan ang pangangailangan o kasagutan sa
nasabing problema. Gayon man, ang pag-aaral ay maaaring makatulong sa mga
sumusunod:
Estudyante. Ang pananaliksik na ito ay makakatulong sa mga estudyante ng
Pamantasan ng Bicol at gabay upang maunawan kung ano ang dulot ng
pagkakaroon ng pang-gabing klase.
Guro. Ang resulta ng pg-aaral na ito ay makakatulong sa pagpapaliwanag
tungkol sa pag-aaral sa gabi, hindi lamang sa pag-aaral kung hindi sa mga
bagay na konektado dito.
Future Researcher. Ang pag-aaral na ito ay nagsisilbing kaugnay na pag-aaral
na magbibigay dagdag impormasyon sa kanilang pananaliksik.
Mga Tala:
https://issuu.com/hazel0104/docs/si_rizal_at_ang_edukasyon

http://kilometerzerorlw.blogspot.com/2012/10/anu-nga-ba-ang-pilosopiya-ni-rizalsa.html
http://sanaysay-filipino.blogspot.com/2011/07/sanaysay-tungkol-saedukasyon.html
http://www.scribd.com/doc/29078522/pamanahonh-papel-pag-agapay-sa-stresssa-kolehiyo#scribd
https://tl-ph.facebook.com/notes/titser-makakalikasan/kolehe-u-sanaysay-ni-jrmindoro/1528319947404859/

Kabanata II MGA KAUGNAY NA LITERATURA AT PAG-AARAL

Makikita sa bahaging ito ang mga datos na may kinalaman sa pag-aaral


na ito. Kasama na ang pahayagan, aklat at web page, gayundin ang iba pang
mga kaugnay na pag-aaral.
Kaugnay na Literatura
Ayon kay Cjaaang, isang blogger, sa kanyang isinulat na kabilang sa
pang-gabing klase, sa umaga ay nakatulala sa isang tabi at naghihintay
magdapit hapon. Minsan nakakainip, nakakayamot, nakakagutom, nakakatamad
pero madalas nakakaantok.
Kaugnay na Pag-aaral
Lagom ng Sining
Gap
Ang pag-aaral na ito ay iba sa mga naunang pag-aaral. Ngunit ang mga
naunang pag-aaral tungkol sa pang-gabing klase ay may pagkakatulad sa
kasalukuyang pinag-aaralan. Ang pananaliksik na ito ay naglalayong mahanap
ang mga posibleng rason kung bakit nagkakaroon ng pang-gabing klase sa
kolehiyo at iyon ang gap na gustong masagutan sa pag-aaral na ito.
Balangkas Teoretikal

Mga posibleng rason

Kakulangan
sa Guro

Kakulanga
n sa silid aralan

Kakulangan
sa pasilidad

Pagkakaroon ng pang-gabing

Pigura 1. Teoretikal Paradaym


Balangkas Konseptwal
Magsasagawa ng sarbey

Mga estudyanteng
nakakaranas ng panggabing klase

Resulta ayon sa mga


respondents

Pigura 2. Konseptwal paradaym

Katuturan ng Talakay
Pang-gabing klase.

Mga Tala:
http://pananaliksik-sa-filipino-2.blogspot.com/2013/04/persepsyon-ng-mga-magaaral-ng-ranggas.html

Kabanata III Disenyo at Pamamaraan ng Pananaliksik


Ang kabanatang ito ay tumatalakay sa disenyo at paraan ng
pangangalap ng datos sa pananaliksik. Nakapaloob dito kung ano ang mga
istrumento na ginamit sa pangangalap ng datos, paraan ng pagkuha ng datos, at
mga tagatugon ng pag-aaral o respondente.
Disenyo ng Pananaliksik
Ang pananaliksik na ito ay isinagawa sa disenyo ng pamamaraang
deskriptib- analitik na Pananaliksik. Tinangkang ilarawan at suriin ng mga
mananaliksik sa pag-aaral na ito ang pananaw ng mga nasa unang taon sa

kolehiyo sa pakikipagrelasyon nila at ang epekto nito sa kanilang akademikong


performans.
Mga Respondent
Ang mga tagatugon sa pananaliksik na ito ay ang mga piling mag-aaral o
estudyante ng Pamantasan ng Bicol. Ang mga respondente ay binubuo ng 30
mag-aaral.
Teknik
Instrumento
Ang pananaliksik na ito ay isinagawa sa pamamagitan ng pagsarbey. Ang
mga mananaliksik ay naghanda ng mga sarbey-kwestyoner na naglalayong
makakuha ng opinyon at kasagutan at malaman ang pananaw ng mga
estudyante ng Pamantasan ng Bicol at epekto nito sakanila.
Paraan ng Pagsasagawa
Istatistikang Gagamitin
Mga Tala:
http://pananaliksik-sa-filipino-2.blogspot.com/2013/04/persepsyon-ng-mga-magaaral-ng-ranggas.html
http://documents.tips/documents/pamanahong-papel-sa-filipino-2-1.html

Katanungan:

OO

HINDI

SIGURO

DEPEN
DE

1. Ikaw ba ay sumasang-ayon sa pang-gabing klase?

21

2. Sa iyong palagay, maaari bang alisin sa pangpubliko 20


o pribadong pamantasan ang pang-gabing klase kung
ikukonsidera ang mga nakatira sa malalayong lugar?
3. Dapat ba na dumaan sa masinsinang pag-pupulong 26
ng mga guro at mga opisyal ang pag sang-ayon sa
pang-gabing klase?
4. Sumasang-ayon ka ba na huwag ng pahintulutan sa 26

mga menor de edad ang pang-gabing klase lalo na sa


mga babaeng estudyante?
5. May disbentahe ba ito sa iyong paguwi kung ikaw ay
kabilang sa may pang-gabing klase?
6. Sa iyong palagay, dapat ba na panagutan ng
pangpubliko o pribadong pamantasan ang mga
estudyante kung sakaling may mangyareng masama
dahil sa pang-gabing klase?
7. Kakulangan ba sa mga guro ay isa sa mga dahilan
kung bakit may pang-gabing klase?
8. Sa iyong palagay, kakulangan sa mga pasilidad at
silid-aralan ang dahilan kung bakit nagkaroon ng panggabing klase?
9. Ang pang-gabing klase ba ay maaring makaapekto
sayo bilang mag-aaral kung maaga ang klase mo
kinabukasan?
10. Maari ba na malapit sa kapahamakan ang mga
estudyanteng may klase sa gabi habang sila ay
papauwi?

26

17

12

11

12

21

27

ng pagpasok sa kolehiyo ay isa sa mga hakbang na pinaka-aabangan ng


maraming estudyantesa hayskul. Bagamat ang iba ay nakararanas ng
masaya o matagumpay na buhay sa kolehiyo. Nariyan naang problema sa
pamilya, pera, at relasyon na maaring makaabala sa pag-aaral. Karaniwang
problemanaman sa eskwelahan ay ang grado,report, kanilang class
standing sa klase, atbp. Dahil dito,masasabing ang mga estudyante sa
kolehiyo ang nakararanas ng mataas na lebel ng pagkahapo o
stress
.May ibat ibang dahilan sa pagkaranas ng stress o pagkahapo. Maaaring
hindi komportable ang isangindibidwal para sa isang sitwasyon ngunit
maaaring masaya naman ito para sa iba. Nararapat na tayo aymaging
mapanuri at magkusang tuklasin ang mga bagay na nakakaapekto sa ating
pagkahapo at maaringmga paraan ng pag-agapay dito upang maging
matagumpay

ang

pakikitungo

sa

mga

problemangkakaharapin

sa

kolehiyo.Sa pag-aaral na ito na pinamagatang "Paraan ng Pag-agapay ng

mga Estudyante sa Unibersidad ng Sto. Tomas -Kolehiyo ng Narsing,"


tatalakayin ng mga mananaliksik ang mgakaraniwang sanhi ng pagkahapo
at ang magiging epekto nito saisang indibidwal. Ibabahagi din ng pag-aaral
na ito ang at ang mgaparaang ginagamit ng mga estudyante sa kolehiyo ng
Narsing parasa mabisang pag-agapay nila sa pagkahapo.
II. MGA KAUGNAY NA PAG-AARAL AT LITERATURAStress sa Kolehiyo
Ayon sa pananaliksik nina Schulenberg, Maggs, &Hurrelmann
(1997),
para sa mas nakararaming kabataang mga