You are on page 1of 11

TƯ TƯỞNG MỖI NGÀY

Năm Thánh Linh Mục


Trung Tuần Tháng Tư Năm 2010
Từ 11 đến 20 Tháng 4 Năm 2010
Nguồn Trích: Daily Thought
Focolare Movement: wwww.focolare.org
Bản Dịch: Nam Nguyên

Ngày 11/04/2010
Thiên Chúa biến thân mình làm của ăn nuôi dưỡng

Mọi loài tạo vật đều cần dinh dưỡng để sống. Đó là lý


do Thiên Chúa làm cho cây cối nẩy mọc lên tốt tươi.
Đây cũng chẳng khác gì bàn ăn để cho các muông thú
có thể đến kiếm mồi và mỗi loài đều có thể tìm được
thức ăn cần thiết.

Chính linh hồn chúng ta cũng cần được nuôi dưỡng. Khi
muốn ban của ăn nuôi dưỡng cho linh hồn chúng ta để
San Giovanni Maria bổ sức cho tất cả mọi người trong cuộc hành trình
Vianney dương thế, nhìn vào các loại tạo vật, Thiên Chúa chẳng
Scritti scelti tìm ra được thứ gì thích hợp làm của ăn nuôi dưỡng cho
Città Nuova, Roma linh hồn chúng ta. Nên Ngài nhìn vào bản thân Ngài và
1975, p. 95
quyết định hiến ban chính thân thể mình làm của ăn cho
chúng ta.

Linh hồn tôi ơi! Ngươi quá ư là cao trọng, vì chỉ có


Thiên Chúa mới thỏa mãn được ngươi mà thôi.
Ngày 12/04/2010
Toàn thế giới chung quanh chúng ta
Tại sao có những đoàn hành hương đổ về xứ Ars
để cùng hiệp tâm hiệp ý sát cánh bên nhau chung
quanh bàn thờ, nơi mà cha thánh Gioan Vianney
cử hành bí tích Thánh Thể? Tại sao lại có đông
đảo người tham dự thánh lễ do cha thánh Padre
Piô cử hành, họ đến tham dự màu nhiệm đang
được cử hành trước mặt mình một cách say mê
đến độ bất kể thời gian đang trôi qua?

Lý do là vì họ thấy một linh mục hoà mình với


ĐHY Phanxico Xaviê Chúa Giêsu trên thập giá một cách khăng khít đến
Nguyễn Văn Thuận độ ngài có thể nói như lời Thánh Phaolô rằng:
Testimony of Hope “Tôi đang hoàn thành những gì còn thiếu trong
Pauline Books, khổ hình của Chúa Kitô nhân danh nhiệm thể của
Boston, 2000, p94 Ngài là Giáo Hội” 1 Col 1:24)

Cũng giống như Cha Sỏ giáo xứ Ars và Cha


Thánh Padre Piô, tại mỗi thánh lễ, chúng ta đều
có cả thế giới chung quanh chúng ta ngay ở
những nơi mà “Thiên Chúa khóc” với mọi người
tội lỗi cùng với mọi nỗi đau khổ của nhân loại.
Chúng ta hãy lắng nghe bằng chính tai mình, hay
cảm nghiệm đau khổ từ đáy con tim mình, và hãy
để Chúa Thánh Thần cầu nguyện với chúng ta với
“những tiếng than khóc không tả thành lời” (Col
1:24).

Chúng ta hãy kết hợp mọi sự với Chúa Giêsu chịu


đóng đinh, là Đấng thực sự ngự trên bàn thờ.
Ngày 13/04/2010
Hiện hữu “được hiến ban”
"Accipite et manducate. Accipite et bibite!" Hãy
nhận lấy mà ăn! Hãy nhận lấy mà uống! Việc
Chúa Kitô hiến ban chính mình Ngài, một sự hiến
ban bắt nguồn từ sự sống Ba Ngôi Thiên Chúa là
Chúa Tình Yêu, đạt tới chót đỉnh hy sinh trên thập
giá và đã được dự liệu ngay trước đó thành bí tích
trong Bữa Tiệc Ly. Linh mục không thể đọc
những lời thánh hiến này mà không cảm nhận
chính bản thân mình hoà nhập trong mhiệm tích
thần thánh như thế. Theo một ý niệm nào đó, khi
Pope John Paul II đọc: “Hãy cầm lấy mà ăn!” linh mục phải biết áp
Letter to Priests dụng ngay vào chính bản thân mình, và cần phải
Holy Thursday 2005, n. 3 thốt ra những lời thánh hiến ấy với lòng trung
thực và quảng đại. Nếu có thể hiến mình thành
một món quà, thì ngài hãy hiến thân phục vụ cộng
đồng cũng như phục vụ bất cứ ai cần tới, như vậy
đời sống của linh mục mới có ý nghĩa đích thực.
Đây chính là điều mà Chúa Giêsu mong đợi từ
các tông đồ của Ngài, như Thánh Goan Thánh Sử
đã nhấn mạnh trong việc Chúa rửa chân cho chân
các ông. Dân Chúa cũng mong đợi từ các linh
mục như thế... Linh mục áp dụng ngay thân xác
của mình vào cuộc sống qua lời nói “Hãy cầm lấy
mà ăn!” như khi Chúa Giêsu nói lời ấy trong Bữa
Tiệc Ly, Ngài đã hiến thân cho Giáo Hội,
Ngày 14/04/2010
Trường dậy về tự do và đời sống

Bí tích Thánh Thể phải trở thành một trường dậy


về đời sống cho chúng ta, mà trong đó chúng ta
phải học cách hiến trao đời sống mình. Đối với
Thiên Chúa càn phải trao hiến hoàn toàn và trao
một cách nhưng không.

Mạng sống không phải chỉ để hiến dâng vào lúc


chết, cũng như không phải chỉ để hy sinh khi tử
đạo, mà chúng ta phải hiến dâng mỗi ngày. Hằng
Pope Benedict XVI
Homily, ngày chúng ta cần phải biết rằng sự sống riêng
IV Sunday of Easter của mình không phải thuộc sở hữu riêng mình và
7 May 2006 cũng không phải để sử dụng riêng cho bản thân
mình. Mỗi ngày, chúng ta phải học hỏi cách thức
từ bỏ bản thân mình, học biết cách làm sao chuẩn
bị bản thân mình luôn sẵn sàng để dấn thân vào
bất cứ việc gì và vào bất cứ lúc nào mà Chúa
chúng ta cần đến, dù cho những việc khác xem ra
nổi bật hơn và quan trọng hơn đối với chúng ta:
nói tắt là hãy luôn cho đi chứ đừng giữ lại.

Chính qua cách thức này mà chúng ta mới cảm


nghiệm được thế nào là tự do: tức là không lệ
thuộc vào bản thân mình, và bản thân mình luôn
rộng mở bao la. Như thế, khi trở thành người hữu
dụng, là người mà xã hội cần đến, đời sống của
chúng ta mới trở nên cao cả và tốt đẹp. Chỉ có
những người sẵn sàng từ bỏ mạng sống mình thì
mới tìm lại được sự sống.
Ngày 15/04/2010
Một di sản cho thế kỷ 21

Biết bao nhiêu người tử đạo! Ngàn ngàn lớp


lớp người tử đạo: tử đạo để giữ lòng trinh khiết,
tử đạo để bảo vệ công chính, người tử đạo là
thiếu niên, là nam là nữ, là những người xuất
thân từ mọi quốc gia dân tộc. Bức tranh vĩ đại
này bầy ra trước mắt chúng ta – con mắt của
người Kitô hữu, hiền lành, khiêm cung, không
bạo động, luôn chống lại độc ác, yếu đuối
nhưng đồng thời rất vững mạnh trong đức tin -
Card. François- Card. trước mắt những người biết yêu thương, tin
tưởng vào đời sau. Môi trường tử đạo là niềm
HY Phanxicô-Xaviê
Nguy ễn Văn Thuận hy vọng của một kỷ nguyên mà chúng ta đang
Testimony of Hope bắt đầu sống.
Pauline Books, Boston, 2000,
pp. 113-114 Đó là một di sản của Chúa Kitô dành cho thế
kỷ 21, một di sản mà chúng ta phải chọn lựa và
ThuanTestimony of
nâng niu. chúng ta phải năng niu di sản này
Hope trong mỗi ngày sống của chúng ta, trong mọi
Pauline Books, Boston, khó khăn dù nhỏ hay lớn đến cỡ nào, với thái
2000, pp. 113-114 độ không gây hấn, không hận thù và không bạo
of Hope động. Di sản tử đạo cần được đón nhận trong
Pauline Books, Boston, tinh yêu mến trọn vẹn, trong tinh thần hài hòa
2000, pp. 113-114 và trung thành. Isaac the Syrian đã viết: “Các
bạn hãy để cho người ta hành hạ mình, nhưng
mình đừng hành hạ ai. Hãy để cho người ta
đóng đinh mình, nhưng mình đừng đóng đinh
người khác. Hãy để cho người ta lạm dụng
mình, nhưng mình đừng lạm dụng ai cả”
Ngày 16/04/2010
Trở về với điểm chủ yếu

Trong khi giao tiếp với các nền văn hóa Á Châu, dần
dần tôi mới hiểu được rằng đời sống và cụ thể là đời
sống giao tế còn quan trọng hơn cả những bài nói
chuyện. Tôi cảm thấy mình cần “suy niệm” một số tư
tưởng và suy nghĩ về các kinh nghiệm này...

Chúng ta là một hạt giống bé nhỏ. Chúng ta chỉ là một


nhóm nhỏ, nhưng nếp sống dấn thân hằng ngày của
chúng ta cần nói lên một đều đáng nhớ rằng “chúng ta ở
đây để dâng trao cho Chúa Giêsu sức sống để Ngài sống
Toni Weber giữa mọi người chúng ta.” Nguyên do chính để chúng ta
Al servizio del sống với nhau, để chúng ta bắt đầu sống cho nhuyễn
Vangelo in Asia nhuần Lời Chúa, để phục vụ tha nhân, đó chính là bắc
Gen’s 28 (1988) nhịp cầu sống động cho Chúa Giêsu đến sống giữa
pp. 50-51 chúng ta...

Khi thấy được sự thâm sâu của các dân tộc cùng nền văn
hóa thấm nhuần đạo giáo của họ, tôi tự nói với mình...
rằng: chúng ta là người Kitô hữu nhưng nếu chúng ta
không thể biểu hiện được sự hiện thân của Đấng Đã
Phục Sinh giữa chúng ta, thì không có triết lý, nguyên
tắc hạy ứng dụng văn hóa nào có thể đạt tới được. Tôi
xác tín một điều là chúng ta phải quay trở lại với điểm
cốt yếu. Chúng ta phải khám phá trở lại mà nhận ra rằng
ngay từ đầu việc rao truyền kitô giáo nếu luôn nhắm
thẳng vào Chúa Giêsu Phục Sinh làm chính, thì ngày
nay mọi sinh hoạt truyền đạo ai cũng theo đó và chỉ
nhắm về cùng Đấng Đã Phục Sinh ấy mà thôi.
Ngày 17/04/2010
Một con đường sống “Phục Sinh”

1Anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Ki-tô, nên


hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức
Ki-tô đang ngự bên hữu Thiên Chúa.2 Anh em hãy
hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ
đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới.

3Thật vậy, anh em đã chết, và sự sống mới của anh


em hiện đang tiềm tàng với Đức Ki-tô nơi Thiên
Letter to
Chúa.
the Colossians
3:1-3,9-14 9 Anh em đừng nói dối nhau, vì anh em đã cởi bỏ
con người cũ với những hành vi của nó rồi,10 và
anh em đã mặc lấy con người mới, con người hằng
được đổi mới theo hình ảnh Đấng Tạo Hoá, để
được ơn thông hiểu.11 Vậy không còn phải phân
biệt Hy-lạp hay Do-thái, cắt bì hay không cắt bì,
man di, mọi rợ, nô lệ, tự do, nhưng chỉ có Đức Ki-
tô là tất cả và ở trong mọi người.12 Anh em là
những người được Thiên Chúa tuyển lựa, hiến
thánh và yêu thương. Vì thế, anh em hãy có lòng
thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hoà và
nhẫn nại.13 Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau, nếu
trong anh em người này có điều gì phải trách móc
người kia. Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em
cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau.14 Trên hết
mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái: đó là mối
dây liên kết tuyệt hảo.

Ngày 18/04/2010
Giáo Hội, Ch úa Ba Ng ôi trong thời gian
Thiên Chúa không tạo dựng chúng ta rồi để chúng ta bị
giam hãm trong phạm vi thụ tạo, hay sống trọn kiếp cô
độc. Ngài làm cho mọi người chúng ta trở nên tất cả với
nhau trong trái tim của đời sống Thiên Chúa Ba Ngôi.
Chúa Giêsu Kitô ban hiến thân mình cho chúng ta như
một hiến tế hy sinh để chúng ta trở nên một trong sự
hiệp nhất của Ba Ngôi Thiên Chúa.

Đây chính là điểm “gom lại” , là sự “tái tạo”, là sự


“hoàn chỉnh” của mọi sự, và bất cứ điều gì đi ra ngoài
Henri de Lubac sự kết hợp này đều là sai lạc.
Méditation sur l’Eglise
Paris 1968, p. 195 Giờ đây, có một Chỗ ngay nơi dương thế này, là nơi đã
bắt đầu sự kết hợp mọi sự trong Thiên Chúa Ba Ngôi.
Đó chính là “Gia Đình của Chúa” là sự sống mở rộng
của Ba Ngôi Thiên Chúa trong thời gian, gia đình ấy
không những chuẩn bị chúng ta, tạo niềm xác tín cho
chúng ta về sự sống kết hợp này mà còn ban ơn cho
chúng ta có thể tham dự vào sự sống ấy nữa. Đây là xã
hội duy nhất “rộng mở” một cách sung mãn, duy chỉ có
xã hội này mới đáp ứng được những khát vọng của
chúng ta, và cũng từ đó cuối cùng chúng ta có thể đạt tới
sư hoàn chỉnh đầy đủ dưới mọi phương diện. De unitate
Patris et Filii et Spiritus sancti plebs adunata (Ciprian).
Giáo Hội chính là như thế. Giáo Hội tràn đầy sự sống
của Thiên Chúa Ba Ngôi.

Ngày 19/04/2010
Câu trả lời cho mọi vấn đề
Chúng ta phải làm sao để Thiên Chúa sống thực sự
trong chúng ta, và chuyển sự sống của Ngài sang tha
nhân như chuyển nguồn sống để làm hồi sinh nơi nào đã
mất đi sức sống. Hơn nữa còn cần phải giữ Ngài tiếp tục
sống với chúng ta bằng cách chúng ta hãy thương yêu
nhau.

Nhờ thế mà mọi sự chung quanh chúng ta sẽ thăng tiến


đổi mới: từ chính trị đến nghệ thuật, từ môi trường học
đường đến các công xưởng làm việc, từ đời sống riêng
Chiara Lubich tư đến các sinh hoạt giải trí. Tất cả mọi sự. Chúa Giêsu
Yes, Yes, No,No là chính Người hoàn hảo che chở mọi người và tổng hợp
New City, mọi chân lý.
London, 1977 p.72
Ai tìm thấy được Người đó, là tìm ra được câu trả lời
cho mọi vấn đề thần linh và nhân loại.

Ngày 20/04/2010
Những người giáo dân thánh
Đối với người Kitô hữu, sự việc trên đời này không biến
mất hay đi đến chỗ tiêu tan: tất cả đều được quy lại để
cùng được tháp nhập vào giòng thác lũ là giòng thác
chuyển đưa mọi loài thụ tạo hướng về Thiên Chúa...

Thật là quá đơn sơ nếu cứ tin rằng việc truyền bá phúc âm


theo quan điểm về các thực tại tạm bợ ấy có thể thực hiện
được mà không gặp phải tranh đấu hay ý kiến chống đối.
Trong lãnh vực của “hoàng tử thế gian” vẫn còn rất nhiều
sự việc mà hoàng tử không có ý định để cho qua đi được.
Henri Caffarel
Prier 15 jours avec Liệu chúng ta có nghĩ rằng lớp người lao động có thể được
Henri Caffarel dẫn về với Chúa Kitô mà không cần phải chiến đấu gay go
Nouvelle Cité, chăng, hay lớp người kinh doanh có thể tin vào Tin Mừng
Parigi 2002, một cách dễ dàng không, còn giới chính khách, giới khoa
p. 242
học và giới nghệ thuật nữa thì sao?

Việc trở lại với ơn thánh của tạo vật đòi có sự thánh thiện
hiện diện khắp nơi trong thế giới văn minh này. Vấn đề đặt
ra ở đây là: liệu chúng ta có những người giáo dân thánh
chăng (người thánh... là người dấn thân theo Chúa Kitô,
người sống trong tình bác ái, và những người để Chúa
Thánh Linh hướng dẫn), liệu chúng ta có những vị thánh
xuất thân từ giới lao động, từ những người nông dân, từ
những công nhân hay nghệ sĩ sống đời sống thánh thiện
chăng?