You are on page 1of 6

Hieronder een verslag van Sheryll van de Valk uit

Laren
die enkele weken als vrijwilliger heeft meegewerkt
aan de zomerschool in Panama.
Sheryll, namens het bestuur bedankt voor je geweldige
inzet!!

Pater Roberto met Sheryll van de Valk.


Zomerschool Caazas 2016
In Januari organiseerde padre Roberto van de Stichting
Solidariteit Panama weer de zomerschool die jaarlijks
gehouden wordt. Drie weken lang gingen vrijwilligers
vanuit de hele wereld lesgeven aan de 250 leerlingen
van de school in Caazas. Het waren drie
indrukwekkende weken waarin veel werd
geleerd,gelachen, gedanst en gezongen. De kinderen

waren tussen de 6 en15 jaar oud en ze kregen les in


Engels, beeldende vorming, muziek en de
computer.

Er waren ook nog lessen georganiseerd voor de


kinderen met
een geestelijke handicap, genaamd special education
toegevoegd waarin zij hun creativiteit konden
uiten.Bovendien kregen de leerlingen leaderschip
class van het PeaceCorps vanuit de Verenigde
Staten. In deze klassen leerden de leerlingen d.m.v
sporten en spellen hoe ze in een respectvolle manier
met elkaar en ook met zichzelf om kunnen gaan. Het
was een multicultureel festijn waar iedereen erbij
hoorde. Er waren veel vrijwilligers uit Panama, maar
ook uit Duitsland, Brazili, Mexico,Nederland en
Costa Rica. Door de multicultural classes werden de
leerlingen gentroduceerd in de verschillende landen.

Elke dag was anders maar dit was het globale schema
van de dag: om half 8 gingen alle vrijwilligers met
elkaar ontbijten en om acht uur begonnen de Engels
lessen. De Engels lessen werden gegeven door de
Panamese vrijwilligers, voor het opbouwen van ervaring
van lesgeven voor hun studie Engels. In deze klassen
leerden ze hoe ze zichzelf moesten presenteren en hoe
ze een simpele conversatie in het engels kunnen
houden. Door deze zomerschool hebben ze een basis
opgebouwd om zo verder engels te kunnen leren.Veel
mensen in Panama spreken namelijk nog geen engels,
en dat is een groot probleem.
In de pauze om 10 uur kregen de leerlingen wat te eten
en te
drinken. Natuurlijk was dit ook een zeer belangrijk
moment van de dag. Ze konden even uitrusten want
daarna zouden ze weer hard aan de slag gaan. De
muziek- , beeldende vorming- en
computerlessen waren aan de beurt. Iedere leerling kon
een van deze vakken kiezen om te volgen.

Bij de muzieklessen leerden de leerlingen gitaar spelen.


Iedereen bracht zijn eigen gitaar en stap bij stap
leerden ze gitaar spelen.Uiteraard moesten ze oefenen
voor een optreden. Elke donderdagavond was er
namelijk een gelegenheid voor muziek, 'la velada
cultural'. Op deze avonden waren er danswedstrijden,
veel muziekoptredens en andere culturele acts. Ouders
en kinderen waren allemaal uitgenodigd en het waren
mooie avonden.
Met beeldende vorming werd veel creaties gemaakt. De
materialen werden verzorgd door de stichting. Ook deze
werden gepresenteerd op de donderdagavonden. Met
deze beeldende vorming lessen kregen ze de kans om
hun creativiteit te ontwikkelen.
Ten slotte leerden de leerlingen bij computerles hoe ze
met de
computer om kunnen gaan. Er waren twee
computerlokalen met veel computers aanwezig. Zo
konden de leerlingen de opdrachten maken die de
docent hun had opgelegd. Zo ontworpen ze
bijvoorbeeld flyers, een powerpoint presentatie en een
brief.
De zomerschool begon en eindigde met een grote
officile
ceremonie. Op het eind kregen de leerlingen en de
vrijwilligers
certificaten ter deelname uitgedeeld. Alle klassen
hadden een act, een dans of een muziekstuk
ingestudeerd voor deze dag. Iedereen was erg blij over
hoe de drie weken gegaan waren.
Kortom, de zomerschool was een groot feest. De
leerlingen hebben veel geleerd. Echter, het

belangrijkste van deze drie weken was de aandacht


voor de leerlingen. Door deze drie weken werden ze
geholpen met het ontwikkelen van hun talenten. Zij
stonden in het middelpunt omdat alle vrijwilligers
speciaal voor hen er waren.
Maar niet alleen de leerlingen hebben er iets van
opgestoken. Het zijn ook de vrijwilligers die veel geleerd
hebben over werken met kinderen, samenwerking en
communicatie met anderen. Het organiseren van een
zomerschool vereist veel energie maar de vrijwilligers
werden beloond door het zien van de ontwikkeling van
de leerlingen.
Zomerschool Cerro Plata 2016
De zomerschool in Caazas ging zo goed dat Padre
Roberto
besliste om nog een kleine versie van de zomerschool
in Cerro
Plata te doen, het dorpje waar hij woont. En groep van
rond de 60 kinderen van de school werden uitgenodigd
om deel te nemen aan een week van leren en
ontwikkelen, maar ook van gezelligheid. Een paar
vrijwilligers uit Panama en iedereen die van het
buitenland kwam gaven les aan de kinderen. Ook hier
waren er lessen van engels, muziek, beeldende
vorming, computer en sport. Ook hier konden de
leerlingen een kijkje nemen in de andere cultuur.
Hier was het een groot feest, 5 dagen lang. Er was veel
muziek,
dans en eten voor de leerlingen. De zomerschool had
dezelfde
opbouw van de dag als in Caasas, met sport aan het
eind van de middag.
Net als in Caasas was op de donderdag een avond

voor optreden en te laten zien wat ze allemaal geleerd


hadden in die paar dagen. Tot onze verbazing hadden
ze erg veel opgestoken uit de paar lessen die ze hadden
gehad. Natuurlijk werd er gedanst op de bekende
Tpico muziek uit Panama en werd er veel gezongen.
De leerlingen waren hartstikke blij met de zomerschool
en aan het eind was het dan ook moeilijk om afscheid
te nemen. Hopelijk is er volgend jaar weer de
gelegenheid om zomerschool te organiseren!
Sheryll de Valk,vrijwilliger muzieklessen