You are on page 1of 1

ANKIMIM

ANKIMUSI : SHPETIM NGJECI i biri i ------------- dhe --------------datelindjes


---------------lindur ne Has dhe
Banues ne Tirane.
KUNDER:
PUBLIKE

MINISTRISE SE MJEDISIT DHE DEPARTAMENTIT TE ADMINISTRATES

OBJEKTI: Anullimin e Publikimit per vend vakant ne pozicionin: PRGJEGJES NE


SEKTORIN E POLITIKAVE PER BURIMET UJORE, NE DREJTORINE E POLITIKAVE TE
BURIMEVE UJORE, NE DREJTORINE E PERGJITHSHME TE POLITIKAVE TE MJEDISIT DHE
JETESIMIT TE PRORITETEVE.
BAZA LIGJORE: Ligji nr.8549, date 11.11.1999 Statusi i Nepunsit Civil neni 3 dhe
15.
DREJTUAR : KOMISIONIT TE SHERBIMIT CIVIL NE REPUBLIKEN E SHQIPERISE
TIRANE

SHPJEGIMI I FAKTEVE DHE ARGUMENTEVE

KONKURIMI sht i hapur pr npunsit civil t t njjts klas me proedurat e


lvizjes paralele dhe t ngritjes n detyr. Nse vendi nuk plotsohet nga kta
kandidat, konkurimi zhvillohet me kanditatt jasht Administrats Publike, sipas
proedurave t shrbimit civil.
Pas verifikimit paraprak, me dat 30.12.2013 n selin e Ministris s Zhvillimit
Urban dhe Turizmit si dhe n www.pad.gov.al, do t shpallet lista e konkurentve, q
do t vazhdojn m tej konkurimin si dh