You are on page 1of 2

Youth in the 21st Century: Debating and Producing Media

Finaţat de Open Society Institute


Vadul lui Voda, Moldova, 28 iunie – 11 iulie 2010

Numele ________________________ Prenumele _______________________________

Adresa curentă __________________________________________________________________

Cetăţenia ____________________ Ţara de reşedinţă _______________________

Telefon __________________________ adresa e-mail _____________________________

Ziua naşterii: ____________ Luna __________________________ Anul _______________

Şcoala şau angajatorul actual _________________________________________________________

Nivelul de studii atins _____________Data ______________Instituţia _______________________

Vă rugăm să ataşaţi un Curriculum Vitae (CV).

Informaţie pentru aplicant. Întrebările ce urmează au menirea de a evalua motivele ce vau determinat
să participaţi la training-ul Youth in the 21st Century şi de asemenea vor servi la adaptarea curriculum-
ului şi a procesului de instruire conform necesităţilor participanţilor. Nu trebuie să credeţi că sunt
răspunsuri „corecte” şi „incorecte”. Cel mai bine e să răspundeţi la întrebări onest şi detaliat. În caz de
veţi fi selectat ca participant la training e posibil să vi se propună să completaţi un chestionar mai
detaliat despre implicarea Dv. în media şi dezbateri.

1. Din ce surse media Dv. obţineţi majoritatea informaţiei? Vă rugăm să marcaţi primele 3.
___ Ziare şi reviste tipărite
___ Portaluri web de noutăţi (inclusiv şi aplicaţii pentru mobile)
___ Bloguri
___ Televiziune
___ Servicii de Mesagerie textuală
___ Radio
___ Buletine informative/postere/fluturaşe
___ Forumuri publice /discursuri/întîlniri
___ Video pe Internet
___ Altele (vă rog specificaţi) ___________________________

2. Dv. produceţi media? Dacă da, ce? Dacă nu, de ce sunteţi interesat să învăţaţi?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. Ce forme de media Dv. doriţi să învăţaţi a utiliza mai eficient?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

4. Aţi făcut vreodată dezbateri? Dacă da, în ce context şi cît de des? Dacă nu, de ce sunteţi
interesat de a învăţa să practicaşi dezbaterile?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

5. Cum vedeţi Dv. relaţia dintre media şi societatea civilă în societatea Dv.? Dacă există ceva ce
aţi dori să schimbaţi în această relaţie, ce anume aţi schimba?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

6. De ce Dv. doriţi să participaţi la training-ul: Youth in the 21st Century?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________